ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Liza10 20762 számú kérdésePest2007-10-13
Kedves Ügyvéd Úr!

házassági vagyon megosztással kapcsolatos kérdésem van. 2003. februárjában költöztem össze a mostani férjemmel (a ház amit vegvett csak az ő nevére került ő a tulajdonosa) közben 2004. júliusában összeházasodtunk 2007. áprilisában gyermekünk született, ha elválnák tőle bizonyos okok miatt akkor fele-fele a ház vagy csak bizonyos %-kot kapnák mivel minden az ő nevén van?
köszönettel és várom mielőbbi válaszát
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Liza!
A választ az határozná meg, hogy milyen forrásból - közös vagyonból vagy külön vagyonból - lett az ingatlan megvásárolva. A földhivatali bejelentés ebből a szempontból másodlagos.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Rózsa 20761 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2007-10-13
Tisztelt Ügyvéd Úr !

Három évvel ezelőtt váltam el a férjemtől azzal a feltétellel, hogy kiskorú gyermekem részére adásvétel jogcimen kerül a fél ház, ami addig csak az ő tulajdona volt. Most lett a férjemnek egy barátnője és szeretném tudni, hogy a kisfiam házrészével kapcsolatban milyen jogaink vannak. Mit tehetek meg és mit nem? Az is érdekelne, hogy most ha meg akarnám szüntetni a közös tulajdont milyen lehetőségek állnak fent. Előre is köszönöm segitségét!
dr.Farkas László válasza2007-10-19
Tisztelt Rózsa!

Ha jól értem, jelenleg az ingatlan ½ tulajdoni hányada a férje, ½ tulajdoni hányada kiskorú gyermeke tulajdonát képezi.
A tulajdonostársak mindegyike jogosult a dolog birtoklására és használatára; e jogot azonban az egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak és a dologhoz fűződő törvényes érdekeinek sérelmére. A dolog használatára vonatkozó kérdéseket egymás között szerződéssel is rendezhetik a tulajdonostársak.
Amennyiben meg kívánnák szüntetni a közös tulajdont, annak elsődleges módja az, hogy az egyik tulajdonostárs tulajdoni hányadát eladja a másiknak, illetve eladják az ingatlant 3. személynek, és a vételáron tulajdoni hányadaik arányában megosztoznak. Amennyiben nem sikerül megegyezniük, a közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs a bíróságtól is kérheti, a bíróság is gyakorlatilag a fentieknek megfelelő tartalmú ítéletet hoz.


Tisztelettel
dr.Farkas László ügyvéd
9022 Győr, Czuczor Gergely u. 15. fszt. 5.
+36 96 524756

drfarkasl@netquick.hu

Endre 20760 számú kérdésePest2007-10-12
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Ha egy telken 2 személy van bejegyezve tartós földhasználónak (1/1 arányban mindkettő),
és csak az egyik akarja kérvényezni a tulajdonjogot, mi a teendő ?
Valamiféle lemondó nyilatkozatot kell csatolni a tulajdonjog bejegyzés-kérelemhez ?

Tisztelettel

Endre
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Endre!
Egy lemondó nyilatkozatot ebben az esetben kérni fog a FH.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gyöngyi 20759 számú kérdéseCsongrád2007-10-12
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Örökléssel kapcsolatban lenne kérdésem. Apósom végrendeletet készített még 30 évvel ezelőtt. Nem kézírással, hanem géppel készült, két tanú igazolta a leírtakat. Szabályos-e most ez a végrendelet? A végrendeletben nevelt fiaira hagyta vagyonát. Nincs más rokona, csak egy huga van. A hugnak, jár-e ez esetben a köteles rész.
A végrendeletben minden igó és ingatlan vagyonát hagyta nevelt fiaira. Az ingóság után kell-e illetéket fizetni.
Köszönettel várom válaszát E-mail címemre.
Üdvözlettel Gyöngyi
dr.Agod Sándor válasza2007-10-19
Tisztelt Hölgyem!
1.Az írásbeli magánvégrendelet érvényes, ha annak végrendeleti minősége, keltének helye és ideje magából az okiratból kitűnik, továbbá ha a végrendelkező azt 2 tanú együttes jelenlétében aláírja és a tanúk is aláírják.
2.A testvérnek nem jár kötelesrész.
Tisztelettel
dr.Agod Sándor ügyvéd
6723 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 16. fszt. 6.
+ 36 62 450-267

agodiroda@freemail.hu

Sándor Lászlóné 20758 számú kérdéseVeszprém2007-10-12
Tisztelt Ügyvéd Ur!
Egy 80 lakásos társasház Számvizsgáló Bizottság egyik tadja fordul Önhöz,az irányu kérdéssel,hogy a közös képviselő visszahívását inditványoznánk.
Sajnos a Közös képviselő,nem hajlandó a számvizsgáló bizottság tagjaivan együtt működni,illetve nem enged betekintést a ház pénzügyeibe,valamint a könyvelésbe stb....
Tudtommal létezik egy írásos szavazás,melyet az SZMSZ is tartalmaz.mivel a lakógyűlésre nem szoktak sokan elmenni,így arra gondoltunk,hogy írásban gyűjtenénk össze a szavazásokat.Kérem az Ügyvéd Úrat,ebben segítsen nekünk,hogy mit is kell pontosan tartalmaznia ennek az iratnak.És azt is kérem megírni,ha lenne olyan kedves,hogy a lakók hány százalékának kell aláírásával igazolni,hogy a közös képviselől leváltsuk?
Köszönettel,
Sándorné
Kérem E-mail címemre válaszolni
dr.Németh Sándor válasza2007-10-15
Tisztelt Sándorné!

Az írásbeli szavazást csak a közös képviselő rendelheti el, így ezt Önök nélküle nem kezdeményezhetik. Amennyiben személyével elégedetlenek, közgyűlés összehívását kell kezdeményezniük, melynek napirendi pontja kell legyen a közös képviselői megbízás megszüntetése és új közös képviselőről is célszerű azonnal rendelkezni. Amenyiben az összes tulajdoni hányad szerinti tulajdonosok 1/10-ed része -a napirend és az ok megjelölésével írásban - kéri, a közös képviselő köteles összehívni a közgyűlést. Ha a kérést a közös képviselő tizenöt napon belül nem teljesítette, az összehívást kérő tulajdonostársak vagy az általuk megbízott személy a közgyűlést összehívhatják, ahol is a közös képviselő személyéről egyszerű többséggel határozhatnak.

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Gyöngyi 20757 számú kérdéseBudapest2007-10-12
T. Ügyvéd úr!

Szeretném ha küldene a részemre egy használati megállapodási szerződés mintát és szeretném megkérdezni, hogy egy osztatlan közös tulajdon esetében hogyan lehet a másik tulajdonos társat kötelezni arra, hogy a fenti szerződést aláírja, mert ez nekem hitelfelvétel céljából kellene és ők nem hajlandók aláírni mindenféle kifogásokat keresnek (pl. dolgoznak stb.) vagyis hátráltatják a hitelfelvételemet?!
Köszönettel és várom mielőbbi válaszát
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Gyöngyi!
Küldjön nekem egy privát e-mailt, és tudok küldeni egy mintát, de ennek kikényszerítésére csak bírósági utat - azt sem feltétel nélkül- tudok javasolni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

N.Jucus 20756 számú kérdéseVas2007-10-12
Tisztelt ügyvédnő!
Köszönöm hogy segítőkész volt.
Sajnos az egyik testvérem felől felmerült ez a kérdés.(,,albérletet kérhetnek a páromtól a testvéreim)
Akkor se tudok semmit tenni ha anyukám a haszonélvező?Az a kérdésem ha leirná nekem mi az a többlethasználat(nemvagyok eléggé felvilágosult)és azt az összeget ők szabhatják meg?
Köszönettel:Jucus
dr.Kocsis Rita válasza2007-10-14
Kedves Jucus! Attól föggetlenül, hogy az édesanyja odaengedi a párját szívességi alapon, még ott vannak a tulajdonosok, akiknek szintén vannak jogaik (a kötelezettségek mellett). Ilyen jog a többlethasználati díj.Az Ön párjával szemben nevezhetjük bérleti díjnak, mivel a párja nem tulajdonos.Önnel szemben kérhetnek akár többlethasználati díjat, mivel Ön használja az ő tulajdoni illetőségüket is, mint tulajdonostársuk.Az összeget bár megszabhatják, de ha Ön nem ért az öszeggel egyet, bírósághoz lehet fordulni. Összegét szakértő szokta ez esetben megállapítani. Peren kívül alku tárgya, akár csak a bérleti díj.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Blaskó Henriette 20755 számú kérdéseFejér2007-10-12
Érdeklődni szeretnék, hogy hogyan juthatok szoc.pol-hoz...hogy induljak el?Van egy két éves fiam, vettem egy telket készpénzben,elkezdtem az építkezést önerőből,nem szeretnék hitelt felvenni,csak a szoc.pol.-ra tartanék igényt.Van erre mód?Nem vagyok házas, fiamat egyedül nevelem.Az önkormányzathoz kell fordulni, vagy bankhoz?Várom válaszukat.Köszönettel
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Henriette!
Első lépésként valmelyik banknál kell beszerezni a megfelelő nyomtatványcsomagot, aztán pedig az önkormányzathoz is kell majd mennie, pontosabban a jegyzőhöz.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szilvi 20754 számú kérdéseBudapest2007-10-12
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Most van folyamatban lakáshitelünk első lakásunk vásárlását intézzük. A férjem külföldi állampolgár, de a Közigazgatási Hivatalban azt mondták mivel ott fog lakni, ezért nem kell befizetnünk 50.000.- ft-ot.
A lakást 10.060.000 ft-ért vesszük melyből sajnos csak 500.000 ft az önrész. A alkásban 50-50% lesz a tulajdonunk a férjemmel.
Egyébként első kisbabánkat várjuk.
Nem tiszta számomra, hogy milyen illetéket kell majd fizetnünk és mikor, mennyi időn belül kell ezt megtennünk.

Kérem segítsen, hogy felkészülhessek anyagilag.

Köszönettel:
Szilvi
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztetl Szilvi!
A 10.6 mFt után kell vagyonszerzési illetéket fizetni, amelynek mértéke összesen 476 eFt lesz, amelyet a tulajdoni arányuk szerint megosztva kell majd viselni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Etelka 20752 számú kérdéseTolna2007-10-12
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A Garay téren vettünk egy kisebb lakást. Már az építkezés megkezdésekor jelentkeztünk, előleget fizettünk, aztán a 2005 decemberi átadásból az lett, hogy végre egy előzetes műszaki átadás volt idén áprilisban. Akkor még nem volt sem áram, sem víz, kulcsot kaptunk, hogy ha valamit akarunk csinálni, akkor be tudjunk menni, de a munkások még mindig bejártak. Kb július közepétől zárhattuk az ajtókat úgy, hogy senki nem tudott bemenni.
Most kaptunk a Pendola Kft egyik al-Kftjétől ( a Pendola Ház Kft-től) egy levelet, hogy a "birtokbaadás" napjától fizessünk 35013 Ft "közös költség előleg"-et.
A lakásban szeptembertől lakik a lányom, mivel egyetemista, és valójában erre a célra lett vásárolva.
Társasházi alapító okiratunk még nincs, lakhatási engedélyünk még nincs.
Kérdésem az lenne, hogy van-e jogalapja a Kft-nek ilyen esetben előleget kérnie közös költség címén? Én eddig úgy tudtam, ha megalakul a társasházi lakóközösség, onnan kell a közös költséget fizetni. Különben sem tartom jogosnak, mert az építőmunkások a mai napig ott dolgoznak, mert még sok lakás nincs átadva. A liftet néha nem lehet használni, mert ők tartják maguknak, mindenhol kosz, zaj, por van.
Köszönettel várom válaszát
Etelka
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-25
Tisztelt Etelka!
Az építő valószínűleg készíttetett társasházi alapító okiratot, így a birtokbaadás miatt akár jogos is lehetne az igénye. Azt is figyelembe kell venni azonban, hogy a szerződésszerű teljesítés nem valósult meg - aa birtokbaadás ellenére sem. Ezért álláspontom szerint a közös költség igény - amit egyébként a Társasház felé kellene fizetni - jogos lehet, de az építővel szemben kötbér vagy kártérítési igényük merülhet fel.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsuzsa 20751 számú kérdéseBudapest2007-10-12
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy a férjemmel idén tavasszal adás-vételi szeződést kötöttünk egy most épülő társasházi lakásra. Megelőlegező kölcsönt igényeltünk 2 gyermek után 2,4 millió forintot. A bank levélben értesített minket, hogy pozítívan bírálták el a kérelmünket. Az összeg folyósítása még nem történt meg, mivel várhatóan csak 2008 nyarán lesz a lakás átadása. A férjem édesanyja eközben eladta a lakását és rövid időn belül szeretne venni egy vidéki házat, amelyben a férjem lenne a tulajdonos az édesanyja pedig a haszonélvező. A kérdésem az lenne, hogy ha ez megtörténik, akkor továbbra is jogosultak leszünk a megelőlegező kölcsönre? Az adásvételi szerződés aláírásakor és a megelőlegező kölcsön igénylésekor ugyanis még fennálltak az igénylés feltételei. Az összeg folyósításakor ezt újra elbírálják? Vagy nyilatkoznunk kell, hogy nem változott?
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Zsuzsa!
Amennyiben még nem kötötték meg a támogatási szerződést és a hitelszerződést, úgy a lakásszerzés ki fogja zárni a jogosultságot.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Hédi 20750 számú kérdéseFejér2007-10-12
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Gárdonyban vásároltunk egy építési telket, (3MFt -ért) melyre most ikerházat fogunk építeni oly módon, hogy a felét eladjuk, de még telekként kerül a vevő nevére.
-Kell-e ez esetben illetéket fizetnünk, és ha igen, mennyit? (Beépítjük a telket 4 éven belül, de úgy, hogy a felét el is adjuk egyúttal.)

Válaszát előre is köszönöm: Oláh Hedvig
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Hedvig!
A fél telekre jutó illetéket meg kell fizetniük - annak késedelmi pótlékával együtt, mihelyst eladják a fél telket.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Magdolna 20749 számú kérdésePest2007-10-12
Üdvözlöm!

2 kiskorú gyermekem van, férjemmel közösen kezdtünk építkezésbe. (az építkezés az ő nevén fut). Kapcsolatunk megromlott, válni szeretnénk.
Én szeretném befejezni az építkezést, gyermekeimmel itt szeretnék élni, Férjemet kifizetném.
Kérdésem: igényelhetek-e szocpolt az építkezés befejezéséhez? (az én nevemen nincs, soha nem is volt ingatlan, férjem nevén van egy lakás, amiben szülei laknak haszonélvezeti joggal).

Válaszát előre is köszönöm:
Magdolna
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Magdolna!
Igen, az elmondott körülmények nem teszik kizárttá a szocpol igénylését.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Réka 20748 számú kérdéseBudapest2007-10-12
Kedves Ügyvéd Úr/Hölgy!

A kötbérrel kapcsolatosan lennének kérdéseim, remélem tudnak segiteni illetve tanácsot adni.
Budapesten egy lakóparkban vettünk lakást a férjemmel.Az eredeti birtokbaadási időpont június 1.-ről szólt, ugyanis a szerződésben az "Eladó" kötelezettséget vállalt arra, hogy a használatbavételi engedély legkésőbb 2007. 06. 1.-ig jogerőre emelkedik és végrehajtható lesz. Május utolsó hetében kaptunk egy levelet, melyben hivatalosan arról értesitettek, hogy az Eladó él szerződés adta jogával, vagyis: a fenti határidőt egy alkalommal minden jogkövetkezmény nélkül 2 hónappal elhalasztja.
Ezek után kicsit letörve, de várakoztunk tovább, bizva az augusztus 1.-ben.Ami el is jött, de az Eladó csak nem jelentkezett, hosszas kutatás eredményeként megtudtuk, hogy a használatbavételi engedély is csúszott, emellett viszont valamilyen érthetetlen okból még Ők sem mondtak le a tulajdonjogukról, a Bank viszont igy nem utalta a pénz. Egy ördögi kötbe kerültünk. Mintha elkényelmesedtek volna és csak az időt húzták. Végül rengeteg telefon, sirás stb. után szeptember 10.-én vettük birtokba a lakást, eddig persze albérletben laktunk.
A szerződés másik pontjában viszont a kötbérről olvashattam, mely szerint az Eladó ha a birtokbaadási határidőig nem bocsátja a Vevő birtokába az ingatlant, akkor a vevőt a késedelembe esés 61. napjától késedelmi kötbér illeti meg. Mikor ezt Én jeleztem feléjük, enyhén szólva is csak mosolyogtak, hogy mivel benne van a szerződésben a 2 hónapos halasztás, ezért nem jár kötbér, örüljünk, hogy beköltözhettünk.
Arra szeretnék választ kapni, hogy az Eladó jogszerűen járt-e el, mikor elutasitotta a kötbér iránti (talán jogos) igényünket? A kötbér kifizetését kötheti-e valamilyen feltétel megvalósulásához az eladó? Valamint ha jogosan követeljük a kötbér kifizetését, akkor jár-e késedelmi kamat (úgy tudom, hogy a kötbér az ingatlan birtokbaadásakor esedékes)?
Érdemes lenne-e lépéseket tenni ebben az ügyben a telefonálgatásokon kivül? Ugyanis nagyon sok lakóról lenne szó.

Előre is köszönöm válaszukat.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Réka! A kötbér kapcsán az adásévtlei szerződsé ismerteében lehetne hiteles választ adni, de az elmondottak alapján indokolt lenne fellépni az építtető ellen - akár egységesen is - a kötbér érdekében.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Renáta 20747 számú kérdéseHeves2007-10-12
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A férjemmel nemrég vásároltunk egy lakást. Igénybe szeretnénk venni a félszocpolt vagy a fiatalok otthon teremtő támogatását lakásbővítés céljából. Az lenne a kérdésem, hogy jár-e nekünk valamelyik ha egy gyermekünk van.

Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelettel: Renáta
dr.Boros László ügyvéd válasza2007-10-15
Tisztelt Renáta!

Ha a lakásbővítésen olyan építési munkákat ért, amelyek eredményeképpen az épület alapterülete nő és legalább egy lakószobával bővül, akkor ezek költségeihez egy gyermek után négyszázötvenezer forint támogatás járhat Önöknek. Mivel ennek vannak további feltételei is, azt tanácsolom, hogy a részleteket egyeztesse valamelyik bankkal. Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Cimkefelhő:
drágaköves ékszer iphone speaker webdesign haine online ügyvéd ingatlanjog cégjog ingatlanhirdetés