Hozzászólások

 • Anna 30048 számú kérdése
 • 2008-12-31

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Az alábbiakban szeretném a segítségét kérni:
Barátom, már hosszú ideje Kanadában él! Ott 2004-ban agyvérzést kapott,amíg kómában volt felesége lemondott róla, ott hagyta a korházban és egy állami gondnokság alá helyeztette. Azóta felépült, de ezt a gyámságot nem vette le róla az ottani bíróság.Most folynak az előkészületek. Itt Magyarországon van egy háza, amelynek oly módon kapta meg a tulajdonjogát,hogy 13 évvel ezelőtt édesapja ajándékozási szerződéssel a nevére iratta. Az a telek, amelyen ez a ház áll az ajándékozás előtt meg lett osztva ,azt szintén ajándékozási szerződéssel megkapta a testvére és neki a szülők segítettek egy családiházat felépíteni! A barátom házában eddig a szülők éltek, akik most elhaltak! Szerettük volna a szóban forgó házat eladni, hogy ne álljon üresen és ne veszítsen az értékéből!A szomszéd telken lakó testvér ezt oly módon akadályozza meg,hogy ha az ingatlan közvetítő odavisz érdeklődőt, akkor közli velük, hogy ne írjanak alá semmit, mert az eladó gyámság alatt van Kanadában.Illetve ügyvédhez fordult és pert helyezett kilátásba, ami szerint köteles részt követel a házból! A telken áll egy melléképület is, amelyet évekkel ezelőtt a barátom édesanyjának a testvére felújított a tulajdonos megkérdezése és beleegyezése nélkűl, mivel ő nem is tartozkodott Magyarországon,és a nagynéni abban lakott egy ideig! Most ő is követel a ház eladásából. Egyértelmű az, hogy ki akarja semmizni barátomat a testvére, ugyanis azzal is érvvelt, hogy a barátom még 2007-ban aláírt egy papírt Kanadában, hogy lemond a házról az ő javára és a szülei halála után csak a köteles részre tart igényt!Ez a történet a következő képpen zajlott: akkor ő még nem volt legjobb állapotban. A volt feleség nem csak gyámság alá helyeztette, hanem a válópert is beadta. Több estben fültanuja voltam annak, hogy a családja többször felszólította,hogy mondjon le a házról. Egy alkalommal, 2007-ben még élt az anyuka, amikor "sírva"felhívta fiát, hogy menjen el Kanadában egy ügyvédhez és amit diktál neki,azt irassa le, írja alá és küldje haza,mert különben a magyarországi házat megkapja a Kanadában élő volt feleség! Sajnos a barátom nem volt tisztában azzal, hogy az ajándékozási szerződéssel megkapott ingatlan az külön vagyon, nem képezi a vagyonmegosztás tárgyát és ő pánikba esett, elhitte, amit a család mond és megtette, amit kértek, pedig nekik tudniuk kellett erről a tényről! Viszont a kijelőlt gondnok nem volt jelen a dokumentum aláírásánál Kanadában.
Készült itt Magyarországon egy igazságügyi orvosszakértői vélemény, amely szerint ő olyan állapotban van, hogy egyáltalán nem indokolt a gondnokság!
Kérdésem a következő: a fentiek ismeretében megakadályozhatja-e a testvér a ház eladását a gyámságra való hivatkozással?Kiterjed-e a kanadai gyámság Magyarországra? Követelhet-e bármit a nagynéni és követelhet-e bármit a testvér, azok után,hogy a barátom már 14 éve 1/1 tulajdonosa a háznak?
Köszönöm előre is válaszát!

Tisztelt Anna!
Érdekes helyzetbe hozott a kérdésével!

Sajnos az ügyre vonatkozóan semmilyen kérdésre nem válaszolhatok, ill. nem nyújthatok segítséget. Amennyiben némileg ismeri az ügyvédi etikai szabályokat, úgy azt is sejtheti, hogy miért nem.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Attila 30033 számú kérdése
 • 2008-12-29

Tisztel Uram

A következő problémával fordulok Önhöz, a szomszédomban a házunktól három-négy méterrre van egy garázs amit a napokkban fatüzelésű kályhával szereltek fel a kémény kivezetést oldalirányban a mi házunk eresze alá helyezték, ami szerintem tűzveszélyes a kipattanó szikrák végett. Az épület a helyszínrajzon nem látható ezt azért tudom mert most építettük az ingatlant és a belyedzéskor a geodéta rajzán a szomszédos ingatlanból csak 60% volt feltüntetve . Kérdésem kihez fordulhatnék mielőtt ránkgyullaad a ház .

köszönettel:Attila

Tisztelt Attila!
Az önkormányzat jegyzőjéhez birtokvédelem ügyben, a legközelebbi túzoltósághoz a veszély mértékének megállapítása érdekében.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Lajos 30032 számú kérdése
 • 2008-12-29

Arról szeretnék tájékoztatást kérni, hogy kaptam én is és az élettársam is az APEH-tól illetékről szóló befizetési kötelezettséget és csekket, ezt szeretném kérvényezni az APEH felé, hogy mérsékeljék, avagy tekintsenek el ettől az összegtől, mivel nagyban veszélyezteti e összeg befizetése a megélhetésünket. A kérdésem az lenne, hogy megírtuk a kérelmet mind a ketten és csatoltunk másolatokat a kiadásainkról is, küldhetnénk ezt egy borítékban is az APEH-nak, mármint a kettőnk papírjait, vagy külön kell borítékoznunk?

Tisztelt Lajos! Küldhetik egy borítékban és külön is. Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal:


 • Sándor 30030 számú kérdése
 • 2008-12-29

Tisztelt ügyvéd úr!Jóhiszeműségemet kihasználva,beleegyezésem nélkul elvették a földemet.Ez egy kőgátakkal alátámasztott teraszos terület volt.Elbontották és elbontották a hozzá vezető kőgátakkal alátámasztott közutat is,ami önkormányzazi tulajdon,ezt is engedély nélkül.Ez az ügy per alatt van.Az önkormányzat nem ellenzi,hogy a bíróság kötelezze a birtokbavevőt a közút eredeti állapotravaló hejreállítását,amit mint felperes Én kértem.Természetesen a földem eredeti teraszos hejreállítását is kértem.Ez a föld gyep-legelő művelési ágú.A birtokba vevő egybetagosította a sját földjeivel és állítólag államitámogatás felhasználásával szőlővel betelepitette az egészet.Ha a bíróság helyt ad keresetemnek és kötelezi Öket az eredeti állapot helyreállítására,akkor Ők kérik,hoy Én fizessem ki az Ők ráfordított költségeiket,mert Én igy gazdagottam.De Én az eredeti állapotot kérem és ha azt vissza állítja akkor az Ő szőlőjük megsemmisul.Velem akarják kifizettetni a főldmérés költségeit is.Jóhiszeműségre hivatkoznak minden jogalap nélkül,Én vagyok a birtokháborító,mert zavarom Őket és nagyon sokba fog ez Nekem kerülni,ha vissza merem kérni.Nincs pénzem ügyvédre,nem ismerem a jogokat és Ők ezt kihasználják.Kötelezhetnek-e a költségeik megtérítésére?Kötelezhetnek-e a földmérők költségeinek megfizetésére,annak ellenére,hogy nincs pénzem?Érhet-e Engemet kár,meg nem térülős kiadás?Kérhetek-e erkölcsi kártérítést és elmaradt hasznot?Hozhat-e a bíróság olyan ítéletet,hogy nem kell vissza adniuk?Kötelezhetnek-e,hogy adjam át a területemet Nekik?Kérem segítsen!Köszönettel Sándor

Tisztelt Sándor!
Egy folyamatban lévő perben érdemi segítséget nagyon nehéz - és felelőtlenség - is nyújtani. Ezért én sem vállalnám ezt, de annyit tudok mondnai, hogy egyáltlaán nem biztos, hogy Önnek bármiféle fizetési kötelezettsége lenne a másik peres fél irányába, bár ezt éppenséggel kizárni sem lehet, de ehhez kellene a körülményeket és a történteket jobban ismerni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Erika 30007 számú kérdése
 • 2008-12-26

Tisztel Ügyvéd Úr!

1998. márciusában vásároltam a férjemmel egy
építési telket a Községi Önkormányzattól.
Ekkor még csak egy üres telek volt, semmi közmű nem volt kiépítve. 1999-ben elkezdtük az építkezést a vizet nagy huzavona után kiépítették ekkorra,de az elektromos hálózatot csak akkor mikor már tető alatt volt a ház.
A szerződésben ez áll szó szerint:
Eladó kötelezettséget vállal az ingatlanhoz kapcsolódó út, víz földgáz elektromos hálózat kiépítésére négy éven belül. Vevőket az előzőekben leírt infrastuktúra kiépítéséért
fizetési kötelezettség nem terheli.
Mindennek ellenére még nincs járda ,sánc út,
földgáz. Már alig tudunk közlekedni az utcában, mind gyalogosan és autóval. Számtalanszor kértük a polgármestert, hogy ez már tűrhetetlen állapot ,de csak annyi a válasz, hogy nincs pénz. A kommunális adót pedig fizetnem kell!
Mit Tehetnék ez ellen?
Előre is köszönöm válaszát
Deákné

Tisztelt Hölgyem!

Amennyiben az Önkormányzat felhívásra önként nem tesz eleget szerződésben vállalt kötelezettségének, akkor a teljesítést és a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését (pl. a közmű és út hiánya miatt az ingatlan kevesebbet ér) bíróság előtt kérheti.

Emellett az önkormányzat magatartása ellen panaszt jelenthet be a regionális közigazgatási hivatal előtt.

Tisztelettel
dr.Czudar Sándor ügyvéd
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 13.
+ 36 35 500031

sandor.czudar@czudarugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Katalin 30000 számú kérdése
 • 2008-12-26

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Hova fordúljak a következő problémámmal?
Válás után a lakás leválasztásra került, kertes házról van szó. A leválasztott lakásba , ahol lakunk a lányommal a fürdőszobába a villany a volt férjem lakásából jön át. Egy részen kint a falon. Ezt vágta el a volt férj, és csatlakoztatott róla egy újabb vezetéket, amit a kert végében lévő garázsba vezetett. A probléma az, hogy a szabadon lévő vezetéket csupán szigetelő szalaggal tekerte be, ami kivan téve az időjárásnak. Ezen kivül, a külső falon lévő gázvezetékhez rögzitette. Többször figyelmeztettem, hogy ez nagyon veszélyes, de
hivatkozott arra, hogy ő a tulajdonos és ha sokat ugrálok nem lesz villany a fördőszobámban. Én a lakrészen amit használok, holtig tartó haszonélvező vagyok.
Szeretém a segitségét kérni mert félek akár a ház is leéghet egy zárlat következtében. Hova tudok fordulni.
Köszönettel várom válaszát

Katalin

Tisztelt Katalin!
A veszélyesség miatt akár rendőrségi feljelentés is elképzelhető, de az elektromos szolgáltatónál is élhet ezzel.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • szücs imréné 29987 számú kérdése
 • 2008-12-22

Jó napot kivánok! százhalombattán van 1 1/2 szobás tehermentes lakásom. Meg engedtem a fiamnak hogy beköltözzön élettársával a rezsi fizetése ellenében. most hogy elakarom adni a lakást, kiderült hogy csinált valami fel ujitást a lakáson, a tudtom és bele egyezésem nélkül!kérdésem: köteles vagyok neki fizetni mert valami 400.000ft követel.és azt mondja hogy nem fog ki költözni amig nem fizetek.mi a jogom ? köszönettel várom megtisztelő válaszát.

Tisztelt Kérdező!

Ahhoz, hogy kérdésére részletes választ tudjak adni, szükséges lenne ismerni az ügy valamennyi körülményét.

Általánosságban elmondható, hogy a polgári törvénykönyvnek a bérletre vonatkozó rendelkezései alapján – amennyiben a bérlő a dolgon jogosulatlanul olyan átalakítási munkálatokat végeztetett, amelyekhez a bérbeadó vagy a hatóság engedélye lett volna szükséges, a bérbeadó kívánságára köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

Ahhoz, hogy az ügyben feltett kérdésére egyértelmű választ lehessen adni, szükséges lenne tisztázni azt, hogy az Önök között fennállt jogviszony milyen természetű, ennek alapján lehet a kérdést eldönteni.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Renáta 29971 számú kérdése
 • 2008-12-19

Tisztelt Ügyvéd úr!

Édesapám összeköltözött egy férjezett hölggyel.95ben a hölgy férjével előszerződést kötöttek,-amelyet sajnos adásvételi nem követett-amiben rögzítették:
2004.márc.30ig adásvételit kötnek a jelen szerz.alapján,me­lynek értelmében édesapám tulajdonába kerül a férj 1/2 tulajdonrésze.
a jelen szerz.aláírásával a férj elismeri hogy átvette a lakás vételárat!(nem előleget)
Ezt aláírta a hölgy is,édesapám,a fér­j,két tanú,ügyvéd.
(nem tudom van e jelentőssége,ha jól tudom 1évvel később megvolt a válás is )
Mivel közben kiköltöztek külföldre,a lakást nem ők használják,kértem édesapám élettársát,hogy odaköltözhessek,amit megtagadott,mondván övé a lakás.
A tulajdoni lapból kiderült,hogy a volt férj eladta még egyszer! a tul.részét csak akkor már a volt feleségnek édesapámat teljesen kihagyva,írhatnám azt is,hogy átjátszották a feje fölött,és ezzel tényleg csak a hölgy nevére került!
Édesapám ezt nem szeretné annyiban hagyni-a mai napig élettársak!Fontosabb lenne számára a lakás tulajdoni részét megszerezni,mintsem az akkori vételárat;mondjuk úgy hogy kérjük a végleges adásvételi szerz.megkötését,a 99-t "érvényteleníteni".Elvileg a későbbi elővásárlás jogáról a hölgy lemondott azzal,hogy az előszerz.ő is aláírta nem?Érdemes perbe belevágni?Mekkora esély van sikerre?De hallottam már a vagyonközösség megállapításáról is.
Mi a véleménye?
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Renáta!
Alappal indíthatnak pert, mivel az előszerződés alapján a feleknek szerződéskötési kötelezettsége keletkezett, amely a harmadik személynek történő eladással nem teljesült, az eladó pedig jogalap nélkül gazdagodott az édesapja által kifizetett összeggel, amit most visszakövetelhet.
Tekintettel azonban a bírósági eljárásra, és a felmerülő elévülési kérdésre is, érdemes lehet ügyvédi segítséget igénybe venni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Zsuzsanna 29966 számú kérdése
 • 2008-12-18

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz. hogy van a páromnak egy budapesti telke ami 500 nm és kb 30 nm-es házzal. A telekhez tartozik egy szintén 500 nm-es telek egy romos házzal és sufnival, ami az állam tulajdonában van. (osztatlan közös néven van bejegyezve a két egyenként 500nm telek. A páromnak elővásárlási joga van a másik ( állam tulajdonában lévő) telekre. Be is adta ezzel kapcsolatban a vásárlási szándékát! A minap jelentkezett egy értékbecslő, aki a feltet kérdésre, hogy hogyan is zajlik egy ilyen értékbecslés, azt a választ adta, hogy felbecsülik egyben a két fél-fél osztatlan közös 1000 nm-es telket és az értékét ketté osztják! A párom telkén egy felújított ház áll, ami jó állapotban van az állam telkén pedig egy bontásra ítélt ház és egy omladozó sufni. (a két háznak van egy közös fala)Az lenne a kérdésem, hogy ez valóban működhet így? Felbecsülik azt is ami magán tulajdonban van és több száz ezer forint rá lett költve? Csak azért mert osztatlan közös? Hozzátenném, hogy a tulajdoni lapokon úgy van feltüntetve hogy 1/2 rész a páromé és 1/2 rész az Állam tulajdona!

Várom mielőbbi válaszát!

Tisztelettel

Zsuzsanna

Tisztelt Zsuzsanna!
Amennyiben az Önök által elvégzett beruhásokat nem vesszük figyelembe - és alapvetően ez a helyzet, hiszen a tulajdoni lapon a különbözőségeknek nincs nyoma - úgy valóban ez a helyzet. Az más kérdés, hogy ezeket a beruházásokat az értékbecslőnek szerepeltetnie kell a szakvéleményében.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Csaba 29956 számú kérdése
 • 2008-12-17

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Jelenleg édesanyámnál lakunk a párommal. Szeretnénk venni egy nagyobb házat, hogy jobban elférhessünk. Az édesanyám háza jelzáloggal terhelt, amit az én nevemre vettünk fel.
Hogy ha mi a párommal veszünk egy házat hitelre és édesanyám lenne a haszonélvezője, akkor ő a haszonélvezetért a ház értékéből kifizetné a jelzálogot és a maradék
pénzt ráköltené a mi házunkra. 2003 nyarán vette a házat édesanyám, a ház értéke 6millió. Jelzálog értéke 3,7millió
Az lenne a kérdésem, hogy édesanyámnak mennyi illetéket kellene fizetnie a háza után így?

Tisztelt Csaba!
Nem teljesen értem az ötletüket... Honnan lenne az édesanyjának a haszonélvezetből pénze? És szerintem illetékfizetési kötelezettséget nem jelentene az édesanyja számára a jelenlegi ház kapcsán...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Éva 29951 számú kérdése
 • 2008-12-17

Tisztelt Ügyvédnő!
Az elvált férjemmel van egy közös 1/2-1/2-tulajdonban lévő lakásunk, amelyet még sajnos nem sikerült eldni. A volt férjem lehetetlen helyzetbe hozott minket, a villanyt, a gázt, és a vizet is elzárta, mert bíróság útján letiltattam a fizetéséből a gyerektartást. 2008 évben ő semmihez nem járult hozzá. Én fizettem a rezsit és mégis kikapcsolt mindent. A léyeg hogy 2008. november 25-én elköltöztem a lányommal albérletbe. A kérdésem az hogy lakáshasználati díjat kérhetek-e tőle? És ha igen akkor hol lehet ezt intézni? És nem gond-e hogy már majdnem egy hónap eltelt?
Előre is köszönöm válaszát!
Tisztelettel: Éva

Tisztelt Cím!

Azzal nincs gond, hogy eltelt egy hónap, mert a polgári jogi követelések 5 év alatt évülnek el. Az viszont kérdés, hogy a bíróság kit jogosított fel a lakás használatára, és hogy Önnek lett-e volna lehetőságe arra, hogy a saját neve alatt fogyasztóként a közeüzemi szolgáltatókhoz bejelentkezzen, és így a lakás változatlanul lakható legyen. Amennyiben Önnek nem volt lehetősége a szolgálattásokat visszaállítani, akkor a lakáshasználati díj iránti igényét a bíróság előtt intézheti. A bírósági beadványhoz és a perbeli képviselethez kaphat segítséget az Igazságügyi Hivataltól. Bővebb információt a http://www.kih.gov.hu/alaptev/nepugyvedje oldalon talál.

Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal:


 • spali 29946 számú kérdése
 • 2008-12-16

Tisztelt Ügyvéd úr!
Problémám a következő: Emeletes panelházban lakunk. A felettünk lévő lakásba új lakó költözött. Teljesen felújították és egy rosszul kivitelezett erkélyajtó behelyezés miatt nagyobb esőzésnél beázunk, de csak akkor, ha ők is beáznak a lakáson belül.
Ugyanis megtekintve kiderült, hogy az erkélyajtajuk túlságosan le lett süllyesztve, (magasabb erkélyburkolás) és ezért az erkélyajtó vízelvezető csöve lejjebb került mint a burkolat szintje, ezért a vízelvezető nem kifelé engedi a vizet, hanem a saját szobájukba, és így ők is beáznak. Ezáltal belülről leszivárogva a víz a mi plafonunkat is áztatja. A lakó ezt szóban elismerte, de érdemben egy éve nem tesz semmit a hiba helyrehozatalára.
Mi a jogi útja, hogy rákényszerítsem a beázás megszüntetésére.
Válaszát előre is megköszönve spali

Tisztelt Spali!
A beázások nyomán kártérítési igénye lehet, amelyet bírósági úton érvényesíthet, ill. kérheti a szomszéd kötelezését a szükséges javítások elvégzésére.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Kecskés József 29942 számú kérdése
 • 2008-12-16

1997-évebne vásároltam egy szőlőskert művelési ágú ingatlant Debrecen határától kb.250.m-re a Diószegi úton. A város közelsége miatt reméltem, hogy itt a későbbiek során lakóingatlant építhetek. A város rendezési tervében azonban földterületemen került kijelölésre a várost elkerülő keleti főút. Ingatlanomat emiatt megvásárlásra felájánlottam az önkormányzat részére 2005-ben. A megvételre nem került sor a rendelkezésre álló 3 éves határidőn belül ezért jelenleg a kisajátítás folyamatban van.
A rendezési tervben módosításra került a földem illetve a környezetében lévő földeterületek minősítése is. A jobb oldali szomszédságomban Lke, míg a bal oldali szomszédságomban / ide került volna az én földem is / Ge. besorolást kapott 30 %-os beépíthetőséggel. A kijelölt elkerülő főút miatt azonban ezt az előnyét nem élvezhetem földemnek.
Azt szeretném megtudni, hogy a kisajátítás során az ingtalan szakértőnek az érték megállapításánál melyik besorolást kell figyelembe venni ? Hiszen jelentés érték különbözet van egy szőlőskert művelési ágú terület illetve egy ipari gazdasági besorolású föld között aminek 30.%-a beépíthető. Szeretném tudni továbbá, hogy amenyiben nem az általam elfogadható érték kerül meghatározásra el állhatok -e az általam kezdeményezett kisajátítási eljárás végrehajtásától.
Tisztelettel: Kecskés József

Tisztelt Kérdező!

Kérem, hogy kérdésével összefüggésben ingatlanforgalmi szakértőt szíveskedjen felkeresni, hiszen a kérdés alapvetően műszaki jellegű.

Amennyiben a közigazgatási eljárásban hozott döntés nem megfelelő az Ön számára ebben az esetben bírósági felülvizsgálatot tud kezdeményezni azzal szemben.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • erzsébet 29934 számú kérdése
 • 2008-12-16

Tisztelt ügyvéd Úr!

Mi egy társasházban élünk ami egy kertes családi ház mellé épült sajnos. A mi oldalunkon 5 lakás található és a szomszéd közvetlenül mellettünk van.Nem engedte a ház kívűlről való beszigetelését és ezt a mai napig nem engedi ami miatt mi ázunk penészedünk, fázunk.
Ha ki jönnek az alpinisták mert azok lógnak a falon be, hogy nem lépjenek a telkére mindent megtesz hogy leszedje őket onnan.
Különböző módszerekkel.
A kérdésem az , hogy nincs e valami jogszabály erre hogy az állapot megóvása érdekében kötelezhetnénk arra, hogy elkészülhessen a ház fala. Vagy nem tehetünk semmit?

Köszönöm válaszukat előre is
Üvözlettel:Erzsébet

Tisztelt Erzsébet! A ptk ezt a helyzetet remekül kezeli, a szomszédnak meg kellene engednie a felújítást akár a földről is, alpintechnikával pedig pláne. Amennyiben ennek során neki kárt okoznak, azt természetesen meg kell téríteniük. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Gabriella 29929 számú kérdése
 • 2008-12-15

Tisztelt Ügyvéd Úr!Kérem szíves válaszát az alábbi kérdésemre:
2008. november hóban garázst vásároltam. A garázst a vállalkozásom érdekében a vállalkozásom nevére vásároltam, mely betéti társaság. Van gépkocsim, de a gépkocsi nincs a vállalkozásomban. Milyen fizetési kötelezettség terhel?, a vállalkozásomban értékcsökkenésként leírhatom-e?
Tisztelettel és köszönettel várom válaszát

Tisztelt Gabriella!
Illeték 10 %, értékcsökkenést elszámolhat! Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: