Hozzászólások

 • Móni 16287 számú kérdése
 • 2006-12-28

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kérdésem a következő:
Ha valaki örököl egy ingatlant jogilag lehetséges-e az hogy a közjegyzőnél a hagyatéki tárgyaláson a saját gyermeke javára (aki elvileg nem törvényes örökös ) lemondjon az örökségről, vagy csak örökösök mondhatnak le egymás javára? Ha lehetséges akkor csak a gyermeknek kell illetéket fizetni, vagy a lemondó szülőnek is? Ha nem lehetséges az, hogy már a hagyatéki tárgyaláson a gyermek nevére kerüljön az ingatlan, akkor mi a legkisebb illetékfizetéssel járó módja a tulajdon átruházásnak?

Tisztelettel:
Mónika

Tisztelt Móni!
Igen, lehetséges, vagy átengedésnek vagy ajánédkozásnak hívhatjuk.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • mariann 16269 számú kérdése
 • 2006-12-26

Tisztelt ügyvéd úr!

Ketten vagyunk édestestvérek, édesanyám második házassága során született még két gyerek, a mostohaapám előző házasságából van még egy fiú. Édesanyámék húsz évig voltak házasok, de most nemrégiben elváltak. A házasság alatt építkeztek és a négy gyerek után felvették a szoc. pol. kedvezményt. A mostohaapám most meghalt és arra szeretnék választ kapni, hogy ebben az esetben számíthatunk-e valami örökségre (én és az öcsém)?

Tisztelt Kérdező!

Főszabály szerint sem Önök a testvérével, sem az édesanyja nem örökölhet az elhunyt mostohaapa után.

Arra azonban az édesanyjának lehetősége van, hogy a korábban feltehetően közös névre került ingatlan kapcsán házastársi vagyonközösség jogcímén nagyobb tulajdoni illetőségre tartson igényt, azon körülményre tekintettel, hogy az Önökre jutó szociálpolitikai kedvezmény révén nagyobb összeggel járult hozzá az építkezés költségeihez.

--
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4026 Debrecen, Piac u. 3. V.60.
+36 52 432326
http://web.t-online.hu/racsaidr
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Károly 16248 számú kérdése
 • 2006-12-21

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Lakótelepi öröklakás tulajdonosa vagyok.
A lakótelep szövetkezeti formában van,
tehát a lakásszövetkezeti törvény vonatkozik rá.
Kérdésem az lenne, hogy végrendelet vagy
ajándékozási okirat hiányában több gyermek
esetén ki az örökös lehet - e több gyerek is
vagy csak a legidősebb, illetve ha a gyerekkel
vagy gyerekekkel történik valami lehet - e
örökös az unoka is?

Tisztelt Károly!
Az örökhagyó halála után - végrendelet hiányában - örökösök egyenlő arányban az öröhagyó gyermekei.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Bözsi 16247 számú kérdése
 • 2006-12-21

Édesapámtól 2006 májusában örököltem egy fél családi házat. Már kilenc éve benne lakunk a férjemmel. Az évek során folyamatosan felújítottuk a házat. A hagyatéki leltárkor igen magas
forgalmi érték került megállapításra . Van egy nyilatkozatom az aputól, melyben elismeri az általunk végzett beruházásokat. Vannak számláim is, igaz többnyire a férjem nevére szólnak. Kérem a segítségüket, tudom-e az örökség forgalmi értékét csökkenteni azzal az összeggel , amelyet mi fordítottunk rá.

Köszönettel Bözsi

Tisztelt Bözsi!
Igen!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Gyöngyi 16201 számú kérdése
 • 2006-12-16

a férjemmel 2001 augusztusától élünk együtt 2003.05.03-án kötöttünk házasságot.2006.11.17-én elhunyt. Aház fele az apósom tulajdona a másik fele a férjemé volt közös gyermek nincsen.Az első házasságából van egy 16 éves lány. A bejelentett lakcímem nem az ahol laktam a férjemmel közösen. A após haszonélvezeti joga az egész házon rajt van.A lakcím miatt jár e az özvegyi haszonélvezeti jog vagy nem.


Kedves Gyöngyi!
Amennyiben Önök a néhai férje halálakor házasságban éltek együtt, akkor a törvény erejénél fogva Ön megszerzi a férje tulajdonrészének özvegyi jogát. Az örökös azonban kérheti az özvegyi jog megváltását, mert Ön nem lakik az ingatlanban.
Ha közösen beruháztak a házsság fennállása alatt bármit az ingatlanba, akkor Önnek tulajdoni igénye is lehet.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Közösségi oldal:


 • Zoltán 16194 számú kérdése
 • 2006-12-15

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A bátyámmal örököltünk édesanyánk után egy lakást. A hagyatéki tárgyalás már megvolt. 50-50 %-os tulajdonban. Bátyám a hagyatéki tárgyaláson nem vett részt, csak meghatalmazást küldött.
Én értékesíteni szeretném, de a bátyám nem. Megváltani se akarja, eladni se. A költségeket én viselem, több mint 1 éve. Ő semmilyen költséghez nem járul hozzá.
Még azzal is akadályozza az egészet, hogy elérhetetlenné teszi magát. Például nem vesz át postát, telefont és személyesen sem lehet megtalálni.
Milyen lehetőségeim vannak arra, hogy a közreműködése nélkül értékesíteni tudjam az ingatlant?


Tisztelettel:
Zoltán

Tisztelt Zoltán!

A közös tulajdon megszűntetése iránt tudo pert indítani a bíróságon a bátyja ellen, aminek következtében a bíróság a kérelmére elrendelheti az ingatlan értékesítését és a vételáron való osztozkodást.Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Közösségi oldal:


 • Zsófi 16179 számú kérdése
 • 2006-12-14

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Kérdésem rövid, az örökség követelése elévül?
Röviden: születésem után egy évvel apám disszidált, utána elváltak a szüleim. Kint külföldön apám házasságot kötött, ahol tudtom szerint még 5 féltestvérem született.
1982-ben apám meghalt, és semmilyen papír, értesítés nem jött arról, hogy én örököltem volna utána valamit. Az idő múltával ismerőseim kérdezgettek, hogy hogy nem örököltem?? - hiszen tudtuk, hogy apám jó körülmények között élt családjával. Ha úgymond "letagadtak", - ami elképzelhető - hol és hogyan tudnék utána nézni, illetve esetleg a jogos követelésemet érvényesíteni, - 24 év után. A féltestvéreim 5-7-8 évvel fiatalabbak nálam, tehát ők még élnek!
Várom szíves válaszát, üdvözlettel: Zsófi

Tisztelt Zsófi!
Az öröklési igény - mint tulajdonjogi igény - nem évül el. Az ügy "felderítéséhez" ismerni kellene a konkrét esetet, illetve egy-két adat (halálozás helye és időpontja stb) alapján el lehet indulni az örökség iránti igény érvényesítése irányába.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Szabó GÁbor 16151 számú kérdése
 • 2006-12-13

T. Ügyvéd Úr!

Éesanyám az örökhagyó, aki után egyetlen örököse vagyok.

2 hónapja volt a hagyatéki tágyalás, hagyatékátadó végzéssel. Ott felvették az örökhagyó hagyatékaként azt a néhány milliós OTp-s értékpapírszámlát, amit édesanyám nyitott, de én voltam a meghatalmazott.

Valójában ezen a számlán fele pénzt mi adtuk a feleségemmel a számlanyitáskor, vagy 10 éve, de családon belül- mondván, h úgysincs jelentősége kinek a nevén van, és egyébként minek 2 számla nem foglalkoztunk vele.

Így a számlán a mi fele pénzünk után is kiszabta az illetékhivatal az öröklési illetéket.( 11%)

1. Mi a teendő?

2. Indítható-e haygaték megismétlése iránt eljárás?

3. Ha a közjegyző elutasítja, mondván, hogy az elutasító végzéstől számított 30 napon belül pert lehet indítani ennek érvényesítése iránt, akkor ezt a pert ki ellen kell indítani?

Köszönettel:
Szabó Gábor

Tisztelt Gábor!
A folyószámlán elhelyezett pénz - emlékeim szerint, bár ezt most nem tudom megerősíteni jogszabályból - illetékmentes, így szerintem ez a legnagyobb probléma az ügyben. amennyiben ezel kapcsolatban tévednék, úgy viszont az IH előtt kellene igazolnia, hogy ez már eredendően is az Ön vagyona volt, ami nem tűnik túl egyszerűnek. A hagyatéki eljárás megismétlésére nem látok lehetőséget, de bírósági úton esetleg megtámadhatja hagyatéki végzést. És hogy ki ellen kell pert indítani? Ez is egy jó kérdés...az örökhagyó jogutódja ellen, aki praktikusan Ön. Ez viszont nyilvánvalóan kizárt.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • M.Laci 16141 számú kérdése
 • 2006-12-12

Egy ingatlanra több örökös is jut.Az egyik ágon örökölt rész 2/36 rész ( két testvér ), anyjuk özvegyi jogot jegyeztetett be.
Kérdés: hanyad részre vonatkozik az özvegyi jog? Az egész ingatlanra?!
Eladás estén mi a teendő?
Mekkora rész illeti meg, mi az ami "jár" neki?
Az eladást meg tudja akadályozni?

Tisztelettel: M. László

Tisztelt László!
Az özvegyi jog az örökhagyó túlélő házastársát illeti meg a hagyaték tárgyaira, jelen esetben tehát az elhunyt édesapa és a gyermekek által megörökölt tulajdoni hányadára.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Andrea 16120 számú kérdése
 • 2006-12-11

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A következő kérdéssel fordulnék Önhöz.
Édesapám okt. 28-án meghalt, a családiház amiben élünk az Ő ill. az anyukám nevén van. Mi ketten vagyunk testvérek, viszont a testvérem lemond az én javamra, de nem tudjuk eldönteni, hogy mi a jobb, ha Ő nyilvánosan lemond, vagy ha nem és majd mikor eladjuk a házat akkor úgyis úgy osztjuk a pénzt ahogy mi szeretnénk.
Azért merült fel ez a kérdés bennünk, mert úgy hallottam, hogy az illeték kiszabásánál ez számíthat, ha több örökös van akkor az illeték amit fizetni kell kevesebb, ha csak anyukám és én vagyunk az örökösök akkor magasabb %-kal számolnak. Nagyobb értékű ingatlanról van szó, ezért nem mindegy, hogy mundjuk 4 vagy 8%-kal számolják a fizetendő illetéket.

Valamint egy olyan kérdésem lenne még, hogy a hagyatéki eljárásnál nekünk kell igazolni, hogy mi a hagyaték, a mi esetünkben a ház fele és 2db autó, ezeknek az értékét nekünk kell majd meghatároznun vagy pedig egy illetékes ember felértékeli őket?

Segítségét előre is nagyon köszönöm!
Üdvözlettel
Kosztiné M. Andrea

Tisztelt Andrea!
A hagyatéki eljárásban a testvére átengedheti az örökséget az Ön javára, amely a legkisebb kölséggel járó megoldása az ügynek. Így nem lesz plusz illetékfizetési kötelezettség, összesen annit fog fizetni, mint amennyit a testvére és Ön fizetne a jelenlegi helyzet szerint. Az átengedés esetén a testvérét semmiféle kötelezettség nem fogja terhelni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Gábor 16111 számú kérdése
 • 2006-12-11

Tisztelt Ügyvéd Úr !
Azzal a kéréssel fordulnék Önhöz, mivel nekem van egy családi házam (amit Édesanyám után örököltem, 2001- ben). Jelen pillanatban Nevelőszülőmmel és annak Fiával lakunk ebben a házban, de én hamarosan szeretnék külföldre menni dolgozni.
Abban az esetben ha velem valami történne (pl: haláleset), előre milyen végrendeletet csináltassak ( ami nem megtámadható), mert nagyon sokat tettek Mindketten értem, de viszonzásképpen, nemszeretném ha Őket kitessékelnék a házból ! Vagy a esetleges rokonoknak szemet szúrna ha csak Ők lennének a házban. Kérem írja meg tanácsát ezzel kapcsolatban, mert fontos lenne számomra.

Előre is Tisztelettel Megköszönöm !
T. Gábor

Tisztelt Gábor!
Többféle formai követelmény mellett lehet érvényes végrendeletet alkotni. A közjegyzői okiratba foglalt és a közjegyzőnél letétbe helyezett felel meg talán leginkább az Ön vcéljainak, ezért érdemes lenne felvenni egy közjegyzővel a kapcsolatot, vele időpontot és feladatot egyeztetni és végrehajtatni a megbízást.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Melinda 16093 számú kérdése
 • 2006-12-10

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesapám nevében fordulok Önhöz, a tanácsát kérve!
Apukámnak az édesanyukája 83 éves, már 20 éve ápolásra szorul,önállóan nem látja el magát. Az Apukámék hárman vannak testvérek, a mama nálunk lakik már több mint 4 éve. A többi testvér nem gondoskodik róla egyáltalán.
A mama tulajdonában van egy ingatlan, ami most üressen áll(értéke kb.4 millió)
Kérdés:
Mivel az édesapám gondozza a mamát, jár-e a testvéreknek köteles rész, ha igen hány %?
Ha lemondana valamelyik testvér a köteles részről, milyen formában teheti meg?(Saját kezüleg, ügyvéd által, kell-e tanu hozzá)?
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Melinda!
Jár bizony! CSak akkor nem, ha kötnek egy tartási szerződést, amelyben a mama átruházza az ingatlant a tartás fejében az édesapjára.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Ilona 16086 számú kérdése
 • 2006-12-09

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A következö ügyben kérem szíves tájékoztatását.

Az apai nagymamám (két gyermekes: édesapám és a növére) öröklési szerzödést kötött lányával 1983-ban, akit a neki nyújtott szolgáltatások ellenében ált. örökösének nevezett meg. Közben édasapám, akinek egyetlen gyermeke vagyok, sajnos nagyon korán 1984-ben elhunyt.

Nagymamám 2006. febr.-ban halt meg. A hagyatéki tárgyaláson nem tudtam részt venni, azután csak a végzést kaptam, mely szerint a hagyaték a nagynénémnek - szerzödéses öröklés jogcímén tulajdonjoggal - teljes egészében átadatik. Indoklás: Elhalálozás végintézkedés hátrahagyása mellett. A másik törvényes örökös (édesapám) a Ptk. 607 § /3/ szerint az öröklésböl kiesett (én úgyszintén).
Fellebbezés: 15 nap

Mivel a nagymamám halála érzelmileg nagyon megviselt, továbbá az öröklésböl való kiesésemröl és a szerz. létezéséröl a hagyatéki végzésben szereztem tudomást, nem fellebbeztem. (Jogaim nem ismeretében)
Közben hallottam a kötelesrész lehetöségéröl, ami az én esetemben a hagyaték (ingatlan) 1/4-e lenne.

Hogyan lehet érvényesíteni a kötelesrész lehetöségét? Kizárólagosan saját jogi tájékozódás alapján és fellebbezés útján?

A kötelesrész átadása nem a hagyatékátadás keretében történik? Jogos volt-e így a hagyatékátadás, hogy kizárólagosan az öröklési szerz.-t vették alapul és a kötelesrészröl az öröklésböl kiesöknek még egy utálás sem lett téve?

Tudok-e még tenni valamit?

Válaszát elöre is köszönöm.

Tisztelettel:
S. Ilona

Tisztelt Ilona!
Az öröklési szerződés esetén a kötelesrészre nincs jogosultság. Véleményem szerint csak úgy lenne jogosult bármire is, ha az öröklési szerződést támadná meg - bírósági úton - és ez a megtámadás vezetne sikerre.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Ildikó 16082 számú kérdése
 • 2006-12-09

Tisztelt Ügyvéd úr!
Apósom szeretné telkét férjemnek ajándékozni teljes mértékben(haszonélvezeti jogról is lemondana), Ő pedig lakásba költözne. Elvált, viszont van még két gyereke. Fiával türhető a viszonya, neki szánja a lakást, lányával viszont évek óta nincs kapcsolata, így őt kizárná. Egyedül férjemmel van nagyon jó viszonyban,ezért is szeretné, hogy ott építkezzünk. Van valamilyen megoldás, hogy a testvérek ne követelhessék később tőlünk a köteles részt a telekből(ha jól tudom 1/6-1/6)? A sógorom kapná a lakást, bár annak értéke nem egyezik meg a telekével. A nővér viszont követelheti a részét, holott megtagadja apját. Ha pl. a férjem az én nevemre iratja az ingatlant, vagy egy örökösödési szerződést köt az édesapjával megoldja a helyzetet? Előre is köszönöm választát! Ildikó

Tisztelt Ildikó!

A kizárás és kitagadás nem alapozható arra, ogy nem tartja a kapcsolatot a lány az apjával, ahhoz szigorúbb feltételeknek kell megfelelni...

A megoldás az lehet, ha az édesapa a telket visszterhesen - ellenérték fejében - ruházza át a férjére és a sógorára, amely akár öröklésiszezrődés is lehet, vagy akár tartási vagy életjáradéki is, és természetesen adásvételi is...

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Mihály 16029 számú kérdése
 • 2006-12-05

Tísztelt Ügyvéd úr!
Apai ágról származó nagybátyám ídén elhunyt,
családja/felesége, gyereke/ nem volt. Ezért még
életében elmondta hogy mindenét rámhagyja,
és erről végrendeletet készített!
/ A végrendeletet nem láttám./ Halála után másik nagybátyámtól, megtudtam hogy ők ketten másik magánvégrendeletet készítettek,
ami úgy kezdödik hogy engem kitagad.
Új örökösként fent emlitet másik nagybátyámat
jelölték meg. A végrendelet elkészitésében sem
ügyvéd sem közjegyzö, nem vett részt. A kitüzött
hagyatéki tárgyalást a közjegyzö, elhalasztotta
azzal az indoklással,/ írásban értesítve/ hogy a végrendelet sem formailag sem tartalmilag nem
felel meg a jogszabályi, követelményeknek.
Nagybátyám panaszt tett a közjegyzö ellen
"elfogultságra" hivatkozva bíróságra akarja vinni
az ügyet, és új közjegyzöt akar.
Kérdésem a következö lenne?
Ha az első végrendelet / amiben én vagyok
örökösként megjelölve/ közjegyzönél készült,
lehetséges -e hogy rátaláljak ill érvényesitsem?
Ha esetleg ez a végrendelet szintén érvénytelen lenne vagy, nem kerülne elö elképzelhetö hogy az élő testvérek közöt oszlik
meg a hagyaték?

Válaszát elöre is köszönöm!

Tísztelettel: Balogh Míhály.

Tisztelt Mihály!
1. Igen.
2. Igen.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: