Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Gaziné Dobos Ilona 30886 számú kérdésePest2009-02-17
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az alábbi kérdéssel fordulok Önhöz. Férjem a testvéreivel és édesanyjával szerződést kötöttek a közös tulajdonú szülői ház felújításáról és jelzálogot jegyeztek be a férjem javára mivel a felújítást a tervek szerint egyedül végezte volna el. A felújítás azonban nem történt meg és a jövőben sem fog anyagi okok miatt. Mivel a jelzálog így nem illeti meg hogyan lehet töröltetni? Szükség van az egész családra, vagy egyedül is kérheti a jelzálog törlését, ha mondjuk kijelenti, hogy ez nem illeti meg?

Üdvözlettel:
Gaziné Dobos Ilona
dr. Nagy Zoltán válasza2009-02-17
Tisztelt Ilona!
Ugyanazon feleknek kell a zálogjog törlése kapcsán írásban - ügyvéd által ellenjegyzett okiratban - nyilatkozni a törlés iránt, mint akik a zálogjog alapításában közreműködtek.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

István 30885 számú kérdéseTolna2009-02-17
Van egy lakásom, melyet hitel kiegészítésével vásároltam 2006 évben. Egyedüli adós és tulajdonos vagyok.
A páromnak, ( még nem házastársam ) szeretnék tulajdonjogot átruházni. Van-e erre lehetőség és mi a legolcsóbb megoldás.

Köszönettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd válasza2009-02-28
Kedves István,

Röviden: adásvétel: 4M Ft-ig 2% illeték, afölött 6%, ha csak tul. hányad, akkor a 4M annak megfelelően arányosan csökkentendő, ha eladónál jövedelem keletkezik, annak 60%-a után 25% adó fizetendő.

Ajándékozásnál adó nincs, az illeték házastárs részére 5%, ha csak jegyes, vagy élettárs, 10%.

Ezek figyelembevételével érdemes kalkulálni, illetve vannak még illetékkedvezmények, de ezek szerteágazók, ezt leírni nem tudom ide...
Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

antal 30884 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2009-02-17
tisztelt ugyved ur edesapam halala utan en az ocsem valamint édesanyank orokoltunk . edesanyamnak mindenre ozvegyi haszonelvezeti joga van.amit csak anyiban gyakorol hogy a foldjeinket berbe adta holott en mint tulajdonos is igenyt tartottam ra ugyanazon feltetelek mellet.valamint a velencen levo lako hazat is csak hagyja tonkre menni semmi fele hasznat sem veszi de en meg a labamot sem tehetem be.en harom gyermek koztuk egy tartos beteg edesapja az orokolt vagyon mellet gyakorlatilag mej szegenysegben elek.sajnos nincs penzem ugyvedre igy helyzetunk kilatastalannak tunik.mivel orokostarsaim gyakorlatilag szobasem alnak velem .kerem hogy segitsen mit tehetek. tisztelettel antal
dr.Balla András ügyvéd válasza2009-02-19
Tisztelt Antal!


A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él.

Ön jogosult a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni. Ha a haszonélvező a dolgot rendeltetésének meg nem felelő módon használja, rongálja, vagy a dolognak a haszonélvezet megszűntével való visszaadását egyébként veszélyezteti, és az Ön tiltakozása nem vezetett eredményre, akkor biztosítékot követelhet.

Az örökösök kérhetik a házastárs haszonélvezeti jogának megváltását. A házastárs által lakott lakásra, az általa használt berendezési és felszerelési tárgyakra fennálló haszonélvezet megváltását nem lehet kérni. A megváltást a hagyatéki eljárás során, ennek hiányában az öröklés megnyílásától számított egy éven belül a hagyatéki eljárásra egyébként illetékes közjegyzőnél kell kérni.

Továbbá amennyiben van erre lehetősége, azaz talál olyan vevőt aki haszonélvezeti joggal terhelten is megvenné akkor adásvétel útján értékesítheti az ingatlanokban lévő tulajdon részeit.
Tisztelettel
dr.Balla András ügyvéd
5000 Szolnok, Mária u. 31.
+36 30/9640-826

dr.balla@chello.hu

Zsigmond 30883 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2009-02-17
Tisztelt ügyvéd Úr.

A tulajdonomban van egy művelésből kivett tanya" minősítésű ingatlan(tanya),amelyre szeretném az un.félszocpolt felvenni lakásbővítés céljábol.A kérdésem az lenne,hogy az ingatlannyilvántartásban a földhivatalnál lehetséges e ennek az ingatlannak a lakóház udvarrá történő átminősítése.
Tisztelettel Varga Zsigmond Attila
dr.Balla András ügyvéd válasza2009-02-19

Tisztelt Zsigmond!


A „félszocpol” igénybevételének több jogszabályban előírt feltétele van.

Igy – többek között - olyan lakásbővítéshez használható fel a félszocpol, amelynek eredményeképpen a lakás legalább egy lakószobával bővül. Fontos kiemelnünk, hogy az új lakás építésének nem minősülő tetőtérbeépítéssel megvalósuló bővítéshez csak a kettő vagy több gyermekes családok vehetik igénybe a félszocpolt. Az egy gyermeket nevelő családok viszont csak az emeletráépítéssel vagy hozzáépítéssel megvalósuló bővítéshez kaphatnak támogatást.

A konkrét kérdésére történő pontos válasz adáshoz ismernünk kellene az ingatlan tulajdoni lapját, de a vonatkozó jogszabályok szerint tanyának (tanya: a település külterületén lévő mezőgazdasági termelés céljára létesített lakó- és gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó, legfeljebb 6000 m2 területű föld együttese) lakóház/udvarrá történő minősítés abban az esetben lehetséges, ha az ingatlan belterületen helyezkedik el.


Tisztelettel
dr.Balla András ügyvéd
5000 Szolnok, Mária u. 31.
+36 30/9640-826

dr.balla@chello.hu

Anikó 30882 számú kérdéseVeszprém2009-02-17
Tisztelt Ügyvéd Úr!

2009-01-20-én, "Anikó 30400 számú kérdése" jelzéssel fordultam Önökhöz. Sajnos nem tudtunk tovább várni válaszukra, de egy segítőkész közjegyző közbenjárásával sikerült rendezni az ügyet. Eredeti kérdésemre így már nincs szükségem válaszra.
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Tibor 30881 számú kérdéseZala2009-02-17
Tisztelt dr.Szűcs Vince ügyvéd úr!

30852-es kérdésemre adott válaszát köszönöm.

Tisztelettel Tibor
dr.Szűcs Vince ügyvéd válasza2009-02-17
Szívesen.


Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Lengyelné Anikó 30880 számú kérdéseBudapest2009-02-17
Tisztelt Ügyvéd úr!

Az alábbi kérdésemre szeretnék választ kapni:
Férjem édesanyja 2003-ban meghalt. 1/6 részben / apósom részére bejegyzett haszonélvezeti joggal/ tulajdonjogot örökölt a férjem. Ezen örökséget most elszeretné adni a testvérének 2.000.000,- Ft-ért. Apósom beleegyezésével!

1. Azt szeretném megtudni, hogy az eladás jár-e adófizetési kötelezettséggel?

2. A 2009. évi adóbevallás készítésénél beleszámít-e ezen összeg az összes jövedelembe?

3. Ha fennálló lakáshitelünk törlesztésére szeretnénk felhasználni a kapott összeget jár-e valamilyen kedvezmény az adózásban?

Várom mielőbbi válaszait!

Köszönettel: Lengyelné


dr. Nagy Zoltán válasza2009-02-17
Tisztelt Anikó!
1. Nem.
2. Nem.
3. Nem.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Kati 30879 számú kérdéseBaranya2009-02-17
Pecsen elunk Ferjemmel egyutt, ahol hazingatlanunk van. Az ingatlan kozos szerzemeny, de valamikor /negyven eve/ a ferjemnevere tettuk az egeszet. Tovabba Pest megyeben van mezogazdasagi termofold ingatlanunk, amit a ferjem karpotlasi jegyen arvereztunk /kb 15 eve/ szinten az o neven van.
A gyerekeink kulfoldi allampolgarok, de nem mondtak le a Magyar allampolgarsagukrol sem. Nem elnek Magyarorszagon.
Kerdeseim:
1, Ha ferjemmel a legrosszabb tortenik es meghal, nem, mint felesegnek, van-e tulajdonjogom?, vagy csak haszonelvezeti jogom?
2, A gyerekeink orokolhetik-e a termofoldet, ha nem, akkor mi az eljaras?
Koszonettel, Kati
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2009-02-19
Kedves Kati!

Férje esetleges halála esetén Ön kérheti a férje nevén szereplő, d eközösen szerzett vagyonra vonatkozóan a közös tulajdon megállapítását, azaz a fele ingatlan az Ön tuléajdonába kerül, míg a gyerekek által örökölt fele részre Önnek özvegyi haszonélvezeti joga lesz. A gyerekei mint magyar állampolgárok attól, hogy küldölfön élnek még öröklik a termőföld ingatlant is.


Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Gergely 30878 számú kérdéseBudapest2009-02-16
Tisztelt Ügyvéd Úr !
Két dologgal kapcsolatban lenne kérdésem.

2000-ben Feleségem tulajdonosa lett egy lakásnak, amit ajándékba kapott Édesanyjától. Ajándékozási szerződést köttetett, amiben Feleségem Édesanyja haszonélvezőnek lett megjelölve. Ajándékozás után illeték megfizetve, Földhivatalba bejegyeztetve.
Másik...
2007-ben Feleségem Édesanyja (másik) lakását eladta, annak árából és banki hitelből lakást vásároltunk, aminek 1/2 arányba Feleségem, 1/2 arányba én vagyok a tulajdonosa, Feleségem Édesanyja a haszonélvező és ő és testvére lakik a lakásban. Feleségem Édesanyja a hitel kezese, mi ketten pedig az adósok. Illeték megfizetve. Eltartási szerződést nem kötöttünk Viszonyunk eléggé megromlott Feleségem Édesanyjával (aminek a -szinte évek óta nem látott- másik lánya az oka, akinek nem tetszett ez az utóbbi lakáseladás, illetve hogy ő nem részesülhetett belőle...kihasználva Feleségem Édesanyjának gyenge idegi állapotát, folyamatosan bujtogatja ellenünk, telefonon ügyvéddel, bírósággal fenyegetőznek, illetve kéri Édesanyjától, hogy mindkét lakást adja el, közben úgy tűnik odaköltözött Édesanyjához. Amióta megromlott a viszony, azóta nem megyünk abba a lakásba, tartva attól hogy tettlegességig fajulna a dolog Feleségem nővérével, aki egyebként elég kemény alkoholista) .
Kérdésem a következő lenne:
Ha arra kerül a sor, hogy Feleségem nővére valamilyen úton-módon rábírja Édesanyjukat hogy forduljon bírósághoz, akkor mi kerülhetünk-e hátrányos helyzetbe valamelyik lakással kapcsolatban? Köszönöm hogy kérdésem elolvasta, válaszát előre is köszönve, Tisztelettel, P.G.
dr. Nagy Zoltán válasza2009-02-17
Tisztelt Gergely! Ezt elvileg nem lehet kizárni, bár pontosabbat csak a szerződések ismeretében tudnék mondani.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ibolya 30877 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2009-02-16
haszonélvezeti jog terhelhető e a szociális otthonban elhelyezett személy térítési díjának egy részével,ha a nyugdíja összege nem fedezi a fizetendő térítési díj összegét?
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2009-02-23
Tisztelt Ibolya!
Igen , terhelhető.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3.
+36 30 289 2889
mail@drszegedi.hu

Zsolt 30876 számú kérdéseBudapest2009-02-16
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A következő problémával fordulok önhöz:
Édesapám halála után, 2 tesvéremmel megörököltük a lakását 1/3-1/3-1/3 arányban, közös tulajdon jött létre, melyet szeretnék megszűntetni. Sajnos a testvéreimmel ezzel kapcsolatban nincs egyetértés, megváltani a részemet nem tudják, eladni pedig nem akarják, az egyik testvérem Édesanyja be is költözött a lakásba, valószínűleg ezért nem sürgős neki(k) az eladás. Telefonos megkereséseimre nem reagálnak, sőt a testvérem párja (akinek az Édesanyja beköltözött), goromba hangvételű, fenyegető üzenettel reagált, amikor felhívtam a figyelmüket (smsben, mert máshogy nem lehet)egy tárgyalás költségeire.
Kérdésem ezzel kapcsolatos: azzal tisztában vagyok, hogy az eljárási illeték a tárgyérték 6%-a, de azt nem tudom, hogy a költségeket egységesen kell-e viselnünk, vagy a testvére(i)m negatív hozzáállása befolyásolhatja-e a költségek megállapítását és, ha igen az lehet-e számomra kedvező?
Az ingatlan értéke kb 6millió forint. Ezeket a költségeket előre kell fizetni, vagy lehet kérni az ítélethozatal után. Előfordulhat-e, hogy a bíróság úgy határoz, hogy az értékesítést akadályozó testvéreim fizessék a költségeket?

Válaszát köszönöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2009-02-17
Tisztelt Zsolt!

Az illetéket alapesetben előre kell fizetni, de van/lehet lehetőség az utólagos megfizetésre, de erről már az eljárás bírója fog dönteni.
Önnek egyébként ajelenlegi helyzetben jog alenne az ún. többlethasználati díjra is, azaz további követelései lehetnek a használóval szemben.
A költségeket főszabályként az viseli, akinél felmerül - ez kedvezőtlen az Ön számára - de a bíróság ettől eltérően is dönthet.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ilus 30875 számú kérdéseBudapest2009-02-16
Tisztelt Ügyvéd Úr.

Örökléssel kapcsolatos kérdésben kérném a segítségét.
Egy 50 négyzetméteres öröklakásunk van közöstulajdonban a férjemmel.
50-50 %-ban. Két gyermekünk van Lányom 38 éves a fiam 33 éves. Szeretnénk rendezni a lakásunk sorsát arra az esetre , ha mi már nem leszünk.
Férjem szülei , 5 éve a saját öröklakásukat a lányomnak ajándékozták. Ez a lakás egy óbudai 50 négyzetméteres öröklakás.

Ezért mi azt szeretnénk, ha a saját öröklakásunkat a fiúk örökölné teljes egészében., mivel lányunknak már van egy öröklakása a nagyszülök jóvoltából.

Milyen lehetőség van erre, hogy halálunk után fiunk örökölje a lakásunkat.
Ebben kérném ha segitene nekünk.

tisztelettel

Ilus
dr. Nagy Zoltán válasza2009-02-17
Tisztelt Ilus!
A leendő örökös megállapodhatnak erről vagy a lánya lemondhat az örökségről annak érdekében, hogy kialakuljnon az Ön által elvárt helyzet.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Mária 30874 számú kérdéseBács-Kiskun2009-02-16
Tisztelt Ügyvédnő!


Lányom az apjának ajándékozta a korábban saját tulajdonú ingatlanát,abban a hiszemben, hogy majd valamikor az az övé lesz. De az apja úgy tűnik eltartást kötött egy élettársával. Az ajándékozott ingatlant eladta és abból újabbat vásárolt, aminek a költségeibe beszállt az új párja is.
A lányom visszamondhatja-e az ajándékozási szerződést? Ez milyen költségekkel jár?
Jár-e neki ezek után köteles rész ha az apja
elhalálozik?
Válaszát köszönöm. Tisztelettel: Mária
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2009-02-18
Tisztelt Mária!

Idézem a Polgári Törvénykönyv 582.§-át, amely az ajándék visszaköveteléséről szól, kérem, figyelmesen olvassa el, mert a pontosan történtek konkrét ismerete nélkül a "visszamondás"-ra nem lehetséges mást válaszolni:

"582. § (1) A még meglevő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti annyiban, amennyiben arra létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti.
(2) Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket.
(3) Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha az a feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és enélkül az ajándékozásra nem került volna sor.
(4) Visszakövetelésnek nincs helye, amennyiben az ajándék vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetése időpontjában már nincs meg, továbbá ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta; megbocsátásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb ideig nem követeli vissza.
(5) A szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének nincs helye."

Olyan széles a fönti paletta, hogy a konkrétumok ismerete nélkül a költségekre sem tudok válaszolni, ellenben ha tartási szerződés lett kötve, amelyben lánya édesapja az eltartott, míg az ingatlan tulajdonjoga pedig az eltartóé lett, ott már nem lesz mit örökölni, tehát a kötelesrész iránti igényt sem lehet sajnos érvényesíteni, ugyanez a helyzet, ha öröklési szerződés kelt, mely alapján az eltartó majd az eltartott (édesapa) halála után szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Perla 30873 számú kérdéseBudapest2009-02-16
Jó napot kívánok!
Segítséget szeretnék kérni!
Van egy Budapesti cs. házam, amit, férjemmel közös szerzeményként vásároltunk, 2001 – ben.
2 évvel ezelőtt, külön költőztünk, én maradtam a cs. házban, férjem költözött el.
Az ő tulajdoni hányadáért, (50%) cserébe, lemondtam az Apai örökrészemről, amit 2001-ben örököltem meg + adtam érte, az édesanyám eltartási szerződés ami
(2004-ben köttetett), útján szerzett ingatlani hányadomat, ami egy szintén BP- én lévő családi házrész.
Ez a tranzakció 2007-ben lett a földhivatalnál bejegyezve.
Az adó hivatal úgy ítélte meg, hogy Ft értékben, a egyenlő arányban volt a csere.
Tehát nem kellett adózni egyikünknek sem.

A kérdésem az lenne, hogy mikortól kell számolnom, a szerzés (vásárlás idejét).
Az 50% amit én 2001-ben vásároltam és az az 50% rész, amihez csere útján jutottam, hogy esik latba, adózás terén, ha 2009 – ben eladásra kerülne az ingatlan?
A teljes összeg az adóalap? Vagy csak a fele? esetleg nem kell adót fizetnem?
Válaszát előre is köszönöm!


dr. Nagy Zoltán válasza2009-02-17
Tisztelt Perla! Az egyik ingatlanrésznél nincs jövedelem és adófizetési kötelezettség, a másiknál a szerzés éve az, amikor a szerződés benyújtásra ekrült a földhivatalhoz.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Rózsa 30872 számú kérdéseHajdú-Bihar2009-02-16
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Az lenne a kérdésem,hogy eladtam egy ingatlant,aminek a negyed részét eltartás címen szereztem meg.
Pontosan 1 750 000ft.értékben.
Az eltartottnak a saját ingatlanomon bíztosítottam külön álló öszkomfortos házat.
Kell e ez összeg után adót fizetnem?
Én úgy gondolom Nekem ez az összeg nem jövedelem,mivel az eltartott költségeire fordítom.
Előre is köszönöm!
Tisztelttel:Nagyné Rózsa
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2009-02-18
Tisztelt Kérdező!

Figyelemmel arra, hogy az Ön által leírtak részben hiányosak, ezért általánosságban arról tudom tájékoztatni, hogy pusztán az a tény, hogy az ingatlan egy részét tartás jogcímén szerezte, önmagában nem befolyásolja az adófizetési kötelezettségét, vagyis az alábbi - általános - szabályok érvényesülnek:
Ingatlan átruházásából származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez. Az ingatlan átruházásából származó bevételből le kell vonni az átruházó magánszemélyt terhelő következő igazolt költségeket, kivéve azokat, amelyeket valamely tevékenységéből származó bevételével szemben költségként elszámolt:
a) a megszerzésre fordított összeget, és az ezzel összefüggő más kiadásokat;
b) az értéknövelő beruházásokat;
c) az átruházással kapcsolatos kiadásokat, ideértve az adott ingatlannal kapcsolatban az állammal szemben vállalt kötelezettség alapján igazoltan megfizetett összeget is.
Az ingatlan átruházásából származó jövedelem után az adó mértéke 25 százalék.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Homeinfo
www.homeinfo.hu

Cimkefelhő:
öröklési illetékkedvezmény adózás ajándékozási illetékkedvezmény jelzálogjog alapítás eladási jog, kölcsönszerződés adatai közös tulajdon társasházakról öröklési illetékmentesség ingatlanjogi fogalmak életjáradéki szerződés adatai vételi jog szerződéstervezetek visszavásárlási jog társasház ingatlan jogszabályok keresetIngatlan - Add el magad

Munka Magyarországon
Munka Magyarországon