ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Zoltán 21264 számú kérdéseBudapest2007-11-07
Ügyvéd Úr!

Kérem segitsen körbejárni ezt a kérdéskört minél részletessebben,hogy egy kicsit képbe kerülhessünk!
Egy önkormányzat szeretné értékesíteni három 100 % -ban tulajdonában álló lerobbant társasház tetőterét a ház felújításáért cserébe egy cég részére.Mindáromnál másnak tűnik a jogi helyzetÚgy tudom hogy a lakók beleeggyezésére ugyanúgy szükség van mint általában(itt is 4/5 arány?)
1, Megteheti-e ezt ?
2, Befolyásol-e és ha igen miképp,hogy az egyik épület nincs társasházzá alapitva? Kedvezőbb-e ez a helyzet?
3,Mi van ha műemlék épület is van közöttük?Vagy ez csak a beépítési lehetőségeknél lehet fontos ?
4,Azt olvastam, hogy ma már a közös használatra szolgáló helyiséget és területet önnálló ingatlanként nem lehet értékesíteni(LTV.56§) Ha ezt igy jó a kérdés az hogy az önkormányzat nem tudja értékesíteni csak egy vegyes tulajdonú társasház ?
5,Hát akkor hogy lehet ? Van valami ügyesebb megoldás ?
6,Abban az esetben mit változik a helyzet ha társasházzá van alapitva és az önkormányzat alapításkor külön albetétként saját tulajdonában megtartotta a tetőteret?
7,Megtehetné-e hogy akár napjainkban is lealapít így egy házat
8,És végül milyen tanácsai lennének hogy ez működőképes legyen? MIk a az elkerülendő buktatók?
VÁLASZÁT KÖSZÖNÖM!
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-18
Tisztelt Zoltán!
1. Igen.
2. Ez nem befolyásoló tényező.
3. A műemlékekre speciális építési szabályok vonatkoznak, de az eladást ez a körülmény önmagában nem zárja ki.
4. ez sem zárja ki az eladást
5.
6. A társasház léte vagy nem-léte az eladás szempontjából nem bír relevanciával, hiszen a tulajdonos rendlekezési joga ugyanazokra jogosítja fel...
7. ezt nem értem
8. Nem tudom, hogy mi a cél, így nyilatkozni sem tudok!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

tibor 21263 számú kérdéseHajdú-Bihar2007-11-07
Tisztelt Tanácsadó!
Édesanyám élettársi kapcsolatban élt hat évig ami után élettársa 2007-ben elhalálozott.
Az élettárs halála előtt végrendelkezett ,melyben kikötötte hogy örökösei halála után édesanyámnak gondozási díjként egy általa mehatározott összeget kifizessenek az örökül hagyott ingatlan eladási árából.
A hagyatéki tárgyalás előtt az ingatlan felértékelésre került,a hagyatéki határozatban édesanyám járandósága rögzítésre került, úgy hogy őt az örökösök az ingatlan eladásakor kötelesek kifizetni.
A probléma az hogy az örökösök irreálisan magas áron kívánják az ingatlant eladni , így azt megvenni
nem akarja senki.
Kérdésem az , hogy édesanyám meddig köteles a pénzére várni,illetve az örökösöktől kikényszeríthető-e az ingatlan mihamarabbi,reális áron történő eladatása,vagy az hogy édesanyámat
az ingatlan eladásától függetlenül kifizessék.
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2007-12-07
Tisztelt Kérdező!

Az Ön által feltett kérdésre csak az üggyel kapcsolatos valamennyi irat birtokában tudnék pontos választ adni.

Amennyiben ennek szükségét látja, úgy irodámban - előzetes telefonon történő időpont-egyeztetés után - felkeresni szíveskedjék.

---
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4025 Debrecen, Piac u. 1-3. II. em. 15.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Nándor 21262 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2007-11-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kérdésem a következő:

Saját tulajdonú magyarországi ingatlan /lakóház/ értékesítésnél, milyen adózási eljárást kell követnem amennyiben végleg külföldre távozom. Értem azt, kell e az érték után adóznom vagy a kivándorlást igazoló okiratok igazolásával adómentességet élvezek.

Válaszát előre köszönvén.
Tisztelettel: B. Nándor
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2007-11-12
Tisztelt Nándor!
Ebben az esetben is kell adóznia.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
+36 42 402202
mail@drszegedi.hu

gábor 21261 számú kérdéseBudapest2007-11-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Szeretnék megvásárolni, egy kétlakásos kertes osztatlan közös tulajdon 2/4 részét, aminek használati megosztása, közjegyző előtt történt, a jelenlegi tulajdonosok között.
Az egyik 1/4 tulajdonos külföldön él, és nem megy el a Konzulátusra, hogy nyilatkozzon a (elővásárlási joga van) szándékáról. A kérdésem az lenne, hogy ilyenkor mi a teendő, és hogy ez a használati megosztás az ingatlan megvétele után érvényét veszti vagy sem?
Köszönöm
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-18
Tisztelt Gábor!
A megállapodás feltehetően nem veszíti hatályát az adásvétel követően, az ugyanis általában a jogutódokra is ki szokott terjedni.

Az elővásárlásijogosultnak nem kell mennie sehová, konzulátusra legkevésbé, csak a tájékoztatását ne mulasszák el, akkor már nem lesz akadálya a tulajdojjoguk bejegyzésének.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Eszter 21260 számú kérdéseVeszprém2007-11-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!

2000-ben végrendeleti örökösévé váltam egy lakásnak. A közjegyző ideiglenes hatállyal tudta átadni részemre az örökséget,mert a törvényes örökösök nem fogadták el a végrendeletet.Végül a Fővárosi Bíróság 2006-ban a felperesek keresetét jogerősen elutasította. A földhivatat 2007-ben jegyezte be a tulajdonjogomat.A lakást szeretném majd eladni,ezért kérdésem a következő:adózás szempontjából az Apeh melyik időpontot tekinti a tulajdonjog megszerzésének a 2000-t, amikor örököltem,vagy 2007-t,amikor a földhivatali bejegyzés megtörtént?Ehhez kapcsolodó kérdésem még,elfogadták-e azt a javaslatot,mely szerint 2008-tól nem lehet lakás eladás esetén a személyi jövedelemadó megfizetését elkerülni akkor sem,ha lakást vásárolnék .Elfogadták-e azt a javaslatot,mely szerint 2008-tól csak az 5 éven belüli lakás eladás lesz adóköteles.Válaszát köszönöm!
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2007-11-09
Tisztelt Eszter!
Az öröklési illeték kiszabásának alapja az öröklés időponja, vagyis az örökhagyó halálának bekövetkezte. A kérdése második felében szereplő adózásal kapcsolatos kérdésekben 2007 október elejéig nem született törvénymódosítás.

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Zsóka 21259 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2007-11-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Nem tudom mitévő legyek,mert a lányom mindenáron arra akar rákényszeriteni,hogy mondjak le az akkor még lakbéres lakásomró, amit a lányom később részletre megvásárolt, és így én a haszonélvező lettem.Egészségi állapotom közben annyira megromlott,hogy a legjobb megoldástúgy láttam ha beköltözöm a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonába,ami meg is történt és azóta nem hagy békémet, hogy mondjak le a haszonélvezeti jogról.Előtte úgy beszéltük meg, hogy kiadja a másfl szobás lakást albérletbe. Szives válaszát várom
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2007-11-12
Tisztelt Zsóka!
Ha lemond a haszonélvezeti jogáról, akkor csak a lánya, mint tulajdonos hozzájárulásával költözhet vissza a lakásba. A lánya az Ön hozzájárulásával kiadhatja a lakást a haszonélvezeti jogától függetlenül.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
+36 42 402202
mail@drszegedi.hu

Eszter 21258 számú kérdéseVeszprém2007-11-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!

2000-ben végrendeleti örökösévé váltam egy lakásnak. A közjegyző ideiglenes hatállyal tudta átadni részemre az örökséget,mert a törvényes örökösök nem fogadták el a végrendeletet.Végül a Fővárosi Bíróság 2006-ban a felperesek keresetét jogerősen elutasította. A földhivatat 2007-ben jegyezte be a tulajdonjogomat.A lakást szeretném majd eladni,ezért kérdésem a következő:adózás szempontjából az Apeh melyik időpontot tekinti a tulajdonjog megszerzésének a 2000-t, amikor örököltem,vagy 2007-t,amikor a földhivatali bejegyzés megtörtént?Ehhez kapcsolodó kérdésem még,elfogadták-e azt a javaslatot,mely szerint 2008-tól nem lehet lakás eladás esetén a személyi jövedelemadó megfizetését elkerülni akkor sem,ha lakást vásárolnék .Elfogadták-e azt a javaslatot,mely szerint 2008-tól csak az 5 éven belüli lakás eladás lesz adóköteles.Válaszát köszönöm!
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2007-11-08
Tisztelt Eszter!

Az öröklési illeték kiszabásának alapja az öröklés időponja, vagyis az örökhagyó halálának bekövetkezte.
A kérdése második felében szereplő adózásal kapcsolatos kérdésekben 2007 október elejéig nem született törvénymódosítás.
Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Judit 21257 számú kérdéseHeves2007-11-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy cégben tulajdonostárs vagyok, amely hitelekkel is rendelkezik, és ezért készfizető kezességvállalási szerződést kellett aláírnom.

Esetleges "banki végrehajtás" során mi történhet a tulajdonomban lévő 1/4 ill. 1/2 tulajdonrészekkel, amelyeken szüleim, nagyszüleim haszonélvezete van?
A bank ilyen esetben értékesítheti az ingatlant, kilakoltathatja a családtagjaimat?
Mi a gyakorlat? Mekkora ennek a veszélye?

Köszönettel: Judit
dr.Boros László ügyvéd válasza2007-11-09
Tisztelt Judit! Az esetleges végrehajtás során végrehajtási joggal terhelhetik meg az említett tulajdonrészeket és árverést folytathatnak le rájuk. A szüleit és a nagyszüleit nem lakoltathatják ki, kivéve, ha ők is felelősséget vállaltak a bank követelésének kielégítéséért, pl. ha nyilatkoztak a bank felé, hogy árverés esetén lemondanak a haszonélvezeti jogukról. Egyébként a részingatlanokra lefolytatott árverések nem szoktak eredményesek lenni, a haszonélvezeti joggal terhelt részingatlanokra lefolytatottak pedig még kevésbé. Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

József 21256 számú kérdéseZala2007-11-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Három évvel ezelőtt nagymamám értékesített egy ingatlant és az adófizetési kötelezettségnek (akkor még 20% szja) eleget tett. A közeljövőben lakás vásárlást tervezek és - mivel még az 5-éves limiten belül vagyok - egyenes ági leszármazottként visszaigényelném a befizetett adót.
Sajnos azonban nagymamám nemrég elhunyt.
A kérdésem az, hogy ilyen esetben (ha az adó befizetője már nem él) bonyolultabb-e a visszaigénylési procedúra vagy egyszerűen az én szja bevallásommal párhuzamosan igényelhető vissza az összeg?
Várható-e szigorítás 2008-tól az 5 éven belül eladott ingatlanok Szja visszaigénylése kapcsán?

Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelettel:
József
dr.Szűcs Vince ügyvéd válasza2007-11-07
Tisztelt József!
Ön a nagymamája után nem örökölt adó visszaigénylési lehetőséget. Az adót a nagymamája fizette be, vissza is csak ő igényelhetné.
Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

tamás 21255 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2007-11-07
Tisztelt Ügyvédnő ! Kérdésem a következő , a szomszédunk a telekhatárra ültetett évekkel ezelőtt lombhullató fenyőket ,többször szóltunk neki ,hogy ha lehet vágja ki őket mert a házunk tetejét fedő bitumenzsindej kezd elszineződni a tűlevelektől , a ház oldalába növényt nem lehet ültetni mert nem marad meg a fenyő tüskék miatt ,az ereszcsatornánk mindig ősztöl tavaszig el van dugulva a sok levéltől,és persze nemutolsó sorban minden tiszta tűlevél,kérdésem mit lehet ilyen esetben tenni ,ha a tulajdonos nem reagál a többszöri kérésre sem .?Válaszát előre is tisztelettel köszönöm.
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2007-11-07
Tisztelt Tamás!

A felvetett probléma kimerítheti a birtokháborítás kategóriáját, és felvethet szomszédjogi kérdéseket, esetleg ezzel összefüggő kártérítési igényük is lehet. Amennyiben békés úton nem rendeződik le, elkerülhetetlen a bírósági eljárás, mivel az esetleges birtokháborítás már évek óta tart, így sajnos az eredetileg jegyzői hatáskörbe tartozó ügy ( birtokvita)már csak peres útra terelhető Javasolnám, hogy először a többszöri kérésüket írásban ismételjék meg, és ennek eredménytelensége esetén sajnos nem tudok mást javasolni, minthogy forduljanak ügyvédhez.


Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

Timea 21254 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2007-11-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!

1996-ban kaptunk az Önkormányzattól 50.000 Ft lakásépítési támogatást, ezzel együtt elidegenítési tilalmat jegyeztek be a tulajdoni lapra, 5 év időtartamra. Ez a tilalom jelenleg is szerepel a t.lapon. Szeretném tudni, hogy kinek kell kezdeményezni a törlést, és mi ennek a menete. (A lejárt jelzáloghitelünket anno a Tak. Szöv. automatikusan töröltette, nem kellett nekünk "problémázni" vele.)
Segítségét előre is köszönöm. Üdv. B. T.
dr.Tóth László ügyvéd válasza2007-11-16
Kedves Timea!
A törléshez hozzájáruló nyilatkozatot kell kérni az önkormányzattól, és a földhivatalnál ügyvéd által szerkesztett kérelemmel 6000Ft ellenében törli a földhivatal a terhet. A logikája az a dolognak, hogy Önök miatt került sor a teher bejegyzésére, ezért kell Önöknek viselni a költséget,

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Mária 21252 számú kérdésePest2007-11-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Abban az ügyben kérném a segítségét, hogy 1998-ban vásároltunk egy telket, melyre vállaltuk, hogy 4 éven belül lakóhat építünk. A lakóházat felépítettük, 3 és fél éven belül, a határidő lejárta előtt, melyről hivatalos használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.Négy és fél év után az illetékhivatal kiküldte az fizetési felszólítást az illetékre és annak kamatára, arra hivatkozva, hogy nem mutattuk be a használatbavételi engedélyt. Hiába hivatkozunk arra, hogy az engedély már meg volt, a tulajdoni lapon is szerepel a ház, mivel nem tudjuk igazolni, hogy elküldtük nekik a lakhatási engedélyt, úgy veszi, hogy nem teljesítettük a feltételt. Nem tudom, hogy az feltétel-e, hogy ajánlott levélben kell feladni, és miért kell bizonyítanom, ha a feltételt teljesítettük, melyről hivatalos iratok vannak. A kérdésem az, hogy jogos-e az illetékhivatal kérése, mit mond a jog, mert nagyon igazságtalannak tartom, maximum egy bírságot szabhatna ki, hogy nem mutattam be, de nem az egészet kérni kamatokkal.
Előre is köszönöm válaszát.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-18
Tisztelt Mária!
Az illetékmentesség feltétele kettős: négy éven belüli lakóházépítés és a használatbavételi engedély bemutatása ezen határidőn belül. A két kötelezettség nyilván eltérő terhet jelent a kérelmezőnek, de bármelyik hiánya kizárja a mentességet, így az Illetékhivatal eljárása jogosnak tekinthető.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

ÁGNES 21251 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2007-11-07
Tisztelt ügyvéd úr.Azt szeretném kérdezni,hogy 17 évessel lehet-e öröklési szerződést kötni,ill.terhelt ingatlan esetében szükséges-e a bank hozzájárulása ,és ezt meg is lehet kapni?valamint milyen költségekkel jár ez az egész?
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2007-11-12
Tisztelt Ágnes!
A törvényes képviselője (szülei) közreműködésével lehet. Terhelt ingatlannál a bank hozzájárulása szükséges, hogy meg lehet-e kapni az a bankon múlik.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
+36 42 402202

mail@drszegedi.hu

Edina 21250 számú kérdéseFejér2007-11-07
Szeretnék érdeklődni , hogy a nevemen van egy telek és van egy haszonélvező is. De én szeretném ha a tulajdonjogomat másra ruházhatnám át ez milyen árba lenne és hogyan zajlik egy ilyen átírás. Fontos e a haszonélvező jelenléte stb.?
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd válasza2007-11-13
az ingatlan átruházása csak a haszonélvező hozzájárulásával történhet, Ön nem tud nélküle szerződést kötni. ennek ügyvédi költsége az ingatlan forgalmi értékétől és az ügy bonyolultságától is függ. ezen kívül földhivatali szolgáltatási díjat kell fizetnie, alap esetben 6.000,-Ft.ot, és természetesen a bevétele után adófizetési kötelezettsége is keletkezik.

Tisztelettel
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Színház u. 8. fsz. 2.
+36 22 311925

czenczi@gmail.com

Pali 21249 számú kérdéseBudapest2007-11-07
Tisztelt Ügyvéd Úr

A kérdésem ráépítési szerződéssel kapcsolatos.
Egy egy hrsz. számon nyilvántartott meglévő földszintes házra emeletráépítéssel új lakást létesítésítünk ( 90 %-os készültségben van ), ráépítési szerződést kötnénk a jelenlegi tulajdonosokkal
( szülökkel ). Így a jogszabály értelmében az értéknövekedés mértékéig, a ráépítési szerződésben rögzített tul hányad sz. illetékmentesen kerülne a tulajdonunkba.
1. Mi történik, ha a ráépítési szerződés aláírását követően a szülők egyike elhalálozik ? Akkor is albetétesíti-e a földhivatal , ill. az illetékmentességet megkapjuk e, ha a lakhatási engedélyt csak a elhalálozást követően kapjuk meg ?
2. Mi a helyzet amennyiben a jelenleg üres tetőteret is be szeretnénk építeni, azonban oda még nincsen építési engedélyünk. Érdemes e arra is ráépítési szerződést kötni most, hogy az illetékmentesség arra is érvényes legyen ?

válaszát előre is köszönöm
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-18
Tisztelt Pali!
1. Igen.
2. Igen.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Cimkefelhő:
kereset ingatlanhirdetés vételi jog perköltség tartási szerződés adatai ingatlanvásárlás esetén fizetendő illeték adókalkulátor ingatlanok cseréje birtoklás keresetlevél cégjog adófizetés ingatlan eladás esetén kölcsönszerződés ajándékozási illeték


Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.