ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
András 29619 számú kérdéseVeszprém2008-11-21
Tisztelt Ügyvéd Úr!

vásároltunk egy telket, és azt szeretném kérdezni, hogy az OTÉK 2008 alapján létesíthető-e olyan gépkocsi tárolására szolgáló terület, mely nem fallal körülvett? Tehát 6db fa oszlopokon nyugvó tetős beálló lenne csak. Amennyiben lehetséges, ezt a beépítettségbe bele kell számolni? Köszönettel,
András
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Klaudia 29618 számú kérdésePest2008-11-21
Tisztelt Ügyvéd Ur!

Albérletbe lakom és nem kötöttek velünk szerzödést és nem is adoznak utánunk.
Mit lehet tenni?
dr. Nagy Zoltán válasza2008-11-22
Tisztelt Klaudia!
Természeteesen kérhetik az írásos szerződés megkötését - a tulajdonos adózásához nem sok közük van - ha nem teljesül, marad az elköltözés.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

zsuzsa 29617 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2008-11-21
Tisztelt Ügyvéd Úr!
3 évvel ezelőtt vettünk egy lakást.A tőkénk biztosításon keresztül megy,viszont a 3.-dik év állítólag kifizető év lenne.lehet-e dijmentesíteni,ill.megszüntetni a biztosítást a hitel mellől?
dr.Tóth László ügyvéd válasza2008-12-09
Kedves Zsuzsa!

Erre a kérdésre a bizotsítóval kötött szerződésükben és az ahhoz kapcsolódó általános szerződési feltételekben kap választ.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

György 29616 számú kérdéseBudapest2008-11-21
Tisztelt Ügyvéd úr!

A kérdésem az lenne, hogy a lakóingatlan adásvételi szerződés felbontása után hogyan kell értesíteni az adóhivatalt?
Az illetékelőleg kiszabása megtörtént, de mivel a hivatkozott szerződés már felbontásra került a követelés mögött már nincs ingatlan.

Válaszát előre is köszönöm.
dr. Nagy Zoltán válasza2008-11-22
Tisztelt György!
Mi az eredeti szerződés alapján kirótt illetékről szóló meghagyásra hivatkozva "szoktuk" ezt megtenni.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Rudas Ildikó 29615 számú kérdésePest2008-11-21
Tisztelt Ügyvéd úr! Szeretném segítségét kérni a kérdéseimre.Egyedül nevelem 3 gyermekem 21 éves (már dolgozik) 16 éves (tanul) 11hónapos kisfiam van .Én 37 éves vagyok.Van egy ingatlanom Őrbottyánban .Szeretném bővíteni a házat ,tetőtér beépítéssel ahol 2 szoba fürdő szobát tervezek.Sajnos a jelenlegi lakrész csak 1.5 szobás.Igényelhetem én a szocpolt? Mik a feltételei? Nagy tisztelettel várom válaszát. Rudas Ildikó
dr. Nagy Zoltán válasza2008-11-22
Tisztelt Ildikó!
Véleményem szerint inkáb fél-szocpolra jogosult, de ezt érdemes megkérdeznie a folyósítást nyújtó banktól.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Péter 29614 számú kérdéseBudapest2008-11-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!

2006. június hónapban családiházas ingatlant vásároltam. Az adásvételi szerződés megkötése előtt az ingatlant megtekintettem az eladó a látottakról tájékoztatott. Bemutatta a 2006 január hónapban kiállított használatbavételi engedélyről szóló jegyzői határozatot. Ezen határozat biztosított arról, hogy az ingatlan a terveknek és a szakhatósági engedélyeknek megfelelően lett építve.
Egyéb események folytán és szaktanácsadók bevonásával tudomásomra jutrott, hogy az ingatlan a 2001-ben kezdődőtt bővítés során nem az engedélyezett terveknek megfelelően készült el. A változtatásokra vonatkozó kérelem nem lett az építési hatósághoz benyújtva. Megállapítást nyert, hogy a bővítés során új gáznyomvonal tervezést kellett volna készítetni és a gázszolgáltatóval engedélyeztetni. A bővítést megelőzően a gépészeti tervezést végző mérnők ezen feladatot a tervekben előírta. Az építető a használatbavételi engedély mellékleteként beadott egy a gázszolgáltató által kiállított igazolást, mely azonban azt igazolta, hogy a gáz használatát 1997-ben engedélyezték. (Ekkor volt az utcában az ingatlanok gázbekötése). A műszaki felügyeletet ellátó mérnők kiállította az igazolást, mely tanúsítja, hogy az épület az engedélyzett tervek alapján készült el. Az építési hatóságnál meglévő iratokban feltalálásra került egy helyszíni szemle jegyzőkönyv a hatóság részéről, mely szintén mindent a terveknek megfelelően talált. Itt szeretném megjegyezni, hogy amennyiben a jegyzökönyv a helyszínen készült volna az azt kiállító személynek látnia kellett volna a tervek és a valóság közötti eltéréseket. Ezen valótlan tartalmú jegyzökönyv is részét képezte a használatbavételi határozat kiállításának. Ez által az ingatlan a vétel időpontjában a kész ingatlanoknak megfelelő forgalmi értéken lett megvásárolva.
Tekintve, hogy az ingatlan adás-vétele között a három év még nem telt el, ezért a kellékszavatosság érvényesítése miatt az eladóval tárgyalást kezdeményeztem, melytől azonban érdemi eredmény nem várható.
Nyilvánvaló, hogy ez esetben bírósághoz kell fordulni. Kérdezem azonban, hogy a fentiek alapján az eladóval szemben közokirat-hamisítás miatt büntető eljárás kezdeményezhetó-e és annak keretében érvényesíthető-e a polgárjogi igényem. Az önkormányzat által közigazgatási jogkörben elkövetett károkozás miatt kezdeményezhetó-e eljárás illetve peren kívüli megegyezés. A már kiadott valótlan tartalmú, de jogerős használatbavételi engedély kapcsán nekem vagy az önkormányzatnak, milyen lehetőségei, teendői vannak. Srgítségét előre is köszönöm.
dr. Nagy Zoltán válasza2008-11-22
Tisztelt Péter! Igen, megoldás lehet a büntetőeljárás kezdeményezése, vagy akár a kellékszavatossági igénye is megállhat. Az önkorm. tapasztalataim szerint peren kívül nem jellemző, hogy megállapopdna, de kizárni ezt a lehetőséget sem lehet.
A fenti általános válaszon túl többet nem tudok segíteni, ahhoz további ismeretek és az okiratok is szükségesek lennének.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

melinda 29613 számú kérdéseFejér2008-11-20
az ingatlan haszonélvezeti jogával rendelkező személy elhunyt ezért az ingatlantulajdonosnak aki a másik fél kell-e osztoznia az örökösöknek az ingatlanból
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Teréz 29612 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2008-11-20
Tisztelt Ügyvédnő.
Ausztriában élő magyar állampolgár vagyok.2007-ben vásároltam egy használt panellakást 7,2mill. forintért.Sokat kellett még ráköltenem hogy megfelelő állapotú legyen.Kb-6hónap mulva nyugdijba megyek és szeretnék végleg hazaköltözni.Kérdésem a következő:Soha nem volt még ingatlan tulajdonom,életkortól független az első lakáshoz jutás,vagy fizetnem kell-e valamit,és ha igen kb mennyit,és mikor?
Válaszát előre is köszönöm:Teréz
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2008-12-08
Tisztelt Teréz!

ha vásárolt lakást már 207-ben akkor feltételezem, hogy megfizette utána az illetéket, amely a forgalmi érték után jár. 4 millió forintig 2 %, az afeletti rész után pedig 6 %. Kedvezmény nem jár Önnek.

Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 20 3593147; + 36 96 618628;

baimoni@t-online.hu

Reni 29611 számú kérdéseBudapest2008-11-20
Kedves Ügyvéd Úr!
Férjemmel új építésű ingatlant szerettünk volna vásárolni. Meg is találtuk az általunk megfelelőnek ítélt ikerházfelet, melynek építése most kezdődött. 2009. májusi átadással költözhettünk volna. Az építési vállalkozóval tárgyaltunk, cégadatait leellenőriztük, az építkezést megnéztük, ügyvédje elfaxolta az előszerződés tervezetet, minden jól alakult mindaddig, amíg ki nem derült hogy az előszerződés aláírását nagyon sürgeti a vállalkozó és nem adott időt annak áttekintésére és saját ügyvédünkkel történő átnézésére. Valamint a szerződés tervezetben olyan iratokra hivatkozott, amiket mi még nem is láttunk. Ekkor úgy döntöttünk, hogy nem vásároljuk meg az ingatlant. SEMMIFÉLE szerződést NEM kötöttünk, de még az elején 200 ezer forintot előzetesen átadtunk a vállalkozónak, amit bevételi pénztárbizonylattal nyugtázott. Ezt arra a célra adtuk, hogy vásárlási szándékunk "komolyságát" igazoljuk. Az összeg beleszámított volna a 10% foglalóba. A bevételi pénztárbizonylat szöveg mezőjébe helyrajzi számot és "foglaló" címet tűntetett fel az eladó. Mivel semmiféle szerződést nem kötöttünk, semmilyen dokumentumot nem írtunk alá és fenti okok miatt elálltunk a vételtől és a szerződéskötéstől, így visszakértük a 200 ezer forintot, melynek visszafizetését a vállalkozó megtagadta, mondván, hogy "ez foglaló és nem jár vissza". De férjemmel utánnajártunk és úgy tudjuk, hogy csak akkor számít foglalónak a foglaló, ha elő/szerződéskötés is történik... egyébként nem.

Tisztelettel kérem Ügyvéd Urat, hogy válaszával segítsen, mik a lehetőségeink? Forduljunk-e ügyvédhez? Igazunk van-e? Visszajár-e az összeg?

Előre is nagyon köszönöm válaszát!
dr. Nagy Zoltán válasza2008-11-22
Tisztelt Reni!
Foglaló érvényes előszerződés vagy szerződés keretében köthető ki és fizethető, a pénztárbizonylat és a szóbeli megállapodás nem minősül ilyennek, így a foglalót jogosan követelik vissza.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Irén 29610 számú kérdéseBudapest2008-11-20
Tisztelt Ügyvéd úr!

A következő ügyben szeretném a tanácsát kérni.
Adott egy budapesti lakóingatlan, melynek a tulajdonosa magyar születésű, de külföldön élő kettős állampolgársággal rendelkező személy.
Mivel nagyon ritkán jön csak haza, így az ingatlant szeretné bérbe adni. Jelenleg sem tartózkodik Magyarországon (és nem is tud hazajönni), így csak rokon tudja intézni helyette a szükséges teendőket. Azt szeretném megtudni, hogy hogyan lehet ebben az esetben számlát kiállítani, kinek a nevére valamint milyen adó és egyéb költség vonzata lenne a bérbeadásnak.
Egyúttal azt is szeretném megkérdezni, hogy jogos-e az önkormányzat részéről az építmény adó kivetése, amit már több mint10 éve szednek az ingatlan után.
Köszönettel
Irén
dr. Nagy Zoltán válasza2008-11-22
Tisztelt Irén !
Az építményadóról a helyi önkormányzati rendelet rendelkezik, így abban az ügyben nem tudok segíteni. A bérbeadás a jelek szerint meghatalmazott útján lehetséges, a számlakiállítására, a pénz átvételére, esetleg az adóbevallás elkészítésére is ki kell terjednie a meghatalmazásnak, amelyet ebben az esetben javasolnék külföldi konzulátuson elkészíttetni.
Az adózás helye az ingatlan fekvése, azaz Mo.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gulyás László 29609 számú kérdéseCsongrád2008-11-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A szüleim a saját tulajdonú társasházi lakásingatlanukat a nevemre íratták, de ugyanakkor haszonélvezeti jogot gyakorolnak. A kérdésem: a haszonélvező szülők eladhatják-e ezt az ingatlant az én belegyezésem, jóváhagyásom, aláírásom nélkül?

Köszönettel és üdvözlettel: Gulyás László
dr. Botos József ügyvéd - mediátor válasza2008-11-22
Tisztelt Gulyás úr!
csak és kizárólag a tulajdonos adhatja el az ingatlant. A haszonélvezettel együtt, vagy azt megváltva, vagy újabb ingalanon haszonélvezetet alapítva.

Tisztelettel
dr. Botos József ügyvéd - mediátor
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 83. II. 40.
+36 70 602-6932

botos.j@t-online.hu

Katalin 29608 számú kérdéseBudapest2008-11-20
Tisztelt Ügyveed Ur!
5 evvel ezelött vasaroltam a fiamnak a 2. ferjem segitsegevel egy öröklakast,ahol a fiamat tulajdonoskent jegyeztettem be, nekem pedig haszonelvezetem van a lakason.A fiamat az 1 ferjem befolyasolja, igy a fiu meltanytalanul banik velem, nem beszel velem.En ezt nagyon rosszul viselem, szenvedek , nagyon megbaantam az egeeszet ees szeretnem a penzemet visszakerni, ami ma kb.15milliot er.
Sok munkamert cserebe szeretnek legalabb valamit kapni.Tud-e segiteni? Tisztelettel,Katalin
dr. Nagy Zoltán válasza2008-11-20
Tisztelt Katalin! Elvileg lehetősége van az ajándék visszakövetelése iránt pert indítani, de annak sikerét nem lehet biztosra ígérni. A másik megoldás, hogy a használatbavétlei jogára alapítva használni vagy hasznosítani kezdi az ingatlant, amely ha nem is a 15 mFt-ot, de annak egy részét "visszahozza"...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Róbert 29607 számú kérdéseBaranya2008-11-20
Tisztelt Ügyvédnő!
Ingatlan vásárlás kellős közepén vagyunk és felmerült bennem pár kérdést amire eddig még nem kaptam sehol választ.Az ingatlan jelenleg az önkormányzatnál belterületnek számít ,de a földhivatalnál még nem,hatályos építési engedély van rá aminek teljesítési határideje 2010 nyara. A telken egy kétszintes ház van aminek alsó szintje kulcsrakész , a felső szintje emelt szintű szerkezet kész.csak áram van a telken,de a szabályozási tervben benne van már a közművesítés. A kérdéseim a következők. Mit kell ahhoz tennem hogy lakhatási engedély legyen a házhoz és mi ennek a folyamata?
Jelen állapotában milyen illetéket kellene fizetnem ha majd a tulajdonomban lesz az ingatlan? És az utolsó ,hogy érdemes a vásárlás előtt belterületbe vonatni?
Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelettel:Róbert
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2008-11-22
Tisztelt Róbert!
Nem tudom mire szól az építési engedélye gazdasági épületre vagy lakóházra? A gazdasági épület vásárlása a forgalmi érték 10 %-os mértékű illetékével jár, a lakóházé 4 millió Ft-ig 2 %, az a fölötti részre 6 % illetékkel, tehát nem mindegy mit vesz. Az illetéktörvény szerint ha a tetőszerkezet már rajta van az épületen akkor az már lakóháznak számít, lakásrendeltetés esetén. Ha a tulajdoni lapon csak telek szerepel, és az az építési osztály szerint építési teleknek minősül, és Ön vállalja hogy 4 éven belül lakóházzal azt beépíti, akkor nem kell illetéket fizetnie.Ha azonban már a tetőszerkezet fenn van, akkor ez nem áll fenn. A gazdasági épülettel történő beépítés nem minősül ilyen kedvezmény alá eső oknak. Lakhatási engedélyről magam nem tudok, azt valószínűleg csak a köznyelv használja, és a valóságban használatba vételi engedélyről van szó, az pedig mind a lakóépülethez, mind a gazdasági épülethez kérhető. Mivel a kérdése ennél konkrétabb megválaszolásához ismerni kellene a konkrét körülményeket, ezért ennél pontosabban nem tudom azt megválaszolni. Az mindenesetre célszerűbb lenne, ha a belterületbe vonást bejegyeztetnék az ingatlan-nyilvántartásba is. Nem tudom arra miért nem került még sor. És jobb lenne, ha félkész lakóházat venne meg, ha arról szól az építési engedélye, gazdasági vagy más rendeltetésű épület helyett. Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Ágnes 29606 számú kérdéseBaranya2008-11-20
Tisztelt Ügyvédnő!

Férjemmel és két gyermekemmel 10 évig éltünk együtt az anyósomékkal, az ő családi házukban, majd a megromlott viszony miatt 1997-ben elköltözni kényszerültünk férjemmel és a gyerekekkel. A férjem szülei lakásproblémánk megoldásában 1 milló forinttal segítettek, akkor le is írták, el is mondták, a családunk kapaja az összeget. (Jogi képviselőjük levelét, amiben ez áll, ma is őrzöm.) Férjemmel azóta elváltunk, most a 10 millió forintot érő közös (fele-fele tulajdon) házunk megosztását próbáljuk rendezni. A lakás értékében megegyeztünk, de a férjem szerint engem nem a fele illet, a szülei ajándéka miatt. Kérdésem az lenne, hogy ez valóban lehetséges-e, szerintem ugyanis, a szülei, most hogy elváltunk, meg akarják változtatni a korábban leírtakat és elmondottakat. Másrészt, ha 10 évig náluk laktunk, nem lettek-e volna egyébként is kötelesek valamilyen összeget fizetni, amiért valójában "kiutasítottak" a házukból? Segítségét előre is köszönöm!
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2008-11-22
Tisztelt Ágnes! Sajnos nem látom az iratokat, hogy mi szerepel az 1 millió Forintról szóló iratokban. Ha azt lakásvásárlás céljára mindketten ajándékba kapták anyósáéktól, akkor az is közösnek minősül, ugyanakkor az ajándék visszakövetelhető, ha annak célja meghiusult, tehát az 1. millió forint sorsa közös megegyzés hiányában bírósági kérdés lesz. Ha a lakás fele-fele van a nevükön, akkor az eladási ár is fele-fele arányban illeti meg Önöket, ennek ellenkezőjét a volt férjének kell bizonyítania. Mivel az anyósáék vélhetően szivességből fogadták be Önöket, amit bármikor jogosultak ingatlantulajdonosként visszavonni, így őtőlük Önöknek az elköltözésért semminemű pénz nem jár. Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Szilu 29605 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2008-11-20
Arról szeretnék erdeklödni hogy épitetem egy csaladi hazat a kolcsont en fizetem és a tulajdonos én vagyok!A mamám segitett sok pénzzel!Amit a mama adott pénzt azt ügyvéd elött lelehet irni?Édesanyám haszonélvező és az élettársával beakart költözni!Most azt probaljak elintézni hogy én kiszalljak és az élettársával átvállalják!Mennyi esély lehet rá!Az én keresetem nagyon hogy 30 éven át fizessem! Sajnos behuztak a csobe amikor alairatak velem a kölcsönt!Mert nekem nem mondtak meg hogy oda akarnak költözni amikor már teljesen elkészült akkor közölték!Ezen megy a veszekedés!Mit csinaljka?Teljesen tehetetlen vagyok!Arról nem beszelve mivel fiatal vagyok ezert a pénzt nem engedték kezelni a kölcsön meg a mam pénze elfogyott de a haz nem készült el!Előre is köszönöm a válaszát!
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2008-12-08
Tisztelt Szilu!

Az, hogy pénz kapott a mamájától, okiratba foglalható, csak ennek az a veszélye, hogy ajándékozási illeték alapja lehet.Ennek ellenére jelen helyzetben tanácsos . A haszonélvezeti jog erősebb a tulajdonjognál, tehát sajnos édesanyjának joga van a lakást használni. Nem tud mást tenni, mint megpróbál egy ésszerű megoldást találni a helyzetre úgy, hogy az érdekei ne sérüljenek, befektetett pénze nem vesszen el.Megállapodni az édesanyjával.
Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 20 3593147; + 36 96 618628;

baimoni@t-online.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása


Cimkefelhő:
haine online ingatlanjog ügyvéd iphone speaker cégjog ingatlanhirdetés drágaköves ékszer webdesign