ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Molnár Zsuzsa 29496 számú kérdéseBudapest2008-11-14
Tisztelt Ügyvéd Úr! Nekünk 1993-ban volt egy bérelt telkünk, amit 95-ben az önkormányzat, magán embernek eladott. Már akkor is voltak gy.fák és egy szőlőlugas rajta. Hallgatolagosan, mi azóta ia müveljük, az egyébként kicsi telket. Szeretném megtudni, hogy az elidegenitési szabály miből áll? és mikor lehet a teleknek ez a darabja a saját tulajdonunk. Válaszát tisztelettel köszönöm: Molnár Zsuzsa
dr. Nagy Zoltán válasza2008-11-15
Tisztelt Zsuzsa! Valószínűleg az elbirtoklásra gondol, ahhoz pedig 15 éves, tulajdonoskénti szakadatlan birtoklás szükséges. Amennyiben ez megvan, úgy lehet bírósági eljárást kezdeményezni ennek megállapításához és földhivatali bejegyzéséhez.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Andi 29495 számú kérdéseBudapest2008-11-14
Tisztelt Ügyvéd úr!

A társasházak esetében a felújítási alap mértéke változott-e?

"a) a lakóépület használatbavételét, illetőleg a felújítását követő 15 éven belül: felvonó nélküli lakóépület lakásainál 6 Ft/m2-nél, felvonóval rendelkező lakóépület lakásainál 8 Ft/m2-nél,
b) a lakóépület használatbavételét, illetőleg a felújítását követő 16. évtől a lakóépület felújításáig, illetőleg ismételt felújításáig; felvonó nélküli lakóépület lakásainál 10 Ft/m2-nél, felvonóval rendelkező lakóépület lakásainál 12 Ft/m2-nél"

Ha igen, hol tudnék friss információhoz jutni?

Segítségét előre is nagyon szépen köszönöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2008-11-15
Tisztelt Andi! A felújítási alap mértéke a közgyűlés hatásköre, azt más szabályozás nem befolyásolja. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

zsolt 29493 számú kérdéseNógrád2008-11-14
SZeretném megkérdezni hogy a lovas iskola és a lovas tábor ,milyen engedélyhez kötött .lehet-e eszt a falu közepén létre hozni. ezzel mások nyugalmát zavarni .kell -e aszomszéd beleegyezése .A házak közti távolság 25 m AZautó forgalom sem megoldott . Előre is köszönöm a válaszát .
dr.Czudar Sándor ügyvéd válasza2008-11-18
Tisztelt Kérdező!

Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni az OTÉK és mellékletei, valamint a helyi településrendezési eszközök (a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) rendelkezései szerint szabad.
Lovasiskola illetve tábor jogszerű működtetéséhez szükséges ezért a helyi önkormányzat engedélye, valamint a szakhatósági hozzájárulások (pl. ÁNTSZ) beszerzése.
A szomszédot a szomszédjogi rendlkezések szerint minden esetben megilletik a nyilatkozattételi és jogorvoslati lehetőségek, de a hozzájárulására nincs szükség.Tisztelettel
dr.Czudar Sándor ügyvéd
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 13.
+ 36 35 500031

sandor.czudar@czudarugyved.hu

Ágnes 29492 számú kérdéseBudapest2008-11-14
Tisztelt Uram! Segítségét kérem, egy barátunk nevében, bár mi is itt élünk 2 hónapja.1986-ban az akkori Tanácsi ingatlant megvásárolták, kp fizették. A szerződés szerint az eladó köteles a Földhivatalnál eljárni. Ez mind a mai napig nem történt meg. A jogutód XII.K.Önkormányzat évek óta nem tesz mást, mint vkire /hivatal/ hivatkozik. Most érkezett rgy levél, Hogy a Föv.Ingatlankezelő felszámolójától kérjünk engedélyt, hogy azt a Földhivatalnál bemutassák, és megtörténjék a bejegyzés. Levelük szerint ez az ingatlan önkormányzati tulajdon. Akkor miért is nincs bérleti dij?
Ön szerint mi lehetne az első elsöprő lépés? A bajt tetőzi, hogy bárki foglalkozott az Önk-nál ezzel az üggyel évek során, már nincs ott, s az új ügyintéző újabb vmivel áll elő.
Köszönöm figyelmét, válaszában bízva Tisztelettel Harsányi Ágnes
senga2citromail.hu
dr. Nagy Zoltán válasza2008-11-15
Tisztelt Ágnes! Látatlanban nem tudok segíteni, a szrződés és a körülmények pontos ismeretében lehetne korrekt választ adni, az ügylet megoldásához egyébként feltehetően szükséges lesz jogi képviselő közreműködése.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Miklós 29491 számú kérdéseBaranya2008-11-14
Tisztelt Ügyvédnő!

A következőben szeretnék segitséget kérni Öntől.

Ismerösöm eladta Pest megyei ingatlanát tulajdoni jog fenntartással.A vevő hitelt vett fel,hogy megtudja venni az ingatlant.Azonban a teljes vételárat nem egyenlitette ki.Ismerösöm felé tartozása van.A vevő lánya szóban elismerte a tartozás tényét.Ismerösöm be van jelentve a lakásban,de a vevő nevén vannak a közművek.
A vevő az elmúlt héten sajnos elhunyt.
Kérdéseim a következők lennének:
Ilyenkor ki rendezi a tartozást?
Van-e esély arra,hogy a tartozás összegét megkaphassuk?
Mi lesz az ingatlan sorsa?
Milyen jogi következmények vannak?

Köszönöm válaszait tisztelettel Miklós
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2008-11-20
Tisztelt Miklós! Mivel tanácsadó rovatunk területi hatályhoz kötött, kérem kérdését az ingatlan területe szerint illetékes kollégának tegye fel.Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Gábor 29490 számú kérdéseHeves2008-11-14
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Ebben az évben, testvéremmel 50-50%-ban megörököltük édesanyám családi házát.
Én a saját lakásomat ill. az örökölt ingatlant is árulom.
A kérdésem az, hogyha a két ingatlan eladásából származó bevételből nagyobb értékű lakást veszek, kell e illetéket fizetnem. Illetve testvéremnek kell e fizetnie, hogyha ő nem fordítja az örökség eladásából származó összeget ingatlanba?

Köszönöm
dr.Boros László ügyvéd válasza2008-11-18
Tisztelt Gábor! Az örökölt ház eladása után akkor kell adót fizetniük, ha az eladási ár (bevétel) több lesz, mint annak az értéknek, amelyen örökölték és az öröklési illetéknek (kiadások) az összege. Január 1-én megszűnt az a lehetőség, hogy az eladásból származó jövedelmet adómentessé lehetett tenni, ha lakóingatlan vásárlására fordították. Ha Ön másik lakóingatlant vásárol, a vétel kapcsán illetéket a vételi ár és a két eladott lakás eladási ára közül annak a különbözete után kell fizetnie, amelyiknek a számításba vétele kisebb különbözetet eredményez. Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Mária 29489 számú kérdéseBaranya2008-11-14
Tisztelt Ügyvédnő!

Van egy terület amit gondozok és a későbbiek folyamán el szeretnék birtokolni, a 15 év megvan , sőt sokkal több is. Anyagi helyzetem miatt csak jövőre tudnám meginditani az elbirtoklási pert. A kérdésem hogy a "volt tulajdonos" igényt tarthat-e még a területre? Tehát ha jön és most azt mondja hogy már pedig mégis kell neki ,akkor át kell adnom?
Nagyon várom a válaszát, amit előre is köszönök.
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2008-11-20
Tisztelt Mária! Az elbirotklás már bekövetkezett, ha 15 éven át szakadatlanul sajátjaként birtokolta az ingatlant. Ha ezt követően a tulaj felszólítja Önt aterület elhagyásásra, akkor az már bír jelentőséggel, azaz a 15 év után már bekövetkezett elbirtoklás tényét nem változtatja meg. Ha azonban a tulaj ellenérték fejében harmadik sezmélynek eladja az ingatlant mielőtt Önt az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként bejegyezték volna, akkor azzal a harmadik személlyel szemben Ön nem hivatkozhat az elbirtoklásra. Javaslom, hogy minél előbb indítsa meg az elbirtoklás megállapításásra az eljárást.Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Szabina 29488 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2008-11-13
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Egy 5 lakásos társasházban vagyok tulajdonos. A társasháznak nagyon régi az alapító okirata, SZMSZ nem létezik,2007-ben nem volt közgyűlés, sok más hiányosság is tapasztalható. Milyen ellenőrzési módja van a közös képviselő tevékenységének? Hogyan lehet a törvényességet felügyelni? A legutóbbi határozattal nem értettem egyet, most peres ügy van folyamatban.
Lehet-e társasházi közös tulajdont vagy a társasházon belüli önkormányzati tulajdont közgyűlési jegyzőkönyv és határozat nélkül a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosnak, a lakótársak beleegyezése nélkül megvásárolni? Hogyan orvosolható utólag a közös képviselő törvénytelen eljárása? A 60 napopn túli reagálás minden esetben jogvesztéssel jár?
A közös képviselő a közös ktg tartozást átadhatja -e végrehajtónak felszólító levél , valamint közgyűlési határozat nélkül?
Válaszát előre is köszönöm.
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2008-11-24
Tisztelt Szabina!
A közös képviselőt a számvizsgáló bizottság ellenőrizheti ha van önöknél ilyen.
Közös tulajdont nem lehet elidegeníteni közgyűlési határozat nélkül.
Végrehajtónak csak jogerős ítélet alapján adható át a tartozás, de jelzálogként ráterhelhető az ingatlanra a közgyűlés összehívásával vagy a nélkül, ha erre a képviselőt szervezeti-működési szabályzat felhatalmazza.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3.
+36 30 289 2889

mail@drszegedi.hu

Sándor 29487 számú kérdéseVeszprém2008-11-13
Tisztelt Ügyvéd Úr !

Az alábbi problémában kérem a segítségét:
20 évvel ezelőtt vásároltunk egy szőlőterületet. Ennek az ingatlannak a személygépkocsival, esetenként kisteherautóval, illetve traktorral való megközelítése nem okozott problémát egészen 2005-ig, amikor az egyik közeli zártkert új tulajdonoshoz nem került. Ekkor derült ki számunkra (három szomszédos zártkerti ingatlan tulajdonosának), hogy amit eddig útnak hittünk, annak egy kb. 5 méteres hossza valójában magántulajdon, amit az új tulajdonos el is torlaszolt úgy, hogy csak gyalogosan tudtuk megközelíteni az ingatlanjainkat. Mivel úgy gondoltuk, hogy a törvény "mellettünk áll", kértünk az érintett ingatlan korábbi tulajdonosától egy nyilatkozatot, miszerint ő az elmúlt 10 évben nem emelte fel szavát az ellen, hogy mi az ő területének egy részét útnak használtuk. A szőlőterületeinket más módon megközelíteni nem tudjuk. Ez alapján az illetékes Körjegyzőséghez fordultunk, hogy foglaljon állást, azonban Ők ezt elhárították azzal, hogy az érintett területen kb. másfél méternyi széles átjárást biztosított az új tulajdonos, amin szabadon közlekedhetünk. Ezután keresetet adtunk be a bírósághoz, mivel így az ingatlanjaink elértéktelenedtek, művelésükben akadályoztatva, korlátozva vagyunk és kértük a szolgalmi jog megállapítását.
A kérdésem az, hogy megitélheti-e a bíróság számunkra a szolgalmi út járművel való használatát, vagy csak gyalogos használatra korlátozódik-e ez a jog. Az új tulajdonossal megegyezni képtelenség, mivel csillagászati árat kér cserébe az "út" használatáért.

Válaszát előre is köszönöm!
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2008-11-20
Tisztelt Sándor!

A szolgalmi jog nem csak gyalogos átjárásra vonatkozhat, amennyiben a műveléshez és a rendeltetésszerű használathoz erre szükség van, úgy a bíróság mindenképp biztosítja a gépjárművel való megközelítést is. Ez azonban nem ingyen történik, de a bíróság erről a kérdésről szakértői vélemény alapján hoz döntést. Szóba jöhet az , is, hogy önök elbirtokolták már az átjárási szolgalmi jogot, de ez már egy messzebbre vezető kérdés.

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Krisztián 29486 számú kérdéseBudapest2008-11-13
Tisztelt Ügyvéd Úr!

2008. júniusában vásároltam Budapesten lakást 8 millió forint vételárért, mely összeg egyrészt hitel felvételéből(4m Ft) és szüleim vidéken található üzletház megjelölésű ingatlan eladásából (4 m Ft) tevődött össze.
Szüleim a fentebb leírt ingatlant 1998-ban vásárolták és 2008-ban Önkormányzatnak értékesítették.
Nyílván nekem van illetékfizetési kötelezettségem, a kérdésem viszont:
Szüleimnek milyen (van-e) adóbevallási, adófizetési kötelezettsége annak ellenére, hogy közeli hozzátartozójuk lakásvásárlására fordították a teljes vételárat, illetve, hogy önkormányzatnak értékesítették az üzletház megjelölésű ingatlant?
(ha van adómentesség, akkor is be kell fizetni az adót és majd visszautalják, vagy eleve be sem kell fizetni?)

Várom szíves válaszát! Köszönettel! Krisztián
dr. Nagy Zoltán válasza2008-11-15
Tisztelt Krisztián! A szülőknek adófizetési kötelezettségük van, amely alól nem jelen mentességet az a tény, hogy a pénzből Önnek lakást vásároltak. A jövedelem és az adó kiszámításához használja az ingatlanjog.hu oldal adókalkulátorát.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Andrea 29485 számú kérdéseBudapest2008-11-13
Tisztelt ügyvéd Úr!

Albérlők vagyunk egy új építésű 10 lakásos társasházban. A bérleti díjat a magas közös költséggel együtt rendszeresen fizetjük a lakás tulajdonosának. Amikor kibéreltük a lakást (2007.dec.1.) a tulajdonos azt mondta, hogy az igen magas (15.103 Ft/hó) közös költség tartalmazza a fűtéshez és melegvíz előállításához szükséges gázfogyasztás havi általány összegét. Ehhez fog majd hozzá jönni a félévenkénti elszámoláskor a tényleges fogyasztáshoz igazított különbözeti díj. Meg is kaptuk ezt az igen borsos, 67.200 Ft -os számlát, amin igen meglepődtünk, mert ez havi 11.000 Ft-ra jön ki, ami akár egy havi gázszámla is lehetne, amiből - mi úgy tudtuk, hogy - egy általány részt már kifizettünk havonta.
Mit tehetünk ilyenkor? Kérhetünk-e pontos kimutatást a tulajdonostól arról, h mit tartalmaz a közös költség havi lebontásban? A közös költségből, milyen tételeket lehet ráterhelni a bérlőre? Pl. a ház felújítására félretett tartalékot, a ház biztosítási díját, a közös képviselő munkadíját vagy a posta és egyéb adminisztrációs kötségeket is mi fizessük?

Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel
H.S. Andrea
dr. Nagy Zoltán válasza2008-11-15
Tisztelt Andrea!
Kérhetnek kimutatást a tulajdonostól, sőt akár a közös képviselőtől is. A közös költség viselése és ennek esetleges megosztása a szerződés tartalmának függvénye, a felek teljesen szabadon állapodhatnak meg ebben a kérdésben.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Péter 29484 számú kérdéseBudapest2008-11-13
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Többlakásos társasházban lévő, közös tulajdonban lévő lakásunkak szeretnénk két kisebb lakásra szétválasztani úgy, hogy külön albetétet és helyrajzi számot kapjon. A fizikai leválsztás már megtörtént, külön bejárattal, gáz és villanyórával rendelkeznek. Az önkormányzat is adott engedélyt a leválasztára. A kérdésem az, hogy mi a módja annak, hogy az társasházi alapítóokiratba bekerüljön a változás? (A többi tulajdonos közös tulajdoni hányada nem változik.) Szükség van e a teljes alapítóokirat módosítására, vagy csak az erre a lákásra vonatkozó albetétet kell módosítani? Szükség van e a többi lakó jóváhagyására, ha igen akkor milyen formában és arányban?

Köszönöm
dr. Nagy Zoltán válasza2008-11-15
Tisztelt Péter! Igen, szükség van az alapító okirat módosítására, a szükséges közgyűlési szavazati arányt pedig maga az alapító okirat tartalmazza.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Kara Anna 29483 számú kérdéseBudapest2008-11-13
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Testvéremmel közösen, 50-50%-os részesedéssel, tulajdonosai vagyunk egy ingatlannak. Kérdésem: minden anyagi ellenszolgáltatás és egyéb jogok (pl. haszonélvezet) nélkül le szeretnék mondani saját részemről, testvérem javára. Mivel testvérem (40 éves) rokkantnyugdíja kevés, s valószínűleg élete végéig beteg lesz (tudathasadásos, családban, férjével, nem intézményben él), ill. más szempontból megtakarított pénzem összege közel 0 Ft + állásnélküli vagyok, különösen jelentős, hogy a tulajdonátírás minél alacsonyabb (ügyvédi, illetéki stb.) költséggel valósulhasson meg. Mit tanácsol? Adjam el tulajdonrészemet jelképes (pl. 100 Ft) összegért, vagy ajándékozzam neki, vagy csak írjak egy sima lemondó nyilatkozatot?
Mennyi ezekben az esetekben az ügyvédnek, közjegyzőnek, illetékhivatalnak stb. fizetendő díj?
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelettel: Kara Anna
dr. Nagy Zoltán válasza2008-11-15
Tisztelt Anna!
Az ajándékozás vagy a tényleges adásvétel lehet a két legkézenfekvőbb megoldás, mindekttőnél ügyvédi munkadíjjal és vagyonátruházási illetékkel kell számolnia, utóbbi az ingatlan értékének függvénye. A 100ft-os megoldás nem jó, az gyakorlatlilag ajándékozás, így ennek megfelelően kell költsgéet viselni utána.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Márk 29482 számú kérdéseBudapest2008-11-13
Tisztelt Ügyvéd Úr!

1995. augusztus 25-én megvásároltuk Önkormányzati lakásunkat. 1995. november 23-án kézhezkaptam a Földhivatal határozatát, hogy a tulajdonjogot a nevemre bejegyezték. Múlt hét végén kértünk egy tulajdoni lap másolatot, amiről az derült ki, hogy azon még mindig a II. ker Önkormányzat a tulajdonos, 1995. január 20 bejegyzéssel. Mi a teendő, és mi a leggyorsabb módja, hogy ezt orvosoljuk, mert értékesíteni szeretnénk a lakást.

Köszönöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2008-11-14
Tisztelt Márk!

Ha van a kezükben bejegyző határozat, de a tulajdoni lapon nem Önök a tulajdonosok, akkor első lépésben a tulajdoni lap javítását kellene kérni a földhivataltól. Lehet, hogy már ez is eredményre vezet.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Márta 29481 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2008-11-13
Tisztelt Tóth László ügyvéd Úr!
Üresen álló családi házamat ingyen átadtam a fiamnak és családjának.Szeretném ha a közüzemi számlák a jövőben az ő nevére érkeznének,miként lehetséges ennek a kivitelezése. Válaszát köszönöm.
dr.Tóth László ügyvéd válasza2008-12-09
Kedves Mária!

Milyen jogcímen adta át a gyerekeknek az üres lakást? Ugyanis ha adásvétel és ajándékozás jogcímen, akkor mint tulajdonosokat egyébként is át kellene vezetni a közszolgáltatóknál, ha valamilyen használati jogcímen adta át, akkor a megállapodásban rögzíthetik, hogy a használót terheli valamennyi, az ingatlan használatával felmerülő költség megtérítése. Ezt a közszolgáltatóknál is át tudják vezettetni.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Cimkefelhő:
cégjog ügyvéd ingatlanhirdetés haine online webdesign iphone speaker ingatlanjog drágaköves ékszer

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása