Hozzászólások

 • László 43800 számú kérdése
 • 2012-12-29

Tisztelt.dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla.
2011. februárban édesanyám nekem ajándékozta lakásunkat. Ez 1/1 részben az övé volt.Értéke a szerződésben 9000000. Ft. Édesanyám azóta meghalt. Én szeretném a lakást egyéb hitel és svájci frankos autó hitel miat eladni. 8200000 Ft.- ot kapnék érte. Mennyi adót kellene az ajándékozás miatt befizetnem?
Köszönettel: László

Tisztelt László!

Az eladási ár 25 %-a a jövedelem és annak 16 %-a a fizetendő adó.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Anna 43796 számú kérdése
 • 2012-12-27

Tisztelt Ügyvéd Úr!

2011évben 3millióFt értékben megörökölt és ajándékozással megszerzett ingatlant 2012évben eladtuk adásvételi szerződéssel, fenntartással (ingatlannyilvántartásba csak a teljes vételár rendezésekor kerül bejegyzésre ) 2millió Ft értékben, úgy hogy a vételárból 500 eFt 2012-ben 1500 eFt pedig 2013évben kerül kifizetésre.
Lesz -e adófizetési kötelezettségem, melyik évben és mennyi összegű, mivel a bevétel nagy része 2013 évben keletkezik?
Megjegyzés: 2011 -ben az ingatlan 1/2 részét 1500 eFt értékben elhunyt édesapám után örököltem és ugyanekkor a másik 1/2 részt1500 eFt értékben édesanyám ajándékozással nekem adta.
Köszönöm válaszát: Veres Anna

Tisztelt Anna! Az adózás szempontjából az számít, hogy az adásvételi szerződést mikor nyújtották be a földhivatalba. Ha 2012-ben, akkor az ügylet a 2012-es adóévhez számít. Fizetési kötelezettsége csak az ajándékozással megszerzett rész után lehet, az eladási ár erre eső része 25%-ának a 16%-a.
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu; http://borosugyvediiroda.ugyved.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal:


 • Péter 43774 számú kérdése
 • 2012-12-20

Tisztelt ügyvédnő és ügyvéd úr!

Édesanyám egyenesági rokoni ajándékozási szerződéssel 2011-ben lakóingatlant kapott ajándékba...
Illeték kiszabás nem történt.
Szeretnénk megtudni, hogy amennyiben édesanyám 2013 évben értékesíti az ingatlant, akkor hogyan kell adóznia ez után? Mi az adókiszabás alapja? Az értékesítés teljes összege az adóalap, amit lehet csökkenteni az öt éves szabályból adódó elévülési százalék figyelembe vételével vagy az ajándékozási értékhez képest kell értelmezni az esetleges értékesítési növekményt és ez az adóalap?
Továbbá, ha édesanyám meghalna és én örökölném az ingatlant, akkor ha például rögtön az öröklés évében értékesíteni szeretném , akkor mi lenne az adóalap..? tudom, hogy 16 százalék az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem adója csak nem tudom, hogy milyen szabály szerint állapítódik meg az adóalap.
Sajnos ezzel a témával kapcsolatosan többfajta "állásfoglalást" is kaptam és teljesen tanácstalanok vagyunk.
Megtisztelő válaszukat előre is köszönjük!
K.Péter

Tisztelt Péter!

Adózni - ingatlaneladás esetében - akkor kell, ha az eladáson az eladó jövedelmet realizál. Ajándékozással szerzett ingatlan esetében az eladási ár 25 %-a a jövedelem (ezt a jogszabály határozza meg), ez után kell 16 % adót fizetni, ill. figyelembe lehet venni az évi csökkentési lehetőséget is - 2013-as eladástól számítva.

Amennyiben Ön megörökli az ingatlant, úgy az egyrészt illetékmentes, másrészt a hagyatéki eljárásban történő értékmeghatározás feletti eeladásnál keletkezik jövedelme és adófizetési kötelezettsége.

Még egy megjegyzés: Az ingatlanjog.hu nyilvánvalóan nem tévedhetetlen, de érdemes itt kezdeni az ingatlanjogi kérdésekkel kapcsolatban a kutakodást :-)


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Ágnes 43762 számú kérdése
 • 2012-12-16

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Édesapám tavaly novemberben hunyt el, hugommal örököltük meg a szülői ház ráeső felét (édesanyánk 10 évvel ezelőtti halálakor az első felét). A házat idén nyáron eladtuk. Az lenne a kérdésem, hogy a kapott összeg adóköteles-e, ha igen hogyan kell adózni utána. Ha nem, akkor kell-e valamilyen igazolást csatolni, hogy lakáshitelt (pontosabban devizaalapú lakáshitelt kiváltó hitelt) törlesztettem vele.
Köszönettel
Gulyás Ágnes

Tisztelt Ágnes!

Öröklés esetén az örökség megnyíltának napját kell a szerzés időpontjának tekinteni. Az édesanyjától 10 évvel ezelőtt megörökölt ½ tulajdoni hányad után nincs adófizetési kötelezettsége. Az édesapjától tavaly megörökölt ½ tulajdoni hányad esetében az adózás az alábbiak szerint alakul: az ingatlan átruházásából származó bevételből le kell vonni a hagyatéki eljárás során az ingatlan értékeként feltüntetett értéket, és az ezzel összefüggő más kiadásokat, az értéknövelő beruházásokat (ha volt ilyen), és a szerzési időponthoz tartozó bevételrész arányában az átruházással kapcsolatos kiadásokat, ideértve az adott ingatlannal kapcsolatban az állammal szemben vállalt kötelezettség alapján igazoltan megfizetett összeget is.
Az ingatlanügyi hatóság nyilvántartása szerint lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény és a hozzá tartozó földrészlet, lakásra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházása esetén a jövedelem a számított összeg 100 százaléka a megszerzés évében és az azt követő évben, 90 százaléka a megszerzés évét követő második évben, 60 százaléka a megszerzés évét követő harmadik évben, 30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben, 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és további évben.
A fentiek szerint számított jövedelem után 16% mértékű személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik.

Tisztelettel
dr.Kollár Andor ügyvéd
6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfsz. 7.
+36 70 250-5403
http://www.kollarandor.hu
iroda@kollarandor.hu

Közösségi oldal:


 • Joln 43699 számú kérdése
 • 2012-11-27

Üdvözlöm!r
Kérdésem a következő: r
A férjem örökölt elhunyt Édesanyja után egy lakást, mely értékesítése folyamatban van.Azonban az eladás vége csak január-február hónapban várható, mivel a vevő euró alapú hitelt, illetve állami támogatást szeretne felvenni a lakás vásárlásához.r
Kérdezném, ha a lakásból származó pénz összeg teljes értékét nem lakás célú vásárlásra használom fel,(kisebb lakást szeretnék vásárolni Budapesten) kell-e adózni a különbözet után 2013-ban?r
A másik kérdésem, hogy melyik változat jobb? Ha a saját nevemre veszem a kisebb lakást, vagy a gyermekeim nevére? Milyen esetben járok jobban?Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Joln!

Megszűnt már az Ön által írt "lakásvásárlási kedvezmény" automatikus figyelembevétele. Egy kérelem alapján méltányossági eljárás keretében lehet kérni a fizetendő adó teljes vagy részleges elengedését a NAV-tól.
Egyebekben - sem korábban, sem most - nem a teljes eladási ár után kell adót fizetni, hanem csak az esetleges jövedelem után, mely a megörökölt lakás hagyatéki eljárás során figyelembe vett értéke (hagyatékátadó végzés tartalmazza)és az eladási ár különbözete.
Adózás szempontjából a méltányossági kérelemben annak a nevére érdemes venni, akinek a "lakhatását" oldják meg ekként, egyébként mindegy, mert férjének Ön és gyermekei is közeli hozzátartozói.
Illeték szempontjából férje lenne jobb, mert csak a különbözet után kellene illetéket fizetnie, 4%-ot, mert jövőre megszűnik a 2%-os kedvezményes illeték-kulcs, továbbá olcsóbb lakás vásárlása esetén még a különbözet után sem kell illetéket fizetni.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • R.Edit 43603 számú kérdése
 • 2012-11-06

Tisztelt Ügyvédnő és Ügyvéd Úr!

A kérdésem örökölt ingatlan (lakás) eladásához kapcsolódik. Az ingatlant édesapám elhúnyt házastársától, tehát annak özvegyeként illetékmentes ügyletben örökölte 2010-ben. A hagyatékkal kapcsolatos végzés két értéket rögzít: egy forgalmi értéket és egy lakott értéket. Eladáskor az adózási kötelezettség szempontjából melyik képezi a beszerzési értéket?

Köszönettel: REdit

Tisztelt R.Edit!

A forgalmi érték.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Balázs 43567 számú kérdése
 • 2012-10-30

Tisztelt Ügyvédnő!
2012-ben örököltem egy ingatlan 1/6-od tulajdonrész hányadot. Az ingatlan eladásra került ez évben 4.500 000 forintért. Az én részemet eladtam 600 000 forintért. Mennyi adót illetve illetéket kell majd fizetnem?
Köszönöm szépen a válaszát.
Balázs

Tisztelt Cím!

Nem nagyon értem a kérdést, mert ha az egész ingatlan el lett adva 4.500.000.-Ft-ért, akkor elvileg Önnek 750.000.-Ft járt volna. Vagy Ön a saját részét külön 600.000.-Ft-ért adta el?

Az adókötekelezettség szempontjából a hagyatéki leltár szerinti érték az irányadó, annak 50%-át lehet megszerzésre fordított összegnek tekinteni. Nem a bevétel adózik, hanem az ingatlanértékesítésből származó jövedelem, ezért az a kérdés, hogy Önnek a hagyatéki leltár szerinti érték 50%-a felett mekkora összeggel sikerült eladni az ingatlanrészét, mert akkor annak a különbözetnek a 16%-a lenne adó.

A kapcsolódó SZJA rendelkezések:

8. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke – ha e törvény másként nem rendelkezik – az adóalap 16 százaléka.

60. § (1) Az ingatlan (ingatlanrész), továbbá az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett vagyoni értékű jog megszerzése időpontjának azt a napot kell tekinteni, amikor az erről szóló érvényes szerződést (okiratot, bírósági, hatósági határozatot) az ingatlanügyi hatósághoz – illetve 1986. július 1. napja előtt az illetékhivatalhoz – benyújtották. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog szerzési időpontjának az erről szóló szerződés szerinti időpontot kell tekinteni. Öröklés esetén az örökség megnyíltának napját kell a szerzés időpontjának tekinteni. Ha jogi személy 1989. január 1. napja előtt értékesített ingatlant a magánszemély részére, az ingatlan megszerzésének időpontja a szerződéskötés napja.


62.§ (2)A megszerzésre fordított összeg
a) ...
b)...
c) ...
d) ....
e) ....
f) az illeték-kiszabáshoz figyelembe vett érték, ha
fa) a szerzési érték az a)–d) pont szerinti esetben nem állapítható meg,
fb) az ingatlan, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett vagyoni értékű jog szerzése örökléssel, ajándékozással történt
azzal, hogy amennyiben az illeték kiszabása az átruházásból származó jövedelem adókötelezettségének teljesítésére nyitva álló határidőig nem történik meg, öröklés esetén a hagyatéki leltárban feltüntetett, vagy a hagyatéki eljárás során az ingatlan értékeként feltüntetett egyéb értéket, egyébként az átruházásból származó bevétel 50 százalékát kell figyelembe venni, és az így megállapított adókötelezettséget az illeték-kiszabás alapján önellenőrzéssel lehet módosítani;
g) ha az fb) pontban említett esetben az illetékügyi hatóság nem szab ki illetéket,
ga) örökléssel szerzett ingatlan esetében a hagyatéki leltárban feltüntetett, vagy a hagyatéki eljárás során az ingatlan értékeként feltüntetett egyéb érték;


Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal:


 • Vilma, Anna 43565 számú kérdése
 • 2012-10-30

Tisztelt Ügyvéd Nő, Úr! Örököltem a férjem után 3000nm osztatlan közös erdőt 70000- 100000Ft körül megvennék. de az adó és érték bizonyítvány szerint 1 017000Ft. Ugyanez van 7980nm szántó külterületen mind kettő, melyet 800 000-ft tudnék eladni. adó és érték bizonyítvány szerinti értéke 1 500 000Ft. Az adót az eladási ár szerint vagy az értékbecslés szerint kell fizetnem ha eladom. A közjegyzőnél nem fogadtam el az értékbecslést. Küldi az adóhatósághoz. Az a kérdésem, hogy eladhatom e addig míg választ nem kapok? Tisztelettel.

Tisztelt Vilma, Anna!

Amennyiben a tulajdonjoga bejegyzésre került, úgy az ingatlanokat eladhatja. A leírt számok alapján jövedelme és adófizetési kötelezettsége nem keletkezik, de ezt az ingatlanjog.hu honlap adókalkulátorával is ellenőrizheti.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Zsóka 43549 számú kérdése
 • 2012-10-28

Tisztelt Ügyvéd Úr/Nő!

2007-ben örökléssel szerzett nyaraló ingatlan akkori forgalmi értéke(hagyatéki eljárásban) 4,5 M forint volt. Most 2012-ben 4 M forintért értékesítjük.

Mennyi az eladási ár után fizetendő adó?

Köszönettel: Zsóka

Tisztelt Zsóka!

Mivel az eladáson nem realizál jövedelmet,ezért nincs adófizetési kötelezettsége, amelyet az ingatlanjog.hu honlap adókalkulátorával is ellenőrizhet.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • János 43528 számú kérdése
 • 2012-10-24

Tisztelt Válaszadó!

2004-ben vásároltunk egy házat 1100m2-es telekkel 17.5 millió forinttért. Ha szomszédnak eladnánk a telek harmadát 5.5 millió forintért, akkor mennyi adót kell fizetnünk? (A telekrész vételi értékét nem tudom meghatározni.)

Köszönettel!

Tisztelt János!

Nem keletkezne adófizetési kötelezettség az eladás nyomán, ezt az ingatlanjog.hu honlap adókalkulátorával is ellenőrizheti.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Judit 43502 számú kérdése
 • 2012-10-19

Kedves Válaszadó!

Nekem ingatlaneladás utáni adómegfizetéssel lenne kérdésem. 2010-ben eladtam egy lakást -100 %ban tulajdonos voltam, édesanyám haszonélvező- 8,5 millió Ft-ért. Vettem is 2010-ben 10,5 millió Ft-ért -8/10arányban tulajdonos lettem, férjem 2/10-ed arányú tulajdonos lett. Most szeretném ezt eladni és kb 9,5 millióért tudnám. Az lenne a kérdésem, hogy ebben az esetben kell-e nekem adót fizetnem az APEH felé?
Köszönettel: Andrási Judit

Tisztelt Judit!

Személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség mindíg az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem után keletkezik.

A 2010-ben eladott lakása után - a 2010. évről - 2011. május 31-ig esedékes szja bevallásban kellett szánot adnia.

Ha a 2010-ben vett új lakását kevesebbért adja el, mint amennyiért vásárolta, akkor nem keletkezeik jövedelem, nem kell szja-t fizetni.
Ha csak az Ön 8/10 része lesz eladva 9,5 millióért, akkor ki kell számolni a vásárláskori 8/10-re jutó vételárat ( ha jól számoltam akkor az 8,4 millió ) és a kettő közötti különbözet azaz 1,1 millió lesz az szja alap.


Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal:


 • Andrea 43488 számú kérdése
 • 2012-10-16

Tisztel Ügyvéd Úr!

Szeretném megkérdezni, hogy 20 éve élek Magyarországon, de kanadai állampolgár vagyok. A gyermekem itt született, ő is kanadai állampolgár. A fiam 16 éves most és van egy ingatlana. Szeretnénk visszaköltözni Kanadában és ott venni a nevére lakást. Első kérdés, hogy 20 év után mit kell tenni ,hogy visszamehessek? Másik kérdés, hogy az ingatlant el lehet-e adni és elvinni a pénzt?
Előre is köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel: H.A.

Tisztelt Andrea!

Az ingatlant el lehet adni és el is viheti a pénzt külföldre, csupán az adót kell megfizetnie, amennyiben adóköteles jövedelme keletkezett. Hogy lesz-e adófizetési kötelezettsége attól függ, hogy milyen jellegű az ingatlan és hogy mikor szerezte a fia.

Tisztelettel
dr.Kollár Andor ügyvéd
6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfsz. 7.
+36 70 250-5403
http://www.kollarandor.hu
iroda@kollarandor.hu

Közösségi oldal:


 • Kyra 43469 számú kérdése
 • 2012-10-13

Tisztelt Dr. Nagy Zoltán!

2009-ben édesapámtól tartási szerződés címén megkaptam a lakását. Ezt 2010-ben értékesítettem, az összegből vettem egy másik lakást Édesapám részére. Volt-e adófizetési kötelezettségem a tartási szerződés címén kapott lakás eladása után?
Válaszát köszönöm
Kyra

Tisztelt Kyra!

Az ingatlanjog.hu honlap adókalkulátorával számolhatja ki!


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Éva 43430 számú kérdése
 • 2012-10-06

Édesapám 1996-ban hunyt el. Ezzel a lakásuk felét megörököltem, itt van az állandó bejelentett lakcímem is. Édesanyám 2012-ben bekövetkezett halálakor megörököltem a lakás másik felét is.
A hagyatéki értékbecslő az ingatlant (lakottan) 14 millió forintra értékelte.
A közjegyző hagyatékátadó végzésében a mostani örökrészemet 5 millió forintban állapította meg.
Ha 14 millióért értékesítem a lakást, milyen összeg után kell adót fizetnem?
Köszönettel várom válaszát, tisztelettel:
Éva

Tisztelt Éva!

Nem világos számomra, hogy mi a 14 m és mi az 5 m Ft... A 96-ban örökölt rész eladása esetén már nem kell adót fizetnie, a 2012-ben örökölt rész eladása kapcsán viszont az ingatlanjog.hu honlap adókalkulátorával kiszámolhatja a fizetendő adót a fenti (5 vs 14) kérdés tisztázása után.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Kinga 43409 számú kérdése
 • 2012-10-03

Tisztelt Ügyvédnő/Ügyvéd Úr!
2001-ben kötöttem adásvételi szerződést önkormányzati lakás megvásárlására, 35 éves futamidővel. A lakáshoz kedvezményesen, a tényleges forgalmi érték alatt jutottam hozzá. 1/1 arányú tulajdonjogom a szerződés keltének évében, zálogjog fenntartásával a földhivatalhoz bejegyzésre került. Az ingatlant 2010 évben megvásároltam, a zálogjog törlésre került. Még ebben az évben az ingatlan felét Édesanyámnak ajándékoztam, pénzmozgás nem történt. Kérdésem az lenne, hogy az ingatlan szerzésének éve az én esetemben 2001-e? (az első földhivatlahoz való bejegyzés kelte?) Az ingatlant szeretnénk értékesíteni. Ha a szerzési év az én esetemben 2001, adófizetési kötelezettségem nem keletkezik. Édesanyám esetében a szerzés éve 2010, neki keletkezik-e adófizetési kötelezettsége? Ha igen, akkor a szerzés értékének kiszámításához mit kell alapul vennem, a szerződésben szereplő tényleges vételár felét, avagy az abban szereplő forgalmi érték felét. Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm.

Tisztelt Kinga!

Ön 2001-ben, az édesanyja 2010-ben szerezte az ingatlanrészt, ezen ismeretek alapján használhatja az ingatlanjog.hu honlap adókalkulátorát. Az édesanyja esetében a forgalmi érték felét vegyék alapul.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: