Hozzászólások

 • Nyári János 3648 számú kérdése
 • 2004-12-30

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Társasházunk 86 lakásból áll és 1980-ban épült. Alapító okiratát az akkori OTP egy stencilezett nyomtatvány formájában osztotta ki az első tulajdonosoknak. Sem a néhány tulajdonosnál még fellelhető példányokon, sem pedig a földhivataltól kikért példányon nem szerepelnek tulajdonosi aláírások. Ön szerint elfogadható ez alapító okiratnak? Egyáltalán, aláírt alapító okirat nélkül létezik-e a társasház mint jogi forma és ha igen milyen alapon? Esetleg szóba jöhet itt ráutaló magatartás? Van-e teendőnk (a tulajdonosoknak) ezzel kapcsolatban? Bár a jelenlegi 86 (vagy még több) aláírást úgysem tudnánk megszerezni, ismervén a tulajdonosi hozzáállást.
Köszönettel: Nyári János.

Tisztelt Nyári Úr!
A társasházat az alapító (építtető) úgy is megalapíthatja, hogy a felépítmény még nincs kész és értelemszerűen nincsenek tulajdonostársak sem. Ennek következtében az alapító okirat érvényes lehet, az más kérdés, hogy 1980 óta legalább két alkalommal volt átfogó változás a társasházakat szabályozó jogszabályban, így az Önök alapító okirata viszonylag kevés hatályos rendelkezést tartalmazhat. Emiatt szükséges lenne egy átfogó módosítás alá vetni, ill. egy-két további okiratot is (pl. SZMSZ) el kellene készítenie a társasháznak...
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • zsofi 3634 számú kérdése
 • 2004-12-28

T. Ügyvéd úr!

Kerestem, de nem találtam az Ön által írt 50 eFt-os illetéket, ha január 1-je után adjuk be a társasház SZMSZ-ét. Ezt milyen jogszabály alapozza meg?

Tisztelt Zsófi!
Ismét szeretném hangsúlyozni - ahogyan eddig is - hogy az az információ egy nemhivatalos információ volt, amelyet egy ügyfelem adott, és amelyet jómagam leírva sehol nem láttam jogszabályban. Ez akkor is igaz volt és még most is igaz...
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Kiss Éva 3619 számú kérdése
 • 2004-12-28

Tisztelt Nagy Úr!
Egy 30 lakásos (2*15) társasháznak vagyok a közös képviselője. Szívemen viselem a th. sorsát. Most kapkodom a fejem az illetékkel kapcsolatosan. Az alapító okiratban még eszközölnöm kell némi módosítást., ill. az SZMSZ-z is el kell fogadtatnom az új th. törvénynek megfeleően. Van-e arra még lehetőség, hogy "félkészen" intézni valamit a Földhivatalnál, hogy 2005-ben az illeték terhe ne viseljen bennünket?
Valamint egy lakásra vonatkozóan fennál közösköltség tartozás, de közben eladta az adós a lakást, az új tulajdonos nem kíván fizetni. Ilyen esetben kin, és hogyan lehet a tartozást behajtani?
Válaszát megköszönve tisztelettel: Kiss Éva

Tisztelt Éva!
Benyújthatja az SZMSZ-t érvényes közgyűlési határozat nélkül is, talán ezzel az illetékkövetkezményeket el tudja hárítani. Az eladott lakás közös költségét a korábbi tulajdonoson továbbra is követelheti, akár bírósági úton is - rá hárítva a behajtással kapcsolatos összes költséget is...
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Nyári János 3603 számú kérdése
 • 2004-12-26

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Lefordítaná „magyarra” a következő rendelkezést?

Ttv. 22. § (1) A szervezeti-működési szabályzat előírhatja, hogy a tulajdonostárs köteles a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének bejelenteni:
a) külön tulajdona tekintetében a tulajdonosváltozást,
b) lakcímét, az ingatlan-nyilvántartásban bárki által megtekinthető személyes adatát, illetőleg a jogi személy nyilvános adatát, (...)

A tulajdonostárs kifejezésen az eladót vagy a vevőt, esetleg mindkettőt kell érteni?
Az eladó tulajdonostárs is kötelezhető az új címe bejelentésére?
Konkrétan milyen adatot jelent az „ingatlan-nyilvántartásban bárki által megtekinthető személyes adat” ?
Ha a tulajdonostárs nem tesz eleget ennek az (SZMSZ-ben szereplő) előírásnak, az hogyan kényszeríthető ki ?

Köszönettel: Nyári János

Tisztelt János!
A tulajdonostárs alatt az eladót kell érteni, aki köteles bejelenteni, ha a lakását eladja, és ekkor köteles közölni a vevő nevét, anyja nevét, lakcímét és születési évét.
A kikényszerítés elég nehézkes lehet, gyakorlatilag nem is látok rá lehetsőéget.
tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • T.Zoltán 3594 számú kérdése
 • 2004-12-22

Tizstelt Ügyvéd Úr!

Építésügyileg engedélyezhető, belső teret érintő (2 szoba válaszfala helyett mozgatható térelválasztó fal, a konyha-kamra-folyosó közös falának eltávolításával közös tér kialakításával járó) átalakítási munkát tervezünk.

Az épület 12 lakásos társasház, így ezzel kacsolatosan lenne kérdésem,hogy az építési engedély kiadásához és a munkálatok elkezdéséhez a többi lakó beleegyezése szükséges-e, és ha igen, milyen arányban kell a lakók hozzájárulását megszerezni? A hozzájárulás lakógyűlésen a többség jelenlétében, vagy egyénileg is beszerezhető?

Válaszát köszönöm!

Tisztelt Zoltán!
Az alapító okirat és az SZMSZ rendelkezéseit kell segítségül hívni a válaszadáshoz, de valószínűsítem, hogy tulajdonostársak hozzájárulása szükséges, de elegendő lehet az egyszerű többséggel meghozott jóváhagyás is, ill. azt írásos szavazással is meg lehet hozni...
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Horváth Jenő 3568 számú kérdése
 • 2004-12-16

Már meglévő társasház alapitó okirata 1977 decemberében készült. Kérdésem arra vonatkozik, hogy jelenleg is hatályos -e abban az esetben ha jelenleg több új lakó is van. Mi a teendő ebben az esetben ill. akkor ha hatályát vessztette?

Tisztelt Horváth Úr!
Az alapító okirat csak annyiban hatályos, amennyiben nem ütközik a legújabb, 2004. január 1-től hatályos társasházi törvénybe. Jelenleg a társasház működésére ezt a törvényt kell(ene) alkalmazni, ill. ez alapján elkészíteni a hatéyos alapító okiratot és SzmSz-t.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • trixi 3567 számú kérdése
 • 2004-12-16

Tisztelt ügyvéd úr!
Egy új, építés alatt lévő társasházban vásároltunk lakást. A földszinten üzlethelységeket alakított ki az építő, melyek jelenleg az ő ulajdonában vannak.
Eladhatja-e vendéglátó ipari célra az egyiket, a lakók beleegyezése nélkül? (Még nincs használatbavételi engedély a házon).
Másik kérdésem: a Földhivataltól megtudható, hogy a majdani lakópark házai közötti útszakasz a lakóközösség vagy az építő vagy az önkormányzat tulajdona lesz?
Válaszát előre is nagyon köszönöm:
Trixi

Tisztelt Trixi!
Kérdés az, hogy az alapító okiratban az üzlethelyiségek milyen célra hasznosíthatóak. Ha vendéglátóipari tevékenységre nem vagy csak a tulajdonostársak engedélyével (közgyűlési határozat), akkor az alapító okiratban meghatározott eljárási rendet kell betartani...
A másik kérdésre IGEN a válasz, a tulajdoni lap(ok) és a térképmásolat adhat választ.
tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Branyi Zoltán 3563 számú kérdése
 • 2004-12-16

Tisztelet Ügyvéd Úr!

Válaszát köszönöm!
Mivel az előterjesztett módosító indítványt, az előkészítő bizottság -a tervezet elkészítésére megbízott ügyvéd jelenlétében - megbeszélte,amit a többség elfogadott,azt beleírták az SzMSz-be,amit nem azt értelemszerűen nem.Az ügyvéd szerint ez elég.Az így módosított SzMSz kerűlt 13.-án beadásra.


Kérdésemi:
-mivel jelen esetben csak bírósági úton rendezhető a kérdés,kell e a beadványomhoz csatolni kérésemet igazoló dokumentumot (pl.:jegyzőkönyv másolat vagy tulajdoni részeme igazolására,tulajdoni lap másolat)?
-nyitott kérdés maradt,a közgyűlést összehívó tulajdonosok 10%-nak megállapítása,mivel a 9 lépcsőházban eltérő számú lakás (és tulajdoni hányad van).
Így van ahol 38 és van ahol 17 lakás van.A 178 lakást alapulvéve a 10% 17,8.Ha ez így van,az azt jelenti,hogy bár független gazdálkodást folytat egy lépcsőház,nem kezdeményezheti önállóan a közgyűlés összehívását,míg egy másik igen.Pontosan látom?

Válaszát elöre is köszönöm!
Tisztelettel: Baranyi Zoltán

Tisztelt Baranyi Úr!
A perbeli íratokhoz mindazokat az okiratokat csatolni kell, amelyeket említi.
A 10 % következtében valóban az a helyzet, hogy van olyan lépcsőház, amely önállóan nm jogosult közgyűlés összehívásására, míg más lépcsőházak igen...
tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Schmidtné 3561 számú kérdése
 • 2004-12-15

Tisztelt űgyvéd úr!
Kérem szíves tájékoztatását, hogy hány lakástól kötelező a társasház alapítása, illetőleg hol van ez szabályozva.
Tisztelettel üdvözli :Schmidtné

Tisztelt Schmidtné!
Nincs ilyen kötelező érvényű rendelkezés, elvileg tehát százlakásos felépítmények is működhetnek közös tulajdoni struktúrában, anélkül, hogy társasházat alapítanának.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Ferenczy Zoltán 3560 számú kérdése
 • 2004-12-15

Tisztelt Ügyvéd úr!

Az egyik hozzászóláshoz adott válaszában Ön említette, hogy az SzmSz késve történő (jövőre) elkészítésekor 50 ezer forintos illetéket fognak kiróni. Megnevezné a jogforrást! Én nagy ijedségemben felhivtam az Illetékhivatalt és beszéltem több földhivatali osztályvezetővel, de nem tudnak arról, hogy a törvényben említett illetékmentesség megszűnése milyen illetékkel jár.

Köszönöm válaszát!

Tisztelettel,

Ferenczy Zoltán

Tisztelt Zoltán!
Azt a választ én úgy adtam meg, hogy egy ügyfelemre hivatkoztam, nem pedig jogforrásra...Azóta sem tudok olyan jogszabályhelyet, amely ezt a fizetési kötelezettséget határozza meg.
tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Judit 3559 számú kérdése
 • 2004-12-15

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Négylakásos társasház építőközössége társasház alapító okiratot akar aláírni. Tudomásom szerint ehhez minden tulajdonos aláírása kell. Van-e olyan kiskapu, hogy ezt az egyik tulajdonos nélkül megtehessék? Állítólag a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően 15 napon belül a Földhivatal felé az alapító okiratot be kell nyújtani. Mi történik, ha nem nyújtjuk be?
Azért nem akarjuk aláírni, mert szerintünk a négyzetméterek nem helyesen lettek megállapítva, így az építés során befizetett összegek sem arányosak a valós tulajdoni hányaddal.

Köszönöm válaszát!

Tisztelt Judit!
Az alapító okiratot a tulajdonostársak összességének el kell fogadni, ez alól csak abban az esetben menetsülhetnek, ha a jelenlegi közös tulajdont bírósági úton kérik megszüntetni, akkor ugyanis a bíróság pótolhatja a tulajdonostárs aláírását és ezúton létrehozhatja az alapító okiratot és atársasházat.
tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Nagy Judit 3555 számú kérdése
 • 2004-12-15

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kérdésem az lenne a társasházi SZMSZ megírásával kapcsolatban:
Lehetséges-e csak jövőre benyújtani a Földhivatlahoz az SZMSZ-t? És ha igen, az milyen esetleges hátrányokkal járhat?

Válaszát előre is köszönöm,
Nagy Judit

Tisztelt Judit!
Természetesen lehetséges, bár ehhez elvileg plusz illetékfizetési kötelezettség párosul, amelynek mértékéről azonban hiteles információim nincsenek.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Kovács Gyula 3552 számú kérdése
 • 2004-12-15

Tisztelt Ügyvédi Iroda!
Kérném szíves szakvéleményük:
Társasházunk lapos tetővel rendelkezik, egyik lakó meg kívánja vásárolni a tetőt és tetőtéri lakás ráépítését tervezi. A lakógyűlés/közgyűlés 2/3-os vagy 4/5-ös hozzájárulása szükséges a hozzájáruláshoz? (ellentétes véleményeket olvastam és a társasházi törvényt nem tudom értelmezni)

Üdvözlettel,
Kovács Gyula

Tisztelt Kovács Úr!
ennél kissé még bonyoultabb a helyzet, de alapvetően a 4/5-ös hozzájárulás mellett adható el a közös tulajdon részét képező tető.
tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • B. Norbert 3548 számú kérdése
 • 2004-12-14

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Társasházunk jelenlegi alapító okirata 1993-as keltezésű, benne valamennyi albetét önkormányzati tulajdonú. Jelenleg a valós önkormányzati tulajdon kb. 15%, a többi magántulajdon. Kérdésem az, hogy a valós viszonyoknak megfelelő alapító okirat teljesen új dokumentumnak minősül, vagy a korábbi változat módosításának? Ez utóbbi esetben a vonatkozó közgyűlési határozat benyújtásának határideje 2005. június 30.? 2/3-os szavazattöbbség kell az alapító okirat módosításához?
Ez az átmeneti kedvezmény mentesíti-e a társasházat a 2004. december 31-ét követően beadott SzMSz után fizetendő illetéktől? (korábban itt "elhangzott" 50.000,- Ft-os összeg)
Köszönettel, B. Norbert

Tisztelt norbert!
Az okirat a korábbi alapító okirat módosításának minősül. Az alapító okirat benyújtása nem mentesíti a társasházat az szmsz elkészítése és benyújtása alól.
tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Jutka 3539 számú kérdése
 • 2004-12-14

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Tanácsot szeretnék kérni Öntől.
2004. május hó 29.-én költöztünk be a lakásba. régi építésű panel, melynek egy részét részletre vettük. A III. emeleten van a lakás, felújításnál derült ki, hogy a társasház megszüntette (kiszerelte a volt közös képviselet) a szellőzőt, melyből kifolyólag az összes szag a lakásba jön ki. Az első emeleten parketta felújítást végeztek, melyből kifolyólag a lakkozás következményeként a nitro szaga és a gőze is beterítette a lakást, arról nem is beszélve, hogy egészségre ártalmas. A mostani közös képviseletnek többször bejelentettem, de még válaszra sem méltattak. Egyszerűen a szagok miatt nem lehet a lakásban megmaradni. azt szeretném megkérdezni, hogy melyik az a szerv ahol panaszt tehetek emiatt.

Válaszát előre is megköszönöm

Maradó tisztelettel

Jutka

Tisztelt Jutka!
Véleményem szerint az Önkormányzatnál kell érdeklődni a lehetőségek iránt, mivel ez birtoksértési, mind egészségügyi kérdéseket, mind kártérítési lehetőséget felvet, bár ez utóbbi már bírósági érintettséget jelent.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal: