ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
T. Gábor 22531 számú kérdéseBudapest2008-01-06
Tisztelt Ügyvéd úr!

Évekkel ezelőtt újépítésű lakást vásároltam, melyet 2008-ban szeretnék eladni. A szerződést 2003 októberben írtam alá, novemberben nyújtották be a földhivatalhoz. Viszont a lakás csak tulajdonjog-fenntartással került a tulajdonomba, mivel az építés ütemének megfelelően, szakaszosan fizettem, több, mint egy éven át. Attól tartok, az adózás szempontjából nulladik év ezért nem 2003, hanem 2004 vagy 2005, így még nem 100%-ban mentesülök az szja megfizetése alól.

Előre is köszönöm válaszát!
T. Gábor
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-06
Tisztelt Gábor!
Ne tartson tőle! A szrezés időpontja, ennek megfelelően a 0. év a 2003-as!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

krisz33 22530 számú kérdéseHajdú-Bihar2008-01-06
Tisztelt Ügyvéd úr!

2000-ben kezdtünk építkezni önerőből és hitelből,2004-ben eladtuk a házat 10 millió forintért,mely összeget teljes egészében új ingatlan építésére fordítottuk.Ezt az ingatlant 2007-ben 12700000 forintért eladtuk,de ismét építkezünk a teljes összeget erre fordítjuk.
Az lenne a kérdésem,hogy kell-e adót fizetnünk,ha igen mennyit?
Előre is köszönöm a válaszát!
Tisztelettel:Krisz.
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2008-01-09
Tisztelt Kérdező!

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2008 január elsején több pontban módosult.
Egyik jelentős változásként megszűnt a lakásvásárlási kedvezmény, amely értelmében a befizetett adóból visszajár (vagy nem kell azt megfizetni) az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem azon része utáni adó, amely összeget a magánszemély saját maga vagy közeli hozzátartozója, volt házastársa részére a jövedelem megszerzésének időpontját megelőző 12 hónapon vagy az azt követő 60 hónapon belül lakáscélú felhasználásra fordított.
Ugyanakkor a szabályok értelmében ez a kedvezmény csak a 2008 január 01. napja után eladott lakásokra vonatkozóan szűnik meg, a 2007. december 31. napjáig eladott lakások esetében továbbra is alkalmazandó a rendelkezés, vagyis a személyi jövedelemadó az eladástól számított 60 hónap időtartamig visszaigényelhető, ha igazolják, hogy a befolyó összeget lakáscélú felhasználásra fordították.
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4025 Debrecen, Piac u. 1-3. II. em. 15.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Móni 22529 számú kérdésePest2008-01-06
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Az után érdeklődöm, hogy kaphatok-e lakásfelújításra állami támogatást. Ha igen, mennyit és hogy kell intézkedni ez ügyben? 1997 óta élek házasságban. Két 16 év alatti gyermekem van. A házunk az én nevemen van, de a férjem haszonélező, valamint haszonélvező a férjem édesapja is, de ő a férjem gyámsága alatt van. A ház 1997 óta van tulajdonomban.
Várom válaszát. Köszönettel: Móni
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-06
Tisztelt Móni!
Lakásfelújításra nem vehet igénybe támogatást, ez kívül esik a lakástámogatási rendszeren.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Éva 22528 számú kérdéseBudapest2008-01-06
T. Ügyvéd úr!
Köszönöm. Így egyértelmű /22523 hsz/ a válasz, de egyúttal felmerült hogy az adószám esetleg azért kell mert a megszerzett és azonnal eladott tetőtér után adózni kell a tulajdonrész arányában?? A ház ugyanis az udvar felújitására szánja ezt az összeget teljes egészében. Sok idős ember él ott és fel sem merül bennük hogy esetleg olyan pénz után kell adózniuk amit valójában meg sem fognak kapni.
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-06
Tisztelt Éva!
Az adóazonosító jelre egy kötelező adatszolgáltatás miatt is szükség van minden ingatlan eladásnál, másrészt azonban az eladási konstrukciótól és az adásvételi szerződéstől függően adófizetési kötelezettség is felmerülhet!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Éva 22527 számú kérdéseBudapest2008-01-06
T. Ügyvéd úr!
Köszönöm a gyors választ, de én nem akarom a házat megakadályozni az eladásban /22523 hsz/ hanem a közös képviselőben nem bízom annyira hogy kiadjam az adataimat és adószámomat. Megtehetem-e?? És megtehetem-e hogy ne járuljak hozzá hogy a nevemben intézkedjen? Vagyis hogy nem adok meghatalmazást. Az úr ugyanis ismeretlenül is próbált már fenyegetni. Mivel nem szeretnék szabálytalanul eljárni, ezek a válaszok fontosak lennének.
Sajnos csak a kötelességekről találok bármit a társasházakkal kapcsolatban. Az engem védő jogokról semmit.
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-06
Tisztelt Éva!
Ha magához az eladáshoz, és felújításhoz hozzájárul, akkor ki kell adnia az adatait, ugyanis azok kötelező tartalmi elemei az aláírandó adásvételi szerződésnek. Természetesen nem kell meghatalmaznia a közös képviselőt, saját maga is eljárhat az aláírás során, de az adatokat ez esetben is bele kell foglalni a szerződésbe.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

László 22526 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2008-01-06
Tisztelt Uram!

Szeretnénk érdeklődni, hogy az új ingatlan törvényben a 20% áfa fizetése kire vonatkozik?
Szeretnénk idén értékesíteni az ingatlanunkat mert máshol kaptam munkát, és még csak 3 éve lakunk itt. Azt olvastam ez ügyben hogy csak a 15 millió forint feletti ingatlanoknak kell 20 áfát kifizetni eladáskor, ha öt évnél nem régebben tulajdon ban van. Ez akkor töbletköltséget jelent, amit egy átlag ember nem képes megfizetni ha hitelből vette az ingatlant.
Várom mihamarabbi válaszukat.
Üdv.: László
dr.Balla András ügyvéd válasza2008-01-15
Tisztelt László!

Pontos választ az adott jogügylet és az érintettek körülményeinek teljeskörű ismeretében lenne módunk adni. Ennek hiányában aaz alábbiakat kell szem előtt tartani.

Az új Áfa tv. rendelkezései alapján tekintve, hogy már 3 éve lakják az ingatlant Ön valószínűsíthetően nem érintett a forgalmi adó fizetése tárgyában. Az új Áfa tv. 86. § (1) bekezdésének j) pontja kimondja, hogy mentes az adó alól:

„j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, amelynek
ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy
jb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között még nem telt el 2 év;”

A hivatkozott törvény szerint adóalanynak az alábbiak minősülnek:

Adóalany: az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. Az érintett személy vagy szervezet jog- és cselekvőképességére személyes joga az irányadó, ha azonban személyes joga alapján nem lenne jog- és cselekvőképes, de a magyar jog alapján igen, akkor jog- és cselekvőképességét a magyar jog alapján kell elbírálni.

Abban az esetben, ha a gazdasági tevékenység közvetlenül közös tulajdonban és közös használatban levő ingóra vagy ingatlanra, mint ellenérték fejében hasznosítandó dologra irányul, adóalany a tulajdonostársak közössége. Az adóalanyisághoz fűződő jogokat és kötelezettségeket a tulajdonostársak közössége az általa kijelölt képviselő útján gyakorolja. Kijelölés hiányában képviselő a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs, egyenlő tulajdoni hányad esetében pedig az adóhatóság által kijelölt tulajdonostárs.

A törvény értelmében gazdasági tevékenységnak minősül: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.

Szintén gazdasági tevékenység és adóalanyiságot eredményez az is, ha
a) egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró, az 5. § (1) bekezdése értelmében jogképes személy vagy szervezet (a továbbiakban együtt: személy, szervezet) belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott új közlekedési eszközt értékesít belföldön kívülre, de - a beszerző nevére szóló rendeltetéssel - a Közösség területére, függetlenül attól, hogy a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy - bármelyikük javára - más végzi;
b) egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró személy, szervezet beépített ingatlant (ingatlanrészt), és ehhez tartozó földrészletet sorozat jelleggel értékesít, feltéve, hogy
ba) annak első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy
bb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között még nem telt el 2 év [ba) és bb) alpont a továbbiakban együtt: beépítés alatt álló, illetőleg beépített új ingatlan];
c) egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró személy, szervezet sorozat jelleggel építési telket (telekrészt) értékesít.
A törvény rendelkezései szerint sorozat jellegű tevékenységnek minősül: ha 2 naptári éven belül negyedik vagy további építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló, illetőleg beépített új ingatlant értékesítenek, valamint a rá következő 3 naptári éven belül további építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló, illetőleg beépített új ingatlant értékesítenek azzal, hogy ha olyan építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló, illetőleg beépített új ingatlant értékesítenek,
a) amely tulajdon kisajátításának tárgyát képezi, vagy
b) amelynek szerzése az értékesítőnél - az illetékekről szóló törvény alapján - öröklési illeték tárgyát képezte,
az az előzőekben említett darabszámba beleszámít ugyan, de önmagában nem minősül sorozat jellegűnek;


Tisztelettel
dr.Balla András ügyvéd
5000 Szolnok, Mária u. 31.
+36 30 9640 826

dr.balla@chello.hu

Katalin 22525 számú kérdéseBudapest2008-01-06
T.Ügyvédúr!Édesanyám 67 éves.A 136000000 ft-ot közösmegegyezéssel kaptam a testvéremtől és az anyámtól.Azzal a feltételell,hogy magammal viszem anyámat és élete végéig biztositom a lakhatását nálam.
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-06
Tisztelt Katalin!
Az Ön által eladott lakásrész ellenértékének - csökkentve annak 20 %-ával, a haszonélvezeti jog ellenértékével - és a vásárolt lakás forgalmi értékének különbsége után kell illetéket fizetnie, 4 mFt-ig 2, az azt meghaladó rész után 6 %-ot.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

lia333 22524 számú kérdéseVeszprém2008-01-06
Tisztelt Ügyvéd úr!
Egy ikerházrészt örököltün hárman. A legidősebb testvérünk lakott Édesapánkkal.Édesapánk 2007 junius 21.-én halt meg.Nem szorult ellátásra,nyugdijjal rendelkezett.Az édesapánk fizetett minden számlát, A testvérünktől csak annyit kért hogy mosson és főzzön rá.Nem jöttek ki valami jól .A hagyatéki előtt közölte velünk hogy mondjunk le édesapánk részéről plussz szálljunk be a ház felujitásába.mert ö nemtudja kifizetni a ránk eső részt és a házat sem akarja eladni.A lényeg hogy mi nem mondtunk le semmiről,igy egyenlően örököltünk mind a hárman.Mivel hogy nem ugy történt ahogy a testvérünk szerette volna igy mi vagyunk a leggonoszabb emerek a világon,és nem áll velünk szóba.A temetési költségbe a fiam adott 200ezer ft-ot,és hogyha hozzájutunk a pénzhez akkor majd visszaadjuk.Mostmár hozzájutnánk a pénzhez ,de csak hárman vehetnénk fel,de ő erre sem hajlandó.Amikor édesapánk meghalt volt neki otthol is pénze,azt is elrakta a testvérünk,és még a nyugdiját is felvette.A számlákat az ő nevére kérte,és vett fel rá segélyt.Mi abból sem láttunk semmit.Ami még bánt minket,hogy a Közjegyző minket csendre intett,odafordult a testvérünkhöz és csak neki beszélt.pl:nem biztos hogy olyan rosszul járt hogy mi nem mondtunk le,mert igy nem egyedül kell a költségeket fizetni,meg azt hogy: beleirtam azt is hogy ön tartotta el az édesapját.Nem tudom hogy ez mennyire igazságos.Azt szeretném még kérdezni hogy hogyan vehetnénk rá a testvérünket arra hogy felvegyük a pénzt hogy vissza tudjuk adni a fiamnak,és hogy hogyan jutunk az örökséghez.A házon van 2m300ezer ft jelzálogkölcsön amit 10 évre vett fel a másik testvérem,amiből még csak 2év ment le.Röviden ennyi lenne.Előre is köszönöm válaszát.Tisztelettel:lia333
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2008-01-10
Tisztelt Lia!

Az, hogy Testvérük nem hajlandó a banknál a pénzfelvételnél közeműködni, tkp joggal való visszaélésnek minősül a részéről, végső soron bíróságtól lehet kérni, hogy kötelezze a bankot a pénz kiadására.
a közös tulajdon megszüntetését ugyancsak peres úton kell érvényesíteni, ha tárgyalással ne mtudnak semmit sem elérni. Ha egyikük sem tudja a többieket kifizetni, akkor szóba jöhet az egész ingatlan eladása- a bíróság ezt is elrendelheti.Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Imre 22523 számú kérdéseBudapest2008-01-06
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Ismételten köszönöm gyors válaszát!
Abban az esetben igénybe vehetjük-e az illetékmentességet egy jelenleg külterületi telekre, amely átminősítés előtt áll, ha most elő-vételi szerződést kötünk és az átminősítés után kötjük meg a végleges adásvételi szerződést?

Segítségét előre is köszönöm!

Tisztelettel

Imre
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-06
Tisztelt Imre!
Igen, ez lehet a jó megoldás!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Éva 22522 számú kérdéseBudapest2008-01-06
T. Ügyvéd úr!
Van egy életjáradéki szerződéses lakás a nevemen amiben az eddigi tulajdonos él. Alapitó okirattot szeretnének módositani amihez az összes személyes adatomat, adószámmal együtt szeretné a közös képviselő elkérni. És aláírásomat ahhoz hogy a tetőtér eladásával kapcsolatban intézhessen mindent a nevemben. Az így szerzett tul.rész értékét udvar felújitásra forditanák. Én ehhez nem szeretnék hozzájárulni, mivel az úrban nem bízom, hiszen az előzőleg elvégzett munkákról sem láttunk pályázatot, szlát sem sosem. Megtehetem-e hogy az adataimat nem adom ki? Arra a lakáscímre küldhet bármit, megkapom. És megtehetem-e hogy nem járulok hozzá hogy nevemben bármit intézzen? A lakók nagy részétől van meghatalmazása szabadon, ezért gyakorlatilag egyedül dönt a ház ügyeiben. Köszönettel:Mné
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-06
Tisztelt Éva!
Az Ön ellenkezése esetén is el tudja érni a célját a ház, azt az adatok megtagadásával nem feltétlenül tudja megakadályozni.
Egyebekben a közös képviselőt a társasház közgyűlésének kellene meghatalmazni, feljogosítani, ellenőrizni stb.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Tóth Judit 22521 számú kérdéseBudapest2008-01-06
Tisztelt Ügyvéd úr!

Az alábbi kérdéssel fordulok Önhöz:

Amennyiben a 2007. első felében vásárolt, egyenként kb 8 mió ft értékű lakásainkat 5 éven belül (pl. idén) eladva egy közös, a lehető legnagyobb értékű lakást szeretnénk vásárolni a párommal (nem házastárs), a 2008. januári törvénymódosítás értelmében valóban elveszítünk több mint 3 mió Ft-ot szja címén?

Ha igen, Ön mit javasol, hogyan lehet ezt a tranzakciót másképpen, legálisan, de ilyen irracionális mértékű adóteher nélkül lebonyolítani?

(Ha valóban nincs más út, úgy véljük, ez a törvénymódosítás meglehetősen igazságtalan azokkal szemben, akik valóban ingatlant és valóban saját felhasználásra, tehát nem üzleti célból szeretnének vásárolni.)

Megtisztelő válaszát előre is köszönjük.

Üdvözlettel,
Tóth Judit
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-06
Tisztelt Judit!
Igen, előfordulhat, hogy az eladás nyomán 25 % adót kell fizetniük, de azt nem az eladási ár után kell fizetni, hanem a jövedelem után... első lépésként tehát a majdani eladás során a jövedelmet kell kiszámolni, és az után kell adót fizetni, ill. még ezen adó megfizetése alól az APEH felmentést adhat, bár ennek gyakorlata még nem ismert! De akép mindenképpen pozitívabb, mint ahogyan Ön feltételezte!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Galgovszkiné Anikó 22520 számú kérdésePest2008-01-06
Tisztelt Ügyvéd Úr! Köszönöm a válaszát.Érdekelne,hogy abban az esetben,ha a szolgáltató ráterheli a házra(nem tudom,biztosan,hogy terhelheti-e!)az összeget,akkor sem érint a tartozás? Persze gondolom ezt abban az esetben,ha a haszonélvező elhalálozik.Nem nekem kell majd rendezni?
Köszönettel:Galgovszkiné Anikó
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-06
Tisztelt Anikó!
A haszonélvező tartozásaiért csak akkor felelős, ha tőle pozitív vagyont is örököl, de a haszonélvezeti jog nem ilyen. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

TAKÁCS BARBARA 22519 számú kérdéseBaranya2008-01-06
2 kisgyermekem után kaphatok e fél szoc.polt használt lakás vásárlásakor?
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2008-01-24
Tisztelt Takács Barbara!
Igen, kaphat. Ön jogosult otthonteremtési támogatásra, amennyiben az ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és a megyei jogú városokban a 12 millió Ft-ot, vidéken a 8 millió Ft-ot.
A támogatás részletes feltételeit illetően javaslom forduljon ahhoz a hitelintézethez, amelynél a szocpolt kívánja intézni.
Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Monika 22518 számú kérdésePest2008-01-06
22516 sorszámú válaszát megkapva, ismét kérdést tennék fel.
A kétegységes családi ház (egybeépítve, egy tetőszerkezet) s a volt élettársam a másik tulajdonhányaddal rendelkező akarata ellenére amikor a mi házrészünk építését befejeztük, az arculat miatt átszíneztette. A társtulajdonos kijelentette, hogy ő nem akar költeni a házra, neki megfelel, ahogy ő megépítette. Ennek ellenére történt a színezés.
Ilyenkor mi a helyzet, kell-e valamit tennie ezek után a másik tulajdonosnak, hogy ne szenvedjen a mi ügyünk miatt.

Monika
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-06
Tisztelt Mónika!
Az esetleges per vagy tulajdonjogi igény nem fogja érinteni a szomszédot/tulajdonostársat.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ibolya 22517 számú kérdéseBékés2008-01-06
Tisztelt ügyvédnő!Apósom 3éve meghalt.A sógprom AZÓTA NEM JELENTKEZETT.a HAGYATÉKIN SEM JELENT MEG.a HÁZBA ANYÓSOM LAKIK EGYEDÜL.a SÓGOROM ODA VAN ÁLLANDÓ LAKCIMRE BEJELENTVE.kÉRDÉSM AZ LENNE HA ANYÓSOMMAL TÖRTÉNIK VALAMI A SÓGOROM UGYANUGY ÖRÖKÖL?aNYÓSOMMAL NEM LEHET ERRŐL BESZÉLNI.vAGY MI TÉVŐK LEGYÜNK AZ ANYJÁRA RÁ SE NÉZ A FÉRJRM VAN OTT MINDEN NAP.KÖSZÖNÖM A VÁLASZÁT.
dr.Koczka Judit ügyvéd válasza2008-01-10
Tisztelt Asszonyom!

Ha csak az Ön anyósa ki nem tagadja az Ön sógorát, akkor a sógor is örököl az anyós után. Illetve a férje azon az alapon, hogy kettejük közül csak ő teljesíti a szlő gondozása, ápolása iránti kötelezettségét, a hagyatéki eljárásban hagyatéki hitelezői igényt terjeszthet elő, a gondozással, ápolással felmerült költségek felére. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az, hogy a sógor oda van bejelenkezve, nem jelent használati jogot az ingatlan tekinetetében, sőt, el lehet intézni az okmányirodánál, hogy töröljék a lakhelyeként azt a címet, mert ténylegesen nem lakik ott. Ebben az esetben, hacsak a sógor be nem jelenti időközben a címét, ahol él, a közjegyző nem tudja majd neki kézbesíteni sem a hagyatéki tárgyalásra való idézést, sem a hagyatékátadó végzést. AZ ismeretlen helyen tartózkodó sógor képviseletére a hagyatéki eljárásban egy gondnokot, egy ügyvédet rendelnek majd ki.

Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Cimkefelhő:
ügyvéd ingatlan zálogjog ügyvédi közreműködés ajándékozási illetékmentesség szerződésminta vagyonszerzési illeték birtokvédelem zálogjog birtoklás kereset ingatlanjogi problémák öröklési illeték közös tulajdon megszüntetése ajándékozási illeték társasházakról elbirtoklás közös képviselő

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Munka Magyarországon
Munka Magyarországon

Homeinfo
www.homeinfo.hu
Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Ingatlan - Add el magad