Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Helga 21706 számú kérdésePest2007-11-25
Tisztelt ügyvéd úr! Én csak két fogalom közti különbséget szeretném megtudni. Miben tér el a haszonélvezeti jog és az örökhasználati jog ? Köszönöm válaszát!
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Helga!
Több dologban is eltér a két intézmény!

A haszonélvezet meghatározott időtartamra vagy a jogosult életére biztosítja számára, hogy a más tulajdonában lévő dolgot birtokolja, használja, hasznosítsa.

Az örökhasználati jog pedig lehet egyrészt használati jog, ami egy kicsit a haszonélvezethez hasonlít, de némileg korlátozottabb, csak a jogosult életszükségletei által kívánt mrétékben engedi mindazokat. De az örökhasználati jog olymódon is értelmezhető, hogy pl. örökhasználati joga lehet egy felépítmény tulajdonosának az ingatlan alatt fekvő - más tulajdonában lévő - telken, mindaddig, amíg a felépítmény létezik. Ebben az esetben elválik egymástól a telek és a felépítmény tulajdonjoga.


Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Krisztina 21705 számú kérdéseZala2007-11-25
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Vettünk egy lakást az édesanyám nevére,és a férjem részére holtig tartó haszonélvezet lett bejegyezve.Én vagyok az egyedüli örökös. Az a kérdésem,hogy öröklés esetén a lakás egész értéke után,vagy csak a haszonélvezet életkortól függő számított értékkel csökkentett mértékben kell örökösödési illetéket fizetni?Másik kérdésem,hogy jól értelmezem-e a törvényváltozást:Eddig a haszonélvezeti jogra nem vonatkozott az 5-15 éves elévülés,2008-tól viszont a lakásra vonatkozó haszonélvezeti jogra is alkalmazható az 5 éves fokozatos elévülés a lakás ill. hasz.jog eladása esetén?
dr.Szűcs Vince ügyvéd válasza2007-11-26
Tisztelt Krisztina!
Öröklés esetén a lakás terhekkel csökkentett értéke után kell illetéket fizetni.
A törvénymódosítás értelmezését megtalálja a tematizált archivumban.
Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

kati 21704 számú kérdésePest2007-11-25
Tisztelt Ügyvéd Úr!Köszönöm a 21506 sz. kérdésre adott válaszát.Igen, a telek osztatlan.A háza két lakással, mint felépítmény nincs megosztva szintén.Ha megosztanánk a házat a lakások alapterületének megfelelően,akkor a férjemmel közös lakásból örökölné az 1/32-ed részét?Válaszát köszönöm
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Kati!
Az elmondottak alapján nem csak a telek osztatlan közös tulajdon, hanem a felépítmény is, ezért az ingatlannak az elhunyt tulajdonában lévő részének adott hányadát öröklik meg az örökösök.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Andrea 21703 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2007-11-25
Tisztelt Ügyvédnő!

A testvéremmel közösen 1/2-ed 1/2-ed részben van a tulajdonunkban Miskolcon egy garzonlakás. A lakásban csakis kizárólag a húgom lakott. 2004-ben a beleegyezésemmel jelzálog alapú kölcsönt vett fel a húgom 2.000.000. MFt-ot és jelzálogot jegyezett be a hitelt adó bank az ő és az én 1/2-ed részére egyaránt. A szerződés alapján készfizető kezesként voltam feltüntetve. A kölcsönt 10-évre vette fel. Nem e miatt a kölcsön miatt, hanem a húgom régi egyéb tartozásai miatt ráterheltek két összeget is a lakásra. Egy kis idő múlva végrehajtóhoz került az ügy, mivel a húgom semmiféle felszólÍtást, megkeresést nem volt hajlandó átvenni. Mivel nem rendelkezem nagyobb összeggel, a végrehajtáshoz, a lakás árverezéséhez hozzájárultam. Viszont a kiküldött tájékoztató lapon kétszer szerepel a bank álltal bejegyzett jelzáslog összege. Számosítva: kölcsön, zálogjog, számlatartozás 410.000. Ft. + 1 926.573 Ft + 30.719 Ft + 1 860.195. Ft.

A banki kölcsön az fizetve volt igaz azt sem a húgom fizette. A végrehajtást a 410.000-Ft-os tartozás miatt agy magánszemély kérte.

A lakást 2004-ben összesen 4.4. MFt-ra értékelték fel. A rámeső rész igy 2.2 MFt.

Az a kérdésem miért van a banki kölcsön kétszer bejegyezve, ha valaki megveszi a lakást az én részem milyen szinten fedezi a tartozást? Van-e valami mód arra, hogy az ingatlant tehermentesítsem, és ne ússzon el az egész?
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2007-11-26
Tisztelt Andrea!

Sajnos csak részben értem, hogy jelenleg mi a helyzet. Nem látom pld, hogy hogy van kétszer megterhelve az ingatlan, melyik a 2.000.000,- Ft erejéig bejegyzett jelzálogjog, és további kérdés, hogy csak a magánkölcsönre megy-e a végrehajtás, vagy a bank felmondta a hitelt, és ő is kéri s részét?

Azonban kérdéseire a részletek ismerete nélkül általánosságban az alábbiakat tudom válaszolni.

1./ Mivel Ön készfizető kezes, ezért a testvérével egy sorban felel az egész banki tartozásért, így ha ez a kölcsön felmondára került a végrehajtás miatt, ezért az egész ingatlannal felelnek.

2./Arra a kérdésre sajnos nem tudok válaszolni, fedezheti-e az Ön része a tartozást, mert sem az ingatlan piaci értékét nem ismerem, mely árverés során meghatározásra került, sem az épp fennálló tartozás mértékét kamatokkal költséggel .

3./ Az egyéb tartozás nem az Ön tartozása, ha jól értem, így a végrehjatási jog valószínűleg csak a testvére tulajdoni hányadára van bejegyezve. Így arra nézve csak a testvére felel az ő hányadával.

4./ A lakást akkor mentheti meg, ha a végrehajtás során kielégít minden követelést, így a végrehajtási költségeket is.


Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

Dargai Béla 21702 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2007-11-25
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Közös ingatlan tulajdonos vagyok testvéreimmel és édesapámmal abban a lakásban melyben most is élek feleségemmel és kettő kisgyermekemmel. Tulajdonrészeink: nekem 16% két testvéreimnek is 16-16% édesapám 50%. A hugom szeretné magát kifizettetni általam de jelenleg nem tudom megoldani mert havi 38E + rezsi mellett egy fizetésből és GYES ből élünk. Perrel fenyegetőzik hogy kifizettet, vagy eladja fejünk felől a házat melyre legalább 2M ft-ot költöttünk. A bank több hitelt nem ad de nem is tudnám fizetni ráadásul a többi tulajdonosnak sincs szándékában eladni a házat.
Kérdésem az lenne, félhetek-e, hogy kitesz a hugom a házból peres úton, noha hitelem kifizetése után szándékomban áll kifizetni melyről tudomása van, csak nem akarja felfogni, most nincs rá anyagi lehetőségem.
Segítségét előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Dargai Béla
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

KRISZTINA 21701 számú kérdéseBudapest2007-11-25
Tisztetal Ügyvéd úr !

2002-ben vásárolt ingatlanomat 2007-ben adtam el. Keletkezett 5 millió ft jövedelmem.(16 millio ft-ért vettem, 21 millió ft-ért adtam el). Ad-e arra esetleg lehetöséget a novemberben elfogadott törvénymódositás, hogy a 2007-ben keletkezett jövedelmem után a 2008. jan.1-től életbe lépő szabályok szerint fizethessek adót, tekintve, hogy mivel nem szeretnék újabb lakást venni, számomra az sokkal előnyősebb lenne. (ha ez év tavaszán már hallani lehetett volna a drasztikus változásokról, mivel az eladás nem volt életbevágóan fontos ,vártam volna 1 évet...)

Előre is köszönöm válaszát, tisztelettel:

Nagy Krisztina

dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Krisztina!
Nincs ilyen lehetőség.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Mónika 21700 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2007-11-25
Jó napot kívánok!
Szocpol igénybe vételéről szeretnék öntől érdeklődni. A helyzet a következő. Édesapámnál lakunk a ház az ő nevén van. van két gyermekünk , párommal élettársi viszonyban vagyunk. Szeretnénk a házat bővíteni , érdeklődnék hogy ez esetben igénybe vehetnénk -e a szocplt illetve a fél-szocpolt, Vagy feltétele -e az igénylésnek hogy a ház a mi nevünkön legyen. Válaszát előre is köszönöm!
Tiszetelettel: Kovács Mónika
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2007-11-26
Tisztelt Kovács Mónika!

A félszocpolt tudják igénybe venni, ha az ingatlan legalább 50 %-a az ezt igénylő tulajodnában van, és legalább egy egész szobával bővítenek. Egy szoba legalább 12 nm.

Az éllettársi kapcsolatra tekintettel nem árt ha a banknál előre érdeklődnek, hogy milyen feltételeknek kell még megfelelni.

Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

Dak Ferenc 21699 számú kérdéseBudapest2007-11-25
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Azt tudom, hogy forgalomképtelen közterület nem birtokolható el. DE! Mi történik akkor, ha csak megnevezésében, és kimérés ellenőrzésekor derült ki 20 év után, hogy a közterület része alá tartozik. Viszont, mindig is annak természetben elválasztott része volt, és funkciója is jól elválasztható, leszabályozható lenne. Nyilván nem lesz érdeke ez az önkormányzatnak. Ezen a területen házunk, kis épületünk van, és mindig is úgy kezelte minden hatóság eddig, hogy funkciója is elvállt a közterülettől. Több mint 15 éve van rajta az épületünk, lezárva, a terület 20 éve bekerítve van. Most fog csak értesülni majd az Önkormányzat is erről a tényről a földhivataltól.
Tovább bonyolítja az ügyet, hogy az önkormányzat kapta meg a területet az 1991 évi törvényszerint, és automatikusan rájegyezte a földhivatal, közben valójában országos főútvonal hrsz. szerint, az pedig nem lehet helyi önkormányzat tulajdonában.
Legyen kedves azt megírni, hogy tudunk ott maradni a már közel 20 éve bekerített, és teljesen a miénknek hitt, most már mára kimért közterülethez kimért területen, ami funkciójában, és természetében is lehatároltan elválik tőle.

Alapos részletes válaszát előre is megköszönjük.

Tisztelettel: Dak Ferenc.
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Anita 21698 számú kérdéseBudapest2007-11-25
Kedves Ügyvéd Úr!

Nagynénémék kb 6 évvel ezelőtt engedély nélkül építettek egy kis faluban egy kétszintes házat, mely stílusában megegyezik az ingatlanon korábban szabályszerűen épített és felújított nádfedeles házzal. A két ingatlan szépen illeszkedik a környezetbe, nem feltűnő, a telek hátsó részén fekszik a kétszintes ház, mely mindenféle engedély nélkül épült és most szeretnék legalizálni az építményt. A kérdésem az lenne, hogy létezik-e olyan variáns, hogy kifizetnek mndenféle bírségot, és kérnek egy fennmaradási engedélyt? Találtam egy jogszabályt, ahol 1, illetve 10 éves elévülési időről írnak, mely azonban csak az építésügyi hatáság tudomásszerzésétől számít, így úgy érzem, hogy az elévülésre sem 'játszhatunk'.
Ön mit tanácsol?
Köszönettel: K. Anita
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Anita! A fennmaradási engedély megigénylése és az esetleges bírságok megfizetése lehet az út az építmény legalizálása felé.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Tomi 21697 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2007-11-25
Tisztelt Ügyvédnő!

A közös udvarral kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ha az egyik épület a négyből, amely a közös udvarhoz tartozott de lobontásra került, és a lebontást követően mint csak egy helyrajzi szám szerepel a tulajdoni lapon. Gondolom, hogy a lebontás már évekkel ezelőtt megtőrtént, csak ez a tény nem volt felvezetve a tulajdoni lapra. Kérdésem az hogy, a lebontást követően milyen arányban tartozik hozzá közös udvar? Egyáltalán hozzátartozhat a közös udvarhoz egy nem lévő épület? Ha nem, a másik három épületeknek ezáltal megváltozik a közös udvarban lévő arányuk?

Köszönettel: Tomi
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2007-11-27
Tisztelt Tomi!

Mégha le is bontották az épületet, ha annak külön helyrajzi száma volt, ahogy írja, az még létezik, és a tulajodni lapon tulajodnos is fel van tüntetve.

Mindaddig, míg a tulajdonos erről nem rendelkezik,nincs változás a mai helyzethez képest, ő akár új ingatlant is építhet, vagy tulajdonát értékesítheti, vagy ingyenesen átruházhatja. Akár a többi épület tulajodnosának is , és csak ebben az esetben nő az egyes épülettulajdonosok része a közös udvarból, arányosa.

Mindezt a választ úgy adtam, hogy nem láttam a tul lapokat.

Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

Kati 21696 számú kérdéseBudapest2007-11-25
Tisztelt Ügyvéd Úr! A PM honlapján találtam meg az új adótörvény tervezetének szövegét:
(2) Az Szja tv. 62. §-ának (6)-(8) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) a (4)-(5) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, az ingatlanügyi hatóság nyilvántartása szerint
a) lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény és a hozzá tartozó földrészlet (ideértve azt is, amelyet a lakáshoz tartozó földhasználati jog terhel),
b) lakásra vonatkozó vagyoni értékű jog
átruházása esetén a jövedelem a számított összeg
1. 100 százaléka a megszerzés évében és az azt követő évben,
2. 90 százaléka a megszerzés évét követő második évben,

3. 60 százaléka a megszerzés évét követő harmadik évben,

4. 30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben,

5. 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és további évben.

(7) Az Szja tv. 2007. december 31-én hatályos rendelkezései szerint lakásszerzési kedvezménnyel szerzett lakás átruházása esetén a (6) bekezdés alkalmazásában számított összegbe be kell számítani a lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesített összeget, ha az ilyen lakás átruházása a lakásszerzési kedvezmény érvényesítésének évében vagy azt követő negyedik naptári év utolsó napját megelőzően történt.”


Ezt a (7) bekezdés szöveget nem tudom értelmezni. Le tudná fordítani laikusoknak szóló nyelvre? Ha idén eladtam az ingatlanom és befizetendő adom keletkezett, akkor 5 évig még élehetek a lakásszerzési kedvezménnyel?
A 21342 kérdésre ezt válaszolta a Tisztelt Ügyvéd Úr: 2. A befizetést követeőn a lakásszerzési kedvezményre - ami jelen esetben a 300 eFt 25%-a lesz - a jövő évi szabályok lesznek érvényesek. Tehát ha idén adófizetési kötelezettségem keletkezett, azt májusban be kell fizetnem ha idén dec 31-ig nem költöttem ingatlan vásárlásra, és ha jövőre veszek ingaltant akkor azt ha eladom akkor már az új tövény szerint nem kell adóznom? De mi lesz az idén májusban befizetett adóval, visszaigényelhetem?
válszát köszönöm
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Kati!
Az idei jövedelem kapcsán a lakásszerzési kedvezményre későbbi lakáscélú felhasználás esetén is jogosult, mivel a módosított jogszabálynak van egy erre vonatkozó átmeneti szabálya.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Judit 21695 számú kérdéseZala2007-11-25
Tisztelt Ügyvéd Úr !


Férjem édesapja hirtelen hunyt el. Nevén lévő ingatlan tulajdonjoga 50% (másik 50% anyósom nevén van). A lakást jelzálog alapú hitel terheli, ahol apósom az adós, anyósom és férjem adóstárs. Korábban szóba került, hogy értékesítik az ingatlant, s a jelzálog hitelt a mi ingatlanunkra tesszük át; örökösödési illeték szempontjából van annak jelentősége, hogy hiteltartozás van az elhunyt nevén? Kevesebb illetéket kell ez esetben fizetni, vagy nincs jelentősége.

( a hitelösszeg az ingatlan értékének kb 50-60%-a)

Válaszát köszönöm!

J.Judit
dr.Szűcs Vince ügyvéd válasza2007-11-26
Tisztelt Judit!
A hagyaték értékét csökkenti az örökhagyó tartozása, csak a terhekkel csökkentett érték után kell illetéket fizetniük.
Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Hantos Katalin 21694 számú kérdéseBudapest2007-11-25
Kőbányán lakom a családommal, nevelőapám a lakás főbérlője, édesanyám a bérlőtárs, én családtagként élek itt. Lakóhelyünket érinti az S1 project, melynek keretében egy hatalmas területet fognak európai szintű kulturális és vásárlóközponttá alakítani.
A kérdésem az, hogy a ház lebontásakor milyen jogaink lesznek majd, és ki az, aki ezeket a jogokat biztosítja számunkra? A Vagyonkezelő lesz-e a kompetens abban, hogy minket akár készpénzzel, akár másik bérleménnyel kielégítsen, vagy pedig a beruházó? Amennyiben a Vagyonkezelő, nem érezzük magunkat biztonságban, mivel bizonyíthatóan 10 év óta (dokumentumok rendelkezésre bocsáthatók) próbáljuk a többi lakóval együtt lakásunkat megvásárolni. Az elutasításokon, majd a hitegetésen túl már úgy tűnt, eljutottunk a ház társasházzá való nyilvánításáig, és az általuk írt levélben és az általuk kért türelmi idő kivárásáig, mely reményteljes várakozást aztán egy hirtelen jött végső elutasítás követett, melyre magyarázatot kérésünkre sem adtak. Akkor már kezdtük sejteni, amit most már biztosan tudunk, de velünk konkrétan nem közölt senki, hogy a terület, amelyet évekig rendeztek, és amelynek egyik bérházát az Ombudsman közbenjárásával - a Harmat u. 23-at - az ottani lakók meg tudták még vásárolni, számunkra azért nem megvásárolható, mert az nem áll érdekében a Vagyonkezelőnek, hiszen a kielégítés értéke jóval magasabb lenne, ha saját tulajdonú lakásról lenne szó, ezért maradtunk mi itt csak bérlők. Ebben a kreált helyzetben jelenleg a hirextra.hu oldalon megtudván, hogy sejtésünk bebizonyosodott, a Vagyonkezelő inkorrekt viselkedését konstatálva a továbbiakra nézve sem tudunk a korrekt eljárásban bízni. A kérdésünk az, hogy miután nem szeretnénk önkormányzati lakást a jelenlegi lakbérek mellett (30-40 ezer forint/hó), kérhetünk-e anyagi juttatást, és ebből másik, saját tulajdonút tudunk-e venni végre, mivel ettől a lehetőségtől a fent írtakban jelzett módon a Vagyonkezelő ütött el minket. Mivel ebben a házban rajtunk kívül még hátrányos helyzetű, beteg, jogot nem ismerő emberek is élnek, számos kérdésre, mely a megvételre, majd a kisajátítás időpontjára vonatkozott, az ilyenfajta emberek tájékozatlanságára és kiszolgáltatottságára számítva nyegle, haverkodó, inkorrekt válaszokat kaptunk. Tartunk tőle, hogy az ellehetetlenedett emberek helyzetét kihasználva fognak ismét eljárni. A kőbányai lakásrendelet hírhedten eltérő módon határozza meg törvényeit a többi kerület lakásrendeleteivel abszolut nem megegyező módon, a lehető legkevesebb esélyt adva annak a néprétegnek, amelyet Kőbányán tetemes számú ember képvisel. Nagyon sokan nem ismerve jogaikat, félretájékoztatván kerülnek fedél nélkül az utcára egy esetleg fennálló lakbérhátralék miatt például, melynél köztudottan rendezés után is megpróbálkoznak az ügy tovább folytatásával. Annak van esélye, aki kitartó, és valamennyire ismeri a jogait, és szembe mer szállni az ügyintézővel. Ezért kérjük, hogy szíveskedjenek ebben a speciális esetben lehetőségeinkről és jogainkról minket tájékoztatni.

Köszönettel: Hantos Katalin
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Katalin!
Mivel nem ismerem az Ön által is említett kőbányai lakásrendeletet, így érdemben nem is tudok segíteni, de a jelek szerint indokolt lehet a lakóknak az erőiket egyesítve - némi jogi segítséggel felvértezve - fellépni az önkormányzat ellen, mivel álláspontom szerint egyértelműen Ők szerepelnek a bérleti - és a majdani kisajátítási - jogviszony másik oldalán.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

MOLNÁR JULIA 21693 számú kérdéseBudapest2007-11-25
17 éve éllettársi kapcsolatban élek, amikor összekerültünk, nekem egy tanácsi lakásom volt a páromnak egy eltartási szerződése. Később megvettük mind a két lakást egyiket az én nevemre másikat az övére. A Balatonnál építettünk egy családiházat a párom nevére vettük a telket és az építésiengedélyt is az ő nevére kértük.Közösgyermekünk nincs, de előző házasságunkból mind kettőnknek van 1-1 gyerek. Azt szeretném tudni, ha történik velünk valami gyermekeink egy forma arányban örökölnek és nekünk egymástól lesz.e haszonélvezet, Köszönöm a választ.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Jólia!
Az elmondottak alapján Önnek nincs az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoga, azaz az Ön gyermeke semmit nem örökölne. Érdemes lenne az Ön jelenlegi, ún. ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonjogát bejegyeztetni, amelyet egy ügyvéd által készített és ellenjegyzett okiratba foglalt megállapodás segítségével tehetnek meg.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ervin 21692 számú kérdéseHeves2007-11-25
Tisztelt Ügyvéd úr!
Édesapám hirtelen elhunyt, a családi házuk 50 %-át örökölném mint egyedüli gyermek. Az örökösödési illetéket méltányossági okból részletfizetésre kérelmezném. Kérdésem: lehet-e így kérnem, hogy havonta fizetném meg az illetéket és ha igen hány évre lehet ezt kérni, és kamatot így számolnak-e fel rá? A lakás felbecsülése esetén az értékbecslőnek előtérbe lehet-e helyezni a ház hiányosságait pl: nincs csatornázva, víz- illetve villanyvezeték elavulása, fal vizesedése, metlakik felfagyása stb. Ezeket figyelembe veszik-e a becslésnél?Hamarosan bevezetendő ingatlanadó hogy érinti az örökösöket, köteles vagyok-e az ingatlanadó 50 %-át fizetnem a ház után, aminek a fele édesanyámé és Ő lakik jelenleg ebben a házban?
dr.Boros László ügyvéd válasza2007-11-26
Tisztelt Ervin! Kérhet részletfizetést. A tapasztalataim szerint egy évre szokták megadni, a mindenkori jegybanki alapkamat(jelenleg 7,5 %) megfizetése mellett. Ön természetesen kérhet hosszabb időt és kamatmentességet is, amit a jövedelmi, vagyoni helyzetével indokolhat. Az említett körülményekre természetesen felhívhatja az értékbecslő figyelmét, és ő számításba is fogja venni azokat. Az ingatlan után fizetendő adó a tulajdonosokat tulajdoni arányukban terheli, de megállapodhatnak abban, hogy az egyikük viseli annak teljes összegét. Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:

Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Ingatlan - Add el magadCimkefelhő:
adófizetés ingatlan eladás esetén ingatlanok birtoka zálogjog társasház kölcsönszerződés adatai ügyvéd ügyvéd vagyonszerzési illeték társasházi törvény öröklési illeték ügyvédi közreműködés ingatlanjog illetékfizetés ingatlanvásárlás esetén fizetendő illeték ajándékozási illetékmentesség visszavásárlási jog


Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása