ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Brigitta 31007 számú kérdéseBudapest2009-02-24
Tisztelt Ügyvéd úr!

Férjemmel 2005-ben vásároltunk egy 1+2 fél szobás új lakást.
Vásárláskor igénybe vettük a szocpolt egy gyermekünk után + a megelőlegező szocpolt a második gyermekünk után is, aki 2007-ben meg is született.
2008 novemberében megszületett a harmadik gyermekünk is.
Kérdésem, hogy az utólagos szocpol igénylésénél, a méltányolható lakásigénynek megfelelünk-e (mivel már öten vagyunk és ugye az 1+2 fél szoba csak 2 szobának számít)?
Ha jól tudom 2008 februárjától él az új előírás, miszerint a 3 gyermekkel költözőknél a minimális szobaszám 2,5 szoba.
Ránk az új előírás vonatkozik, vagy a kölcsönszerződés aláírásakor érvényben lévő minimális szobaszámnak kell megfelelnünk (az akkor 2 szoba volt).

Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelettel: Brigitta
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt Brigitta!
Véleményem szerint nincs probléma, Önöket nem érintheti hátrányosan az újabb gyermekük megszületése.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Tegda Lászlóné 31006 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2009-02-24
Tisztelt Ügyvéd Úr!

2008. júliusában vettünk egy felújjításra szoruló ingatlant. Tulajdonunkban van egy kettő szobás panel lakás, amit el kell hogy adjunk a felújítás folytatásához. Gyermekem az élettársával szeretné megvenni, élettársának van egy 7 éves gyermeke. lakással nem rendelkeznek, 1,5 éve együttélnek. Kérdésem az lenne,tudnak-e valamilyen kedvezményt igénybe venni? A lehetőségeket szeretném megtudni.

Előre is köszönöm:
Tegda Lászlóné
dr.Tóth László ügyvéd válasza2009-03-23
Kedves Lászlóné!
Az élettársakra is vonatkozik a félszocpol, mint lehetőség.Fiatalok otthonteremtési támogatására jogosultak a gyermeke(ke) t nevelő, 35 év alatti házastársak, legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy egyedülálló személyek a használt, legalább komfortos lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében, amennyiben az ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 12 millió forintot, vidéken a 8 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 10%-kal térhet el a hitel-intézet által megállapított forgalmi értéktől, de nem lehet több, mint a település besorolása szerinti, jelen bekezdésben meghatározott vételár korlát. Azt, hogy a használt lakás a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelel, a hitelintézet a helyszínen is köteles ellenőrizni.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

István 31005 számú kérdéseCsongrád2009-02-24
Tisztel Ügyvéd Úr,


Kőműves szakember vagyok, aki a saját két kezével építette fel gyermeke házát.
A fiatalok időközben sajnos elváltak, ezért a felépített ház eladására kényszerültek.

Szeretném megtudni, hogy az általam végzett szakmunka milyen módon, milyen értékben számolható el költségként, ha erről számlát akkor nem adtam?

(Nem adtam számlát, hiszen egy hosszútávú együttélés reményében segítettem otthonuk teljes felépítését.)

Válaszát előre is köszönöm!


István
dr. Adamik Péter ügyvéd válasza2009-03-11

Tisztelt Uram!
Feltételezem, ingatlan átruházásából származó jövedelmet kívánnak csökkenteni a bevételből történő levonással. Információim szertint erre számlák hiányában nincs lehetőség, ezt könyvelő tudja megerősíteni. Örülni kell annak, ha illetéket nem kellett fizetni a szerzés (ajándék)után.

Tisztelettel
dr. Adamik Péter ügyvéd
6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc. u. 6/c. fsz.6.
+36 30 9747027

adamikpeter@invitel.hu

KRISZTI 31004 számú kérdéseNógrád2009-02-23
TISZTELT ÜGYVÉD ÚR:
2008BAN ELADTAM 10ÉVE TULAJDONMBA VOLT HÁZAT .EBBEN AZ ÉVBEN ELADTAM3 ÉVE ÖRÖKÖLT HÁZAT .
VETTEM BELÖLE EGY TELKET AMIRE 4 ÉVEN BELÜL HÁZAT ÉPITEK .
FÉRJEMTÖL EGY FÉL HÁZAT MEGVETTEM
MELYIK HÁZ UTÁN MENYIT ADŐZOM ?
HA MÉG KÖLCSÖNT IS VETTEM FÖL AZ UJ HÁZ ÉPITÉSÉHEZ ?
TISZTELETTEL KRISZTI.
VÁLASZÁT ELÖRE IS KÖSZÖNÖM.dr.Czudar Sándor ügyvéd válasza2009-02-24
Tisztelt Kriszti!

Az öt évnél régebben szerzett lakóingatlanok értékesítését követően nincs adófizetási kötelezettség. Fizetni az ennél korábban szerzett ingatlan értékesítése esetén kell.

Eladás esetén a kapott vételárból le kell vonni a) a megszerzésre fordított összeget, és az ezzel összefüggő más kiadásokat; b) az értéknövelő beruházásokat; c) az átruházással kapcsolatos kiadásokat, ideértve az adott ingatlannal kapcsolatban az állammal szemben vállalt kötelezettség alapján igazoltan megfizetett összeget is.

Eszerint lakóingatlan átruházása esetén a jövedelem az így számított összeg 100 százaléka a megszerzés évében és az azt követő évben, 90 százaléka a megszerzés évét követő második évben, 60 százalék a megszerzés évét követő harmadik évben, 30 százalék a megszerzés évét követő negyedik évben, 0 százalék a megszerzés évét követő ötödik és további években. Az így kiszámított jövedelem 25 százaléka az adó.

Ha a befolyt vételárat másik lakóingatlan megszerzésére fordítja, az állami adóhatóság kérelmére jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire, valamint a jövedelem felhasználási körülményeire figyelemmel az adót mérsékelheti, vagy elengedheti.

Javaslom a weblapon lévő adó kalkulátor igénybe vételét.

Tisztelettel
dr.Czudar Sándor ügyvéd
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 13.
+ 36 35 500031

sandor.czudar@czudarugyved.hu

Anna 31003 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2009-02-23
A MIK Zrt. 2008-ban 40%-kal, a sajtóban előre bejelentve 2 lépcsőben emelte önkormányzati lakásunk bérleti díját. 2009. január 1-től 80%-kal emelt a bérleti díjon, amelyet a januári díjfizetéssel együtt küldtek meg. Kérdésem az lenne, hogy ilyen mértékű emelést végrehajthat-e a MIK, és ha igen, milyen határidővel kell ezt a bérlővel közölni?
Válaszát előre is köszönöm.
dr.Tóth László ügyvéd válasza2009-03-23
Kedves Anna!
Az önök között megkötött bérleti szerződésnek kell rendezni ezeket a kérdéseket. Általános sazbály nincs rá, a felek megállapodására bízza a jog ezt a kérdést. A túlzott mértékű emelés nyilvánvalóan felmondási ok is lehet a bérlő részéről, de ennek a szabályozója egyedül a piac.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Kovi 31002 számú kérdéseBékés2009-02-23
Kedves Ügyvédnő!!!
Nagyon szépen köszönöm válaszát mellyel nagyon sokat segített. Kívánok további jó munkát és szép napokat.
Egy kérdező : Kovi
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Rita 31001 számú kérdéseHajdú-Bihar2009-02-23
Tisztelt ügyvéd úr!

Előre is köszönöm segitségét!Segitségét a következőkben kérném:
Volt egy kedves ismerős néni akinek nem volt saját gyereke így engem fogadott unokájaként szeretett.Segitettünk egymásnak, nagyon korrekt volt velem.Sokszor adott ajándékot ingóságaiból mivel pénze nem volt,én pedig segítettem neki. 2002-ben hivatalos adásvételi szerződés alapján eladta nekem a fél ingatlanát.Az adásvételi szerződés -mely ügyvéd előtt készült- egyik pontja kimondja hogy "a vevő az 1. pontban körülirt ingatlan 1/2-ed tulajdoni részét megtekintett állapotban a benne lévő berendezési tárgyakkal együtt megvásárolja."
Az adásvételi szerződés a földhivatalban iktatásra került, kijöttek, felértékelték majd az illeték kiszabása és befizetése megtörtént.
A néni 2005-ben elhunyt. Temetését, annak költségeit számlával igazoltan én rendeztem.A másik fél ingatlanrész a a néni távol lakó testvérének nevére került halála után.Kérdésem a következő:
Az adásvételi szerződésben leirtak -miszerint a vevő megvásárolja az ingatlan 1/2-ed részét megtekinett állapotban a benne lévő berendezési tárgyakkal együtt- számomra mit jelent, mire jogosít fel?Továbbá az hogy nekem sok mindent ajándékozott az elhunyt életében segitségemért -mivel anyagilag nem tudta honorálni segitségemet- számomra mit jelent ? Ugyanis megjelent a néni halála után a nagy rokonság és feljelentett lopás miatt.Álláspontom szerint lopást nem is követhetnék el.Azt állitják hogy a lakásban semmi nem az enyém ott minden az övék.Becsületes tisztességes ember voltam és vagyok, de lelkileg nagyon megviselnek az alaptalan rágalmak.
Tisztelettel és köszönettel várom válaszát!
Rita

dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2009-03-02
Tisztelt Kérdező!

Az adásvételi szerződéssel megszerzett tulajdonjoga alapján Önt megilleti a birtoklás joga és a birtokvédelem.A tulajdonos jogosult a dolgot használni és a dologból folyó hasznokat szedni, viseli a dologgal járó terheket és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. A tulajdonost megilleti az a jog, hogy a dolog birtokát, használatát vagy hasznai szedésének jogát másnak átengedje, a dolgot biztosítékul adja vagy más módon megterhelje, továbbá hogy tulajdonjogát másra átruházza vagy azzal felhagyjon. Az ajándékozás keretében megszerzett ingóságokon Ön szintén tulajdonjogot szerzett, vagyis a fent leírt jogosultságok illetik meg, amit azonban a rokonság természetesen vitathat.
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Erika 31000 számú kérdéseBudapest2009-02-23
Tisztelt Ügyvéd úr!

Egy új társasházban a teremgarázsban egy lakó több parkolóhelyet használ, mint amennyi jogos lenne. Többször a mi helyünkön áll, mivel az még pillanatnyilag üres. Kérdésem, hogy milyen jogi eszközökkel tudjuk ezt megakadályozni (a hely bérlését felajánlottuk neki, de ezt nem fogadta el).

Köszönettel: Tóth Erika
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt Erika!

Birtokvédelmi eljárás és/vagy használati díj követelése bírósági úton.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Krisztina 30999 számú kérdéseCsongrád2009-02-23
Egy kérdésem lenne:Van egy ingatlan ami édesanyámmé volt 100%-ban.Ő sajnos elhunyt 27 éve,így az ingatlan a következő képpen osztódott:3/8 a báttyámé,3/8 az enyém,2/8 pedig édesapámmé lett,+ a haszonélvezeti jog.Ő újra nősült és a 2/8 részéből ráíratott 1/8-ot a nevelőanyámra.Annyit szeretnék kérdezni,hogy én a saját3/8-ad részemet eladhatom-e valakinek.Illetve nevelőanyám hozott magával egy gyermeket aki 40 éves most és ott lakik a házban ahova semmi köze,és nem is fizet semmit./albérlet/Vele mit tudok csinálni?Kirakhatom-e a házból?
dr. Adamik Péter ügyvéd válasza2009-03-09

Tisztelt Krisztina!
Az újraházasodás folytán megszűnt a túlélő házastársat illető haszonélvezeti jog. Az Ön tulajdoni része is forgalomképes önállóan, de nagyobb lenne az esélye az értékesítésre, legalább használati megosztásban való megállapodás megléte esetén. Az illető lakó egyik tulajonostárs jogán lakhat benn, kirakni nem tudja azon az alapon, hogy nem tulajdonos.Kérdés, hogy többet használ-e az ingatlanból, mint jogosult.
A birtoklás, használat mértéke eltérhet a tulajdoni hányad szerinti aránytól akár a tulajdonostársak határozata, megállapodása akár a bíróság általi döntés eredményeképpen pl. a minél gazdaságosabb és viszálymentesebb tényleges elhatárolás mint szempontok alapján.
Az ilyen eltérés a hasznokban való részesedés arányán természetesen nem változtat, ezért ilyen esetben az időszakos pénzbeli kiegyenlítést lehet érvényesíteni a saját hányadánál többet használóval szemben (használati díj). Indokolt esetben a megóvási és fenntartási költség arányát is a tulajdoni hányadtól eltérően, a valóságos birtoklás és használat arányához képest lehet érvényesíteni.

Tisztelettel
dr. Adamik Péter ügyvéd
6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc. u. 6/c. fsz.6.
+36 30 9747027

adamikpeter@invitel.hu

B. József 30998 számú kérdéseBudapest2009-02-23

Dr. Nagy Zoltán ügyvéd úr részére.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Ingatlaneladással kapcsolatos adózási kérdésekben szeretném a segítségét kérni!

Első kérdésem egy budapesti családi házzal kapcsolatos. Édesapám épített egy ikerház félt amely még gyermekkoromban a nevemre került. 1996. XII. hóban a 100 % tulajdonrészem 50%-áról lemondtam ajándékozási szerződés keretében bátyám javára. 2006. XI. hóban közös megegyezéssel bátyám az ő tulajdonrészét visszaadta nekem ajándékozási szerződés felbontással, melyről ügyvédi ellenjegyzés is történt. Mindkét alkalommal a változás bejegyzésre került a földhivatalban, illetve az illetékek is kifizetésre kerültek

Amennyiben ezt az ingatlant, amely ( leszámítva ezt a két szerződést ) kb. 1990 óta a tulajdonomban van, értékesíteni kívánom, milyen adózási szabályokra számítsak?

Lehet, hogy a vételárért teljes egészében lakóingatlant vásárolok, de elképzelhető, hogy egy telket, amelyre később házat építenék.

Ebben az esetben melyik dátumtól számít a – tudtommal - 5 éves évenként csökkenő adózási szabály már ha ez érint engem, hiszen a tulajdonrész már nagyon régóta fennáll?

Ha mégis megtöri ez a „oda-vissza” szerződés az adózási kötelezettség nélküli értékesítés lehetőségét, az Apeh méltányosságból eltekinthet-e esetleg ilyen esetekben az ingatlaneladásból származó adó befizetéséből, hiszen lényegében annak ellenére, hogy visszaállt az eredeti tulajdonjog, azért az ajándékozási procedúra miatti egyébként nem kevés illeték az Apeh részére befizetésre került.


Másik kérdésem: 2008 májusában feleségemmel 50-50%-os részarányban vásároltunk két egymástól független telket (gyümölcsös és szőlő illetve pihenőövezeti telek). Ezeken nincs lakás céljára szolgáló építmény, csak 1-1 faház szerszámtároló megjelöléssel.

Ezekre milyen adózás vonatkozik, ha a közeljövőben értékesíteni szeretnénk mindkettőt, és például az egyik telek árát ( az első kérdésemben említett ingatlanhoz kapcsolódóan) felhasználni egy később vásárlandó telek és/vagy lakóház vásárlásába vagy építésébe, esetleg attól függetlenül a kettő eladott telek árából egyet vásárolni?

Jól értelmezem a jogszabályt akkor, ha pl. a két ingatlan ( a telkek) 2008-ban összesen 15 millió Ft-ba került és ezeket 2009-ben eladom mondjuk 17 millió Ft-ért, akkor az adó csak a különbözet, azaz a 2 millió Ft után fizetendő. Hány % adót kellene erre a 2 millió forint különbözetre fizetni, illetve a 10 % illeték levonható-e vagy le kell vonni a majdani adóból? A remélt új telekvásárlásnál számítandó majdani illeték mértékével is csökkenthető-e a különbözet után fizetendő adó, vagy ezt az illetékkel való csökkentést „betudhatom” a 2008- ban vásároltaknál számított adóhoz?

Elnézését kérem, hogy ha úgy gondolja, levelemben túl sok a kérdés, de most ezeknek a dolgoknak a tisztázása nagyban befolyásolja az elkövetkező terveink magvalósításának esélyeit! Amennyiben úgy ítéli meg, hogy levelem mások számára is fontos problémákra keres választ, természetesen leközölheti a publikus Ingatlanapró oldalon is, csak arra kérem, hogy válaszát az e-mail címemre is továbbítani szíveskedjék!

Várom megtisztelő válaszát!

Köszönettel: József
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt József!
1. Eladás esetén nem kell adót fizetnie.
2. a fenti állítás az összeg felhasználásától független.
3. Az egyéb ingatlanok eladása esetén a jövedelem 25 %-a a fizetendő adó, a pontos számításhoz használja az ingatlanjog.hu oldal adókalkulátorát.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Magdolna 30997 számú kérdésePest2009-02-23
Kérdés: Nagymaroson vettünk tavaly összel egy zártkerti ingatlant, ugy tudom hogy ezt a besorolást már megszüntették ?! akkor miért van még ? megkaptuk az illetéket a vételár 10% ára ,kérelmeztem a csökkentését mivel állandó lakás céljára vettük meg .VAn esélyünk hogy csökkenteni fogják? mire lehet hivatkozni ?
az eladott ház után adót kell fizetnünk visszalehet ezt igényelni ha állandó lakhelyet vettünk ?
köszönöm a válaszokat !
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt Magdolna!
Az állandó lakcím nem érinti az illetékfizetési kötelezettséget, jelen esetben - mivel nem lakóházat vásároltak - a fizetendő illeték 10 %.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Krisztina 30996 számú kérdéseZala2009-02-23
Tisztelt Ügyvéd Úr!Lenne még egy kérdésem.Ha csak azt a részt árverezik el,akkor mi lesz a nagymamám és egyik fia családjával,mert ők az ingatlanban laknak.Maradhatnak?Előre is köszönöm segítségét!
dr.Szűcs Vince ügyvéd válasza2009-02-24
Tisztelt Krisztina!
Lakottan árverezik a házrészt, maradhatnak.


Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Zita 30995 számú kérdéseBudapest2009-02-23
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A Bp. VII. ker-ben vásároltunk újépítésű lakást, pincei tárolóval, melyeket hosszas késés után át is vettünk, beköltöztünk, már több, mint 1 éve. A vételárat teljesen kifizettük, részben kölcsönből. 1. A társasház (fszt+6 emelet, plusz pinceszintek, lakások és üzletek, parkolók, tárolók is vannak) bejegyzése a földhivatalnál "folyamatban van", tehát nincs még albetétes tulajdoni lapunk, és az építtető felszólításunk ellenére a tulajdonjog-bejegyzési nyilatkozatot sem adta ki, valamint a kicsivel 1 millió Ft feletti összegű kötbért sem fizette ki, többszöri felszólításra.
Mindezek miatt perelni szeretnénk. Kérdésem, mibe kerül egy ilyen per, mit kell előtte megtenni, mennyire lehet sikeres (nem elég az ítélet, a pénzre is szükségünk van!)
Tudna esetleg jó, de nem drága kötbéres ügyvédet ajánlani?

2. Másik probléma, hogy az 1 éves garanciális bejárás szeptemberben esedékes lett volna, de elmaradt. Csak kisebb hibák jöttek ki, talán 50 000 Ft-ból meg lehetne javítani, vagy házilag, ha értenénk hozzá, olcsóbban is. Mit tehetek?

3. Legújabb probléma, hogy, bár a közös költség előlegeket befizettük nagyon sokan, azonban saját állítása szerint az építtető 2/3 részben tulajdonos a társasházban, és szintén saját állítása szerint "a többség nem fizette a közös költséget, ezért kellett leállítanunk a lifteket".
Mit tehetek a liftek miatt én, azon kívül, hogy reklamálok?

Várom válaszát
Köszönettel:
Z
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt Zita!
1. A per költségeinek egy része fix: a követelt összeg 6 %-a eljárási illetékként. Ami még jelentős tétel, az az ügyvédi munkadíj. Ez természetesen ügyvédenként változik, én csak a saját munkadíjamra tudnék információt adni. Ha érdekli, úgy kérem, hogy a znagy_dr@innosec.hu-ra írjon. A per sikerét még meg is lehet jósolni, de a behajtásét már nem, sajnos elég gyakori probléma, hogy az építtető cégek hirtelen eltűnnek és már nincs behajtható vagyonuk. De ha itt még tulajdona van a társasházban, úgy azok eladásáig a fedezet is biztosítottnak látszik, kivéve ha egyébként is zálogjog terheli.
2. Ha zavarja Önöket a jelenlegi állapot, úgy számla ellenében javíttassák meg, és az 1. pontban írt per során ezt az összeget is lehet követelni az építtetőtől.
3. A reklamáláson kívül a társasház felléphet a nemfizető tulajdonostársak ellen...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Krisztina 30994 számú kérdéseZala2009-02-23
Tisztelet Ügyvéd Úr!Nagymamám nevén van egy ingatlan,van 3 fia,közülük egy meghalt.Az elhunyt testvér lányáé lett az ingatlanból egy kis rész.A lánynak volt egy fizetetlen tel.számlája és nemértem hogyan,de végrehajtóhoz került az ügy és árverezni fogják ezt a tuljdonrészt.Nagymamám és egyik fia a családjával az ingatlanban lakik.Mi történik akkor,ha az egész ingatlan árverezésre kerülne,de nagymamám és másik 2 fia nem egyezik bele?Kérem segítsen!
dr.Szűcs Vince ügyvéd válasza2009-02-23
Tisztelt Krisztina!
Csak az adós tulajdonrészét árverezhetik.

Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Sándor 30993 számú kérdéseZala2009-02-23
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanon ( 4 lakás öt tulajdonos)
az egyik társtulajdonos az I. sz. lakásban belső átalakításokat végzett.
Ezen kívül kicserélte a nyílászárókat kifejezett tiltakozásunk ellenére.
A nyílászárókat néhány helyen nagyobbra néhány helyen kisebbre cserélte. (Állítólag építési engedély köteles is lett volna.)
A lakás tulajdonjogának csak a felével rendelkezik.
A szobában hajópadló volt a többi helyiségben mozaik burkolat olyan fugákkal, hogy az kitudott szellőzni.
Most minden helyiséget lebetonozott úgy, hogy nem tud szellőzni és a feltörekvő kapilláris vizet kivezeti a falra. Vályogházról van szó aminek a fala eddig nem vizesedett. Már látszik a felvizesedés, sőt kívül a felvizesedett vakolat feltáskásodott, megfagyott és repedezni, hullani kezdett. Szerintünk vályogházban csak akkor lehet betonpadlót készíteni ha az alá szigetelés készül a falazat szigetelésével összekötve.
Mit tehetünk, hogy falazat ne rongálódjon tovább?
Bírósági per esetén felbontatják a szakszerűtlenül készült beton aljzatot? Jogosan kérjük az eredeti állapot helyreállítását?

dr.Szűcs Vince ügyvéd válasza2009-02-23
Tisztelt Sándor!
Építész szakértő tudja megmondani,hogyan lehet a károsodást megállítani. Ha a szakértő a beton felbontását javasolja, jogosan kérik az eredeti állapot helyreállítását.

Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Ingatlan - Add el magad
Munka Magyarországon
Munka Magyarországon

Cimkefelhő:
öröklési illeték ügyvéd zálogjog birtokvédelem ingatlanvásárlás esetén fizetendő illeték ajándékozási illetékkedvezmény ingatlanok birtoka ingatlan jogszabályok iratminták kölcsönszerződés ingatlan szerződéstervezetek jelzálogjog alapítás visszavásárlási jog jelzálogjog adófizetés ingatlan eladás esetén közös tulajdont megszüntető szerződés adatai webdesign