Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
jeromos 22178 számú kérdéseVeszprém2007-12-17
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A korábban feltett kérdéseimre kapott válaszokat tisztelettel köszönöm.

Van viszont még egy olyan kérdésem, amiben kérném szives segítségét:

2007. áprilisában bérleti szerződést kötöttem egy hölggyel, hosszutávra, úgy hogy a lakásba ketten a lányával költöznek.
A szerződésben leírtuk, hogy jó gazda módjára vigyáz a lakásra, mivel azt butorozottan vette ki.
A lakásba 2 leányával beköltözött, az albérleti dijat folyamatosan késve fizette ki.
Mivel novemberben az októberi rezsi és albérleti dijat nem fizette ki, a szerződést szóban felmondtuk közös megegyezéssel, a kauciót a novemberi albérleti dijba és rezsibe betudtuk.
A novemberi rezsi díját részben rendeztük, a fennmaradó hátralékról irásban két tanu aláirásával nyilatkozatot irtunk, hogy meddig rendezi.
A gond most jelentkezik. A lakásban maradt egy 31 éve nászajándékba kapott padlóvázám, mely kb. 40 cm magas, sorszámos, akkor kínai vázaként kaptam.
Ennek az értékét eszmei értéken 50.000 Ftban állapítottuk meg, mely összet a nyilatkozatban szerepel.
Természetesen fizetni nem akar.Kérem mondja meg mit tegyek.Jogosan kérem-e a nyilatkozatban leirt összeget.
Köszönöm válaszát, tisztelettel
Halász Erzsébet

dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2007-12-18
Tisztelt Jeromos!

Ha jól értem, a váza még megvan. Ha ez igaz, akkor elsősorban annak kiadását követelheti. Ha nincs meg, akkor jöhet szóba helyette kártérítés követelése.

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Lili 22177 számú kérdéseHajdú-Bihar2007-12-17
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Kérem sürgős segítségét az alábbi problémám megoldásában.
Az 1993-ban vásárolt lakásomat 2005-ben eladtam. Az árából a 2,5 éves kislányom számára vásároltam egy lakásrészt, hogy az szja-t elkerüljem. Az adásvételi szerződésbe a lányom, mint vevő törvényes képviseletében én, mint vevő szerepelünk, a szerződés végén a vevő helyén a lányom neve szerepel de mint törvényes képviselő én irtam alá. A szerződésben rögzítettük, hogy az ingatlanrész vételárát a vevő részére törvényes képviselője biztosította. Az ügyvéd szerint ezt csak így lehet megoldani.
Az Illetékhivatal felszólította kk. lányomat, hogy nyilatkozzon arról, hogy "törvényes képviselője milyen jogcímen biztosította az Ön részére a vételár megfizetéséhez szükséges pénzösszeget, kölcsön, vagy ajándékozás jogcímén?" Kioktatnak arról, hogy a pénz ingó ajándéknak számít ami után 11% illetéket kell fizetni. Arra nem térnek ki, hogy a kölcsön megjelölése milyen következményekkel jár. Tanácstalan vagyok, mivel szándékom lakás ingatlan vétele volt a lányom javára, nem pénz ajándékozása, de nem is kölcsön. Úgy tűnik, hogy az illetékhivatal csak e két kategóriában tud gondolkodni. Melyiket válasszam, hogy a valódi szándékom ellenére ilyen magas illetéket a lányom ne fizessen. Itt felmerül a kérdés, hogy miből fizetné meg. Ha én fizetem helyette, akkor ez az összeg is ajándékozási illeték alá esik?
Előre is köszönöm, ha gyorsan tud válaszolni, mivel pénteken lejár a 15 nap határidő.
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Gergely 22176 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2007-12-17
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Lakásomat hosszú távra, minimum 1évre kiadtam magánszemélynek ezév augusztusától.

Jogszerűen megtehetem, hogy a bérleti díjat 2008.01.01-től az infláció mértékében korrigáljam, ha a hivatalos adásvételi szerződésben az alábbiak szerepelnek:

"A bérbeadó jogosult arra, hogy évenként a hivatalosan megállapított inflációs rátának megfelelően módosítsa a fizetendő havi bérleti díj összegét."

Várom mielőbbi válaszát Köszönettel!
dr.Tóth László ügyvéd válasza2007-12-22
Tisztelt Gergely!
Amennyiben a szerződésben szerepel ez a kitétel, elég írásban közölni a megváltozott bérleti díj mértékét a bérlővel.Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Dávid 22175 számú kérdésePest2007-12-17
Jó napot!
ingatlannal kapcsolatos jogi kérdésem a következő lenne.:
Vettem egy telket 2006-ban amin a gáz kivételével minden közmű létesítve volt. az adásvételi szerződésben az eladó vállalta, hogy 2006.12.31-ig összközműves építési telek lesz. Ezen szerződés miatt adót kértek tűlünk, mivel nem építési telek. Ezért eláltunk a vásárlástól, és egy új szerződében kihagytuk a közművesítésről szóló részt, de szóban ugyanazt mondta az eladó mint az előző szerződésnél. Az ingatlant beépítettük (a gázművektől kaptunk elvi engedélyt, csak kivitelezési problémák miatt csúsztak) ugye 4 éven belül (ezért nem akartuk befizetni az adót, mert ez volt a szándékunk) és már lakható állapotban lenne a ház, de még mindig nincs gáz, és így nem lehet fűteni, tehát használhatatlan az ingatlan. A kérdés konkrétan az lenne, hogy ilyen esetben az eladó felé lehet a valamilyen jogi alapú kártérítési követelésem, mivel vállalta az összközmű létesítését 2006.12.31-ig (első szerződésnél írásban, másodiknál szóban) és ennek a mai napig nem tett eleget.

Válaszát (-ukat) előre is köszönöm!

Üdvözlettel: Molnár Dávid
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-24
Tisztelt Dávid!
Tájékoztató jelleggel - mivel nem ismerem pontosan a szerződést - tudom mondani, hogy jogos igénnyel léphetnek fel az eladóval szemben bírósági úton.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Orosz Orsolya 22174 számú kérdéseBudapest2007-12-17
Tisztelt Ügyvédúr!
Anyósom végrendelkezni szeretne hogy 3 gyermekei közül legidősebb gyermekére hagyná a lakását!De nem tudja hogy hogyan teheti ezt!Írásbeli végrendeletre gondolt:Tehát mit kellene beleírni és kell-e ezt hitelesíttetni?Vagy ügyvéd előtt kell-e megírnia?/Sajnos mozgássérült/.Le lehetne-e tölteni valahonnan egy végrendelkezési mintát.
Előre is köszönöm Orosz Orsolya.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-24
Tisztelt Orsolya!
A végrendelet többféle formai feltételrendszer szerint megszülethet, a megnyugtatóbb megoldás miatt javasolnám az ügyvédi vagy közjegyzői közreműködést. Megjegyzés: Amennyiben csak egyetlen gyermekét teszi örökösévé az anyósa, úgy a másik két gyermeke kötelesrészre mindneképpen jogosult lesz!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Tamas 22173 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2007-12-17
Tisztelt ugyved ur.Egy kerdessel szeretnek onhoz fordulni.Az ingatlanomon az udvaromon az ingatlanom folott lako szemelynek, barki is lakik ott 50 eve szuletett egy bejegyzes az akkori utviszonyok miatt, miszerint mindenkori tulajdonosnak az udvaromon keresztul atjarasi szorgalmi joga van.A mai idoszakban azonban mar egy masik utreszrol meglehet kozeliteni az ingatlanjukat, sot hasznaljakis, de rendszeresen veszekednunk kell veluk, ugyanis mindenfele targyat s gepjarmuvet is szoktak tartani az udvarunkon.Az atjarasi szorgalmi jogot hogyan lehet megszuntetni s ennek milyen meretszerinti meghatarozasa van, tehat ha en mondjuk csak 1 meter szeles utat engedelyezek nekik ezt megtehetem e .,Valaszat nagyon koszonom s mielobbi segitseget keremTisztelettel B.T.
dr.Tóth László ügyvéd válasza2007-12-22
Kedves Tamás!
A szolgalom mértékét és terjedelmét ezek szerint nem rögzítették annak idején. A megszűntetést közös megegyezéssel vagy Bíróság útján tudja kezdeményezni. Mindekét portált érinti, mert az egyik a jogosulti ingatlan, a másik pedig a kötelezetti ingatlan.Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Nikoletta 22172 számú kérdéseBudapest2007-12-17
Tisztelt Ügyvéd úr,

Adózás szempontjából figyelembe lehet venni, ha pl: jan.2.án ingatlant vásárolok, de pl: februárban tudom csak eladni a saját lakásomat. Van türelmi idő vagy ebben az esetben csak befizetési kötelezettségem van és nem igényelhetem vissza az adót?

köszönettel:
Nikoletta
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-24
Tisztelt Nikoletta!
Ha mindezek 2008-ban fognak megtörténni, akkor a megváltozott jogszabály miatt a kedvezőtlen következményekre kell felkészülnie, tehát a jövedelem után nem feltétlenül tud mentesülni az adófizetés alól.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Andrea 22171 számú kérdéseVas2007-12-17
Tisztelt Ügyvédnő!

Hat lakásos egyszintes társasházban lakunk melynek padlástere osztatlan közös tulajdonban van. Minden lakás fölött az ingatlan méretével megegyező padlástér található. Szeretnénk a fölöttünk lévő padlást tetőtérré beépíteni, vagyis bővíteni a lakást. A kérdésem az lenne mi az első teendő ebben az esetben?

Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelettel: Andrea
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2007-12-18
Kedves Andrea! Össze kell hívni szabályszerűen a társasházi közgyűlést, ezt megvitatni, szavazni róla, ezt jegyzőkönyvezni kell, ill. szükséges lehet a társasházi okirat módosítása. Ezt követően kell beszélni az építésügyi hatósággal, hogy ennyi részükre az engedélyezési eljáráshoz elegendő-e vagy kérnek egyéb intézkedést.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Bernadett 22170 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2007-12-17
Tisztelt Ügyvédnő!

Férjemmel egy 10 lakásos társasházban lakunk. A társasházban a melegvíz-mérő óra pár évvel ezelőtt 2 lakásban nem működött megfelelően, akkoriban ezt megjavíttatták, és azóta működnek. A legutóbbi közgyűlésen viszont olyasmiről döntöttek 50,06%-os arányban a tulajdonosok, amit mi jogtalannak tartunk. Néhány lakó túl soknak tartja a saját órájának értékeit, másokét pedig túl kevésnek, ezért kitalálták, hogy az órák biztosan rosszak (minden előzetes vizsgálat nélkül), ezért megszavazták, hogy ezentúl az összes fogyasztást aszerint osszuk el, hogy adott lakásban hány fő lakik. Véleményünk szerint ez irreális, és úgy gondoljuk, hogy aki nem biztos a mérője tökéletes működésében, méresse be azt.

A közgyűlésen nem tudtunk részt venni egyéb elfoglaltság miatt, és a meghívón szereplő napirendi pont alapján a gázártámogatásról lett volna szó, ami minket nem érint. A jegyzőkönyvben azonban már egészen más napirendi pont szerepelt, amit ha előzőleg tudok, és tudom hogy szavazás lesz a mérőórák ügyében, biztosan megpróbálok úgy egyeztetni hogy el tudjak menni a gyűlésre.

Kérdésem az lenne, hogy abban az esetben, hogyha előzetesen nem tájékoztatják megfelelően a tulajdonosokat a közgyűlésen szereplő témákról, illetve szavazásra vitt kérdésekről, érvényes-e az így meghozott határozat. Illetve, hogy egy ilyen kérdésben, mint a melegvíz fogyasztás fizetése, lehet-e 50% feletti arányban a másik kárára dönteni, és köteles vagyok-e elfogadi azt a határozatot, mely szerint többet kell fizetnem mint amennyit az órám mutat, csakis azért mert a lakók nagyobb része (hozzátenném épp a nagy lakásban lakó nagy fogyasztókról van szó) úgy gondolja, hogy rosszak az órák.

Ön mit javasolna?

Köszönöm előre is válaszát:
Bognárné
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2007-12-17
Tisztelt Bernadett!

Az elmondottak alapján a közgyűlési határozat jogellenes, mivel a napirend nem szerepelt a meghívóban.

Ha sérelmesnek tartják, akkor a határozat meghozatalától számított 60 napon belül megtámadhatják bíróság előtt.

Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

júlia 22169 számú kérdéseBács-Kiskun2007-12-17
Tisztelt Ügyvédnő! édesapám eladta a saját (1/1) tulajdonában lévő ingatlant, nyitott egy bankszámlát, és én vagyok a meghatalmazott az esetleges ügyintézések végett. sajnos az ügyintézés közben ő meghalt. az a kérdésem, hogy ilyen esetben mit örököl a törvényes örökös. ingatlant, miután még nincs földhivatali bejegyzés, mert az utolsó részletet még nem utalta a vevő bankja, készpénzt, avagy takarékbetétet? elvileg a napokban már lezajlódik az utolsó vételár részlet utalása, amely természetesen, mivel mindent aláírt az ő számlájára folyik be. segítségét előre is köszönöm! júlia
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2007-12-17
Tisztelt Júlia !

Ön azt örökli, ami édesapja halála időpontjában az ő tulajdonában volt, azaz, amennyiben a már korábban kifizetett vételár-hányad a bankszámláján volt, úgy az takarékbetétnek minősül, és öröklési illetékmentes lesz, ha nem volt a bankszámlán, pl. otthon volt készpénzben, úgy az ingóságnak minősül, és 300.000.- Ft értékhatárig mentes az öröklési illeték alól, továbbá örökli az ingatlant álláspontom szerint, és mint eladói jogutódnak, majd nyilatkoznia kell, hogy az adásvételi szerződésben foglaltakat fenntartja-e vagy sem. Öröklés szempontjából tehát a halál bekövetkezte időpontjának van döntő jelentősége.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Éva 22168 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2007-12-17
Az alábbi problémára szeretnék megnyugtató ügyvédi választ kapni, a nyugdíjas szüleim miatt:
A hugomnak vásároltunk lakást, melynek én, mint a nővére haszonélvezője lettem. A hugom lakott a lakásban, én sohasem és nem is kívánok ott lakni, hiszen saját lakásom van. A haszonélvezeti jogot is csak a hugom kétes barátai miatt tettük rá a lakásra.

Jelenleg a második házasságában él, és elköltözött a lakásból. A jelenlegi férje, még a házasságuk előtt, felvett 1.500eFt kölcsönt, melynek a hugom a kezese. A takarékszövetkezti felszólítás szerint nem fizettek még egy részletet sem be.

Azt tudom, hogy a lakás költségei /pl. közös költség/ engem terhelnek, mint haszonélvező.

Azt szeretném megtudni, ha a kölcsönt továbbra sem fizetik, akkor a lakást elárvezerhetik-e illetve engem mint a lakás haszonélvezőjét terhel-e valami további költelezettség.

A lakás eladását azért nem engedtem meg neki, mert azt szeretném, ha a jelenleg 3 éves kislányuknak legyen egy biztos fedél a feje felett.

Válaszukat előre is köszönöm: egy haszonélvező
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2007-12-17
Tisztelt Éva!

1./Sajnos amennyiben a pénzintézet a követelését más úton nem tudja behajtani, sor kerülhet végrehajtásra a kezes vagyonára, amely a testvére tulajodnában lévő lakás.

Ha azonban a hitelnek valamely más ingatlan is fedezete, amely jelzálogjoggal terhelt, még remény lehet, hogy az fedezi a tartozást, és nem jut el a végrehajtó ennek az ingatlannak az árverezéséig.

2./ Önt a tartozásért semmilyen kötelezettség nem terheli. Árverés esetén is csak haszonélvezeti jogával terhelten szerezheti meg az árverési vevő az ingatlant.Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

T. Hajnalka 22167 számú kérdésePest2007-12-17
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Azzal a kéréssel fordulok önhöz, hogy a párom 10 éve tulajdonosa egy építési teleknek.
Szeretnénk eladni és érdekelne, hogy milyen adó vonzata van? Kell-e adót fizetni?
Nem tudjuk, hogy 10 vagy 15 év után van adómentesség?

Üdvözlettel: T. Hajnalka
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-24
Tisztelt Hajnalka!
A jövedelem után 25 % adót kell majd fizetni, a pontos számítási metódust a www.ingatlanjog.hu oldalon találja meg, az adózásról szóló tájékoztató rovatokban. Egyébként 15 év!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Krisztina 22166 számú kérdéseBudapest2007-12-16
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Szocpol igényléssel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Jelenleg egy kétgenerációs családi házban élek a férjemmel és két gyermekünkkel kb. 60 nm-en. A ház másik lakásában édesanyám lakik. A háznak én vagyok a tulajdonosa, édesanyám a haszonélvező. A férjem nevén is van egy kicsi lakás. Ezt a lakást szeretnénk eladni, és hitellel kiegészítve venni egy újépítésűt anyukámnak, a meglévőt pedig megtartani és egybenyitni magunknak.
Mivel úton van a két újabb testvér (ikrek), így hamarosan 6 tagú család leszünk. Ha sikerülne valahogy szocpolt felvenni, rendkívül megkönnyíteni a helyzetet.
A leendő lakásba ugyan anyukám költözne, de a férjem venné, az ő nevére.
Ami jelenleg ugye akadály lehet a szocpol felvételénél, az az, hogy az én nevemem pedig itt a ház. Azon a megoldáson törjük a fejünket, hogy azt pl. édesanyám nevére iratjuk, vagy neki "ajándékozzuk". Ez vajon megoldás lehet? Ha igen, ennek mi a jogi és egyéb illetékfizetési következménye? Megéri ezt a lépést megtenni? Ön mit javasol?
Visszajelzését előre is köszönöm!
Üdvözlettel,
M. Krisztina
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-24
Tisztelt Krisztina!
Elvileg az lenne megoldás, hogy a jelenlegi ingatlan kerülne az édesanyja tulajdonába, Önök pedig a megvásárolandó lakást szereznék meg tulajdonosként és vennének igénybe hozzá szocpolt. DE:
- akadály lehet, hogy a kislakás nem felel meg az Önök méltányolandó lakásméretének;
- a mostani ingatlan átruházása adó- és illetékvonzattal jár, ami csökkenti a szocpol előnyeit;
Az ingatlanok értékének ismeretében lehetne kitalálni, hogy érdemes-e ezt megtenni vagy sem...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

csaba 22165 számú kérdéseBaranya2007-12-16
Van egy lakásunk, 13 éve vásároltuk.
Most szeretnénk vásárolni egy új lakást és eh igénybe venni a szocpolt.(két gyermekünk van) hogy ezt megtehessük nem lehet a nevünkön lakás.
A régit nem tudjuk gyorsan eladni.
Ha viszont megvesszük az újat és a régit később adjuk el nem tudjuk az új árába befektetni és adoznunk kell belőle.
Van valamilyen megoldás?
Kérem tájékoztasson.
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2008-01-02
Tisztelt Csaba!

A szocpol igénybe vételére - amennyiben az egyéb feltételek is fennállnak - kizárólag akkor jogosult, ha a törvényben magtaározott kivételektől eltekintve ( pl. öröklés, közös tulajdon megszűntetése) nem rendelkezik ingatlan tulajdonjogával. Amíg a jelenlegi lakásukat nem adják el, nem tudják tehát igénybe venni azt. Egyébiránt január 1-jével jelentősen módosultak az adójogszabályok, többek között nem kell személyi jövedelemadót fizetnie lakás értékesítéséből származó bevétel után, ha a lakás öt évet meghaladóan a tulajdonában áll.
Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Csilla 22164 számú kérdéseHeves2007-12-16
Tisztelt Ügyvéd Úr!
1989-ben lettem egy fél lakás tulajdonosa, majd a másik fele 2003 évben került a nevemre, a válásom után. Ez a rész jelzáloghitelből és munkáltatói kölcsönből lett kifizetve. Ezt a lakást 2008-ban el szeretném adni úgy, hogy az eladási árból visszafizetném a kölcsönöket, és a maradékból vennék és kisebb értékű lakást.
A kérdésem a következő: a 2007 évben elfogadott törvény alapján, ha jól értelmezem, adót nem kell fizetnem az eladott ingatlan után?
Mivel a vásárolt lakás kisebb értékű lesz az eladott lakásnál, illetéket mi szerint kell fizetnem?
Válaszát előre is köszönöm, és kellemes ünnepeket kívánok: Csilla

dr.Boros László ügyvéd válasza2007-12-17
Tisztelt Csilla! Jól értelmezi: mivel 2008-ban már a lakás második felére is igaz lesz, hogy a szerzés évét követő (legalább) ötödik évben adja el, így az új szabályok szerint adót nem kell fizetnie. Illetéket a vásárolt és az eladott lakás forgalmi értékének különbözete után kell fizetnie, függetlenül attól, hogy a vásárolt lakás kisebb értékű lesz az eladott lakásnál. Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Ingatlan - Add el magad

Homeinfo
www.homeinfo.huMunka Magyarországon
Munka Magyarországon

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Cimkefelhő:
adásvételi szerződés adatai visszavásárlási jog ingatlanok birtoka közös tulajdont megszüntető szerződés adatai zálogjog birtokvédelem társasház ajándékozási szerződés adatai ajándékozási illetékmentesség ügyvédi közreműködés elbirtoklás jelzálogjog ingatlan jogszabályok ingatlanügyletek iratmintái társasházakról ingatlanügyletek lebonyolítása jelzálogjogot alapító szerződés adatai