Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Gráber György 21957 számú kérdéseBudapest2007-12-06
Tisztelt ügyvéd úr!
Édesanyámtól nővéremmel 50-50 %-ban örököltünk egy lakásingatlant. Azt szeretnénk megkérdezni, hogy amennyiben 2008-ban eladjuk a lakást, az örökösödési illeték kifizetése után mi lesz az SZJA alapja.
Növéremmel mindketten külön-külön 2007 második félévében gyermekeinknek vásároltunk lakást, melyekbe utólag esetleg beszámítható-e a lakás eladásából származó összeg.
Válaszát köszönjük.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-16
Tisztelt György!
A korrekt válaszhoz ismerni kellene a megöröklés időpontját, de a gyermekeknek vásárolt lakás csökkenti a fizetendő adót, de ez csak a 2007-es eladás esetén állítható biztosan, 2008-ban már az APEH méltányossága fog dönteni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Anikó 21956 számú kérdésePest2007-12-06
Tisztelt Ügyvéd úr!

A problémámat illetve a családom problémáját egy "betolakodó" okozza! Egy 3 lakásból álló házban élnek szüleim, melyet édesapám és öccse megörököltek. A nagyapám, aki viszont még él haszonélvezeti joggal bír az ingatlanon. A problémám lényege viszont a nagyapám "betolakodó" élettársa, aki miatt nagyapám nem beszél a családdal, fiait és unokáit semmibe veszi oly annyira, hogy a rá és élettársára eső rezsi koltségeit sem fizeti.
Édesapám öccse és családja már elköltözött a fennálló körülmények miatt és a szüleim kénytelenek fizetni a teljes ház lakóinak rezsi költségeit, mely miatt komoly anyagi problémáik vannak. A kezdet kezdetén próbáltunk írásos szerződést kötni nagyapámmal, melyben biztosítottuk volna az öröklési szerződésben megítélt összeget havi rendszerességgel átadni és mely szerint a rájuk eső összes többi költséget fizette volna, ezt azonban ő nem fogadta el!
Kérdésem a hasszú történet után az lenne, van-e rá lehetőség, hogy a nemkívánatos betolakodót hivatalos úton ki lehessen utasítani a tulajdonunkból, illetve mi a módja annak, hogy a rájuk eső rezsiköltségeket követelni tudjuk?
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-16
Tisztelt Anikó!
A haszonélvező kizárólagosan jogosult birtokolni és használni az ingatlant, ill. jogosult meghatározni a használók körét is... Ennek következtében a lehetőségeik korlátozottak, a a költségek megfizetésére a haszonélvező - legalább a használattal arányos részre - kötelezhető.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Kovács Sándorné 21955 számú kérdéseBaranya2007-12-06
Tisztelt Ügyvédnő! Azt szeretném megtudni,hogy az én nevemen lévő ingatlanban édesapám lakik,aki állandó lakcímen van bejelentkezve.Külső hatásra most átakarja a nevére íratni,hogy majd az barátnője kaphassa meg a házat.Az lenne a kérdésem,hogy ezt az édesapám átírathatja-e az én tudtum nélkül?Előre is köszönöm válaszát.
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2007-12-07
Tisztelt Kovács Sándorné!

Amennyiben Ön az ingatlan tulajdonosa, az édesapja nem írathatja át a saját nevére az ingatlant. Ezen az sem változtat, hogy az édesapjának az az állandó lakcíme.

Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Erzsébet 21954 számú kérdésePest2007-12-06
Tisztelt Ügyvéd Úr!
2003-ban igényeltünk szocpol-t új építésű ing. vásárlásához, most eladnánk és érdeklődnék, hogy amennyiben a lakásra felvett áll.kam.tám.-ú hitelt visszafizetnénk és csak a fennmaradó összeget költenénk az új ház építésére/vásárlására, úgy ebben az esetben is vissza kell-e fizetnünk a szoc.pol támogatás egy részét.
Előre köszönöm válaszát:J.Erzsébet
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-15
Tisztelt Erzsébet!
A szocpol visszafizetése nem a hitel visszafizetésével függ össze.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Júlia 21953 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2007-12-06
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Azt szeretném megtudni,milyen jogai és esetleg kötelezettségei vannak édesanyámnak, ha a lakás tulajdonjogának fele az övé ( a másik féltulajdonjog az enyém), és a lakás egészén holtig tartó haszonélvezeti joga van.
Előre is köszönöm válaszát!
Tisztelettel:Júlia
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2007-12-12
Tisztelt Júlia!
A holtig tartó haszonélvezeti jog alapján az édesanyja az ingatlant haláláig térítésmentesen használni jogosult, a tulajdonosokat megelőzően is.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
+36 42 402202
mail@drszegedi.hu

Balogh Edina 21952 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2007-12-06
Szeretném megkérdezni, hogy mit jelent pontosan a 35 év alattiak
> kedvezménye.
>
> Ha még év, hó, nap szerint nem töltötte be valaki a 35. életévét vagy
> az év számít?
>
> Ha valaki idén szeptemberben töltötte be a 35. életévét, ő már nem
> igényelhet szocpolt?
>
>
>
> Köszönettel:
>
>
>
> Balogh Edina
>
>
>
>
>
dr.Balla András ügyvéd válasza2007-12-07
Fiatalok otthonteremtési támogatása (fészekrakó)

A kormány 2005. február 1-jével, a Fészekrakó program keretében hozott létre egy új lakáscélú támogatási formát, amellyel a fiatalok lakásszerzését kívánja elősegíteni, és a félszocpol kibővített felhasználási lehetőségeként is felfogható. A fiatalok otthonteremtési támogatása - a szocpolhoz hasonlóan - egyszeri támogatás, amelyet nem kell visszafizetni.
Kik jogosultak a támogatásra?
A használt lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében fiatalok otthonteremtési támogatására jogosultak:
• a gyermeket nevelő, 35 év alatti házastársak, legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy egyedülálló személyek, használt, legalább komfortos lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében, amennyiben
• az általuk vásárolt ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 12 millió forintot, vidéken a 8 millió forintot .
Fontos, hogy ugyanazon gyermek után egyetlen közvetlen támogatást - a szocpolt, a félszocpolt vagy a fiatalok otthonteremtési támogatását - lehet csak igényelni . Ha valaki igényel ilyen támogatást, akkor a később született gyermek után is - az adásvételi szerződés keltének időpontjában érvényben volt összegben - megkaphatja ezt, amennyiben kölcsönszerződése van.
A szocpol személyi feltételeire vonatkozó rendelkezéseket a fiatalok otthonteremtési támogatása esetében is alkalmazni kell, de mivel a kérdése nem közvetlenül erre irányult, ezeket külön most nem ismertetjük.
A támogatás igénybevételi feltételeinek meglétét a folyósító hitelintézet vagy a kölcsönt nyújtó biztosítóintézet ellenőrzi, míg a személyi feltételek meglétét az igénylő lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője igazolja a folyósító hitelintézetnek.

Miket kell csatolni a kérelemhez és mi a benyújtás határideje?

A támogatás iránti kérelmet bármelyik - ilyennel foglalkozó - hitelintézetnél be lehet nyújtani a lakásra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül (amennyiben a határidőn belül nem igénylik a támogatást, a későbbiekben már ugyanerre a lakásra vonatkozóan nem kérelmezhető). Mindazokat a dokumentumokat, igazolásokat csatolni kell, amelyek a személyi feltételek fennállását bizonyítják, és a szocpol iránti kérelemhez is be kellene nyújtani .
A támogatás folyósítása előtt be kell mutatni a földhivatalhoz benyújtott adásvételi szerződést vagy a tulajdonjog bejegyzését igazoló tulajdoni lap másolatot.

A fiatalok otthonteremtési támogatása igénybevételének feltétele továbbá a támogatott személynek a vonatkozó támogatási szerződésbe foglalt kötelezettségvállalása, hogy a támogatás folyósítását követő egy éven belül bemutatja a hitelintézet számára:
az illetékhivatal által hozott, a támogatással vásárolt ingatlan visszterhes vagyonszerzési illetékelőlege kiszabásáról szóló határozatát és
a lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amely igazolja, hogy a támogatással vásárolt ingatlan a lakóhelye.

Milyen összegű a támogatás?

A fiatalok otthonteremtési támogatásának összege megegyezik a félszocpol összegével, vagyis
az első gyermek után 450 ezer forint,
a második gyermek után 750 ezer forint,
a harmadik gyermek után 700 ezer forint,
a negyedik gyermek után 400 ezer forint,
minden további gyermek esetében 100 ezer forint .
Eltérést jelent viszont a félszocpolhoz képest, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg az adásvételi szerződés szerinti vételár 70%-át.

Mire lehet felhasználni a támogatást?

Az igénybe vett támogatást csak a még fennálló kölcsön - elsődlegesen az államilag támogatott lakáscélú jelzáloghitelek - tőketörlesztésére lehet fordítani. A kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére elszámolható összeget úgy kell megállapítani, hogy a fiatalok otthonteremtési támogatása összegét el kell osztani az állami kamattámogatás mellett folyósított kölcsön összegével. Az így kapott arányszámmal meg kell szorozni a gyermek születésének időpontjáig az adós terhére elszámolt - állami támogatással csökkentett - kamatokat, s ehhez kell hozzáadni a gyermek után járó fiatalok otthonteremtési támogatását. Ezzel az összeggel csökken az adósnak a gyermek születése igazolásakor fennálló tartozása.

Tisztelettel
dr.Balla András ügyvéd
5000 Szolnok, Mária u. 31.
+36 30 9640826

dr.balla@chello.hu

Mné Anita 21951 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2007-12-06
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szeretnék érdeklődni, hogy fiatal házasokként, egyenlőre még gyermektelenül milyen kedvezmények igénybevételére vagyunk/leszünk jogosultak, ha 2008-ban szeretnénk lakást venni?
Azt hallottuk, hogy megszűnik a szoc.pol. 2008-ban. Mennyire helytálló ez az információ?

Előre is köszönöm!

Mné
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2007-12-12
Tisztelt Mné Anita!
Tudomásom szerint ugyanazokra, mint most, a szocpol nem szűnik meg, csak nem a KVI, hanem a Magyar Államkincstár intézi.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
+36 42 402202
mail@drszegedi.hu

ZSUZSANNA 21950 számú kérdéseBudapest2007-12-06
Tisztelt Ügyvédi iroda!
Fiam apja haláláról közjegyző által értesült. A temetés juniusban vollt, a közjegyzői eljárás novemberben.egyedüli gyerekként végakarat nélküli örökös.Apja anyja megfenyegette ha nem ad a 9.900.000-ft ingatlanból számára 5.000.000-ft addig perli amig az egészet elveszti, miután a lakást 2.000.000-ft ö vette meg fiának ajándékként.Állitása szerint minden költségét a lakásnak ö álta: álja és ezt millió tanuval bizonyitja is. Sajnos a kapcsolatuk sosem vollt jó, évek teltek el nem látták egymást, ö kitagadta kizavarta. soha nem fogadta el unokájának,mert én 30 évvel ezelött elváltam a fiától. A mai napig engem és gyerekemet okolja fia haláláért, és nem azt az alkoholt mire ő szoktatta rá, és ami a korai halálhoz vezetet! Fiam apja másfél évvel ezelött felhivta a gyerekét és kérte irják a nevére a lakást.Ebbe az én fiam nem ment bele,hisz apja fiatal. Tegnap beszélgetni ment a fiam hozzá és valamilyen eggyezséget kötni,de miután nem engedett szidalmazni engem kizavarta, és megfenyegette, kitagadja nem az unokája, kiabálni fog hogy Zorán megakarja verni és a rendörséggel viteti el. A háznak ö a házmestere, mindenki félt,és tart is töle,joggal bosszúálló nagyon.A lakás állitása szerint 15.000.000-ft ér ennyiért ellehetne adni akkor ö kap 5.000.000-ft Zoráné a többi, eggyüt kifizetik lakást még terhelő 1.123.200-ft és járulékait /önkormányzati lakás vollt./és mindenki mehet.Zorán albérletben él Szentendrén munkahelye is oda köti, kérte nagyanyját, egy évig adják ki a lakást albérletbe, és 2009.ben amikor már nem kell ezt az összeget befizetni az önkormányzat felé adják el,kapja meg az összeget amit szeretne.Erre tört ki a háború. Ö a hagyatéki hitelező a temetési költséget és még más a lakást terhelő számlákkal eggyüt kb.500.000. ft kellene Zoránnak kifizetni 12.13. amikor is jogerőre emelkedik. A számlákat azóta is Ő fizeti nem engedi Zoránnak. Fiam nem tud kölcsönt sem felvenni, sajnos én sem tudok neki segiteni. Ha most lenne a lakás eladva nem kérné ezt az összeget,velem nem hajlandó szoba állni, A lakást teljesen kirámolta, és közölte négyszemközt természetesen a kétmillióra neki JÁR a három milliós kamat. Saját lakása van, állitása szerint vagyona is nem kevés,de a biróság elött egy szegény idös hölgy ki elvesztette fiát, és megmutatja hogy unokáját kisemmizi teljesen. V.Lajosnak vollt munkahyeje jó szakember vollt /autószerelő/ ha nem ivott volna nem lett volna semmi gond.Ivott és az anyja kemény befolyása alóll sosem tudott kikerülni. Zorán élete miután Apja sem vollt Nagyanyja sem egy lakás révén rendeződhetne, és talán egyszer azt hittük elfogadja Öt mint egy szem unokáját, de erre tegnap óta esélyt sem látok. Kérem segitsenek.Mi az mit tehetünk,mire ad lehetőséget a törvény. Miként lehetne mégis megeggyezni vele? Féltem a fiamat megismétlödött ismét a kitagadás, kizavarás a lakásból, az én szapulásom, és ismét szembesülnie kellett,hogy mint ember, gyerek, unoka sosem kell, vétke csupán a születése.
Nincs tanunk nincs senkik, vele szemben.Az ajándékba adott pénz, a lakásra halál esetén vissza követelhető az unokától, ha neki van lakása?

Kérem szépen segitségüket.
Tisztelettel és köszönettel: Diószegi Zsuzsanna

dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-15
Tisztelt Zsuzsanna!
Az ajándék elvileg visszakövetelhető, de annak nagyon szűk jogi lehetőségei vannak, így erről nem is tudok többet mondani ebben az ügyben. Az elmondása szerint az ingatlan a fiáé, azzal szabadon rendelkezhet és semmi nem kötelezi őt arra, hogy az eladási árat bárkivel is megossza.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gyula 21949 számú kérdéseSomogy2007-12-05
Kedves Ügyvédnő!

Egy olyan ügyben szeretnék tanácsot kérni, hogy édesanyám el akarta adni a házát bankon keresztül, ezért a tulajdoni lapra felkerült a vevőjelölt, de az eladás nem történt meg, mert nem kaptak pénzt a banktól.Időközben édesanyám elhunyt, a közjegyzőnél 2 testvéremmel örököltük az ingatlant, de ezzel a bejegyzés nem került törlésre.Azt szeretném megtudni hogy ilyen estben mi a teendő vagy milyen irányban lehet elindulni.
Segítségét előre is köszönöm!
Várom válaszát!
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd válasza2007-12-10
Kedves Gyula!

Annak az okiratnak a tartalmát kellene ismernem a válaszadáshoz, amellye a vételi jog alapításra került. Abban összeg és határidő van megjelölve. A kikötött időtartamon belül a jogosult élhet a vételi jogával, akkor is, ha a tulajdonos személyében öröklés folytán változás következik be.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

János 21948 számú kérdéseBudapest2007-12-05
Tisztelt Ügyvéd úr !

1,
2006. jűlius 4.-én elváltunk közös megegyezéssel a feleségemtől. Mivel a lakás még nem lett értékesítve Ő is ide van bejelentve. 4 hónapja önkényesen elhagyta a lakást és a "barátjához" költözött a személyes holmija nagy részével. Azóta mivel van kulcsa, a legváratlanabb időpontokban mint "ellenőrzésképpen" megjelenik. Hivatalos irataim a lakásról, amelynek 1/1-es tulajdonosa vagyok eltűntek. A lakás költségeit közös gyermekünkkel, aki velem lakik, együtt fizetjük. Az "ex" semmihez nem járul hozzá. Mit tehetek, hogy ne "önkényesen" járjon-kelljen a lakásban.
Megkértem rá, jelezze ha jönne, de nem tesz ennek eleget. Nem zárhatom ki sem? Ő szeretné bejegyeztetni magát 1/2 tulajdonosnak, milyen lehetőségei vannak, úgy, hogy ő ezt beleegyezésem nélkül szándékozik megtenni?

2,

Édesanyám 3 éve elhunyt. Nővéremmel örököltük a lakást. Most sikerült értékesíteni. Az " ex" valamilyen" úton megtudta a vevő címét, telefonját és felhívta hogy mit - miért - mennyiért és hogyan. Vajon milyen úton juthatott az adatokhoz "tisztességes" úton.
És ezt most überelné, hogy neki is jár az én általam örökölt lakásból befolyt pénzből.
Létezhet ez ? Avval is fenyegetőzik, hogy ha nem kap pénzt bíróságra viszi az ügyet, mert Én nem hoztam tudomására hogy eladtam az örökölt ingatlanom.
Van jogalapja ehhez ? Tudtommal az örökség nem "közös vagyon".

Várom mielőbbi válaszát e két kérdésre.
A legnagyobb tisztelettel:
Mészáros János
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-15
Tisztelt János!
1. Ha tulajdonos, akkor nem zárhatja ki őt az ingatlan használatából. Ha nem tulajdonos, akkor csak úgy jegyeztetheti be a tulajdonjogát, ha ebben Ön is beleegyezik, vagy perben érheti el ezt a lehetőséget.
2. Ha jól értem, ez ugyanaz a lakás, mint az első kérdésben említett, így viszont ez az Ön házassági különvagyona, mivel öröklés útján szerezte. Ezt bírósági úton sem tudja megváltoztatni a felesége.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Csilla 21947 számú kérdéseBudapest2007-12-05
T. Ügyvéd Úr !

A tulajdonosa vagyok egy bp-i lakóingatlannak, amin van haszonélvező. Ő tartózkodik az ingatlanban életvitelszerűen. évek óta nem fizette a közös költséget, ami miatt per van folyamatban, és úgy néz ki, hogy én leszek a kötelezett, akinek ezt a tetemes adósságot rendeznie kell, mivel neki semmi behajtható vagyona nincs. Ő különböző hitelkonstrukciókon gondolkodik, mégpedig, hogy ő haszonélvezőként jelzáloghitelt venne fel az ingatlanra, az én hozzájárulásommal. Ebbe én nem megyek bele, mert igazán ebben sem látom a következményeket, hogy mi történne akkor, ha ő ezt sem fizetné. Ezzel kapcsolatban is kérnék felvilágosítást, valamint az lenne még a kérdésem, hogy mi módon tudnám én a lakást eladni. Eladható-e így haszonélvezővel együtt, az ő hozzájárulása nélkül, ha az esetleges vevő vállalja azt, hogy ilyen paraméterekkel is megveszi a lakást, esetleg hosszú távú befektetési céllal, lényegesen az ingatlan piaci értéke alatt. Köszönettel várom válaszát: K.Csilla
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-15
Tisztelt Csilla!
Az ingatlan eladható, nem is kell hozzá a haszonélvező hozzájárulása. Abban egyetértek, hogy nem akarja terhelni az ingatlanát, ha esetleg fizetnie kell a haszonélvező helyett, azt tőle követelheti, de persze ennek sikerét nem lehet biztosra venni...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

viola 21946 számú kérdéseKomárom-Esztergom2007-12-05
T. Ügyvédnő !
Valójában egy olyan ügyben szeretnék tanácsot kérni, amiről már mindenki lemondott.
A nagymamámról van szó, aki TSZ tag volt, már nyugdíjas. A TSZ időközben Rt-vé alakult, ami még jogutód volt. A közelmúltban úgy tudom eladásra került, ami kapcsán (elég ködösen) a kisebbségi részvényesek bizonyos százalékon ki lettek fizetve. A bevitt földeket az Rt még használja, és terményben v. más módon fizet utána.A kérdésem , a mamám által még a kezdetekkor a TSZ-be bevitt telekkel kapcsolatos. Ez a telek manapság már beltelek, és még néhány évvel ezelőtt is az szerepelt a tulajdoni lapon, hogy a mamám a tulajdonos.
Ő kérte is vissza ezt a területet, de az akkori elnök arra hivatkozott, hogy ezen a teületen keresztül kell, hogy kijárjanak a műhelyből a TSZ járművei. (ez nem igaz). Én felkerestem egy ügyvédet ezzel kapcsolatban, és ő utána is járt a tulajdono jogviszonyoknak a Komáromi Földhivatalban. Ott kiderült, hogy még 1999-ben értesítették a mamámat egy tértivevényes levélben, hogy ezt a földterületet kicserélik egy másik földterületre, aminek az aranykorona értéke megegyezik ezzel. Egyébként 3,6 aranykorona értékről volt szó. Ezt a mama úgy tűnik, hogy átvette, és valószínűsíthetően nem volt tisztában a jelentőségével, nem szólt senkinek, így a fellebezés is elmaradt. A kérdésem az, hogy megtámadható -e ez a csere ennyi idő elteltével, mivel ez a jóerkölccsel szembe megy.
A területnek ez esetben nem az aranykorona értéke számított, hanem az, hogy amit elvettek az egy több millió Ft-érő beltelek volt, és amit adtak helyette, az kb. 10.000 Ft-t érő használatlan ,szomszéd falu széli földecske.

Köszönettel várom válaszát: K.Viola
dr.Illés Mária ügyvéd válasza2007-12-06
Tisztelt Viola!

A csereszerződés főszabály szerint a tudomásszerzéstől számított 1 éven belül feltűnő értékaránytalanság megtámadható, még ha azonos aranykorona értéken történt is a csere a Ptk. 235. §, 236. §, 201 § (2) bekezdés alapján.
Célszerű a Földhivatal Irattárból beszerezni a csereszerződés és a Fölhivatal bejegyző határozat másolatát és az iratokkal együtt egy ügyvédet megkeresni.
Az iratok áttanulmányozása után dönthető el, hogy feltűnő értékaránytalanság, vagy egyéb jogcímen lehet-e, illetve célszerű-e keresettel forulni a Bírósághoz.


Tisztelettel
dr.Illés Mária ügyvéd
2900 Komárom, Táncsics M. u. 34.
+36 34 540-080

dr.illeskomarom@t-online.hu

Ferenc 21945 számú kérdéseBudapest2007-12-05
Tisztelt Uram!

Offshore ceg magyarorszagi ingatlanvasarlasa mennyire lehetseges? Szukseges-e magyar ceget alapitani, vagy direktben is lehet vasarolni? Mennyi es milyen illetek terheli. Kesobbi adok, jarulekok (pld ingatlanado, luxusado, stb) mik lehetnek. Ha a tarsasag bemutato hazkent hasznalja a tovabbiakban, akkor lehet-e nem beruhazaskent az illeteket 2%-ban fizetni.

Koszonettel;

Ferenc
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-15
Tisztelt Ferenc!
Lehetséges a közvetlen vásárlás is, de ebben az esetben közigazgatási hivatali engedély szükséges a tulajdonszerzéshez, ami egyrészt némi többletköltséget és -energiát igényel, másrészt az eredménye nem vehető biztosra. Az illeték az általános szabályok szerint fizetendő, azaz jellemzően 10 %, de lakás esetében 2 (négymillió forintig), ill. 6 % (a négymillió forint feletti rész után).
Ingatlanadó (csak 2009-től!) szintén az általános szabályok szerint fogja terhelni, csakúgy, mint a luxusadó is.
A 2 % kedvezményes illeték csak forgalmazási célnál illetné meg, de akkor 2 éven belül el is kellene adni az ingatlant.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gabriella 21944 számú kérdéseBudapest2007-12-05
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesanyánk 2007 őszén elhunyt. Hárman vagyunk a testvéreimmel az örökösei. A hagyatéki tárgyalás kitűzése még folyamatban van de szeretnénk tájékozódni azzal kapcsolatban, hogyha értékesítjük a megörökölt ingatlant annak milyen adó illetve illeték terhei lesznek. Az értékesítésből származó bevétel, lakáshitel kiváltására történő fordítás esetén adóköteles -e? Milyen terheink adódnak abban az esetban ha azt megtartanánk. ( Anyukánk 2, 5 éve vásárolta)? Válaszát előre is köszönöm.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-15
Tisztelt Gabriella!
A hagyatéki eljárásban meghatározott érték után illetéket kell fizetniük, ill. az eladás esetén az öröklési illeték alapja és az eladási ár különbsége - csökkentve néhány költségtétellel - után 25 % szja-t. A hitel-visszafizetés ezt nem csökkenti.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

vadász 21943 számú kérdéseSomogy2007-12-05
Tisztelt Ügyvédnő!A nyárvégén adtuk el házunkat 2 évvel ezelőtt újittattuk fel 5rétegüAlpexcsőből,ezek idomaiból (ezek gégecsőbe behuzva),radiátorok és a régi kazán került a fütésrendszerbe.A gégecsőben elvezetett alpexcsövet 7cm-es betonaljzatba lett öntve.(ilyen rendszert szereltek be 1 hónappal ezeelőtt anyósomékhoz is teljesen új alkatrészekkel).Az új tulajdonos azt kéri tőlem hogy fizessem ki neki a rendszer szigetelését mondván,hogy ő a betont fűti és a házszavatosságába ez beletartozik.Mit tegyek,mivel ő perrel fenyegetőzik.Központi fűtésszerelők szerint nem előírás a szigetelés.Kérem szépen sürgös válaszát.Tisztelettel:Vadász Zoltán
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd válasza2007-12-10
Kedves Zoltán!

Javaslom, hogy keresse meg a gyártó vayg a forgalmazó céget a beépítési előírások közlése érdekében. Amennyiben előírás a szigetelés, és Ön bizonyíthatóan nem tájékoztatta a vevőt annak hiányáról, akkor szavtossági felelősséggel tartozik, a kifizetett összeget azonban érvényesítheti a kivitelezővel szemben.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:Cimkefelhő:
ingatlanügyletek szerződéstervezetei tartási szerződés adatai drágaköves ékszer polgári per szerződésminta birtokvédelem perköltség ingatlan adásvétel közös tulajdon ajándékozási illeték jelzálogjog alapítás eladási jog, társasházi törvény vételi jog öröklési illeték ajándékozási illetékkedvezmény
Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Ingatlan - Add el magadAlbérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása