ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Attila 20729 számú kérdéseBács-Kiskun2007-10-11
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesanyám 10 éve házasodott össze második férjével. Azelőtt egyedüli tulajdonosa volt egy lakásnak, amelyet férjével együtt eladtak, és egy házba költöztek. A ház édesanyám nevén szerepel.

A kérdéseim a következők:
1. A ház ezek után közös vagyonnak számít? Válás esetén a férj édesanyám tulajdonrészének felére jogosult lehet?
2. Ha a ház közös vagyonnak számít, de édesanyám nevén van, ajándékozással a gyermekei részére adhatja-e, vagy csak a férj beleegyezésével?

Köszönettel:
Attila
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Attila!
1. A különvagyon és az annak helyébe lépő más vagyontárgy a különvagyon része, így az újabb ház is - vagy annak legalább egy része - az édesanyja különvagyonának része.
2. Az édesanyja, mint egyedüli tulajdonos szabadon rendelkezhet az ingatlannal, az első válasz függvényében lehet a másik félnek lehetsőége bizonyos jogi lépések megtételére.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Erzsi 20728 számú kérdéseHajdú-Bihar2007-10-11
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A kérdésem a következő:

Testvérem meghalt. Férjnél volt, de a férjével nem lakott együtt.Van egy lakása melyet hitelre vett.
A férjének milyen jogai vannak.
dr.Rácsai Lajos válasza2007-10-16
Tisztelt Kérdező!

A Polgári Törvénykönyv a törvényes öröklés általános szabályaként kimondja, hogy a az örökhagyó házastársa örökli mindannak a vagyonnak .a haszonélvezetét, melyet egyébként nem ő örököl. Ugyanakkor a speciális szabályok szerint nem örökölhet az örökhagyó házastársa, ha az öröklés megnyílásakor (az örökhagyó halálakor) a házastársak közötti életközösség nem állott fenn, és az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy az életközösség visszaállítására nem volt kilátás. Amennyiben a fenti feltétel az Önök esetében teljesül, úgy testvérének férje a kérdéses ingatlanra vonatkozóan sem állagot, sem haszonélvezeti jogot nem örököl, feltéve, hogy testvére nem tett olyan végintézkedést, mellyel férjét hagyatékából részesítette volna.

---
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4025 Debrecen, Piac u. 1-3. II. em. 15.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Gábor 20727 számú kérdéseFejér2007-10-11
Tisztelt Ügyvéd úr.

Lenne lehetőség rá,hogy válasz kapjak a 20405-ős számú kérdésemre?

Előre is köszönöm.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Gábor!

megtettem...

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zoltán 20726 számú kérdéseBudapest2007-10-10
Lakás eladás/új lakás építtetése/adózás témakörben szeretnék kérdezni: jelenleg a feleségemmel 1999 óta, 50-50%-ban tulajdonosai vagyunk egy lakásnak (jelenleg is benne lakunk). Ebben a hónapban vettünk (többed magunkkal) egy telket (osztatlan közös tulajdon nevesített tulajdoni hányadokkal), amire társasházat építtetünk. A felmerülő költségek egy részét a lakás eladásából befolyó összegből tervezzük finanszírozni. A kérdések az alábbiak:
- a telek vételárának ránk eső része csökkenti-e lakás eladásából keletkező adóterhet
- adózási szempontból van-e jelentőssége, hogy a telket előbb kifizettük, mint ahogy a lakást el fogjuk adni (max. 6 hónap telik el a telek vétele és a lakás tervezett eladása között)
- az építtetési költség ránk eső része csökkenti-e a lakás eladásából keletkező adóterhet (tervezett befejezési idő jövő október)
- adózási szempontból van-e jelentőssége, hogy esetleges rész-számlák teljesítési dátuma megelőzi-e a lakást eladási dátumát
- árnyalja-e képet, ha a lakás ára (az adásvételi szerződésben rögzítendő ütemtervnek megfelelően) több részletben kerül majd kiegyenlítésre

Szerepelnie kell-e annak a ténynek valamely szerződésben (telek/lakás adásvételi szerződés, építés vállakozási szerződése, stb.), hogy a teljesítés részben vagy egészében az adott lakásból befolyó összegből történik?

Válaszát előre is köszönöm.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Zoltán!
1. Első lépésként ki kell számolni az eladáson realizált jövedelmet. Ez után kell(ene) 25 % adót fizetni, amely alól mentesülhet, ha telket vásárol és lakóházat épít. Így tehát a telekvétel is csökkenti a fizetendő adót- feltéve, hogy elkészül a ház.
2. Nem, az eladást megelőzően max. egy évvel vásárolt telek "megfelel a célnak".
3. természetesen.
4. Nincs, ha nem több,mint 1 évvel előzi meg...
5. Nem, feltéve, hogy az eladást követően öt éven belül elkészül a ház.
6. Nem szükséges, erre "való" az adóbevallás.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Margó 20725 számú kérdéseBács-Kiskun2007-10-10
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A kérdésem a következö: használt ingatlant szeretnénk vásárolni vidéken (falun), 11 millió Ft értékben. 1,5 millió Ft önerővel és három gyermekkel igénybe vehetjük-e a szoc.pol. támogatást? Ha igen, milyen feltételekkel?
Válaszát előre is köszönöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
TiszteltMargó!
Amennyiben adtak el lakást, úgy a három gyerek után félszocpolt vehetnek igénybe.Részletek kapcsán érdeklődjön valamelyik pénzintézetnél, mivel az fogja folyósítani.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Bernadett 20724 számú kérdéseVeszprém2007-10-10
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Örökséggel kapcsolatban érdeklődnék. Apám után örököltem a féltestvéremmel együtt 1/4-1/4 részt egy lakásból, a tulajdon jog bejegyzés már régen megtörtént. Legutóbbi feleségének, aki nem rokona egyikőnknek sem, haszonélvezeti joga van az ingatlanon. Én és féltestvérem szeretnénk az ingatlan ránk eső részét megkapni amennyiben lehetséges pénzbeli összegben. Problámát az jelent, hogy nem vagyunk jóban az illető hölggyel, önként nem igazán szándékozik kifizetni a ránk eső részt. Mit lehetne tenni ez ügyben? Mindkettőnk családjának szüksége lenne még erre a kis összegre is.
Válaszát előre is köszönjük!
dr.Németh Sándor válasza2007-10-11
Tisztelt Bernadett!

A haszonélvezeti jog megváltását a hagyatéki eljárás során lehetett volna kérni, vagy ennek hiányában az öröklés megnyílásától (halálesettől)számított egy éven belül a hagyatéki eljárásra egyébként illetékes közjegyzőnél lehet kérni, de ez a házastárs által lakott lakásra, és az általa használt berendezési és felszerelési tárgyakra nem vonatkozik, arra a megváltást nem lehet kérni.

Másik lehetőségként csak az merülhet fel, hogy önök eladják a haszonélvezettel terhelt tulajdoni hányadukat a hölgynak, erre azonban őt kényszeríteni nem lehet, de -amennyiben a hölgynek vannak saját gyermekei is- ez nek i és érdeke lehet.


Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

István 20723 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2007-10-10
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Tartási szerződéssel kapcsolatos kérdéssel fordulok Önhöz. Édesanyám néhány évvel ezelőtt tartási szerződést kötött testvéremmel. Ennek alapján a tulajdoni lap szerint az édesanyám tulajdonában levő lakás átkerült a testvérem tulajdonába, édesanyámnak pedig haszonélvezeti joga maradt az ingatlan felett. Időközben a testvérem elhalálozott. A kérdésem az, hogy ebben az esetben hogyan alakul az ingatlan tulajdonjoga? Lehetséges, hogy a testvérem gyermeke örökölje a lakást? Engem megillet-e valamilyen jog az ingatlannal kapcsolatban?
Köszönöm válaszát.
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Peter 20722 számú kérdéseBudapest2007-10-10
Tisztelt Ügyvéd úr,
Hogyan tudom kiszámolni egy haszonélvezetnek az értékét?
Az adott ingatlan teher nélkül kb 30 M Ft ér.
Én megvettem 15 M Ft ért úgy hogy egy 81 éves idős hölgy lakik benne holtig tartó haszonélvezettel.
Ha el akarja adni a haszonélvezeti jogát, hogy tudom kiszámolni, hogy mennyit ér?
Esetleg meg tudja mondani az értékét.
köszönettel T Péter
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-10
Tisztelt Péter!
http://www.ingatlanjog.hu/index.php?adv=&action=41&tema=14

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gabriella 20721 számú kérdéseVas2007-10-10
Saját ingatlanomat eladtam egy Kft -nek visszavásárlási joggal, visszavásárlás megtörtént 2 hönapon belül.
Eladás 10.040.000
Visszavásárlás 23.700.000
KÉRDÉSEM : Mennyi illetéket kell fizetnem?
Ugyanazon ingatlanért többször is kell fizetnem illetéket?

Köszönöm
dr.Kocsis Rita válasza2007-10-11
Kedves Gabriella! Tudomásom szerint a különbözet után.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Erzsébet 20720 számú kérdéseBaranya2007-10-10
Tisztelt Ügyvédnő!
Kérem szíves válaszát az alábbi kérdésemre.
Párom a házassági vagyonközösség megszakadása után vásárolt egy lakást, amelyben azonban még bent él volt felesége és a fiuk. (Megjegyzem, a másik gyermek velünk él.)
Mivel ezen a lakáson kívül van egy másik, ami közös szerzésnek, közös vagyonnak számít, jogosan kér-e volt feleség lakás-elhagyási pénzt?
A közös lakás tulajdonjogi megállapítása már megtörtént a bíróságon, mely szerint párom része: 37%, a többi volt feleségé.
Jogosan kér-e lakáselhagyási pénzt, ha ezen jogot érvényesíteni tudja a közös lakásból?
Úgy gondolom, hogy nem kerülne az utcára, hiszen közel 10 millió forint a lakásból rá eső rész.
Van-e esély arra, hogy (már bíróság által is kimondatott: a szóban forgó lakás 1/1 arányban páromé) mégis kelljen lakáselhagyási díjat fizetnünk?
Igazságtalannak, sőt jogtalannak tartom ezt az igényt.
Köszönettel várom válaszát!
További munkájához jó egészséget kívánok.
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2007-11-06
Tisztelt Erzsébet!
Ahhoz, hogy egyértelmű választ adhassak kérdésére, szükség lenne annak ismeretére, hogy a párja volt felesége milyen jogcímen lakik a párja 1/1 arányú tulajdonában álló lakásban, és hogy ténylegesen lezajlott- e a vagyonközösség megosztása a két fél között.
Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Horváth István 20719 számú kérdéseCsongrád2007-10-10
Tisztelt dr.Agod Sándor !

Adot egy magánház kertel , amely kétrészre van osztva,illetve adásvételi szerződésben levan irva ,hány méternégyzet lakrész jár az egyik félnek/ telek könyvileg nincs keté választva/.Nos az egyik tulaj meghalt/a kisebb lakrészel rendelkezö/ a kérdésem az ha megveném a másik telket akkor ha egybe nyitnám a kert részt eladhatnám-e épitési teleknek ugy ,hogy a lakoingatlan megmarad?/pontosan hány méternégyzettől beépithető egy lakoövezeti telek,és mekora lakoház épithetőrá?/.
dr.Agod Sándor válasza2007-10-19
Tisztelt Uram!
Az Ön által feltett kérdésekre kimerítő választ az illetékes építési osztály ügyfélszolgálatán kaphat.
Tisztelettel
dr.Agod Sándor ügyvéd
6723 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 16. fszt. 6.
+ 36 62 450-267

agodiroda@freemail.hu

Judit 20718 számú kérdésePest2007-10-10
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Szeretném a mostani lakásomat eladni és egy másikat venni helyette,azt hallottam,hogy ebben az esetben több illetéket kell fizetni,mint ha első lakást vennék.Ez igaz-e és ha igen,mennyi az efajta illeték mértéke? Sajnos az oldalon nem találtam meg az erre vonatkozó információkat.
Előre is köszönöm a segítségét!
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-10
Tisztelt Judit!
Az eladás-vásárlás esetén, amennyiben ezek egymáshoz képest egy éven belül történnek meg, úgy a fizetendő illeték a két lakás forgalmi értékének különbségén alapul, a mértéke pedig 4 mFt-ig 2 %, az azt meghaladó rész után 6 %.
Egyéb kedvezmény ezzel együtt nem vehető igénybe, de az első lakáshoz kapcsolódó kedvezményt már egyébként sem lenne jogosult igénybe venni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ákos 20717 számú kérdéseBudapest2007-10-10
Üdvözlöm Ügyvéd Úr!

Kérdésem a következő:

Amennyiben egy idén vásárolt ingatlanon még nagymértékű hiteltartozás van (tegyük fel az ingatlanon 11 millió Ft hitel van, és 13 millió Ft-ért még idén kerülne értékesítésre (egyébként ennyi a vételi ár is), milyen összeg után kellene fizetni az szja-t (kell-e egyáltalán)? Az APEH oldalán találtam némi leírást, ez alapján én úgy gondolom, hogy mivel a bevétel 13m Ft, de a költség is ennyi, hiszen ennyiért lett véve, szja-t nem kell fizetni. Számít-e egyébként ilyenkor az, hogy nagymértékű hiteltartozás is fennáll?

Illetéket gondolom mindenképp fizetni kell, ez esetleg számítható-e költségnek?

Válaszát köszönöm!
Ákos
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-10
Tisztelt Ákos!
Ha az eladási ár nem haladja meg a vétleárat, akkor nincs jövedelem, és nincs adófizetési kötelezettség. Az illeték a szerzés költségeinél figyelembe vehető költségelem.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Julika 20716 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2007-10-10
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Nekem olyan problémám lenne,hogy településünk határában használunk egy földterületet,ami az egykori Tsz. terület volt és nincs tulajdonosa.Mi ezt 16 évvel ezelőtt kitakarírtottuk és művelésre alkalmasnak tettük.Eddig használtuk is nem volt semmi probléma ,de most egy illető beleállt és önkényesen feltárcsázta és egy részét be is vetette.A Földhivatalnál utána néztünk és nincs rá tulajdon joga bejegyezve csk 1,58 aranykoronája van benne.Az összes földterület 177,33 aranykorona.Kérdésem volt e joga rá,hogy Ő ezt tegye? Van e erre vonatkozó jogszabály vagy
dr.Szegedi Zsolt válasza2007-10-16
Tisztelt Julika!
Ha az illetőnek csak résztulajdona van az ingatlanban akkor csak annak megfelelő arányban használhatja azt. 16 év használat után az elbirtoklás lehetősége is felmerülhet, ha ennek körülményei adottak.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3.
30/289-2889
mail@drszegedi.hu

Eva 20715 számú kérdésePest2007-10-10
Uraim, Kerdeseim a kovetkezok. Budapesti ingatlan mamam neven van. Mint kettos allampolgar ervenyes-e az USA-i vegrendelet a Magyarorszagi ingatlanra? Tovabba a Bp-i lakas tulajdon lap nev at irasat javasoljak-e az orokosok nevere, hol kell elintezni, mennyi idobe tellik, es mennyibe kerul? Magyarorszagi tartozkodasunk rovid lesz es e miall szuk idonk lesz a felebbit elintezni.
Koszonom faradsagukat a felebbi valaszra.
Eva
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-10
Tisztelt Éva!
A végrendelet érvényessége kapcsán nem adható biztos válasz, de a biztonság kedvéért a végrendeletnek a magyar jogszabályok szerint is érvényesnek kellene lennie, akkor nem merülhet fel gond.
Az "átírás" jellemzően ajándékozás, adásvétel, tartás vagy életjáradék fejében történhet, mindezeknek némileg magasabb az illetéke, mint az öröklésé - bár az öröklésnél nem ismert az illeték alapja - és mindegyikhez ügyvéd által készített és ellenjegyzett okirat szükséges. A díjakra és költségekre vonatkozóan a feladat pontos ismeretében tudok korrekt ajánlatot adni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Cimkefelhő:
drágaköves ékszer ügyvéd webdesign cégjog iphone speaker ingatlanhirdetés haine online ingatlanjog


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.