Hozzászólások

 • Szabina 16286 számú kérdése
 • 2006-12-28

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesanyám és testvére 50-50 % arányban örököltek egy családi házat. Édesanyámmal és testvérével a következőkben állapodtunk meg:
1. 2007. év elején kötnék édesanyámmal egy eltartási szerződést az ő tulajdonrészére vonatkozóan, így neki haszonélvezeti joga lesz a ház felén. Szükség van-e a testvére, mint másik tulajdonos írásbeli beleegyezésére az eltartási szerződés megkötésekor, mivel édesanyám testvérének a részét anyagi okok miatt ( ügyvédi, illeték ktg ) csak egy évvel később tudnám megvenni életjáradéki szerződés formájában.
2.Továbbá az életjáradéki szerződés megkötésekor szükség van -e édesanyám írásos beleegyezésére, mivel ő a másik tulajdonrész haszonélvezője lesz már akkor.
3. Jól értelmezem-e hogy az illeték mindkét szerződésfajtánál 4 m Ft-ig 2 %, az afölötti részre 6 %, viszont mivel az ingatlant két részletben szerzem meg, ezért szerződésenként a tulajdoni hányad arányában az illeték: 2 % 2 M Ft-ig,. és fölötte 6 %,
4. Eltartási ill. életjáradéki szerződés esetében milyen értéket vesznek alapul az ügyvédi közreműködés díjának kiszámításánál?
Hiszen az illetékhivatal értékelése már a szerződés megkötése után történik.
Válaszát köszönöm:
Üdvözlettel:
Szabina

Tisztelt Szabina!
1. Nincs szükség a tulajdonstárs hozzájárulására.
2. Nem.
3. Igen, jól értelmezi.
4. Nem is biztos, hogy a forgalmi értéken fog alapulni a díj meghatározása az ügyvéd részéről, jómagam pl. iylen esetekben inkábbegyedi díjat szoktam ajánlani.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Nagy Andrásné 16280 számú kérdése
 • 2006-12-27

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy két gyermekem lévén a kisebbik nevére szeretném lakásomat a lehető legkedvezőbb módon (anyagi) átiratni vagy életjáradéki szerződéssel átruházni.
Melyek azok a lehetőségek, hogy halálom után a másik gyermek ne követelhessen?
Válaszát előre is köszönöm,
Tisztelettel:
Nagy Andrásné

Tisztelt Nagyné!
Kizárólag visszterhes átruházás felelhet meg erre a célra: adásvétel, tartás, életjáradék, öröklési szerződés. Ezek közül a legkedvezőbb kiválasztásához ismerni kellene az Önök egyéb elképzeléseit és az ingatlan forgalmi értékét is.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Fekete Julianna 16245 számú kérdése
 • 2006-12-21

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Van egy kislányom, de évek óta nem az édesapjával élek. A mostani partnerem gyermekeként szereti a kislányomat. Mindkettőnknek van saját öröklakásunk. A partnerem nagyon sokat utazik, gyakran került már életveszélyes helyzetbe. Nem vidám dolog, de szóba hozta, hogy ha valami őt érné, mivel nincs rokoni kapcsolat, elveszne az ő öröklakása. Mit kell tennie, hogy a kislányom "abban az esetben" az ő öröklakását megkaphassa valamilyen módon?
Milyen megoldások vannak, és melyiknek a legkedvezőbb az anyagi vonzata?
( Végrendelet? Örökösödési szerződés? Ajándékozás? Esetleg valami más?)
Válaszát várva maradok tisztelettel: Fekete Julianna
fekete_juli@freemail.hu

Tisztelt Julianna!
A végrendelet vagy az öröklési szerződés a két legkézenfekvőbb megoldás.Utóbbi kapcsán a tartási elem hiánya jelenthet problémát, hszen a kislánya - feltételeezem - nem fogja eltartani az élettársaát, legalábbis nem a közeli jövőben... Viszont a végrendelet alapján történő tulajdonszezrés magasabb illetéekkel jár.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • zita 16176 számú kérdése
 • 2006-12-14

T.Ügyvéd Úr!
Életjáradéki szerződést kötnék idős, egyedülálló tulajdonossal ( 1/1-es tulajdon ) az ő kérésére. A szerződő beleegyezését adja az ingatlan eladásához, mivel a nagy családi ház és kert helyett lakásban kíván ezentúl lakni.
Viszont: állandó bejelentéssel az ingatlanban lakik a leendő életjáradékoson kívül annak fia és családja.
Én, mint az ingatlan leendő új tulajdonosa, milyen módon tudom őket "kitenni", ha nem mennek? Kell-e nekik lakásról gondoskodnom?

Tisztelt Zita!
Amennyiben "szép szóval" nem siekrülne az ingatlan kiürítését elérni, úgy bírósági úton érheti el ezt a célt. Lakhatási lehetőségről nem kell gondoskodnia.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • András 16145 számú kérdése
 • 2006-12-12


Tisztelt Ügyvéd Ur!

Véleményét ill.állásfoglalását kérem az alábbi ügyben. Eltartási szerződést kötöttünk egy idős nénivel, aki tavaly tavasszal elhunyt. A szerzödés jellege: Örökösödési szerződés eltartás fejében végrendeleti záradékkal ügyvéd álltal hitelesitett ellenjegyzéssel, amiben a közjegyző sem alaki sem formai kifogást nem talált. A néni agyvérzésben hunyt el, ezt megelőzően korának megfelelő egészségi állapotban volt. Az elhunyt fia és családja -szerződés érvénytelensége jogcimen -pert inditott. Milyen esélyem van a per kimenetelében?

Tisztelt András!
Felelősséggel nem tudok nyilatkozni, de ha a közjegyző aggálytalannak minősítette a szerződést, ill. Ön teljesítette a szerződéses kötelezettségeit, akkor komoly veszély nem fenyegeti. Ennél többet a kereset és a körülmények részletesebb ismeretében lehetne mondani.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Herczegh Katalin 15969 számú kérdése
 • 2006-12-01

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szüleim a családi házukat a következőképpen birtokolják:
Édesanyám 2/3-ad, Édesapám 1/3-ad részben. Édesanyám szeretne velem és az öcsémmel eltartási szerződést kötni, hogy amennyiben ő meghal, a ház tulajdonát képező részére ne kerüljön rá az Édesapánk haszonélvezeti joga.

Kérdéseim:

- megoldás-e az eltartási szerződés megkötése erre, hogy haszonélvezet ne kerüljön majd rá?

- a szerződés megkötésekor mi csak széljegyre kerülnénk-e a testvéremmel, míg Anyánk továbbra is tulajdonos maradna és csak halála esetén kerülne a nevünkre a ház? (mi ezt szeretnénk)

- kell-e testvéremmel a szerződés megkötése után illetéket fizetnünk?

- kell-e az eltartási szerződés megkötéséhez az Édesapánk beleegyezése, hiszen osztatlan közös tulajdonról van szó.

Válaszát és szíves segítségét tisztelettel köszönöm. Herczegh Katalin

Tisztelt Katalin!
1. Igen.
2. A terv öröklési szerződés esetében végrehajtható, tartási szerződés esetében már most tulajdonossá válnak.
3. Igen, akár tartási, akár öröklési szerződés esetében a visszterhes vagyonszezrési illetéket kell fizetniük.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • R. Tamás 15900 számú kérdése
 • 2006-11-29

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az alábbi kérdésben szeretném a segítségét kérni. A nagymamám tartási szerződést kötött az édesapámmal, egy ingatlan tulajdonjogát ruházta át, de a haszonélvezeti jogot nem. Édesapám a múlt hónapban meghalt. Én vagyok az egyedüli törvény szerinti örökös. A kérdésem az volna, hogy a tartási szerződést öröklöm-e mindenáron, vagy a nagymamám szabad akaratából lemondhat-e róla. Ha lemond, akkor mi a teendő ilyen esetben, hogyan szüntethető meg a szerződés? Esetleg a hagyatéki tárgyaláson, vagy ügyvéddel, vagy a bíróságon? Ha a szerződés megszűnik, kié lesz a tulajdon- és haszonélvezeti jog?

Nagyon köszönöm előre is:
R. Tamás

Tisztelt Tamás!
A tartási szerződést a felek - a korábbi szerződéshez hasonló formában - megszüntethetik. a megszüntetés következtében akár az eredeti állapot is visszaállítható.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • János 15884 számú kérdése
 • 2006-11-29

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Hat éve már, hogy Édesanyánk velünk él, milátjuk el , mert mozgáskorlátozott.
A tulajdonában lévő fél ingatlanról szretne végrendelkezni, melyről tájékoztattuk a két testvért is.
Az ingatlan fekvése alapján a telek végén kialakítható üdülőtelkekből 1-1-et tervez adni a másik két gyereke részére, a többi rulajdonrészét pedig Énreám.Azonban az egyik testvér nem fogadja el rendelkezésben leírtakat,hivatkozik a köteles részre,hogy az jár neki és az több, ez mit takar .
Ennek ellenére meglehet csinálni a vérendeletet és ha igen mílyen következményei lehetnek.Esetleg mílyen más megoldást javasol az ügy rendezésére.
Várom szíves válaszát.
Köszönettel: János

Tisztelt János! a kötelesrész vonatkozásában a testvérnek igaza lehet, ezért a végrendelet nem a legjobb megoldás erre az esetre. tekintettel arra, hogy Önök gyakorlatilag ellátják az édesanyját, azaz tartást nyújtanak, ezért egy tartási szerződés megkötése lehet célravezető, amelyben egyrészről Önök megszezrik az adott vagyonrészt, másrészt pedig kötelezettséget vállalnak annak továbbfolytatására, amit most is csinálnak, nevezetesen a tartásra... ekkor nem lehet kötelesrész iránti igény.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Bogarka 15858 számú kérdése
 • 2006-11-28

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Engem az érdekelne, hogyha valaki eltartási szerződést köt a saját szülőjével, és két testvére is van, akkor a kötelmi jog alapján is jár neki az öröksége, vagy az örökség fele részre tarthat csak igényt?!
Vagyis a két testvér negyed-negyed részt örökölnek, vagy hatod-hatod részt?

Válaszát köszönöm!
Bogarka

Tisztelt Bogárka!

Ha tartási szerződés keretében bizonyos vagyontárgyakat az eltartó megszerez, úgy arra másnak örökési igénye nem lehet.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Nagy Olivér 15852 számú kérdése
 • 2006-11-28

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy olyan problémá van, hogy egy ingatlan ahol lakom, a 96 éves nagynénikémé, de neki van két örököse. Évek óta én foglalkozom a nagynénémmel, az örökösei fel se hívják. Viszont ha neagyj Úristen a nagynéném meghalna engem azonnal kitennének az ingatlanból. Lehetne a nagynénémmel vmi olyan papírt kötni, mint vmi életjáradék szerűség, hogy halála után Én is mindenképp kapjak vmit az ingatlanból?
A válaszát előre is köszönöm
Nagy Olivér

Tisztelt Olivér!
Az Ön problémájára egy tartási szerződés lehet a megfelelő megoldás... Ezáltal Ön válik tulajdonosává az ingatlannak, de holtáig kell ellátnia (tartania) a nagynénit, a rokonságnak pedig nem lehet örökösödési igénye.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • RIrén 15839 számú kérdése
 • 2006-11-28

T.Ügyvédúr!
A kérdésem az lenne, hogy az eltartási szerződés bármikor visszavonható e vagy nem?
Tisztelettel Richter Irén

Tisztelt Irén!
A tartási szerződés - mint általában a szerződések - egyoldalúan nem módosíthatóak és nem szüntethetőek meg, kivéve ha erre jogszabály vagy a szerződés feljogosítja valamelyik felet...

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Péter 15780 számú kérdése
 • 2006-11-27

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Egy ismerősöm idős nagymamája, aki kettős állampolgár (USA és magyar), Budapesten és Floridában is rendelkezik több ingatlannal. Az illető nagynéni eltartási és életjáradáki szerződést kötött lakástulajdonért cserébe az egyik floridai lakására, illetve az egyik budapesti ingatlanjára. Ismerősöm az egyetlen élő leszármazott. Kérdés: A nagynéni halála után a szóban forgó ingatlanoknál mik az öröklési szabályok? Az életjáradéki szerződés értelmében azok az örökösök, akikkel a nagyi szerződött, vagy ismerősömet is megilleti eme lakásokból valamely örökrész? Tudomásom szerint a nagyi egyébként nem írt az öröklésből kizáró vagy kitagadó nyilatkozatot...
Várom szíves válaszát, üdvözlettel:
Péter

Tisztelt Péter!
Mindazok az ingatlanok, amelyeket a hölgy életében visszterhes szerződéssel elidegenített, már nem fogják a hagyaték részét képezni, így arra öröklési igény nem támasztható.
A tartás, ill. az életjáradék ilyen visszterhes szerzésmódnak tekintendő, és azok alapján az ingatlanok tulajdonjoga már szerződés megkötésekor átszáll az eltartóra...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • RIchter Irén 15619 számú kérdése
 • 2006-11-23

T.Ügyvéd Úr!
Én egy 5szörös nagymama vagyok és szeretnék az egyik unokámmal a lakásomért cserében eltartási szerződést kötni.A kérdésem az, hogy halálom után a többi unokáim is örökli a lakást, vagy csak az akivel eltartási szerződést kötöttem?
Köszönettel Richter Irén

Tisztelt Irén!
Tartási szerződés esetén a szerződéskötéseel tuladonjogot szerez a szerződő uonka, a többiek tehát sem most, sem majdani öröklés esetén nem formálhatnak igényt az ingatlanra.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • magdi 15560 számú kérdése
 • 2006-11-21

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Özvegy édesanyámat évek óta én ápolom, ezért Ő úgy gondolja, nekem ajándékozná 1/2 részben tulajdonában lévő ingatlanát. A fele ingatlant édesapám öröksége lévén már hárman, mi testvérek örököltük. Én ki szeretném fizetni testvéreimet az édesapánk után örökölt ingatlanrészből. kérdezem, hogy az ingatlan értékéül a 3 éve történt hagyatéki eljárás értékbecslése számít-e, vagy újra kell értékeltetni akkor is, ha azóta a ház állaga csak romlott? Az ingatlant azért kellene ajándékozási szerződéssel átruházni, mert a ház felújításra szorul, és én csak abban az esetben költök rá pénzt, ha a tulajdon viszonyok tisztázottak, ezért azt is szeretném megkérdezni, hogy ajándékozás esetében is fennáll-e az a lehetőség, hogy a két testvérem, aki így az anyai örökségből kiesik, az édesanyámmal kötött egyéni szerződésekben lemondanak az ő köteles részükről, mint ahogyan a végrendelet esetében ez lehetséges. köszönettel várom válaszát! Magdi

Tisztelt Magdi!
Nem kell értékeltetni, Önök jogosultak meghatározni az értéket.Az ajándékozás és a végrendelet esetén is jogosultak lennének a testvérek a kötelesrészre, amelyről azonban lemondhatnak. Mivel Ön tartást nyújta az édesanyjának, ezért a tartási szezrődés megkötése is a lehetőségek között van.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Bernadett 15521 számú kérdése
 • 2006-11-21

Kedves Ügyvéd Úr,

Informálódni szeretnék, mit kell tudni az elgondozási vagy tartási szerződésről, milyen jogai és milyen kötelezettségei vannak mind az eltartottnak mind pedig az eltartó személynek?
Milyen feltételekkel köthető ilyen szerződés?

Tiszteletteel: Bernadett

Tisztelt Bernadett!
Javaslom, hogy a www.ingatlanjog.hu oldalon a tartásról és életjáradékról szóló archívumrovatát olvassa át, a korábbi kérdés-válaszokból szerintem sok kérdésére választ kap... ha mégsem, akkor kérem, hogy ismét keressen ezen a fórumon vagy közvetlen e-mailben ...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: