Hozzászólások

  • József 48571 számú kérdése
  • 2019-03-14

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Még egy kérdést engedjem meg a 03.12. -ei válaszlevelére reagálva.
Albérlő felé felszólítás megtörtént, kézbesítés dátuma jogszerűen meghatározott (nem vette át - postai tértivényes levél....), a 8 nap türelmi idő lejárt, én a 9. napon rendkívüli (határozott idejű a szerződés) felmondással felmondom a bérleti szerződést. Megtehetem ezt azonnali hatállyal (szerződésben ezt fektettük le, bár ettől még nem válik jogszerűvé, ha egyébként nem az), vagy felmondási időt kell biztosítanom a felmondás hivatalos átvételétől számítva? Ha jól tudom, min. 15 nap felmondási időt kell adnom.
Válaszát köszönve, maradok tisztelettel: József

Tisztelt József! A választ az előzőleg hivatkozott § (5) bekezdésében találja:
"A felmondás az (1) bekezdés esetében az elmulasztott határnapot követő hónap, utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál."
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu; http://borosugyvediiroda.ugyved.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal:


  • József 48568 számú kérdése
  • 2019-03-12

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A korábbi kérdésem első feléről mi a véleménye? Konkrétan...
Határozott idejű bérleti szerződésem (ingatlan) van a bérlővel. A szerződés lejárta előtt a bérlő felrúgta a szerződést, nem fizeti a bérleti díjat, a rezsit. Én a szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással szüntetném meg. (ezt így rögzítettük anno a szerződésben) Jogszerűen járnék el így, kihagyhatom a felszólítást, majd a 8 napos várakozási időt az albérlő felé?
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt József! Nem járna el jogszerűen. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 25. § (1)bekezdése szerint: "Ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt — a következményekre figyelmeztetéssel — a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet."
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu; http://borosugyvediiroda.ugyved.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal:


  • József 48561 számú kérdése
  • 2019-03-03

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Határozott idejű bérleti szerződésem (ingatlan) van a bérlővel. A szerződés lejárta előtt a bérlő felrúgta a szerződést, nem fizeti a bérleti díjat, a rezsit. Én a szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással szüntetném meg. (ezt így rögzítettük anno a szerződésben), tehát kihagynám a 8 napos procedúrákat, jogszerűen?
A szerződésben rögzítettük a bérlő, ingatlanban elhelyezett értéktárgyait is. Tervezem, hogy tanúkkal (amikor a bérlő nem tartózkodik ott) bejutok a bérleménybe, ezekből az ingóságokból lefoglalok az egyre csak gyűlő hátralékok fejében (kaució nem fedezi) természetesen jegyzőkönyvezve, tanúkkal hitelesítve, majd ezeket egy lezárt raktárban elhelyezem. Ezt követően mindezekről értesítem (írásban, igazolhatóan) a bérlőt. A bérleti szerződésben nem taglaltuk (pl. nem fizetés esetére) ezen lehetőséget, ezért kérdezném, hogy ez így jogszerű-e, ill. a bíróság Ön szerint hogyan reagálna erre?
Időközben, miután a felmondás jogerőre emelkedik, a bíróságon többek között lakáskiürítés tekintetében pert indítok a bérlővel szemben.
Tanultam az esetből, a jövőben közokiratba foglaltatom a bérleti szerződést.
Válaszát előre is köszönöm, különös tekintettel arra, hogy idejét áldozza erre!
Farkas József

Tisztelt József! Ezek a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései:

"6:337. § [Törvényes zálogjog]

(1) Ingatlan bérbeadóját zálogjog illeti a bérleti díj és a költségek erejéig a bérlőnek a bérlemény területén levő vagyontárgyain.

(2) A bérbeadó mindaddig, amíg zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását.

(3) Ha a bérlő kifogásolja a zálogjog fennállását, terjedelmét vagy azt, hogy a bérbeadó a követelésére teljes fedezetet nyújtó vagyontárgyakon felül más vagyontárgyak elszállítását is megakadályozta, a bérbeadó nyolc napon belül köteles zálogjogát bírósági úton érvényesíteni. Ha ezt elmulasztja, zálogjoga megszűnik.

(4) Ha a bérlő a zálogjoggal terhelt dolgot a bérbeadó engedélye nélkül elszállítja, és más megfelelő biztosítékot nem nyújt, a bérbeadó követelheti a dolognak a bérlő költségén való visszaszállítását. A dolog visszaszállításával a zálogjog feléled."

Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu; http://borosugyvediiroda.ugyved.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal:


  • Fanni 48536 számú kérdése
  • 2019-02-08

Tisztelt Ügyvéd Ùr,
A bérlő pontosan milyen feltételek mellett bonthatja fel annak lejárta előtt a bérleti szerződést, úgy hogy a kauciót is visszakapja?
Köszönöm válaszát

Kedves Fanni!

A válasz nagyon egyszerű: amilyen feltételeket a bérleti szerződés meghatároz! A kaució pedig a szerződés megszűnésekor elszámolás tárgya - elmaradt bérleti díj, költségek és károk ellentételezésére - tehát nem keverendő össze a foglalóval.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


  • Andrea 48528 számú kérdése
  • 2019-01-24

Tisztelt Ügyvédi Iroda!

Kérdésem albérleti szerződéssel kapcsolatos,a jelenlegi szerződésünk 2018.04.17- 2019.04.16-ig szól.
A legutóbbi bérleti díj fizetésénél a főbérlőnk odaadott egy újabb szerződést,amely 2019.01.17-2019.07.16-ig szól.
A kérdésem annyi lenne ezzel kapcsolatban,hogy nem vagyok köteles ezt az új szerződést aláírni?
Hiszen mi nem szeretnénk ezt a bérlést meghosszabbítani,a főbérlő tudja,hogy szeretnénk eljönni az eredeti szerződés lejárta után.

Segítségüket előre is köszönöm,

Tisztelettel:
Andrea

Kedves Andrea!Önöknek van egy áprilisig terjedő, határozott időtartamú szerződésük, amely - ha nem hosszabbítják, módosítják stb. - áprilisban megszűnik, és nem kötelesek újabbat aláírni.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: