• Olga 49254 számú kérdése
  • 2020-10-29

Tisztelt Ügyvéd Úr! Napokban megkeresett engem és atestvéreimet / 5Gyermek/ Póthagyaték ügyben, egy Budapesti ügyvédi iroda.Édesanyánk 1995.0210. tulajdonos lett kárpótlás cimen. 4.47 ha szántó földnek . testvérek erről nem tudtunk. A termőföld Hortobágy külterület. Édesanyánk 2000.10.20-án elhalálozott. Kérdésem a következő: Szeretnénk tudni,milyen jogok , lehetőségeink vannak. Köszönettel :T.Józsefné Egyik örökös.

Tisztelt Olga!

Köszönettel vettük a megkeresésé.

Pontos tájékoztatást csak az ügy részletes ismeretében tudnánk adni, de a rendelkezésünkre álló információk alapján a következő felvilágosítással tudunk szolgálni:

A kárpótlás jogintézmény ma már nem megtalálható a hatályos jogszabályok között. A kárpótlásra a rendszerváltás utáni helyzet rendezése érdekében került sor. A kárpótlási törvényék célja az volt, hogy ,,a tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló, valamint az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvények alapján a jogosultak termőföldhöz jutását - a mezőgazdasági termelés folyamatosságához fűződő érdekekre figyelemmel - mielőbb lehetővé tegye.”

Az eljárás kérelemre indult különböző szempontokat figyelembe véve meghatározták a kárpótlás összegét, amelyet kárpótlási jegyek formájában kaptak meg a jogosultak, amelyet többek között árverés útján termőföld vásárlásra fordíthattak. Feltehetően az édesanyja is így jutott földterülethez, valamilyen oknál fogva ez a hagyatéki leltárba nem került felvételre és egy póthagyatéki eljárás keretében kerül rendezésre a földterület jogi sorsa. A termőföldet végrendelet hiányában az örökhagyó gyermekei öröklik egyenlő arányban.

Szeretném felhívni a figyelmét, hogy a fenti információk csak tájékoztató jellegűek az Ön által megadott információk alapján erre a következtetésre lehet jutni, azonban ettől eltérő jogi megoldás is fennállhat természetesen.

Amennyiben további kérdése merülne fel forduljon hozzánk bizalommal!Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsaidr@gmail.com

Közösségi oldal: