ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
lldikó 22618 számú kérdésePest2008-01-09
T. Ügyvéd Úr!
15 évvel ezelőtt a gyerekek nevére vásároltuk meg a házunkat a nagyszülők és a mi (szülők) haszonélvezeti jogával. A nagyszülők nem laknak itt csak a gyerekek és mi szülők. Az lenne a kérdésem, hogy eladásnál ha valamelyik haszonélvező nem akarja aláírni az adás-vételi szerződést, akkor nem lehet eladni a házat?
Köszönettel: lldikó
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-09
Tisztelt Ildikó!
Tehermentesen nem...
ahhoz a haszonélvezők hozzájárulása szükséges, hogy a haszonélvezeti jog megszűnjön, ami nyilván fontos a vevőnek.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

zsuzsi 22617 számú kérdésePest2008-01-09
Tisztelt Ügyvéd Úr vettünk egy házat amelyet most tudtunk csak kifizetni azt szeretném megtudni öntöl hogy fontos e a volt tulajdonos mível gyámság alatt ál az átíratáshoz ? tisztelettel:J Zsuzsi!
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-09
Tisztelt Zsuzsi!
Fontos, bizony! Ő fogja elismerni, hogy a teljes vételárat megkapta, ill. Ő adja meg a hozzájárulását az Önök tulajdonjogának bejegyzéséhez!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Török Rozália 22616 számú kérdéseBács-Kiskun2008-01-09
Tisztelt Ügyvédnő!
Állatvédő szervezeti aktivista vagyok. Fülöpjakab külterületén a szomszéd szabadon tartott, elkóborló állatai(mely náluk a takarmányt feleszi, a kutyák a gyerekeket riogatják) kapcsán levélben kért segítséget a jegyzőtől a bejelentő, illetve kérte, nyugalmuk érdekében eljárni sziveskedjen. A jegyző ezt birtokvédelmi igényt tartalmazó kérelemként kezelte= illeték fizetése, majd jegyzőkönyv készült 15 napos határidővel. Szeretném kérni, telefon felhívhassam Önt, mert az állatvéd.tv. megsértésre került, kutyák oltatlanok, stb. S szeretném megkérdezni a bejelentés miért birtokvédelmi ügy. Bejelentőtől rendelkezésre áll az iratok fénymásolata, a jegyzővel beszéltem telefonon, melyből elmondanék részleteket.
Köszönettel várom segítségét a HEROSZ kkfházi szervezete és a kkfházi Fidó bácsi közhasznú szervezet vezetősége nevében.
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2008-01-09
Tisztelt Rozália !

Amennyiben a levelet író bejelentő a nyugalmuk érdekében kérte a jegyző eljárását, azért, mert a szabadon tartott állatok a bejelentő takarmányát feleszik, és gyermekeit riogatják, úgy – mivel a beadványokat tartalmuk alapján kell elbírálni – nyilvánvalóan birtokvédelmi ügynek értékelte a jegyző.
Ugyanakkor a jegyző hatáskörébe tartozik az eljárás az állatvédelmi tv. alapján is, tehát amennyiben az Önök közhasznú szervezete – amely szintén jogosult az állatvédelmi közigazgatási eljárásokban ügyfélként fellépni - bejelentést tesz az ilyenirányú törvénysértés miatt (állatok oltatlansága, stb.), úgy azt pedig annak tartalma alapján kell vizsgálnia és elintéznie. Őszintén szólva – álláspontom szerint – itt elsősorban nem jogi, hanem esetleg állatorvosi segítségre lenne szükség…, mert az ő igazolása, szakvéleménye bizonyító erővel bírna ebben a másik eljárásban, amelyet érdemes lenne megindítani mihamarabb.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

György 22615 számú kérdéseBudapest2008-01-09
Tisztelt ügyvéd Úr!

Elnézést kell kérnem, amiért nem Budapestiként, de Önhöz fordulok tanácsért. Nem óhalytom minősíteni más megyék ügyvédjeit, akik vállalták ezt a feladatot. Igen nagy elismeréssel figyelem azonban, ahogy és amilyen gyorsan választ kapnak az Önhöz fordulók. Ezért tettem én is ezt.
A probléma:
Lakásépítéshez szociálpolitikai támogatást igényelne fiatal házaspár. Részletesen tanulmányoztam az ezzel kapcsolatos jogszabályt, amelyből a tények alapján nem egyértelmű, hogy jogos-e igényük a támogatásra. Tényállás: feleségnek 50% lakástulajdona van, amelyet szülei vettek, lemondva vételi jogukról. A lakás azelőtt bérlakás volt. A szülők halálukig haszonélvezettel rendelkeznek. A tulajdonos nem lakik tulajdonában, tehát a lakáshasználati jog véleményem szerint a szülőké.
A gondom a következő: 50% tulajdonrész nem kizáró ok. Lakáshasználati joggal a tulajdonos nem rendelkezik, tehát eszerint ez sem kizáró ok. A tulajdonrészt viszont az iratok szerint vásárolta, (igaz hogy, kiskoru lévén még keresettel nem rendelkezett és a hátralevő részleteket a szülők fizetik) nem örökölte, vagy ajándékba kapta. Mivel a feltételek között az öröklés/ajándékozás a nem kizáró, nem tudom eldönteni, hogy jogosan igényelnék-e a szocpol támogatást? Ha a tulajnonosi állapot kizáró oknak számítana, van-e megnyugtató megoldás?
Várom megtisztelő válaszát: György
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-09
Tisztelt György!
Megértését kérem, de az Ön által említett ok miatt nem áll módomban a kérdésére válaszolni!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szilvia 22614 számú kérdéseBudapest2008-01-09
Tisztelt dr. Nagy Zoltán!

Válaszát tisztelettel köszönöm. Még egy kérdésem lenne: Amikor megvettük az önkormányzattól a lakást, 10 éves elidegenítési tilalmat jegyzett be a tulajdoni lapra, a 10 év majd csak 3 év múlva jár le.... Ebben az esetben is elidegeníthetem az ingatlant ajándékozással az egyik haszonélvező részére? Ha nem, akkor milyen lehetőségem van rá, hogy ne legyek tulajdonosként nyilvántartva?
Válaszát köszönöm!

Tisztelettel:
Tóth Szilvia.
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-09
Tisztelt Szilvia!
Igen, de ebben az esetben az Önkormányzat hozzájárulása (is) szükséges az ügylethez.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Judit 22613 számú kérdéseBudapest2008-01-09
2007 elején eladtam egy ingatlant 14 Mft-ért, és 2007. szeptemberében vásároltam egy ingatlant 15 Mft-ért. Most szabtak ki rám több mint 500 eFt vagyonszerzési illetéket. Kérdésem: az APEH, mint minden adat nyilvántartója, miért nem tud a kettős ügyletről, ill. van olyan rendelet, hogy nekem kell kérelmeznem a felmentésemet, de ehhez be kell fizetnem az illetéket, és visszaigényelnem a jogcím alapján a befizetett illetéket.
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-09
Tisztelt Szilvia!

Örüljön, hogy nem tud mindenről az APEH! :-)

A kedvezményt valóban Önnek kell kérelmeznie, de ehhez nem kell befizetni az illetéket, elég a kérelmet és az eladásról szóló szerződést eljuttani az Illetékhivatalhoz. Előbbit a www.ingatlanjog.hu oldal iratmintatárában megtalálja.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Kiss Zsolt 22612 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2008-01-09
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Van egy ingatlan amiből 5 fő osztozik (1 szintes ház + telek).

Egyik fő tulajdonában van az ingatlan (ház) felső szintje (a továbbiakban ő em fontos).

Az alsó szint+telek a maradék 4 fő tulajdonát képezi.
Ebből a 4 főből az egyik meg szeretne válni a saját tulajdon részétől és eladni a többieknek vagy csak az egyiknek.

A kérdéseim a következők:
- Mi lehet a legolcsóbb megoldás?
- Milyen papírok szükségesek az ügyhöz?

Válaszát előre is köszönöm.

Maradok tisztelettel:
Kiss Zsolt
dr.Balla András ügyvéd válasza2008-01-09
Tisztelt Uram!

Kérdése nem teljesen világos (milyen ingatlanról van szó: társasház, osztatlan közös tulajdon, egyéb), ezért elnézését kérjük, ha válaszunk nem lesz esetleg mindenre kiterjedő.


Az, hogy " mi lehet a legolcsóbb megoldás?" számos általunk nem ismert körülménytől függ.

Kérdésként felmerül az is : ki számára legolcsóbb?
( eladó, vevő)

Ha illeték fizetésre gondolunk valószínűsíthetően a legolcsóbb megoldás, ha adásvételi szerződés útján kerül az adott tulajdon rész értékesítésre.

Ehhez adásvételi szerződésre, ahhoz pedig valószínűsíthetően 30 napnál nem régebbi, az ingatlanra vonatkozó hiteles tulajdoni lap másolatra van - lehet- (többek között) szükség.

Tisztelettel
dr.Balla András ügyvéd
5000 Szolnok, Mária u. 31.
+36 30/9640-826

dr.balla@chello.hu

Kitti 22611 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2008-01-09
Tisztelt Ügyvéd Úr!
22603. hozzászólásnál helyesbítenék.

4 lakásra ideiglenes lakhatási engedély van.
Tisztelettel:
Kitti
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Szilvia 22610 számú kérdéseBudapest2008-01-09
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Van a tulajdonomban (50%-ban) egy önkormányzattól megvásárolt lakás. Új építésű ingatlant szeretnék az idén vásárolni, és az említett tulajdon miatt, nem vagyok jogosult sem a munkáltató által nyújtható vissza nem térítendő támogatásra, sem a megelőlegező szocpolra. A kérdésem a következő: Ha a tulajdonomban lévő 50%-ot elajándékozom Édesanyám részére (aki az ingatlan egyik haszonélvezője) akkor az, a jelenlegi jogszabályok közül egyikbe sem ütközik? (Nem érhet évek múlva meglepetés az Apeh részéről?)
Így már jogosult leszek a támogatásokra?

Másik kérdés: Az ajándékozás az optimális megoldás erre az esetre, vagy esetleg az eladás? Egyáltalán, hogy kell elindítani ezt a folyamatot? A Földhivatal intézi?

Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlettel:
T. Szilvia
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-09
Tisztelt Szilvia!
1. A jelenlegi ingatlana valóban akadályt jelent a szocpol jogosultság miatt, így azt el kellene idegenítenie ahhoz hogy jogosulttá váljon.
2. Az ingatlan értékének függvényében található ki az ideális megoldás, de feltehetően az ajándékozás lesz az.
3. Az ügyintézést a megflelő ügyvéd kiválasztásával kell kezdenie, lévén a tulajdonjog átruházásához ügyvéd által készített és ellenjegyzett okirat szükséges.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Tibor 22609 számú kérdéseHeves2008-01-09
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Próbálom röviden összefoglalni a problémámat.
2006-ban édesapám halálakor megörököltem ingatlanának 1/6 részét. Édesapám halála után közvetlenül, de még a közjegyzői hagyatékátadó végzés létrejötte előtt, tudtomon kívül, tulajdonostársaim értékesítették az ingatlan rájuk eső részét. A vételárat ők akkor megkapták. Ez történt 2006 szeptemberében. A vevővel szóban megállapodtunk arról, hogy az én tulajdonrészemet is megvásárolja, azóta azonban kifizetés terén érdemi változás nem történt. Hiteget, az eltelt egy év alatt született két adásvételi szerződés, amelyek különböző oknál fogva vagy nem lettek aláírva, vagy érvénytelenek voltak -az ő hibájából - így tulajdonképpen azóta ingyen használja a házrészemet, kifizetni pedig végképp nem akar. Ügyvédi javaslatra napokon belül bíróságra kívánom adni az ügyet, mivel békés megoldás nem várható a vevővel.
Kérdésem a következő:
a bíróság várhatóan milyen döntést hozhat? Tudomásom szerint visszaállíthatja az eredeti állapotot (itt kívánom megjegyezni, hogy az első szerződés is érvénytelen volt, így a vevő, bár a vételárat a többieknek megfizette, a tulajdoni lapon nem szerepel), illetve árverezésre bocsájthatja az ingatlant. Igaz ez?
A helyzetet bonyolítja, hogy tulajdonostársaim egyike kiskorú, gondnokolt, akit ezentúl, a felmerülő problémák (érvénytelen szerződés, stb.) miatt gyámhivatal által kirendelt ügyvéd képvisel. A bírósági eljárás során ez a tény mennyiben nehezíti a helyzetünket?
És bár nehéz az ilyet megjósolni: vajon mennyi ideig húzódhat egy ilyen eljárás?
Válaszát előre is köszönöm!
Tibor
dr.Boros László ügyvéd válasza2008-01-09
Tisztelt Tibor! A leírtak alapján nem tudom megállapítani, hogy az érvénytelen (megkötött, de teljesedésbe nem ment?) adásvételi szerződéssel kapcsolatban vagy a közös tulajdon megszüntetése iránt kíván-e pert indítani. Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Zsófia 22608 számú kérdéseVeszprém2008-01-09
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Közös, osztatlan tulajdonban, édesanyám haszonélvezeti jogával van egy balatoni ingatlanunk. Korszerűsíteni és bővíteni szerettem volna, ennek fejében kértem a nővéremet, hogy változtassuk meg a tulajdoni hányadokat. Nem egyezett bele, ezért én szeretném eladni, fel is ajánlottam neki, mivel gondolom elővételi joga van, de egy számomra elfogadhatatlan összeget ajánlott fel. Teljesen tanácstalannak és kiszolgáltatottnak érzem magam.
Kérdéseim:
1. Értékeltessem-e fel az ingatlant?
2. El kell-e fogadnom a számomra nem megfelelő összeget?
3. Hogyan érhetném el, hogy egy reális összeget adjon?
4. Amíg nem születik megoldás, el kell-e türnöm azt a korábbi gyakorlatot, hogy nekem az ingatlannal kapcsolatban csak kötelességeim vannak, de jogaim nincsenek? Emiatt csak a nagyobb beruházásokba (gáz, csatorna) szálltam be, a fenntartási költségekbe (mivel ezt egy másik közös földterület eladásából fedezzük (közös megegyezéssel) nem, mert ezt a pénzt a nővérem kezeli. Közölte velem, hogy nekem jogom sincs az ingatlan használatára, mivel nem csinálok semmit, igaz, hogy évekig nem is használtam. Ez lehetséges?
Köszönöm a válaszát!
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2008-01-10
Tisztelt Zsófia!

Nem igaz, hogy nincs joga semmihez, amennyiben az ingatlant használni kívánja, testvérével azonos feltétlekkel teheti ezt meg.
A közös tulajdon megszüntetésére -ha nem sikerül megegyezniük- peres úton is sor kerülhet. Javasolom, hogy a peren kívüli tárgyalások során vonjon be jogi képviselőt, és az értékbecslést közösen rendeljék meg testvérével -így azt azután nagyobb eséllyel fogadják el azt majd mindketten.
Ha nem sikerül megegyezni, marad a peres út, ahol is a bíróság ugyancsak kirendel majd egy szakértőt (ennek 60-100e ft költségét a pert indító félnek kell megelőlegezni.)

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Molnárné Zsebe Sára 22607 számú kérdéseBudapest2008-01-09
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A Társasházi törvény 37.§-nak 2. bekezdése tartalmazza, hogy a megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belüli időpontban az eredetivel azonos napirenddel kell összehívni.
Kérdésem !
Ugyanazon a napon , az eredetileg kitűzött időpont után félórával vagy 1 órával meg lehet -e tartani, ha a meghívóban ez a lehetőség feltüntetésre került .
(A megismételt közgyűlés pl. nem 18 órakor, hanem 18 óra 30 perckor kezdődik, s az akkor határozatképes a megjelent tulajdoni hányadoktól függetlenül.
Nagyon megköszönném a válaszát,mert környezetemben különbözőképpen értelmezik a törvény idevonatkozó sorait !
Tisztelettel : Molnárné Zsebe Sára
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-09
Tisztelt Sára!
A szöveg értelmezése és a gyakorlat is azt mutatja, hogy 18.30-kor meg lehetne tartani a második közgyűlést, ennek ellenére van olyan bírósági döntés, amely ennek jogszerűtlenségét megállapította, tehát érdemesebb más napra tenni a közgyűlést.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

U Róbert 22606 számú kérdéseBács-Kiskun2008-01-09
Tisztelt Ügyvédnő.

A kérdésem a következő.
Ha egy ingatlanban csak a fűrdőszobában van hideg-meleg víz és kézmosó,a konyhában nincs,az gondot jelent-e a szocpol(fot) felvételénél?
Mert a legjobb tudásom szerint komfortosnak,vagy összkomfortosnak kell lennie az ingatlannak.De ha jól tudom,ilyen kitétel nincs a leírásban,csak anniy,hogy rendelkezzen az ingatlan hideg-meleg vízzel.Az nincs kikötve,hol.
Válaszát nagyon szépen köszönöm.
Tisztelettel:U Róbert
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2008-01-09
Tisztelt Róbert !

A fiatalok otthonteremtési támogatását (fot.) legalább komfortos lakás vásárlásához adják. Azt pedig, hogy mi számít komfortosnak, egy másik jogszabály, az 1993. évi LXXVIII. törvény szabályozza. Annak 91/A. § 3. pontja kimondja, hogy „Komfortos az a lakás, amely legalább
a.)12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel;
b.)közművesítettséggel;
c.)melegvíz-ellátással; és
d.)egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel)rendelkezik.”
Ugyanennek a §-nak a 7/b.) pontja határozza meg a főzőhelyiséget úgy, hogy konyha vagy főzőfülke, a 7/c.) pontja pedig az egészségügyi helyiségeket úgy, hogy fürdőhelyiség (fürdőszoba vagy mosdó vagy zuhanyozófülke), WC.
Ebből következően én egyetértek Önnel, de a biztonság kedvéért azt javaslom, hogy előzetesen konzultájon a fot.-ot folyósító pénzintézettel is.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Edit 22605 számú kérdéseBudapest2008-01-09
Tisztelt Ugyved Ur!

Ferjemmel kozosen ujepitesu lakast szeretnenk vasarolni 25 millio Ft ertekben. A ferjem tulajdonaban van egy lakas , amit el szeretnenk adni 8 millio Ft-ert, mielott az uj lakast kozosen (fel-fel (50-50%) tulajdoni hanyadban) megvesszuk. Igy 2 gyermek bevallalasa eseten a szocpolt is igenybe tudnank venni.
Kerem segitsen, hogy estunkben hogyan tortenik az illetek kiszamitasa.
Koszonettel:
Edit
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-09
Tisztelt Edit!
A férje "jobban "jár az ún cserepótló illeték kedvezmény választásával ez alapján Ő 190 eFt illetéket fog fizetni, Ön pedig az új lakáshoz kapcsolódó kedvezmény címén 300 eFt illetéket fog fizetni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Melinda 22604 számú kérdéseKomárom-Esztergom2008-01-09
Tisztelt Ügyvédnő!
2004. februárjában vettünk egy lakást, most szeretnénk eladni és egy nagyobbat venni! A kérdésem az, hogy a mostani megváltozott adótörvény miatt kell-e adót fizetni akkor is, ha helyette másik ingatlanra fordítjuk a vételárat?
Köszönöm
Melinda
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladásaAz ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Cimkefelhő:
elbirtoklás iratminták budapesti ügyvéd közös tulajdont megszüntető szerződés adatai ügyvédi közreműködés ingatlan elbirtoklása kereset perköltség cégjog jelzálogjog alapítás öröklési illetékmentesség ingatlanhirdetés ajándékozási illetékmentesség kölcsönszerződés adatai zálogjog ajándékozási illeték tartási szerződés adatai

Munka Magyarországon
Munka MagyarországonIngatlan - Add el magad