Hozzászólások

 • Dóra 16309 számú kérdése
 • 2006-12-31

Dóra 16024 számú kérdése Budapest 2006-12-05
T.Ügyvéd Úr! Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy köteles vagyok -e állagmegóvás címen tejeskörű szigeteltetést végeztetni.Kétlakásos családi házban lakunk,mi az emeleten , a másik tulajdonos a magasföldszinti lakásban.Az alsó (alaksor, osztatlan közös tulajdonban van, de a korábbi tulajdonossal történt megegyezés alapján megosztott. Az alaksorban 2 garázs van, nagyon meredek lejárattal, és ezért az alaksor nagy esőzéskor beázik.Legutóbbi felhőszakadáskor 60 cm magasan állt a víz, mert az utcai csatornából is hozzánk folyt vissza. (és ki is szárad)A csatornahálózat nem tudja elnyelni a vizet.Közösen csináltattunk visszacsapó szelepet és lerakattunk vízelvezető vályút.Az alaksorban potyog a vakolat, salétromos a mennyezet több helyen.A teljeskörü szigetelés 3,5MFt-ba kerülne, a részleges kb1MFt.
A fenti költségeknek a fele engem terhelne, a szomszédom ragaszkodik a teljeskörü szigeteléshez.(építés éve 1960)Mit tehetek, ennyi pénzt sehogyan sem tudok előteremteni.Előre is köszönöm szíves válaszát. Tisztelettel B.né Dóra
T.Ügyvéd Úr!Kérem, ha módja van rá szíveskedjék kérdésemre válaszolni, valahogy kimaradtam.
Köszönettel :Dóra

Tisztelt Dóra!

A közös tulajdon tárgyait a tulajdonosoknak közösen kell fenntartani, aminek közös döntésen kell alapulnia, kivéve, ha valamely munkálat elvégzése halaszthatatlan és további károk megelőzése érdekében szükséges. Jelen esetben akár erről is szó lehet, tehát a válaszom az Ön számára kedvezőtlen.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Ágnes 16304 számú kérdése
 • 2006-12-30

Tisztelt Ügyvéd Nő!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a belvárosban egy 550 négyzetméteres osztatlan tulajdonú ingatlanban a lakunk. 6/10 rész tartozik hozzánk és 4/10 rész a szomszédhoz, aki egyébként sokkal nagyobb hányadot használ mindenben. Ősszel kértük az osztatlan közös megszüntetését de az építésügyi hatóság egy rendeletre hivatkozva nem járult hozzá. Szeretnénk, az osztatlan közös ingatlan megszüntetni és ezúton megtudni, milyen lehetőségeink vannak erre.
Köszönettel
Ágnes

Kedves Ágnes!

természetben az ingatlant csak abban az esetben lehet megszüntetni, ha a megosztás folytán kialakuló ingatlanok mindegyikének mérete eléri az adott építési övezetre vonatkozó előírásokat. Ennek hiányában bármelyik tulajdonostárs kezdeményezheti a közös tulajdon megszüntetését. Ha nem tudnak megegyezni, akkor ebben csak a bíróság dönthet.
Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Közösségi oldal:


 • Gábor 16301 számú kérdése
 • 2006-12-29

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A kérdésem a következő lenne: Szeretnénk megvásárolni egy ikerház egyik lakását, mely most még az építés stádiumában van. Ezt kész állapotában kívánjuk megvásárolni az építő KFT-től. Az ikerház elkészülte után társasházzá lesz nyílvánítva és így lesz albetétesítve, valamint az alapító okirat ekkor lesz elkészítve.
Van-e más megoldás mint a társasházzá nyílvánítás? - A házhoz egy helyrajzi szám tartozik. Illetve milyen hátrányai lehetnek ennek pl.: felújításkor, külső módosításkor, eladáskor? Illetve milyen esetekben kell a másik lakás lakóinak a hozzájárulását kérni?
Üdvözlettel és válaszát előre is megköszönve.

Tisztelt Gábor!
Nem szükségszerű a társasházzá alapítás, de ez esetben egy önálló ingatlan jön létre, amely egyszerűbbé teszi a további működést. A költségek viselése, beruházások, stb. akár közös tulajdon, akár társasház esetében lehetnek azonosak, így erre nem kell tekintettel lenni. Az illetékfizetés a közös tulajdon eetén magasabb, mert a 4 mFt-os kedvezményes sáv csak felerészben vehető igénybe az egyes lakásoknál.
Eladásnál a közös tulajdon esetén van elővásárlási jog - ami a tulajdonostársat illeti meg - társasház esetén csak lehetőség, de ez nem jelenti azt, hogy a tulajdonostársnak hozzá kell járulni, "csak" annyit, hogy nyilatkoznia kell, hogy azonos feltételek mellett megvásárolja-e a lakást vagy sem...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • László 16299 számú kérdése
 • 2006-12-29

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Azzal a problémával fordulnék Önhöz, hogy öcsémmel két ingatlant ezelött 15 évvel 50-50% százlékos tulajdon hányaddal örököltünk. Idén kértem, hogy szüntesük meg a közös tulajdoni viszonyt hitel felvétel miatt. Az általam és családom által lakott ingatlan 100%-ban édesanyám özvegyi jogával terhelt édesapánk halála után az öcsém és édesanyám által lakott ingatlan csak 20%-ban szintén az édesapám után édesanyám javára. Az általam megbizott értékbecslő az általunk lakott ingatlant 8 000 000 Ft-ra becsülte az özvegyi jog levonása után. Az öcsém és édesanyám által lakottat 16 000 000Ft-ra az özvegyi jog levonása után és még csökkentette az ingatlan értékét 50%-al 8 000 000Ft-ra mondván hogy édesanyám ott lakik. A tulajondon jog rendezésénél szoba se került édesanyám jogainak megnyirbálása és nem is áll szándékunkba. Jogos-e az értékbecslő állítása mivel az öcsém ehez ragaszkodván nem hajlandó a két ingatlan külömbégének az 50%-át kifüzetni mondván a két ingatlan azonos értékü?

Tisztelt LÁszló!
Az ingatlannak meg lehet határozni a tehermentes állapotban aktuális értékét, ill. a tényleges használati viszonyoknak megfelelő értékét is. ez utóbbinál mind a haszonélvezeti jog, mind a tényleges használat negatívan befolyásolja az értéket. Ez utóbbi számítási módját megtalálja a www.ingatlanjog.hu oldalon a haszonélvezetről szóló tájékoztató rovatokban.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Ágnes 16284 számú kérdése
 • 2006-12-27

Tisztelt ügyvéd úr!
Férjem 50-50 %-ban örökölt édesanyja halála után.
Most szeretnénk megvenni a testvérétől az ő részét. Az örökösödési illetéket 8 800 000 forint értékű ingatlanérték után kellett megfizetni. A kérdés a következő: a lakás fele, amit ki kellene fizetnünk, az 4400 000 forint, vagy esetleg fel kell becsültetni? Milyen költségekkel kell még számolnunk (ügyvéd, átiratás stb.) és kb. mennyi összegben?

Válaszát köszönöm.
Üdvözlettel
Ágnes

Tisztelt Ágnes!
Nem szükséges értékeltetni az ingatlant, elegendő a felek megállapodása az árban. Ez eltérhet a korábbi 8,8 mFt-tól is, amennyiben az esetleg nem reális.
Az ügyvédi költség az ügyvéddel kötött megállapodás kérdése, ill. a szerzés kapcásn vagyonszerzési illetéket kell fizetni, a vétleár 2 mFt-jáig 2 %, az azt meghaladó rész után pedig 6 % mértékűt.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Szebeni Kinga 16279 számú kérdése
 • 2006-12-27

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A ház, amelyben a lakásunk van, közös tulajdon. Sajnos a társasházzá alakulás nem megoldható, ezért szeretnénk használatmegosztási szerződést kötni a többi tulajdonossal, mivel a lakást el szeretnénk adni. Kérdésem, hogy mi a célja és a részletes tartalma ennek a szerződésnek, és van-e általános formája?

Válaszát előre is köszönöm,

Szebeni Kinga

Tisztetl Kinga!
A közös tulajdon esetében a tulajdonostársak mindegyike jogosult az ingatlan egészét használni. Ezt szabályozhatják és korlátozhatják a tulajdonosok egy megállapodásban, egyes részek kizárólagos használatát biztosítva az egyes tulajdonsotársaknak, és egyúttal kizárva őket a további részek használatából (de nem a tulajdonjogábaól, azok maradnak eszmei osztatlan tulajdoni hányadok).
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Rné Andrea 16275 számú kérdése
 • 2006-12-26

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A problémám a következő. A férjemék hárman vannak testvérek, a szüleik meghaltak, és így mindhárman örököltek a szülői házból a következő képpen. I-nek van 2/6 része, G-nek 1/6 része, a férjemnek öröklés és ajándékozás jogcímen 3/6 része. Most szeretnénk saját házat venni, ehhez jó lenne, ha I kifizetné a férjem részét a házból. De Ő sem fizetni nem akar, pedig lenne neki miből, hitelt sem akar felvenni, de ki sem akar menni a házból. 3 millió lenne a követelésünk. Van más próbléma is ezzel kapcsolatban. G cselekvőképességet kizáró gondnokság alá került, I lett a gondnoka. Egyébként G betegsége előtt mi laktunk abban a házban, és I. Kb. 2 millió forintot költöttünk rá. Bevezettük a vizet, gázt, fürdőszobát csináltunk hitelekből, amit már visszafizettünk. Amikor G-n eluralkodott a betegsége, és úgy döntött visszaköltözik a szülői házba, mi elköltöztünk albérletbe az 5 és fél éves tartósan beteg kisfiammal. Nem volt más választásunk, féltettük G-től a gyermekünket. Van-e rá mód, vagy lehetőség, hogy I kifizesse a férjem részét? Mit tudunk csinálni?
Várom mielőbbi válaszát!
Üdvözlettel: Rné Andrea

Tisztelt Andrea!
A bírósági utat tudom javasolni, mint megoldási lehetőséget, amelynek során a közös tulajdon megszüntetésété és a ráfordítások elszámolását követelheti.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Zita 16258 számú kérdése
 • 2006-12-23

Tisztelt Ügyvéd Úr!

4-en vagyunk testvérek. Édesanyánk halála után megörököltük a házát ami 112nm, és 1500nm-es telken van. Erre a telekre (még édesanyám életében)a bátyám épített 1 garázst,(kb:50nm) amit a bátyám a családjával lakásként használ. A családi házat el szeretnénk adni. Ez a "garázs" minek számít ilyenkor? Ezt fel kell-e külön értékeltetni?Ha elvileg mind a 4-en eladnánk, a családiházat megakadályozhatja-e valamelyikünk az eladását valamilyen indokkal? (pl:neki nem felel meg az eladási ár, vagy a bátyám mindenképp maradni akar) Jelenleg üres a családiház, csak a közművek mennek minimálisan. Mi lehet a mindenki számára elfogatható megoldás ebbe a helyzeben?

Tisztelt Zita!
A garázs épülete a bátyja tulajdonában van.Akkor kell külön felértékeltetni, ha a négy örökös nem tud megállapodni abban, hogy mekkora a garázs épületének értéke az egész ingatlanon belül. A tulajdonostársak nem akadályozhatják meg, hogy bármelyikük eladja a részét, de az ellenző(k) megállapodás hiányában nagyon megnehezíthetik a folyamatot. Javaslom, hogy közösen értékeltessék fel az ingatlant, ezen belül a garázst, s a bátyja (ha maradni akar) fizesse ki a testvéreit. Ha ez nem megy, s a közös értékesítés sem sikerül, a bíróságtól kérheti bármelyik tulajdonos a közös tulajdon megszüntetését.
Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Közösségi oldal:


 • Márti 16254 számú kérdése
 • 2006-12-23

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A jogi kérdésem, bonyolult.Férjem családja kijátsza őt az örökségéből, de nem tudom bebizonyítani neki.
Örököse egy zárt kert felének, az öccsével,egy tanya felének is, illetve az idén elhunyt édesapa után 1/4 családi ház résznek is-ez utóbbit lakja az öccs-haszonélvezeti jog az anyjuké. Anyósom és az öccs nem mozdultak a családi ház férjemre eső részének megváltására, de a melléképületet, amit az apa és a vele mindig együttélő öcsike épített, közölték, hogyha el is lesz adva a ház- azt a plusz pénzt a fívér elteszi...
1. kérdés: hogyan lehet, hogy a sok tulajdon jog ellenére,nem jut pénzhez a férjem?
2:szabad-e a harom örökösnek egymás nélkül fontos dolgokat megbeszélni, majd tényként kezelni, miben állapodtak meg ketten.
3:ha ingyen lakhat a mai napig, akkor ez meddig tart, mert mi is kemény Takszöv-ös kölcsönt fizetünk gyerek mellett.
Ezek( sógor, anyós) mindenen csak ülnek, eszükbe sincs kifizetni minket.(A férjem nem a kedvenc gyerek, így nagyon kimarják) Félek, hogy még a fiunkra se lesz tekintettel, mikor ezek elétolnak papírokat. Mi a módja, hogy pénzt lásson, és ebből a helyzetből végleg kivegyem? Az anyós a tanyában él, az öccs ott őstermel,talán a férjem részén?
Nagyon várom segítségét:

Köszönettel

Tisztelt Márti!
1. Sehogy!
2. Nem, a tulajdonostársaknak közösen kell/het rendelkezni a tulajdonuk ügyében.
3. Semeddig, azonnal követelhetnek többlethasználati díjat! Akár bírósági úton is, mint ahogy a közös tulajdon megszüntetése iránt is bírósághoz fordulhatnak.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Gabi 16253 számú kérdése
 • 2006-12-21

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szüleim önkormányzati lakásuk megvétele során lemondtak tulajdonjogukról kislányom javára, és kérték a haszonélvezetet.
Azonban a lakást eladtuk és összeköltöztünk. A jelenlegi ház fele a kislányomé (haszonélvezettel terhelve) , a másik fele a miénk a férjemmel. (haszonélvezet nélkül)
Akkor vettük 9millióért és 6-7millió forintot a saját pénzünkből fordítottunk a felújításra. A kapcsolatunk nem igazán úgy alakult, ahogy elképzeltük.
A nagymama szeretne otthonba kerülni, de azt akarja, hogy minden mi fizessünk.
kb. 20milliót ér most a ház.
Kérdésem, hogy a haszonélvezeti jog kifizetésére kit kötelezhet, mivel a kislányom 18 éves de tanul?
Minket kötelezhet-e?
Jelenleg sem a ház felét használja hanem a 2/3-t. Tehát a mi tulajdonunkat is.

Válaszát köszönöm

Tisztelt Gabi!
Senki nem kötelezhet ebben a helyzetben senkit semmire. A helyzetet kizárólag közös megállapodással lehet rendezni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Teri 16249 számú kérdése
 • 2006-12-21

Tisztelt Ügyvéd úr!

Van egy közös tulajdonú telekrészem. A tulajdonosok a megvétel után sora lekerítették a rájuk eső ingatlan részt, amit már több mit 10 éve így használnak. Az én részem nincs lekerítve, mivel a tulajdonosok szolgalmi útként használják, erre a tulajdonrészemre kívánnak kialakítani a tulajdonostársak egy „zsákutcát” úgy hogy hozzáadnak a maguk részéből. Ezt a magánutat a 253/1997 (XII. 20.) kormányrendelet 26.§ (2) bekezdés 5. pontjának figyelembevételével tehetik. Nem járultam hozzá az út kialakításához. A helyi önkormányzat egy határozatban elvi telekalakítási engedélyt adott, amit tegnap kézbesítettek. Kérdéseim: Értelme van-e a fellebbezésnek, ha igen mit szükséges feltétlen beleírni, ha nincs, hol keressem az általam is elkeríthető vagy értékesíthető telekrészemet?

Kellemes ünnepeket kívánok!
Köszönettel Teri.

Tisztelt Teri!
A fellebbezés kapcsán nem tudok érdemi segítséget nyújtani.
A második kérdése kapcsán pedig a közös tulajdon főszabáylára tudok hivatkozni, mely szerint a közös tulajdonosok az ingatlan egészét jogosultak használni!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Klári 16229 számú kérdése
 • 2006-12-19

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A következő ügyben kérném segítségét. Szüleink halála után hárman örököltünk egy házat, mint testvérek. Húgom 15 éves, így én lettem a gyámja. Húgom ragaszkodott hozzá, hogy a szülői házban akar élni, így beköltöztünk férjemmel és gyermekemmel. A másik testvéremtől - ő külön él - meg szeretnénk venni az ingatlant, de irreálisan magas összeget kíván a tulajdoni hányadáért. Szakértővel felbecsültettük, de nem fogadja el. Milyen szabályok vonatkoznak erre a problémára? Milyen hamar kell kifizetnünk a részét? Míg a húgom kiskorú, egyáltalán kötelező-e kifizetnem?A ház tetőtere nincs beépítve, nem használjuk, akkor kell nekem használati díjat fizetnem testvérem felé?
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Klári!
A közös tulajdon megszüntetése vagy a tiulajdonostársak megegyezésén alapulva lehetséges - ez esetben összegeket, fizetési részleteket és ütemeket illetően teljesen szabadon állapodnak meg - vagy bírósági utat vehetnek igénybe, akkor a bírósági eljárásban kirendelt szakértő által meghatározott értéken történhet meg a megváltás (kivásárlás). További részletek: www.ingatlanjog.hu - közös tulajdonról szóló archívum rovat.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Panni 16213 számú kérdése
 • 2006-12-17

Tisztelt dr. Nagy Zoltán!

Köszönöm válaszát a 16057-es kérdésemre. Egy dolog nem világos számomra: mit ért az alatt, hogy édesapámat valószínűleg megilleti a haszonélvezeti jog? Haszonélvezet nincs bejegyezve a lakásra, édesapám nem lakik a lakásban, újranősült, ideiglenes lakcíme is az új felesége lakcíme. Csak "simán" tulajdonosa a lakás 50 %-ának.
Köszönöm előre is válaszát.
Üdvözlettel:
Panni

Tisztelt Panni!
Elnézést, de már nem emlékszem a korábbi kérdésre...
Valószínűleg özvegyi jogre gondolhattam, de ha nincs bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba, akkor az nincs is... ráadásul az újabb házasság egyébként is megszüntette volna az özvegyi haszonélvezeti jogot.
Így viszont csak a közös tulajdon szabályait kell figyelembe venni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • jozsef 16200 számú kérdése
 • 2006-12-16

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Az alábbi kérdésekre várom szíves válaszát.Adott egy osztatlan közös tulajdonú
ingatlan,amely egy 1070m2-es telekből és a
rajta lévő 5 szobás családi házból áll.Az ingatlan
két család tulajdonában van,1/2-1/2 részilletőséggel,de ettől eltérő használattal.Az
egyik család 3 szobát és 552m2-et,a másik csa-
lád 2 szobát és 518 m2-et használ és birtokol.
Az 1/2-1/2 tulajdoni hányad törvényes módon lett bejegyezve az ingatlannyilvántartásba ennek ellenére a nagyobb részt használó család
vitatta a tulajdoni hányadot.Az ingatlan társas-
házzá alakítása folyamatban van.A szakértő a
közös tulajdonban maradó részek tulajdoni há-
nyadát a két lakás nettó alapterületének arányá-
ban határozta meg ezáltal eltér az 1/2 hányad-
tól.A nagyobb részt használó család a telekből
még nagyobb rész használatára lesz jogosult,
mivel az alapító okirat így lett aláirva bár a Föld-
hivatal még nem vezette át egyéb jogi viták miatt.Kérdésem az,hogy van -é jogi alapja érték-
különbözet megtérítésének?A másik kérdésem arra irányul,hogy milyen jogi lehetőségek vannak
abban az esetben ha utólag kiderül, az alapító okirat nem felel meg teljes egészében a 2003 évi
társasházalapításról szóló törvénynek.
Válaszát előre is köszönöm.Tisztelettel:József.


Tisztelt Zoltán!

Amennyiben lényeges érdeket sért az aránymódosulás a felismeréstől számított egy éven belül keresettel kérheti bíróságon annak megváltoztatását, vagy értékkülönbözet fizetését a másik tulajdonostárstól.Amennyiben a társasházi alapító okirat ellentétes a törvénnyel, kezdeményezni kell annak módosítását.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Közösségi oldal:


 • Angelika 16161 számú kérdése
 • 2006-12-14

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A helyzetem a következő :4 éve meghalt édesanyám,aki után egy fél házrészt örököltem (másik része a mostoha testvéremé).A nevelőapámnak az egész ingatlanon haszonélvezeti joga van.Ő akkor kirakott engem a házból és új asszonyt és annak családját vitte oda.Én azóta nem jártam ott.Külföldön élek férjemmel.Az állandó lakcímemet megtartottam,mert ha kijelentkeznék, adóznom kellene.Persze így hivatalos leveleket sem kapok meg.Kérdésem az lenne,hogy ilyen helyzetben tudok e valamit tenni?Elég szomorúnak tartom azt is,ha bevezetik az ingatlanadót,nekem kellene majd fizetni?Amikor idegenek laknak a házamban...,és én be se tehetem a lábam évek óta.
Tisztelettel

Tisztelt Angelika!
Ha a nevelőapja újra megnősült, akkor a haszonélvezeti (özvegyi) joga megszűnt, ezesetben a közös tulajdon megszüntetése iránt akár pert is indíthat.
Ha nem nősült meg úgy az özvegyi jog korlátozásának és megváltásának lehetsőégét kellene megvizsgálni, bár úgy vélem, hogy ennek feltételei nem állnak fenn.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: