ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Szabó Anita 22568 számú kérdéseFejér2008-01-07
Tisztelt Ügyvédnő!
2006-ban elválaltam egy 26 lakásos társasház közös képviseletét, mivel segíteni akartam - beleértve jómagam is - az itt lakók helyzetén, mivel nem voltak iagzán tisztában az évek alatti változásokkal. 2 napja egy lakótársunk megvádolt ami személy szerint az utolsó csepp volt, s úgy gondolom, hogy szakavatottabb emberre lenne szükség itt az irányításhoz. Kérhetem -e az intézőbizottságot, hogy azonnali hatállyal hívjanak össze közgyűlést mivel szeretném lemondásomat benyújtani? Ha igen mennyi idő az amig a közös képviselői teendőket még köteles leszek ellátni? Tisztelette: Dr. M-né Szabó Anita
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd válasza2008-02-13
Tisztelt Anita!

A közös képviselő megválasztásáról, felmentéséről a közgyűlés határoz. A közgyűlés a közös képviselőt bármikor felmentheti. Amennyiben a közgyűlés a közös képviselőt megbízatása alól felmenti köteles az új közös képviselő részére a megválasztásától számított 30 napon belül írásbeli jegyzőkönyv alapján, a társasházra vonatkozó összes iratot, az erről szóló teljességi nyilatkozattal együtt átadni.

Tisztelettel
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Színház u. 8. fsz. 2.
+36 22 311925

czenczi@gmail.com

Zsolt 22567 számú kérdéseBudapest2008-01-07
T.Ügyvéd úr!5-évvel ezelőtt vásároltunk egy ingatlant a nővéremékkel,4-en vagyunk tulajdonosok,1/4-résszel.Az ingatlanból lett két 60 nm-es külön bejáratú ház.A két ház egymás után helyezkedik el az utca fronttól.A telket középen lefeleztük egy kerítéssel,közös megegyezéssel.Az átjárás a mi telekrészünkön át történik.Mivel a nővérem az egyik tulajdonos ,ezért nem csak a gyalogos hanem az autójukkal is megengedtük az átjárást.
Mivel most ők eladnák az ő részüket,köteles vagyok -e biztosítani a következő tulajdonosnak a gépkocsi beállást,vagy elegendő a gyalogos út biztosítása?Milyen kötelezettségem van ezzel kapcsolatban?(A telket egyformán feleztük meg,de így a kocsibeállás miatt kisebb lett a mi részünk.)
Válaszát előre is köszönöm.Tisztelettel:Zsolt
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-08
Tisztelt Zsolt!
Mivel ez itt nem egy klasszikus szolgalmi jog, amely csak gyalogos bejárást tenne kötelezővé, ezért szabadon állapodhatnak meg a tulajdonosok, hogy ki és milyen terjedelemben használhatja az ingatlan egyes részeit, így Önnek sincsenek jogszabályban lefektetett kötelezettségei. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Iloncai 22566 számú kérdéseBudapest2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A kérdésem az lenne,ha az öt éve tulajdononban lévő ingatlant elszeretném adni,mennyi illetéket kell fizetnem az adóhivatlanak.Az ingatlan eladási értéke 23 millió forint.
Válaszát előre is köszönöm.

Üdvözlettel
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-08
Tisztelt Iloncai!
Eladás esetén illetéket nem kell fizetni!
Adófizetési kötelezettség elképzelhető!
A jövedelem és az adó számítási metódusát megtalálja a www.ingatlanjog.hu oldal adózásról szóló tájékoztató rovataiban. Egyébként ha a nevezett ingatlan lakás vagy lakóház és 2003-ban vagy korábban szerezte és 2008-ban vagy később adja el, akkor nem lesz adófizetési kötelezettsége.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Tamás 22565 számú kérdéseHajdú-Bihar2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az lenne a kérdésem, hogy egy perben az ügyvédi tanácsadás díja elszámolható-e perköltségként, ha egyébként az ember személyesen jár el?

Válaszát köszönöm.
Tamás
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2008-01-10
Tisztelt Kérdező!

A törvény szerint perköltség mindazon költség, mely a felek pervitelével kapcsolatban akár a bíróság előtt, akár a bíróságon kívül merül fel.
Az, hogy a személyesen eljáró fél által tanácsadásért az ügyvédnek fizetett díj ebbe a kategóriába esik-e, nincsen jogszabályilag egyértelműen lefektetve, azt a bíróság a konkrét esetben egyedileg ítélheti meg.
Tekintettel a fentiekre, reális lehetőséget látok arra, hogy a bíróság pozitívan bírálná el ilyen jellegű kérelmét.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4025 Debrecen, Piac u. 1-3. II. em. 15.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Péter 22564 számú kérdéseVeszprém2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Egy sorház megvásárlását tervezzük, amelynek tulajdoni lapján csak maga a lakás szerepel, telekrész nem, holott az ingatlanhoz jelentős méretű bekerített kert tartozik. Gondolom ez valójában osztatlan közös tulajdonként van nyilvántartva. Mi alapján lehet eldönteni, hogy mekkora a vásárolandó lakáshoz tartozó telekrész? Létezik-e valamilyen egyéb adatforrás ahonnan ez kiderülhet? Válaszát előre is köszönöm, üdvözlettel, Samu Péter
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2008-01-08
Tisztelt Péter!

Amenyiben a sorház társasházként van nyilvántartva (ez szinte biztos),akkor a tulajdoni lap két részből áll: van egy ún. "közös lap", ezen van rajta, hogy mondjuk az egész társasház telke 2500 m2, és minden egyes lakásnak (albetétnek) van egy "különlapja", utalással arra, hogy az ingatlan társasház, és hogy a társasházi közös tualjdonból mekkora részilletőség tartzik hozzá. Ezt tört számmal jelölik, pl: 125/1000 eszmei hányad- Ebből lehet "kiszámolni",hogy mekkora tulajdonrész tartozik az ingatlanhoz a telekből, bár ennek sok értelme nincs, mert ez közös tulajdon- fontosabb lenne beszerezni a társasházi alapító okiratot, ahol szerepelnie kell, hogy mekkora telekrész kizárólagos használati joga tartozik a lakáshoz, mert igazából ez a mérvadó.

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Mária 22563 számú kérdéseBudapest2008-01-07
Egyetemista lányom részére szeretnék Budapesten lakást vásárolni, decemberben eladtam egy lakást annak az összegéből. Kérdésem mi az esélye hogy ajándékozási illetéket kell fizetnem? Egyáltalán kell kötnöm ajándékozási szerződést? Az adóhatóságnál ez a vásárlás meg fog jelenni, mivel az eladott lakás után adóznom kellene.
Másik kérdésem sima adásvételnél ma Budapesten mennyi az ügyvédi költség általánosan?
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-08
Tisztelt Mária!
Megoldható, hogy ne kelljen ajándékozási illetéket fizetnie. Az ügyvédi költség változó ügyvédenként, 0,5 + ÁFA összegre minimálisan számítania kell/lehet, de sokban függ - legalábbis a mi Irodánknál - hogy miylen a vásárolni kívánt lakás jogi helyzete, és milyen konstrukcióban történik a vásárlás.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gabó 22562 számú kérdéseHeves2008-01-07
Kedves Boros ügyvéd úr!
Köszönöm segítő válaszát!!!
Tisztelettel Gabó
dr.Boros László ügyvéd válasza2008-01-08
Kedves Gabó! Örülök, ha segítettem! Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Enikő 22561 számú kérdéseBudapest2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!2006 végén vásároltunk egy lakást az egyik lakóparkban. Mostanra megtudtuk, hogy az ablakunk alatti zsákutcából hamarosan egy forgalmas út lesz, mely szerintem összegyeztethetelen egy lakóparkkal. Ma Magyarországon bárki kinevezhet egy építési területet lakóparknak?Van olyan törvény, ami alapján kártérítési pert lehet indítani a zaj, az értékvesztés és a rosszhiszemű megtévesztés miatt?(A város és az építtető ellen?)
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-08
Tisztelt Enikő! A kérdése első része kapcsán a vonatkozó építéshatósági szabályokat kell figyelembe venni, elvileg jogszerű lehet egy ilyen "történés". Kártérítési vagy kártalanítási igénnyel felléphetnek az önkormányzat ellen. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Erzsébet 22560 számú kérdéseBudapest2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Elnézést, hogy Önhöz fordultam, de úgy látom Ön rendszeresen válaszol a kérdésekre és nekem fontos lenne, hogy minél hamarabb tisztán lássak ez ügyben amit leírok.
Lányomnak 7 évvel ezelőtt vettem egy lakást, melyet haszonélvezetemmel terheltem. Most (2007-ben) eladtuk, mert férjhez ment és párjával együtt 50-50 százalékban egy új nagyobb házat vettek.
A régi lakást 5,7m-ért adtuk el. Az új ház 16,2m, aminek persze csak a fele a lányom tulajdona. Annak idején, amikor eladtuk én 50 ezer forintért lemondtam a haszonélvezetemről, mert ezt a jogomat az új házba nem akartam vinni, és az ügyvédnő ezt javasolta.
1. Kérdésem: az új ház vásárlásakor leírható-e az én haszonélvezeti jogom és egyáltalán mi terheli még ezt a rész, természetesen adó, vagy illeték és kit, engem, vagy a lányomat?
A párja is eladott egy (8 évvel ezelőtt vett) lakást. Az is terhelve volt haszonélvezettel. Ott a teljes, kiszámított, haszonélvezeti összegért mondtak le a szülők, persze beleírva, hogy ezt neki adják a ház vásárlásához.
2. kérdésem:Őket mi terheli illeték vagy adó?
3. kérdésem: Kinek adtak jobb tanácsot és egyáltalán mi lett volna a jobb, amikor a haszonélvezetről lemondtunk.

dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-08
Tisztelt Erzsébet!
1. Mit jelent az, hogy leírható? Illetéket nem kell fizetnie utána, adófizetés Önt terhelheti, de feltételezem, hogy nem keletkezett - az 50 eFt-ot figyelembevéve - jövedelelme az eladáson.
2. Illeték szintén nem, adó elképzelhető.
3. Mindkét tanács jó lehet, az összegek, a jogosultak életkora és a szerzés körülményeinek ismerete nélkül nem lehet egyértelműen válaszolni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Dóra 22559 számú kérdéseBudapest2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd úr.Köszönöm a gyors választ,és még ha nem terhelem szeretném megkérdezni,hogy ha már folyamatban van a tartozás fizetés akkor miért teheti az Apeh meg,hogy ráteszi a kezét az örökségre.Ha haszonélvező vagyok akkor nem?És meddig huzhatom,hogy nem iratom át a nevemre az örökölt részt?Bár ezalatt nem lehet eladni ugye?Köszönöm szépen,hogy ha válaszol.
Tisztelettel
Dóra
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-08
Tisztelt Dóra!
Azért, mert előnyösebb számára is egy összegben behajtani és hizzájutni a követeléséhez. A haszonélvezetre nem vezethető végrehajtás, az ugyanis nem forgalomképes dolog. Amíg valami nem az Öné, addig értelemszerűen nem is adhatja el.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Andrea 22558 számú kérdéseVas2008-01-07
Tisztelt Hölgyem!
Nagymamám 2007. nyarán sajnos elhunyt. Két fia volt. Az egyik meghalt 1992-ben, két gyermeke maradt hátra, az én unokatestvéreim. A másik fia az én édesapám. A nagymamám 1992-ben az egyik fia halála után, a másik fiával, az édesapámmal, és édesanyámmal eltartási szerződést kötött. Elsősorban a házra, valamint földekre vonatkozóan. 1995-ben édesanyám meghalt. Az ő hagyatéki tárgyalásán nem volt szó a nagymamával kötött eltartási szerződésről. Tudomásomra jutott, hogy 2008.jan.3-án volt a nagymamám halála után a hagyatéki tárgyalás. Ezen megjelent a két unokatestvérem, és az édesapám, akitől kérték állítólag az én adataimat, valamint elérhetőségeimet, amit ő nem adott meg, hivatalos személy előtt nem értem, miért nem. Állítólag negyed-negyed részt örököltünk. Az édesapám, a két unokatestvérem, és én az eltartási szerződés - anyukám halála miatt. A tárgyalást elnapolták, kérik apukámtól az én elérhetőségeimet.
Kérdésem, amennyiben örökölök ténylegesen, az összeg után mennyi örökösödési illetéket kell fizetni, lehet - e a ház, földek után ingatlanba befektetni, vagy az én gyerekeim javára lemondani. Várom tanácsát, tájékoztatását!
Köszönettel:
Dné H. A.
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2008-01-15
Kedves Andrea! Nagyszülő után 18 millió Ft-ig az ált. 15%, lakásing.után 6%; 18-35 millió Ft ált.illeték 21%, lakásing.8%; 35 millió Ft felett ált.30%, lakásing.után 15%. Az illetéket nem tudja befektetni. Van rá mód, hogy örökrészét átadja. Beszéljen személyesen a közjegyzővel.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Dóra 22557 számú kérdéseBudapest2008-01-07
Tisztelt Ügyvéd úr.
A testvéremmel örököltem egy családi házat,fele-fele arányban.De az APEH-felé van tartozásom amit ugyan most a fizetésemből vonnak(33%).Azt hallottam,hogy nem kerülhet a nevemre a fél-ház de akkor hogyan tudnám ezt másképpen megoldani.Kérem segitsen ,hogy milyen lehetöségeim vannak.
Köszönettel
Dóra
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-07
Tisztelt Dóra!
A tartozás miatt a lakás a nevére kerülhet, az más kérdés, hogy nem célszerű, mert az egyből a tartozás fedezetévé válik, azaz akár el is veszítheti. Megoldásként felmerülhet az örökség átengedése a másik örökös részére a hagyatéki eljárásban, vagy az ingatlanrész visszterhes elidegenítése.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

budai róbert 22556 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2008-01-07
Tisztelt ügyvéd úr!
Tavaly meghalt az édesapám húga aki rámhagyta a lakását,melynek értéke kb1,5 millió ft ennyire értékelte az önkormányzat,elszeretném adni 1.8 millió ft-rt.Mennyi adót és illetéket kell utána fizetnem?
Köszönöm válaszát!
Tisztelettel :Budai Róbert
dr.Tóth László ügyvéd válasza2008-01-23
Tisztelt Róbert!

Amennyiben 2008-ban adja el, a szerzéskori és eladáskori érték közötti különbözet 25%-át adóként kell megfizetni, illetéket nem kell fizetnie.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Ágnes 22555 számú kérdéseVas2008-01-07
Édesapám ma egy éve halt meg. Végrendelet született, melyben gyermekeimet nevezte meg örökösének. Kitagadás nincs a végrendeletben.
Jogosult vagyok kötelesrészre? Milyen %-ban.
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2008-01-15
Kedves Ágnes! Igen, jogosult. Nincs törvényi % meghatározás. Számításának adott a törvényi alapja, ez eltérő tehát. Mértéke a tv szerint Önnél: annak fele, ami az alaja szerint számítva mint törvényes örökösnek jutna.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Szilárd 22554 számú kérdéseBudapest2008-01-07
Tisztelt dr.Nagy Zoltán Úr!

Lízingelt lakóingatlannal kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Zártvégű pénzügyi lízinggel vásároltam egy új lakást, az apeh a földhivatal és most már az apeh alá tartozó illeték hivatal is úgy kezel engem mint ha én lennék a tulajdonos mert a végén az enyém lesz az ingatlan és ennek megfelelően vetették ki rá az adót ill illetéket, viszont az önkormányzat meg úgy kezeli az ingatlant hogy cégtulajdon ezért a lizingcégre kiveti az építményadót amit szintén nekem kell megfizetni. Kérdem én, hogy ez így rendben van jogilag, hogy magánszemélyként is fizetek cégekre kiszabott adót? Mit tehetek ilyenkor?

Előre is köszönöm a válaszát!

Üdvözlettel Szilárd
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-07
Tisztelt Szilárd!
Vagyonszerzési illetéket a vagyonszerzőnek kell fizetnie, aki a lízingcég, bár lehet, hogy a lízingcég valamilyen ezt is átterheli a lízingbevevőre. Az adóval ugyanez a helyzet, a tulajdonosnak kellene fizetnie, de a lízingszerződések tapasztalataim szerint gyakran átterhelik ezt is a lízingbevevőre.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Cimkefelhő:
perköltség iratminták jelzálogjog ingatlanok birtoka ügyvédi közreműködés ingatlanügyletek szerződéstervezetei ingatlanhirdetés webdesign ingatlan zálogjog birtoklás közös tulajdon zálogjog ajándékozási illetékmentesség ingatlan jogszabályok ingatlan elbirtoklása eladási jog, cégjogAlbérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladásaIngatlan - Add el magad

Homeinfo
www.homeinfo.hu

Munka Magyarországon
Munka Magyarországon