Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
B ZSOLT 21584 számú kérdéseBács-Kiskun2007-11-20
Blaskovics Zsolt vagyok van egy házrészem , van rajta hitel. 3 -an lakjuk az ingatlant,4-ik tulajdonos nem fellelhetö. az ő adatai 1928szül.1979 bn örökölt 1330-140 ed részt. Miatta nem tudunk hitelt kiváltani az aláirása hiánya miatt. Ebben kérem a segítségét. Előre is köszönöm. Tisztelettel . B ZSolt
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2007-11-20
Tisztelt Zsolt !

Álláspontom szerint a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Osztályán, illetőleg a Népességnyilvántartó Osztályon kellene érdeklődni, hogy él-e, hol, illetőleg, ha nem él, volt-e utána hagyatéki eljárás, ki(k) az örökös(ök). Amennyiben él, meg kell keresni, amennyiben már nem, úgy hagyatéki vagy póthagyatéki eljárást kell indítani (ezt kívülálló is megteheti, ha alapos indokait előadja és igazolja). Csak így van esély arra, hogy az ingatlan-hányad tulajdonosa alá is tudjon írni, enélkül sajnos nem fognak tudni mit tenni.
Tisztelettel

dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Beatrix 21583 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2007-11-20
Tisztelt Ügyvédnő!
Leányom édesapja 2006-ban elhunyt, igy leányom 1/4 rész ingatlan tulajdont örökölt. Az ingatlanban sógornőmék laknak. A napokban, egyenlőre még csak szóban egyeztünk meg abban, hogy leányomat kifizetik. 3.5 millió forintot ajánlottak fel, amit mi elfogadtunk. Kérdésem az lenne milyen összeget kell számítani az adó szempontjából. A 3.5 millió forintot, vagy mi számolható le ebből az összegből. Az illetéket az öröklés után már megfizettük.
Előre is köszönöm válaszát, további jó munkát kívánok.
Üdvözlettel: Beatrix
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2007-11-20
Tisztelt Beatrix!

A jelenleg hatályos jogszabály szerint a hagyatékátadó végzésban szereplő érték az az érték, amennyiért a lánya szerezte az ingatlant. Ha az egész ingatlan értéke van feltüntetve értelemszerűen az 1/4-e. Ez az összeg levonható az eladási árból, mert jövedelme csak akkor keletkezik, és ez alapján akkor kell adót fizetni, ha több az eladási ár, mint a szerzési. Ha még így is van jövedelem, akkor a megszerzésre fordított költség, így az illeték, és szerintem a közjegyzői díj rá eső része is levonható. Az ezután maradó összeg után kell a 25 %-ot bevallani és megfizetni a jövedelemadó bevallásában . Hangsúlyoznám, hogy amennyiben nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, bevallást akkor is kell tenni, csak az adó 0 megjelöléssel szerepel. Célszerű a bevallást hozzáértővel elkészíttetni.


Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

Sándor 21582 számú kérdéseBudapest2007-11-20
Tisztelt ügyvéd Úr!
Társasházunk egy lakásszövetkezetet bízott meg a közös képviselettel. A lakásszövetkezet elnökét, mint megtudtuk, elítélték bűncselekmény miatt jogerősen. Mégis nem hajlandó lemondani, a szövetkezet sem csinál semmit. Én úgy tudom, hogy nem lehet tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek. Mit tehetünk, ha mi a szövetkezettel szerződéses kapcsolatban álló társasház, nem akarjuk, hogy közgyűlést tartson részünkre. Nem akarjuk, hogy olyan döntéseket szülessenek, amik jelentős anyagi terhet és egyeseknek előnyt jelentene. Felszólíthatjuk a közgyűlésen, hogy az ott hozott döntések amit ő vezényelt le, nem érvényesek, mert...? Vagy mit tehetünk?
Köszönöm válaszát
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-25
Tisztelt Sándor!
A társasházi alapító okirat rendelkezései szerint össze kell hívni a közgyűlést, és ott elmozdítani a közös képviselőt, akár a szövetkezettel együtt - ha nem együttműködőek.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Katalin 21581 számú kérdéseKomárom-Esztergom2007-11-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!
21578.szám alatt már feltettem kérdéseimet. Átolvasva levelemet annyit korrigálnék, hogy a volt férjemnek van élettársa, van hol laknia.
Üdvözlettel:
Katalin
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-25
Tisztelt Katalin!
Ez nem befolyásolja a válaszomat.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

timi 21580 számú kérdéseBudapest2007-11-20
Tisztelt Ügyvédúr!

Budapesti házat örököltem testvéremmel együtt, az ingatlant eladnánk és lakást vennénk helyette. Ha a parlament elfogadja szja változásról szóló módosítást személyi jövedelem adómat hogyan érinti, ha még idén sikerülne eladni a házat de csak jövőre tudnék lakést vásárolni részemből, illetve ha jövőre történne az eladás és a vásárlás is.

Várom mielőbbi válaszát.

Köszönettel: K.Tímea
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-25
Tisztelt Tímea!
Első lépésként ki kellene számolni, hogy keletkezik-e egyáltelán jövedelem az eladáson. Ha az eladási ár nem fogja meghaladni az öröklési illetéknél figyelembevett értéket, akkor nincs jövedelem, nincs adófizetés és nincs jelentősége, hogy mikor adja el a lakást. A számításhoz a www.ingatlanjog.hu oldalon az adózásról szóló tájékoztató rovatokban.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Sándor 21579 számú kérdéseBudapest2007-11-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A kérdésem a következő.
Amennyiben eladtam egy ingatlant, és a bevételem 8,4m Ft, majd utána vásárolok egy másikat pár hónapon belül aminek az ára 9,7m Ft, akkor kb. mennyi illetéket kell a hatályos törvények értelmében fizetnem?
Válaszát tisztelettel megköszönve várom.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-25
Tisztelt Sándor!
Kb. 1.3 mFt-nak a 2 %-át.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Katalin 21578 számú kérdéseKomárom-Esztergom2007-11-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Az alábbiakról szeretném tájékoztatását kérni. Ez év áprilisában elváltam. Volt férjemmel abban egyeztünk meg a bíróságon, hogy 2007.12.31-ig kifizetem a lakás felét, 4millió forintot. Ha nem tudom, ő fizet ki engem. Nagykorú lányommal élünk a lakásban. Első kérdésem, hogy milyen költségekkel jár, ha én fizetem ki a férjemet.Mivel jelenleg úgy néz ki, nem tudok fizetni, ő azt mondta a lányunknak, hogy kifizet engem, és a lányom nevére irattatja a lakást, ő haszonélvező lesz. A lányom szeretné, ha én abban az esetben is ott maradnék.Volt férjemtől engedélyt kell kérnem? Vagy kötelezhet, hogy elhagyja a lakást? Esetleg a lányom dönthet egyedül? És milyen fizetési kötelezettségei lesznek a lányomnak fenti esetben? Azt hozzá kell tennem, hogy együtt él valakivel. Nekem meg albérletbe kéne mennem. utolsó kérdésem, hogy ha megegyeznék vele, hogy mindketten irassuk lányunkra a lakást, és sem kérek pénzt, esetleg haszonélvezetünk maradna rajta, akkor a lányomnak mennyit kéne fizetnie? Az előfordulhat, hogy kényszerít minket a lakás eladására? és mi a hivatalos útja a fenti lehetőségeknek? Válaszát előre is köszönöm:
Katalin
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-25
Tisztelt Katalin!
Ha jól emlékszem, akkor a mai napon kzvetlen e-mailben megválaszoltam a kérdését. Ha mégsem, kérem jelezze!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Áron 21577 számú kérdéseBudapest2007-11-20
Tisztelt Ügyvéd Úr,
VI-kerületi társasház közös wc-jével kapcsolatosan kérdezem Önt:
A társasházban immár minden lakás rendelkezik saját wc-vel , egy lakást kivéve. Ez a lakás a II. emeleten van. Szóba került a közös osztatlan tulajdonlású wc-k értékesítése az összes szinten. A jelenélegi állás szerint az első emleti wc-t nem kívánják megvenni. Az egyetlen lakás amely nem rendelkezik saját wc-vel a másodikon található. Eladható és így megszüntethető-e a második emeleti wc, úgy, hogy ekkor az említett lakás lakóinka egy emelettel lentebb van a WC-je? Van e valamilyen jogszabályi előírás , ami szerint a WC-t azonos emeleten kell biztosítani?

Köszönöm válaszát, Áron
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-25
Tisztelt Áron! Nem tudok iylen előírásról.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Varga Zoltán 21576 számú kérdéseSomogy2007-11-20
Tisztelt Ügyvédi Iroda!
Pénzügyi tanácsadással és hitel ügyintézéssel foglalkozom, egy ügyfelemmel kapcsolatban egy részemről megoldhatatlan dologgal találkoztam.
Egyik ügyfelem lakóingatlant szeretne vásárolni, amelyhez igénybe szeretné venni a meglévő három gyermek után a szoc.pol. támogatást.Az ügyfelem 2006.ban elvált a gyermekek vérszerinti apjától és jelenleg élettárssal él, közössen szeretnék az ingatlant megvásárolni.A gyermekek vérszerinti édesapja testvére 2001-ben ( a gyermekek akkor az egyik egyéves, a másik hároméves volt) saját részére megvásárolt egy másik ingatlanon holtig tartó haszonélvezetet az ingatlan tulajdon jogát a két kiskorúgyermek javára jegyeztette be adás- vételel.Kérdésem van-e jogi lehetősége az édes anyának és élettársának a gyermekek utáni állami támogatás igénybevételére. Ismerem a Kormányrendeletet amely megengedi, hogy ha a gyermekeknek saját tulajdonuk van, amelyet öröklés vagy ajándékozás utján szereztek és az ingatlan haszonélvezettel terhelt és a haszonélvező benn lakik, igényelhető az állami támogatás. Az adás-vétellel szerzett tulajdonjogot a törvény nem említi
Jelenleg az édesanya és családja áldatlan körülmények között él az élettársával és a gyermekkel, jövedelmi viszonyaik nem teszik lehetővé, hogy álammi támogatás igénybevétele nélkül lakáshoz jussanak.Az lenne a kérdésem, hogy ha másképpen, méltányossági alapon kérhetik-e az állami támogatást és ha igen akkor konkrétan hol.
Amennyiben szükséges a rendelkezésre álló dokumentumokat ( adás-vételi szerződés, válóperi okmányokat) el tudom küldeni.
Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel: Varga Zoltán
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd válasza2007-12-10
Kedves Zoltán!

Az adásvétellel szerzett tulajdon, abban az esetben is, ha haszonélvezettel terhelt az ingatlan, kizáró feltétel. Valójában azonban ajándék címén jutott ez az ingatlan a kiskorúak tulajdonába, tehát, ha a egy szerződésmódosítással és a különbözeti illeték megfizetésével a szerzés jogcímét meg lehetne változtatni, mód lenne szoc.pol. vagy félszoc.pol. igénylésére.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Erzsi 21575 számú kérdésePest2007-11-20
Tisztelt Ügyvéd úr!
Azt tudom, hogy az eldott ingatlanból származó jövedelem után adót kell fizetnem.
Abban az esetben ha én ezt a pénzt a saját házam korszerűsítésére szeretném fordítani, nem tudom, hogy mi tartozik ebbe. Pontosabban fogalmazva, szeretném a házamat -ami már 35 éve épült- kívülről szigeteltetni,majd vakoltatni. Az elektromos hálózatot belülről alu.vezeték helyet a mai szabványoknak megfelelően rézvezetékre cseréltetni, Fürőszobát teljesen felújítani, a falban lévő vezetékeket is beleértve. Ha beleférne, még a központi fűtést is felújítattni.
A felsoroltakat az APEH elfogadja, vagy mi a teendőm?Köszönettel: Erzsi
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-25
Tisztelt Erzsi!
Az elmondottak nem minősülnek lakáscélú felhasználásnak, így nem alkamasak az adó csökkentésére. Első lépésként javasolnám egyébként meghatározni, hogy az eladáson keletkezik-e egyáltalán jövedelme vagy sem. Ehhez a www.ingatlanjog.hu oldal adózásról szóló tájékoztató rovatai adnak segítséget.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Renáta 21574 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2007-11-20
Élettársammal,2007május elején vettünk fészekrakó pr.keretében egy lakást.6,5M vettük ebből 5,8M hitel 450E pedi fél szoc-pol!Most megromlott a kapcsolatunk! Párom minden áron elszeretné adni a lakást! (a szocpol miatt 5év elidegenedés van a lakáson)Megkérdeztem a köcsönt ado bankban ,h.mik a lehetőségeim...azt mondták.hoy a fél szocpolt átlehet ruházni egy másik lakásra amit a gyerekkel 1ütt veszek!! Kérdésem:ez tényleg működhet így??
A másik lakáshoz nekem újbol elég lesz 10%önerő(mert kb.annyi fog maradni ebből a házbol!!)És egyáltalán hogy kel ehez hozzá kezdenem???
Válaszát köszönöm!!
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2007-11-27
Tisztelt Renáta!
Működik, a jegyző adja ki az engedélyt, hozzá kell fordulnia, általában az a feltétel, hogy az új lakás értéke ne legyen kevesebb a réginél.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3.
30/289-2889
mail@drszegedi.hu

Zsuzsanna 21573 számú kérdéseCsongrád2007-11-20
Tisztelt Ügyvéd úr/nő!
Nem kaptam még választ a kérdésemre,nagyon fontos lenne mert most adódott egy lakásvásárlási lehetőségünk,de ha elköltözünk és nekünk kell fizetni a rezsit akkor két lakást már nem tudunk fizetni.A kérdésem a következő:A párom tulajdonosa egy lakásnak,aminek az anyukája a haszonélvezője.Kérdésem az lenne ha mi innen elkötöznénk kinek kellenne fizetnie a rezsit?Válaszát előre is köszönöm!
Zsuzsanna
dr.Agod Sándor ügyvéd válasza2007-11-21
Tisztelt Hölgyem!
A lakásfenntartással kapcsolatos költségeket a haszonélvezőnek kell fizetnie.
Tisztelettel
dr.Agod Sándor ügyvéd
6723 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 16. fszt. 6.
+ 36 62 450-267

agodiroda@freemail.hu

Lili 21572 számú kérdéseVeszprém2007-11-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Tavaly építkeztünk a férjemmel. A tulajdoni lapon csak a férjem szerepel, illetve a férjem szülei, akik a telekre hasznolnélvezők. A telek is a férjem nevén van. Szeretnénk, ha az én nevem is felkerülne a tulajdoni lapra. Kérdésem az lenne: mi módon lehetne ezt elintézni? És mennyibe kerülne?

Válaszát előre köszönöm!
Bárány Lili
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2007-11-21
Tisztelt Lili!

Kérdés, hogy a telket már házasságkötésük után vették-e, vagy még előtte?

A Csjt. 27. §-ának (1) bekezdése szerint a házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik. Ennek megfelelően a házastársak osztatlan közös tulajdona mindaz, amit a házassági életközösség fennállása alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azokat a vagyontárgyakat, amelyek valamelyik házastárs különvagyonához tartoznak. Ezért ha az ingatlant a házasság fennállása alatt (nem külön vagyonból) vették, akkor az akkor is közös tulajdon, ha a földhivatalnál csak az egyik fél lett tulajdonosként bejegyezve.
Ha a telek a férje különvagyona, a közös építkezés folytán akkor is közös tulajdon keletkezik.Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Farkas Zoltán 21571 számú kérdésePest2007-11-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!
,érdeklődöm, hogy 2 lakásos osztatlan közös tulajdonú ház társasházzá alakítása, hogyan valósítható meg, mi a menete és kb. nagyságrendileg milyen költségekkel ( ügyvédi, építész, földhivatali, illetékhivatali, egyéb) jár, mennyi időt vesz igénybe, ha ezt Önöknél indítom el a héten. (A ház terveiben két független lakás szerepel és közös helységek: kazánház, tároló) Előre is köszönöm a válaszát
Zoltán
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-25
Tisztelt Zoltán!
A költségnemeket felsorolta, de azokról érdemben és teljes körűen nem tudok nyilatkozni. Az ügyvédi munkadíj kapcsán szívesebben adnék ajánlatot közvetlen e-mailben, az egyéb költségek közül a földhivatali díj néhány tízezres nagyságrend lehet, kicsivel talán több - de ezt tudom legkevésbé megítélni - az építészi költség, sőt itt lehetséges, hogy nem is kell igénybevenni, mert a tervek és engedélyek a jelenlegi formájukban alkalmasak lesznek. Illetéket nem kell fizetni, hiszen vagyonszerzés nem történik.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Norbert 21570 számú kérdéseBékés2007-11-19
Tisztelt Ügyvéd Nő!Osztatlan közös tulajdonnal kapcsolatban az alábbi három kérdésem lenne:

1./ Ha az osztatlan közös tulajdont egy garázssorra épített garázsok, valamint az előtte található terület /közlekedő út/ alkotja, akkor a garázssor előtti területen végrehajtott építkezéshez /pl.forgalom lezáró korlát/ minden tulajdonosnak a beleegyező nyilatkozata szükséges-e ? Vagy elegendő a tulajdonosok egyszerű többsége is?

2./ Valójában az osztatlan közös tulajdonban szerelő garázsok jelenlegi tulajdonosai és a mai állapotot nem tükröző tulajdonlapon szereplő tulajdonosok számítanak ilyen esetben tulajdonosoknak? / A garázsok sok esetben csak is zsebszerződésekkel kerültek eladásra, ezért nem lett az adásvétel a földhivatalnál is regisztrálva./

3./ A közös tulajdonban szereplő - földhivatalnál is rendezett tulajdonjoggal rendelkező - tulajdonosok a közös tulajdont meg akarják osztani miként kell eljárniuk?


Köszönettel: Norbert
dr.Koczka Judit ügyvéd válasza2007-11-20
Tisztelt Cím!

Jogi szempontból csak az tekinthető tulajdonosnak,- aki az ingatlan-nyilvántartásban szerepel. Az a vevő, aki a szerződés alapján nem jegyezteti be magát a földhivatalnál, azt nem lehet tulajdonosnak tekinteni, csak attól a naptól, amikor már bejegyezték.

A közös területre való építés a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás, ezért a kiadásról minden tulajdonos egyhangú határozata kellene ahhoz, hogy mindenki köteles legyen a rá eső rész megfizetésére.

Ha valaki épít a közös tulajdonra, és előtte erről tájékoztatja a többi tulajdonost, akik azonban az építkezésben nem vesznek részt, az építkezés ráépítés jogcímén a jelenlegi tulajdoni hányada megnövekezését fogja eremdényezni.

Ha valaki úgy épít a közös tulajdonra, hogy előtte a többieket nem kérdezi meg, a ráépítése rosszhiszemű lesz, és ezért tulajdoni igényt nem terjeszthet elő, csak a többi tulajdonostárs vagyongyarapodásának megtérítésére terjeszthet elő igényt jogalap nélküli gazdagodás jogcímén.

A közös tulajdon megosztása minden bizonnyal nem okozna gondot az egyes garázsok esetében, viszont a közös rész tekintetében nem egyszerű. Szerintem célszerű lenne társasházzá alakítani az ingatlant. Ebben az esetben a garázsok külön tulajdonba kerülnének, míg a közös rész a társasház tulajdona és közös használatú lenne. Ha ebben a földhivatalnál nyilvántartott tulajdonosok egyet értenek, és nincs vita a feltételekben sem, akkor szerződéssel, társasház alapító okirattal ügyvéd vagy közjegyző előtt a kérdés elintézhető.

Ha a tulajdosok nem értenek egyet, akkor a bíróság előtt lehet keresetet előterjeszteni annak érdekében, hogy a bíróság ítélettel hozza létre a társasházat. Ehhez a kerestelevél mellé tervezővel megterveztetett műszaki megosztási rajzot és 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot kell csatolni. A pert minden tulajdonostárs ellen meg kell indítani. Társasház esetében a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz a tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányadok 4/5-ödének egyetértése kell. Pl. lehet olyan tulajdonostárs, akinek a tulajdoni rész 10/168-ad, akkor őt ennyi és nem 1 szavazat illeti meg. Ebben az esetben 135/168-ad szavazat kell ahhoz, hogy a munkát meg lehessen csinálni, de a költségek a 33/168-adon is behajthatók.

Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladásaAz ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Cimkefelhő:
adásvételi szerződés adatai ingatlan szerződéstervezetek ingatlanvásárlás esetén fizetendő illeték jelzálogjog alapítás zálogjog budapesti ügyvéd cégjog öröklési szerződés adatai ingatlanügyletek iratmintái közös tulajdon adófizetés ingatlan eladás esetén ingatlan jogszabályok tartási szerződés adatai eladási jog, öröklési illetékkedvezmény