Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
timi 30137 számú kérdéseCsongrád2009-01-06
tisztelt ügyvéd úr!gyerekeimre szeretném íratni a fél házat ami nevemen szerepel a másik fele férjemé.hogyan lehet ezt megvalósítani és mik a költségei?a gyerekek még kis koruak(12,9,2évesek)
dr. Adamik Péter ügyvéd válasza2009-01-23
Tisztelt Timi!A tulajdonjogot a földhivatal ügyvéd által ellenjegyzett okirat alapján jegyzi be. Kelléke a szerződésnek a megfelelő jogcím /adásvétel, ajándékozás/ is, amelytől függően alakulhatnak a költségek is.
Az ingatlan tulajdoni hányadának adásvétele esetén kiskorúak szerződő félként való részvétele folytán a szerződés érvényességéhez a Gyámhivatal hozzájárulása szükséges, aláírás (a kiskorú vevők képviselete) céljából eseti gondnok kirendelése szükséges.
Adásvétel esetén visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni: 4 M Ft-ig 2 %, a fennmaradó részre pedig 6 % a forgalmi érték alapján. (4 M Ft-nak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére lehet a 2%-ot számolni, tehát 1/6-od részére), ha 8 M Ft alatti a teljes lakás forgalmi értéke: első lakáshoz jutók kedvezményére jogosultak a gyermekek ( szintén hasonló arányosítással)
Ingatlan értékesítéséből származó adófizetési kötelezettség eladót terheli (ha jövedelmet szerez vele)
Lakás átruházása esetén a jövedelem a Személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti számított összeg (bevételből le lehet vonnia törvényben meghatározott költségeket). A jövedelem 25 %-a lesz az adó.
ingatlan átruházásából származó jövedelem ezen összeg
 100 százaléka, ha az átruházás a megszerzés évében és az azt követő évben,
 90 százaléka, ha az átruházás a megszerzés évét követő második évben,
 60 százaléka ,ha az átruházás a megszerzés évét követő harmadik évben,
 30 százaléka ,ha az átruházás a megszerzés évét követő negyedik évben,
 0 százaléka, ha az átruházás a megszerzés évét követő ötödik és további évben történik.

Ajándékozás esetében is szükséges kiskorúak szerződő félként való részvétele folytán eseti gondnok közreműködése Gyámhivatal határozata alapján.
Az ajándékozás ingyenes vagyonátruházás, szülő és gyerek közötti ajándékozás illetéke lakóingatlan esetében 5 % (18 M Ft-ig)

Jogcímtől függetlenül helyrajzi számonként 6000,- Ft a földhivatali igazgatási szolgáltatási díj.
Az adásvételi szerződés elkészítésével összefüggésben jelentkező ügyvédi munkadíj ügyvédenként változó lehet, nagyságrendileg a vételár (ajándékozott ingatlan, vagy részének értéke) 1 %-a körüli összeg.

Tisztelettel
dr. Adamik Péter ügyvéd
6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc. u. 6/c. fsz.6.
+36 30 9747027

adamikpeter@invitel.hu

Kitti 30136 számú kérdéseBudapest2009-01-06
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Férjemmel szeretnénk megszüntetni közös tulajdonú (50-50%) lakásunkat. A lakásra köztisztviselői hitelt vettem fel, a hitel még nincs kifizetve a bank felé.
Ebben az esetben mennyi lesz a vagyonszerzési illeték?
Mi az illeték alapja?
Hiszen először a banki hitelt kell kifizetni, mely lehet, hogy a teljes vételár lesz.

Előre is köszönöm válaszát,
tisztelettel: Kitti
dr. Nagy Zoltán válasza2009-01-10
Tisztelt Kitti!
A kérdésére csak azt követően tudok válaszolni, hogy ha megtudom, hogy miylen módon szüntetik meg a közös tulajdont. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

timi 30135 számú kérdéseCsongrád2009-01-06
tisztelt ügyvéd úr!5 éve vállalkozó voltam és aláírtam mint kezes új autó megvásárlásához.az autót azóta vissza vette a bank és az ügy behajtó céghez került.de nekem megszünt a vállalkozásom.most gyesen vagyok.akinek aláírtam nem tudja fizetni a törlesztö részletet a behajtó cég felé.az én nevemen van a fél ház ahol 3gyermekemel és féjemmel élek.a behajtó cég elárverezheti a házat ahol élek?van egy autó is a nevemen.az is veszélyben forog?elöre is köszönöm válaszát.
dr. Adamik Péter ügyvéd válasza2009-01-21
Tisztelt Timi!
Leveléből nem világos, hogy mint jogi személy (pl. kft. nevében, mint annak ügyvezetője) vállalt-e kezességet vagy mint természetes személy. Ez utóbbit valószínűsítve, jogos a félelme, ugyanis „Kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni.” Természetesen nem a behajtó cég, hanem a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben megállapított szabályok szerint a bíróság, továbbá meghatározott végrehajtói szervezet végzi a végrehajtás elrendelését és foganatosítását.
Ha az adós ellen végrehajtható okirat alapján a végrehajtás folyik, helye van ingó és ingatlan lefoglalásának is.
Ha az adós a végrehajtható okiratban feltüntetett kötelezettségét önként nem teljesítette, a végrehajtó az adós ingóságait foglalási jegyzőkönyvben összeírja, és ilyen módon lefoglalja /személygépkocsit a gépjármű-nyilvántartást vezető szerv megkeresésével/. Lefoglalni az adós birtokában, őrizetében levő vagy más olyan ingóságot lehet, amelyről valószínűsíthető, hogy az adós tulajdonában van.
Ha a végrehajtható okirat tartalmazza az ingatlan adatait, a végrehajtó a végrehajtási költség megelőlegezését követő 3 munkanapon belül lefoglalja az ingatlant.
A végrehajtó a lefoglalt ingatlan értékesítése iránt akkor intézkedhet, ha a pénzügyi intézménynél kezelt, az adós rendelkezése alatt álló összegből, munkabéréből stb. a követelés viszonylag rövidebb időn belüli behajtása másképpen nem lehetséges, és a végrehajtási jog bejegyzéséről (ingatlan-nyilvántartásba) szóló határozatnak a végrehajtó részére történt kézbesítésétől számított 45 nap eltelt. Az értékesítés fő szabály szerint árverésen történhet.
Az eljárásban résztvevők jogi helyzetét az említett törvény részletesen tartalmazza.

Tisztelettel
dr. Adamik Péter ügyvéd
6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc. u. 6/c. fsz.6.
+36 30 9747027

adamikpeter@invitel.hu

Hetti 30134 számú kérdéseBudapest2009-01-06
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Férjemmel 2005-ben vásároltunk egy családi házat 2/3 (enyém), 1/3 (övé) arányban.
Válásunk esetén a vagyonmegosztásnál érvényesül ez a tulajdoni megosztás vagy 50-50%-os közös vagyonnak minősül?
Válaszát előre is köszönöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2009-01-10
Tisztelt Hetti! A törvényi vélelem miatt ez a közös (5-50 %) vagyon része.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Klara 30133 számú kérdéseBudapest2009-01-06
Jo napot,
2004-ben vasaroltunk egy ujepitesu tetoteri lakast. Az epitteto egy regi haz tetoterebe epitett 10 lakast. A mi lakasunkba epitett egy plusz szobat, ami nem szerepel az alaprajzon. Ezt a szobat szeretnenk "legalizalni". Hogyan induljunk neki? Valaszat elore is koszonom!
dr. Nagy Zoltán válasza2009-01-10
Tisztelt Klára!
Az önkorm. építési osztályán érdeklődjön a fennmaradási engedély feltételei iránt.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gábor 30132 számú kérdéseBudapest2009-01-06
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Feleségemmel tavaly október végén vásároltunk egy új építésű lakást, 50-50% tulajdonjoggal. Előtte egy hónappal ő is, és én is eladtunk egy-egy lakást, az addig kizárólagosan saját tulajdonunkban lévő ingatlanjainkat, hogy meg tudjuk venni az új közös lakást.
Kérdésem:
1. Ilyenkor milyen illetéket kell fizetnünk, illetve mit fognak kiróni ránk?
2. Az új lakás szerződésében nem volt konkrét kitétel az illetékre vonatkozóan, csak hogy a vevő felek "ismerik az idevonatkozó jogszabályokat". Külön kell-e nekünk valamilyen iratot eljuttatni az APEH-nek, vagy csak várjuk meg az illeték kiszabását?

Köszönöm válaszát!
dr. Nagy Zoltán válasza2009-01-10
Tisztelt Gábor!
1. Az eladott és a vásárolt ingatlan(hányad)ok forgalmi értékének különbsége után kell illetéket fizetniük, 2 mFt-ig 2, az azt meghaladó rész után 6 %-ot.
2. A fenti kedvezményre tekintettel kell benyújtani egy iratot, nevezetesen a kedvezmény iránti kérelmet. Ennek mintáját megtalálja az ingatlanjog.hu oldal iratmintatárában.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Emese 30131 számú kérdéseBudapest2009-01-06
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A 2008. évi lakáscélú hitel törlesztése után igénybe vehető kedvezmény kapcsán szeretném a segítségét kérni. 2003. februárjában vettünk fel a férjemmel kedvezményes kamatozású lakáshitelt új lakás vásárlására. Ekkor még nem voltunk jogosultak sem "szoc.pol"-ra sem megelőlegező kölcsönre. 2006-ban eladtuk ezt a lakásunkat és egy új lakást vásároltunk, amelyre egy másik banknál vettük igénybe a már meglévő gyermekünkre a "szoc-pol"-t, illetve vettük igénybe a születendő gyermekünkre a megelőlegező kölcsönt. Ezen gyermek is megszületett, így nem törlesztjük a kölcsönt.
A kérdésem az lenne, hogy a fentiek alapján az első banknál fennálló hitelünk alapján jogosultak vagyunk-e továbbra is az adókedvezmény érvényesítésére, annak ellenére, hogy egy másik banknál igénybe vettük a szocpolt, illetve megelőlegező kölcsönt, bár más-más ingatlan esetében (két gyermek után jár családi pótlék).

Köszönettel: Emese
dr. Nagy Zoltán válasza2009-01-10
Tisztelt Emese!
Nem jogosultak a kedvezmény igénybevételére.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

László 30130 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2009-01-06
Tisztelt Ügyvédnő!

2008.decemberében "Házastársi vagyonközösség megszüntetése" okirattal megvásároltam volt feleségemtől(válás 2007.09.hó) a közös tulajdonunkban levő lakásunkban addig neki megélvő 4/10-ed tulajdonjogát 8 millió,valamint a szintén közös tulajdonban levő garázs rá eső 1/2-ed tulajdonjogát 0.5 millió forintért.
Ehhez kapcsolódóan két kérdésem volna.
1.Az házastársi vagyonközösség megszüntetése,vagyonszerzési illeték szempontjából kedvezőbb besorolás alá esik-e,vagy az adás-vétel szabályai szerint kell kiszámítani az illeték mértékét?
2.Az Adóhivatal a szerződésben szereplő árat veszi figyelembe,vagy esetleg van lehetőség felméretni az ingatlan becsült forgalmi értékét?(a hitel felvételekor a lakást 16 millió forintra értékelték,ennek a 4/10-ed része 6.4 millió volna)
Gyors válaszát előre is megköszönve:
László
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2009-01-22
Tisztelt László!

Házastársi vagyonközösség megszüntetése esetén, ha Ön nem jut többhöz, mint amennyije volt, tehát esetleg vállalt át negatívumot is, pld kölcsönt , amely a megszerzett értéket nullára redukálja, és ez a szerződésből kiderül, úgy nincs illeték, egyébként a megszerzett pozitívum után valóban általános illetékkel kell számolni.

valóban a tényleges forgalmi érték az illeték alapja, de én még nem láttam olyat, hogy visszafelé becsülték volna, tehát kevesebb lenne az illeték alapja, mint a szerződéses vételár.

Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 20 3593147; + 36 96 618628;

baimoni@t-online.hu

Attila 30129 számú kérdéseTolna2009-01-06
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A kérdésem a következő.

1. Szüleim családi házukat, a vásárláskor az öcsém nevére iratták, nekem haszonélvezeti jogot jegyeztek be, az egész házra. Azt szeretném tudni, hogy a haszonélvezeti jogot, az én gyermekeimnek átadhatom, vagy eladhatom-e?

2. A házban az öcsém lakik a családjával. A haszonélvezetet, hogy tudom gyakorolni? Kérhetem.e annak megváltását pénzben, vagy esetleg bérleti díjat kérhetek-e a bentlakó öcsémtől, aki tulajdonosa a háznak?

A szüleink elhunytak, így a ház tulajdonosa az öcsém, egyedüli haszonélvező én vagyok.

Válaszát megköszönve tisztelettel.
dr. Forgács Gábor ügyvéd válasza2009-01-08
Kedves Attila!

A haszonélvezeti jog nem átruházató, az személyhez fűződik, de ellenérték nélkül átengedhető, ellenérték fejében csak akkor, ha a dolog tulajdonosa ugyanolyan feltételek mellett a dolog használatára nem tart igényt (mivel elvileg a haszonélvezeti jog alapján Ön lehetne az ingatlan kizárólagos használója, Ön lakhatna ott kizárólag.)

Magam a megváltást javasolnám (egyszer egy nagyobb összeg), bár anyagilag Ön a bérlettel járna talán jobban (folyamatosan egy kisebb összeg). Kérdés, hogy öccse mire hajlandó önként

A haszonélvezetnek ilyenkor megvan egy tövényes értéke, annak alapján kellene kb. megegyezni a testvérrel majd ügyvédnél szerződést kötni. (az eljárás ügyvédkényszeres).Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

József 30128 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2009-01-05
Tisztelt Ügyvéd Nő!

Ingatlaneladás utáni adózással kapcsolatos kérdéssel fordulok önhöz.
Lakásunkat 2007. áprilisában adtuk el 5,6 millió forintért, ami után idén adóznunk kell. Az adó összege egymillió forint körüli. Ez az összeg az új adótörvény miatt nem igényelhető vissza, csak esetleg méltányossági alapon. Ez a méltányossági alap érdekel minket, hogy Milyen indokkal, Kinél/Minél, Hol lehet kérni? Ha nem is az egész összeget, de legalább egy részét visszakaphassuk.
- Ez a lakás szolgálati lakás (honvédség) volt Nógrád megyében. A laktanya megszünése után vettük meg, ahova évekkel később szerettünk volna visszaköltözni. A térségben egyre kevesebb a munka lehetőség, ezért úgy döntöttünk hogy mostani szolgálati helyemen, Győrben telepednénk le, nemrég született gyermekünkkel. Az itteni ingatlan árak miatt szükségünk van minden fillérre a lakásvásárláshoz. Jelenleg albérletben élünk.
Bízunk segítő válaszában
Tisztelettel:
József
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2009-01-22
Tisztelt József!

Nem egészen értem kérdését, mert ha 2007-ben adtak el ingatlant, már tavaly, azaz 2008-ban kellet volna adót fizetniük.

Egyébként APEH fizetési könnyítések osztály foglalkozik a kérdéssel, és valamennyi körülményt fel kell sorolni, amit most is elmondott, valamint ami még felmerülhet, és igazolni is kell állításaikat, pld jövedelmüket, gyermekeiket stb. Egyenlőre abban a megyében, ahol adóznak kell előterjeszteni.Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 20 3593147; + 36 96 618628;

baimoni@t-online.hu

anita 30127 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2009-01-05
Tisztelt ügyvéd úr!

A segítségét szeretném kérni. Édesanyám elhunyt, két gyermeke van,édesapánktól 20 éve elvált. A lakásunkat anya vásárolta 100%-ban a válása után. 10éve újra férjhez ment, de a férje nem vitt bele a lakásba semmit, tulajdonjogot anya nem adott neki, mert nem akarta, hogy köze legyen a lakáshoz. Édesanyám hirtelen hunyt el, hivatalosan nem rendelkezet. Azt szeretném tudni, hogy a férjét milyen jogok illetik ezután, és ezeket a jogokat lehet e megszüntetni , vagy korlátozni. Segitségét előre is köszönöm. Tsztelettel Anita
válaszát az e-mail címre szertném kérni ha lehet.
dr.Balla András ügyvéd válasza2009-01-28

Tisztelt Hölgyem!

Az Ön édesanyjának férje alapvetően két jogcímen „kaphat” az anyai vagyonból. A házasság fennállta alatt keletkezett közös vagyon felére tarthat igényt házassági vagyonközösség megosztása címén, amennyiben közös beruházás ( vagy a férj esetleges külön vagyoni beruházása) történt az ingatlanba. Ha az édesanyja az ingatlant még a házasság előtt szerezte saját külön vagyonából, annak különvagyoni jellege vitathatatlan.

Ugynakkor a férjet özvegyi jog illeti meg amelyet a Ptk az alábbiak szerint szabályoz:

„615. § (1) Az örökhagyó házastársa, bejegyzett élettársa örökli mindannak a vagyonnak a haszonélvezetét, amelyet egyébként nem ő örököl (özvegyi jog).
(2) Ha a házastárs vagy a bejegyzett élettárs új házasságot köt, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít, haszonélvezeti joga megszűnik.
616. § (1) A házastárs vagy a bejegyzett élettárs haszonélvezetének korlátozását csak a leszármazók kérhetik.
(2) A haszonélvezet korlátozásának bármikor helye van, a korlátozás azonban csak olyan mértékű lehet, hogy a korlátozott haszonélvezet a házastárs vagy a bejegyzett élettárs szükségleteit biztosítsa, figyelembe véve az általa örökölt vagyontárgyakat, valamint saját vagyonát és munkájának eredményét is.
(3) Mind a házastárs, mind a bejegyzett élettárs, mind az örökösök kérhetik a házastárs, bejegyzett élettárs haszonélvezeti jogának megváltását. A házastárs vagy a bejegyzett élettárs által lakott lakásra, az általa használt berendezési és felszerelési tárgyakra fennálló haszonélvezet megváltását nem lehet kérni.
(4) A házastársat, és a bejegyzett élettársat a megváltásra kerülő vagyonból - természetben vagy pénzben - olyan rész illeti meg, amelyet mint az örökhagyó gyermeke törvényes örökösként a leszármazókkal együtt örökölne. Ági öröklés esetén a házastársat, és a bejegyzett élettársat az ági vagyon egyharmada illeti meg.
(5) A megváltást a hagyatéki eljárás során, ennek hiányában az öröklés megnyílásától számított egy éven belül a hagyatéki eljárásra egyébként illetékes közjegyzőnél kell kérni.”


Tisztelettel
dr.Balla András ügyvéd
5000 Szolnok, Mária u. 31.
30/9640-826
dr.balla@chello.hu

Ágnes 30126 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2009-01-05
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A következőkben kérném tanácsát:
Apósom néhány hónapja halt meg. Halálát megelőzően kb. 12-13 évig volt egy élettársa, aki odaköltözésekor eladta saját ingatlanát. Ebből a pénzből úgymond megvásárolta az anyai részt: azaz pár százezer Ft-tal "kiszúrta" a férjem és öccse szemét. A fiúk csak az apjuk kifejezett kérésére mentek bele a dologba. Elfogadták a pénzt, aláírtak egy papírt, (melyből a férjemnek nem is adtak, valamilyen ürüggyel visszatartották, s azóta sem kapta meg).
Az após élettársával sosem volt túl jó a kapcsolatunk, persze próbálkoztunk, több-kevesebb sikerrel...
Most, hogy megtörtént a haláleset, a közjegyzőtől olyan papír érkezett, hogy az elhunytnak nem volt sem ingósága sem ingatlana. Megdöbbentünk a hír hallatán, azt gondoltuk, hogy azért a ház másik fele megmaradt a fiúknak. A földhivatalnál utána érdeklődtünk és kiderült, hogy a nyár elején adásvételi szerződéssel lett az élettárs tulajdona a ház. Az apósom szeptemberben halt meg. A temetés előtt még az élettárs arról panaszkodott, hogy az apósomnak nincs egy vasa sem. Kérdés, hogy akkor hol van a lakás vételára??? Így utólag már az is gyanús, hogy az élettárs kérte, hogy majd szóljunk, ha jön valami a közjegyzőtől. Hisz' akkor ő már nagyon is jól tudta, hogy mi fog állni abban a levélben!!
Hosszasan lehetne még ezt az ügyet ecsetelni,kicsit bonyolult...De a lényeg, hogy fölöttébb gyanús ez az egész adásvételi dolog. Kérdésem az, elképzelhető-e,hogy nem törvényes úton lett az élettársé a ház? Érdemes-e ügyvédet fogadnunk és van-e esély, hogy a férjemék "visszaszerezzék" jussukat? Nagyon nehéz a nekik elfogadni, hogy egy idegen nőé lett a szülői ház, s az is csak nagyon nehezen elképzelhető, hogy akarattal "semmizte" ki a fiait az apósom.
Válaszát előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Ágnes
dr.Tóth László ügyvéd válasza2009-01-06
Kedves Ágnes!

A sok visszásság alapján azt javaslom, fogadjanak ügyvédet, és támadják meg az adásvételi szerződést. Ezt mihamarabb kellene, mert jogvesztő határidők vannak.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Bak Eszter 30125 számú kérdéseBékés2009-01-05
Üdvözlöm!
Problémám a következő:
Gádoroson van egy családi házam, amire szocpol van terhelve 2012. áprilisig. Elváltam, volt férjem lemondott 1/2-ed tulajdonjogáról, de mivel a szocpolt nem tudom visszafizetni az államkincstárnak, a tulajdoni lapon még ő is rajta van. A lemondásáról ügyvédi papír van.
A gyermektartásdíjat váltom meg a lemondásával. Nyáron elköltöznénk a kislánnyal, és kérdésem a következő lenne: mit tegyek az ingatlannal? Üresen nem szeretném hagyni, milyen lehetőségeim lennének, hogy valami haszon származzon belőle? Adjam ki albérletbe, vagy adjam el, de akkor a szocpolt vissza kell fizetnem, és nem sok pénz maradna nekem. 800 ezer forintért vettük, ebben 450 ezer volt a szocpol, a többi önrész. Úgy nem tudom eladni, hogy a szocpolt az újonnan vásárolt ingatlanra átírják? Így megmaradna az eladási ár és a szocpolt sem kellene visszafizetnem.
Válaszát előre is köszönöm.
dr.Koczka Judit ügyvéd válasza2009-01-06
Tisztelt Cím!

Lehetőség van a szocpol átvitelére egy új, másik ingatlanra, a helyi önkormányzati jegyző engedélyével. Ezzel kapcsolatban a jogszabály a következőket tartalmazza:

21.§ (4) Ha a lakás tulajdonosa a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését követően másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki, a kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, illetőleg a fiatalok otthonteremtési támogatása visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében három, vásárlási szándék esetében 1 évig fel kell függeszteni. A felfüggesztés időtartama méltányolható esetben egy alkalommal legfeljebb 1 évvel hosszabbítható meg. A felfüggesztés időtartamát a bontás vagy eltérő hasznosítás tényleges megkezdésének, illetőleg az elidegenítésről szóló szerződés megkötésének napjától kell számítani. A visszafizetési kötelezettséget a tulajdonos kérelme alapján függeszti fel a lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzője.


Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Garzó Ági 30124 számú kérdéseBács-Kiskun2009-01-05
Tisztelt Ügyvédnő!

Édesanyám halála után nevelőapámmal közösen örököltük meg az ingatlant./az én részemen haszonélvezti joga nincs mivel korábban elváltak/.Kérdésem az lenne,ha az ő részére eltarási szerződést köt egyik rokonával az a megkötés után a tulajdonilapon bejegyzésre kerül-e.
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel:Garzó Ági
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2009-01-05
Tisztelt Garzó Ági! Igen. Nevezetesen az eltartó rokon tulajdonjogát bejegyzik a tulajdoni lap II. részébe, ezzel egyidejűleg pedig nevelőapja tulajdonjogát törlik, míg - vélhetően - nevelőapja javára pedig tartási jog fog bejegyzésre kerülni a tulajdoni lap III. részébe (ez az ún. "teher lap").


Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Angéla 30123 számú kérdésePest2009-01-05
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Köszönettel vettem a 30066-30067 számú kérdésemre adott válaszát.
Szeretném pontosítani, hogy miért döntöttem úgy, hogy a gyerekem részére iratnám akár ajándékozási-, akár tartási szerződéssel az l/2 ingatlanomat, haszonélvezeti jogomat bejegyezvén.
Házasságom megromlott, most gyerekemmel együtt külön élünk férjemtől. Albérletbe költöztünk, ahol szívességi lakáshasználóként vagyunk ideiglenesen bejelentve.
A közös házba nem mehetek vissza, mivel férjem ügyes húzással olyan papírt iratott alá velem, hogy a közös vagyon megosztásáig Ő jogosult egyedül a közös ingatlan használatára.
(Gyermektartásdíjat fizet.)
Ezt pusztán jóhiszeműségből tettem, valamint lemondtam arról a jogomról is, hogy lakáshasználati díjat fizessen válásunk bekövetkeztekor. Én egy bútorozott lakásba költöztem, ahova nem tudtam magammal vinni semmit a közösen megszerzett ingóságokból, így ezek is férjem tulajdonában maradtak.
A papírok aláírása előtt megbeszéltük, hogy kifizeti a részemet, ezért Én nem is fogadtam ügyvédet.
Legutóbbi beszélgetésünkkor már vonakodott, már csak azt ígérte, hogy ha lesz pénze akkor kifizet, de akkor sem a rám eső részt. Szerinte csak ¼ rész, max. 1/3 rész illet meg a közös vagyonból.
S mindent megtesz annak érdekében hogy ez így legyen. Megteheti, neki van pénze, én örülök ha a gyermek étkeztetését tudom állni.
Ekkor döbbentem rá, hogy milyen „balek” is voltam, hisz a házaséletünk soha nem volt felhőtlen, de mindig hittem abban, hogy nem fog kisemmizni.
Elmondásai alapján van egy nő az életében, akivel szorosabb kapcsolatot akar kialakítani, s nem kizárt egy gyermek vállalása sem.
Nem az én vagyonomat sajnálom, a gyerekemet féltem. Soha nem volt szorosabb kötelék apja és fia között, így elképzelhető, hogy általam kisemmizi a gyermekemet is a közösen megszerzett vagyonból.
Még nem váltunk el, idézést még nem kaptam a tárgyalásra, s a házasság felbontásakor a közös vagyon még nem kerül megosztásra. Azt minden valószínűség szerint nekem kell majd kezdeményeznem, hisz a férjemnek nem lesz sürgős ezek után. Évekig, évtizedekig is ellakik majd a közös házunkban ha Én nem lépek.
Most csak annyit tudok tenni, hogy lakbérmegállapítást fogok kérni arra az időre, amíg használja a közös ingatlanunkat.
Van e még jogom meglépni azt a fajta lehetőséget, hogy az engem most még megillető (tulajdoni lapon 1/2-1/2 arányban van az ingatlan bejegyezve) tulajdonrészemet átmentsem oly formán a gyerekem részére, amit felvázoltam Önnek.

Megtisztelő válaszát köszönöm!

Tisztelettel: Angéla

dr. Nagy Zoltán válasza2009-01-10
Tisztelt Angéla!
Nincs akadálya annak, hogy tartás vagy ajándékozás jogcímén átruházza a tulajdonjogot.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Ingatlan - Add el magad


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Cimkefelhő:
ingatlanjog jelzálogjogot alapító szerződés adatai kölcsönszerződés adókalkulátor jelzálogjog ingatlan szerződéstervezetek ingatlan adásvétel ajándékozási szerződés adatai ingatlanvásárlás esetén fizetendő illeték öröklési szerződés adatai ügyvéd ügyvédi közreműködés ingatlanügyletek lebonyolítása ingatlanügyletek szerződéstervezetei ingatlanhirdetés jelzálogjog alapítás birtokvédelem adófizetés ingatlan eladás esetén ingatlanok cseréje illetékfizetés tartási szerződés adatai eladási jog, kölcsönszerződés adatai vételi jog elővásárlási jog visszavásárlási jog budapesti ügyvéd ügyvédi munkadíj ingatlanjogi fogalmak életjáradéki szerződés adatai elbirtoklás bérleti szerződés adatai zálogjog webdesign közös tulajdon megszüntetése ajándékozási illeték bérleti szerződés drágaköves ékszer polgári per közös képviselő közös tulajdon öröklési illetékmentesség közös tulajdont megszüntető szerződés adatai ügyvéd birtoklás kereset öröklési illetékkedvezmény ingatlan elbirtoklása ajándékozási illetékkedvezmény ajándékozási illetékmentesség csereszerződés adatai szerződéstervezetek ingatlanok birtoka ingatlan jogszabályok ingatlanügyletek iratmintái cégjog társasház vagyonszerzési illeték társasházakról perköltség szerződésminta öröklési illeték iratminták társasházi törvény adásvételi szerződés adatai keresetlevél ingatlanjogi problémák ingatlan zálogjog adózás