ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Krisztina 21356 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2007-11-12
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Két kérdésem lenne:
Az egyik kérdésem:van egy saját lakásom,és egyedül élek.A minap az egyik kolleganőm bogarat ültetett a fülembe,mert azt mondta,hogyha egyszer a barátom hozzám költözik,egy idő után közösvagyon lesz a lakásom,igaz-ez?És ha férjhez megyek akkor abban az esetben közösvagyon lesz?Valamelyik esetben lesz köze a lakáshoz?
A másik kérdésem:A szüleim elváltak,édesanyámnak van egy lakása (az ő nevén van).A nevelőapám hozzá költözött kb.15 éve.De "csak" 13 éve házasok.Édesanyám esetében valamikor közös vagyonná válik a lakása?
Előre is köszönöm.Krisztina
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2007-11-24
Tisztelt Krisztina!
1. Egyik esetben sem lesz közösvagyon a lakása.
2. Szintén nem. A 15 éve utáni közösvagyonná-válás csak amindennapi életvitelhez szükséges tárgyakra vonatkozik, az ingatlanra nem.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
+36 42 402202

mail@drszegedi.hu

Marci 21355 számú kérdéseBudapest2007-11-11
Tisztel Ügyvéd Úr!

Egy barátommal 50-50%-ban vagyunk tulajdonosok egy lakásban amit én használok. Minden felmerülő költséget egyedül fizetek (amik között van olyan is amit ha nem használná senki akkor is fizetni kéne pl.: közös ktsg).

Kérdéseim a következők lennének:

1. Kötelezhet-e engem "lakbér" fizetésére?
2. Ha nem vagyok hajlandó lakbért fizetni lezárhatja-e a lakás felét a beleegyezésem nélkül?
3. Ha lezárja a lakás felét kiadhatja-e bárkinek a beleegyezésem nélkül?
4. Van olyan költség ami 50%-ban őt is terheli?

Előre is köszönöm válaszát.


dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-24
Tisztelt Marci!
1. Mivel kizárólag Ön használja a lakást, ezért ún. többlethasználati díjat követelhet.
2. Elvileg igen.
3. Igen, de Önnek előbérleti joga lesz (azaz fizetnie kell a használatért).
4. Azok a költségek lehetnek iylenek, amelyek nem a használattal függenek össze (biztosítás, adó, a közös költség felújítási alapba fizetendő része stb.)
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Krisztina 21354 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2007-11-11
Tisztelt Ügyvédnő,

az adásvételi szerzősésem szerint a fizetési határidőm, a birtokbaadásra történő felajánlás elküldésétől számított 5 munkanap, azzal a kiegészítéssel, hogy a birtokbaadás felajánlásának feltétele a nem jogerős használatbavételi enegedély kadása. Az építettő levélben értesitett, hogy a nem jogerős ideiglenes használatbavételit megkapta a társasház. Kérdésem a következő: Az ideiglenes haszálatbavételi után kell fizetnem 5 napra? Vagy mivel nem szerepel az a szerzősésben hogy ideiglenes, ezért csak majd a végleges nem jogerős után kell fizetnem? Az egész szerződésebn nem esik szó ideiglenes használatbavételi engedélyről. Az ügyvédnőt én a szerződéskötéskor kértem hogy azt foglalja bele hogy ideiglenes, mivel a Bankom erre már fizet, nem volt hajlandó beleírni, mert akkor még az építtető nem is karta beadni ideiglenesre. Ezért csak annyi szerepel: nem jogerős használatbavételi engedély a feltétel a birtokbaadáshoz. Ez megtévesztésnek is minősül, ha jl tudom....
Várom mielőbbi válaszát.
Köszönettel: Krisztina
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2007-11-12
Tisztelt Krisztina!

Nem szívesen ad egyetlen kolléga sem határozott választ, ha csak a szerződés egy kiragadott részletét ismeri, de feltételezve, hogy a szerződésben nincs a kérdését illető egyéb kikötés a véleményem a következő:

Az ideiglenes használatbavételi engedély nem azonos a véglegessel. Az előbbit akkor adja ki az építési hatóság ha nem az egész épület, hanem csak annak egy önállóan használható része, vagy részei, pld egy vagy tőbb lakás, vagy üzlethelyiség alkalmas a biztonságos és rendeltetésszerű használatra. Ez az engedély például nem alkalmas arra, hogy az ingatlant társasházzá alakítsák. A végleges engedély csak az épület teljes befejezésekor adható ki.

Tehát álláspontom szerint, ha a szerződésben nem szerepel az ideiglenes jellegű kifejezés a használazbavételi engedéllyel kapcsolatban, úgy fizetési kötelezettsége csak a végeleges nem jogerős határozat kézhezvételét követően áll be.

Persze kérdés, hogy Ön be szeretne-e költözni, mert az is érthető lenne az építő cég részéről, ha a birtokbaadást a kifizetéstől tenné függővé. Ideiglenes használatbavételi engedély pedig elengendő ahhoz, hogy beköltözzön, persze csak akkor, ha az az Ön lakására vonatkozik.

A megtévesztéssel kapcsolatos megjegyzésével kapcsolatban jelzem, hogy nem egészen értem melyik momentumra gondolt. De ha megírja, szívesen kifejtem jogi álláspontomat.Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

Gábor 21353 számú kérdéseBudapest2007-11-11
Tisztelt Ügyvéd Úr!

2005-ben vásároltam 2.9 mill önrésszel és 2.5 piaci lakáshitellel egy lakást amelyre érvényesítettem az
éves befizetett törlesztés 30%-nak visszaigénylését.
2006-ben eladtam a lakást a hitelt visszafizettem.
Még 2006-ben ismét vásároltam az előzőhöz hasonló konstrukcióval lakást.(önrész+hitelfelvétel+visszaigénylés).
Mostanában ismét lakáscserét tervezek.

Az APEH útmutatóban az szerepel, hogy a hitellel megvalósított vétel esetén csak az önrészt lehet beszámítani a lakásszerzési kedvezménybe. Igy viszont én úgy értelmezem, hogy milliós nagyságrendű adókötelezettségem gyűlik össze , mert az APEH a hitel összegeket mindig bevételnek látja, hiába fizetem vissza.
Kérdésem , hogy jól értelmezem-e az esetet és hasznosabb a lakáscserével megvárni az 5 év leteltét, vagy rosszúl értelmezem és a hitelt is beleszámolhatom mindegyik esetben a költséghez, igy csak a 2004 vételártól való különbözet adóköteles.

Köszönöm válaszát
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-24
Tisztelt Gábor!

Részben jól, részben rosszul értelmezi a jogszabályt. Az adó számításánál valóban nem lehet figyelembevenni a hitelt, de az attól még nem jövedelem... A jövedelem az eladási ár és a szerzési ár különbségén alapul, és itt nem kell a hitelt "figyelni".

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

László Mária 21352 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2007-11-11
Tisztelt Ügyvédúr!

A következő problémával fordulnék Önhöz: édesapám el szeretné adni 5 hektár földterületét családi vállakozónak, aki vállalja, hogy vásárlástól számított legalább öt évig nem idegeníti el. Szeretném megkérdezni, hogy apukámnak, mint eladónak milyen adózási kötelezettsége van. Mivel családi vállalkozónak adja el érvényes-e még az, hogy nem kell adót fizetnie? Előre is köszönöm!
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2007-11-24
Tisztelt László Mária!
Ebben az esetben a vevő mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól, az eladó szokásos módon adózik az Eladási ár és a Megszerzési ár különbözetének 25%-ával.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
+36 42 402202
mail@drszegedi.hu

Marcsika 21351 számú kérdéseKomárom-Esztergom2007-11-11
Tisztelt Ügyvédúr!
Szeretnénk vásárolni egy újépítésű családi házat.2006 elején magánszemély kérte ki rá az építési engedélyt,jelenleg még nincs rá lakhatási engedély kérve,de a ház készen van.Abban kérem segítségét,hogyan vehetnénk rá igénybe a szoc.polt.Két gyermekünk már meg van,30 és 35 évesek vagyunk.Bankokban már érdeklődtünk,más alternatív megoldás kellene.Pl:építési engedély törlése,utólagos bejegyzés stb.Az eladó építési vállalkozó,de az engedély édesanyja nevére lett kérve.
Segítségét előre is köszönjük!
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-24
Tisztelt Marcsika!
Az elmondottak alapján nem jogosultak szocpolra, és ennek érdekében alternatív megoldást sem tudok javasolni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Judit 21350 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2007-11-11
2006-ban átadott ,2004-ben kelt adásvételi szerződéssel, új építésű társasházi lakásomat értékesíteném.Telket vásárolnék,majd építkeznék.A jelenlegi adótörvény szerint hogyan kerülhetem el az ingatlan éertékesítéséből származó jövedelem utáni adókötelezettséget.
Köszönöm!
dr.Tóth László ügyvéd válasza2007-11-16
Kedves Judit!
Amennyiben teljes egészében az új ingatlan vásárlására fordítja az összeget és ez 1 éven belül le is zajlik, nem kell megfizetnie az adót.Ezen túl pedig 5 éven belül visszakérheti az adót. Új lakás építésénél a határidő számításkor a használatbavételi engedély időpontját kell figyelembe venni.
Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Zoltán 21349 számú kérdéseVeszprém2007-11-11
Tisztelt Ügyvéd Űr !
Veszprémben egy négyes társasházban lakom.
Ennek a társasháznak nincs közös képviselője,
akihez fordulhatnék.
Ezért kérdezbém meg Öntől a következőket :
A felettem lakü szomszédom 8 éve vásárolta
meg az előző tulajdonostól a lakását, s miután
megtudta,hogy nem járulok hozzá a tetőtér
beépítési szándékához, haragosának számít
és mindent elkövet a lehetetlenné tételem
ügyében.
Ezek közé tartozik egyebekközt sz is, hogy
a közös tulajdont érintő diófát, mely szabályosan
lett ültetve már több mint tíz éve, kivágta űgy
hogy arról meg sem kérdezett.
Most pedig a jogelődje által szabálytalanul ülte-
tett orgonafát teljesen megcsűfítva ( levágott
csonkjaival kb. 1 m magasságba kiállva , a levá-
gott ágrészeket a lakásom közelébe szórta.
Az orgona és levágott részei közös tulajdonon
vannak, de itt sem kérdezett meg.
Minekután ez az elcsűfított terület a lakásom
bejáratánál fekszik és a saját cseresznyefájától
lehullott leveleket sem takarítja el, igen irri-
táló azért is mert a lakótelek egyéb részei gon-dozottak.
Kérem tanácsát, hogy hova fordulhatnék a helyzet megoldása ügyében, s egyáltalán jogom
van-e arra, hogy a levágott részekettávolítsam ?
Üdvözlettel........................
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2007-11-12
Tisztelt Zoltán!

Ha társasháznak közös képviselője sincs, úgy a Ptk közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell megfeleően alkalmazni a lakók közötti viszonyokban, ami azt jelenti, hogy a levelében rögzített kérdések ben szótöbbséggel határozhatnak. Ha ezt nem hajtja végre a tulajdonostárs, úgy végső soron a jegyzőhöz fordulhatnak birtokvédelemért, illetve bíróság előtt követelhetik a határozat metartását.Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

László 21348 számú kérdéseBudapest2007-11-11
Tisztelt Ügyvéd úr!

Budapesti lakásunkat (amelyet 5 éven belül vásároltunk) szeretnénk eladni és ezzel kapcsolatban olvastam, hogy 2 új módosítás várható a jövő évre nézve:
1. 5 év után nem kell a lakás vételi és eladási árkülönbözet után adózni (jelenleg ez úgy tudom, hogy 15 év)
2. Viszont megszűnne a lakásszerzési kedvezmény, azaz ha az eladott lakásból másikat veszek, akkor mindenképpen kell adóznom (remélem jól fogalmaztam meg a 2 módosítást)
Kérdésem az, hogy honnan lehet megtudni, hogy ezek a módosítások mikortól lépnek hivatalosan életbe vagy életbe lépnek-e?
Ha minden maradna a régiben akkor ráérnénk jövőre is eladni, viszont ha jövőre életbe lép, akkor még idén sürgősen el kell adnunk.

Segítségét előre is köszönöm

Imre László
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-24
Tisztelt László!
Az Ön által mondottakkal egyezően elfogadták az szja törvény módosítását, amely január 1-től hatályos lesz.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

H. Ildikó 21347 számú kérdésePest2007-11-11
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A következő ügyben kérem szíves egítségét:

Egy társasházban lakunk. A telkünk hátsó határoló része egy másik telek hátsó részével szomszédos. Tekintettel arra, hogy a mi házunk több tíz éve lakott, a telek hátsó határoló oldalán a drótkerítés hosszú évek óta (rendezetten) áll. Az előbb említett szomszédos telken új tulajdonos kezd most - az eddig üres telekre - építkezni, és a kifogástalan minőségű drótkerítés helyett betonkerítést emelne. Ebben az esetben - mivel a mi telkünk kb. 1,7 - 2 méterrel mélyebben fekszik az övéhez képest, egy közel 3-3,5 méteres betonfallal kellene szembenéznünk, ami nemcsak a komfortérzetünket rontaná jelentősen, de a hátsó udvar benapozását is, és az esztétikai látványt is rombolná. Ő arra hivatkozik, hogy terve nem építési engedély köteles, csak "jószomszédi viszony miatt kérdezi" mi a véleményünk.
Tehetünk valamit ellene, vagy joga van a felépítéshez?

Tisztelettel köszönöm a válaszát.
H. Ildikó

dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-24
Tisztelt Ildikó!
Az elmondottak alapján a kerítés egyértelműen építési engedélyköteles, ezért az építés elkezdése esetén tiltakozzanak az önkorm. építési-műszaki osztályán.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Norbert 21346 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2007-11-11
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Új építésű társasházi lakást vásároltunk, melyhez parkolóhely is jért, kizárólagos használati joggal. Összesen 15 db lakás, és 15 parkolóhely került ilyen módon értékesítésre. A parkolóhelyek lakásonként ki lettek jelölve, ám a méretük (mivel egy sorban, egymás mellett vannak) egyes helyeken akkora, hogy egy autó sem fér be, így a 15 autó helyett 12-13 fér csak el ezen a területen. Jeleztük a problémát az építtető felé, ő állítólag megkapta az önkormányzattól az engedélyt, hogy itt elfér és kialakítható 15db 240cm széles, az előírásoknak megfelelő parkolóhely. Mit lehet tenni ebben ez esetben, ugyanis peres eljárásra is sor került már (nem csak ezzel kapcsolatban), és ott a bíró azt javasolta, hogy amennyiben az építtető rendelkezik önkormányzati engedéllyel, nem érdemes megtámadni a dolgot.

Válaszát köszönöm!
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2007-11-12
Tisztelt Norbert!
Először is azt kell tisztázni, hogy van-e engedély az önkrományzattól. Ha van akkor annak megfelelően valósult -e meg a kivitelezés (amennyiben nem akkor a vállalkozó felel, amennyiben igen, de az lehetetlen helyzetet teremt, akkor az önkormányzat felelőssége is felmerül).
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3.
30/289-2889
mail@drszegedi.hu

miskolc 21345 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2007-11-11
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szeretném véleményét kérni a velünk megtörténtekről.
Édesanyám öröklési szerződést kötött egy öreg nénivel. A nénit senki nem gondozta, nem voltak olyan rokonai, akik segíteni tudtak volna neki a mindennapi ellátásban. Az idős néni felkérte édesanyámat, hogy segítse őt gondozni, cserébe öröklési szerződést köt vele. Valamilyen szinten távoli rokonok is vagyunk, hiszen az idős néni menye (aki meghalt már) édesanyám unokatesetvére volt és az én keresztanyám.
Az öreg néni egy házban lakott a fiával, menyével, unokájával, de ők már több mint 10 éve meghaltak. Így ő teljesen egyedül maradt egy nagy házban.
Az édesanyámon kívül és rajtam kívül senki nem látogatta még akkor sem amikor bekerült a kórházba. A szerződés megkötése után 1,5 év múlva hosszú kórházi kezelés után meghalt az öreg néni. A hagyatéki tárgyalás lezajlott és senki nem tartott igényt a szerződésben foglaltak megtámadására. Most pedig amikor a ház eladásra került, meghallottuk, hogy egy rokon, aki az öreg néni menyének a sógornője volt valamikor ,megtámadja az öröklési szerződést.
Kérdésem megtámadhatja-e a szerződést? Ha igen, ránk nézve ez mit jelent?
Előre is köszönettel!
dr.Tóth László ügyvéd válasza2007-11-16
Tisztelt Nagy.no!

Az öröklési szerződéssel az örökhagyó arra kötelezi magát, hogy a vele szerződő felet tartás, gondozás fejében örökösévé teszi. Ebben a szerződésben végintézkedést is tehet az örökhagyó. Kérdés, hogy milyen jogcímen tudná megtámadni egy ilyen távoli rokon , aki nincs benne az öröklési lácban ezt a szerződést. Amennyiben Önök , ahogy leírta teljesítettték a szerződésben vállalt kötelezettséget, álláspontom szerint sikerrel nem tudja megtámadni az Önök szerződését.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Ildikó 21344 számú kérdéseBudapest2007-11-11
Férjem beadta a válókeresetet.Jelenleg egy 66nm lakásban lakunk,mely közös tulajdonu.20 évvel ezelőtt a házasság megkötése előtt egy 52nm tanácsi lakásban éltem 2 gyerekemmel.
Házasságkötésünk után a tanácsi lakás segítségével sikerült beszállni egy öröklakás megvásárlásába. Az a lakás 80 nm volt.Egy helytelen döntés miatt ezt a nagy lakást kényszerültünk eladni és kerültünk ebbe a mostaniba.Kérdésem,hogy különvagyonnak számít-e a házasságba bevitt lakásom? Jogosan ragaszkodom ahhoz,hogy ugyanolyan lakással szeretném befejezni kapcsolatunkat,amivel elkezdtem? Mihez van 20 év után jogom egy fél lakáshoz? Válaszukat köszönöm:Ildikó
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-24
Tisztelt Ildikó!
A házassági különvagyon helyébe léő vagyontárgy is különvagyonnak minősül, de ebben az esetben ennekbizonyítása nem látszik túl egyszerűnek, ráadásul az Ön vagyona egy "tanácsi" lakás volt, amit - ha jól sejtek - csak bérlőként használt.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Krasztina Zoltán 21343 számú kérdéseKomárom-Esztergom2007-11-11
Tisztelt dr. Nagy Zoltán úr!

2006-ban vásároltam Szárligeten egy 19. 000.000 Ft.-os ingatlant.
A kivetett illeték részletezésében az épület részét alkotó garázsra 800.000 Ft értéken annak 10%-t külön vetették ki.
Kérem szíves tájékoztatását:
-az épület szerves részét képező (alapterületen belüli) garázs esetében így kell eljárni?
-az adásvételi szerződés csak egy összeget (19.000.000Ft-t) jelölt meg, nem volt megemlítve külön melléképület (és nincs is)

Válaszát előre is köszönve:
Krasztina Zoltán
Szárliget, 2007.11.11.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-23
Tisztelt Zoltán
1. Igen.
2. Még akkor is, ha nem volt külön megjelölve agarázs értéke.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szilvia 21342 számú kérdésePest2007-11-11
Tisztelt Ügyvéd úr!

Idén, 2007.februárban többen örököltünk a mamánktól egy házat, melyet most novemberben eladunk. Eladási árból engem 1,3M Ft illet meg. Ha jól tudom, ezt a bevételt csökkenthetem az öröklési illeték alapjául figyelembe vett összeggel, ami az én részemet tekintve 1M Ft.
Azt szeretném kérdezni:
- ha az 1,3M Ft bevételt állami kamattámogatott hiteltörlesztésre fordítom még idén, akkor kell-e szja-t fizetnem?
- valamint, ha idén már nem tudom felhasználni az összeget lakáscélra és befizetem az adót a különbözet után, akkor az idei hatályos törvény vonatkoznik ez esetben ha jövőre eltörlik esetleg a lakáscélú kedvezményt?

Köszöntettel,
Szilvia
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-23
Tisztelt szilvia!
1. Igen.
2. A befizetést követeőn a lakásszerzési kedvezményre - ami jelen esetben a 300 eFt 25%-a lesz - a jövő évi szabályok lesznek érvényesek.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása
Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Cimkefelhő:
öröklési illetékmentesség elbirtoklás társasházi törvény kereset ingatlanügyletek szerződéstervezetei illetékfizetés bérleti szerződés zálogjog adókalkulátor ajándékozási illetékkedvezmény jelzálogjog polgári per közös tulajdon csereszerződés adatai