ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
zsuzsa 30946 számú kérdéseVeszprém2009-02-20
2001-ben a férjem nekem ajándékozta a szüleitől örökölt családi házát.A férjem elvált 2 gyermeke van. Közös gyerek nincs.Azt szeretném kérdezni,ha férjem elhalálozna a gyermekeinek kell-e a fenti ajándék házból juttatni valamit?
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Virág 30945 számú kérdésePest2009-02-20
Tisztel Ügyvéd Úr!

21 éves vagyok. Az édesapám elhunyt, a nevelőanyám pedig el akarja adni a lakásunkat. A lakás tulajdonosa az édesapám volt, a dédnagymamám pedig a lakás haszonélvezője. Ő hallani sem akar költözésről. A nevelőanyám nem tulajdonosa a lakásnak. Az lenne a kérdésem, hogy ha a dédnagymamámmal történne valami, a nevelőanyám eladhatná a lakást? Illetve a lakás tulajdonrészét ilyen esetben ki kapja meg?

Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel: K. Virág
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt Virág!
Egy nagy kérdés tisztázatlan: Ki a lakás tulajdonosa? És még egy: A nevelőanya haszonélvezeti jogot szerzett?
Ezen infok ismeretében tudnék választ adni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Arányi 30944 számú kérdéseKomárom-Esztergom2009-02-20
Tisztelt Ügyvédnő,

Egy életbevágó kérdésre szeretnék választ találni és nagyon remélem, hogy tud benne segíteni.
Családommal egy építkezést kezdtünk meg múlt év októberében pár héttel a válság bejelentése előtt, és 15 MFt svájci frank alapú hitelt vettünk fel egy pénzintézettől. Sajnos lemondeni az építkezést vagy a hitelt már nem lehetett, mert a telken már elkészült az önerőből az alap, (így nem igazán értékesíthető), a hitel konstrukció pedig még az alacsony kamatlábbal számolt konsturkció volt, ha módosítjuk vagy új, más deviza vagy forint alapú hitelt vettünk volna fel akkor ez a kamatkláb már jóval magasabb lett volna.
Szóval már aláírtuk a kölcsönszerződést, és a jelzálog szerződést is. A szerződés szerint a 15 MFt aktuálisan, a szerződés aláírásakor számolt árfolyamon lett megállapítva, és annak 15%-al növelt összegét jegyeztették be jelzálog terhelésként az ingatlanra (állítólag ez egy valuta tartalék amivel biztosítják, hogy ha a frank ára lejebb esik akkor is tudják finanszírozni a hitelt). Szóva az épülő ingatlan hitelbiztosítéki értéke a felbecsült 27 MFt inagtlanérték 85%-a ,vagy is 23 MFt. A jelzálog terhelés a 15 MFt hitel miatt kb. 116000 CHF, vagyis cirka 23 MFt. Így tulajdonilap bejegyzés szerint nincs is már fedezet további hitelfelvételére sem. Pedig lenne egy lehetőségem vállalati hitelt felvenni kamatmentesen, de a bank az állítja, hogy ha kevesebb svájci frankra állíptja meg a kifolyósított összeg után a svájci frank hitelemet, akkor sem fogja a jelzálogjog bejygzést módosítani, sőt akkor sem ha nem 15 MFt értékben kérem le a hitelt hanem csak 12 MFt-ot, mert a többit a kamatmentes hitelemből finanszíroznám, de így azt felvenni sem tudom.
A ban k annyit mond nem jegyeznek be újabb összeget a tulajdonra, maximum kiadnak egy elismervényt hogy a tényleges tartozásom a bank felé nem 116000CHF, hanem csak 75000CHF (kb. ennyi az eltérés a vaóságban).
A kérdésem van-e arra jogi szabályozás, hogy messze magasabb összeget jegyezzen be jelzálogra egy bank mint amivel az ügyfél igazoltan tartozik, és hogy az ügyfél kérésére ezt módosítani lehet-e vagy sem.
Előre is nagyon köszönöm a segítségét, sajnos nagyon sürgős lenne a válasza, köszönöm a megértését
Tisztelettel Arányi ZSolt
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Zsolt 30943 számú kérdésePest2009-02-20
Tisztelt Ügyvéd úr.

Kaucióval kapcsolatos kérdésem lenne: albérlet során letételre került 100ezer ft kaúció, melyet a ingatlan visszaadása után a tulaj különböző fiktív tételekre hivatkozva (pl. üvegezés, festés, csempézés), melyben kárt nem okoztunk, ezt lakótársaim is igazolni tudja, nem hajlandó visszaadni, sőt az igazát bizonyítandó, még azon felül is követek kártésítést.
Kérdése,: a kaució a törvény szerint visszajár, kivétel ha a tulaj hitelt érdemlően bizonyítani tudja a károkozás tényét és annak költségét, vagy evvel az összeggel ő rendelkezik és nekem kell bebízonyítani, hogy engem illet??
Tahát ki köteles bizonyítani? A plusz követelést gondolom a tulaj, de a kaúciót?


Válaszát előre is köszönöm: Zsolt
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt Zsolt! MIvel Ön nem kapja vissza a kauciót, ezért Önnek kell bírósági eljárást kezdeményeznie, amelyben Önnek kell bizonyítani, hogy a kauciót átadta, azt nem kapta vissza, ill. hogy nem okozott károkat, ill. nem maradt díj- vagy költség megfizetetlenül. Minden más bizonyítás a bérbeadót terheli.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Éva 30942 számú kérdéseBudapest2009-02-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!

1, Érdeklődni szeretnék, hogy 91 éves nénivel lehet-e megtámadhatatlan eltartási szerződést kötni?

Ezt azért kérdezem, mert több helyen olvastam, hogy az eltartási szerződés, az egy szerencse szerződés is, mert, ha az idős korú eltartott túl hamar meghal, akkor érvénytelen a szerződés, mert nem etikus.
A néni járóképes, jön-megy, intézi a saját kis dolgait.

Ehhez a nénikéhez gondozónő jár, segít hajat mosni és elviszi a ruhákat kimosatni - a Szoc.oszt. alkalmazottja.
Tudom, hogy szerződés kötés esetén e a feladat az én kötelességem lesz.

2. Szeretném tudni, hogy ezt a szolgáltatást továbbra is kaphatja -e a nénike, vagy fel kell mondania?
Megszokta, hogy hetente egyszer megy hozzá a gondozónő, sajnálná ha megszűnne a látogatása.

Köszönöm válaszát! Éva
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt Éva!
1. Nincs olyan, hogy megtámadhatatlan szerződés. DE: lehet olyan szerződést kötni, amely a megtámadó esélyeit a nullához közelíti.
2. Az eddigi szolgáltatásokon nem kell változtatnia.
A tartási szerződést ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett szerződésbe kell foglalni, ebben akár az Irodánk segítségére is szmíthat, kérem, hogy keressen bennünket a 527290 telefonszámon.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Margit 30941 számú kérdéseBudapest2009-02-20
Élettrásamat egy éven át ápoltam roppant odaadással. Végül tartási szerződést kötöttünk, mert kölcsönöket kellett felvenni gyógyítására, és e tartási szerződés révén nekm juttatott ingatlanrész e kölcsönök visszafizetésére is fedezetül szolgált volna. Ám a szerződést halála miatt már nem tudtuk ellenjegyezteteni.
Vajon kötelmi jog bejegyzésének tűrésére kötelezhető-e törv. örököse?
Avagy lehet ez akár végrendelet annak ellenére, hogy nem tartalmazza, hogy "halálom esetére", hanem így fogalmaz: "a jelen élethelyzetből fakadó, időben és tartamban belálthatatalan következményeket a gondoskodás szándékával kompenzálni kívánja.."
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt Margit!
A szerződés érvényessége esetén annak földhivatali bejegyeztetése érdekében bírósági eljárást kell indítani, vagy a tartás ellenértékével hagyatéki hitelezőként felléphet.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

szilvia 30940 számú kérdéseBudapest2009-02-20
T.Ügyvéd úr.

A kérdésem egyszerü de a helyzetem nem,egy 35nm-es önlormányzati panel lakásban lakom hatéves fiammal mint családtag mert az édesanyám(föbérlö)5évvel ezelött elhagyta a lakást.Azota én viselem a lakás terheit.A lakásban több radiátor nem müködik ezt az önkormányzat felé már több alkalommal jeleztem és ök küldtek is egy szakembert aki megállapitotta,hogy a radiátor eliszaposodott és ezzért nincs fütés,de ezután semmi nem történt.Kérdésem a következő milyen kötelezetsége van az önkormányzatnak a cserét illetöen?kérhetem-e én mint családtag a cserét?
Milyen kölcség megosztás lehetséges:50/50%?


köszönöm
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt Szilvia!
Meg kellene néznia a bérleti szerződést, annak rendelkezései érvényesülnek, de feltételezem, hogy a csere költségeit Önnek kell viselnie.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Mónika 30939 számú kérdéseBudapest2009-02-20
Tisztelt Ügyvédúr! Egy elég összetett problémával fordulok Önhöz. Nagymamám 2007-ben meghalt. Neki 3 gyermeke volt, közülük az édesanyám és a nagybátyám már nem élnek, a nagynéném maradt csak a gyermekei közül. A nagymamám után, mivel anyukám már nem él én örököltem 1/3 részét a lakóingatlannak, a másik két 1/3 rész: a nagynénémé (nagymamám egyetlen megmaradt gyermeke) és az unokahugomé (elhunyt nagybátyám gyermeke). Lakástulajdon szerzése címén a fizetendő illeték rám eső része az általam örökölt rész értékének 6%-a, amit a rokonsági fokkal (unoka) magyaráztak. Utánanéztem, s tényleg ezt a 6%-ot találtam. Azt is olvastam, hogy a rokonsági fok 1. szintjén (ahova a nagynéném tartozik) az illeték összege 2,5 %, viszont Ő olyan hivatalos levelet kapott, amiben azt írják, hogy neki semmit sem kell fizetnie. Több kérdésem is felmerült ezzel kapcsolatban: Az elhunyt nagymamám gyermekének (nagynénémnek) miért nem kell kifizetnie a 2,5 %-ot?
A nagymamámmal halála előtt egy háztartásban éltünk, mivel igaz nem ő volt a hivatalos gyámom, de édesanyám halála után ő nevelt fel. Az állandó lakcímem is az örökölt lakóingatlan. Ez esetben nem-e lehet jogilag valamilyen módon ezt a 6%-ot lefaragni? Nekem ez óriási összegnek tűnik. Amikor a közjegyzői díjat befizettem, a közjegyző ennek az összegnek az 1/5 részét említette, hogy kb. majd annyi lesz az illeték. Ez a 6% teljesen földhöz vágott, mivel a megadott határidőn belül, de még talán egy éven belül sem tudok ennyi pénzt összeszedni.
Várom mielőbbi válaszát, nagyon fontos, sürgős lenne! Köszönöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt Mónika!
Ha az alábbinak felel meg, akkor 2.5 % az illeték...

I. Az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére (Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik)

Ha pedig Az alábbiba, akkor 6 % ...

II. Az örökhagyó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére

Amennyiben az első verzió a valós, úgy fellebeznie kellene a határozat ellen.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Beáta 30938 számú kérdésePest2009-02-19
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Építkezésünk 2. üteméhez lakáshitelt, 1/2 szocpolt szeretnénk intézni. Az első ütem kész /nem új ház építés volt/, használatba vételi engedélyen férjemmel közösen szerepelünk.
Előzmények: 1998.nov-ben kötöttünk házasságot, akkor már 1/4 rész tulajdonom volt az ingatlanban vétel címen. 1999.januárban megkaptam anyukámtól és testvéremtől a további 3/4 részt.
Bankoknál kérik férjemtől a tulajdoni hányad igazolását, de ő nem szerepel a "telekkönyvben".
Szeretném megkérdezni, hogy az érték-arány kialakításánál a jelenlegi értéket mi találjuk ki, hogy aztán kiszámolhassuk a hányadokat?
-Férjem így ráépítés jogcímén vagy házastársi közös vagyon megosztással kerül telekkönyvbe? válaszát előre is köszönöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt Beáta!

A tulajdonszerzés jogcíme kapcsán az Önök döntése az elsődleges, bár elsősorban a ráépítés jöhet szóba véleményem szerint. Ezt ügyvéd által készített és ellenjegyzett okiratba kell foglalniuk.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Tünde 30937 számú kérdésePest2009-02-19
Tisztekt Ügyvéd Úr!

Édesanyám és férje szeretné az én nevemre átíratni a lakásukat, azaz a tulajdonjogot átruházni, úgy hogy a haszonélvezet az övék maradjon. Segítségét kérem abban, hogy milyen módon lehet ezt megtenni (ajándékozás, ádásvétel) a legkedvezőbben, értem itt a tulajdonjog átruházása és szerzése utáni fizetési kötelezettségeket. A céljuk ezzel az, hogy édesanyám férje szeretné a lányát kizárni az örökségből. Milyen lehetőségek vannak?
Köszönettel
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt Tünde!
POntos költségeket nem tudok mondnai, ahhoz némileg több információ lenne szükséges. Ami bizonyos: ügyvédi közreműködés szükséges lesz hozzá, ezért érdemes megekeresni a megfelelő hozzáértéssel bíró ügyvédet, másrészt - ha az örökségből történő kizárás is szempont - akkor valószínűleg csak visszterhes átruházási módok jöhetnek szóba (adásvétel, tartási-életjáradéki-öröklési szerződés). Amennyiben a megoldásban az Irodánk a segítségére tud lenni, úgy kérem, hogy keressen a 352-7290 telefonszámon.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

EDIT 30936 számú kérdéseBudapest2009-02-19
TISZTELT ÜGYVÉD ÚR! 2008 JANUÁRJÁBAN A FÉRJEMMEL KÖZÖSEN VÁSÁROLT LAKÁSUNKBÓL, 3,5 ÉVES GYERMEKEMMEL ELJÖTTEM, FÉRJEM AGRESSZIV MAGATARTÁSA MIATT. AZÓTA A VÁLÓPER IS ELKEZDŐDÖTT. AKKOR CSAK NÉHÁNY SZEMÉLYES TÁRGYAMAT TUDTAM MAGAMHOZ VENNI , MOST SZERETNÉM A BÚTORAIMAT ÉS MÉG OTT MARADT SZEMÉLYES TÁRGYAIMAT ELHOZNI. DE A FÉRJEM MINDENT MAGÁNAK AKAR, A ZÁRAKAT IS LECSERÉLTE , A GYEREK RUHÁIT ILLETVE DOLGAIT SEM HAJLANDÓ KIADNI.A VÁLÓPER SORÁN MÉG NEM SZÜLETETT SEMILYEN DÖNTÉS. A KÉRDÉSEM AZ LENNE , HOGY VAN -E LEHETŐSÉGEM LAKÁSBA VALÓ BEJUTÁSRA ÉS AZ INGÓSÁGAIM ELHOZATALÁRA ESETLEG KÉRHETEK-E RENDŐRI INTÉZKEDÉST , VAGY MILYEN LEHETŐSÉGEIM VANNAK ERRE A PROBLÉMÁMRA? VÁLASZÁT ELŐRE IS NAGYON KÖSZÖNÖM!
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt Edit! Csak a jogerős és végrehajtható ítélet alapján lesz kikényszeríthető az Ön bejutása a lakásba.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsolt 30935 számú kérdéseVas2009-02-19
Tisztelt Ügyvédnő!

Két éve meghalt édesapám. Az apai részt néhai bátyám két felnőtt fiával közösen örököltem. Így a tulajdoni részek a következőek.
Az ingatlan
4/8-a édesanyámé,
1/8-a bátyám egyik fiáé,
1/8-a bátyám másik fiáé,
2/8-ad rész felett Én rendelkezem.

Bátyám egyik fiának nagy összegű tartozása miatt a hitelező az 1/8-ad tulajdoni hányadra jelzálogot jegyez be. Ami a forgalmi érték fölötti összeg.
Kérdésem: esetleges végrehajtás veszélyezteti-e idős Édesanyám holtig tartó haszonélvezeti jogát ( kirakhatják-e lakásából unokaöcsém tartozása miatt ), illetve veszélyezteti-e jómagam illetve másik unokaöcsém örökségét?
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2009-02-25
Kedves Zsolt! Nem veszélyezteti sem végrehajtás, sem pedig kilakoltatás. Ellenben ha elárverezik, aki megszerzi, kérheti akár bíróságtól a közös tulajdon megszűntetését, pl. megváltással vagy hogy őt fizessék ki.


Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
drkocsisrita@forcekft.hu

sandor 30934 számú kérdésePest2009-02-19
Tisztelt ügyvéd úr.

2003 2.hoban vásároltunk egy zártkerti ingatlant melyet 2008 10. hoban eladtunk,az adásvételi szerződés megkötésekor az ottani ügyvéd úr azt a felvilágositást adta mivel 5 évnél régebbi igy az összeg adómentes.Most hogy olvasgatom a forumot egészen más dolgokat látok azt szeretném kérdezni hogy akkor most hogy van ez és mi tévő legyen az ember ilyenkor.Előre is köszönöm:
Sándor
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt Sándor!
Az adott eladáson - ha jövedelmük keletkezett - adót kell fizetni, a pontos számításokhoz használja az ingatlanjog.hu oldal adókalkulátorát.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Piroska 30933 számú kérdéseBudapest2009-02-19
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Édesanyám meghalt, és férje (nem az apám) rám akarja hagyni a lakását. Legyen az én tulajdonom, hogyha meghal, nehogy a soha nem látott fia örökölje. Én úgy érzem ez nem olyan egyszerű. Szerintem a fia mindenképpen örököl. Engem ez nem zavar, csak az okoz gondot, hogy milyen kötelezettségeim lehetnek ezek után. Pl.Ha nem fizeti a lakás költségeit, vagy ha beteg lesz, stb. .

Tisztelettel:
Németh Piroska
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt Piroska!
A fiú mindenképpen örökölne - minimum kötelerészt - akkor ha Ön végrendelet vagy ajándékozás címén szerezné az ingatlant. Ha viszont adásvétel, tartás, életjáradék, öröklési szerződés címén szerezné meg, akkor a fiúnak nem lehetnek jogos igényei. Ez utóbbiak kapcsán azonban Önnek lehetnek -eltérő mértékű - kötelezettségei, amelyeket érdemes a szerződést elkészítő ügyvéddel elmagyaráztatni, hogy oylan szerződés szülessen, ami a férj szándékainak és Önnek is megfelel. Amennyiben ebben az Irodánk a segítségére tud lenni, úgy kérem, hogy keressen a 352-7290 telefonszámon.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Erika 30932 számú kérdéseBudapest2009-02-19
Tisztelt Ügyvéd Úr!A köteles részről és az adományról kérdezném.A sógornőmnek két hitele van, egyik hitelből jelzálog került a szülei házára. A másik hitelt előbb vette fel de nem törlesztette rendesen. a két hitelt két különböző banknál kapta, de mivel nem fizette ki a két bank összevonta a két tartozást, és mivel a szülők jelzálogot vállaltak, tőlük kérik a tartozás kiegyenlítését.Mivel a másik bank ez tartozás miatt szerződésbontást és felszámolást tett kilátásba,kérdezném ha a tartozás kiegyenlítésre kerül akkor a banki szeződés visszaállítható-e? Kisnyugdíjasok révén a pénzt másik gyermeküktől kapják kölcsön (2millió ft)Mivel nem látunk esélyt arra, hogy a sógornőm valaha is visszatudná fizetni ezt az összeget, érdeklődnék, hogy ha ezt az összeget adományként kapná (közjegyző előtt) akkor az örökségéből (köteles részből) lelehet-e vonni? Szeretnénk a pénzt visszakapni. Mi a különbség a betudás és az adomány között? Utólag,amikor már a pénz befizetésre került, akkor is megírható-e az adományozási papír? Vagy van-e más jogi lehetőség arra, hogy a segítségül adott pénzt visszakapjuk, vagy, beszámításra kerüljön? Köszönettel
dr. Nagy Zoltán válasza2009-03-01
Tisztelt Erika!
nem teljesen világos a kérdése, de azt hiszem, hogy annak pontos megértése esetén tudnék korrekt választ adni vagy megoldást kínálni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:

Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Cimkefelhő:
illetékfizetés közös tulajdont megszüntető szerződés adatai drágaköves ékszer szerződésminta ajándékozási illetékmentesség ingatlanok cseréje ügyvéd bérleti szerződés adatai ingatlanjog ingatlanhirdetés közös tulajdon megszüntetése polgári per vételi jog kereset bérleti szerződés közös képviselő ingatlanügyletek szerződéstervezeteiAlbérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Ingatlan - Add el magad

Homeinfo
www.homeinfo.hu

Munka Magyarországon
Munka Magyarországon