Hozzászólások

  • György 48114 számú kérdése
  • 2017-11-20

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Köszönettel vettem gyors válaszát. Esetemben felmerült még számomra pár homályos kérdés. Ez úton szeretném megkérni, legyen szíves tájékoztasson engem ezekről a kérdésekről.
Mint válaszában írta : " ajándékozási jogviszony Önök között felbontható, ekkor vissza kell állítani az eredeti állapotot", Kérdésem az, hogy mit lehet eredeti állapotnak tekinteni? Az örökös ( édesapám) vagy az örökhagyó ( elhunyt nővérem) nevére kerül vissza az "ajándék"? Mindez milyen eljárást igényel? Elég-e hozzá ügyvédi segédlettel a földhivatalnál eljárni vagy bíróság dönt felőle, esetleg új hagyatéki tárgyalást kell kezdeményezni ?

Várom megtisztelő válaszát,köszönettel,

György

Kedves György!
Jogos és logikus kérdés, a hagyatéki végzés alapján tudnék pontos választ adni a megoldás részleteire vonatkozóan.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


  • György 48113 számú kérdése
  • 2017-11-20

Tisztelt Ügyvéd Úr/Asszony!

Tanácsát kérném, hogy a hagyatéki tárgyaláson ajándék jogcímen szerzett örökrészt, milyen módon tudnám vissza adni? Az történt , hogy 2016 szeptemberében nővérem elhunyt. Édesapám nővérem után megörökölte a szülőiház 3/8. részét amiben ő haszonélvezeti jogon lakik. A hagyatéki tárgyaláson felvetettük, hogy lehetséges-e esetleg , hogy egyből az én nevemre kerüljön ez az örökrész, mivel édesapám 87 éves beteg ember ... majdan úgy is én örökölném tőle ezt a részt és így egy eljárással meglehete-e ezt oldani. A közjegyző a hagyatéki eljárás során azt mondta, semmi akadálya ennek, édesapám mondjon le az örökrészéről és egy ajándékozási nyilatkozatot írjunk, amit a tárgyalás után küldjük el részére. Erre azért volt szükség mert én voltam édesapám részéről a meghatalmazott és a kedvezményezett is. A földhivatali bejegyzés után, ahol ajándék jogcímen nevemre került az ingatlan 3/8.része, a NAV 280 000, - illeték megfizetésére kötelezett, amit fellebeztem, de ezt a NAV elutasította! A közjegyző nem tájékoztatott arról, hogy ebben az esetben az ajándékba kapott örökrészt illeték fogja terhelni!! Ha tudjuk, hogy ebben az esetben, illetéket kell fizetni, nem kérjük ezt a lehetőséget! Mert édesapám a nővérem után illeték mentesen örökölt volna. Utána vagy nekem ajándékozza, vagy megöröklöm tőle szintén illeték mentesen.
Tehát ebben az ügyben várnám tanácsát, milyen lehetőségeim vannak az ajándékba kapott örökrész visszaadására?

Előre is köszönöm megtisztelő válaszát,

György

Kedves György!

A hagyatéki eljárásban valóban megvalósulhatott az ajándékozás, de sajnos az is tény, hogy ebben az esetben ajándékozási illetéket kell fizetnie a vagyonszerzőnek, azaz Önnek. Bár formális ajándékozási szerződés nem született, de ettől függetlenül az ajándékozási jogviszony Önök között felbontható, ekkor vissza kell állítani az eredeti állapotot, és ez azt is jelenti, hogy illetéket sem kell fizetnie, ezt a NAV el fogja törölni. Amennyiben a lebonyolításban az Irodánk a segítségére lehet, úgy kérem, hogy keressen minket!

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


  • Petrovszki gyďż˝rgy 48074 számú kérdése
  • 2017-07-23

Szeretn�m megk�rdezni hogy az anyai �r�ks�gb�l j�r e nekem valami annak idej�n mikor �desap�m meghalt kaptam a lak�sb�l egynegyed r�szt ut�na h�gom eladatlan �desany�mmal a lak�st �s k�z�sen vettek egy kertes h�zat,most hogy �desany�m meghalt tudni szeretn�m hogy nekem j�r e valami a kertes h�zb�l?
Tisztelettel: Petrovszki Gy�rgy

Tisztelt Petrovszki gy�rgy!

Az, hogy Önnek lesz-e még anyai öröksége, attól függ, hogy a vásárolt ingatlan kinek a nevére került. Ha és amennyiben abban tulajdonos volt az Ön édesanyja is, akkor lesz Önnek öröksége, ha csak haszonélvező volt, akkor pedig nem lesz. Ha egyébként tulajdonos volt az édesanyja, akkor kötelező a hagyatéki eljárás lefolytatása, és abban Ön értesítést fog kapni. Ha korábban szeretné tudni a helyzetet, akkor a cím alapján 800.-Ft díj ellenében a földhivatalnál betekintés keretében megkérdezheti az adatokat, vagy a földhivatal online oldalán a cím alapján 1.000.-Ft díj ellenében lekérheti a nem hiteles tulajdoni lap másolatot. Ez utóbbira akkor van lehetőség, ha van ügyfélkapuja, és kivitelezhető a bankkártyás, netes fizetés.Tisztelettel
dr.Koczka Judit �gyv�d
5600 B�k�scsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

drkoczkajudit@gmail.com

Közösségi oldal: