ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Pataki Réka 20928 számú kérdéseBudapest2007-10-21
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Lakást szeretnénk vásárolni a közeljövőben és miután a második gyerekünket várjuk, szeretnénk igénybe venni a Szocpol támogatást.
Jelenleg nevemen van egy fél nyaraló, a férjem nevén meg osztatlan közös tulajdonban telekhányad ill. szántóföldnek minősülő telek. Ezek számítanak ingatlantulajdonnak és ha igen, megéri őket eladni, elajándékozni?

Köszönettel és üdvözlettel

Pataki Réka
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-23
Tisztelt Réka!
Ezek az ingatlanok nem befolyásolják a tervüket - tehát nem is kell velük csinálni semmit - annál inkább az a tény, hogy a félszocpolhoz három gyermek "kell", a szocpolhoz pedig új lakás (ház), így ez utóbbi körülményekre kell fokozottabban figyelniük a vásárlás során.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

János 20927 számú kérdéseBács-Kiskun2007-10-21
Tisztelt Ügyvédnö!
Négyen vagyunk testvérek, és a szüleim a következő helyzetbe kerültek:
Mária nevű testvérem rábeszélte a szüleimet, hogy vegyenek fek OTP kölcsönt, 1,5mFt-ot, adják oda nekik, és ők fogják fizetni a törlesztést.
Erről a másik három testvért nem tájékoztatták. Az adósságból kb 300eFt-ot fizettek vissza majd az OTP többszöri fizetési felszólítás után átadta az ügyet az OTP faktoring részére, behajtásra. A másik 3 testvér csak ekkor értesült az ügyről. A dolog ott tart, hogy néhány hét múlva az ingatlan árverésre kerülhet.
Jelenleg a követelés 1,9mFt. Máriáék nem tudják kifizetni a tartozást.
Én, János hajlandó lennék kifizetni (kölcsönt felvenni), de szeretném megtudni, milyen mód van rá, hogy ne vesszem el a pénzemet, mert ha egyszerűen kifizetem a tartozást, nem tudom behajtani márián ezt az összeget, amit nem kis kamat fog terhelni, mire a kölcsönt kifizetem.
Ebben az ügyben várnám sürgősen a válaszát.
Tisztelettel: János
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2007-10-21
Tisztelt János !

Tulajdonképpen itt egy több lépcsős kölcsön/hitel jogügyletről van szó. Az Önök szülei pénzintézeti kölcsönt vettek fel, melyet kölcsön adtak Máriáéknak azzal, hgy ők azt részükre akként fizetik vissza havi részletekben, ahogyan azt a szülők a pénzintézeti hitelszerződésben a bank irányába vállalták. Máriáék nem teljesítették a szülők irányába szerződéses kötelezettségüket, ekként a szülők sem a bank felé, így került az ügy a jelenlegi stádiumba, amikoris Ön átvállalja szüleitől - és ekként Máriáéktól is - a jelenleg már az OTP Faktoring felé fennálló tartozás teljesítését, amely egy tartozás átvállaló nyilatkozattal kellene, hogy történjék. Kérdésére a válasz azonban függ attól, hogy Máriáék a fentieket hajlandóak-e elismerni - akár írásban is -, vagy sem. Amennyiben elismerik, úgy a történteket írásba kellene foglalni azzal, hogy Máriáék kötelezik magukat arra, hogy megegyezésük alapján meddig, hogyan, milyen feltételek szerint teljesítik adósságukat az Ön irányába. Ebben a tartozás elismerő (Vigyázat! Itt: Máriáék "elismerő" nyilatkozatot tesznek Ön felé, míg fent Ön "átvállaló" nyilatkozatot tesz szülei felé) nyilatkozatban vagy kölcsön-szerződésben a tartozás fedezete is megjelölhető. Amennyiben egy ilyen okirati bizonyíték az Ön rendelkezésére áll, úgy a későbbiekben az esetleges követelését Máriáékkal szemben bírósági úton érvényesítheti (peren kívüli fizetési meghagyásos vagy peres eljárásban), amelynek végső stádiuma a bírósági végrehajtás (az OTP Faktoring vélhetően itt tart jelenleg az Önök szüleivel szemben), amelynek során pénzéhez juthat, feltéve, ha Máriáéknak lesz olyan vagyontárgyuk, amely lefoglalható, és a tartozás kielégítésére fordítható. Ez időben hosszabb eljárást jelent, mint az a megoldás, ha a jelölt okirat birtokában Önök megjelennek egy közjegyző előtt, ahol Máriáék az okiratban foglaltakat egy közjegyző által hitelesített tartozás elismerő nyilatkozatban megerősítik. Amennyiben ugyanis az Ön kezében egy ilyen irat lesz, Máriáék esetleges nem teljesítésekor azonnal meg lehet indítani a bírósági végrehajtást, nem kell a peres vagy peren kívüli megelőző eljárást lefolytatni. Talán ez a legbiztonságosabb. Ugyanakkor, ha Máriáék, vagy a szülők idegenkednek az történtek írásba foglalásától, vagy bármely más ok miatt az nem lehetséges, úgy Ön még mindig érvényesítheti követelését Máriáékkal, és hát esetlegesen szüleivel szemben, hiszen Ön, amennyiben fizet az OTP Faktoringnak, azt az eredetileg szerződött szülei helyett teszi. Ez bírósági peres eljárás során tehető, ahol a történteket a rendelkezésre álló okiratokkal és tanukkal kell majd bizonyítania. Bármely megoldás valósul meg, arra mindenképpen érdemes figyelnie, hogy a követelések általános elévülési ideje öt év. Végezetül: A fentiek a legkézenfekvőbb lehetőségek, amelyek - ha távolabbra tekintünk - még egy esetleges hagyatéki eljárás során is fehasználhatóak.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksaerika@freemail.hu

Szabó Zsolt 20926 számú kérdéseSomogy2007-10-21
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kérdésem a következő:
Amennyiben én lízinggel veszek lakást Győrben,tovább tudom e azt akár rögtön adni egy vevőnek aki a lízingidő lejárata után tulajdonos lesz!
Pl:Megveszem a lakást a hugomnak 10M forintért - hitelt veszek fel rá - lízingre.A Lízing az én nevem alatt fut, én fizetem a havi törlesztőrészleteket!Tudunk e valamilyen szerződést kötni - amiben Ő nekem az általam meghitelezett 10M forintot és kamatait - évi 10% - nekem fizeti!Szeretnék segíteni nekik, de a pénzemet is szeretném visszakapni!

Tehát a lakás árát rajtam keresztül kell visszafitzetnie!

Köszönöm mihamarabbi válaszát!

Tisztelettel Szabó Zsolt
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd válasza2007-10-24
Kedves Zsolt!

A problémára van jogi megoldás, de az nem tud Önnek az
ingatlannyilvántartásban is megjelenő védelmet nyújtani. A lizing miatt
ugyanis az ingatlan nem lesz tovább terhelhető. Ehelyett javaslom, hogy
valamilyen hányadban (pl. 1/20) Ön is legyen az ingatlannak tulajdonosa, a
fennmaradó 19/20 részre pedig biztosítsanak Önnek opciót.

Üdvözlettel: dr.Schneider Erzsébet
ügyvéd

7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Nóra 20925 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2007-10-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az alábbi kérdésben szeretném a segítségét kérni: tulajdonomban van Szombathely külterületén egy szántó besorolású ingatlan. Erre vételi ajánlatot kaptam. A törvény által előírt két hetes közzétételi idő alatt elővételi joggal bíró személy elővásárlási igényét jelezte.

Az eredeti vevővel írásban - feljegyzés formájában - abban állapodtunk meg, hogy a teljes vételárat október 30-ig kifizeti. Azt szeretném megtudni, hogy az elővételi joggal bíró személynek - amennyiben elővételi jogát tényleg érvényesíteni akarja - mennyi időn belül kell a vételárat kifizetni?
(Érzésem szerint az elővételi jogot jelző személy nem áll abban a helyzetben, hogy fizessen, csak bosszantásomra, és rosszindulatból jelezte vételi szándékát, az a félelmem, hogy addig tudja húzni az időt - és a végén nem fizet - míg a komoly vevő eláll a vásárlástól)

Válaszát előre is köszönöm.

S.Nóra

Válaszát előre is köszönöm.
dr.Farkas László ügyvéd válasza2007-10-30
Tisztelt Nóra!

Véleményem szerint az elővásárlási jog jogosultjával írásbeli szerződést kell kötnie, mert az ingatlan adásvételére irányuló szerződés csak írásban érvényes. A szerződésben kikötött határidő alatt kell az elővásárlási jog jogosultjának a vételárat megfizetnie.


Tisztelettel
dr.Farkas László ügyvéd
9022 Győr, Czuczor Gergely u. 15. fszt. 5.
+36 96 524756

drfarkasl@netquick.hu

Mónika 20924 számú kérdéseKomárom-Esztergom2007-10-20
Vettünk egy új épitésű ingatlant,de sajnos az épitettő nem a terveknek megfelelően fejezte be az épitkezést. Tehetünk-e valamit ,és az épitettőt kötelezni arra hogy befejezze a lakást. Milyen feltételekkel lehet megkapni egy használatbavételi engedélyt. A válaszát előre is köszönöm Tisztelettel: Mónika
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-23
Tisztelt Mónika!
A vállalkozási szerződés rendelkezéseinek ismeretében lehetne "kitalálni", hogy mit lehet/kellene tenniük.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Anikó 20923 számú kérdéseHeves2007-10-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kéréssel fordulnék Önhöz. Azt hallottam, hogy jövőre az ingatlan értékesítéseket ÁFA is terheli. Most adok el egy lakást. Be akarom fektetni egy éven belül persze az adó miatt. Ha kicsivel az eladási ár felett veszek, akkor csak különbözet után kell illetéket fizetnem ugye? Jövőre ez változik? Az idén érdemesebb venni vagy jövőre?

Köszönöm
Anikó
dr.Boros László ügyvéd válasza2007-10-24
Tisztelt Anikó! Magánszemély nem lehet az ÁFA alanya, tehát ha Ön nem vállalkozóként, hanem magánszemélyként ad el lakást, nem kell ÁFA-t fizetnie. Ha egy éven belül másik lakást vásárol, valóban csak a különbözet után kell illetéket fizetnie. Nem tudok arról, hogy ebben változást terveznének.
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Kálmán 20922 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2007-10-20
Tisztelt Ügyvéd Ur!

Nem rég kaptam tudomást arról, hogy Apámnak (aki 92-ben elhunyt) volt egy osztatlan közös tulajdonban levö földterülete. El akarták adni és igy derült ki, hogy Apám után én vagyok a tulajdonos. Mivel hagyatéki tárgyalás nem volt, tehát kérvényeztem (ami a hónap végén lesz). Továbbá megtudtam, hogy Apám második felesége is jogosult a földre mint özvegyi haszonélvezö. A hölgynek van egy fia, aki nem közös gyerek Apámmal. Ide tartozik még, hogy a földet Apám mig élt bérbeadta a szöv.-nek. Ugy tudom, hogy a szöv. (nem evvel a névvel) használja szerzödés nélkül.
Kérdésem: Használhatják-e a földterületet szerzödés nélkül, lehet-e követelésem velük szemben, milyen fajta követelés, mennyi idöre visszamenöleg. Nekem mint tulajdonosnak kell-e osztozni a haszonélvezövel, ha igen milyen részben. A haszonélvezö rendelkezhet-e a földterülettel. Az özvegyi haszonélvezönek kell-e és milyen %-ban illetéket fizetni. Nekem kell-e illetéket fizetni és milyen mértékben.
A tulajdonos és a haszonélvezö jogai és kötelezettségei.
Utolsó kérdésem: Szükséges-e ügyvédet megbiznom, hogy ügyemben érdemben eljárjon és számomra milyen ügyvédi költségek merülnek fel. (Ezt azért kérdezem, mert külföldön élek, és ez kissé megneheziti dolgomat.)
Válaszát várva.
Tisztelettel
Kálmán
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

János 20921 számú kérdéseBudapest2007-10-20
Tisztelt ÜGYVÉD ÚR!

25 lakásos, 4 emeletes társasházban lakunk. A társasházi alapító okiratot 1990-ben készítették és kimaradt belőle a 2 db tetőterasz és a 6 db erkély, mely a lakások kizárólagos részét képezik a megközelíthetőség miatt.Tulajdoni hányadot nem képez, mivel nem beépített és a felújítását is magunk végeztük el. 17 évig nem volt probléma, most az emberi rosszindulat miatt közgyűlésen napirendi pontként akarják tárgyalni, hogy fizessünk a terasz, illetve az erkély használata után is. Közös tulajdonban nem szerepel, Kérdésem az, hogy milyen jogalapon követlhetik ezt? A közös képviselőnek érdeke a peres eljárás, mivel évek óta peres ügye van a bíróságon. Tehát az ügyvédi munkadíjhoz jó jönne ez a per is.
Várom válaszát.
Köszönöm.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-23
Tisztelt János!
A terasz után vagy közös költséget kell fizetni - ha a külön vagyon része, vagy használati díjat, ha a társasházi közös vagyon része...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Tmária 20920 számú kérdéseBudapest2007-10-20
Tisztelt Ügyvéd úr!

Budapest IX.-ben apám, egy önkormányzati lakásban él, ő a bérlő. Felmerült benne, hogy szeretné, ha halála esetén én örökölném a lakást, de nem tudom, ez önkormányzati lakások esetében lehetséges e? Ezenkívűl szükséges e, hogy az állandó bejelentett lakcímem, ennek az ingatlannak címén legyen? Amenniyben nem készül végrendelet, és örökölhető az ingatlan, akkor más közvetlen hozzátartozó (gyerekek) is igényt tarthatnak e az ingatlanra?
Segítségét köszönöm, üdvözlettel, TMária.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-23
Tisztelt Mária!
Nézzék át a ferencvárosi önkormányzat vonatkozó lakásrendeletét a részletek kapcsán, de elvileg megilleti Önt ez a lehetőség. DE: Nem örökli az ingatlant, lévén az édesapja sem tulajdonos, csak bérlő, ezért csak ez utóbbi minőségében lehet a jogutódja.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Péter 20919 számú kérdéseCsongrád2007-10-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!

2006-ban vásároltunk egy akkor egy éves ingatlant az építtető-építőtől. A ház Porotherm blokktéglából épült, kívülről szigetelt.
Beköltözésünk után néhány hónappal repedezni kezdtek a falak, több helyen, kisebb-nagyobb mértékben. Ekkor jobban megnézve fedeztünk fel hiányosságokat, például hogy nincs felső betonkoszorú, egyszerűen a fal tetejére tették a gerendákat és épült rá a tető, de az építési engedélyen-terveken szerepel koszorú.
Az adásvétel előtt építész megnézte a házat, azt mondta nem tökéletes, de ennyi pénzért jó.

Kérdéseim:
Az építési hatóság átvehet-e ilyen házat, mely az építési engedélytől ilyen súlyos hiányossággal eltér, és ha igen, ki ennek a felelőse? Az építés vezetője vagy az, aki ebben az állapotban használatbavételi engedélyt adott ki rá? érvenyesíthetjük-e szavatossági igényünket az eladó felé?
A házra hitelt is vettünk fel, költöttünk is rá már bőven, most pedig elbizonytalanodtunk, ránk fog-e dőlni.
Válaszát megköszönve, tisztelettel:
Péter
dr.Agod Sándor ügyvéd válasza2007-10-31
Tizstelt Uram!
Az építettő felé szavatossági igényt lehet érvényesíteni, amennyiben a határidők azt lehetővé teszik. Ezen túl lehetőség van kártérítési igény érvényesítésére is.
A felelősség az építettőt , illetve a műszaki szakértőt terheli.
Tisztelettel
dr.Agod Sándor ügyvéd
6723 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 16. fszt. 6.
+ 36 62 450-267

agodiroda@freemail.hu

Ágnes 20918 számú kérdéseBudapest2007-10-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Romániában élő testvérem idén ősszel ingatlant adott el, mely adásvétel után ott illetéket fizettek. A családom ezen lakás árából szeretné támogatni a budapesti első lakásvásárlásomat.

Kérdésem az lenne, milyen formában lehetne elérni az általuk részemre átutalandó összeg adómentességét?

Mivel (lakáshitel és készpénz) formájában használt lakást vennék, mindenképp adót kell fizetnem..

Ezek szerint talán adóznom kellene egy olyan összeg után ami már egy másik EU országban meg lett adóztatva?

Segítségét előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Ágnes


dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-23
Tisztelt Ágnes!
A betétkönyv ajándékozása illetékmentes, ezért ebben a formában javaslom megvalósítani a "pénz" átadását.
A lakás vásárlása esetén nem fizet adót!!!! Illetéket igen, függetlenül attól, hogy Romániában már"valamit" (adót, illetéket) fizettek az eladás után...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Faur Tamás 20917 számú kérdéseBudapest2007-10-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Lakásomban a régi konvektorok helyett cirkó fűtést szeretnék kialakítani. A Fűkétüsz szakvéleménye alapján a kéményemet béleltetni kell. Ezt én meg is csináltatnám, de a 2 emelettel fölöttem lakónál falbontással lehetne csak megoldani a bélelést, ugyanis a Fűkétüsz 5 évvel ezelőtt egy nagyobb darab alubélést tett a kéményembe, amit most lehetetlen eltávolítani bontás nélkül.
A bontás és így a kéményem bélelését a 2 emelettel fölöttem lakó megtagadta írásban.

Ezt jeleztem a közösképviselő és a helyi Építési osztály felé is. Tudom, hogy a Társasházi törvény miatt szomszédom tűrni lenne köteles a munkálatokat és azt is, hogy az Építési hatóság bírságot szabhat ki szomszédomra. Erről ő is tájékoztatva lett, de továbbra sem hajlandó együttműködni. Van további olyan jogi eszköz (nem per) amivel szankcionálni lehet szomszédomat, hogy járuljon hozzá a fűtésem korszerűsítéséhez azzal, hogy a Fűkétüsz számára hozzáférhetővé teszi a lakásomhoz tartozó kéményt?

Üdvözlettel:
Tamás
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-23
Tisztelt Tamás!

Sajnos, nem tudok iylen lehetőségről...

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Eszti 20916 számú kérdéseHeves2007-10-20
Köszönöm a válaszát Ügyvéd Úr!
Ön szerint mi lehetne a megfelelő tartalmú okirat,amellyel a tartás megszűnne és milyen módon kerülhetne a nevünkre az egész ingatlan?
Ha csereszerződést kötnénk,akkor bármire elcseréhetjük? Ennek van illeték kötelezettsége?
Köszönettel! Eszti
dr.Boros László ügyvéd válasza2007-10-20
Tisztelt Eszter! A "megfelelő tartalmú okirat" alatt azt értettem, hogy az ingatlan-nyilvántartási törvény támaszt bizonyos tartalmi követelményeket a földhivatalhoz benyújtott okiratokkal szemben. Jó lenne látnom az ingatlan tulajdoni lapját, illetve személyesen megbeszélnünk a részleteket, mert a kérdésekben látok bizonyos ellentmondásokat, és nem szeretnék rossz tanácsot adni.
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Mária 20915 számú kérdésePest2007-10-20
Tisztelt Ügyvéd Ur.
Szeretném ha tanacsot adna ház adás-vételi ügyben Eladtam aházat de az,adásvételi szerzödésen afoglaló.helyett.elöleg szerepel. A vevötelefonon hivott.hogy visszalép a megvételtöl.Azota eltelt egy hét nem jelenkeztek és nem intézkedtek.Hitelt akartak felvenni ezért a Földhivatalnál már bevan jegyezve a nevük,És azota jópáran jelenkeztek aházra Mi nem akarunk visszalépni ezért nekik kéne intézkedni, Ha mi intézkedünk akkor duplánkel vissza adni az elöleget Demivel ök nem intézkednek a vevöket elkelett küldeni.Szeretném megkérdezni hogy az elölegböll tarthatok e vissza mivel károm adodott bellöle,ugyanis mi is néztünk házat magunknak és nekünk is lekelet mondani miattuk,És az utána járások pénzbevoltak. És az elölegböl levonhatjuk e Válaszát elöre is köszönöm,
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-23
Tisztelt Mária!
Az előleg a szerződés meghiúsula visszajár. DE: javaslom ezt akkor visszafizetnie, amikor elkészül az az okirat, ami visszaállítja az eredeti állapotot az ingatlan-nyilvántartásban.
Minden más igénye megalapozott lehet, amelyeknek közös megegyezéssel szerezhet teret, vagy bírósági utat vehet igénybe, annak összes költségével és bizonytalan kimenetelével egyetemben...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Beáta 20914 számú kérdéseBudapest2007-10-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A kérdésem az lenne, hogy ha az adásvételi szerződésben meg lett határozva a vételár kiegyenlítésének határideje, de határidőre nem teljesítés esetére kötbér nem lett kikötve, akkor van-e valamilyen általános jogszabály, mely a kötbért előírja? Vagy esetleg ha nem lett a szerződésben szabályozva, akkor a kötbér nem követelhető?
Válaszát előre is köszönöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-23
Tisztelt Beáta!
Ha nem alkalmazták a szerződés megkötésekor ezt a mellékötelezettséget, akkor nincs helye a kötbér alkalmazásának. Más lehetőségei vannak: esetleg késedelmi kamat (ami a kötbérrel némileg rokon intézmény), vagy érdekmúlás esetén élhet az elállás lehetőségével.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.


Cimkefelhő:
iphone speaker cégjog drágaköves ékszer ingatlanjog ügyvéd webdesign ingatlanhirdetés haine online