Hozzászólások

  • Laura 49740 számú kérdése
  • 2021-11-07

Tisztelt Ügyvéd úr!
Azért kerestem meg Önöket, mert több évnyi problémámra nem találok megoldást az Önkormányzat-Földhivatal-valós helyzet "Bermuda háromszögében".
2007-ben egy hagyatéki eljárás után az örökösöktől vásároltam egy 100nm házat egy 1300nm-es telken kivett lakóház, udvar besorolással, "xxxx/2" helyrajzi számon (melyen a térképen egy kisebb ház is fel van tüntetve), "aaaaa utca" 11. szám alatt, melyre, természetesen az illeték is határidőben befizetésre került.
4 éve (tetőfelújítás miatt) megkerestünk egy építészt és akkor derült ki, hogy valójában, a földhivatali nyilvántartás szerint fizikailag nem is ott van a ház, mert probléma van helyrajzi szám-cím-valós állapot körül.
Akkor felhívtam a szomszéd figyelmét - aki az "xxxx/1" helyrajzi szám alatt  900 nm-es, kivett beépítetlen terület besorolású telken, "aaaaa utca" 13. szám alatt egy 30 nm-es házban lakott-, hogy rendezni kell a helyzetet. (Hozzáteszem, ők még hitelt is vettek fel a telekre.)
Mindkét házban van villany, vezetékes gáz, vezetékes ivóvíz és csatorna.
A Földhivatali térképen a helyrajzi számok elhelyezkedése "xxxx/1"-"xxxx/2" megfelelő telekméretekkel. Ám a valós állapotban a két terület fel van cserélve.
A lakcímeknek a "xxxx/1"-es hrsz felől kéne növekedniük! Ekkor merült fel bennem, hogy véletlenül tengelyesen tükrözték a felosztást és "csak" egy egyszerű szerkesztési hibáról lehet szó.
Mivel még mindig nem volt rendezett a helyzet, 3 éve megvettem az "xxxx/1" helyrajzi szám alatti területet, mondván egyszerűbb lesz a telekhatár-rendezés. Közben érkezett egy ajánlat az "xxxx/1" hrsz-ú telekre, melyet elfogadtam és ügyvédi okirattal a vevő részére fent kell tartanom.
Most jutottunk odáig, hogy a Földhivatalba beadott telekhatár-rendezési terven a helyrajzi számok maradtak fixek, tehát én most a "xxxx/1" helyrajzi szám alatt  egy 1300 nm-es, kivett beépítetlen terület besorolású telken (!) lakom egy 100 nm-es házban, ami még fel sincs feltüntetve(!), viszont a "xxxx/2" hrsz-ú telek maradt kivett lakóház, udvar besorolású 900 nm-rel, a kisház feltüntetésével, amit TELEKÁRBAN fenntartok (igaz, az eredeti dokumentum a "xxxx/1"-ről szól... Remélem, érthető.)
Nonszensznek tartom, hogy újra én fizessek azért amit már egyszer megfizettem.
Mindenki az ügyvédekre és rajtuk keresztül rám mutogat, hogy hibáztunk, miközben egy 50 évre visszatekintő problémát nekem kell rendeznem, amibe nem kis mennyiségű energiát, időt és pénzt kell fektetnem.
Kérem szíves véleményét, vagy ha tud valamilyen megoldást, a segítségét abban, hogy hogyan tudnám ezt a helyzetet rendezni.
Válaszát előre is köszönöm.
Laura

Kedves Laura! Ezen a fórumon nem tudok segíteni, nyilván látnom kellene a tulajdoni lapokat, a térképet, ill. meg kellene ismernem a részletes leírást, de nem látok olyat, ami miatt a probléma megoldhatatlan lenne.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


  • Norbert 49685 számú kérdése
  • 2021-09-05

Üdvözlöm.Olyan kérdéssel fordulnák önhöz,hogy van egy ingatlan amit megszeretnék vásárolni,viszont a tulajdoni lapon nincs feltüntetve az ingatlan.Az lenne a kérdésem ,hogy mennyibe és milyen uton tudom bejegyeztetni a földhivatalnál vagy mi az eljárás menete. válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel Norbert

Kedves Norbert! Viszonylag gyorsan meg lehet tenni, kell egy földmérői vázrajz a felépítményről, és kérni kell az ingatlan megváltozott adatainak megváltoztatását és a térképre való "felrajzolást". Ezt javaslom még az eladó kötelezettségévé tenni, bár ezt több dolog befolyásolhatja.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


  • Gábor 49612 számú kérdése
  • 2021-07-06

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Adásvételi szerződésben rögzített végső határidőig, illetve többszöri felszólításra azóta sem fizette ki a vevő az ingatlan vételárát. A szerződésben szereplő elállási jogommal kívánok élni, mert irreális határidő hosszabbításokat kíván a vevő és azokat nem áll módomban elfogadni, mert a szerződésben szereplő határidőkhöz igazodva én is kötelezettségeket vállaltam. Volna másik vevő is az ingatlanra, de vele addig nem tudok szerződést kötni, amíg a széljegy le nem kerül a tulajdoni lapról.
Olvastam, hogy a Földhivatal a széljegy törlést a felek közös kérelmére intézi.
Egy szerződésszegő, sértődött, esetleg dühös vevővel szemben a vétlen eladót nem védi a jog?
Mert ezek szerint, ha ő nem írja alá - és mivel is lehetne kényszeríteni - akkor fél évig nem tudom eladni másnak az ingatlant, mert rajta marad a széljegy a tulajdoni lapon?
A szerződésben a vevő aláírta azt, hogy elállási jogom van, ha nem teljesít határidőre, valamint azt is aláírta mindkét fél, hogy meghatalmazzák a szerződést készítő ügyvédet a földhivatali képviselettel.
Akkor miért kér a Földhivatal jóváhagyást attól a féltől, aki nyilvánvalóan nem fogja ezt megtenni?
Kérem szíves tanácsukat a helyzet megoldására!
Üdvözlettel:
Utry Gábor

Tisztelt Gábor!

Köszönettel fogadjuk megkeresését!
Sajnos a megadott információk alapján nem tudunk teljes körű tájékoztatással szolgálni. Mivel kérdése kapcsán nem tért ki arra, hogy a létrejött adásvételi szerződés tartalmaz-e tulajdonjog-fenntartást – mely alapján a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) 6:216.§ értelmében az eladó a tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntarthatja -, e problémával kapcsolatban további tényekre lenne szükségünk. Amennyiben a földhivatali kérelemben a kérelmező az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXVI. törvény 47/A.§ (1) bekezdés b) pontjára hivatkozott, úgy a kérelem elintézését függőben kell tartani a bejegyzett jogosult által a tulajdonjog-bejegyzési engedély megadására meghatározott, legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig. Amennyiben az eladó a tulajdonjog bejegyzéshez szükséges nyilatkozatot a 6 hónapos határidőn belül nem nyújtja be a földhivatalba, a széljegy automatikusan törlődik. Ha a felek nem kérték a függőben tartást, és nem kerül becsatolásra a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges nyilatkozat, a földhivatal 2 hónapon belül elutasítja a kérelmet.
Levele alapján a vevő elmulasztotta a szerződésszerű teljesítést, szerződésszegést valósított meg, mivel esedékességkor nem teljesített. A Ptk. 6:154.§ alapján, ha a kötelezett késedelembe esik, a jogosult követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől. Elállással a szerződést egyoldalúan megszünteti, ehhez nem szükséges a másik fél beleegyezése. Az elállás szerződést a megkötés időpontjára visszamenően szünteti meg.
Mivel levelében említette, hogy volna egy másik vevő is az ingatlanra, így a feljegyzett széljegy akadályozza a szerződés megkötésében, ennek következében kára keletkezhet, ebben a tekintetben fennállhat a vevő szerződésszegéssel való károkért való felelőssége a Ptk. 6:142.§ alapján.  

Amennyiben egyéb kérdés merülne fel Önben, keressen bizalommal minket.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsaidr@gmail.com

Közösségi oldal:


  • Gyula 49515 számú kérdése
  • 2021-04-30

Van a tulajdonunkban termőföld, amit kápótlási jegyért vettünk, de nem találjuk a papírjait, így nem tudjuk a helyrajzi számát, ill. olyan régen volt az átadás, hogy meg se találnánk a helyszínen nagy valószinüséggel.
Hogyan lehet hozzájutni a földhivatali adatbázisból tulajdonosi név alapján, hogy milyen ingatlanok vannak a nevemen pl. Budapesten.

Kedves Gyula!
Az illetékes földhivatalnál a jogi érdek igazolásával lehet infromációt kapni a saját tulajdonú ingatlanokról.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


  • Csaba 49414 számú kérdése
  • 2021-02-19

Egy családi házat szeretnék megvásárolni, de mint kiderült a vázrajzon egy régi, már elbontott épület van, az újabb építésű (80 as évek) pedig nem lett felvezezve. Úgy tudom erre fennmaradási engedélyt kell kérni.
Kérdésem a következő. Az engedély kiadásával együtt bírságot is ki fog szabni az építési hatóság? Mi az átfutási ideje az ügyintézésnek?
Nem tudom érdemes e így belemenni az adásvételbe.
Válaszát köszönöm előre is

Kedves Csaba!
Jelen állás szerint nem kellene belemenni az ügyletkötésbe mindaddig, amíg a tulajdonos nem tisztázza az eladni kívánt ingatlan jogi helyzetét. Ez 2-3 hónapot vehet igénybe. Megjegyzem, ez az eladónak akkor is érdeke, ha végül nem önök fogják megvenni az ingatlant. Amennyiben a vásárláshoz külső forrást - bankhitel - vesznek igénybe, akkor a jelenlegi helyzetében az ingatlant a bank nem is finanszírozná meg.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: