Hozzászólások

 • Szilvia 48724 számú kérdése
 • 2019-09-11

Tisztelt Ügyvéd Úr!
lakásbérlet rendes felmondása ügyében fordulok Önhöz. A felmondás július 15-én lett átvéve, augusztus 31-re szólt, amit augusztus 28-án szeptember 30-ra módositottam, mivel a bérlő kifogást emelt, de a szeptember 30-at sem fogadja el, érvénytelennek nevezi a felmondást.
A szerződésünk igy szól:"9. A felek a bérleti szerződést bármikor írásban felmondhatják. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat, de a felmondási idő nem lehet kevesebb 60 napnál. " a szerződés határozatlan idejű de legalább 2019 július 31-ig tartó.
Kérdésem a következő: -érvényes-e a felmodásom, ha szeptember 30-ra módositottam a kiköltözés dátumát?
-Mivel kiüritési pert szándékozok inditani a bérlő ellen (hosszú és vitás ügy, nagyon problémás lakó), ami várhatóan hosszabb idő. milyen módon lehet szabályosan emelni a használati diját ezalatt az idő alatt (én úgy láttam jogcim nélküli lakáshasználónál 2 hónap után emelhető a lakáshasználati dij)
Válaszát előre is köszönöm!

Kedves Szilvia!

Az eredeti felmondás a jelek szerint nem szerződésszerű, hiszen nem biztosított 60 napos felmondási időt. Védhető az az álláspont, hogy ezt orvoslandó, adott további 30 napot - bár nem ideális megoldás - azaz szeptember 30-én ki kellene költöznie a bérlőnek.
Azt követően jogosult kiürítési pert indítani, és a birtokbaadásig jogosult követelni a használati díjat. Utóbbi megegyezhet a bérleti díjjal, esetleg szakértői bizonyítást is kérhet ebben a körben.
Amennyiben további kérdései merülnek fel vagy az Irodánk a lebonyolításban segíthet, kére, hogy keressen!
Üdvözlettel

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Bea 48692 számú kérdése
 • 2019-08-06

Jó napot!
Lehet egy kicsit bonyolult kérdéssel fordulnék Önökhöz. Adott egy kertes ház, a tulajdonos a mamám és 2 nagybátyám. (Öröklésnél 5en örökösök) A terv az volt, hogy albérletbe költöznénk oda, valamint kozmetikát nyitnék atalakítással 2 szobából támogatás igénybe vételével. Ez ugyebár növelné a ház értékét. Mi lehet a megoldás arra, hogy az örökösödésnél ne legyen nekem úgymond károm ebből? Én nem vagyok örökös. Van ilyen esetben lehetőségem megvenni az ingatlant?

Tisztelt Bea!

Jogi szempontból Önök bérlői lesznek a helyiségnek, a Polgári Törvénykönyv bérleti szerződésre vonatkozó szabályai azonban csak a bérelt ingatlanra vonatkozó állagmegóvási, sürgős javítási költségek megtérítéséről rendelkeznek. Tulajdoni igény a bérlőt a bérbeadóval szemben - a közöttük fennálló jogviszonyra tekintettel - a bérleményre fordított kiadásai vagy beruházásai alapján nem illeti meg.

Mindazonáltal megoldást jelenthet az ún. hozzáépítés, amelyet a Ptk. 5:68 § akként határoz meg, hogy: "Ha valaki saját anyagával jóhiszeműen a más tulajdonában levő épülethez hozzáépít, és ezzel az ingatlan értékét jelentősen növeli, az építő és az épület tulajdonosa eltérő megállapodásának hiányában közös tulajdon keletkezik (a továbbiakban: hozzáépítés). Az egyes tulajdoni hányadok mértékét az egész ingatlan és a hozzáépített rész értékének a hozzáépítés befejezésének időpontja szerint meghatározott arányában kell megállapítani."

Amennyiben tehát olyan mértékű a kozmetika kialakításával kapcsolatos beruházás, valamennyi tulajdonos beleegyezésével megállapodást lehet kötni, hogy Önök hozzáépítés jogcímén megszerezték az ingatlan például 1/4 tulajdoni hányadát. Ebben az esetben a megállapodás alapján tulajdonjoguk bejegyzésre kerülhet az ingatlan-nyilvántartásba, és öröklés esetén sem éri Önöket joghátrány.


Tisztelettel:

dr.László Tamás ügyvéd
6000 Kecskemét, Hornyik János krt. 4. 1/4.
+36 20 576 0010
+36 20 576 0010
laszlo.tamas.dr@gmail.com

Közösségi oldal:


 • Attila 48670 számú kérdése
 • 2019-07-09

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Olyan kérdéssel fordulnék Önökhöz, hogy az egyik kedves ismerősöm bérel egy ingatlan, de megjelent a lakásban néhány rágcsáló és korábban meg csótány is! A főbérlő elvégezte az irtást, viszont szeretnének költözni, de éves szerződésük van! Van esély rá, hogy szerződés bontáskor visszakapják a depositot?

Köszönettel: Attila

Kedves Attila!
Amennyiben a szerződés lehetőséget biztosít a hasonló okból kezdeményezett felmondásra - feltételezésem szerint vagy a szerződés vagy a mögöttes Ptk. megteszi ezt - akkor visszajár neki a kaució a szerződés megszűnésekor. Az azonban kérdés, hogy most fennáll-e a felmondási ok, vagy azt a bérbeadó megszüntette...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Bea 48661 számú kérdése
 • 2019-06-24

Tisztelt Hölgyem/Uram.
Kérdésem egy Máv területen levő telephellyel kapcsolatos.
Szerződesünk szerint, ha felmondunk az eredeti állapotokat( bontassal) vissza kell állitani, a szerződesben az is benne van ha ez nem történik meg, ugy a berleti díj tizszereset egyösszegben karatalanyként kifizetve elrendezettnek tekintik.
A szerződés 25 éve íródott.
A szerződes ezen reszere hivatkozva,és a káratalanyt kifizetve, az eredeti helyreállitast mellőzhetjük?

Maradok tisztelettel:
Bea

Kedves Bea!
Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy igen, így lehetne lezárni az ügyet ...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Kovács Vanda 48622 számú kérdése
 • 2019-05-02

Tisztelt JÁMBOR &TÓTH Ügyvédi Iroda!

Ingatlankiadással kapcsolatban keresném Önöket: Nagyon sok helyen lehet olvasni erről, hogy kisgyermekes családok számára nem szabad kiadni az ingatlant, mert a gyermekvédelem miatt nemfizetés esetén meg van kötve a bérbeadó keze.
Ez mennyire helytálló? Illetve a lakásbérleti szerződésbe van mód belefogalmazni olyan részt, amely ez esetben védi az ingatlan tulajdonosát?

Előre köszönöm válaszukat!

Kovács Vanda

Tisztelt Kovács Vanda!

A jelenleg Magyarországon hatályban lévő jogszabályok nem tartalmaznak semmilyen olyan rendelkezést, amelynek alapján tilos lenne a kisgyermekes bérlők kilakoltatása.
Az igazsághoz azonban hozzá tartozik, hogy egy bérleti szerződés felmondása után szinte minden esetben nehézségekbe ütközik a lakást önként el nem hagyó bérlő kilakoltatása, akár van kiskorú gyermeke, akár nincs. A tulajdonosnak a bérleti szerződés felmondását követően ugyanis, amennyiben a bérlő nem hajlandó önként kiköltözni a lakásból, első körben lakás kiürítése iránti keresetet kell előterjesztenie a bíróságon, melynek pozitív elbírálása során a bíróság a bérlőt megfelelő határidő tűzésével a lakás elhagyására kötelezi. Amennyiben a bérlő a bírósági ítélet rendelkezéseinek nem tesz eleget, akkor második körben az ítélet végrehajtása kérhető.
A végrehajtási eljárás során a bíróság a bérlő kérelmére egy alkalommal, és legfeljebb 6 hónapra elrendelheti a végrehajtás felfüggesztését. A végrehajtás felfüggesztését pedig attól függetlenül lehet kérni, hogy a bérlőnek a háztartásában gondoskodnia kell-e kisgyermekről vagy sem.
Természetesen számos rendelkezés védi a Bérbeadót a bérlő szerződésszegő magatartása ellen.
A felek ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba, vagy közjegyző által kiállított közokiratba is foglalhatják a bérleti szerződést. Lehetőség van arra, hogy a bérlő a közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen arra vonatkozóan, hogy amennyiben megszűnik a bérleti jogviszony, akkor elhagyja az ingatlant. Ebben az esetben sincs jelentősége annak, hogy a nyilatkozatot aláíró személy kiskorú gyermekekkel együtt költözik be az ingatlanba vagy sem.


Tisztelettel
Dr. Tóth Gergely ügyvéd
3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 14. 1/5.
+36 46 320 411
iroda@jtkiroda.hu

Közösségi oldal:


 • Gergő 48610 számú kérdése
 • 2019-04-20

Kedves Hölgyem/Uram!

Párommal lefoglalóztunk egy albérletet, de utána kiderült, hogy jár albérleti hozzájárulást az egyikünk munkahelye által. Az albérlet, amibe költöznénk nem számlaképes és nem is jelenthetjük be oda magunkat, így elesünk a támogatástól. Ez a foglaló előtt nem került szóba és szerződést sem írunk alá. Szeretnénk visszamondani és kérdésünk az, hogy ilyen esetben visszajár a foglaló?
Előre köszönöm a segítséget!

Kedves Gergő!

Tekintve, hogy a magánszemély nem köteles számlát adni, ellenben köteles hozzájárulni a lakcím-bejelentéshez, ezért érdemes lenne még "futni egy kört" ennek kapcsán is a munkáltatónál és a bérbeadónál.Ha nem működik, akkor meg kell vizsgálni az aláírt okiratot és az alapján lehet dönteni, hogy mi lehet a foglaló sorsa. Mellesleg az is kérdés, hogy ez foglaló-e, bárbeadásnál nem tipikus, akár kaució is lehet.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Pál 48601 számú kérdése
 • 2019-04-13

Üdvözlöm!
Az albérlőm rendkívüli felmondással felmondta a határozott idejű ingatlan bérleti szerződésünket. Én a felmondást átvettem, írásban jelezve rajta azt, hogy a felmondási időre nem tartok igényt, ezért azt kérem - ha már felmondást kezdeményezett - , hogy azonnali hatállyal (amikor nekem átadta azt) hagyja el, részemre adja át az ingatlant.
Ez így kerek? Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Pál!


A kérdés megválaszolásához ismernünk kellene az Önök által megkötött bérleti szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket, illetőleg azt, hogy ebben a tekintetben mi volt a felek ügyleti akarata.

Tisztelettel
Dr. Tóth Gergely ügyvéd
3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 14. 1/5.
+06 46 320 411
e-mail cím: iroda@jtkiroda.hu

Közösségi oldal:


 • József 48571 számú kérdése
 • 2019-03-14

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Még egy kérdést engedjem meg a 03.12. -ei válaszlevelére reagálva.
Albérlő felé felszólítás megtörtént, kézbesítés dátuma jogszerűen meghatározott (nem vette át - postai tértivényes levél....), a 8 nap türelmi idő lejárt, én a 9. napon rendkívüli (határozott idejű a szerződés) felmondással felmondom a bérleti szerződést. Megtehetem ezt azonnali hatállyal (szerződésben ezt fektettük le, bár ettől még nem válik jogszerűvé, ha egyébként nem az), vagy felmondási időt kell biztosítanom a felmondás hivatalos átvételétől számítva? Ha jól tudom, min. 15 nap felmondási időt kell adnom.
Válaszát köszönve, maradok tisztelettel: József

Tisztelt József! A választ az előzőleg hivatkozott § (5) bekezdésében találja:
"A felmondás az (1) bekezdés esetében az elmulasztott határnapot követő hónap, utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál."
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu; http://borosugyvediiroda.ugyved.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal:


 • József 48568 számú kérdése
 • 2019-03-12

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A korábbi kérdésem első feléről mi a véleménye? Konkrétan...
Határozott idejű bérleti szerződésem (ingatlan) van a bérlővel. A szerződés lejárta előtt a bérlő felrúgta a szerződést, nem fizeti a bérleti díjat, a rezsit. Én a szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással szüntetném meg. (ezt így rögzítettük anno a szerződésben) Jogszerűen járnék el így, kihagyhatom a felszólítást, majd a 8 napos várakozási időt az albérlő felé?
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt József! Nem járna el jogszerűen. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 25. § (1)bekezdése szerint: "Ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt — a következményekre figyelmeztetéssel — a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet."
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu; http://borosugyvediiroda.ugyved.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal:


 • József 48561 számú kérdése
 • 2019-03-03

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Határozott idejű bérleti szerződésem (ingatlan) van a bérlővel. A szerződés lejárta előtt a bérlő felrúgta a szerződést, nem fizeti a bérleti díjat, a rezsit. Én a szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással szüntetném meg. (ezt így rögzítettük anno a szerződésben), tehát kihagynám a 8 napos procedúrákat, jogszerűen?
A szerződésben rögzítettük a bérlő, ingatlanban elhelyezett értéktárgyait is. Tervezem, hogy tanúkkal (amikor a bérlő nem tartózkodik ott) bejutok a bérleménybe, ezekből az ingóságokból lefoglalok az egyre csak gyűlő hátralékok fejében (kaució nem fedezi) természetesen jegyzőkönyvezve, tanúkkal hitelesítve, majd ezeket egy lezárt raktárban elhelyezem. Ezt követően mindezekről értesítem (írásban, igazolhatóan) a bérlőt. A bérleti szerződésben nem taglaltuk (pl. nem fizetés esetére) ezen lehetőséget, ezért kérdezném, hogy ez így jogszerű-e, ill. a bíróság Ön szerint hogyan reagálna erre?
Időközben, miután a felmondás jogerőre emelkedik, a bíróságon többek között lakáskiürítés tekintetében pert indítok a bérlővel szemben.
Tanultam az esetből, a jövőben közokiratba foglaltatom a bérleti szerződést.
Válaszát előre is köszönöm, különös tekintettel arra, hogy idejét áldozza erre!
Farkas József

Tisztelt József! Ezek a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései:

"6:337. § [Törvényes zálogjog]

(1) Ingatlan bérbeadóját zálogjog illeti a bérleti díj és a költségek erejéig a bérlőnek a bérlemény területén levő vagyontárgyain.

(2) A bérbeadó mindaddig, amíg zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását.

(3) Ha a bérlő kifogásolja a zálogjog fennállását, terjedelmét vagy azt, hogy a bérbeadó a követelésére teljes fedezetet nyújtó vagyontárgyakon felül más vagyontárgyak elszállítását is megakadályozta, a bérbeadó nyolc napon belül köteles zálogjogát bírósági úton érvényesíteni. Ha ezt elmulasztja, zálogjoga megszűnik.

(4) Ha a bérlő a zálogjoggal terhelt dolgot a bérbeadó engedélye nélkül elszállítja, és más megfelelő biztosítékot nem nyújt, a bérbeadó követelheti a dolognak a bérlő költségén való visszaszállítását. A dolog visszaszállításával a zálogjog feléled."

Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu; http://borosugyvediiroda.ugyved.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal:


 • Fanni 48536 számú kérdése
 • 2019-02-08

Tisztelt Ügyvéd Ùr,
A bérlő pontosan milyen feltételek mellett bonthatja fel annak lejárta előtt a bérleti szerződést, úgy hogy a kauciót is visszakapja?
Köszönöm válaszát

Kedves Fanni!

A válasz nagyon egyszerű: amilyen feltételeket a bérleti szerződés meghatároz! A kaució pedig a szerződés megszűnésekor elszámolás tárgya - elmaradt bérleti díj, költségek és károk ellentételezésére - tehát nem keverendő össze a foglalóval.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Andrea 48528 számú kérdése
 • 2019-01-24

Tisztelt Ügyvédi Iroda!

Kérdésem albérleti szerződéssel kapcsolatos,a jelenlegi szerződésünk 2018.04.17- 2019.04.16-ig szól.
A legutóbbi bérleti díj fizetésénél a főbérlőnk odaadott egy újabb szerződést,amely 2019.01.17-2019.07.16-ig szól.
A kérdésem annyi lenne ezzel kapcsolatban,hogy nem vagyok köteles ezt az új szerződést aláírni?
Hiszen mi nem szeretnénk ezt a bérlést meghosszabbítani,a főbérlő tudja,hogy szeretnénk eljönni az eredeti szerződés lejárta után.

Segítségüket előre is köszönöm,

Tisztelettel:
Andrea

Kedves Andrea!Önöknek van egy áprilisig terjedő, határozott időtartamú szerződésük, amely - ha nem hosszabbítják, módosítják stb. - áprilisban megszűnik, és nem kötelesek újabbat aláírni.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: