Hozzászólások

  • János 49562 számú kérdése
  • 2021-06-03

Több föld egybefoglalt haszonbérbe adása esetén, az előhaszonbérleti rangsor megállapítása milyen alapon történik kettő település esetén? Tegyük fel kettő településen van egy-egy szántó, egybefoglalt haszonbérként szól a szerződés.
Az egyik településen helyben lakó szomszéd, a másik településen: legfeljebb 20 km van az üzemközpontontól előhaszonbérleti sorrend állapítható meg. A legfeljebb 20 km-re van az üzemközpontontól vehető figyelembe? mert ez mind két településre igaz?

Tisztelt János!

A törvény szerint több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adására akkor kerülhet sor, ha a földek egymással szomszédosak, vagy a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználója ugyanaz a személy.

Az első tisztázandó kérdés tehát az, hogy melyik feltétel alapján kerül sor az egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adásra?

A főszabály mellett több részletszabály is alkalmazandó, amelyhez a haszonbérlettel kapcsolatos minden részlet ismeretére szükség lenne.


Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal:


  • Miklós 49528 számú kérdése
  • 2021-05-13

Tisztelt Ügyvéd Úr/Hölgy!

Olyan kérdésem lenne, hogy van a tulajdonomban, egy külterületi szántó, mely egyébként a családom birtokában elég régóta. A szomszéd ezt a területet beültette akáccal , engedély nélkül, valamint az Országos Erdészeti nyilvántartásba is bekerült, mint szabad felhasználású erdő, de a tulajdoni lapon maradt a szántó megnevezés. A telket nem adtam a szomszédnak bérbe. Az lenne a kérdésem, hogy a fa ami rajta van a telkemen az az én tulajdonomat képzi? Szeretném eladni a telket, és hiába szántó szerepel a tulajdoni lapban jelenleg ott egy "erdő" van tehát szántóként nem hasznosítható, valamint így maga a telek értéke is esett, hiszen amin erdő van ott a telek általában a szántók mindössze 50%-át érik! Az lenne a kérdésem, hogy milyen jogi lépéseket tudok tenni, illetve el tudom e adni a telket, valamint a szomszéd kötelezhető e a telek állapotának visszaállítására( itt meg kell jegyezni hogy a fákat nem lehrt csak úgy kivágni), van e lehetőség kàrttérítést kérni illetve földhasználati díjat úgy hogy nem volt bérleti szerződés mert nem adtam bérbe, engedély nélkül használta?

Tisztelt Uram!

Valószínűleg nem Önök vannak birtokban, hanem a szomszéd, aki könnyen lehet, hogy elbirtoklási igénnyel lép majd fel Önökkel szemben. Az erdő művelési ág szempontjából az minősül erdőnek, ami az Országos Erdőállomány Adattárban annak van minősítve, így a szabad felhasználású erdő is erdő, attól függetlenül, hogy a tulajdoni lapon nem az szerepel. Először is birtokba kellene lépniük, aztán rendelkezniük az ingatlannal (pl. értékesíteni)Ha nincsen haszonbérleti szerződés Önök között, bérleti díjat nem követelhet.


Tisztelettel:

dr.László Tamás ügyvéd
6000 Kecskemét, Hornyik János krt. 4. 1/4.
+36 20 576 0010
+36 20 576 0010
laszlo.tamas.dr@gmail.com

Közösségi oldal:


  • Dóra 49519 számú kérdése
  • 2021-05-04

Kedves Zoltán,
az alábbi zártkerti ingatlan eladással kapcsolatban kérném a segítségét:
Mogyoródon egy zártkerti ingatlant szeretnénk értékesíteni, amely szőlő művelési ágban volt vonva.
Első lépésként - azt az információt kaptuk -h ki kell vonni szőlő művelési ágból amelyhez talajtani szakvéleményt készítettünk. A határozatot a Földhivataltól a kivonásról pár hete megkaptuk.( végleges más célú hasznosítás lakóház és udvar kialakítása céljából).
A határozat földvédelmi járulékot állapít meg ( Ak érték) amely megfizetésére kötelez. ( még nem történt meg az átutalás)
A vevőnk is megvan a telekre azonban, a tulajdoni lapon még fel van tüntetve az aranykorona érték, így értékesítése a vevő ügyvédje szerint ebben az állapotban nem lehetséges.
Kérdésem az alábbi:
Amennyiben rendezzük az aranykorona értéket, az lekerül a tulajdoni lapról?
Az adásvételi szerződés ez esetben is ki kell függeszteni?
Összességében szeretnénk tovább lépni az ügyben , kérdés h mit kell még tennünk h a területet értékesíteni tudjuk?

Előre is nagyon köszönöm a tájékoztatást!

Dóra

Kedves Dóra!
Az első felvetésem, hogy nem kell az eladáshoz kivonni a művelésből az ingatlant. MIvel ez a folyamatban elsőként eldöntendő kérdés, és minden ettől függ, ezért elsőként ezt kell tisztázni. Ha a folyamat megindult, akkor is bármelyik pillanatban eladható az ingatlan, legfeljebb még termőföldnek minősül, és ennek megfelelő szabályok vonatkoznak rá. A válasz további része pedig attól függene, hogy milyen megállapodást kötöttek a vevővel...

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


  • Béla 49500 számú kérdése
  • 2021-04-20

2016 ban közjegyző közreműködésével elindítottunk egy földingatlan eladását, és ügyvéd által megkötöttük az adásvételi szerződést is. Örökség volt a föld (mi nem vagyunk földhasználók ) ezért ismerőssel kötöttük a szerződést és a későbbiekben nem foglalkoztunk a szerződés sorsával. Az adás-vétellel kapcsolatos tennivalókat a vevő és az ügyvéd intézte. 2018-ban a közbeeső eljárási határidő elmulasztása miatt új szerződést írtunk, de kiderült, hogy az adás-vételi szerződés nem került a mai napig a Földhivatalhoz benyújtásra és az új tulajdonos bejegyzésre. 2021-ben a vevő elhalálozott. nincs jogvita, de kérdezem, hogy érvényes e a szerződés? Tudomásom szerint a földet nem használta. Előre is köszönöm.

Kedves Béla!
A szerződés érvényességét a vevő halála nem befolyásolja, az örökösei jogosultak a szerződés "megöröklésére" és teljesítésére, amely önnek továbbra is kötelezettsége.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: