ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Szilárd 29801 számú kérdéseBudapest2008-12-05
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Társasházunk lakói megfelelő számú aláírás összegyűjtésével rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezték a közös képviselőnél,mivel eddigi munkájával a többség elégedetlen és le szeretnénk váltani!

A törvényben előírt határidőn belül a közgyűlést nem hívta össze,és a törvény általi visszautasítás lehetsőgével sem élt 5 napon belül.
Sőt,egyáltalán nem reagált a hivatalos kérésre a mai napig sem!

Ezután a számvizsgáló bizottsághoz fordultunk,akik szintén "elutasították" a közgyűlés összehívását,látszólag elfogadható okok miatt,és ráadásul arra hivatkozva,hogy ezzel a törvényi szabállyal - amit egyébként az SZMSZ is tartalmaz - nem voltak tisztában.

Talán jövő év januárjára tippelik a "rendes éves közgyűlést",addig nem szeretnének rendkívülit összehívni...

Mit lehet ilyen esetben tenni?

Előre is köszönöm segítő válaszát!
Üdvözlöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2008-12-07
Tisztelt Szilárd!
Az alapító okirat rendelkezéseit nem ismerem ugyan, de nem zárom ki, hogy aszerint - a fentiek ellenére is - helye lenne a közgyűlés megtartásának - akár a képviselő és a bizottság ellenében is.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

B. Beatrix 29800 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2008-12-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Nov.27-én írtam erre az oldalra egy hosszabb e-mailt és még nem kaptam rá választ. A levél száma: 29706.
Megtenné, hogy válaszol minden kérdésemre? Fontos lenne.
Nagyon köszönöm!

Tisztelettel: B. Beatrix
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Rita 29799 számú kérdéseBaranya2008-12-04
Tisztelt Tanácsadók!
Férjemmel 2004. márciusában vásároltunk egy panel lakást 7.000.000.- Forintért,melyet 2004. augusztusában vettünk birtokba. Szeretnénk eladni az ingatlant, és nem kívánjuk az eladásból származó pénzt másik ingatlan vásárlására fordítani. Az ingatlan árak csökkenése miatt valószínű, hogy az ingatlanért már nem kapjuk meg az eredeti vételárat. Kérdésünk a következő: kell-e adót (és ha igen mennyit) fizetnünk a keletkezett bevételünk után? Mikortól kell az 5 évet számítani: esetünkben 2009. márciusa, augusztusa, vagy a naptári év számít, s így átcsúszunk 2010-re?
Segítségüket köszönjük!
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2008-12-12
Tisztelt Rita! Ha kevesebb árért adja el az ingatlanát, mint vette, nincs adófizetési kötelezettsége, ugyanis nem a bevétel, hanem a jövedelem adózik. Az 5 évet úgy kel,l számolni, hogy a szerzés évét követő évet kell elsőnek számítania. Szerzésnek nem a birtokba vétel számít, hanem a tulajdjog szerzést keletkeztető okirat( adás-vételi szerződés) Földhivatalba leadásának napja.Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Andi 29798 számú kérdéseBudapest2008-12-04
Tisztelt Ügyvéd úr!

Társasházi kérdés:
-ha valaki beépíti a tetőteret, az alapító okirat módosítást von maga után, de szmsz módosítást nem, ugye? Hisz az szmsz-nek nincs köze a változáshoz, vagy igen?
Az alapító okirat módosítást nem kell megszavaztatni, ugye? Azért gondolom, mert már megszavazták (80%) a tetőtér eladását. S ezzel a beépítő köteles az új a. ok. elkészítésére.??

- fizetési meghagyást, végrehajtási lapot közös képviselő is beadhat? Vagy kell hozzá ügyvédi ellenjegyzés?
A fiz. meghagyáshoz elegendő a hátralék kimutatását csatolni?
A végrehajtási laphoz mit szükséges csatolni?


Segítségét előre is köszönöm szépen!
dr. Nagy Zoltán válasza2008-12-07
Tisztelt Andi!
1. Így van.
2. Az eladás nem azonos az alapító okirat módosításával, ez utóbbira is szükség van, bár akár egy aktusként is történhet a kettő.
3. Ajánlott az ügyvédi közreműködés, aki így a mellékletek vonatkozásában is a legautentikusabb választ fogja adni és megvalósítani.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Mária 29797 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2008-12-04
Férjem idén nyáron elhúnyt. 2008. 12.03-ra idézést kaptam (hagyatéki) a közjegyzőtől, azonban leltárhiány miatt újabb idézést fogok kapni.
Lányom, 17 éves. Haszonélvezet esetén vonatkozik-e ránk a parlament által elfogadott új örökösödési törvény illetékmentessége.

Válaszát előre is köszönöm!
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2008-12-08
Tisztelt Mária!

A jogszabályt kihirdetve még nem láttam, azonban a tervezet szerint minden olyan örökösödési illetékre vonatkozik, amelyet a jogszabály hatálybalépéséig még nem szabtak ki. Tehát nagy valószínűséggel Önökre is fog vonatkozni.

Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 20 3593147; + 36 96 618628;

baimoni@t-online.hu

Henrietta 29796 számú kérdésePest2008-12-04
Tisztelt Ügyvédi iroda!

Az alábbi kérdéseimre szeretnék választ kapni.

1.Az Illetékhivatal felértékelte a 400.000.-Ft-ért vásárolt ingatlanomat 800.000.-Ft-ra. Eladás után a 400 eFt bekerülési vagy a 800 eFt felértékelt értéket kell szembeállítani az eladási árral.
2.2008.márciusában vásároltam három ingatlant, az egyiket 2008.novemberében 15.-én adtam el.
A másodikat 2008.december 03.-án. A harmadikat valószínűleg 2009.január hóban fogomértékesíteni. Melyik az a legkorábbi időpont, amikor ÁFA fizetési kötelezettség nélkül értékesíthetek újabb ingatlanokat.( Naptári év vagy a pontos dátumok kerülnek figyelembe vételre.)
3. 11 éve lakás céljára vásárolt ingatlanom a mai napig nem került Földhivatali bejegyzésre, különféle önhibánkon kívüli okokból. A megszerzéskor az ügyvédet megbíztuk az adásvételi szerződés Földhivatalhoz történő beadásával és a bejegyzéssel, utólag kiderült
hogy a bejegyzés nem történt meg. Ezt most tudnánk pótolni. Kérdésem lenne, hogy ha az ingatlant értékesíteném mi számit a megszerzés időpontjának? A 11 évvel ezelőtti adásvételi szerződés érkeztetett, de visszautasított példánya, vagy a mostani tényleges bejegyzés ideje?

Segítségét előre is köszönöm. Henrietta
dr. Nagy Zoltán válasza2008-12-07
Tisztelt Henrietta!
1. A 400eFt-ot.
2. Attól függ, hogy miylen ingatlanok ezek, az ÁFA-fizetés csak telek, vagy új lakás esetén érinti Önt.
3. A szerzés időpontja a szerződés fh-ba történő benyújtása.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ildikó 29795 számú kérdésePest2008-12-04
Tisztelt Ügyvéd úr,

2005.augusztusában vásároltunk egy , a Szücsi Bányász Horgász Egyesület tulajdonában álló, külterületi ingatlanon lévő, 99. sorszámú, egyedi gyártású, 12 m2 horgászház felépítményt.Az adásvételi szerződés szerint ezen felépítmények nincsenek önálló helyrajzi számon feltüntetve.
A horgászházat 2008. márciusában értékesítettük.
A szücsi Község jegyzőjétől, - a kért bevallás után - kaptunk egy határozatot, miszerint kommunális adót 2006. év január 01-től évi 8.000 Ft-ot + 2.400 Ft mulasztási bírságot ír elő. ( Összesen 24.000 Ft+2.400 Ft.)
Kérdésem, osztatlan területen ( ahol egymás mellett szinte pár méterre vannak a horgászházak, jogos-e ez a mértékű kommunális adó. Amúgy a Horgászegyesület éves szinten tagdíjat szed a tulajdonosoktól.

Válaszát köszönöm.
Tisztelettel :
Ildikó
dr. Nagy Zoltán válasza2008-12-07
Tisztelt Ildikó!
Ha az önkorm. rendelet ezt tartalmazza, akkor a jogosságát nem lehet vitatni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Andrea 29794 számú kérdéseBudapest2008-12-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szeretném megkérdezni, hogy társasházi ingatlan esetén közös költséget mikortól kell fizetni? A jogerős használatbavételi engedély időpontjától, vagy ha korábban beköltöztek az ingatlanokba, akkor ettől az időponttól, hiszen a közös helyiségek üzemeltetésének költsége ettől az időponttól fizetendő ( medence üzemeltetés, lépcsőház takarítás stb)!?
Köszönöm válaszát!
dr. Nagy Zoltán válasza2008-12-07
Tisztelt Andrea! A birtokbavételtől - függetlenül a tényleges használattól.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

szilvi 29793 számú kérdéseBudapest2008-12-04
Tisztelt Ügyvéd Úr
Szeretném megkérdezni Öntől, hogy öröklés esetén az értékpapír formájában elhelyezett pénzösszeg után kell-e illetéket fizetnem.
Köszönöm megtisztelő válaszát
szilvi
dr. Nagy Zoltán válasza2008-12-07
Tisztelt szilvi!

"Mentes az öröklési illeték alól:
a) ...
b) a takarékbetét, a gazdasági társaság tagját megillető vagyoni betét (üzletrész, szövetkezeti részjegy, befektetői részjegy, átalakított befektetői részjegy) öröklése."
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Renáta 29792 számú kérdéseBudapest2008-12-04
Tisztelt Ingatlanjogi Tanácsadó!

A segítségüket szeretném kérni egy ügyben, amelyet illetően igyekeztem első körben magam tájékozódni, de elakadtam, ezért fordulok most Önökhöz válaszukban bízva.
A szüleim egy 60 lakásos panelházban élnek (50-50%-ban tulajdonosai a lakásuknak), amelynek jelenleg még közös tulajdonban levő szolgálati lakását (volt házmesteri lakás) a lakóközösség értékesíteni szeretné. Ezen szolgálati lakás megvásárlására a lakóknak elővásárlási joga van, így az előírásoknak megfelelően erről döntést hozott a társasház közgyűlése, majd összegyűlt a kellő tulajdoni hányadban a beleegyező, illetve elővásárlásról lemondó nyilatkozat, és a 3 ajánlattevő közül egyedül a szüleim maradtak végül, így elvileg semmi akadálya annak, hogy a társasház adásvételi szerződést kössön velük. A lakást azonban valójában én szeretném megvásárolni, és azt szeretném tudni, hogy első lépcsőben tulajdonossá válhatok-e?
Egészen pontosan:
- Van-e leheetőség arra, hogy a szülő, élve az elővásárlási jogával, a gyermeke számára és nevére vásárolja meg a lakást, vagy ez csak úgy történhet, ha előbb megveszi, majd adásvétellel vagy ajándékozással a gyerekére ruházza a tulajdonjogot?
- Ha az előbbi nem működik, lehetőség van-e arra, hogy a szülő és gyermeke együtt vegye meg az ingatlant, és pl. 50-50%-ban legyenek tulajdonosok, vagy mivel az elővásárlási jog kizárólagosan a szülőt illeti meg, így a gyerek semmilyen formában nem válhat első lépésben tulajdonossá, vagy társtulajdonossá?
- Ha a társtulajdonosság lehetséges, úgy van-e bármilyen előírás arra vonatkozóan, hogy az elővásárlási joggal rendelkező szülőnek minimálisan milyen tulajdoni hányadot kell szereznie az ingatlanban (pl. kell-e többségi tulajdonosnak lennie)?
Tudom, hogy ez Önök számára nem egy komoly jogi furfangot igénylő kérdés, de igazán nem tudom, hogy ezeknek hol tudnék utánanézni.
Válaszukat tisztelettel köszönöm!

Kiss Renáta
dr. Nagy Zoltán válasza2008-12-07
Tisztelt Renáta!
1. Csak a szülők vehetik meg a sjaát jogukon, kivéve, ha a házzal ezzel ellentétesen állapodnak meg.
2. Ua., mint előzző válasz.
3. ---
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Viktória 29791 számú kérdéseBudapest2008-12-04
Tisztelt dr. Nagy Zoltán!

Ingatlan bérbeadásával kapcsolatban szeretném a segítségét, tanácsát kérni.
3 hónapja béreltem ki egy budapesti panellakást, ingatlanirodán keresztül, mivel a tulajdonosok vidékiek. Már akkor voltak számla elmaradások, amikor beköltöztem, valamint a legsúlyosabb probléma, hogy már beköltözéskor rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban volt a lakás, mely a megtekintésekor természetesen nem volt észlelhető. A sütő, gáz égők nem működtek, valamint a zuhanyozó is használatra alkalmatlan volt, tehát sem főzni, sem tisztálkodni nem lehetett elvárható módon. A zuhanyozó állapota miatt orvosi károm is keletkezett, súlyos bőrgombásodás. További problémák, hogy a radiátorok szakember ismerősöm szerint rosszul lettek üzembe helyezve, így hősugárzóval kell fűtenem mely az én költségeimet növeli. A lakás biztonsága sem volt biztosítva, mert mint kiderült, a lakás kulcsát üres állapotában kiadták több ingatlanirodának is, így előfordult hogy az egyedül itthon tartózkodó gyerekre rá akarták nyitni az ajtót, hevederzárat kellett felhelyezni, mert ki tudja hány ingatlanos jöhet-mehet kulccsal(mert a lakás eladó is volt, melyről engem nem tájékoztattak a bérleti szerződés megkötésekor). További kellemetlenség hogy a mostani tulajdonos előtti lakó nevére behajtó cégektől jön rengeteg levél, valamint személyesen is megjelent itt egy úr, akinek jómagam magyarázkodhattam. Véleményem szerint a fenti problémák a tulajdonos felelőssége és bár sajnos nem tudom a PTK mit foglal magában erre vonatkozóan, de a szerződés már az aláíráskor meg lett szegve hiszen rengeteg feltétel nem volt biztosítva. Most fogok kiköltözni és a számlákat követelik rajtam, melyeket én kártérítésemként nem akarok kifizetni,jogos-e ez részemről? Illetve milyen lehetőségeim vannak? Szerintem én mint bérlő, teljes mértékben be lettem csapva. Számlát kértem tőlük, az igénybe vett szolgáltatásról, de gyanítom hogy nem legálisan adták ki nekem az ingatlant, ilyenkor érdemes-e az APEH-hoz fordulni, ha nem állítanak ki részemre számlát?
Segítségét előre is nagyon köszönöm!
Viktória
dr. Nagy Zoltán válasza2008-12-07
Tisztelt Viktória!

A szerződés határozhatja meg a lehetőségeit,így pontos választ nem tudok adni, de nem feltétlenül igaz az, hogy a költségek megfizetését elmulaszthatja - kártérítés címén. AAPEH-hez éppenséggel tehet bejelentést, de ez az Ön problémájt nem fogja megoldnai, legfeljebb neki okoz kényelmetlenséget.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

csaba 29790 számú kérdéseFejér2008-12-04
üdvözlöm
azon kérdéssel fordulnák önhöz, hogy közös tulajdonban lévö ingatlanom bármi féle hozzá épites vagy elbontás pl pice mellék épület gyümölcsös .vane joga az én tudtom és belle egyezésem nélkül lerombolnia?mivel elváltunk az ingatlanbol kiköltöztem de én fizetem a ház törleztést a gyermektartás fejében.biroságon teljes használati jogot kapott az ingatlanra deviszont vane bele szolásom bármibe amivel roncsa a ház értékét és szépségét.elöreis köszönöm.
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Erika 29789 számú kérdéseBudapest2008-12-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Lakásszerzési illetékre vonatkozik a kérdésem.
Ez év júniusában megvásároltam volt férjemtől közös lakásunk 50%-os tulajdonrészét, így a lakás 100%-ban az én tulajdonba került.
Szeretném a közeljövőben értékesíteni a lakást és közösen a párommal vásárolni egy másik ingatlant 50-50%-os tulajdonrész-megosztással. (A vásárlásra fordítandó összeg részemről várhatóan nagyságrendileg megegyezik majd a lakásom eladásáért kapott összeggel.)
Nem látom át egészen, hogyan alakul az illetékfizetési kötelezettségem, ha egy éven belül vagy azon túl adom el a lakásom és veszek másikat.
Jól gondolom, hogy ugyanaz a helyzet, ha
- 2009. júniusig (egy éven belül) vásárolok, de az eladás egy éven túl történik (de a két dolog egy év leforgása alatt) és
- 2009. június után veszek másik ingatlant és adom el a lakásom (de egy év leforgása alatt)?
Amikor is meg kell fizetnem először az 50%-os tulajdonrész-vásárlás után az illetéket, majd a lakásom eladása és az új lakás vásárlásakor szerzett tulajdonrész különbsége után is a megfelelő illetéket (mivel az eladás egy éven túl történt)…? Az illeték kiszámítása itt egyszerűen a különbség kiszámításával történik? (Pl. 10 millióért kel el a lakásom, 18 millióért veszünk másikat, tulajdonrészem 9 millió – 1 millió után kell illetéket fizetni?)
Mi a helyzet ugyanakkor a másik két lehetőség esetében? Ha
- egy éven belül (2009. júniusig) eladom és egy éven túl veszek egy másikat ill.
- egy éven belül adom el a lakásom és veszek másik ingatlant?

Melyik megoldás a kedvezőbb számomra?
Csak az illetékfizetésre vonatkozik a kérdésem, az adózási kérdéssel tisztában vagyok.

Válaszát előre is nagyon köszönöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2008-12-07
Tisztelt Erika!
Az eladás vétel sorrendje tetszőleges, a lényeg, h egy éven belül történjen meg mindkettő. Az eladott és a váasárolt lakás(rész) értékének különbsége után kell majd illetéket fizetnie, az lesz az illeték alapja.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Melinda 29788 számú kérdéseTolna2008-12-04
Tisztelt ügyvéd úr
Édesapámtól, nővéremmel közösen örököltünk, több kicsi termőterületet (szántó, rét).Ezeket a helyi TSZ bérli, nemrég írtunk alá egy 10 éves szerződést. Az egyik kicsi rétterületre vevő (a szomszéd) jelentkezett, én nem szeretném eladni, a nővérem viszont igen, sőt álítólag aláírta a szerződést, és ki is fizették neki. Tegnap egy ügyvédtől levél érkezett, hogy 8 napon belül nyilatkozzak, hogy ha élni kívánok az elővásárlási jogommal. Szeretnék vele élni, de félek a szomszéd haragjától. Árthat nekem?Ellehet adni ezeket a földeket, ha bérbe vannak adva?Ha a földek miatt környezetvédelmi bírságot kellene fizetni, kit büntetnek? A tulajdonost, vagy a bérlőt? A többi területet is elakarja adni a nővérem ( vagy már el is adta). Megtehette?
dr. Forgács Gábor ügyvéd válasza2008-12-11
Kedves Melinda!

Az ilyen szerződések csak akkor lesznek hatályosak, ha az elővásárlási jog jogosultjai arról lemondanak. Ha tehát Ön lemond, akkor hatályos a szerződés, de Ön számára is ki kell fizetni a vételár arányos részét.

Ha élni kíván, akkor ön veszi meg azonnal a nővérétől, azon az áron és olyan feltételekkel, amilyenekkel ő el akarja adni, és amilyen szerződést kötött.

A szomszédtól nem kell talán féljen, emiatt komoly hátrány önt nem érheti, a szomszédnak tudnia kellett, hogy ön beleszólhat az üzletébe, hiszen ön tulajdonostárs.

El tehát nem adhatta a nővér a földet, de Önnek most nyilatkoznia kell, hogy kell-e Önnek az ügyvéd által közölt feltételekkel, vagy sem.

Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

Beáta 29787 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2008-12-03
Tisztelt Ügyvéd Úr !

2006.szeptemberében vásároltunk építési telket. Befizettük a tulajdonjog átruházási illetéket, mert nem tudtuk mikor tudunk elkezdeni építkezni. Végül két év múlva 2008.szeptemberben elkezdődött az építkezés. Van e lehetőség visszaigényelni a befizetett illetéket az APEH-tól, mivel a tv. úgy szól, hogy akkor illetékmentes egy építési telek vásárlás, ha 4 éven belül beépítésre kerül?

A választ előre is köszönöm.
dr.Tóth László ügyvéd válasza2009-01-06
Kedves Beáta!

A lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít. A vagyonszerző lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az illetékhivatalnál.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Cimkefelhő:
öröklési szerződés adatai perköltség ingatlanügyletek szerződéstervezetei ügyvéd öröklési illeték budapesti ügyvéd jelzálogjog ingatlanügyletek lebonyolítása vagyonszerzési illeték ingatlanjog társasházakról ingatlanok cseréje drágaköves ékszer tartási szerződés adatai