Hozzászólások

 • Remény 3366 számú kérdése
 • 2004-11-29

Tisztelt Ügyvéd Úr,
Anyósom éveken át tartó hosszú betegsége alatt öröklési szerződést kötött férjemmel.
A beteg mamáról gondoskodtunk, orvosi ellátását , eltartását biztosítottuk,mikor állapota válságosra fordult otthonunkban gondoskodtunk Róla. Férjem testvére és annak családja még csak nem is látogatták. Anyósom elhunyt, majd sajnos pár hónapra rá a sógorom is. Jelenleg sógorom kisebbik, kiskorú gyermeke nevében az édesanyja alaki hibára hivatkozva bíróságon támadja az öröklési szerződést. A szerződést ügyvéd kötötte, 2 tanu előtt, minden oldalt aláírva, s hivatalosan összefűzve, lepecsételve nyújtották be a Földhivatalhoz./ az oladalak nincsenek megszámozva, de az összefűzés vélhetően helyettesítheti azt?/
Kérdésem: Milyen alaki hiba lehetséges a fentiek ismeretében?

Tisztelt Remény!
Erre a kérdésre nem lehet válaszolni a periratok (kereset) ismerete nélkül. Ráadásul a megtámadás lehetősége nem csak alaki okra vezethető vissza.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • M.Judit 3335 számú kérdése
 • 2004-11-26

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Szüleimmel 2004.februárjában tartási szerzödést kötöttünk.3 vagyunk testvérek, de a szüleim már mindkét testvéremnek biztosítottak egy házat, ezért úgy gondolták, hogy azt a házat, amiben most laknak, azt a nevemre iratják.
A ház tulajdonosa édesapám volt. Az ingatlanra viszont mindkettöjük haszonélvezeti joga van rávezetve. Ezen felül elidegenítési és terhelési tilalom. Kérdésem, hogy adózni kinek kell és milyen mértékben, ha az ingatlan kb. 1968 óta édesapám tulajdonában van.
Ezen kívül milyen intézni való van?
Az illetéket már kifizettük,én is és az édesanyám is a haszonélvezeti jog alapítása után.

Tisztelettel és segítségét elöre is megköszönve.

Tisztelt Judit!
Önnek volt vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettsége a tulajdonszerzés miatt, az édesanyjának a haszonélvezet miatt, ha ezt teljesítették, úgy egyéb illetéket érintő kötelezettség nincs. Adófizetés jöhetne még szóba, de tekintettel arra, hogy az ingatlan a megszerzéstől számítva több, mint 15 év elteltével került értékesítésre, így az sem merül fel.
Ha a kérelmeknek megfelelő földhivatali határozatok megszületnek, úgy intézendő feladat sincs...
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Kiss Mária 3281 számú kérdése
 • 2004-11-23

A szüleim eltartási szerződést szeretnének kötni velem arra a lakásra, amiben én lakok. Ők külön lakásban élnek, a két lakás az ő nevükön van. Ebbe a testvéreim is beleegyeznének. Milyen illetéket és milyen összegben kell fizetni az eltartási szerződés megkötésekor?
Számomra és a testvéreim számára kedvezőbb-e ez a szerződés, mint az örökösödési adó ?
Köszönettel: Kiss Mária

Tisztelt Mária!
A tartás esetében az adásvételhez kapcsolódó illetékeket kell megfizetni, azaz négymillió forintig két %, az ezt meghaladó rész után pedign 6 %-ot.Ez kedvezőtlenebb, mint az öröklési illeték, amely szülő-gyermek viszonylatában 2,5 %, bár az öröklési illeték alkalmazásának időpontját nem ismerhetjük, így addig mind az ingatlan értéke, mind az illetékkulcs is változhat.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Schmid Ákos 3215 számú kérdése
 • 2004-11-19

Jó Napot Kívánok!
Érdeklődni szeretnék ha valaki tartási szerződés kötött a saját gyerekével akkor a másik saját gyereknek köteles rész jár -e?
Gyors válaszát előre is köszönöm
Schmid Ákos

Tisztelt Ákos!
A tartás, mint visszterhes értékesítés kizárja a kötelesrész iránti igényt.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Mónika 3076 számú kérdése
 • 2004-11-10

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Szeretnék Öntől tanácsot kérni, az alábbiakban
Egy ingatlan tulajdonosai vagyunk hárman testvérek illetve az anyukám.Én anyukámhoz visszaköltöztem, mivel ő apukám halála óta beteg és nem tud megélni 20000Ft nyugdíjából.A két testvérem nem törödött és nem is törödnek vele. Csak én maradtam neki.Ezért anyukám szeretné az ő 50%-os tulajdonjogát átadni nekem vagy ajándékozási szerződéssel vagy eltartási szerződéssel.Mivel ők sem a ház költségeihez (csatornázás...stb)sem anyukám megélhetéséhez nem járulnak hozzá.Kérdésem az lenne, hogy a két testvérem megakadályozhatja-e bármelyik szerződést illetve megtámadhatják-e a szerződést.Tanácstalan vagyok.Ön mit javasol?Melyik megoldás a "biztosabb", tisztább.Saját emil címemre szeretném válaszát.
Előre is köszönöm válaszát.

Tisztelt Mónika!
Az ajándékozás nem felel meg a kívánt célra, ugyanis akkor a testvérek még kötelesrész címén igényt tartanának az ingatlan - mint örökség - egy részére. A tartási szerződés viszont már jó megoldás, amelyet ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalniuk.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Nagy Sándor 2932 számú kérdése
 • 2004-11-02

Tisztelettel kérdem, hogy egy ingatlan reményében kötött öröklési szerződést hol, hány helyen kell aláírni a kedvezményezetnek és a tanuknak?

Tisztelt Nagy Úr!
A feleknek minden lapot, tanúknak nem szükséges, de ügyvédi ellenjegyzés szükséges ahhoz, hogy az okirat alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetőek legyenek a jogok.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Dénes Anita 2921 számú kérdése
 • 2004-11-01

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Szeretném tanácsát kérni a következő ügyben. Tavaly vettünk egy lakást nekem édesanyám nevére, mivel az én nevemre nem tudtunk hitelt felvenni.
Ha most próbálnánk meg átiratni, duplán kellene kifizetnünk az illetéket.
Ha eltartási szerződést kötünk, arra milyen illetékek vonatkoznak?
Húgom szertné megszerezni a lakás felét. Az eltartási szerződésnél követelheti a kötelező örökrészét?
Köszönettel:
Dénes Anita

Tisztelt Anita!
Tartás esetében az adásvételre vonatkozó illetékek érvényesülnek, azaz négymillió forintig két %, az ezt meghaladó részre pedig hat %. Tartás esetében a testvére nem tarthat igényt a kötelesrészre.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Niki 2881 számú kérdése
 • 2004-10-28

T. Ügyvéd úr!

Apámmal öröklési szerződést kötöttünk. A kérdésem az volna, hogy Ő ezt a szerződést egyoldalúan felbonthatja-e. Vagy csak úgy bontható fel ha mind a két félnek egyező az akarata a felbontást illetően.
Ha felbontaná az öröklési szerződést ezt okiratba kell-e foglalnia vagy sem.
Remélem érthetően írtam le a kérdésemet.
Várom válaszát. Niki

Tisztelt Niki!
Az öröklési szerződés bizonyos - feltételekhez kötött - esetekben egyoldalúan is megszüntethető, de alapvetően a kétoldalú - közös megegyezésen alapuló - megszüntetés jöhet szóba. Ez ügyben a szerződés és a szerződést készítő ügyvéd adhat első körben választ.
A felbontást/megszüntetést mindenképpen írásos formában kell megkötni...
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Zita 2788 számú kérdése
 • 2004-10-20

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Hétfőn vitte be a mentő a nagymamámat a kórházba.Sajnos nincs jól szegénykém,már 84éves.A doktornő utasítására a mamát többé nem lehet egyedül hagyni a lakásában.És itt jön a gondom.Mamámnak van 2 gyermeke.Az anyám és a nagybátyám.Egyik sem gondoskodott róla,csak én.Én viszont 60km-re lakom a mamámrtól,így nem tudok vele lenni,csak ha őt hozom el hozzánk,és gondoskodom róla.A 2 gyereke viszont csak (sajnos)haszonlesők,és az osztozkodásra várnak,de nem segítenek.Köthetek-e a mamával eltartási szerződést,és ha igen hogyan?Félek,hogy az anyám és a nagybátyám ellenem fordul.Na és persze a mamám mostani állapotában ez lehetséges-e?
Köszönöm előre is a segítségé!

Tisztelt Zita!
Jelen helyzetben az eltartási szerződés lehet az Ön számára megfelelő megoldás, bár a nagymama állapotát én - így távolról különösen - nem tudom megítélni, hogy alkalmas-e szerződéses akarata kinyilvánítására.
A szerződé megkötéséhez ügyvédi közreműködésre mindenképpen szüksé lesz, mivel magát a szerzőédst ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni...
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Derkovics Ilona 2749 számú kérdése
 • 2004-10-15

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Idős édesanyámmal a testvéreim évtizedek óta nem tartják a kapcsolatot, kizárólag rám számíthat. Ő is biztosítékot akar a törődésre, én is rendezni szeretném a halála utáni tulajdonviszonyokat, ezért úgy gondoltuk, hogy eltartási szerződést fogunk kötni. Mivel én dolgozom és nagyon messze lakunk egymástól, a gondozását könnyebben el tudnám látni, ha közelebb költözne, de Ő erre nehezen szánja el magát.
1./ Bele lehet-e foglalni egy eltartási szerződésbe, hogy csak akkor vállalom kötelességszerűen a gondozását, ha Ő is vállalja, hogy elköltözik? (Másként ugyanis képtelen lennék teljesíteni a feltételeket, hiszen 3 órát utazom, hogy meglátogassam.) Tudom, hogy a haszonélvező hozzájárulása szükséges, de félek, hogy ha ezt előre nem kötjük ki, akkor később nem járul hozzá.

2./ Ha az eltartási szerződéssel én megszerzem a mostani ház tulajdonjogát, majd ha újat veszek és elköltöztetem az édesanyámat, akkor kétszer kell illetéket fizetnem?

3./ Lehet-e úgy, hogy a szerződés szerint az ő nevén adjuk el a házat és az új lakás már az én nevemre kerül? Az egyes esetekben mennyi illetéket kell fizetnem?

Válaszát köszönöm!

Tisztelt Ilona!
1. Nincs akadálya, hogy a tartás nyújtását a "közelebb költözéshez" kössék.
2. Igen, de az illeték vonatkozásában kedvezménnyel élhet.
3. Ez is lehet megoldás, ekkor a forgalmi érték négymillió forintjáig 2 %, az ezt meghaladó rész után pedig 6 % illetéket kel fizetnie.
Javaslom, hogy az elképzelésükkel - akár a tartás, akár az adásvétel kapcsán - keressenek fel egy jogi képviselőt, aki meg tudja határozni a megfelelő konstrukciót és tájékoztatást tud adni a költségekről.
Amennyiben ebben az irodánk szolgáltatásaira igényt tartana - úgy bizalmát előre is köszöve - várjuk jelenkezését a 06-1/352-72-90 telefonszámon.
tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Gulyásné Márta 2476 számú kérdése
 • 2004-09-26

T. Nagy Zoltán ügyvéd úr!
Van egy életjáradéki szerződés keretében szerzett lakásunk,melyett haszonélvezeti jog is terhel.A fele tulajdon az enyém másik fele a volt férjemé.Férjemnek pénzre van szüksége ezért fordulok Önhöz.Kérdésem:van-e arra lehetőség,hogy ezt a lakást eladjuk,így lakottan haszonélvezettel és ha van akkor hová fordulhatok eladás céljából?Másik kérdés:én megvásárolhatom-e banki kölcsönre az ő tulajdonhányadát?Ha igen akkor a kölcsön ügylet kapcsán kell-e a beleegyezése a haszonélvezőnek? Segítségét előre is köszönöm.
Tisztelettel: Gulyásné Márta

Tisztelt Márta!
A lakás ebben az állapotában is értékesíthető, de az nem fogja érinteni a haszonélvező jogosítványait, azaz a haszonélvezet változatlanul fennmarad. Arra is van lehetőség, hogy Ön vásárolja meg, ehhez hitelt is igénybe vehet. Bármelyik lehetőséget választják, mindenképpen ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni a megállapodást és nincs szükség a haszonélvező hozzájárulására.
Amennyiben a második megoldás mellett döntenek, úgy javaslom, hogy keresse fel valamelyik bankot a hitellehetőségekkel kapcsolatban, ill. a jogi lebonyolításban az irodánk készséggel vállalja a közreműködést.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Fiegler Zsuzsanna 2436 számú kérdése
 • 2004-09-22

Tisztelt Ügyvédúr!

Öröklési szerződést akarok kötni öröklakásomra.
A Polgári Tv-könyben tanulmányoztam az ilyen szerződésere vonatkozó előírásokat. Többek között azt tartalmazza, hogy a a tulajdonoi lapra elidegenítési és terhelési tilalmat kell bevezettetni.
A Fővárosi Földhivatalban azt mondták, hogy az a bejegyzés csak ügyvéd által készített szerződésel, illeték ellenében történhet. Ez azonban ellenkezik azzal, amit a jgszabály mond, hogy t.i. a szerződés érvényes, ha saját kézzel írott, és két tanú aláírta.
A kérdésemaz lenne, hogy szükséges-e ügyvédi szerződés, a bejegyzéshez, és ez milyen anyagi teherrel jár? Köszönettel Fiegler Zsuzsanna

Tisztelt Zsuzsanna!
Egy kicsit mindenkinek igaza van, és akkor itt és most egy kicsit "jogászkodnom" kell:
A szerződés érvényesen létrejön az enyhébb formai kellékekkel (írásbafoglalás és tanúk előtti aláírás) is, de az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó szigorúbb követelmények miatt ennek bejegyzéséhez ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratba foglalása is szükséges. A válasz tehát az, hogy szükség van az ellenjegyzett okiratra.
Az öröklési szerződéssel kapcsolatos ügyvédi munkadíj ügyvédenként változó lehet és több tényezőtől is függhet (forgalmi érték, ráfordított órák száma stb.). Amennyiben ebben az Irodánk közreműködésére számít, úgy előzetesen annyit tudok mondani, hogy mi az elvégzendő feladat ismeretében tudunk árajánlatot adni. Ez utóbbi esetben - köszönve a bizalmát - várjuk jelentkezését.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Katalin 2395 számú kérdése
 • 2004-09-19

Tiszetelt Ügyvéd Úr!
Az előbb elfelejtettem megkérdezni,hogy a tartási vagy életjáradéki szerződéssel hozzájutott ingatlan után van-e valami illeték fizetési kötelezettség,úgy ,mint az örökösödési adó.Tisztelettel Katalin

Tisztelt Katalin!
Igen, kell illetéket kell fizetni az ilyen címen szerzett ingatlanok forgalmi értéke után is, amelynek illetékkulcsa megegyezik az adásvételhez kapcsolódó illetékkulcsokkal. A pontos mértékeket a www.ingatlanjog.hu oldal visszterhes vagyonszerzési illetékekről szóló tájékoztatójában találja meg.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Katalin 2394 számú kérdése
 • 2004-09-19

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Köszönöm a válaszát,megbeszélem a nagyszüleimmel,és akkor jelentkezem.Tisztelettel Katalin

Tisztelt Katalin!
A bizalmát előre is köszönöm.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Éva 2365 számú kérdése
 • 2004-09-16

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Férjem örökölt társasaházilakásban 1/2 tulajdoni
részt Édesannya után a másik tualjdon rész
mostoha Apáé./40.évig éltekházasságba/
Mivel Apósomnak előző házasságábol három
gyermeke van.A gyermekei közül lányával tartja
a kapcsolatott /telefonon/a kérdésem mivel Apósom közelihozzátartozónak benünket jelölt meg
a gondozásai is ránk marad,de gyermekeire
kívánja hagyni a tulajdon részét és nekünk nem
is kellene.Jogialag hogyan tudnánk meg oldani
mert eltartást én nem tudok vállalni felmerült bennem gondozási szerződés és ezzel szemben
az Ő tulajdon részére meg haszonévezeti jogot kérnék. Ön mit tanácsol jogilag hogy oldjuk meg?

Tisztelt Éva!
Az Ön által felvázolt lehetőség is jó megoldás lehet, bár azt nem igazán értem, hogy miért kellene haszonélvezeti jogot kikötni, de természetesen ennek nincs akadálya.
tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal: