Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Ramóna 22416 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2008-01-03
Tisztelt Ügyvéd úr!

A szüleim közös tulajdonú családi házban éltek.
2007 tavaszán édesapám halála után édesanyám (és mi, a 3 testvér, mint tulajdonosok) eladtuk a nagy családi házat. Mivel a szerzéskori érték ( öröklési érték ) és az eladáskori érték között pozitív különbözet keletkezett, adót kellene fizetnünk. (25%)

Mivel az édesanyámnak sikerült vennie egy kisebb értékű lakást a saját nevére a családi ház értékesítése előtt 3 hónappal, Jogosultak vagyunk-e a lakásvásárlás kapcsán, mint gyermekei az adó meg nem fizetésére , kedvezményre?

Mivel a testvérek a közeli hozzátartozójuk (édesanyjuk) számára lakáscélú felhasználásra fordítottuk azt az összeget, ami után egyébként adózni kellene. Édesanyám nevére lett minden számla kérve.
Érvényesíthetik-e a testvérek adóbevallásukban a lakásszerzési kedvezményt, tehát nem kell fizetnünk ez után 2008-ban?!

Tisztelettel: Kocsisné
dr.Balla András ügyvéd válasza2008-01-13
Tisztelt Kocsisné!

Ha jól értelmezem a leírtakat, az összes érintettnek összesen keletkezett jövedelmét lefedi az édesanyja által vásárolt lakás értéke.

Ebben az esetben a szükséges egyéb feltételek megléte esetén nem látom akadályát az Ön által vázolt megoldásnak.

Tisztelettel
dr.Balla András ügyvéd
5000 Szolnok, Mária u. 31.
+36 30/9640-826

dr.balla@chello.hu

Anikó 22415 számú kérdéseBudapest2008-01-03
Tisztelt dr. Nagy Zoltán!
Elöször is boldog új évet kivánok.
Lenne egy érdekes kérdésem. Melyik bir nagyobb "hatalommal"? A tulajdonos vagy a haszonélvező?
Lakásról lenne szö. A férjemtöl elváltam és vele vannak vitáim!
Elöre is köszönöm a válaszát.

Tisztelettel

Anikó
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-04
Tisztelt Anikó!
Viszont kívánom Önnek is!
Nehéz a kérdésére egy szóval válaszolni. Ha a birtoklás és a használat lehetőségét nézzük, akkor ezekre a haszonélvező a tulajdonost is megelőző módon jogosult. Ha az eladás, a megterhelés lehetőségét, ezek viszont kizárólag a tulajdonost illetik meg.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Petra 22414 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2008-01-03
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Valószínűleg ezerszer válaszoltak már az általam feltett kérdésre, de sajnos a kereső programokkal nem találtam meg.

A gondom az, hogy 2006-ban vettem egy 70 m3 lakást. A lakás új építésű társasház 2005-ben épült. Nekünk az idei tél ez első itt. A tapasztalatokat most gyűjtjük. Az első gondom akkor kezdődött mikor a lányom szobája elkezdett vizesedni. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a kb. 12 m3 szoba fala 5 méteren keresztül a külső fallal érintkezik. Így nagyon hideg. Szélső lakás. Az építés során ezt a falat csak levakolták. Az első emeleten lakunk. Az alattunk lakó szinttől egybeöntött vasbeton födém választ el. Valamilyen szigetelés ugyan lázszik a födém körül, de a szigetelő anyag vizesedik. A szobák fűzése egyedi központi fűtés. A nappaliban a termosztát 23.5 Co-ra van állítva éjjel és nappal is. A gyerek szoba radiátora 6-on működik. Ennek ellenére a vizesedő helyen a ( ami szemben van a radiátorral. kb. 2.5 m-re ) hőmérséklet 15-16 Co között mozog. A páratartalom a lakásban 54-64 %. Ami egy 23 Co esetén nem okozna gondot. Így viszont kicsapódás keletkezik. A szobában egy gyerek él. Ruhaszárítás és egyéb páraképző tevékenység nem folyik. A problémát 12. hó 6-án jeleztem a kivitelezőnek. Az ünnepek előtt érdeklődtem , de azt a választ kaptam hogy sajnos elkutyulták a papíromat de elnézést és majd intézkednek. Kérdésem az lenne mi ilyen esetben a teendő. Mennyi idő múlva kötelesek válaszolni a bejelentésre.? Ha nem tudunk megegyezni milyen jogi utat javasol? Van e lehetőségem a lakóktól függetlenül az én külső falamra szigetelést rakatni? Ha igen mi az eljárás módja? Szavaztatni kell? Lakógyűlés stb?

A pontos tényekhez hozzátartozik még az is, hogy az alattam lakó nem fűt. Valószínűleg ( mivel közöttünk nincs szigetelés) azért is alacsonyabb a hőfok a fal mentén. Van e módom az alattam lakót kérni a temperáló fűtésre. Ha igen milyen módon?

Köszönöm megtisztelő figyelmét és várom válaszát.Tisztelettel:
Petra
dr.Balla András ügyvéd válasza2008-01-09

Kedves Petra!

A falak szigetelésnek illetve a födém rétegrendjének az általános építési normáknak való megfelelősége ingatlanszakértői kérdés.

Amennyiben ezek hiánya vagy hibás mivolta a laikus számára is nyilvánvalóak, abban az esetben a 181/2003 (XI.5) Korm. Rendeletben foglalt jótállási jogait gyakorolhatja az építtetővel szemben.

Ezen jogszabályhely 3. § szerint
„(1) A jótállás időtartama az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított három év.
(2) A jótállási jogokat a lakás (lakóépület) tulajdonosa, a lakás tulajdonba adásáig a megrendelő (a továbbiakban együtt: jogosult) a vállalkozóval vagy az általa javításra kijelölt szervezettel szemben érvényesítheti."

A rendelet meghatározza, hogy mely épületrészekre vonatkozik jótállás (ebben megtalálható a födém is):
„1. A lakások és a lakóépületek kötelező jótállás alá tartozó épületszerkezetei:
a) a lakóépület alapjai, fal- és födémszerkezetei,
b) a lakások burkolatai (ideértve a festést, a mázolást, tapétázást is),
c) a lakóépület nyílászáró szerkezetei, korlátjai és mellvédjei,
d) a lakóépület kéményei,
e) a lakóépület tetőzete és az azon levő tetőfelépítmények,
f) a lakóépületen levő ereszcsatornák és esővízlefolyó vezetékek,
g) a lakóépület szigetelése és a külső vakolat."

A fentiek szerint tehát Önnek jogosan áll fenn igénye az építtető vállalkozóval szemben. A jótállási jogok gyakorlására a polgári törvénykönyv szabályait kell alkalmazni, ami alapján Ön kérheti a kijavítást, a Jogosult a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel. A társasháznak ezen munkálatok elvégzésébe nincsen beleszólása, hiszen ez az Ön és az építő/vállalkozó között fenn álló jogviszonyból ered.

Amennyiben a kivitelező által kínált megoldás nem megfelelő, és a vállalkozó saját költségén nem hajlandó az Ön által kért kijavítási munkát elvégezni, az érdekérvényesítés valószínűleg csak peres úton lehetséges.

Az Ön alatt lakó temperáló fűtésre kötelezése csak abban az esetben lehetséges, ha a társasházat alapító okirat vagy az ahhoz tartozó Szervezeti és működési szabályzat tartalmaz ilyen klauzulát amelyben a lakókat kötelezi minimális szintű fűtésre.

Tisztelettel
dr.Balla András ügyvéd
5000 Szolnok, Mária u. 31.
+36 30/9640-826

dr.balla@chello.hu

zsolt 22413 számú kérdésePest2008-01-03
Tisztelt Ügyvéd Úr!

két éve költöztünk egy újépítésű tetőteres családi házba.Az első évben már jeleztük az eladónak, hogy a szobák menyezetén vizes foltok jelentkeztek.Akkor abba maradtunk, hogy megvárjuk a következő telet hátha csak a sok pára , építési viz. Az idén télen újra jelentkezett a probléma. Szakértőt hivtunk aki megállapította, hogy hiányzik a párazáró fólia.Az egész állmenyezetet le kel szedni és újra gipszkartonozni.
Kit terhel ennek a költsége, ez beletartozik e a szabvatosság körébe?.
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-04
Tisztelt Zsolt!
Igen, ez jótállási körbe tartozik, és minden költsége az eladót terheli.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Papp György 22412 számú kérdéseBudapest2008-01-03
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Keresztanyám ajándékozással 2001-ben ingatlanhoz jutott. Most fia nevére szeretné íratni az ingatlant (aki házas és első lakáshoz jutó) milyen fizetési kötelezettségek keletkeznek az 'eladónak' illetve a lakáshoz jutónak. Ingatlan értéke 7 M Ft. Milyen más költséghatékony módszer létezik családon belüli tulajdonosváltáshoz? Köszönettel: Papp György
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-04
Tisztelt György!
A két legkézenfekvőbb megoldás, azaz az ajándékozás esetén 350 eFt, adásvétel esetén 260 eFt illetéket kell a vagyonszerzőnek fizetni. Adófizetési kötelezettség az eladónál egyik estben sem merül fel.
Az utóbbi esetben még 40eFt kedvezmény elképzelhető, ha nem töltötte be a 35. életévét. Más, költséghatékonyabb megoldás nincs, bár el lehet gondolkodni a tartási, életjáradéki, öröklési szerződéseken, de azok sem "olcsóbbak".
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Kriszta74 22411 számú kérdésePest2008-01-03
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Idei évre terveztem a házépítést.
Az Isaszegen lévő telken már áll édesanyám háza, de a beépíthetőség lehetővé teszi, hogy még egy házat felépítsünk rajta.

34 éves leszek idén, kisfiamat egyedül nevelem, nagyobb megtakarítással nem rendelkezek, így szeretném megtudni, hogy első ház építése kapcsán 2008-ban milyen kedvezmények illetnek meg engem.

A tanácsát kérem abban, hogy az ingatlan tervezése, építése kapcsán milyen folyamatot tartsak (tervező, hatóságok, bank), hogy ne kelljen mindenhova feleslgesen visszamenni.
Mik az általános buktatók az építsére felvett hitelek kapcsán?

Segítségét köszönöm

Kriszta74
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-04
Tisztelt Kriszta!
Az építés kapcsán megilleti a gyermeke után 900 eFt "szocpol", más támogatásról nem tudok, esetleg az önkormányzat adhat még iylet. Elérhető kedvezmény lehet még az építésre egy támogatott lakáshitel, ez ügyben pedig valamelyik banknál kell a részletek felől érdeklődni.
A folyamatot tekintve nem lehet egyértelmű választ adni, gyakorlatilag a felsoroltakkal párhuzamosan kell foglalkozni. Egyébként már a tervezésél is figyelni kell az építési szabályokra, mint ahogy a finanszírozási lehetőségekre is.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Erika 22410 számú kérdéseBács-Kiskun2008-01-03
Tisztelt ügyvédnő!

Köszönet a gyors válaszért,amit 22366 számú kérdésemre kaptam!
Van benne egy olyan bekezdés, amit igazán nem tudtam pontosan értelmezni.Idézem:Ugyanakkor, ha ez a férjnek ez az új is különvagyona,úgy ön a lakás elhagyásával egyidejűleg fizetendően kérheti tőle a lakás használati jog ellenértékének önre eső részét,mely a lakás beköltözhető és lakott forgalmi értéke különbözetének1/3-a, amennyiben a gyermekek önnél kerülnek elhelyezésre, úgy rájuk figyelemmel2/3 és mely.... Amit előzőleg nem említettem, hogy ezt a lakás 1,5 milóval kevesebbért vettük, mint amazt eladtuk, és szintén a férjem nevén maradt.Akkor ezek szerint én, úgy értelmezem, hogy ez is a férjem különvagyona, és én kérhetném a lakáshasználati jog ellenértékének az énrám eső részt.De pontosan ez mit takar ?
A gyerekekről lemondott, nálam lennének elhelyezve, ilyenkor a gyerekek miatt jár -e valami , hogy ne maradjunk fedél nélkül? Előre is köszönöm válaszát

Tisztelettel : Erika
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2008-01-03
Tisztelt Erika !

Szívesen a választ.
Jól értelmezi, a lakás férje különvagyona, ezért Ön a lakáshasználati jog ellenértékének Önre (1/3) és a gyerekekre (+1/3) eső részére jogosult. Ez utóbbi az, ami jár „a gyerekek miatt”, és tulajdonképpen – többek között – azért jár a lakáshasználati jog ellenértéke, hogy Önök „ne maradjanak fedél nélkül”. (Megjegyzem, hogy amennyiben Ön még azt megelőzően, hogy megállapodnának, és különösen, hogy férje megfizetné a lakáshasználati jog ellenértékének Önökre eső részét, önként elköltözik otthonról a gyerekekkel, nem fog járni!) Másrészt pedig azért jár, mert maga a lakáshasználat joga egy vagyoni értékkel bíró jogosultság. Eddig négyen használták a lakást, amennyiben házasságukat a bíróság felbontja, és Ön a gyerekekkel elköltözik onnan, úgy férje már csak egyedül, azaz kizárólagosan fogja használni, tehát „többlethez jut”, hiszen attól, hogy az a lakás az ő különvagyona, jelenleg még nem csupán ő jogosult ott lakni, hanem – mint együttélő házastárs – Ön is, és különösen a kiskorú gyerekeik is. Ez utóbbi azt jelenti jogilag, hogy attól még, hogy a lakás férje különvagyona, Ön és a gyerekek nem jogcím nélküli lakáshasználók (ebben az esetben nyilvánvalóan nem járna ellenérték), hanem jogcímmel rendelkeznek, azaz használati jogosultságuk van. Amilyen mértékben Önök használják a lakást, nyilvánvalóan olyan mértékben férje – akinek kizárólagos tulajdonát képezi az – „korlátozva” van ebben, de jogszerűen. Amikor Önök elköltöznek, ez a „korlát megszűnik”, ennek azonban vagyoni értéke van, amelyet meg kell térítenie.
Ez egyébként egy meglehetősen nehéz és bonyolult jogintézmény a családjogon belül, nem is túl régi, mert egy 1986-os törvénymódosítás eredménye, ezért - amennyiben érvényesíteni akarja - lehet, hogy érdemes lenne ügyvédhez fordulnia...

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Angela 22409 számú kérdéseBudapest2008-01-03
Tisztelt Ugyved Ur,

Tulajdonomban levo ingatlan felett hozzatartozo haszonelvezeti joggal rendelkezik. Kerdesem:

1. A lakas eladasa eseten jar e vagyoni resz a haszonelvezonek, ill. megakadalyozhatja e az eladast a haszonelvezo.

2. Hogyan lehet megszuntetni a haszonelvezeti jogot, - kell e azert fizetnem ha lemond rola onkent pl.- mi a megszuntetes folyamata, van e a megszuntetesnek barmilyen akadalya, pl hitel a lakason.

Koszonettel

Angela
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-04
Tisztelt Angéla!

1. Igen, jár ellenérték a haszonélvezeti jog ellenében. Az eladást magát nem tudja megakadályozni, de a tehermentes eladást igen. Azaz ha nem járul hozzá a haszonélvezeti jog megszüntetéséhez, akkor csak ezzel a joggal terhelten adható el az ingatlan.
2. Bírósági úton sem lehet kikényszeríteni a lemondást, tehát vagy meg tudnak állapodni, vagy terhelten adják el az ingatlant, vagy meg kell várni a ahszonélvezeti jog megszűnését.


Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

P. Tamás 22408 számú kérdéseBudapest2008-01-03
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az előző kérdésemben egy fontos dátumot félreütöttem, tehát:

2007 október vége óta lakunk a lakásban, nem 2006 óta....

válaszát előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

P. Tamás
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-04
Tisztelt Tamás!
ez nem befolyásolja az előbb írtakat.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

P. Tamás 22407 számú kérdéseBudapest2008-01-03
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Közös képviselővel való elégedetlenségünk sarkallott arra, hogy Önhöz forduljak kérdéseimmel.

2006 október vége óta lakunk a IX. ker-ben vásárolt lakásunkban. A társasház 11 lakásos, szinte kizárólag idősek lakják, ezt azért fontos megemlíteni, mert mi egy 2 gyermekes fiatal házaspár vagyunk, így "különlegesnek" számítunk a házban. A közös képviselő az egyik lakó, egy 90 éves bácsi, hallókészülékkel és bottal "közlekedik": idős korára való tekintettel szinte alig mozdul ki a lakásból.

A problémáink a következők:

A lakás előző tulajdonosaitól tudjuk, hogy 2005 tavaszán volt utoljára közgyűlés!

Nem tudom, hogy készült-e a háznak azóta éves beszámolója (2006-ra). Gyanítom, hogy nem, mivel azt a közgyűlésnek kellene elfogadnia.

Nem tudom, hogy mit tartalmaz az alapító okirat és/vagy az SZMSZ.

Ezen dokumentumok átadását többször kértem a közös képviselőtől, de nem kaptam meg.

Írásban is kértem a dokumentumokat (tértivevényes levéllel), de nem vette át a postástól, mondván "nem levelezik egy lakóval".

Számos egyéb problémánk miatt (példa 1: A ház olyan riasztóval van ellátva, mely a főbejárat ajtajának 40 mp-nél tovább tartó nyitvatartása után beriaszt. A riasztó csak kulccsal kapcsolható ki, kulcsa csak a közös képviselőnek van, az ő lakása mellett található a riasztó doboza (a 4. emeleten). Így gyakorlatilag egy hétvégi nagyobb bevásárlás utáni behurcolkodás is szinte lehetetlenné válik. példa 2: kizárólag kulccsal lehet kijutni az épületből. A főbejárati ajtón belül nincsen se kilincs, se elektromos kapunyitó. Tűzoltókkal beszéltem, ők is megerősítették, hogy ez tűzvédelmi szempontból igen aggályos.) is kértük ebben a levélben egy rendkívüli közgyűlés összehívását, de mint említettem a közös képviselő a levelet át sem vette (mivel tértivevénnyel adtam fel, erre bizonyítékom van.)

A ház állaga erősen romlásnak indult, és szinte soha sem takarítják a közös területeket.

A közös költség "gyanúsan" alacsony (mi 75m2-re 12 000 Ft-ot fizetünk vízfogyasztással, házbiztosítással együtt!).

Tudom, hogy a közös képviselő eltávolításának alapvető fóruma a közgyűlés, de mint említettem, az 2 éve nem volt összehívva, és meggyőződésem, hogy a lakóközösség (szinte mindenki idős, egyedülálló) érdeke a jelenlegi állapot fenntartása.
Kihez/milyen fórumhoz lehet fordulni ilyen esetben?
Nagyon el vagyunk keseredve, hogy cca 22 M Ft-os beruházással beköltöztünk egy gyönyörű lakásba, de maga a társasház szörnyű állapotban van, és így folyamatosan veszít értékéből.
De talán még nem késő, még visszafordítható a folyamat...csak nem tudom, mit lehet tenni, kihez lehet fordulni ilyen esetben.

Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelettel:

P. Tamás
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-04
Tisztelt Tamás!
Nem tudok túl sok biztatót mondani, a problémák elintézésének fúruma a közgyűlés, és ezen kívül nincs olyan fórum, amely ezekre jogorvoslatot biztosítana.
Bírósági úton kikényszeríteni a társasház jogszerű működését eléggé nehézkes és esélytelen próbálkozásnak gondolom.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Dóra 22406 számú kérdéseBudapest2008-01-03
T.Ügyvéd Úr!
Férjem elhunyta után a lakás felét lányom és előző házasságából származó két fia örökli. Az előző házasságból származó két fia, lányom javára lemondana a részükről.
Kérdésem, milyen módon tehetik meg, hogy minél egyszerübben legyen megoldva, illetve ha lamondanak az Ő gyermekeiknek (kikorúak) is le kell e mondaniuk az öröklésről?
Lakáson hitel is van az adós én vagyok a férjem adóstárs volt.Ebben az esetben is levonható a hitel, az illeték fizetésénél? Illetve milyen költségeket lehet figyelembe venni az illeték kiszabásánál, pl. a temetési költséget számlával kell-e igazolni.Előre is köszönöm szíves válaszát!
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-04
Tisztelt Dóra!

A hagyatéki tárgyalás megtartásra került már?

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Bea 22405 számú kérdéseBudapest2008-01-03
Tisztetl Ügyvéd Úr!

Budapesten szeretnék egy lakást megvenni 6,9 m forintért. Az eladó december végén sürgette a szerződéskötést, de végül nem történt meg. Az ingatlan egy Kft. tulajdonában van. A tegnapi nap folyamán felhívott az ingatlan közvetítő, hogy most derült ki, hogy 2 ingatlan egy helyrajzi számon van, még albetétesíteni kell, így nem tudok foglalót letenni csak egy vételi szándéknyilatkozatot aláírni. MIvel ez lenne az első lakásvásárlásom, így nem tudom, hogy ennek mi a módja, milyen buktatói vannak.

Mennyi időt vehet igénybe az albetétesítés? Mit kell feltétlenül tartalmaznia a szándéknyilatkozatnak? Ilyenkor mi történik az általam befizetett pénzzel.

Köszönettel:
Bea
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-04
Tisztelt Bea!
A vételi szándéknyilatkozattal nem vállal túl sok kötelezettséget - bár ez természetesen függ annak megszövegezésétől - így ez ne riassza el. Azt viszont tudnia kell, hogy a társasházi alapító okirat módosítása - ami ebben a helyzetbe a közös hrsz. miatt szükséges - elég hosszadalmas eljárás lehet, tehát ha sürgős a lakásvásárlás, akkor érdemes lehet másfelé is szétnézni. Amennyiben további segítségre van szüksége az Irodánk részéről - akár a lebonyolítás során is - úgy kérem, hogy keressen!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ildikó 22404 számú kérdéseBudapest2008-01-03
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Kérdésem az , hogy az adósságkövetelő cég milyen mértékig veheti el az ingatlanból származó, árverés útján kifizetett pénzt. Azt mondták, hogy nekem nem jár semmi, pedig az ingatlanom értéke kétszerese a tartozásnak. Kétségbeesett vagyok, mit tegyek? Albérletbe kényszerültem a két kiskorú gyermekemmel. Segítségét előre is köszönöm, tisztelettel : Ildikó
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-04
Tisztelt Ildikó!
Felelősséggel nyilatkozni a szerződés, a tulajdoni lap és a töténtek pontos ismeretében lehetne.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Éva 22402 számú kérdéseBudapest2008-01-03
Tisztelt Ügyvéd Úr !

Tanácsát szeretném kérni az alábbi két kérdésben:
1/ Amennyiben szeretném budapesti lakásomat eladni és az összeget teljes mértékben spanyolországi lakásvásárlásra fordítani, keletkezik-e nekem az eladás után adó- vagy illetékfizetési kötelezettségem ?

2/ Ha jól értelmezem a fórumon található ingatlanértékesítéssel összefüggő tanácsokat, akkor amennyiben lakásomat a vételtől (2006.Nov.) számított ötödik évben (2011. számít a hónap ?) adom el, akkor az összeg adó és illeték fizetése nélkül bármire fordítható. Ez így van ?

Válaszát előre is nagyon köszönöm,
Éva
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-04
Tisztelt Éva!
1. Illetéket az eladás után soha nem kell fizetni. Az adófizetés kapcsán nem tudok nyilatkoozni, mert az eladandó lakással kapcsolatban szükséges lenne ismernem jónéhány információt, de a spanyolországi lakásvásárlásra tekintettel nem csökkentheti a fizetendő adót. A jövedelem és az adószámítási metódusát megtalálja a www.ingatlanjog.hu oldal adózásról szóló tájékoztató rovataiban.
2. A 2006-ban szerzett lakását már 2011. január 1 után adófizetési kötelezettség nélkül adhatja el, illetéket pedig - mivel eladásról beszélünk - szintúgy nem kell fizetnie.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Angela 22401 számú kérdéseBaranya2008-01-03
Tisztelt Zsuzsanna,

Tulajdonomban levo ingatlan felett hozzatartozo haszonelvezeti joggal rendelkezik. Kerdesem:

1. A lakas eladasa eseten jar e vagyoni resz a haszonelvezonek, ill. megakadalyozhatja e az eladast a haszonelvezo.

2. Hogyan lehet megszuntetni a haszonelvezeti jogot, - kell e azert fizetnem ha lemond rola onkent pl.- mi a megszuntetes folyamata.

Koszonettel

Angela
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2008-01-12
Tisztelt Angéla!
1. kérdésére a válasz: A haszonélvező kérhet ellenértéket a haszonélvezetőről történő lemondásért, de lemondhat ingyen is. Ez utóbbi esetben azonban Ön ajándékozási illetéket fog fizetni a haszonélvezet értéke után. Megakadáloyzni nem tudja az eladást, de ha nem mond le ahaszonélvező a jogáról, akkor csak azzal terhelten tudja értékesíteni az ingatlanát, és ez természetesen nehezebb lesz.
2. A haszonélvezet megszűntetését mint ilyet nem ismeri a jog, arról a jogosult lemondhat ellenértékért vagy ingyenesen az ennek megfelő tartalmú szerződéssel lehet kérni az ingatlan-nyilvántartási törlséét. Lemondhat azonban a haszonélvező az eladásról szóló szerződésben is, nem kell feltételenül erre vonatkozóan külön szerződés.Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladásaCimkefelhő:
visszavásárlási jog közös tulajdon öröklési szerződés adatai öröklési illetékmentesség ingatlan szerződéstervezetek adásvételi szerződés adatai budapesti ügyvéd vételi jog csereszerződés adatai elővásárlási jog ingatlanügyletek lebonyolítása közös tulajdon megszüntetése bérleti szerződés ügyvéd drágaköves ékszer birtokvédelem birtoklásHomeinfo
www.homeinfo.hu


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Ingatlan - Add el magadMunka Magyarországon
Munka Magyarországon