Hozzászólások

 • Anikó 47904 számú kérdése
 • 2016-07-28

Tisztelt Ügyvéd úr !-r-nA lányom ügyében szeretnék kérdezni haszonélvezeti joggal kapcsolatban-r-nMi 10 éve elváltunk és akkor vásároltunk a lányomnak egy Nagytarcsai családi házat. -r-nAz adás-vételt a lányom és a volt férjem intézték.-r-nA volt férjem a lányom nevére vásárolt ingatlanra rátette a az élete végéig tartó haszonélvezeti jogot.-r-nTermészetesen a lányom él benne, a volt férjem pedig a mi közösen szerzett családi házunkban az élettársával.-r-nAz utóbbi időben megromlott a viszonyuk és azzal fenyegeti a lányomat, hogy beköltöztet oda egy 3. személyt.-r-nÚgy tudom ehhez van joga.-r-nAzt kérdezném, hogyha soha egy percet sem lakott ebben a házban, akkor van-e lehetőség megszüntetni a haszonélvezeti jogát ?-r-n-r-nKöszönettel: G. Anikó

Tisztelt Anikó!

A haszonélvezeti jog megszüntetéséhez a jogosult hozzájárulására is szükség van, így a jelenlegi helyzetben ezt a volt férje nélkül nem tudják megvalósítani.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • János 47838 számú kérdése
 • 2016-06-10

Tisztelt Ügyvédi Iroda!

Pár hónapja élettársam egy válás során vállalta és teljesítette, hogy lányának ajándékozza tehermentes, 1/1-ben tulajdonát képező ingatlanját (holtig tartó haszonélvezeti joggal). Az ingatlan akkori és mostani értéke : 7.000.000Ft
Kérdéseink:
1- Amennyiben az előbb említett ingatlant közös akaratuknak megfelelően eladják, élettársam mint az ingatlan holtig tartó haszonélvezője milyen mértékben (talán százalékosan) részesülhet törvény szerint az eladási árból?
2- Az eladással kapcsolatos ügyintézés költségei (közös megállapodás hiányában) kinek a pénztárcáját terhelik?

Előre is köszönöm válaszukat.
Tisztelettel : H. János

Tisztelt János!

1. Az életkora függvényében illeti meg a haszonélvezeti jog ellenértéke. Ehhez kalkulátort talál az ingatlanjog.hu oldalon.
2. Az eladók - tulajdonos és haszonélvező - közös költségei ezek, a megosztás alapja lehet a vételár megosztásának az aránya.

Megjegyzem, hogy az ajándék miatt kedvezőtlenebb adójogi szabályok fognak vonatkozni a megajándékozottra, aki most az eladó lesz.

Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • József 47813 számú kérdése
 • 2016-05-30

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Évekkel ezelőtt telkemre egy villanyoszlopot állított az E-ON nevű német vállalkozás. Az oszlop állításhoz szükséges engedéllyel a mai napig nem rendelkeznek, amit pedig törvény ír elő. A villanyoszlopot nem az utca és a telkem határára tették hanem jóval beljebb. Az utcába a többi oszlopot viszont az út mentén helyezték el. Mivel telkem nincs bekerítve úgy gondolták lévén ők egy német vállalkozás bármit megtehetnek elhelyezték az oszlopot. A mai napig nincs engedélyük és mégis megkapták a vezetékjogot. Én jóhiszeműen abban bíztam hogy az oszlopot ideiglenesen tették oda és látva hogy nem jó helyen van majd elviszik onnan. Mikor szóvá tettem hogy az oszlop elhelyezésre semmilyen engedéllyel nem rendelkeznek a válaszuk annyi volt, mivel több mint öt év eltelt az oszlop állítás óta nem vagyok jogosult kártérítésre. Gátlástalanságukra jellemző, hogy azt írták, az oszlopot áthelyezik ha annak költségét kifizetem.
Kérdésem a következő:
A törvényesség helyreállítása érdekében fordulhatok-e az ügyészséghez, illetve a bírósághoz, vagy pedig tudomásul kell vennem hogy ennyire nincs jogállam hazánkba?

Tisztelt József!

Az áramszolgáltató vélelmezhetően az ingatlanon fennálló vezetékjogára hivatkozva helyezte el az oszlopot az Ön tulajdonát képező ingatlanon.
A vezetékjog korlátolt dologi jog, ún. közérdekű használati jog, amellyel kapcsolatban a jelen esetben érvényes régi Ptk. 171. § (1)-(2) bekezdése (az új Ptk. 5:164. §-a is tartalmilag is megegyezik) kimondja, hogy: „Ingatlanra közérdekből a külön jogszabályban feljogosított szervek javára – államigazgatási szerv határozatával – szolgalmat vagy más használati jogot lehet alapítani. A használati jog alapításáért kártalanítás jár.”
A használati szolgalmi jog alapján közérdekű tevékenységet folytató szerv (áramszoláltató) a más tulajdonában lévő ingatlant meghatározott terjedelemben használhatja. Alanya tehát a feljogosított szerv, mindenki más is köteles eltűrni gyakorlását. A használati jog (szolgalom) a felek megállapodásának hiányában a közigazgatási hatóság határozatával jön létre. A határozatnak tartalmaznia kell a jog terjedelmét, mértékét, gyakorlásának módját.
A fentiek miatt, mielőtt bármely hatósághoz vagy bírósághoz fordulna, javasolom, hogy fáradjon be a földhivatalba és tekintsen be az Ön tulajdonát képező ingatlan tulajdoni lapjába, nézze meg, hogy a tulajdoni lap III. részén szerepel-e az áramszolgáltatót megillető vezetékjog. Amennyiben igen, úgy kérje ki a vezetékjog alapításával kapcsolatos valamennyi irat másolatát (hatósági határozat, változási vázrajz stb.). Ezen okiratok alapján a helyszín ellenőrzése, szemlevételezése mellett meg lehet állapítani, hogy a határozatban és a vázrajzban foglaltak szerint történt-e az oszlop elhelyezése. Mivel valószínűleg a vezetékjog az ingatlan egy részének használatára lett bejegyezve, le kell ellenőrizni, hogy nem lépi-e túl ezt a mértéket az áramszolgáltató a valóságban. Amennyiben nagyobb területet használ az áramszolgáltató, azaz túllépi a vezetékjog adta kereteket, úgy javasolom, ezt az áramszolgáltatónak írásban jelezze és kérje, hogy az áramszolgáltató a határozat és a vázrajz szerint járjon el, azaz helyezze odébb az oszlopot. Amennyiben a fenti feltételek adottak, úgy közölje lehet velük, hogy a „többlet használatért” 5 évre visszamenőlegesen használati díjat kér tőlük, amennyiben nem hajlandóak áthelyezni az oszlopot.
A további, esetleges bírósági eljárásról, annak lehetőségéről főként az említett okiratok, a felszólítás és az áramszolgáltató válaszát követően, azok ismeretében tudok véleményt mondani.
Tisztelettel:

dr. Gáspár Sándor ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. I. em. 106.
telefon: +36/92 334-148
http://www.drgasparugyved.t-online.hu
drgasparugyved@t-online.hu
drsandorgaspar@gmail.com

Közösségi oldal:


 • Margit 47810 számú kérdése
 • 2016-05-30

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Néhai férjemnek előző házasságából egy leány és egy fiú gyermeke van. Közös gyermekünk nem született. A 20 évi házasságunk kezdetén a férjem az önkormányzattól megvett lakás felét a vele együtt élő fiára íratta, de az én haszonélvezetem kikötéséről elfelejtettünk gondoskodni. Férjem 7 évvel ezelőtti halála után az ő tulajdonrészét a lánya örökölte, amire én a haszonélvezetet megkaptam. Férjem a végrendeletében kérte a fiát (aki külföldön él), hogy az ő tul.-részét is tovább használhassam. (Amire nincs haszonélvezetem.)
A lakás terheit kezdettől kizárólag ketten a férjemmel fizettük, ill. halála óta egyedül fizetem (a közös költséget is).
Abban a bizonytalanságban élek, hogy a fiú esetleg beköltöztethet oda valakit és ellehetetlenül az életem.
Kérem, szíveskedjenek tanácsot adni:
- Ha egyedül lakom a lakásban, de csak a felére van haszonélvezetem, a közös költséget csak nekem, vagy megosztva kell-e fizetnem azzal a tulajdonossal, aki részéről nincs haszonélvezetem, de használom az ő részét.
- Milyen lehetőségem van kivédeni, hogy a fiú valakit beköltöztessen mellém az összesen kétszobás lakásba?
- Van-e lehetőségem, hogy megválthassam az ő részére a holtig tartó haszonélvezetemet?

Köszönettel:
Margit

Tisztelt Margit!

1. Ebben az esetben még akár többlethasználati díj fizetésére is kötelezett lehet, hiszen más tulajdonát is használja jogcím nélkül.

2. Nem sok lehetősége van, az Ő joga a használat, ill. a használat átengedése.

3. Igen, a haszonélvezeti jogot arra az ingatlanrészre is megszerezheti ingyenesen vagy ellenérték fejében.

Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Judit 47809 számú kérdése
 • 2016-05-26

Tisztelt Iroda!

Pár hónapja egy válás során vállaltam és teljesítettem, hogy lányomnak ajándékozom tehermentes, 1/1-ben tulajdonomat képező ingatlanomat holtig tartó haszonélvezeti jogommal. Az ingatlan akkori és mostani értéke : 7.000.000Ft
Kérdéseim:
1- Amennyiben az előbb említett ingatlant közös akaratunknak megfelelően eladjuk, Én mint az ingatlan holtig tartó haszonélvezője milyen mértékben (talán százalékosan) részesülhetek a törvény szerint az eladási árból?
2- Az eladással kapcsolatos ügyintézés költségei (közös megállapodás hiányában) kinek a pénztárcáját terhelik?

Előre is köszönöm válaszukat,
Tisztelettel : Judit

Tisztelt Judit!

A haszonélvezeti jog, mint vagyoni értékű jog ellenértékét az illetéktörvény határozza meg. Az érték életkortól függ. 25-50 év közötti életkor esetén a vételár 40%-a illeti Önt.
Adásvétel esetén a költségek a vevőt terhelik.


Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • robert 47795 számú kérdése
 • 2016-05-18

Tisztelt Ügyvéd úr,- 30 évvel ezelőtt olyan telket vásároltam, mely felett még 2 telek volt, az átjárást nekem kellett biztosítani a szolgalmi úton, annak fejében, hogy a két átjáró szomszéd a füves utat rendszeresen karbantartja a használat fejében.

Tulajdonos váltás volt mindkét telken, azóta ez a szóbeli megállapodás ellenére sem működik, kénytelen vagyok én csinálni illetve pénzért csináltatni.

Mit tehetek? Arra hivatkoznak, hogy gyakorlatilag alig használják az üdülőtelküket.

Válaszát várva, köszönettel:

Robert

Tisztelt robert!

Feltehetően a szolgalmi jog alapítása lenne a megoldás, de részleteket a kérdés alapján nem tudok megválaszolni.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Gábor 47777 számú kérdése
 • 2016-05-07

Üdvözlöm,
Egy családi házon 30%-os haszonélvezeti jogom van.Szeretném tudni,hogy ez mire jogosít engem,és hogyan határozható meg ,és az ingatlan mely része képezi a 30%-ot?
A fennmaradó 70% egy másik személy haszonélvezeti jogával terhelt.
A házat két személy lakja,tulajdonosként,szintén 30-70%-os arányú tulajdonjoggal bírnak.Várom válaszát,
Gábor

Tisztelt Gábor!

A jog tartalmáról az alábbi tájékoztatást olvassa el: http://www.ingatlanjog.hu/index.php?adv=&tema=14&action=7#jump14

A kérdése alapján azt tudom mondani, hogy a tulajdonosok jelenleg nem használhatják az ingatlant, pontosabban azt csak a haszonélvezők engedélye alapján tehetnék meg.

A haszonélvezeti jog értékét az alábbi kalkulátorral számolhatja ki: http://www.ingatlanjog.hu/vej.php


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Zsolt 47774 számú kérdése
 • 2016-05-05

Tisztelt Ügyvéd Úr/Hölgy!

Telek szomszédunknak átjárási szolgalmi jogot biztosítunk.
Előzetes kérés vagy tájékoztatás nélkül átvezette a vizet és az áramot a mi telkünkön keresztül a sajátjára, annak ellenére, hogy az ő telke a másik oldalán közútról is megközelíthető. (az átjárási szolgalmi jog még korábban került bejegyzésre). A cselekménye óta nem telt el fél év sem.

Szóbeli megkeresésünkre arrogánsan, elutasítóan reagált.

Milyen jogorvoslati lehetőségünk van? Melyik hatósághoz fordulhatunk a problémával? Kérhetjük-e az eredeti helyzet visszaállítását, akár bontással is?

Válaszukat előre is köszönöm.
ZS

Tisztelt Zsolt!

A szolgalmi jog megszüntetése érdekében bírósági pert kezdeményezhetnek, ha a közműveket más módon is elérheti.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • lászló 47756 számú kérdése
 • 2016-04-27

Tisztelt Szakértők!
Szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatban lenne problémám,ami a következő:
Az ingatlanomon a szennyvízelvezetés nem volt megoldott,ezért a szomszédommal kötöttem SZOLGALMI JOGOT ENGEDŐ MEGÁLLAPODÁST.Megterveztettem a a vezeték útját,vázrajz is elkészült. A geodéták beadták földhivatalhoz,az itt kapott érkeztetés alapján,befizettem a Közműfejlesztési hozzájárúlást. Elkészitettem a vezetékrendszert.A Földhivataltól kaptam Szolgalmi jogot elutasító határozatot.Az indok a következő:a szolgalmi jogot adó ingatlan tulajdoni lapján az OTP Faktoring Zrt elidegenítési és terhelési tilalom szerepel ,ezért nem jegyezték be a szolgalmi jogot.Most állok és nem tudom mit tegyek

Tisztelt lászló!
A bejegyzéshez szükség van az OTP Faktoring hozzájárulására is, azt kell beszerezni.Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Imre 47676 számú kérdése
 • 2016-03-22

Tisztelt Ügyvéd Nő!


3 éve bírósági perben vagyok a szomszédommal szorgalmi jog bejegyzése miatt.Már oda jutottunk a szomszéd márc.18 .al a kapukat le lakatolta nem tudunk közlekedni nem tudok tüzelőt hozatni teljesen elszigetelt minket. Sajnos senki nem segít beleértve a polgármestert a jegyzőt a bíróságot sőt a fogadott ügyvéd vissza akarja adni az ügyet,mivel a képességét felül múlja állítása szerint .Anyám 78 éves beteges asszony bármikor közbejöhet probléma a segítség nem tudna bejönni.
Kérem ha lehetséges segítsenek nekünk .

Tisztelt Imre!
A jegyzőtől birtokvédelmet kell kérni különös tekintettel a folyamatban lévő peres eljárásra, továbbá azonnal kérjék a bíróságtól a soron kívüliséget arra nézve, hogy a per jogerős befejezéséig a bíróság tűrésre kötelezze a szomszédjukat az át-, illetőleg bejárás végett.


Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
drkocsisrita@forcekft.hu

Közösségi oldal:


 • Ádám 47633 számú kérdése
 • 2016-03-06

Tisztelt Ügyvéd Asszony/Úr!

Telkem és a szomszéd telke egyaránt "nyeles telek".
A 4 m széles nyél 2 m-es csíkja az én telkemhez, másik 2 m-es része a szomszéd telkéhez tartozik.
A szomszédnak a tulajdoni lapján van egy 1928-ból származó bejegyzés, mely szerint: az én telkem mindenkori tulajdonosa terhére átjárási szolgalmi jog, mely csak a Főv.Tan.VB hozzájárulásával törölhető.
A mi tulajdoni lapunkon hiányzik ez a bejegyzés, mivel el akarjuk adni a telket és az Önkormányzat ragaszkodik a min 3 m széles úthoz, vagy az úthasználati jog bejegyzéséhez, az építési engedély kiadásához, ezért csináltattunk vázrajzot és az ügyvéd megszerkesztette a szerződést. A szomszéd egyik tulaja, azonban nem akarja megadni a személyes adatait. Mi a teendő, a vevőt lehet, hogy el fogom veszíteni az időhúzás miatt ?
Ha több lehetséges út van, melyik gyorsabb?

Tisztelt Ádám!
Személyes adatok hiányában a bejegyzés nem hajtható végre. Ez sajnos tény... Esetleg egy per vezethet eredményre, de akár ennek a lehetőségnek a "fellebbentése" is megváltoztathatja az érintett hozzáállását.Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Tamás 47621 számú kérdése
 • 2016-03-03

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A lent leírtakban kérném segítségét.
Adott egy telek kb: 20 m széles 150 m hosszú ( 3000 m2 ) . A telket átszeli egy út ,a telek ( nevezzük) alsó részén, és az út felső részén van egy ingatlan ( 1972-ben épült )ami kb. a telek hosszának közepén van . 1986-ban az önkormányzat az utat megszüntette, és egy új utat sajátított ki a telek legalsó részéből. 1988-ban a telek alsó 1/3 részére új épület készült. Az önkormányzat csak úgy adott építési engedélyt, hogy ezt a hosszú telket meg kellet osztanom 3 részre ( kb. 1000-1000-1000 m2 ), valamint a kialakított 3 telek felső két telke között ( amin az egyiken az 1972-ben épült ház van ) kisajátított egy újabb utat ( ez még pár szomszédos telekkel is így történt, de nem az összessel). Az utak kisajátításáért sem én sem a szomszédok nem kértünk kártalanítást , mivel örültünk, hogy az újonnan kialakított építési telkeinkhez út készül, ami a belterület szabályozási terven ( most már ) 30 éve szerepel. Az út sajnos a mai napig nem készült el . Így létrejött egy olyan helyzet, hogy a létrehozott „új” telket ( telkeket) , illetve a már meglévő ingatlanomat ( ami 1972-ben épült ) se közútról, se magánútról megközelíteni nem tudom. Értelemszerűen ezekre a telkekre se építeni , sem a meglévő épületet bővíteni nem lehetséges, illetve ilyen „adottságokkal” értékesíteni sem tudom. Az önkormányzat a megkeresésemre a következőket válaszolta: „ Az út kialakításához szükséges területrész lejegyzésére, kisajátítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az érdekelt ingatlantulajdonosok településrendezési szerződés keretében átvállalják annak teljes költségét. „
A kérdésem a következő tisztelt Ügyvéd Úr :az egykori telkemből 2 utat is kisajátított az önkormányzat és ennek ellenére a kialakult telkeket , amiből az egyiken épület is van, nem tudom megközelíteni. Mit tudok tenni? Hogyan tudom rávenni az önk. az út elkészítésére? Várom válaszát ! Köszönettel : Tamás

Tisztelt Tamás!


Javasolom, hogy egy újabb levélben (a szükséges okiratok másolatainak megküldésével) jelezze az önkormányzatnak, hogy az Ön által említett úthoz szükséges területrész az önkormányzat által lejegyzésre és kisajátításra került a korábbiak során, egyben szerepel a belterület szabályozási terven és kérje az önkormányzatot, hogy ezek alapján az utat szíveskedjen megépíteni. Különös tekintettel arra is, hogy Ön nem kapott kártalanítást az említett út kisajátításáért.
Az út elkészültéig megoldásként látom az Ön telkének megközelítésére a telki szolgalmi jog gyakorlását. A Ptk. 5:160. § (1) bek. alapján telki szolgalom alapján az ingatlan mindenkori birtokosa átjárás céljából más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja. A Ptk. 5:160. § (2) bek. alapján ha valamely föld nincs összekötve megfelelő közúttal, a szomszédok kötelesek tűrni, hogy az ingatlan mindenkori birtokosa földjeiken átjárjon.

Tisztelettel:

dr. Gáspár Sándor ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. I. em. 106.
telefon: +36/92 334-148
http://www.drgasparugyved.t-online.hu
drgasparugyved@t-online.hu
drsandorgaspar@gmail.com

Közösségi oldal:


 • Anna 47601 számú kérdése
 • 2016-02-23

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A ház, amiben lakom a lányom és a fiam örökölte, de nekem haszonélvezeti jogom van. A lányom része végrehajtás alatt áll, bár megegyezés alapján most szünetel mivel élt a részletfizetési lehetőséggel, de ezt korábban is kijátszotta és nem fizette. Jelenleg az ingatlanban lakom és a lányom már elköltőzött. Az lenne a kérdésem, hogy most hogy a lányom vissza akar költözi, köteles vagyok visszaengedni? Vagy erre nem terjed ki a haszonélvezeti jog?

Tisztelt Anna!

Amennyiben az egész ingatlanon van haszonélvezeti joga, úgy azt kizárólagosan birtokolhatja és használhatja, senkit nem kell beengednie, még időlegesen sem.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Aisa 47493 számú kérdése
 • 2016-01-11

Tisztelt ügyvéd úr!

Édesanyám és édesapám évekkel ezelőtt, a két gyerekükre íratták a lakásuk tulajdonjogát.(fele-fele..) A testvérem különböző be nem fizetett parkolások miatt, eljutott odáig, hogy az ingatlanra terhelték rá a tartozását.. Bár vannak még ezen kívül ingatlanjai..Most bejelentette eladja lakottan a részét, anyám lakik benne haszonélvezőként. Kérdésem, ezek milyen árakon mennek, vagyis kb hány százaléka a normális árnak..van e elővásárlási jogom, anyámnak van e haszonélvezőként elővásárlási joga? Engem érint e az ő tartozása jogilag.. Válaszát köszönöm, üdvözlettel Aisa

Tisztelt Aisa!
Az eladás lehetősége nyitva áll a testvére előtt, az az édesanyja haszonélvezetét nem fogja érinteni, ennél fogva az eladás esélye praktikusan mégis elég alacsony, ami a vételárban fog leginkább megmutatkozni. Elővásárlási joga a haszonélvezőnek nincs, de Önnek igen. Az Ő részére terhelt végrehajtási és egyéb jogok (terhek) nem fogják az Ön tulajdoni hányadát érinteni.Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: