Hozzászólások

 • István 34727 számú kérdése
 • 2009-12-13

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A következő kérdéssel fordulnék Önhöz. 2006 elején öcsémmel vásároltunk egy ingatlant, amelyre édesapám haszonélvezeti jogosultságot tetetett. Akkor úgy terveztük, hogy öcsémmel együtt egy ikerlakást építünk az ingatlanra, de nem mertük vállalni a használatbavételi engedélyhez szükséges 4 éven belüli építkezést, ezért mind a hárman kifizettük a telekvásárlás után ránkrótt illetéket. (kb. 350.000 Ft-ot) Közben belevágtunk az építkezésbe, és most úgy néz ki, hogy a 4 éves határidőn belül megszerezzük a használatbavételi engedélyt. Kérdésem, az hogy visszaigényelhető-e ebben az esetben az illetékhivataltól ez az összeg, és ha igen, akkor mi ennek az eljárási rendje?

Köszönettel: István

Tisztelt Kérdező!

A lakóház építési szándékról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig lehet az APEH-nél nyilatkozni, vagyis az Ön által leírtak alapján a már korábban megfizetett illeték visszaigénylésére semmilyen formában nincs mód.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • András 34711 számú kérdése
 • 2009-12-11

Tisztelt Ügyvédek!

Szeretném megkérdezni, ha eg ügyvéd sürgősségi díjat fizetve bevisz egy szerződést a Földhivatalba, akkor mi az elintézési határidő--

1. Széljegy
2. Tulajdonjog bejegyzés

Aznap, amikor beadják történi-e valami igazolás kiadás?

Tisztelt András! A széljegyzés még a beadás napján megtörténik, sürgősségi díj nélkül is. A bejegyzés sürgősségi díjjal max. 15 napot vesz igénybe, ha nincs hiánypótlás.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Klári 34700 számú kérdése
 • 2009-12-10

Tisztelt Ügyvédnő!
Érdeklődni szeretnék, hogy ha egy ingatlan adás-vétel nem jött létre, de a vevők szerepelnek a tulajdoni lapon feltételes vevőként, akkor hogy lehet a bejegyzést töröltetni? Az adásvételi szerződés lejárt 2009 október 30.-án! A vétálár megfizetése nem történt meg!Köszönöm Várom válaszát!

Tisztelt Klári!

A kérdés pontatlan, így kénytelen vagyok általános tájékoztatást adni. Megkötött ingatlan adásvételi szerződés esetén - amennyiben az eladó a tulajdonjogát fenntartotta - akkor vagy a vevő tulajdonjogbejegyzés iránti kérelmének függőben tartásáát kérhetik a felek, vagy a vevő javára tulajdonjog fenntartással történő adásvétel tényének feljegyzését.
Az előbbi esetben a tulajdonjog bejegyzési engedély benyújtásáig, de legfeljebb 6 hónapig széljegyként szerepel a kérelem, ezt követően automatikusan törlésre kerül, míg a második esetben a tényfeljegyzést a feleknek közösen kell kérniük, illetve ahhoz kifejezetten hozzá kell járulniuk. Ebben az esetben a kérelmezőnek igazolnia kell okirattal a szerződés megszűnését/ megszüntetését is (pl. elállás útján, közös megegyezéssel stb.) Az adásvételi szerződés nem tud lejárni, csak a fizetési határidő, amely esetben - bizonyos feltételek mellett, illetve a szerződés rendelkezései szerint - elállási jog illeti meg az eladót.

Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal:


 • Klári 34685 számú kérdése
 • 2009-12-09

Tisztelt Ügyvédnő!
Egy ingatlan adásvétel ügyemet jogi útra vagyok kénytelen vinni /eladó vagyok, felperes/!Szeretném megtudni, hogy a Perfeljegyzés valójában mit jelent?!Én nem kérem a perfeljegyzést!
Kérheti-e az alperes is? A perben lévő ingatlant jelzálog terheli!A per ideje alatt felmondhatja-e a bank a jelzáloghitelem? Mi ennek a folyamata?Megvárja a bank még vége van a pernek, vagy eláll a szerződéstől?Hogy tudnám megoldani, hogy peres úton tudjam érvényesíteni jogaim, de ne mondja fel a bank a hitelt?A havi törlesztőrészleteket rendszeresen fizetem! Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Klári!

A bíróság - az ügyfél kérelmére - előzetesen végrehajtható végzéssel megkeresi az ingatlanügyi hatóságot
- a törlési és kiigazítási
- az ingatlan tulajdonjogát érintő
- az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése iránti
- az ingatlanra vonatkozó házassági vagyonjogi, valamint
- a jelzálogjoggal biztosított, ill. önálló zálogjogba foglalt követelés érvényesítése iránti per megindítása tényének feljegyzése iránt.

A perfeljegyzésnek az a célja, hogy a közhiteles ingatlan-nyilvántartásba betekintő személyek tudjanak arról, hogy per van folyamatban az ingatlannal kapcsolatosan. A perindítás tényének feljegyzését követően az ingatlan vonatkozásában jogok - bizonyos jogok kivételével (pl. telki szolgalmi jog) - a peres eljárás eredményétől függő jogi hatállyal kerülhetnek feljegyzésre.

Arra vonatkozóan, hogy a bank felmondhatja-e a jelzáloghitelét, javasolom, hogy nézze át a megkötött hitelszerződését, a Ptk. ilyen felmondási okot nem tartalmaz, ami azonban nem zárja ki, hogy az egyedi szerződése tartalmaz e körben rendelkezést.

Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal:


 • Manyi 34636 számú kérdése
 • 2009-12-06

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Röviden szeretném vázolni a problémámat. Szomszédaim azt állítják, hogy a kapulábamat az ő területükre helyeztem el és ha nem veszem ki, bíróságra viszik az ügyet. Tartok attól, hogy igazuk van, viszont kíváncsi vagyok az esélyeimre egy esetleges bírósági perben. Kb. 30-40 cm az eltérés a határvonaltól, azonban ez az állapot már 40 éve fennáll. Hivatkozhatok -e arra, hogy az eltérés hibahatáron belüli (itt a neten olvastam), vagyis a földmérési hibahatáron belül lenne kitűzhető a határvonal. Esetleg létezik olyan hogy megengedett eltérés? Nem szeretném kivenni a kapulábat, nagyon sok pénzembe kerülne. Lehet annyira szigorú egy bírói ítélet, hogy 30 -40 cm miatt bont meg hosszú évek óta fennálló állapotot? Létezik ilyenkor méltányosság?

Tisztelt Manyi!
Javaslom, közösen kérjenek fel földmérőt a telekhatár kijelölésére.
Ő a hibahatárra is választ tud adni a telek méretének ismeretében.

A "méltányosság" valamennyi fél érdekének a figyelembe vétele, próbáljon a szomszéddal megállapodni.

Egyébként a 30-40 cm eltérés jelentős is lehet ha nem tud pl. elévülésre hivatkozni.


Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Közösségi oldal:


 • Anita 34562 számú kérdése
 • 2009-11-30

Tisztelt Ügyvédúr/Hölgy
Segítségét szeretném kérni édesanyám ügyében.2006-ban eladta saját tulajdonú házát 3,5 millió forint értékben. Összeköltözött a barátjával aki felajánlotta,hogy vásárolja meg az ő házának az 1/2 részét,ami meg is történt. Az ár az ő eladott házának az összege 3,5 millió forint volt.Kapcsolatuk azonban megromlott.Édesanyám szeretne mihamarabb elköltözni,de a barátja nem hajlandó sem kifizetni sem eladni a házat.Amúgy is csak 3,5 millió forintot akar adni édesanyámnak.Ez lehetséges? Mivel annyira megromlott viszony,hogy már elviselhetetlen,ha édesanyám elköltözne albérletbe,a költségeket ami ezzel járna belehetne-e hajtani a baráton? Időközben a barát vett egy házat a pénzből amit édesanyám kifizettet az 1/2 részért,ami kivan adva albérletbe.Édesanyám azt is felajánlotta,hogy az ő 1/2 részét cserébe azért a házért,de ő ettől is elzárkózik. Milyen lehetőségei és lépéseket tudna tenni ebben az esetben édesanyám?Bírósági per lesz akkor mennyi ideig húzódhat el, és milyen költségek merülhetnek fel,és ezt kinek kell fedezni?

Tisztelt Kérdező!

Az Ön által leírtak alapján úgy tűnik, hogy az egyetlen megoldási mód a közös tulajdon polgári peres eljárásban történő megszüntetése.

A közös tulajdon bíróság útján történő megszüntetése esetén a bíróság az alábbi megoldásokat választhatja. 1. Természetbeni megosztás. 2. A közös tulajdon tárgyait a bíróság megfelelő ellenérték fejében a másik tulajdonostárs tulajdonába adhatja. 3. A közös tulajdon tárgyának értékesítése és a vételár tárgyának a tulajdonostársak közötti felosztása.

Egy ilyen jellegű perben általában igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő kirendelésére kerül sor, így az is elképzelhető, hogy az ingatlan felének értékét a szakértő többre, vagy kevesebbre értékeli, mint 3.500.000,- Ft, azonban az sem elképzelhetetlen, hogy az változatlanul a 2006-os állapotokhoz igazodik.

Az albérlettel kapcsolatban feltett kérdésével összefüggésben tájékoztatom, hogy főszabály szerint pusztán azért, mert édesanyja és barátja közötti viszony megromlott, albérleti díj nem követelhető, Arra vonatkozóan azonban, hogy az albérleti díj esetleg kártérítés jogcímén érvényesíthető e, csak akkor tudnék válaszolni, ha a tényállást a legapróbb részletekig ismerném.

A bírósági per elhúzódásával kapcsolatban nyilván nem tudok jóslatokba bocsátkozni, mert egy közös tulajdon megszüntetése iránti perben elképzelhető, hogy egy-másfél év alatt jogerős ítélet születik, azonban a peres felek nyilatkozataitól, fellebbezéseitől függően az akár évekig is elhúzódhat.

A peres eljárással összefüggésben felmerülő költségek körében eljárási illetékkel, mely a pertárgy értékének 6%-a, szakértői díjjal és ügyvédi munkadíjjal kell számolni.

Az eljárási illetéket az eljárást kezdeményező félnek kell megfizetnie, a szakértői díj a bizonyítás irányvonalának függvénye, ezen költségekkel kapcsolatban azonban lehetőség van különféle költségmentességi kérelmeket előterjeszteni, illetőleg az eljárás befejeztével a felmerült költségek pernyertesség arányában oszlanak meg a peres felek között.

Az ügyvédi munkadíj minden esetben a jogi képviselővel történő megállapodás függvénye, azonban a jogi képviselet természetesen nem kötelező.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Eszter 34556 számú kérdése
 • 2009-11-29

Tisztelt Ügyvédúr!2009 nov.3-án kötöttük egy előszerződést,lakásvásárlásra,fizettem is foglalót.Az eladó is vesz egy lakást,és a kulcsot csak akkor kapja meg,ha kifizeti a teljes vételárat.Nekünk 2009 dec.3-ig kellene kifizeni,és átvenni.A baj ott kezdődik,hogy az ügyvédúr tértivevényes levelet küdött ki a többi tulajdonos elővásárlásijogáról lemondani.Van aki át sem veszi,mert nem tart rá igényt.Az ügyvédúr azt mondta,hogy a Posta 30 napig tartja a levelet,és ha mégis felveszi+15 napot kap-gondolkodási időt,és + 5 nap,ha esetleg válaszol...Van aki egy másik ügyvéd által kinyomtatott lemondó nyilatkozatot írt alá előttünk,és 2 tanú előtt.Az ügyéd úr azt nem fogadja el...És addig nem ír végleges szerződést,és nem is fizethetjük ki... Mire ennek vége,kb 2010 tavasza lesz.Nekem 2009 dec 12-ig ki KELL költöznöm! Az eladó pedig addig nem kap kulcsot,amíg ki nem fizeti!Már neki is el kellene hagyni a lakását dec.3-ig.Mi a teendő?Menjnk albérletbe?Költözzek 2x,100%-os,II csport beli rokkant léttemre??És miből?Nem lehetne ezt azonnal megoldani nov.3-tól? Tiszteletel:Egriné

Tisztelt Kérdező!

Mindenekelőtt tudnia kell, hogy a végleges adásvételi szerződés aláírásának és földhivatalhoz történő benyújtásának nem feltétele az, hogy valamennyi elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat a birtokukban legyen, ezt ugyanis a földhivatal részére a későbbiek során is benyújthatják.

Amennyiben az okiratot szerkesztő ügyvéd ragaszkodik ahhoz, hogy a végleges adásvételi szerződés megkötésére csak az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok birtokában kerüljön sor, úgy valóban gyorsabb megoldást jelent, hogy ha Önök beszerzik az arra jogosultak, két tanú előtt aláírt nyilatkozatát, mely jelentősen megrövidítheti a határidőket, vagyis mindenképpen van lehetőség gördülékeny ügyintézés esetén a szerződésben vállalt határidők tartására.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • teri 34281 számú kérdése
 • 2009-11-07

Tisztelt Ügyvéd úr!

Szeretném megtudni hogy szántóföld eladásakor számít e személyi jöv.adó szempontjából ha mezőgazdasági családi vállalkozó a vevő?
Másik kérdésem a föld öröklésére vonatkozik,a házastárs haszonélvezetet illetve özvegyi jogot kap e, vagy egy gyermekrészt örököl? Erre is jár a húszmillió Ft.-os kedvezmény vagy csak a ház öröklésénél? Ha az ingatlanon lakóház és üzlet is van milyen illeték szabható ki ? Az üzlet részre is vonatkozik e az örökösödési kedvezmény?
válaszát köszönettel várom Teri

Tisztelt Kérdező!

Személyi jövedelemadó szempontjából, szántóföld eladásakor nincs jelentősége annak, hogy a vevő mezőgazdasági családi vállalkozó.
Az örökléssel kapcsolatban feltett kérdéseire válaszolva tájékoztatom, hogy az örökhagyó házastársa örökli mindannak a vagyonnak a haszonélvezetét, amelyet egyébként nem örököl.
Az illetéktörvény az örökösödési illeték mértékét aszerint szabja meg, hogy mekkora az örökség tiszta értéke, illetőleg milyen személyi kör az örökös. Ezen két körülmény figyelembevételével az illeték mértéke sávosan van meghatározva.
A 20.000.000,- forintos kedvezmény csak meghatározott örökösi kör részére jár, eszerint az alábbi személyek vehetik igénybe ezt a kedvezményt: az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a vele egy háztartásban élő szülő nélkül élő unokája.
Végül tájékoztatom, hogy az öröklési kedvezmény igénybevétele szempontjából nem a művelési ág megjelölése számít, hanem kizárólag az örökrész tiszta értéke.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Klára 34084 számú kérdése
 • 2009-10-20

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Kérem szíves tájékoztatását a köv. ügyben.
1995-ben bátyám és akkori menyasszonya szüleink segítségével vásárolt telket, és rajta álló régi házat. A tulajdonos bátyám és későbbi felesége, haszonélvezők a szüleink lettek volna. Ennek megfelelően el is készült az adásvételi szerződés, külön pontban fentiek szándékával, és külön egy szándéknyilatkozattal szüleim részéről a haszonélvezet alapításáról.
A megállapított haszonélvezeti illetéket 1995 novemberében édesapám kifizette.
2008-ban bátyám halála utáni hagyatéki tárgyaláson derült ki mindannyiuk számára, hogy nincs bejegyzett haszonélvezet. A tulajdoni lap lekérése után láttuk, hogy be lett jegyezve, majd törölve.
A földhivatal elutasította kérésünket, hogy ennek okait kiderítsük - elévülésre hivatkozva.
Kérem tanácsát, milyen úton indulhatunk, hogy egykori közös megegyezésünk egy hivatali hiba miatt rendezésre kerülhessen.

Nem értjük, hogy a feljegyzés majd törlés a tulajdoni lapon mi alapján történt, és hogy a kiszabott illeték beérkezésekor miért nem jelzett a hivatal szüleimnek a - mára nyilvánvalóan - felmerült esetleges hibákról.
A földhivatali ügyviteli hiba miatt mára komoly családi vita, szüleimnek pedig komoly erkölcsi kára keletkezett.

Előre is köszönöm segítségét.


Tisztelt Klára!

Egy érintett (tulajodnos, haszonélvező) fáradjon be a földhivatalba, és kérje ki az iratok másolatát, oldalanként 100 Ft, és nézessék meg egy ügyvéddel. vagy eleve hatalmazzanak meg ügyvédet.


Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Anna 33975 számú kérdése
 • 2009-10-08

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A kérdésem az lenne, hogy ha el szeretném adni a házamat, amin nincs hitel, de 7 éve felvettük rá a szocpolt (3 év múlva jár csak le az elidegenítési tilalom), és más városba költöznék, ott vásárolnék házat,
- a jegyző tudomásom szerint felfüggeszti ezt a jogot, amely majd átkerül az új házra - ugyanolyan feltételekkel, ugyanazzal a határidővel?
- a mi házunk vevőjének megoldás lehet-e, ha tehermentes ingatlannal rendelkező szülei mint adóstársak biztosítják a lakáshiteléhez az ingatlanfedezetet?
- ha az eladott ház teljes vételárát ráfordítom az új ház vásárlására, kell-e illetéket fizetnem?
Tisztelettel; Anna

Tisztelt Kérdező!

A szociálpolitikai kedvezmény új ingatlanra történő átvitele kapcsán kialakult gyakorlat a korábbiakban valóban az Ön által leírtak szerint alakult, azonban az elmúlt hónapokban lezajlott változások miatt hiteles és pontos tájékoztatást ez ügyben kizárólag a Magyar Államkincstár munkatársai tudnak Önnek nyújtani. A házuk esetleges vevőinek hitelhez való jutásának feltételeit csak az érintett hitelintézet tudja pontosan megmondani, de a tehermentes ingatlannal rendelkező szülők, mint adóstársak bevonása elvileg lehetséges megoldás lehet. Az illeték kiszabása kapcsán végezetül tájékoztatom, hogy lakástulajdon vásárlása esetén ha a magánszemély vevő a másik lakás tulajdonát a vásárlást megelőző, vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének a különbözete.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • József 33969 számú kérdése
 • 2009-10-08

A Debreceni Körzeti Földhivatal "Egyszerüsített határozat"-tal, az eredeti tulajdonlap szerinti 4,96 hektár területü szántóföldem területét 4,75 hektárra csökkentette, "Egyszerüsített határozat - szemle" kiadásával, egy 1995 évi "Bejegyző határozat"-ra (részarény kiadás) hivatkozva, "A telekátalakitás átvezetése" cimen.
A föld hiánya 2008 évi területalapu támogatási igény bejelentéskor derült ki. A hiányt rekalmáltam a határozat erre jött válaszként.
Ezt a földet én 1997-2000 évek között vásároltam több részletben és több tulajdonostól és a vételárat az eredeti területért fizettem ki. Ezért is a határozatot megfellebbeztem és kéretem a hiányzó föld értékének megtérítését.
Fellebbezésemet a Megyei Földhivatal elutasította.
Lehet még valamit tenni károm megtérítése érdekében ?

Tisztelt Kérdező!

A megyei földhivatal határozatával szemben lehetőség van bírósági felülvizsgálati eljárást kezdeményeznie a határozat közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetőleg természetesen meg van a lehetőség arra is, hogy kártérítési eljárásban próbálja meg igényét érvényesíteni, az esélyekről azonban tájékoztatást adni nyilvánvalóan nem tudok. Amennyiben az iratok áttekintése és egy átfogó értékelés kapcsán irodám szolgáltatásait igénybe szeretné venni, úgy a lenti elérhetőségek valamelyikén természetesen szívesen állok rendelkezésére.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • juhászné 33903 számú kérdése
 • 2009-10-03

Tisztelt Ügyvéd úr!

Az alábbi ügyben kérem segítségét!2009.07.14-én lakáscsere szerződést kötöttünk egy illetővel ingatlanirodán keresztül.A csereingatlan jelzáloggal terhelt és ezt a cserekor magával "akarta vinni" a cserepartnerünk.Ebbe a bank nem egyezett bele,de elutasító határozatot sem adott.Különbözetet fizettünk a cseretársnak-amit persze elköltött,tehát vissza sem tudja adni a pénzünket!/ Az ügyvéd nem javasolta hogy letétbe helyezzük a pénzt-mi ezt szerettük volna és bíztunk az ügyvédben!/Jelenleg október van és az ügyvéd próbál valamit "tenni",hogy a bank mégis engedélyezze a jelzálogcserét a másik ingatlanra.Közben az is kiderült ,hogy jelentős közüzemi tartozásai vannak a cserepartnernek.
Kérdésem az :Érdemes-e még várnunk az ügy megoldására,ha nem akkor hogyan tudjuk visszaszerezni a pénzünket és az is érdekelne,hogy az ügyvéd mulasztott-e?
Várom mielőbbi válaszát!
Üdv:Juhászné

Tisztelt Kérdező!


Figyelemmel arra, hogy a bank elutasító határozatának indokait nem ismerjük, illetőleg arra, hogy jogi képviselőjük még próbál valamint tenni az ügyben, így nyilvánvalóan arra a kérdésre nem tudok válaszolni, hogy érdemes-e tovább várni az ügy megoldására.

Mivel a cseretársa a különbözeti összeget elköltötte, így annak visszaszerzése sajnos nem lesz egyszerű, elképzelhető, hogy arra csak peres úton lesz lehetőség.

Végül pedig figyelemmel arra, hogy sem a szerződést, sem a pontos tényállást nem ismerem, így nyilvánvalóan a jogi képviselő esetleg mulasztásáról sem tudok nyilatkozni.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Ica 33828 számú kérdése
 • 2009-09-28

Tisztelt Uram!

1992-ben örököltem két testvéremmel egy családi házat. Édesanyának haszonélvezeti joga van az ingatlanon. Kérdésem, ha 2009-ben az ingatlan eladásra kerűl mennyi illetéket és adót kell fizetnem, vagy mivel 17 éve az ingatlan tulajdonosa vagyok illeték és adó mentes.

Válaszát előre is köszönöm!


Tisztelt Kérdező!

Figyelemmel arra, hogy ingatlan eladásáról van szó, így Önt elvileg csak adófizetési kötelezettség terhelné, azonban az Ön által is leírt azon tényre tekintettel, hogy már 17 éve az ingatlan tulajdonosa, ezért mentesül az adófizetési kötelezettség alól.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Alice 33221 számú kérdése
 • 2009-08-04

Tisztelt Ügyvéd Ur!

1996-ban vásároltunk a férjemmel egy ingatlant. A férjem most meghalt és csak most derült ki, hogy az adásvételi szerződés teljesen szabályosan megvan, de sajnos nem lett benyujtva a Földhivatalba. Mi azóta is ott laktunk. Arra kérem, sziveskejék válaszolni, hogy mit tudok most csinálni, hiszen a szerződéssel tudom igazolni, hogy mi vagyunk a tulajdonosok, de természetesen a tulajdoni lapon még az eladó szerepel, mint tulajdonos
Válaszát előre is köszönöm, Üdvözlettel Alice
2009.08.04


Tisztelt Alice! Elnézést a kései válaszért, szabadságon voltam. Ha a szerződés valóban teljesen szabályos - tehát ha tartalmilag és formailag is alkalmas a tulajdonjog átvezetésére (formailag akkor az, ha közjegyző vagy ügyvéd készítette, illetve ellenjegyezte - akkor a földhivatal be fogja jegyezni a tulajdonjogukat. Azzal viszont számolni kell, hogy a késedelmes benyújtás miatt az illetéket mulasztási bírsággal, illetve késedelmi kamattal növelten fogják kiszabni.
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal:


 • Tímea 32679 számú kérdése
 • 2009-06-23

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Rébékné Biró Tímea vagyok Orosházáról.
Érdeklődni szeretnék, hogy az ingatlan nyilvántartási kérelemnél fizetendő illetéknél kérhető -e illeték mentesség, illetve a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyek intézésénél a földmérési munkáknál lehet-e kérni fizetés mentességet vagy részleges fizetés mentességet vagy részlet fizetési kedvezményt a földhivataloknál, az anyagi helyzetemre tekintettel.
Jelenleg munkanélküli vagyok és rendszeres szociális járadékos vagyok.
Van- e a földmérési munkálatoknak fix munkadíja?
Szőlő kert és gazdasági épületem van amiben lakok, élek és be vagyok jelentkezve lakcím szerint,és ebből szeretnék lakóépületet a helyi Önkormányzat kiállított részemre egy Hatósági Bizonyítványt,hogy engedélyezik az átnyílvánítást. A mai napon bevittem a helyi Földhivatalba és ott jelezte a földmerő a térkép megtekintése után, hogy ezt a telket meg kell újra terveztetni, mert a bejegyzett szőlő és kert már nincsen meg helyette udvar van. 6000 Ft os illetéket mondtak és az újratervezés ára 40 ezer forint körüli lesz.


Tisztelettel:
Rébékné Biró Tímea
Orosháza
2009. 06. 23.

Tisztelt Cm!

A földhivatalok is a közigazgatási eljárás általános szabályai szerint dolgoznak, egyéb speciális rendelkezések szerint, ezért a közigazgatási költségmentesség - amely a személyi anyagi körülmények alapján igényelhető, - a földhivatali eljárásban is kérhető.

Ket. 159. § (1) A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet.
(2) A költségmentesség az eljárási illeték, az igazgatási szolgáltatási díj és az egyéb eljárási költség viselése alóli teljes vagy részleges mentességet jelenti.

A költségmentességet úgynevezett költségmentességi nyomtatvány kitöltésével és a jövedelem igazolásával lehet kérni. A költségmentességi nyomtatvány 4. oldalát a helyi polgármesteri hivatal adócsoportja tölti ki. A nyomtatvány kérhető bíróságokon, hivatalokban.

Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal: