ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
lászlo 22553 számú kérdéseKomárom-Esztergom2008-01-07
nekem a lakás a tulajdonom de a szüleimmel nagyon rossz a viszony és kiakarnak teni a lakásbol az ö haszonélvezetük holtig tarto én nem tudok elmeni mert nincs pénzem albérletre az a kérdésem hogy engem ved a jogszabály vagy akár hajléktalaná is tehetnek egyik naprol a másikra
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Mária 22552 számú kérdéseBudapest2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Nagykorú gyerekeink nevén van 50-50 %-ban egy lakás. Ezt el akarjuk adni és venni egy másikat a férjem nevére. A gyerekek viszont megvennék a férjem és az én nevemen lévő ház férjemet illető 50%-ot kitevő tulajdonát fele-fele arányban. A lakás kb 10 millió, mig a félház kb. 16 millió Ft, így egy gyerekre a lakásból 5 millió Ft jutott, a házban viszont 8 millió lesz. Mennyi illetéket kell vajon fizetni és van -e jelentősége, hogy közeli családtag veszi meg a házrészt?
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-07
Tisztelt Mária!
A rokoni foknak nincs jelentősége.
A gyerekek illetékének alapja 3-3 mFt, a fizetendő illeték 120-120 eFt.
A férje pedig a 16 mFt eladott és a vásárolt lakás forgalmi értékének különbsége után fizet illetéket, a különbség első 4 mFt-ja után 2, az azt meghaladó rész után pedig 6 %-ot.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Andi 22551 számú kérdéseCsongrád2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesanyámék építési telket vásároltak 2004-ben. Akkor nem kellett illetéket fizetni, a 4 év illetékmentesség ez év februárjában jár le.

Az építkezést megkezdték, áll a ház, tető van rajta, de még nem beköltözhető. Használatbavételi engedély nem adható rá.

Kérdésem a következő: Meg lehet hosszabbítani a határidőt? Ha igen, hova forduljunk kérelmünkkel?

dr.Agod Sándor ügyvéd válasza2008-01-16
Tisztelt Hölgyem!
Keressék fel az illetékes APEH illeték főosztályt az esetleges határidőhosszabítás érdekében, illetve az építésügyi hatóságot.
Tisztelettel
dr.Agod Sándor ügyvéd
6723 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 16. fszt. 6.
+ 36 62 450-267

agodiroda@freemail.hu

P. Tamás 22550 számú kérdéseBudapest2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Köszönöm válaszát a 22407-es kérdésemre.

Nagyon elkeserített... valóban nincs semmilyen módja a közgyűlésen kívül a közös képviselő kiskirályságának megdöntésére?

Ha 2 éve nem volt közgyűlés, és emiatt nem készült el a törvény által előírt éves beszámoló, akkor nem lehet emiatt adóhatósági vizsgálatot sem kezdeményezni?
Mit tehetek, ha az egész társasház (mármint a közös képviselő és a rajtunk kívüli lakók) érdeke ezen állapot fennmaradása?

Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

P. Tamás
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-07
Tisztelt Tamás!
Adóellenőrzést éppen kezdeményezhet, de az nem a helyzet megoldásának az általános módja, és nem is biztos, hogy eredményre vezet.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Attila 22549 számú kérdésePest2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!

2006.11.09.-én feleségemmel 1/2-1/2 arányban vásároltunk egy családi házat.
A vételár 25.5M forint volt melyből 2M Forint volt az Önerő, 23,5M forint pedig svájci frank alapú piaci kamatozású hitel!
2007. nyarán én eladtam a lakásomat 9,7M forintért Melyből 9,5M forintot beleraktam a törlesztésbe. (ezt a lakást ajándékba kaptam az édesanyámtól, a szerződésen 5M forint érték szerepelt, az Adóalapom így 4,7M Forint)
A feleségem pedig 2007.12.29.-én adta el az Ő lakását 6.8M forintért, (ezt a lakást 9 éve 2,7M forintért vette, az adó alap így 4,1M Forint) melyből 6,5M forintot szintén a hiteltörlesztésbe szeretnénk belerakni, ha megkapjuk a teljes vételárat a vevőtől, illetve a vevő bankjától.
A földhivatalba csak 2008-ban lett beadva.
Szeretném megtudni, hogy A Feleségemnek illetve nekem kell e adót fizetnünk?
És szeretném megtudni hogy a Feleségem lakása esetén a 2008-as, vagy a 2007-es törvény vonatkozik ránk?

Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!
Attila
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-07
Tisztelt Attila!
A felvázolt verzikóknál kedvezőtlenebb választ tudok adni:
1. Az ön által eladott lakáson realizált jövedelem után az adóalapját csak max. 2 mFt-tal csökkentheti, mert csak az önerő vehető figyelembe, a hitelösszeg nem, még akkor sem, ha utóbb a hitelt törleszti.
2. Hasonló a helyzet a felesége esetén is, tehát Ő sem jogosult az adóalapját a vásárolt lakás és a hiteltörlesztés kapcsán csökkenteni.
3. Egyébként a jövedelem keletkezése szempontjából az adásvételi szerződések földhivatalhoz történő benyújtása az irányadó.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsuzsanna 22548 számú kérdéseBudapest2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd úr!

Köszönöm válaszát illetékfizetésem kapcsán. Még egy kérdésem lenne:
A lányom tisztán lakáshitelből vásárolt gyömrői házrészt 6,5 millióért 2006. decemberében.
Idén 2008-ban eladja majd a budapesti lakását, remélhetőleg 13 millióért. A kettő között van 6,5 mill Ft. Ez illetékalap?
Ebben az esetben kell illetéket fizetnie miután eladta a bp-i lakást? A pesti lakás vételekor 2001-ben (ami akkor 5,5 mill. volt) meg lett fizetve az illeték!
Mennyi időnek kell eltelnie a gyömrői házrész vétel- budapesti lakás eladás között a lányom esetében, hogy ezúttal illetékmentes legyen az eladás? Vagy eleve illetékmentes?
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-07
Tisztelt Zsuzsanna!
Az eladás mindig illetékmentes, azt ugyanis a szerzés nyomán kell fizetni. Az eladás után jövedelemadó-fizetési kötelezettség merülhet fel.
A jövedelem és az adó számítási metódusát megtalálja a www.ingatlanjog.hu oldal adózásról szóló tájékoztató rovataiban.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Molnár Krisztina 22547 számú kérdéseBudapest2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd úr!

A 2008-as új szabályozás részleteivel kapcsolatosan kérném szépen állásfoglalását.
Párom első ingatlanaként vásárolt 2003. nyarán 12,5 millió forintért egy házat. (a pénzt a szüleitől kapta)

1. Ha idén (2008-ban) eladja 30 millió forintért és ebből csak 25-ért vásárol új ingatlant, milyen fizetendő adók vonatkoznak rá?
2. Kell-e fizetni jövedelemadót a megmaradó pénz után?
3. Mivel a lakásszerzési kedvezmény idén már nem érvényesíthető, számít-e az, hogy ez az első ingatlana, amit elad?
4. Érdemes-e megvárni, míg az ingatlan 5 éve a tulajdonában lesz?
5. Az 5 év lejártát az ingatlan vásárlási dátumától számítjuk, vagy annak az évnek a végét is meg kell várnunk? Tehát 2008. nyaráig kell várni, vagy 2008 dec. 31-ig?

Válaszait előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Molnár Krisztina
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-07
Tisztelt Krisztina!
1. nincs adófizetési kötelezettsége - akár vesz lakást, akár nem.
2. az eladási ár egésze után sem kell.
3. az első lakásnak nincs jelentősége, de jelen esetben ezzel sem jár "rosszabbul".
4. Nem. 2008-ban bármikor eladhatja, hogy az 1. pont alattiak igazak legyenek.
5. 2008. január 1-ig.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsuzsanna 22546 számú kérdésePest2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd úr!
Illetékfizetéssel kapcsolatban lenne egy kérdésem.
2006. decemberében eladtam a budapesti lakásomat 18 millió Forintért, amelyben már 20 éve laktam. 50%-ának 20 éve voltam a tulajdonosa, a másik 50%-át pedig férjem a halála előtt ajándékozási szerződéssel hagyta rám kb 6 évvel ezelőtt.
Ugyanebben a hónapban 2006-ban házrészt vásároltam Gyömrőn 9 millió Ft-ért.

Úgy tudom, hogy illetékkiszabás csak lakásvásárlás után történik, eladásnál nem, továbbá amennyiben vásárolok és eladok is és a kettő össueg fedezi egymást, akkor nincs illeték. Én csak 9 millióért vásároltam, 18-ért pedig eladtam mégis kiszabtak 450 ezer Ft illetéket. Úgy tudtam fordított esetben kellett volna illetéket fizetni, amikor 9 millióért eladtam volna és 18 mill-ért vásároltam volna. Nem jól tudom? Tán az illetékhivatal tévedett? Az a baj, hogy nem gondoltam ennyire át és részletfizetési kérelmet adtam be, pedig lehet, hogy nem is jogos az összeg. Utólag mit lehet tenni? Kérem segítségét tévedett- e az Apeh illetékhivatala?
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-07
Tisztelt Zsuzsanna!
Az összeg jogos, sajános nem tévedett az illetékhivatal, így a részletfizetési kérelem is indokolt volt.
Lakás eladás és vásárlás esetén a két ingatlan forgalmi értékének különbsége után (még ha az negatív is!) kell illetéket fizetni, ami ráadásul jelen esetben megegyezik a vásárolt lakás forgalmi értékével, így nem is a kedvezmény alapján fizet illetéket, hanem az általános szabályok szerint.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

S.Zsolt 22545 számú kérdésePest2008-01-07
Tisztel Ügyvéd úr,

köteles rész megtagadásával kapcsolatban szeretném a tanácsát kérni.
Apai nagymamámnak (83 éves) van egy 1 szobás lakása. Édesapám 1982-ben elhunyt, aki egyetlen gyermeke volt a nagymamámnak. Nagymamnak nincs élő hozzátartozója. Jómagam 33 éves vagyok és édestestvérem 29 éves. Testvérem és én is Budapesten dolgozunk és élünk(160 km-re a nagymamánktól). Nagymamámat édesanyám látja el (ingyen), úgymint bevásárlás, csekkek befizetése, gyógyszertár, főzés hétvégén, tisztálkodás, takarítás. Ezeket teljes mértékben nagymamám fizeti a nyugdíjából.
Édesapámnak van egy felnőtt korú gyermeke az első házasságából, akit nem ismerünk, nagymamám sem ismer és egyszer sem, soha, semmilyen kapcsolata nem volt, nincs ezzel a hölggyel. Nagymamámnak van egy ügyvéd által készített hivatalos végrendelete, amiben édesanyámat , húgomat és engem jelöl meg a lakás örököseinek egyenlő arányban.
Kérdésem: jelen végrendelet megléte mellett örököl-e valamit édesapám első házasságából származó gyereke - a köteles rész alapján -, ha igen milyen mértékben ?
Hogyan lehet őt kizárni az örökségből ?

Várom megtisztelő válaszát!
S. Zsolt
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-07
Tisztelt Zsolt!
Igen, örököl, mégpedig kötelesrészre lesz jogosult. Megoldást jelentene, ha Önök még a nagymama életében megszereznék az ingatlant egy visszterhes szerzés - pl. tartás vagy életjáradék - keretében, ez esetben nincs kötelesrészre jogosultság.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ágnes 22544 számú kérdésePest2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd úr!
Egy magánszemély vagyok/ tehát nem vállalkozó/ és
vásároltam egy telket 2002 évben.
Most 2008-ban jelentkezett rá vevő.
Kérdésem mint magánszemélynek kell-e áfát fel-
számolni. Mert ha igen akkor ugye én azt vissza nem tudom kérni, mert nem vagyok alanya az áfának.

Tisztelettel várom válaszát
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-07
Tisztelt Ágnes!
Ha idén nem a negyedik - vagy többedik - ingatlaneladása, akkor nem kell áfa-t felszámítania az eladásnál.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

György 22543 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2008-01-07
Tisztelt Ügyvédnő!

Lakásépítéshez szociálpolitikai támogatást igényelne fiatal házaspár. Részletesen tanulmányoztam az ezzel kapcsolatos jogyzabályt, amelyből a tények alapján nem egyértelmű, hogy jogos-e igényük a támogatásra. Tényállás: feleségnek 50% lakástulajdona van, amelyet szülei vettek, lemondva vételi jogukról. A lakás azelőtt bérlakás volt. A szülők halálukig haszonélvezettel rendelkeznek. A tulajdonos nem lakik tulajdonában, tehát a lakáshasználati jog véleményem szerint a szülőké.
A gondom a következő: 50% tulajdonrész nem kizáró ok. Lakáshasználati joggal a tulajdonos nem rendelkezik, tehát eszerinte ez sem kizáró ok. A tulajdonrészt viszont az iratok szerint vásárolta, (igaz hogy, kiskoru lévén még keresettel nem rendelkezett és a hátralevő részleteket a szülők fizetik) nem örökölte, vagy ajándékba kapta. Mivel a feltételek között az öröklés/ajándékozás a nem kizáró, nem tudom eldönteni, hogy jogosan igényelnék-e a szocpol támogatást? Ha a fenti kizáró oknak számítana van-e megnyugtató megoldás?
Várom megtisztelő válaszát: György
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2008-01-10
Tisztelt György!

Nem tudok pozitív választ adni, sajnos valamennyi felételnek együttesen kell fennállnia, így jelen állapot kizája a szocppol igénylést.

Csak akkor kaphatnak, ha az igénylés pillanatában már nem tulajdonosa ennek az 50 %-nak a feleség.


Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

Judit 22542 számú kérdéseBudapest2008-01-07
Tisztelt ügyvéd Úr!

Köszönöm gyors válaszát! Mivel magam is minden infót próbálok beszerezni, így eljutottam a MÁK oldalára, ahol 01.03.-án feltöltött információkat találtam. Az oldal linkjét itt sajnos nem adhatom meg, de a Magyar Államkincstár oldalán a bal oldalon van egy LAKÁSTÁMOGATÁSOK link és abban található egy TÁJÉKOZTATÓ dokumentum.
Itt ezt a részt érzem ránk vonatkozónak, csak mint nem hozzáértő félő, hogy félre értelmezem. Ez esetleg azt jelentené, hogy az eladási ár és vételár arányában kell visszafizetni a támogatásból? Azért is lennék kíváncsi a vélemyényére, mert a MÁK-ban holnap lesz ügyfélfogadás, és ott is ezzel a kérdéssel fogok az ügyintézőhöz fordulni.
Tehát a 16.750.000 / 17.500.000 X 100= 95,7%
Így a 4,3%-át kellen visszafizetni a 2 millió forintnak? Mivel ilyen arányban vettünk olcsóbb lakást.


2.2.3. Ha a támogatást igénybevevő a felfüggesztés időtartama alatt kisebb értékű
lakás megszerzését igazolja a jegyzőnél, vagyis az elidegenítésből származó
bevételnek csak egy részét fordította másik lakás megszerzésére, úgy a letéti
számlán elhelyezett összeg, illetve a támogatásnak az eladási ár és a vételár
különbözetével arányos része visszafizetett támogatásnak minősül.

Köszönettel:
Judit
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-07
Tisztelt Judit!
Hasonlóképpen értelmezzük a tájékoztatót.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Marcsi 22541 számú kérdéseBudapest2008-01-07
Édesanyámmal közös ingatlanunk van.Nem örököltem,, hanem a telek vásárlásakor és épitkezéskor édesapám eleve az én nevemre iratta a fél házat. Ekkor 3 éves voltam. Az én részemen nincs haszonélvezet sem. Ilyen esetben eladható-e az én részem? Édesanyá, 80 éves, egészséges, csak kezd felejteni, de nagyon. Én viszont rokkantnyugdijas vagyok, cukorbeteg az összes szövődménnyel amik igen sulyosak. Szivmütét előtt állok.Nagyon szükség lenne a pénzre. Édesanyám világ életében csak azt nézte, mi jó neki. A házat eladni nem akarja. Mit lehet tenni.
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-07
Tisztelt Marcsi!
A saját tulajdoni hányadát eladhatja, csak az édesanyja elővásárlási jogát kell tiszteletben tartani. A másik megoldás, hogy kéri a közös tulajdon megszüntetését - akár bírósági úton - annak során pedg az ingatlan egésze közös értékesítésre kerülhet. Hátránya ez utóbbinak, hogy költséges és hosszadalmas eljárás, ezért vagy az első verzió, vagy az édesanyjával kötött megállapodás előnyösebb lenne ebben a helyzetben.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Katalin 22540 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd úr! Nagypapám elhunyta után édesanyám és testvére örökölték a jogot, hogy megvegyék a nagypapám oroszlányi lakását ( a lakás önkormányzati tulajdonban volt, de meg lehetett vásárolni a lakóknak részletre, és a nagypapám már befizetett néhány részletet, de még nem volt az övé a lakás, amikor meghalt). Mivel anyám testvére nem volt olyan anyagi helyzetben, hogy fizetni tudja a törlesztő részleteket, abban egyeztek meg, hogy anyám veszi meg a lakást, de a testvére lakhat benne ingyen élete végéig, csak a rezsit kell fizetnie. Anyám rendben kifizette a lakást, még a testvére elmaradt közösköltségeit is kifizette, de a testvére most feljelentette a bíróságon, hogy követeli vissza a lakás fél tulajdonjogát, holott nem fizetett érte semmit és ingyen lakhatott ott tizennégy évig, és lakhat továbbra is. Az az indoka, hogy ő szegény és szüksége van rá, anyámnak meg nincsen, mert neki van másik lakása.
Jogos a követelése?
Segítségét köszönöm: Schmidt Katalin
dr.Tóth László ügyvéd válasza2008-01-23
Kedves Katalin!

Az Önkormányzattal megkötött szerződés alapján feltételezhetően a tulajdonjog be is van jegyezve. Ha jól értem, 14 évvel ezelőtt történhetett az adásvétel, ami elévülési kérdést is felvet (5 év), és érthetetlen így a jogcím, aminek alapján igényt akar érvényesíteni a nagynénje. Olyan érvényes jogcím, amin Ő tulajdoni igényre tarthat igényt, az Ön által elmondottakból nem állapítható meg.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Ferenc 22539 számú kérdésePest2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd úr!

2007 májusában eladott lakás, és azt követően 2008 májusáig vásárolt lakás esetében érvényes még az erre vonatkozó, 2008 január 1. előtti adózási törvény? Vagyis lehetőség van-e csak a két ingatlan árának különbözete után adózni?

dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-07
Tisztelt Ferenc!
Igen, a tavaly - vagy korábban - szerzett jövedelmek után nem kell adót fizetni, ha a jövedelemszerzéstől számított 60 hónapon belül saját vagy közeli hozzátartozó lakáscéljára lakáscél kerül megvalósításra.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Ingatlan - Add el magad

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Cimkefelhő:
ingatlanjog adókalkulátor csereszerződés adatai társasház webdesign ingatlanjogi problémák közös tulajdon megszüntetése kereset jelzálogjogot alapító szerződés adatai ingatlan szerződéstervezetek ügyvédi közreműködés birtokvédelem budapesti ügyvéd közös tulajdont megszüntető szerződés adatai kölcsönszerződés ügyvéd életjáradéki szerződés adatai
Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Homeinfo
www.homeinfo.huMunka Magyarországon
Munka Magyarországon