Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
erika 30841 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2009-02-15
1994-ben vettünk telket a férjem nevére ment.1995-96-ban építettünk 2 gyermekes szocpolra.2007-ben váltunk el most 2009-ben a volt férjem ugy döntött hogy eladja a lakást,az egyik gyermekem 17 a másik 14 éves.Jár-e nekik belőle valami?
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2009-02-23
Tisztelt Erika!
A gyermekeinek nem, de önnek igen, hacsak a válóper során le nem mondott tulajdonjogáról.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3.
+36 30 289 2889
mail@drszegedi.hu

Klára 30840 számú kérdéseBudapest2009-02-15
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Két kérdésem lenne Önhöz, bár már kérdeztem, de még nem világos teljesen a számomra az adófizetési kötelezetttségem. Örökölt ingatlan utáni adózással kapcsolatosan, szeretném megtudni, ha 2005-ben december 7-én volt az édesanyám halálával kapcsolatos hagyatéki tárgyalás. Mikortól nem kell adót fizetnem, ha eladom az örökölt ingatlanomat. A másik kérdésem pedig, hogy egy évvel ezelőtt meghalt a nagybátyám - úgy tudom - örökös nélkül. A szülei - az én nagyszüleim - régen meghaltak már. Mivel testvérei vannak, bár az édesanyám (szintén testvére) meghalt, így én kaptam idézést a hagyatéki tárgyalásra. Milyen szabályok vonatkoznak rám ilyen esetben, családiház, földterület, autó, mezőgazdasági kisgépek, készpénz öröklésénél, mennyi az adófizetési kötelezettség ebben az esetben. Annyi minden változott az öröklésnél, hogy laikus számára már követhetetlen.
Köszönöm a válaszát előre is. Üdvözlettel: Klára
dr. Nagy Zoltán válasza2009-02-15
Tisztelt Klára!

Az első adómentes eladási év 2010 lehet. Az öröklésnél adót nem kell fizetni, öröklési illetéket igen, annak kiszámításához használja az illetékkalkulátort és az illetékekről szóló tájékoztató rovatokat az ingatlanjog.hu oldalon.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

csaba 30839 számú kérdéseBaranya2009-02-15
Tisztelt Ügyvédnő! Édesanyám haszonélvezője egy régi vályog parasztház fele részének. A ház már régóta felújításra szorult már akor is, mikor az én tulajdonomban volt. Sajnos közben munkanélküli lettem, és egy hitel késedelmes fizetése miatt elárverezték. A tető több helyen beázik, a faszerkezet szúvas, és korhadt, valamint az épület mellett álló korhadt öreg fa is karvastagságú ágakat hullajt a cserepekre. A javítás komoly pénzbe kerülne, így viszont félő, hogy az épület egy idő után összedől. A tulajdonos semmit sem hajlandó tenni, mert mi lakjuk. Nemtudom, hogy az én kötelességem e a hibák kijavítása? A tulajdonos ilyen állapotban vette meg a házat, de vajon kötelességem-e nekem az ő házát helyreállítani, mikor legfeljebb édesanyám haláláig lakhatjuk, és hát ő 76 éves? Válaszát előre is köszönöm.
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2009-02-19
Tisztelt Csaba!

Főszabály szerint a haszonélvező a dolog fenntartásával járó terheket viseli, a
rendkívüli javítások és helyreállítási költségeket a tulajdonosnak kell viselnie. Ez nem zárja ki azonban, hogy a haszonélvező a rendkívüli javítási vagy helyreállítási munkálatokat elvégeztesse, ha felszólítására a tulajdonos azokat nem végzi el. A haszonélvezet megszűntekor a haszonélvező (illetve az örököse) követelheti a tulajdonostól a szükséges költségek megtérítését, levonva azokból az időközi értékcsökkenésnek megfelelő összeget.


Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

csaba 30838 számú kérdéseBaranya2009-02-15
Üdvözlöm! Ajándékozási szerződés visszavonása ügyében szeretnék kérdezni. Válásunk után a tulajdonomban lévő régi parasztház felét volt feleségemnek ajándékoztam, mivel nem volt hova menniük, és a lányomat is a közelemben szerettem volna tudni. Az épületet fizikailag is két részre osztottuk. Másik felében édesanyám mint haszonélvező és én mint tulajdonos lakom. Volt feleségem közben elköltözött, és továbbajándékozta a házrészt az ő másik lányának, aki most élettársával lakik itt. Közben az én részemet elárverezték, és a volt nejem lánya, ill.annak élettársa vette meg, nevetségesen alacsony, 140000 ft-os áron. Így most ha édesanyám meghal, én utcára kerülök, mert lejár a haszonélvezet. Van-e helye bármilyen keresetnek, hogy a régi ajándékozási szerződést semmissé nyilvánítsák?
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2009-02-19

Tisztelt Csaba!

Az ajándék visszakövetelhető, ha az még megvan és arra az ajándékozónak létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti.
Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha az a feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékot adta, (pld. hogy a lánya Ön mellett lakik) utóbb véglegesen meghiúsult, és enélkül az ajándékozásra nem került volna sor.
Az ajándékozás alapjául szolgáló feltevés végleges meghiúsulása miatt az általános elévülési időn belül (5 év) követelhető vissza az ajándék, illetőleg követelhető az ajándék helyébe lépett érték. Ez a jog az általános elévülési időn belül is elenyészik azonban akkor, ha azt az ajándékozó megfelelő ok nélkül hosszabb ideig nem gyakorolja.

Az első eset tehát, azaz hogy Ön a létfenntartási szükségletére hivatkozva követelhetné vissza a fél házat nem alkalmazható, mert az ajándék tárgya feleségének már nincsen meg- mivel azt továbbajándékozta.
A második variácó esetén sem tud mit tenni, mert az ajándék tárgya már nincs meg, helyébe pedig nem lépett semmi, mivel továbbajándékozás történt, így nincs mit visszakövetelnie. Ez utóbbi esetben pedig eleve Önnek kellene bizonyítania, hogy kifejezetten azért ajándékozta oda a volt feleségének az ingatlan felét, hogy a lánya ott éljen.

Sajnos tehát nem tudok jó hírrel szolgálni.

Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

edina 30837 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2009-02-15
Tisztelt ügyvéd úr!
édesanyám első házasságából van egy féltestvérem.kapcsolatunk nem az igazi testvér kapcsolat.én édesanyámmal együtt élek.a fundamenta lakáskassza által vettünk egy lakást ahol két szerződést kellett kötni ahoz,hogy egy lakást tudjunk venni.így a lakás 1/2 része az enyém az 1/2 része édesanyámé lett.2006-ban az ő részét elajándékozta nekem,így mostmár a lakás csak az én nevemen van bejegyezve.kérdésem,hogy édesanyám halála után a féltestvérem tarthat-e jogot erre a részre.kérem önt válaszoljon kérem kérdésemre.előre is köszönöm.edina.
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2009-02-23
Tisztelt Edina!
Féltestvére nem tarthat igényt az édesanyja részére, hacsak édesanyja az ajándékozás során ezt ki nem kötötte.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3.
+36 30 289 2889

mail@drszegedi.hu

Adrienn 30836 számú kérdéseVeszprém2009-02-15
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Férjem tulajdonában van egy ingatlan,melynek 1/2-ed része 20 éve az ő tulajdonában van,1/2-ed részét pedig 2006-ban vásárolta meg banki kölcsönből 5 millió forintért.Most ezt az ingatlant szeretnénk eladni 13250000 Ft-ért.Azt szeretném megkérdezni,hogy mennyit kell utána adózni?
Köszönettel:Adrienn
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

kovacse 30835 számú kérdéseBudapest2009-02-15
Tisztelt Ügyvéd úr!

Az alábbi kitétel értelmezésében kérném a segítségét:
"Szocpol szempontból nem minősül lakástulajdonnak - vagyis a támogatás akkor is igényelhető -, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának
- együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba"

50%-ban tulajdonosa vagyok egy lakásnak, a másik 50% testvéremé. Az ingatlan - egy másik, édesanyám nevén lévő ingatlan eladásából került megvásárlásra - 1999-ben, és a mi (akkor még kiskorú gyermekek voltunk) nevünkre lett iratva. A lakást nagyszüleim haszonélvezeti joga terheli.

Szeretném megtudni, hogy megelőlegezett szocpol felvételére jogosult vagyok-e?

Válaszát előre is köszönöm.
Üdvözlettel,
KovácsE.
dr. Nagy Zoltán válasza2009-02-15
Tisztelt Emi!
Nem jogosult. Az ingatlan nem ajándékozás vagy öröklés útján került a tulajdonába. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Láng Gyula 30834 számú kérdéseBudapest2009-02-15
Tisztelt Ügyvéd Úr
Az ügyben szeretném kérni a segítségét,hogy a jelenlegi élettársammal 1990 óta élünk együtt.
Az ingatlan amiben azót már felnőtt,15 18 éves közös gyermekeinkel jelen pillanatban is eggyütt vagyunk.Akkor a vételi szerződés csak az én nevemre lett megkötve.most viszont szeretném ha a fele,az életársam nevére kerűlhetne. Van -e olyan lehetőség,hogy ezt egy ellenjegyzéssel,megváltoztassam,úgy,hogy ő is mint tulajdonos társ felearányban részesűljőn a tulajdoni lapon is.Ezért kell .e fizetni,úgy,mintha ajándékoznám neki,vagy eladnám?
Még csak annyit,hogy az előző házasságomból 3 gyermekem született,de egyik sem él ebben az országban.
Segítségét előre is köszönöm,
Tisztelettel:Láng Gyula
dr. Nagy Zoltán válasza2009-02-15
Tisztelt Gyula!
Valóban van olyan lehetősége, amelynek során egy ügyvéd által készített és éllenjegyzett okiratba foglalt megállapodás alapján az ingatlan közös tulajdon legyen, mindezt adó- és illetékfizetési kötelezettség nélkül. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gáborné Eszter 30833 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2009-02-15
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Osztatlan közös ingatlannal kapcsolatosan volna kérdésem, mégpedig az, hogy rendelkezünk egy ilyen udvarban található 50 nm-es épülettel, fele-fele arányban a férjemmel, most el szeretnénk adni az ingatlant, nekünk semmiféle tartozásunk nincs rajta, azonban a többi tulajdonosnak vannak a földhivatali papíron különböző tartozások bejegyezve. Kíváncsi lennék, hogy ez érint e minket, vagy mondhatom a vevőnek, hogy teljesen tehermentes az épület. (mármint a mi részünk) A vevő hitelfelvételéhez készítettünk egy használati megosztási szerződést, amely konkretizálja, hogy mely rész képezi a mi tulajdonunkat, elegendő e ez?
dr.Tóth László ügyvéd válasza2009-02-27
Kedves Eszter!
Az eddigi pénzintézeti gyakorlat szerint a használati megállapodás elegendő volt a hitel felvételéhez. A tulajdoni lap III. részén szereplő terhek utalnak a legalsó sorban arra, hogy az osztatlan közös tulajdon közül kinek a tulajdoni hányadát terheli a bejegyzett tartozás. Az önök ingatlanhányadának tehermentessége ezzel is igazolható.


Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

György 30832 számú kérdéseBudapest2009-02-15
Tisztelt Ügyvédi Iroda,

Lakás bérleti kiadás előtt állok, kérdésem:
1./ Érvényes e a Szerződés, ha abban, a két haszonélvező közül csak egyik van megjelölve, mint bérbeadó?
2./ a./Előírás és szükséges e , hogy a szerződést 2 " előttünk mint tanuk előtt" tanú írja alá?
b./Lehet e tanú a bérbeadó felesége és leánya?
c./Önök, mint Ügyvédi Iroda két tanuként aláírják e a szerződést / tartalmilag nem vizsgálva/ és mibe kerül?
3. Ha esetleg a bérlő a szerződés megszünésével nem hajlandó kiköltözni, milyen lehetősége van a bérbeadónak ennek végrehajtására? /Rendőrségtől kapott infó szerint csak a bírósági eljárás segíthet/
Előre is köszönöm válaszukat Tisztelettel
György
dr. Nagy Zoltán válasza2009-02-15
Tisztelt György!

1. Érvényes, de a ahszonélvezők között vita és elszámolási probléma alapja lehet.
2.
a. Igen, tanúk szükségesek.
b. Lehetnek rokonok is.
c. Ilyet mi nem csinálunk.
3. Igaza van a rendőrségnek.


Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Róbert 30831 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2009-02-15
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Tavaly nyáron váltunk el közös megegyezéssel. A házasságból született egy leánygyermek, aki jelenleg 7 éves. A lakásunk fele-fele arányban külön vagyonunk volt, a volt feleségem öröklés címén, én pedig ajándékozás címén kaptam.
Megegyezésünk értelmében a válás után a lakásban a volt feleségem és gyermekünk maradt. Válásunkkor a volt feleségem kifizette az én tulajdonrészemet, a lakás értékének a felét. Most azonban úgy látja, hogy túlfizetett engem, mert szerinte a gyermekre való tekintettel nekem csak az 1/3 rész járt volna. Ezt a magyarorszag.hu oldalon (Család, otthon - A házasság felbontása - Lakáshasználat - Az ellenérték nagysága) olvasta, és ebben egy ügyvéd is megerősítette. Igaz-e ez így?
Mi a különbség a lakáshasználati jog ill. annak ellenértéke valamint a tulajdonjog között?
Bár utólag már mindegy, de szeretnék tisztán látni az ügyben és nyíltan nézni a szemébe bárkinek!
Mielőbbi válaszát várva tisztelettel:
Róbert
dr.Tóth László ügyvéd válasza2009-02-27
Tisztelt Róbert!
Nem értem az okfejtést abból a szempontból, hogy ha külön tulajdonuk volt a fele-fele rész, akkor az önök között létrejött adásvételi ügylet nem házastársi közös tulajdon megszűntetése körébe tartozott, így a lakáshasználati jog nem köszön elő. A gyerek majd amikor eljön az ideje, örökölni fog ön után, az nem a jelenlegi jogi helyzetük rendezési körébe tartozik.


Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

andi 30830 számú kérdéseBaranya2009-02-15
Tisztelt Ügyvédnő
Édesanyám 15 évig volt egy uriember felesége akihez odaköltözött, 2007ben meghalt a férje és a fia örökölte a házat aki külföldön lakik és anyukám a haszonélvezetet. Az anyukám lakik a házban és tavaj nyáron 2 honapig odafogadta az unokáját amig nem vettek házat nemrég kapott anyukám egy ügyvéd álltal irt levelet /aki rokona a tulajnak/ és követelte hogy hagyják el a házat csak anyukám tartozkodhat ott igaz ezt már rég megtették valamint követelte hogy ujjitsa fel anyukám a házat. Azt szeretném tudni hogy joga van e a tulajdonosnak az ilyen követelésekhez. Elöre is köszönöm válaszát Tisztelettel Horváthné
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2009-02-19
Tisztelt Andrea!

Édesanyja mint hazsonélvező jogosult ahaszonélvezeti joga fennállása alatt az ingatlant hazsnálni, hazsnait szedni és hazsnosítani. Ebbe a körbe tartozik az is, hogy családtagját befogadhja az ingatlanba, tehát szerintem nem volt jogellenes az, hogy az unokája nála lakott. A hazsonélvezet megszűnése esetén azonban az unokának nem lesz/ lenne joga az ott tartózkodásra, hisz neki erre nincsen önálló jogcíme. A haszonélvező a rendes lakhatással együttjáró karbantartásra, állagmegóvásra köteles, felújítani azonban nem kell neki az ingatlant.A Polgári Törvénykönv szerint a haszonélvező jogának gyakorlásában a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni. Viseli a dolog fenntartásával járó terheket a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével; terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a dolog használatával kapcsolatosak, és köteles viselni a dologhoz fűződő közterheket.

Tisztelettel: dr. Schvertfőgel ZsuzsannaTisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Ildikó 30829 számú kérdéseBudapest2009-02-15
Tisztelt Ügyvéd Úr!
2007.10.16-án vásároltunk egy új építésű lakást (családi kölcsön segítségével), akitől kaptuk szertne jelzálogjogot bejegyeztetni a tulajdoni lapra. A kölcsönt mi havonta fizetjük, már több mint egy éve, de ez a bejegyzés most kerülne rá a teljes kölcsön összeg erejéig. Kérdésem, ha el akarjuk adni az ingatlant, lesz ebből nekünk problémánk? Illetve mit kell tudnom erről a bejegyzséről? Hátrányos nekünk, vagy semleges? Ha most eladnánk az inagatlant, vissza tudjuk fizetni a kölcsönt és tudnánk vásárolni egy kisebb panel lakást, de akkor úgy tudom az illetéken kívűl még adót is kell fizetnünk, ezt az a tény, hogy kölcsön visszafizetésére fordítjuk a különbözetet nem befolyásolja. Ha 21 m Ft a különbözet (kölcsön) mennyi az adóvonzata?
Köszönettel
dr. Nagy Zoltán válasza2009-02-15
Tisztelt Ildikó!
A jelzálog bejegyzése következtében az ingatanuk nem lesz tehermentes, ennyiben nem semlegesek a következmények, de a másik fél joggal vár biztosítékot a kölcsönadott összeg fedezetéül. Ily módon tehát ez egy logikus, és jogszerű ügylet. Az esetleegs eladás esetén a visszafizetés - és ennek nyomán a tehermentesítés - tehát biztosított, így ez az Önök számára sem jelent valós hátrányt.
Adót az eladás esetén az elért jövedelem után kellene fizetniük, azt az ingatlanjog.hu oldal adókalkulátorával kiszámolhatja. A kölcsön a jövedelmet és az adót em befolyásolja.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

jános 30828 számú kérdéseBács-Kiskun2009-02-15
aztszeretnémkérdezni hogy mit tehetnék az ellen hogy egy útépítéskapcsán tőrténő kisajátítási eljárásban kiakarnak semmizni jelentéktelenül kicsiny pénzt kínálnak azegyébként igen kedvező helyen lévő{körforgalmi csomópont egyik ága }külterületi ingatlanomért, aNIF ZRT,A közig,hivatal,az igazságügyi ingatlanbecslő.tanácstalan vagyok és elkeseredett a mai világban fillérekért akarják elvenni a földemet.köszönettel várom mielőbbi válaszát
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2009-02-15
Tisztelt János!

Amennyiben Ön nem fogadja el a kisajátítás eljárás során felajánlott ellenértéket, úgy az ügy a bíróság elé fog kerülni, ott majd lehet másik szakértőt kérni, illetőleg - ha van - további bizonyítékokra hivatkozni annak alátámasztására, hogy az ingatlan jóval többet ér. A bíróság majd ennek alapján fog döntést hozni a kisajátítási kártalanítás összegéről, de azt azért tudnia kell, hogy nem 100 %, hogy a bíróság által kirendelésre kerülő szakértő majd más véleményen lesz, és hát az ítéletnek - mivel szakkérdésről van szó -, az fogja az alapját képezni.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

leó 30827 számú kérdéseBudapest2009-02-14
Tisztelt Ügyvéd Úr,

aziránt érdeklődnék, hogy egy társasház tetőterének vagy lapos tetejének eladása (magánszemélynek lakáscélú beápítésre) milyen adózási és illeték vonzattal jár. Konkrétan:

1. kell-e a vevőnek illetéket és a háznak adót fizetnie, ha pénzért adják el a tetőteret?
2. mi a helyzet, ha a vevő csak felújítást vállal, és pénzmozgás nincs?
3. ha illetéket kell fizeni, annak mennyi az összege? A lakásra vonatkozó, vagy 10%?
4. melyik konstrukció a kedvezőbb, ha adásvétel van, és a ház a befolyt pénzből végez felújítást, vagy ha a tetőtér ellenértéke a felújítás, és nincs pénzmozgás?

Köszönettel: Leó
dr. Nagy Zoltán válasza2009-02-14
Tisztelt Leó!
1. Igen. Igen.
2. Megoldható oly módon, hogy adófizetés ne terhelje a társasházat.
3. 10 %.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Cimkefelhő:
elővásárlási jog elbirtoklás ingatlanügyletek szerződéstervezetei ingatlan zálogjog birtoklás ingatlanjogi problémák ingatlan elbirtoklása kölcsönszerződés ingatlanok birtoka ügyvéd kölcsönszerződés adatai társasházakról visszavásárlási jog budapesti ügyvéd ajándékozási illetékkedvezmény ingatlanok cseréje ajándékozási illeték

Ingatlan - Add el magadAlbérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladásaMunka Magyarországon
Munka Magyarországon
Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Homeinfo
www.homeinfo.hu