Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Zsóka 21815 számú kérdésePest2007-11-29
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A Következő problémám van.
1994-ben örököltem Pécelen egy külterületi szántót.
Az idén eladtam. A hagyatéki végzésen annak idején 67,51 aranykorona értéken szerepelt.
Hogyan tudom a Szja bevallásomban a szerzéskori értéket figyelembe venni? Az irataim között nem találom nyomát, hogy az Illeték Hivatal határozatot hozott-e illetékfizetésre vonatkozóan, amiben esetleg szerepelt volna az illeték alap. Számolhatok-e ugy, hogy a szerzéskori érték az eladási ár 75 %-a?
Segitségét előre is nagyon köszönöm Zsóka
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Zsóka!
Meg kellene találnia a határozatot vagy arra vonatkozóan az IH-tól kellene infot kérni, mert az "ötlete" nem jó megoldás.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Király U. 21814 számú kérdésePest2007-11-29
Tisztelt Ügyvéd úr!
Két rokonnal közösen örököltünk egy lakást Budapesten. A hagyatéki eljárást közjegyző folytatta le 2006. év végén.Takarékbetétet is örököltünk, úgy tudjuk ez illetékmentes. A lakást 2007-ben eladtuk.
Kérdések:
1. Az örökösödési illetékre vonatkozó határozatot nem kaptunk. Nekünk kell bevallani?
2. Az értékesítést szjadózni kell, ezt tudjuk. A takarékbetétet is?
Köszönettel
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Király U.!
1. nem, majd az Illetékhivatal kiveti.
2. Nem.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Lajos Szel 21813 számú kérdéseBudapest2007-11-29
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Társasházi lakóépület esetében amennyiben a beruházó (peren kívüli megegyezés során) az elmaradt munkák fejében a társasház rendelkezésére bocsát a társasház teremgarázsából 3 db beállót (mely jelenleg még a beruházó tulajdona egy egy albetét alatt szereplő teremgarázsban), van-e lehetőség illetékmentességet kérnünk abból kiindulva, hogy a társasházat az esetleges értékesítés során amúgy is terhelik különböző adók és illetékek, tehát az elmaradt munkákat legjobb esetben sem tudjuk ezek 100%-os értékéből finanszírozni?

Válaszát előre is köszönöm

Tisztelettel,
Szél Lajos
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Lajos!
Kérni éppenséggel lehet, de nem hiszem, hogy erre alapozva az illetékhivatal méltányosságot fog gyakorolni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Péter 21812 számú kérdéseBudapest2007-11-29
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesanyám 9 millió forintért értékesítette budapesti lakását. Ebből bátyámnak és nekem 3-3 millió forintot szeretne adni lakóingatlan vásárlásához. A maradék 3 milliót ő szeretné egy másik ingatlan vételére fordítani.
A kérdéseim a következők:

1.) Kell-e édesanyámnak adót fizetnie, és ha igen, mennyit?

2.) A gyermekeinek adott összeg után kell-e ajándékozási illetéket fizetnie, ha igen, mennyit?

3.) Én fél éve vásároltam magamnak egy új lakást. Igaz-e, hogy az adás-vételi szerződés (a most eladott lakásról van szó) kelte előtti egy évben, illetve utáni öt évben lakóingatlan vételére fordított összeg adómentes? Tehát az általam korábban vásárolt lakásba beszámítható-e az a 3 millió forint, amit most fogok megkapni?

Válaszát előre is köszönöm:

Péter
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Péter!
1. A hiányzó adatok okán nem tudok válaszolni,de javaslom végigböngészni a www.ingatlanjog.hu oldal adózásról szóló tájékoztató rovatait.
2. Amennyiben valamiylen banki betét formájában ajándékozza, úgy nem kell.
3. Igaz.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Anikó 21811 számú kérdéseBudapest2007-11-29
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Lakás vásárlás előtt állok. Az egyik ingatlan, amely után egyenlőre csak telefonon érdeklődtem, kedvező kialakítású, árban is megfeklelő lenne, de azt a tájékoztatást kaptam, hogy "A-betétesítés" nélküli. A kérdésem az lenne, hogy szabad-e ilyen ingatlan vásárlásába belefogni?

Üdvözlettel:
Anikó
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Anikó!
Feltételezem, hogy az A-betétesítés valójában albetétesítést jelent, ami azt jelenti, hogy nem egy önálló, társasházi ingatlant venne meg, hanem egy lakóingatlan közös tulajdoni hányadát, amelyhez párosul egy lakás használati joga. Önmagában az ügylet nem kizárt, bár nem is ideális. Az ügylet kapcsán fokozott óvatosságra inteném és a jogi képvisleő gondos kiválasztására.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

György 21810 számú kérdéseBudapest2007-11-29
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Édesanyám egy 9 lakásos társasházban lakik.Egyedűl Ő aki nem vette meg a lakását és igy maradt a lakás Önkormányzati és annak bérlője.Az egyik tulajdonos a virágjait (2m leánder stb.)az édesanyám bejárati ajtaja mellé helyezte.Mikor szólva lett az illetőnek,ki jelentette,hogy mivel Ő tulajdonos neki joga van igy cselekedni mert édesanyám csak önkormányzati lakás bérlője és az ajtón kivűl már megszünt minden féle joga és terűlete.Édesanyám lakása alagsori és az ajtó elött van egy kis előtér,amin keresztűl lehet a pincéket megközelízeni.A többi lakás az már a félemeleten és az emeleten van.Ide az előtérbe tette le virágaint az illető!Kérdésem ,jogossan járt el a tulajdonos és tényleg az ajtón kilépve nincs semmi joga ésedanyámnak?
Válaszukat elöre is köszönöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt György!
A tulajdonos és a bérlő között ilyen megkülönböztetésnek nincs helye, az édesanyja az ingatlan használata kapcsán az önkormányzat, mint tulajdonos jogaival rendelkezik, azaz fel kell szólítani a virágtulajdonost, hogy lesz szíves a tulajdonjogával az egyéb tulajdonosokat és bérlőket nem zavaró módon élni. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Erika 21809 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2007-11-29
2002-ben félszocpol igénybevételével vásároltam használt házat. Azt szeretném tudni meddig tart az elidegenítési és terhelési tilalom?
dr.Tóth László ügyvéd válasza2007-12-17
Kedves Erika!

Nincs ilyen határ,csak nem tudja felvenni mégegyszer, ha már egyszer igénybe vette.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

magdolna 21808 számú kérdéseBudapest2007-11-29
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Másfél éve értékesitettük az ingatlanunkat, ami 55m2-es 1 szoba konyhás volt. Most szeretnénk venni egy 2és fél szobás, 68m2-es használt lakást, amihez olcson jutottunk hozzá. Azt szeretném tudni, hogy a félszocpolt felvehetem-e, (5 gyermekünk van). Az elözö lakás a férjem nevén volt és 14millio ft-ért adtuk el. Azóta albérletben laktunk (épitkezni akartunk, de sajnos nem jött össze), és kopott a pénzből, ezt a lakást viszont az én nevemre vennénk, az ára 9 millio, de még felujitás gyanánt 2és fél milliot rá kell költeni. Azt hallottam, hogy az eladott lakás teljes vételárát rá kell költeni az uj lakásra, de nekünk csak a 9 millio ft-unk van meg. Ilyen esetben felvehetö-e a félszocpol, és esetleg van-e valami kiskapu (itt arra gondolok, hogy az eladott lakás a férjem nevén volt).
köszönöm válaszát és remélem nem fogalmaztam tul zavarosan. tisztelettel, Magdolna
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Magdolna!
A fő probléma, hogy az eladott lakásból származó önerőt bele kell tenni az új lakás megvásárlásába, és ez alól nem tudok "kibúvót".
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szigeti Tamás 21807 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2007-11-29
Tisztelt ügyvéd úr.

Sajnos két hónapon belül két haláleset volt családunkban ahol Édesapánk 2 hónapja, Édesanyánk pár hete hunyt el. Gyakorlatilag az első hagyatéki eljárás is alíg folyt le, már intézhettük a másodikat. Hárman vagyunk testvérek és a szüleink által ránk hagyott ingatlanra szüleink kölcsönt vettek fel pár éve.

Mivel gyakorlatilag az adósok elhaláloztak természetesen, mi hárman mint örökösök örököltük az adósság fentmaradó részét ami a házra van terhelve (nincs elmaradás a kölcsön törlesztésében)
Azt szeretnénk megtudni, hogy mi a helyes eljárás a bankal szemben, addíg amíg az ingatlant nem értékesítjük, kötelezhet e a bank minket, hogy átvállaljuk a havi részleteket, vagy felfuggesztheti a kölcsön visszafizetését, és jelzálogot rakat az ingatlanra.
Természetesen a kölcsön fenmaradó részét ki kívánjuk egyenlíteni az ingatlan eladásakor.

Valamint, hogy mi történik a havi törlesztő részletekkel, ugyanis a hagyatéki eljárás folyamán szüleink bankszámláját zárolták, effektív a kölcsön törlesztő részleteit a bank nem fogja tudni levenni szuleink számlájáról.


Maradok Tisztelettel

Szigeti Tamás
dr.Tóth László ügyvéd válasza2007-12-17
Tisztelt Tamás!

A bankkal fel kellene venni a kapcsolatot a Halotti Anyakönyvi kivonat másolatok bemutatásával. Önökkel szemben nem léphetnek fel mig az örökösi minőség nincs megállapítva,de az ingatlanon szerintem jelzálog van a hitel és járulékai erejéig,és azzal szemben léphet a Bank. Szerencsés ilyenkor kérni a hagyatéki eljárás befejezéséig a törlesztés felfüggesztését. A bankszámla csak a hagyaték átadása után fog felszabadulni,csak a saját terhükre tudják fizetni a törlesztést,kivéve ha állandó megbizást adtak a szülei a pénzintézetnek,hogy utalja és pénz is van a számlá.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Rónaszegi Géza 21806 számú kérdéseBudapest2007-11-29
Társasházunk felujitást szavazott meg. Az egyik lako azonban a rá eső részt nem akarja befizetni, pedig a munkák egy része már meg is valósult. Milyen jogi lépéseket tehetünk, hogy végképp ne bujhasson ki a fizetési kötelezettség alol.

dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Géza!
Az alapító okirat rendelkezései adják meg a választ és a társasház lehetőségeit, amelyek elsősorban a jelzálogjoggal történő megterhelés lehet, ill. a bírósági úton történő behajtás!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Huszár Orsolya 21805 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2007-11-29
Tisztelt ügyvédúr!
A problémánk az lenne,hogy kb 6éve vásároltunk egy földet magunknak,és egy barát családdal közösen egyet aminek,igy a fele a mienk.Győr ezen részén még 50-en vásároltak itt,mert várható volt,hogy rövid időn belül telekké nyilvánítják.Most elérkezett oda az ügyünk,hogy felosztották a részeket.ami minket érint egy 693négyzetméteres telek,melyből utnak elvettek 190,63-at igy lett 583,37négyzetméter.a közös telek694négyzetméterból lett 584,21négyzetméter.a barátainknak pedig van még egy saját kb700nm telke.most lesz egy gyülés ahol a többi tulajdonossal meg kellene egyezni.Csakhogy ekkora telkek nincsenek,mint amekkora a mienk maradt.vannak a felosztásban kissebbek nagyobbak.Azt állítják,hogy igy a 3 telekből 2-őt csináltak,de milyen jogon?mi ezeket úgy vásároltuk,hogy az egész telkekre építkezünk,a mi közös azt eladjuk,igy kb fejenként 5millió ft-ot vesztenénk el.nagyobb telket nem szeretnénk,mert közel 900nm es telek túl nagy lenne nekünk,és ráadásúl 7 szomszédal lenne közös telekhatárunk,egy apró zsákutca végéről lenne a bejárat,ami az eladást is meglehetetleniti.mi mindenképp ott szeretnénk építkezni mert Győr egy szép nyugalmas része,de a közös telekre mint különálló telekre is igényt tartunk,a magas telekárak,és a jó eladhatóság miatt.Egy másik tulajdonos viszont 7 telket örökölt,ő 8-at kikövetelt magának,(természetesen a négyzetméterei fügvényében)és leszögezte,hogy ő hol akarja.a papírokat már úgy küldték meg,hogy azok a területek nem igényelhetők.Nem igazán tudom mik a jogaink,de nem hiszem,hogy ő különb lenne bármelyik tulajdonosnál,ráadásul ő azon a részen követelőzik ahol a mi eredeti területünk van.nincs igy jogunk arra,hogy elsősorban minket érintsenek azok a területek.ezek nm540-es telkek.de leginkább abban kérném tanácsát,hogy hogy tehetnek ilyet(tehetnek-e),hogy 3 telekből 2őt csinálnak ugy hogy a felosztásban szerepelnek pár nm-er nagyobb,és kissebb telkek is.ha a közös telek egy 3fél tulajdonában lenne akkor ő nem kapna telket??arra gondoltunk átiratjuk ,egy családtagra,hogy ne igy nézzék,hogy nekünk közel 900nm-ünk van.nagyon köszönöm a segítségét!Tisztelettel:Huszár Orsolya
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2007-11-30
Tisztelt Orsoly!

Kérdése olyan szinten bonyolult, hogy az előzményiratok ismerete nélkül e fórumon nem lehet válaszolni felelősséggel. Mindenképpen javaslom, hogy forduljanak jogi képviselőhöz.

Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

Anett 21804 számú kérdéseBaranya2007-11-29
Tisztelt Ügyvédnő!

A szüleim 2007 nyarán elváltak. Tesóm és én édesapámmal maradtunk a családi házban, amit 16 millió Ft-ra értékeltek fel. Így édesapám kifizette anyámnak a 8 millió Ft-ot. A válóperes papírra nem vásárlás került, hanem "megváltás". Anyámnakást vásárolt. Nekünk még nem érkezett ezzel kapcsolatban levél. A kérdésem az lenne, hogy nekünk is kell majd illetéket fizetnünk? És mekkora összegre számíthatunk? Van-e vmilyen lehetőségünk arra (pl. kérelem), hogy ezt az összeget elengedjék vagy csökkentsék, ha jelenlegi anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé ekkora összegű illeték kifizetését? Édesapám egyedül nevel minket, még mind a ketten tanulunk nappali tagozaton szakközépiskolában illetve főiskolán. Édesapám jövedelme a létminimum alatt van, ráadásul a házunkon is jelzálog van. Várom mielőbbi válaszát. Köszönettel: Gondos Anett
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2007-11-30
Tisztelt Anett!

Ha jól értettem a levelét, akkor az édesanyja a válás során kapott megváltási árból vett saját magának, a saját nevére egy lakást. Ezután a vétel után önnek és a testvérének nincs illetékfizetési kötelezettsége, legfeljebb az édesanyjuknak lehet.
Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

sára ágnes 21803 számú kérdéseBudapest2007-11-28
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Válófélben vagyunk, januárban lesz a köv. tárgyalás. Eladtuk a közös házunkat, árát megfeleztük, én vettem egy másikat, amihez hitelt és szocpolt szeretnék igénybevenni meglévő gyerekeinre.

Elmentünk közjegyzőhöz, ahol a férjem kinyilatkozta, hogy a ház a külön vagyonomat képezi és a gyermekeinket én fogom a válás után is nevelni, utánuk a férjem nem igényelt és nem is fog igényelni szocpolt.

Ennek ellenére a bank jogászai elutasították a szocpol igényemet azzal, hogy mi lesz, ha a bíróság mégis a férjemnek ítélné a gyerekeket. Jelzem, ennek semmilyen alapja nincs, nincs is erről szó kettőnk között.

Ön szerint ez jogos eljárás?

Üdvözlettel:
Sára Ágnes
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Ágnes!
Igen, jogosnak gondolom, de nem lehet az a megoldás, hogy a bankhoz benyújtják a gyerekekkel kapcsolatos megállapodásukat? Ha jól sejtem, akkor erre vonatkozóan is megállapodtak, tehát ezzel talán előre lehetne mozdítani az ügyet.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsuzsa 21802 számú kérdéseBudapest2007-11-28
Tisztelt Ügyvéd Úr! Édesapánk halálával féltestvéremmel 1/2-1/2 arányban örököltünk egy bp-i ingatlant, féltestvérem édesanyjának özvegyi jogával terhelten. Az ingatlan egy nagyméretű telek, közepesen nagy de felújításra váró családi házzal. Ők nem szeretnék eladni, és egy ideje ígérik hogy kifizetik a részemet, de nem vagyok benne biztos hogy a pénzügyi fedezetünk megvan rá, kölcsönt felvenni nem szeretnének. Kérdésem: Megosztható-e az ingatlan úgy hogy én a részemet a telekrészben kapjam meg, persze értékegyeztetéssel?Ha igen, az özvegyi jogról le kell ehhez mondani? Ha nem kell lemondani akkor harmadolni kell az ingatlant mintha eladnánk? Ha mégis sikerül a részemet kifizetniük, abban az esetben csak 1/3 részt kapok az özvegyi jog miatt, vagy a teljes részemet az 1/2"-det? Ha csak ingatlan megosztással menne az hogy konkrétan a tulajdonomhoz juthassak azt kezdeményezhetem én egyedül, a többiek beleegyezése nélkül? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel: Zsuzsa
dr. Nagy Zoltán válasza2007-12-01
Tisztelt Zsuzsa!
A felek nagy szabadsággal dönthetnek a közös tulajdon megszüntetése tárgyában, akár a fizikai megosztás említett módja is. Ugyanez a szabadság illeti meg Önöket az arányok és az értékek meghatározása során is, az özvegyijog ilyen esetekben egységnyi (azaz jelen esetben 1/3-adnyi) örökrésznek minősül.
Amennyiben viszont az özvegyi jogosult bennlakik az ingatlanban, úgy a közös tulajdon megszüntetése bírósági úton nem lehetséges. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

László 21801 számú kérdéseBács-Kiskun2007-11-28
Tisztelt Ügyvédnő!

Utólagosan is elnézést a megszólítás hiányához,a 21795 számú kérdésnél!

Tisztelettel:László
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2007-11-29
Tisztelt László !

Nem történt semmi.
Tisztelettel

dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Cimkefelhő:
ingatlan szerződéstervezetek kölcsönszerződés adatai ajándékozási illetékkedvezmény öröklési illetékkedvezmény elbirtoklás szerződéstervezetek ingatlan elbirtoklása kölcsönszerződés birtoklás társasházakról életjáradéki szerződés adatai ingatlanjog ingatlanok cseréje eladási jog, ingatlanvásárlás esetén fizetendő illeték öröklési szerződés adatai
Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Ingatlan - Add el magad