Hozzászólások

  • KOVÁCS 47387 számú kérdése
  • 2015-11-20

Kedves Ügyvédnő!

2 kérdéssel fordulok Önhöz.1.Egy nagy lakásból szeretnék hivatalosan kettő kisebbet létrehozni,mi ennek a folyamata,ill. milyen hivatali költségekre számíthatok?
2.Önkormányzati lakást kínálnak eladásra pályázati úton,van-e lehetőség az Önkormányzattal részletfizetési megállapodásra?
Köszönettel Horváth Roland

Tisztelt Cím!

A legfontosabb a változási vázrajz. Szerintem menjen be a területileg illetékes földhivatali osztályhoz, és érdeklődjön, ki foglalkozik ilyesmivel. Mármint melyik földmérő, vagy felveheti a kapcsolatot közvetlenül földmérővel is. Aki földmérőként dolgozik, általában ismeri az adott önkormányzatnak az adott övezetre vonatkozó szabályait, a minimális teleknagyságra, illetve, hogy milyen engedélyek kellenek. A Inytv. 28-28/A.§-ai tartalmazzák a lényegi szabályokat, illet a telekalakításról szóló 85/2000 FVM rendelet.

A földmérő elkészíti a szükséges változási vázrajzot, majd azt a földhivatallal záradékoltatja. A záradékolt vázrajzokat be kell nyújtani az önkormányzathoz, és telekalakítási engedélyt kell kérni. Az önkormányzat engedélyező határozatát, két eredeti záradékolt vázrajzot és szükség szerint a tulajdoni viszonyokat rendező szerződéseket a tulajdonos ügyvédi képviselet mellett nyújthatja be a földhivatalba átvezetésre.

A http://www.foldhivatal.hu/content/view/148/154/
földhivatali oldalon az összes lényeges adatot megtalálja, ami az eljárásra vonatkozik.

Szerintem 100.000.-150.000.-Ft körüli összeggel számoljon, illetékkel, földmérői díjjal, tulajdoni lap és helyszínrajz, illetve ügyvédi költségekkel együtt.

Az önkormányzattal van lehetőség részletfizetésben megállapodni, de ez megegyezés kérdése.

Tisztelettel:
Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal:


  • András 47280 számú kérdése
  • 2015-09-28

HÉSZ
9. §
A területre vonatkozó általános előírások
(2) Az építési telkeken belül a melléképítmények csak úgy helyezhetők el, ha a gépjárművel való biztonságos beközlekedés feltételei biztosítottak, legalább 3 méteres szabad sáv megtartása mellett.
(3) A gépjárművel való biztonságos megközelítést, a telket kiszolgáló út felől, több út esetén legalább az egyik út felől biztosítani kell.

Nyeles telken, zártláncú építési övezetben az utcafronton és a telek belsejében is építeni kívánok. Az utcafronton kocsiáthajtót és fölé egy kis lakást. Kérdésem, hogy a kapubejárónak és a kocsiáthajtó szélességének legalább 3 m-nek kell lenni vagy lehet (tetszőlegesen) kevesebb is? Vagy másképpen megfogalmazva a kérdést, a szabad sáv az utcafronttól értendő vagy az utcafrontra épített épület utántól a telek belseje felé?
Köszönöm, hogy válaszol.

Tisztelt Cím!

Mindenekelőtt szeretném megköszönni, hogy irodánkat kereste fel kérdésével.

A kérdésére vonatkozóan, amennyiben a jogszabály a 3 méteres szabad sáv megtartását írja elő, úgy azt kell biztosítani, mivel a jogalkotó ezt tekinti a biztonságos közlekedés alapjának. Ezáltal mind a kapubejárónak, mind a kocsi áthajtónak legalább 3 méter szélesnek kell lennie.

A telken belüli gépjármű elhelyezés más kérdés, értelemszerűen jelen esetben az előírtaknak megfelel a kocsi áthajtó és az azon felüli egy kijelölt parkolóhely létesítése.

Bármilyen további kérdése merülne fel kérem, hogy forduljon hozzám bizalommal!Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsaidr@racsaidr.hu

Közösségi oldal:


  • Zsuzsa 47238 számú kérdése
  • 2015-09-10

Tisztelt Ügyvéd Úr! Lakáskiadás előtt állok. Kérdésem, hogy védhető ki ,hogy a bérlő esetleg eladja a lakásomat? a bérbeadási szerzödéssel hozzájut az adataimhoz, tulajdoni lapot kérhet a Földhivataltól, az esetleges "vevő" pedig nem kéri el a személyi igazolványát. egy beavatott ügyvéd segítségével ez simán megoldható! Később pedig még a bíróságon sem tudom bizonyítani, hogy nem én voltam a valódi eladó! (írásszakértő vszínüleg évekbe telik és nem bizonyító erejű Hogy lehet ezt kivédeni? Köszönettel Zsuzsa

Tisztelt Zsuzsa!

Némiképp "túlaggódja" a dolgot, az ingatlanának adatai ugyanis most is hozzáférhetőek, így elvileg most sem zárható ki az, amit a levelében írt. Ez riasztóan hangzik, de az utóbbi időszakban úy tapasztalatom, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények nagyon ritkán fordulnak elő, egészen konkrétan nem is hallottam mostanában ilyenről...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: