Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Alíz 21655 számú kérdéseBács-Kiskun2007-11-22
Tisztelt Ügyvédnő!
Alíz 21628 sz. kérdésemre nagyon szépen köszönöm a gyors választ, evvel kapcsolatban lenne még kérdésem. Ma amikor megkaptam a választ felhívtam a szüleimet, hogy mi a helyzet és adjuk akkor el az ingatlanomat, ők azt modták, hogy szó sincs róla. Ezt az ingatlan még a nagyapámról maradt rám, én sajnos nem tudok rá költeni, romlik az állaga is, csak nyüg a hétamra és ami még probléma az az, hogy a szüleim mellett van. Most avval áltak elő, hogy ha én eladom valakinek akkor ők másnap lebontják, hogy véletlen se legyen másé, evvel tartanak sakkba. Teljesen megkeserítik az életem mindennapjait, állandóan hozzám (gyermekét egyedül nevelő anyához jönnek, ha kell nekik pénz). Kérdésem, ha valóban eladnám a házat, és valóban valamit csinálnának az ingatlannal, akkor nekem lesz ebből bajom, hogy vissza kell adnom a pénzt, mert én a pénzt odaadnám a végrehajtónak, hogy ki legyen fizetve a szüleim adóssága. Mit lehet ilyenkor tenni, mert már sokszor azt hiszem, hogy megörültek a szüleim. Még annyit, hogy kötöttem velük egy haszonbérleti szerződést, hogy használhassák az ingatlant, és, hogy semmiféle átalakítást nem csinálhatnak rajta az én írásos beleegyezésem nélkül. Ettől is félek, hogy valami olyan csinálnak amiből bajom származhat. Pl. átalakítás, amihez engedély kell (pl ajtó kinagyítása, stb...). Kérdésem még, hogy ha van haszonbérleti szerződés, két tanuval aláiratva, akkor is én felelek ezekért az ilyen fajta dolgokért? És még valami, hogy tudnék ettől az ingatlantól illetve a szüleimtől megszabadulni, hogy ne zaklassanak?
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2007-11-23
Tisztelt Alíz !

Szívesen a választ, további kérdéseire az alábbiakat tudom mondani:
1.) Amennyiben eladja a házat, annak tulajdonjoga átszáll a vevőre, és az Ön szülei vele szemben követnének el bűncselekményt (ha csinálnának valamint a házzal), ekként az új tulajdonos az Ön szülein követelhetné kára megtérítését, Öntől pedig nem kérhetné vissza a már kifizetett vételárat.
2.) Amennyiben érvényes haszonbérleti szerződés van a házra, úgy annak tartalmától függően eladás előtt azt vagy fel kellene bontani, vagy csak ezzel a teherrel együtt tudja Ön majd eladni, amennyiben talál vevőt. Amennyiben szülei az Ön egedélye nélkül olyan átalakítást, egyebet végeznek a házon, mely még szakhatósági hozzájáruláshoz/engedélyhez is kötött, és az sincs, úgy még abban az eseben is Ön továbbháríthatja rájuk (a haszonbérleti szerződésre hivatkozva), ha az esetleges bíságot Önnel szemben szabnák ki.
3.) Ingatlant "elhagyni" nem lehet, azt Ön visszterhesen, azaz ellenérték fejében, vagy ingyenesen tudja valakire átruházni.
Végezetül szülei vonatkozásában tájékoztatom, hogy a Családjogi törvény előírásai alapján a tartásra jogosultat rokonai közül elsősorban leszármazói kötelesek eltartani. A gyermek a szülő érdemtelenségére általában nem hivatkozhat, ha a szülő (annakidején) tartási, gondozási és nevelési kötelezettségének eleget tett. Ugyanakkor a tartásra való jogosultság sorrendjében a gyermek, azaz az Ön kiskorú gyermeke az Ön szüleit megelőzi, és Ön a saját szükséges tartásának rovására is köteles megosztani kiskorú gyermekével azt, ami közös eltartásukra rendelkezésre áll, míg szülei vonatkozásában ellenben a törvény akként rendelkezik, hogy nem köteles mást eltartani, aki ezáltal a saját szükséges tartását veszélyeztetné. Tehát, szüleit rászorultságuktól és az Ön anyagi helyzetétől függően esetlegesen tartani köteles, bár ebbe az adósságok viselése nem tartozik bele.
Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Picur 21654 számú kérdéseVeszprém2007-11-22
Egy öröklésel kapcsolatos kérdéseim lennének Önhöz!Két tulajdonos van az egyik lakik a házban,a másik nem.Aki bent lakik a házban átalakította a házat.Kellett-e volna a beleegyezésem mint tulajdonos mert nem kérdezett meg?Kell-e engedély a belső átalakításához?Pl:fő fal bontás ide értve (boltív).Nyilázárok cseréjéhez ami nagyobb mint az eredeti kell-e engedély?Azokat a tárgyakat ami meg volt a házon nem tetszett neki kidobálta ide értve Wc,kád,csempézés,lapozás,butorok.Köteles vagyok-e azokat megfizetnem?Várom minél előbbi válaszát!
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2007-11-23
Tisztelt Picúr!

Az átalakításhoz kellett volna az Ön hozzájárulása is, hiszen ön is tulajdonostárs és ezt a tv. előírja. A belső átalakításokhoz akkor mindenképp kell engedély, ha az tartószerkezetet érint -főfal bontás ide tartozik. Az eredetitől eltérő méretű nyílászárók beépítésére is ez vonatkozik. A beépített új felszerelések megtérítési kötelezettsége attól fögg, hogy a kiadás indokolt volt-e.

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Beáta 21653 számú kérdéseBudapest2007-11-22
Tisztelt Ügyvéd úr!
Ingyenes örökhasználatu telkem, melyen egy lakóház áll, kb.50 éve, a 2006.évi CXXI.tv.30.§ /3/ bekezdése alaján végre a tulajdonomba került.
Az szeretném megtudni, hogy lesz-e illetékfizetési vonzata? Egyedülálló, kisnyugdijas vagyok.
Köszönettel: Beáta
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Beáta!
Vagyonszerzési illetéket nem kell fizetnie, az ügyletnek mindössze ügyvédi munkadíj és némi szerződéskötési költség vonzata van/lesz.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Erika 21652 számú kérdésePest2007-11-22
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Nagyon nagy problémám van, nagyon szépen kérem, legyen szíves segítségemre lenni.
16 éve elhunyt édesanyám, öt testvéremmel örököltük az általa vásárolt lakást 1-6 –od részben, amelyen elhalálozásakor a lakásvásárlási hitel szerepelt. Örökölt még a /második/ férje is 1-6-od részt mint végrendeleti örökös, valamint néhai édesanyám az egész ingatlan részére özvegyi jogot biztosított számára végintézkedésével, tehát jelenleg haszonélvezeti joggal rendelkezik.
Néhai édesanyám férje házasságukba semmit sem vitt. Épp hogy 18 éves voltam mikor édesanyám súlyos betegségben elhunyt, nem igazán tudtam akkor mi a teendő egy hagyatéki eljárásban, hiszen épphogy nagykorú lettem. Mai fejemmel viszont nem értem édesanyám végintézkedését, hogyan szerepelhetett abban mindennek a szöges ellentéte, hogy „szerető gondoskodással ápolta férje betegségében”, holott az életünket és édesanyánkét is pokollá tette az - az ember, most már tudom félt tőle ugyan úgy mint mi, valamint amikor az a végrendelet íródott édesanyám már morfiumos kezelést kapott.
Szakadatlanul használta a lakást édesanyám férje illetve húgom, a hagyatéki teher az OTP. költsön nem lett fizetve, teljesen tönkrement a ház, 2004-ben elhagyták mivel az lakhatatlan volt, úgy nyilatkoztak nem foglalkoznak vele, de semmit nem is kíván fizetni egy örökös sem, a hagyatéki teherből semmit.
A végrendeletet egyébként néhai édesanyám feltételhez kötötte, férjére nézve, mégpedig rendelkezett arról, hogy a halála esetén a kölcsönt a túlélő házastárs fizesse, én úgy tudom 60.000Ft volt még belőle mikor elhunyt.
A tulajdonostársak írásban nyilatkoztak nem kell a ház nekik, lakhatatlan állapotban van meg stb., a haszonélvező is nyilatkozott lemond mindenről, a haszonélvezeti jogról is. A rendelkezésemre álló nyilatkozatok ismeretében rendbe raktam a szülői házat, amelyből miattuk kikötötték a villanyt, eltűnt a bevezetett vízvezeték, melléképületek, nyílászárók, kerítés tényleg nagymértékben „elpusztult” a szülői ház.
Közös tulajdon megszüntetése most már nem lehetséges nem egyeznek bele semmibe, már nem kívánják hogy kifizessem őket. Beadtam a közös tulajdon megszüntetése iránti keresetem alátámasztva nyilatkozataikkal, ám nem jelennek meg a tárgyalásokon, nem is nyilatkoznak. Milyen esélyeim lehetnek ebben az esetben? Szerintem senkinek nem lehet így kifizetni a részét, és a haszonélvezeti jog is kizárja a közös tulajdon rendezését amennyiben teljes érdektelenség áll fenn már részükről.
Amely a legszörnyűbb, hogy a napokban kaptam kézhez a hagyatéki teherről szóló felszólítást, hogy fizessük ki az örökséget /házat/ terhelő adósságot ami már félmillió forint. A haszonélvező mindig azt állította fizeti a terhet, mikor számon kértem. Most az - az álláspontjuk kérik a lakásra az árverezést nem lesz fizetve semmi, részükről.
Mit lehet tenni ügyvéd úr, elárverezhetik a házat, amelyre több mint egy évi keresetem ment három gyerek eltartása mellett, most már egy majdnem összkomfortos forgalomképes házról van szó, ami romos állapotban senkinek sem kellett. Mert jelenleg ekkora összeget nem tudok kifizetni, másrészt álláspontom az nem is tudni pontosan kit terhel. Álláspontom szerint rendezni kell, melyet szeretnék is, de a közös tulajdon rendezésétől minden tulajdonos elzárkózik.
Mit tehetek? Megköszönöm segítségét előre is.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Erika!
A probléma és a kérdés összetettsége és aktualitása miatt azt gondolom hogy ezen a fórumon korrekt módon nem lehet segítséget nyújtani. Érdemes lenne egy ügyvéd segítségét kérni - legalább egy tanácsadás erejéig - , aki a rendelkezésre álló okiratok és a kereset ismeretében tudna átfogóan javaslatot adni az ügyben.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

József 21651 számú kérdéseVeszprém2007-11-22
Tisztelt Ügyvéd Úr!
1999-ben egy ingatlant ajándékoztam apámnak, amelyben akkor még nagymamám lakott. Időközben nagymamám meghalt és apámák a lakást kiadták albérletbe (ők falun élnek). Jelenleg felmerült lakhatási problémám miatt szeretném a lakást visszavenni, ami a megromlott viszony miatt békés úton nem lehetséges. Szeretném tudni van-e lehetőségem a lakás visszavételére?
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2007-11-23
Tisztelt József!


Az ajándékozás szabályai között az ajándék visszakövetelése is szabállyozva van a Ptk-ban:

A még meglevő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti annyiban, amennyiben arra létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti.Esetünkben ez fennáll.
Az ajándékozó visszakövetelheti továbbá az ajándékotakkor is, ha az a feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és enélkül az ajándékozásra nem került volna sor.
Fenti igényt peres úton lehet érvényesíteni.Azzal a korláttal, hogy a szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének nincs helye (bár Magyarországon azért általában egy alkás ajándékozása nem minősül szokásos mértékű ajándéknak).


Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

DANI 21650 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2007-11-22
Tiszteletem

Azt szeretném megkérdezni hogy van egy 17 éves fiam és egy telket(ingatlant) szeretnék neki venni.Ezzel csak egy problémám van hogy nyugodtan rá lehet-e a nevére iratni az ingatlant vagy meg kell várnom hogy betölcse a 18-dik életévét.Ha nyugodtan rá lehet most is iratni a nevére akkor nem kell majd az illetéket újra befizetni ha betölti a 18-dik életévét?
Válaszát előre is köszönöm

Dani
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Kriszti 21649 számú kérdéseBudapest2007-11-22
Tisztelt Ügyvéd úr!

Barátom válás előtt áll. 15 éve élnek együtt a feleségével, korábban a barátom szüleinél, nagyszüleinél, jelenleg a barátom lakásában , melyet az édesapjától örökölt 5 éve.
A felesége 1 mFt-ot kér lelépési díjként. Nagyobb értékű közösen szerzett vagyontárgyaik nincsenek, a felesége a rezsi rá eső részén kívül nem költött a lakásra semmit.
Kérdéseim: Jogos-e a kérése?
Ha igen:
Mitől függ a lelépési díj mértéke?
Mennyi idő alatt kell kifizetnie?
Válás előtt meg lehet állapodni vagy a bíróságon kell majd?
Válaszát előre is köszönöm:
Gabriella
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Kriszti!
Emlékeim szerint ezt a kérdést már megválaszoltam, ha mégsem, kérem, jelezze.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Lajos 21648 számú kérdéseBudapest2007-11-22
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy Fóti ikerház-fél megvásárlása előtt állok, előszerződés, foglaló, már megvolt. Kérdésem, hogy a végleges szerződés megkötésekor, milyen formában lehet kikötni a garanciális feltételeket, létezik-e valamilyen erre vonatkozó szabály, ami a kivitelezőt kötelezi pontokba szedve, hogy mely munkákra(burkolás, szigetelés, gépészet, nyílászárók, stb...) mennyi garanciát kell vállalnia? Van-e olyan, akár uniós, akár magyar szabályozás, amihez tartania kell magát?

Előre is köszönöm válaszát,
Tisztelettel
Bihari Lajos
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Lajos!
Igen, magyar szabályozás van, mely szerint az új építési ingatlanokra 3 éves jótállást kell vállalnia, ettől csak a vevő számára kedvezőbb irányba lehet eltérni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Borika 21647 számú kérdéseBács-Kiskun2007-11-22
Kedves Dr.Baksa Erika Ügyvédnő! Nagyon köszönöm gyors válaszát, a címét és telefonszámát megőrzöm.
A 21603.sz. kérdéshez egyetlen pontosítást szeretnék kérni, mivel valószínű, hogy a felvett hitellel nem voltam egyértelmű, azt ugyanis egy nyaralóhoz vettem fel, nem a lakáshoz. Azt szeretném tehát kérdezni, hogy valóban jól értettem-e:
Ha az Illetékhivatal által kb. 7 millióra értékelt, öröklésből származó lakásomat 13 millióért adtam el és vettem 11 millióért másik lakást, akkor nem kell SZJA-t fizetnem, mert 13-7=6, ennél pedig többért vásároltam. Köszönettel várom szíves válaszát. Tisztelettel: Borika
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2007-11-23
Tisztelt Borika !

Szívesen a választ, és igen, jól értette, Önnek nem kell SZJA-t fizetnie ebben az esetben.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Ildikó 21646 számú kérdéseHeves2007-11-22
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A férjem édesapja most november 1-én hirtelen hunyt el. A családi házuk aminek az értéke kb. 15-20 millió forint, szülei nevén van 50-50 %-ban. Az édesanyja jelenleg él, és ott is lakik. Az apai rész után nekünk örökösödési illetéket kellene fizetni, mert a férjemre írnák gondolom az apai részt mert nincs végrendelet. Mivel mi sajnos kis keresetűek vagyunk eléggé meg vagyunk ijedve, hogy tudnánk kifizetni az illetéket. A lakás rendbetételére most vettünk fel hitelt a tavasszal, és e mellé még egy kiadást nem bírnánk el. Az a kérdésem, hogy jobban járnánk-e ha a férjem lemondana a részéről a két kiskorú gyermekünk javára? Kevesebbet kellene-e így fizetni? Figyelembe veszik-e anyagi helyzetünket? A gyerekek hátrányba kerülnének-e , ha nevükre kerülne egy ház? Mi lenne a legjobb megoldás a problémánkra?
dr.Boros László ügyvéd válasza2007-11-23
Tisztelt Ildikó! Ha a férje örököl, neki, mint az örökhagyó gyermekének 18 millió forintig 2,5%, a 18 millió forint feletti rész után 6% illetéket kell fizetnie. Ha lemond a gyerekek javára, nekik, mint az örökhagyó unokáinak 18 millió forintig 6%, a 18 millió forint feletti rész után 8% illetéket kell fizetniük. A kiskorú örökös az öröklési illetéket a nagykorúvá válásától számított két évig késedelmipótlék-mentesen fizetheti meg. E fizetési határidő lejárta előtt a tartozás annyiszor 10%, de legfeljebb 70% kedvezménnyel fizethető meg, ahány megkezdett naptári évvel korábban teljesítik azt. A döntésüknél a fenti törvényi rendelkezéseket kell számításba venniük. A hatályos jogszabályok szerint egyébként a gyerekek nem kerülnének hátrányba amiatt, hogy örökölnek 1/4-1/4 ingatlanhányadot. Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Mészáros Zsuzsa 21645 számú kérdésePest2007-11-22
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A tényállás a következő: van egy 5 évnél régebbi családi házunk, amelyet 49 millió forintért értékesítenénk. A volt férjemmel 50-50%-ban vagyunk tulajdonosok. Az ingatlanra 10 millió értékben van jelzálog bejegyezve, amelyből jelenleg 7 millió forint hátralék áll fenn. A vételárból kifizetnénk a bank felé a 7 millió forint hátralékot és a fennmaradó összeget feleznénk a volt férjemmel és az így keletkezett 21-21 millió forintból vennénk külön-külön ingatlant.
A vevők 25 millióért adják el az ő lakásukat és részben abból fizetnének ki bennünket. Eredendően még ebben az évben megkötöttük volna az adásvételi szerződést, de a volt férjem kéri, hogy ezt tegyük át a jövő évre, mert akkor neki nem lesz már időkorlát az új ingatlan megvásárlására, legalább is nem egy év, ami szerinte most létezik. A vevők viszont aggódnak a 2008. elejétől várható törvényi változás miatt.
Kérdések:
1. Ha idén kötjük a szerződést, tényleg van-e az egy éves időkorlát új ingatlan vásárlására és jövőre ez hogy módosul?
2. Ha jövőre kötjük a szerződést, akkor a vevőnket éri-e valamilyen hátrány a törvényi változás miatt?
3. Mivel a vételárból fizetjük vissza a kölcsönt csak 21-21 millió forint marad új ingatlan vásárlására (és kb ilyen össegért is vennénk), ami összeadva csak 42 millió forint. Történik-e itt jövedelemszerzés és így adókötelezettség?
4. Kérem, ha a tényállás rejt olyan dolgot, ami hátrányosan érintheti akár a vevőt, akár az eladót (pl. adófizetés) a szerződéskötés időpontját is figyelembevéve, sziveskedjen jelezni.

Köszönettel

Mészáros Zsuzsa
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Zsuzsa!
Önnek és a férjének nem jelentenek gondot a január 1-től hatályba lépő új adójogszabályok, sőt még kedvezőbb lesz a helyzetük, mert az eladáson nem keletkezik jövedelmük, így adófizetési kötelezettségük sem.

Ha idén adnak el, akkor a jövedelmük után adózniuk kell, bár ez alól még mentesülhetnek a 2007-es szabályok alapján akkor is, ha csak jövőre vásárolnak új lakást.

A vevők helyzete kapcsán viszont nem tudok nyilatkozni, mert az Ő helyzetük megítéléshez szükséges információkat nem adta meg, de feltételezhetően nem lesz adófizetési kötelezettségük idei eladás esetén (lásd előző bekezdés), de a jövő évi kapcsán már annak is lenne jelentősége, hogy mikor és milyen értékben vették az eladandó lakást.

Mivel az ügylet kapcsán ügyvédi közreműködés nélkülözhetetlen lesz, ezért érdemes kiválasztani a megfelelő ügyvédet, aki mind tanácsadással, mind jogi képviselettel a segítségükre tud lenni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Piroska 21644 számú kérdéseSomogy2007-11-22
Tisztelt Ügyvédnő!

Lakáscélú adókedvezménnyel kapcsolatos kérdésel fordulok Önhöz: 2007-es adóévre még jogosultak vagyunk lakáscélú adókedvezményre. Az első 3 év folyamán én igényeltem vissza, a negyedik évben édesapám aki adóstársunk is és az OTP-től kapott igazoláson is fel van tüntetve. A törvény úgy fogalmaz, hogy a "hitelszerződés alapján az adóstársak közül csak egy magánszemély jogosut az adókedvezmény igénybevételére". Azt nem köti ki, hogy folyamatosan mind az öt év (1+4év) folyamán egyetlen személynek kell lennie. Okozhat -e Ön szerint gondot az, hogy bár az adott évben egyetlen személy igényelte vissza(aki egyben adóstárs is) de nem ugyanaz a személy, mint aki az előző adóévben volt a visszaigénylő.

Válaszát előre is köszönöm:
Piroska
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd válasza2007-12-10
Kedves Piroska!

A jogszabály csak arról rendelkezik, hogy az adóstársak egyike igényelheti vissza a lakáscélú adókedvezményt.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Takács Mária 21643 számú kérdéseBudapest2007-11-22
T.Ügyvéd Úr!

Kb. 1,5 hektár zártkertként nyilvántartott, szántó és gyep (rét) -nek beirt, "művelési ág /kivett megnevezés/" -sel jelzett területre szeretnénk gyümölcsöst telepiteni. Kell-e ehhez átminősittetni a területet és ha igen, hol, hogyan? Vannak-e ennek költségei?

Eddig lucerna és kukorica volt rá vetve, de az már nagyon nem éri meg, ezért szeretnénk inkább gyümölcsöst telepiteni. A szomszédos földterületeken van gyümölcsös is, lakóház is, nyaraló is, szántóföld is, kert is, szőlő is, szóval vegyes a környék.

Köszönettel
T.Mária
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Mária!
Önkormányzat és földhivatal a két kulcsintézmény az átminősítés kapcsán.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Tamás 21642 számú kérdéseBács-Kiskun2007-11-22
Tisztelt Ügyvédnő!

Sajnos édesapánk 2 hónapja elhunyt.Édesapám,és édesanyám 1/2-1/2 tulajdonában van egy családi ház,melynek(végrendelet hiányában) az öcsémmel ketten fogjuk örökölni az édesapánk tulajdonrészét.A kérdésem az:Az édesanyánk haszonélvezeti joga rákerül a mi tulajdonrészünkre?Esetleg ő erről lemondhat a mi javunkra?Van-e nekem mint örökösnek ezt a haszonélvezeti jogot megvásárolni az édesanyámtól,ha igen lakásszerzési kedvezménynek minősül-e?Hogyan zajlik ez a vásárlás(adásvételi szerződést kell csinálnunk?A hagyatéki tárgyaláson ezt jelezni kell,vagy később is meg lehet valósítani?

Köszönettel:Tamás!
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2007-11-23
Tisztelt Tamás !
1.) Igen, főszabály szerint édesanyjuk haszonélvezeti joga, melyet itt majd özvegyi jognak fognak nevezni, de lényegét tekintve azonos a haszonélvezeti joggal, rá fog kerülni az Önök tulajdoni hányadaira, édesanyjuk ugyanis az özvegyi jogot fogja örökölni.
2.) Igen édesanyjuk - amennyiben ekként dönt - lemondhat erről az Önök javára, és ezt érdemes közvetlenül a hagyatéki tárgyaláson megtenni, mert akkor további kisebb-nagyobb költséget tudnának megtakarítani.
3.) Igen, amennyiben édesanyjuk özvegyi/haszonélvezeti joga mégis rákerül az Ön tulajdoni hányadára, úgy azt Ön megválthatja tőle, és ennek következtében az Ön tulajdoni hányadát az már nem fogja terhelni, azaz majd törlik az ingatlannyilvántartásból. Ön ugyanis - mint tulajdonos - nem a haszonélvezeti jogot fogja megvenni, mert a tulajdonos a saját tulajdoni hányadának nem lehet az ingatlannyilvántartásban bejegyzett haszonélvezője, hiszen ez jogilag/fogalmilag kizárt. Itt Ön tehermentesíteni fogja a saját tulajdoni hányadát, és nem haszonélvezeti jogot fog szerezni, ekként a lakásszerzési kedvezmény nem alkalmazható.
4.)Amennyiben Önök a hagyatéki tárgyaláson jelzik ilyenirányú döntésüket a közjegyzőnek (csak akkor lehetséges, ha minden érintett fél személyesen jelen van), ő azt jegyzőkönyvbe veszi, és annak megfelelően hozza meg a hagyatékátadó végzést. Tehát ez az egyszerűbb. Amennyiben Önök ezt a későbbiekben kívánják megtenni, úgy egy az adásvételi szerződéshez hasonló okiratban ügyvéd előtt lehetséges, mert az ingatlannyilvántartást érintő jognyilatkozatról van szó.
Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Ilona 21641 számú kérdéseFejér2007-11-22
Tisztelt Ügyvédnő!
Szeretném eladni a székesfehérvári lakásomat /amit 1998-ban vettem/ és venni egy kis családi házat Agárdon.Az lenne a kérdésem,hogy a 2008-tól érvénybe lépő új adózási törvény szerint,akkor nekem már nem kell adóznom a lakásból befolyt jövedelem után és bármit vehetek azon a pénzen pl.nyaralót is?
Vagy egyáltalán mire költhetem a lakáseladásból származó jövedelmemet,hogy ne kelljen személyi jövedelemadót fizetnem utána.
Tisztelettel:
Ilona
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd válasza2007-11-28
mivel ez a jogszabály még nem lépett hatályba, így annak pontos alkalmazási körét még nem ismerem, kérem januárban szíveskedjék ismét érdeklődni.

Tisztelettel
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd
ingatlanforgalmi szakjogász
8000 Székesfehérvár, Színház u. 8. fsz. 2.
+36 22 311925

czenczi@gmail.com

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Ingatlan - Add el magad


Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladásaCimkefelhő:
ajándékozási illeték kereset ügyvédi munkadíj ingatlan adásvétel keresetlevél visszavásárlási jog öröklési szerződés adatai közös képviselő közös tulajdon ajándékozási szerződés adatai adófizetés ingatlan eladás esetén zálogjog jelzálogjog ingatlanok cseréje eladási jog, öröklési illetékkedvezmény öröklési illeték közös tulajdont megszüntető szerződés adatai ajándékozási illetékkedvezmény ingatlanjogi fogalmak ingatlan elbirtoklása ingatlanügyletek lebonyolítása társasházi törvény webdesign ügyvéd tartási szerződés adatai ingatlanhirdetés ingatlan szerződéstervezetek perköltség ingatlanügyletek szerződéstervezetei elővásárlási jog vételi jog budapesti ügyvéd vagyonszerzési illeték társasház iratminták jelzálogjog alapítás adásvételi szerződés adatai öröklési illetékmentesség polgári per adózás csereszerződés adatai ingatlanjog elbirtoklás ingatlanvásárlás esetén fizetendő illeték ingatlanügyletek iratmintái drágaköves ékszer ajándékozási illetékmentesség bérleti szerződés szerződéstervezetek jelzálogjogot alapító szerződés adatai életjáradéki szerződés adatai közös tulajdon megszüntetése ingatlan jogszabályok szerződésminta ingatlanjogi problémák kölcsönszerződés adatai cégjog ügyvédi közreműködés birtoklás ügyvéd birtokvédelem kölcsönszerződés adókalkulátor társasházakról ingatlanok birtoka ingatlan zálogjog illetékfizetés bérleti szerződés adatai