ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Rita 29245 számú kérdéseVas2008-10-28
Elvált két gyermekes családanya vagyok.Lakást vásárolok a településen. Igénybe vehetem-e az első lakáshozjutók támogatását, méltányossági okból kifolyólag, mivel a helyi rendelet csak az ifjuházasokat támogatja
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2008-11-03
Kedves Rita!Erre Önnek az Önkormányzat, ill.a jegyző tud segítő felvilágosítást adni.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
drkocsisrita@forcekft.hu

ferenc 29244 számú kérdéseBaranya2008-10-28
Tisztelt Ügyvédnő!
Családi házban lakom, mely fele-fele részben a szüleim nevén van! Most készülök tartási szerződést kötni édesapámmal, hogy a nevemre kerül az Ő része, de neki haszonélvezetet tennénk rá, hogy érezze van hol laknia. Ez egy gesztus részemről, hiszen Ő a mindenem! Kérdésem: ez csökkenti az illetéket? s mennyivel? Ő 73, én 45 évesek vagyunk!
Másik kérdésem: már több mint 20 éve külön élnek, de mivel megosztható a lakás, így elférünk! a rezsit eddig megosztottuk, de pl. már tavaly édesanyám már nem fizette be a nov. villanyszámlát, amelyiket nekünk kellett befizetni, mert nem akartuk hogy kikapcsolják a villanyt. Most megint nem fizeti be, visszateszi az édesapám postaládájába a számlát. Sajnos az EON nem hajlandó két névre szóló számlát küldeni, /mint pl. a vízmű/ s a számlán édesapám neve áll! Mit lehetne tennünk hogy megoldódjon ez a helyzet? Beszélni nem lehet vele, nem hallgat a józan észre! Már azon gondolkoztunk, hagyjuk hogy kikössék az áramot, s majd mi visszaköttetjük saját részre! Vagy mi van ha egyszerűen nem adunk neki áramot míg be nem fizeti a rá eső részt! Tanácstalanok vagyunk: kérem adjon tanácsot, mit tehetünk jogilag?
Válaszát előre is köszönöm! Ferenc
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2008-11-05
Tisztelt Ferenc!

Amennyiben megköti a tartási szerződést az édesapja tulajdonában lévő fele ingatlanra, ez esetben viszzterhes vagyobátruházási illetéket kell fizetnie az ingatlanrész forgalmi értéke után, melyből levonásra kerül az édesapja haszonélvezeti jogának értéke. Azt úgy kell kiszámolni, hogy a forgalmi értéket el kell osztani 20-al, ez az egy évi tiszta érték , és meg kell szorozni az édesapja életkorához igazodó szorzóval,esetében 4-el. Az így kiszámított összeg képezi az illeték alapját. Tájékoztatom, hogy a tartási szerződét, amennyiben az ingatlanra terjed ki, ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni.
Ami a villanyórát illeti, azt nem tartom jó ötletnek, hogy hagyják kikapcsoltatni az áramot, ugyanis a visszakapcsolás komoly pénzbe kerül. Próbáljanak meg utána járni annak, hogy nem lehet-e műszakilag megosztani az áramellátást és az anyukájának i külön villanyórát csináltatni.
Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Bede Szilvia 29243 számú kérdéseBudapest2008-10-28
Tisztelt Ügyvéd Úr!

2008. júli 4-én adásvételi szerződést kötöttem jelzáloggal terhelt házamra vonatkozóan. A vevők 1,7 M foglalót fizettek. Az adásvételi szerint, "amennyiben a bejegyzési engedély okt. 31-ig nem kerül az illetékes földhivatalhoz benyújtásra az adásvétel meghiúsul. A vevők szintén hitelt vesznek fel, amelyből tehermentesíteni tudnám az ingatlant. Úgy tűnik, hogy a vevők bankja épp okt. 31-re tudja utalni a számlámra a pénzt, amelyből megtörténhetne a jelzáloghitelem végtörlesztése. Az adásvételi szövegezése szerint "ha pedig az adásvétel eladó érdekkörében felmerülő okból hiúsulna meg - különösen ha eladók a kifizetett vételárból nem tehermentesítik az ingatlant - úgy a foglaló kétszeres összegét tartoznának vevők kezeihez visszafizetni".
Kérdésem, hogy mivel én október 31-én kapom meg a pénzt, joggal állhatok-e el a szerződéstől, vagy vissza kell fizetnem a foglaló kétszeresét?
Őszintén szólva most már jobban örülnék, ha nem jönne létre az adás-vétel, mert a devizahitel kifizetésekor a magas árfolyamon sokat veszítenék.

Köszönöm a válaszát!
dr. Nagy Zoltán válasza2008-10-30
Tisztelt Szilvia!
A határidő letelte esetén Ön - ha erre a szerződés lehetőséget biztosít vagy érdekmúlás következett be - elállhat, mivel a meghiúsulás a vevőnek felróható, így jogosult megtartani a foglalót.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Attila 29242 számú kérdéseBaranya2008-10-28
T. Ügyvédnő!
Családi házunk melletti telken 2db 3 lakásos társasházat épített egy vállalkozó. Mindkét ház elveszi a kilátásunkat É-i irányban a Mecsekre, szinte az összes helységünkbe (fürdőszoba, konyha, hálószobák ) be lehet látni ....stb! Az a kérdésem, hogy milyen jogcímen követelhetek kártérítést a minket ért kár miatt? (pld.:az ingatlanunk értékvesztése miatt? )
Válaszát előre is köszönöm: F. Attila
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2008-11-05
Tisztelt Attila!

A Ptk. 100 § kimondja, hogy a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A Ptk. 339 § § értelmében aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt metéríteni. Mentesül a feleősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Aliz 29241 számú kérdéseBaranya2008-10-28
Tisztelt Ügyvédnő!

Egy fórumozó társunk 28933 számú kérdéséhez kapcsolódnék, amire sajnos még nem született válasz, ezért vetem fel én is hasonló jellegű problémámat.

Két testvéremmel közösen (egyikük BT beltag) vásároltunk lakást, tulajdonrészünk egyenlő, és édesanyánk rendelkezik a haszonélvezeti joggal.

A haszonélvezeti jog "védettsége" kapcsán már olvastam korábbi hozzászólásokat, de továbbra sem világos, hogy ez miben nyilvánul meg:
Lefoglalható, árverezhető-e az ingatlan egyáltalán és az új tulajdonos jogai előbbre kerülnek-e a haszonélvezetnél, vagy a haszonélvezet miatt eleve kizárt a külső fél részére történő elidegenítés.

A BT-beltag testvér felelőssége érintheti-e a fennmaradó kívülállók (másik testvérem és én) tulajdonrészét, egyáltalán árverezhető-e a beltag harmadrésze, sőt a további tulajdonosok része, illetve ha a beltag egyharmad tulajdona önállóan árverezhető, akkor a többi tulajdonosnak lehet-e elővásárlási joga egyéb kívülállókkal szemben.

Válaszát előre is köszönöm!
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2008-11-05
Tisztelt Alíz!

A haszonélvezettel terhelt ingatlan is végrehajtható azzal azonban, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog a tulajdonjogot megszerzővel szemben fennmarad, kivéve, ha a haszonélvezeti jog jogosultja is felelős a végrehajtást kérő követelésének kielégítéséért, vagy a haszonélvezeti jogot a jelzálogjog keletkezése után létesítették szerződéssel. Ha a haszonélvező, vagy a nem adós tulajdonostárs az ingatlanban lakik, akkor lakottan
kell árverezni az ingatlant. Végrehajtást csak az adós tulajdoni hányadára lehet foganatosítani.
Közös tulajdonban lévő ingatlan esetében a nem adós tulajdonostársak közösen kérhetik, hogy az egész ingatlant árverezzék el, ebben az esetben a tulajdonostárs is árverezhet, illetve a megállapított becsértéknél alacsonyabb áron csak a tulajdonostárs hozzájárulásával lehet értékesíteni a tulajdoni hányadát. A Bt beltag testvér felelőssége nem érinti a többi tulajdonostárs tulajdonrészét, azaz a többi tulajdonostárs nem felel a Bt beltag testvér tartozásáért. Végrehajtási árverés során a tulajdonostárs elővásárlási joga nem gyakorolható.


Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Andrea 29240 számú kérdéseBudapest2008-10-28
Tisztelt Ügyvéd Úr !

Kb. 3 éve a férjemmel egy új építésű ingatlant vásároltunk lakáshitelből amelyben adóstársként szerepelek.
1 éve elváltunk közös megegyezéssel és kijelentettük hogy nincs közös vagyonunk. A válás után megegyeztünk, hogy a költségeket felesben viselve elindítjuk a folyamatot hogy úgymond megszűnjek adóstárs lenni az említett hitelben. Utólag már tudom, meggondolatlan voltam, először ezt a kérdést kellett volna tisztázni és utána elválni. Úgy gondoltam intelligens emberek módjára, harag nélkül el tudjuk intézni.
Az utóbbi 1 év azzal telt hogy időről időre telefonon érdeklődtem a volt férjemnél hogy mit intézett a banknál. Mondanom sem kell hogy eddig voltaképpen semmit, annyit viszont kijelentett hogy semmilyen költséget nem fog kifizetni ezzel kapcsolatban. Sajnos én nem tudom elindítani a folyamatot mivel ő vette fel a hitelt. Annyit megtettem , hogy felhívtam a Bankot, ilyen esetben mi a teendő. Ők azt mondták , hogy a bírósági végzés a válásról, személyes okiratok egy kérelem hogy mit is szeretnénk. Plussz szerződésmódosítási díj és közjegyzői díj. Igazából ezt a tájékoztatást kaptam . Viszont azóta érdeklődtem ismerős körökben akik azzal rémisztgetnek hogy nem ilyen egyszerű a dolog mert valószínűleg kell egy másik adóstárs aki a helyemre lép mint adós.
Igazából az lenne a kérdésem hogy Én, mint adóstárs mire számíthatok, milyen jogaim vannak hiszen ha tényleg kell egy másik adóstárs akkor ez nem járható út mivel ugye kinek lenne érdeke egy hitelben adós lenni. Akkor viszont elég kilátástalan a helyzetem hiszen én magam nem tudok felvenni emiatt hitelt (27 éves vagyok és aktuális lenne a hitelfelvétel) , emellett egész életembe retteghetek mikor kell egy olyan lakás hiteltörlesztését fizetnem ami soha nem lesz az enyém.
Ön szerint hogyan zajlik egy ilyen procedúra?

Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Á.Andrea
dr. Nagy Zoltán válasza2008-10-30
Tisztelt Andrea!
A bank nem adott valótlan tájékoztatást, a másik adóstárs nem szükségszerű, de lehetséges igény. A megoldás szerintem az lenne, hogy a lakása tulajdoni hányadát átruházza a volt férjére, ezzel együtt Ő pedig átvállalja a teljes hitel törlesztését. Ez utóbbihoz a banki szerződés módosítása sajnos elkerülhetetlen.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Edit 29239 számú kérdéseBékés2008-10-28
Tisztelt Ügyvédnő!

Köszönöm a 29222 számú levelemre adott válaszát.
Éppen az a probléma, hogy a tavalyi gázfogyasztás alapján fizetnek , ami nem a legszerencsésebb dolog. Azt mondta a gázszámlával foglalkozó lakó, hogy így nekik kellene helyettem fizetni. Ha elzárom a radiátorokat, akkor ők honnan tudják, hogy a lakáson átmenő fűtéscsövekért-mivel egy kicsit melegítik a lakást-mennyit fizessek, mert az nem mérhető.
Megkérdeztem, hogy miért nem diktálják be a tényleges fogyasztást, az sokkal jobb lenne. A lakó azt mondta, hogy ő ezt nem tudja felvállalni, ráadásul már nem lehet átállni,már itt a decemberi számla is, ami nekem 32500 Ft.
Szerintem évközben is át lehet állni, akár én is diktálnám havonta, nem egy nagy munka. Abban a lakásban laktam én is 22 évig, mindenkit ismerek, jó viszonyban vagyunk.
Ön mit tanácsol? Zárjam el a radiátorokat és ne fizessek semmit? Vagy egy pár ezer forintot igen? Ezekbe biztosan nem egyeznek bele, mert mutatott a lakó egy internetről leszedett papírt, hogy fizetnem kell a teljes összeget. Ez nekem elfogadhatatlan, ezért is fordultam Önhöz.
Türelmét és válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel: Csákné Tóth Edit

dr.Koczka Judit ügyvéd válasza2008-10-31
Tisztelt Cím!

Nem tudom, hogy mi alapján lennének kötelesek Önök fejenként, és nem a társasház megfizetni a gázdíjat, hiszen a földgázellátásról szóló törvény az alábbiakat tartalmazza:

2003. évi XLII. törvény
a földgázellátásról

Mérés, elszámolás, díjfizetés
41. § (1) A szállítói, illetve az elosztói engedélyes a közüzemi fogyasztónak leszállított földgáz mennyiségének és teljesítményének méréséről - az átalánydíjas fogyasztók kivételével - a fogyasztási jellegnek megfelelő, a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény szerint hiteles gázmérővel vagy mérési rendszerrel gondoskodik. E méréseket, valamint a gázmérővel kapcsolatos egyéb szükséges teendőket a szállítói, illetve az elosztói engedélyes - egyéb megállapodás hiányában - a saját költségén köteles elvégezni. A fogyasztás díját a külön jogszabályban foglalt rendelkezések alapján kell megállapítani és elszámolni.
(2) A számlázás rendjében és az elszámolási időszakokban a közüzemi szolgáltató és a fogyasztó állapodik meg, a külön jogszabályban foglalt rendelkezések figyelembevételével. Ha a számlázás és az elszámolás rendjében megállapodni nem tudnak, akkor az üzletszabályzat erre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
(3) A közüzemi fogyasztót a közüzemi szerződés szerinti fizetési kötelezettség terheli.
(4) A közüzemi szolgáltató köteles a számla fogyasztóhoz történő kiküldése előtt a fogyasztóval egyeztetni, amennyiben a számla értéke meghaladja az előző két év során a fogyasztónak kiszámlázott legmagasabb számlaösszeg kétszeresét.
(5) Ha a fogyasztó esedékes díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, a közüzemi szolgáltató saját költségére kezdeményezheti a mérőeszközhöz kapcsolódó olyan berendezés felszerelését és alkalmazását, amely a fogyasztás ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a további gázszolgáltatást. Ilyen berendezés felszerelését a fogyasztó kérésére is el kell végezni, ha az vállalja a berendezés és a felszerelés költségeinek megfizetését.
(6) A gázmérő - eltérő megállapodás hiányában - az elosztói engedélyes tulajdona.
(7) A gázmérő felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, időszakos hitelesítése - az (1) bekezdésben leírt megállapodás hiányában - az elosztói engedélyes kötelezettsége.
42. § (1) A közüzemi fogyasztó a közüzemi szolgáltatói engedélyestől a mérőeszköz és az ahhoz kapcsolódó berendezés mérésügyi felülvizsgálatát kérheti.
(2) A felülvizsgálat idejére - más megállapodás hiányában - a gázmérő tulajdonosa köteles a gázfogyasztás előírás szerinti méréséről gondoskodni.
(3) Ha a mérőeszköz felülvizsgálata indokolatlan volt, akkor az ezzel kapcsolatos indokolt költséget a közüzemi fogyasztó köteles megtéríteni.
(4) Jogos kifogás esetén a közüzemi szolgáltató köteles a fogyasztói számlát visszamenőlegesen módosítani.
(5) A közüzemi fogyasztó köteles az elosztói, illetve a szállítói engedélyes részére a mérő leolvasását és ellenőrzését lehetővé tenni.
(6) A gázmérő állagmegóvása és védelme a fogyasztó kötelezettsége.

Még vonatkozó jogszabály:

289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet
a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról


1.§ i) fogyasztó: az a természetes személy,
ia) aki a szolgáltatóval vagy annak megbízottjával gázfogyasztásra, illetve távhőfelhasználásra - háztartási (lakossági) árszabással - szolgáltatási szerződést kötött,
ib) akinek nevében a társasház, illetve annak közös képviselője a szolgáltatóval - háztartási (lakossági) árszabással - szerződést kötött, és a szolgáltatás díjának megfizetésére a társasház vagy a szolgáltató felé kötelezett;

Az Ön esetében két lehetőség van, vagy a társasház felé köteles fizetni, vagy a szolgáltató felé, mint fogyasztó. Előfeltétel azonban, hogy az Ön nevében, van annak a nevében, akitől Ön örökölt, kötött-e valaki közüzemi szerződést a gázszolgáltatóval. Ha kötött, akkor ezt a díjat ki kell fizetni, vagy ha Ön nem fizeti ki, kifizetik a többiek, csak azért, hogy az Ön nem fizetése miatt ne legyen kikapcsolva a gáz. 3 hónapi gázdíj nem fizetés után kapcsolják ki a gázt. Ezért célszerű lenne azt csinálni, hogy ha májuban van például éves leolvasás, akkor a május előtti három hónapban nem fizetnek, és a leolvasáskor kiderül, hogy kb. annyi a társasháznak visszajáró pénz, mint a meg nem fizetett számla. Az éves leolvasáskor térhet át a közös képviselő a bediktálásra, és akkor Ön már bediktálhat.Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Erzsébet 29238 számú kérdéseVeszprém2008-10-28
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szeretnék egy családi házat vásárolni.
Az ingatlan vételárát, csak májusban tudom teljes egészében kifizetni, jelenleg csak előleget kivánok adni, amit az eladó el is fogad.
Viszont! Az épület állaga miatt szükséges lenne a mielőbbi felújítás.
Kérem sziveskedjen válaszolni, hogy az előleg kifizetésével egyidőben birtokba is tudunk kerülni, vagy csak akkor, ha már a teljes összeget rendeztük.
Köszönöm szives válaszát. Üdvözlettel:Erzsi
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2008-11-20
Tisztelt Erzsébet!

Az előleg alapján is birtokba léphetnek, de ekkor az eladók részére más biztosítékot kell adni, pl egy tulajdonjog fenntartásos- adásvételi szerződés megfelelő biztosítékot adhat az eladóknak is, és rendelkezni kell arról is, hogy mi lesz az önök által fizetett felújítás költségeivel, ha mégsem tudnák kifizetni a házat és ki kellene költözniük.
Átgondolt szerződés-szerkesztéssel a kockázatok minimálisra csökkenthetőek.

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Dóry 29237 számú kérdéseBékés2008-10-28
Tisztelt Ügyvédnő!
A történetem a következő: szerettem volna vásárolni egy zártkerti ingatlant, írtunk egy előszerződést (sajnos nem ügyvéd előtt, két tanúval), és kifizettem 2 millió Ft előleget. (Így utólag természetesen nagy hiba volt, de akkor hirtelen kellett dönteni... tudom ez nem mentség) Beköltöztem az ingatlanba, mert nem volt hova mennem. Lényeg, hogy azóta a fennmaradó összeget nem sikerült előteremteni, és ezt közöltem is a tulajdonossal, és természetesen azt is, hogy kérem vissza a nekem jogosan visszajáró előleget és hogy szeretnék mielőbb innen elmenni, mert itt fogok megfagyni. (A szó legszorosabb értelmében! Egy szigetelés nélküli faház, amiben semmilyen komfort nincs...) Ő jött azzal, hogy neki nincs meg a pénz, elköltötte, majd ha eladta az ingatlant, akkor kifizeti nekem. Hónapokról beszél, miközben nekem az életemről van szó. Kértem, hogy akkor legalább írjunk egy olyan hivatalos iratot, amiben kikötünk egy határidőt, ameddig köteles visszaadni, vagy kötbért fizet, ha nem tartja a határidőt. Természetesen ezt nem hajlandó aláírni. Hova forduljak segítségért, mit tegyek, hogy visszakapjam a pénzemet? A birósági per kihagyása nélkül lehet-e valamilyen módon rábírni, hogy adja vissza a pénzem? Ha peres útra kerül a sor, milyen költségekkel kell számolnom? Mennyi időbe telik egy ilyen eljárás? Kérem segítsen, mert kilátástalan a helyzetem! Előre is köszönöm.
dr.Koczka Judit ügyvéd válasza2008-10-31
Tisztelt Cím!

Attól, hogy a szerződést két tanú előtt írták alá, még lehet érvényes adásvételi szerződés, ha a Ptk. feltéleinek megfelel. Ebben az esetben bíróság állapítja meg, hogy a szerződés érvényes, és kereseti meg a földhivatal a vevő tulajdonjoga bejegyzése érdekében.

Ha Ön ezt nem kívánja, és eláll a szerződéstől, a pénzét szeretné visszakapni, ami egyébként már nincs meg, akkor az bíróság nélkül nem fog menni. Lehet per előtti felszólítást küldeni, azonban, ha már elköltötte az eladó a pénzt, akkor gyakorlatilag képtelen megfizetni, semmilyen felszólítás nem vezet eredményre. Persze lehet, hogy képes lenne megfizetni, csak Önt vezeti félre.

Mind a per előtt, mind a perbeli igényérvényesítéshez állam által finanszírozott, illetve az állam által előlegezett díjú ügyvédet vehet igénybe. Bővebb felvilágosítást a http://www.kih.gov.hu/alaptev/nepugyvedje oldalon talál. Ha az egy főre eső jövedelem a családban 73.600.-Ft alatt van, akkor Ön javára biztos, hogy jár a támogatás valamely formája. Az Ön érdekében eljáró ügyvédet Ön választhatja ki, én magam is választható ügyvéd vagyok. A peres illeték a pertágy 6%-a, fizetési meghagyás esetén 3%. Ennek megfizetése alól is lehet mentességet kérni.


Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Ákos 29236 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2008-10-28
Tisztelt Ügyvédnő!
Szeretnénk vásárolni egy új épitésű lakást a nejemmel,már ki is néztünk egy 1.5 szobásat.Jelenleg van egy gyermekünk igy felvehetjük a 900.000ft szocpolt.De szeretnénk felvenni a megelőlegező kölcsönt is mivel majd szeretnénk még egy gyermeket.Viszont a bankban azt mondták,hogy erre a 1.5 szobás lakásra nem vehetjük igénybe a megelölegező kölcsönt mert a méltányolható lakásigény szerint min.2 egész szobás lakást kellene vennünk.Igaz hogy csak 3-an költöznénk be a lakásba de ha aláirunk még egy gyereket akkor ez teljesen olyan mintha már négyen lennénk.Viszont én úgy értelmeztem a jogszabályt,hogy a méltányolható lakásigény felső határának meghatározásánál kell vigyelembe venni a születendő gyermeket, a minimális lakószobaszám attól még nem változik.A kérdésem tehát:felvehetjük -e a megelőlegező kölcsönt erre a 1.5 szobás lakásra?Köszönettel:Ákos
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Szabina 29235 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2008-10-28
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az alábbi problémával kapcsolatban kérném a véleményét:
férjem és két testvére tavaly megörökölték édesapjuk ingatlanát 1/3-1/3 arányban. Idén férjem úgy döntött, hogy sem anyagilag, sem idegileg nem nem bírjuk fenntartását (a ház lakatlanul áll), így kéri a másik két testvértől részének megváltását. Ők megváltani nem akarják, és egy irreálisan magas összeget mondtak a férjemnek, hogy vigyen annyiért vevőt, és akkor eladják.
Mit tehetünk, csak a bíróság marad? Milyen esélyekkel indulhatunk egy ilyen perben? Meddig tudja a másik két testvér megakadályozni, hogy a férjem hozzájusson örökségéhez?
Köszönöm a segítségét!
dr.Tóth László ügyvéd válasza2008-11-18
Kedves Szabina!

Egyezség hiányában csak a bírósági út marad, mert a bíróság tudja elrendelni a közös tulajdon megszűntetését, az Önök kérelmétől függően úgy is, hogy kerüljön értékesítésre az ingatlan és hármójuk között legyen felosztva az ingatlan eladási ára. A per elhúzódhat 2 évig is.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

judit 29234 számú kérdéseBudapest2008-10-28
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A következő problémával fordulok önhöz: 16 lakásos házban lakunk, melyből 12 lakás kapott használatba vételi engedélyt. Azonban a földhivatal nem jegyzi be a lakásokat, mert szerinte a bejegyzés sorszáma nem lesz folyamatos. Azonban azok a lakások melyek nem kaptak használatba vételi engedélyt, a közeljövőben sem kapnak, mert 4-5 éve szerkezetkészek (anyagi okok miatt).
Számunkra fontos lenne a bejegyzés, mert a társasházzá alakulás enélkül nem megy.
Kérem amennyiben lehetőség van rá,hogy kötelezzük a földhivatalt a bejegyzésre, írja meg a hivatkozási alapot is.

Köszönettel: Kovács Judit
dr. Nagy Zoltán válasza2008-10-30
Tisztelt Judot! Nem tudok megoldást kínálni, a társasház valóban nem jegyezhető be. A bejegyzésig közös tulajdonként használhatják az ingatlant, ami nem a legjobb, de nem is elvetendő megoldás.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szilvia 29233 számú kérdéseBács-Kiskun2008-10-28
Tisztelt Ügyvédnő!
Családi házunk most készült el, de sajnos a szomszéddal a viszonyunk rossz.Bejelentést tett az illetékes önkormányzatnál, ami szerint a nálunk folyó építkezés és teherautók miatt a melléképülete megrepedezett (régi vályogépület) Ennek előzménye az volt, hogy mi felszólítottuk őt, hogy az ereszcsatornáját ne a mi újonnan megépített kerítésünk alá vezesse., mert így az eső miatt az hamarosan tönkre fog menni. A háznak ő csak a haszonélvezője, a tulajdonos budapesti.
A kérdésem az lenne, hogy ő mint haszonélvező perelhet-e bennünket vagy csak a tulajdonos?
Fordított esetben az ereszcsatorna miatt őt kell felszólítani vagy perelni vagy pedig a tulajdonost?
Kinek a székhelye szerinti bíróság lesz illetékes?
Ki fizeti a perköltséget és milyen költségek számítanak bele?
Nem szeretnénk ha perre kerülnének az ügyek, de sajnos a szomszédunk a hatóságok véleményét sem fogadja el.
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2008-10-29
Tisztelt Szilvia!

A melléképület falának megrepedezése miatt szerintem csak a tulajdonos perelhetné Önöket, de amennyiben a tulajdonos és a haszonélvező közeli hozzátartozó, akkor egymás meghatalmazottjaként eljárhatnak a bíróság előtt, ha közöttük érdekellentét nincs.
Fordított esetben a tulajdonost kell felszólítani.
Mindig az alperes székhelye szerinti bíróság vagy – esetükben - az ingatlan fekvése szerinti bíróság is illetékes az eljárás lefolytatására.
Főszabály szerint a pervesztes fél fizeti a perköltséget, mely pl. az illeték, szakértői díj, ügyvédi munkadíj.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Kati 29232 számú kérdésePest2008-10-28
Tisztelt ügyvéd úr. Biatorbágy zárjerti területén van telkünk, melynek felét 15 évvel ezelőtt eladtuk, de nem került megosztásra., mert a telek mellett fekvő területen keresztül vezető úton lehet megközelíteni csak az eladott részt, sőt innen van a mi bejáratunk is, jogerős építési engedéllyel. A telek magántulajdonban van, 1918-ban örökölte valaki, akinek hollétét nem tudtuk kideríteni. Kérdésem: elbirtokolhatunk-e ebből a telekből 4 m-t, mely kerítésünk mellett fekszik, és amelyet több mint 20 éve mi kezelünk, füvet nyírunk, stb, míg a többi részét a környékbeliek használják útként, illetve jelentős része gondozatlan. Ez esetben az eladott telekrész tulajdonosa itt közlekedhetne, és nem kellene neki a saját telkünkből szolgalmi utat biztosítanunk eladáskor. (jelenleg a mindenki által használt úton közlekedik, de az eladáshoz csak akkor járul hozzá, ha szolgalmi utat biztosítunk, melynek révén a kutunk, és termő gyümölcsfákat kellene megszüntetni.
Köszönöm válaszát
Kati
dr. Nagy Zoltán válasza2008-10-30
Tisztelt Kati!
Éppenséggel elbirtokolhatnák, de ahhoz egyrészt önálló ingatlanná alakíthatónak kell lennie - ami egy ngyméteres sáv esetén kérdéses - másrészt bírósági utat kell igénybevenni annak érdekében, hogy az elbirtoklás ténye megállapításra kerüljön. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Kati 29231 számú kérdéseBudapest2008-10-28
Tisztelt ügyvéd úr. Édesanyám tudtunk nélkül 10 éve eladta lakását, holtig tartó haszonélvezeti joggal, abban a tudatban, hogy élejáradékra adta el, mert havonta törlesztett a vevő. A szerződés most került a kezünkbe, mert édesanyám otthonba került, és abban van egy pont, mely szerint amíg fennáll a haszonélvezete, senkit be nem jelenthet, vagy fogadhat. Ez jelenti e azt, hogy nem adhatjuk bérbe annak ellenére, hogy a nyugdíja nem fedezi az otthonban történő elhelyezés költségeit? Korlátozható íly módon a haszonélvezet? Édesanyám erről nem tudott, bár a szerződést aláírta, de nem értette meg miről van szó. Kérem válaszoljon, bérbeadható- e a lakás, kikötve a bérleti szerződésben, hogy az csak édesanyám életének idejéig áll fenn?
Köszönöm
Kati
dr. Nagy Zoltán válasza2008-10-30
Tisztelt Kati ! A szerződésről annak ismeretében tudnék nyilatkozni, akár annak bíróság előtti megtámadása is lehetséges lépés lenne.
A haszonélvezet nem zárja ki, hogy más részére bérbe adják a lakást. Szerintem tegyék meg, a tulajdonos pedig támadja meg, és majd a bíróság eldönti, hogy a felek eredeti szándéka a két ellentmondó rendelkezés közül melyikre irányult. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Cimkefelhő:
haine online ingatlanhirdetés iphone speaker ügyvéd cégjog drágaköves ékszer webdesign ingatlanjog

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.