Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Mery 21434 számú kérdéseSomogy2007-11-14
Tisztelt Ügyvédnő!
Kérdésem kötelesrésszel kapcsolatos. Örökhagyó gyermek, házastárs, életben lévő szülő és végrendelet nélkül hunyt el. /71 éves volt/ Halála előtt 1,5 évvel barátnője részére (nem élettárs, 4 éve ismerte és nem éltek egy háztartásban) együtt) 4 millió Ft. értékben vásárolt egy lakást, amit kb 1 millió Ft. értékben felújitott neki. Két élő testvére jogosult-e ezen ingatlan vonatkozásában kötelesrészre? Mi a kötelesrész alapja, és mértéke ha ezen kivül saját lakó ingatlana is volt?
Válaszát előre is köszönöm.
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd válasza2007-11-15
Kedves Mery!

Kötelesrészt csak törvényes örökös követelhet, feltéve, ha az örökhagyónak volt ingó, ingatlan hagyatéka. A kötelesrész a törvényes örökrész fele.
A barátnő részére vásárolt lakás nem képezheti hagyaték tárgyát, tehát kötelesrész iránti kötelmi igényt sem alapoz meg.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Kriszta 21433 számú kérdéseBudapest2007-11-14
Kedves Ügyvéd Úr!

Érdeklődnék, hogy a 2008 Januártól tervezett 5 év utáni eladásra vonatkozó adómentesség milyen ingatlanokra vonatkozik?
Üdülőre (kertes ház) érvényes?
Mikor dönt a parlament a jogszabályról?
Várhatóan január elsejei adásvételivel már érvényes a mentesség?

Köszönöm segítségét!
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-24
Tisztelt Kriszta!
2008. január 1-én hatályba lépnek az új jogszabályok, a lakások (lakóházak) eladása esetén változnak a jövedelem- és adószámítási szabályok, a más típusú ingatlanok esetében nem lesz változás.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gáspár 21431 számú kérdéseVas2007-11-14
Tisztelt Ügyvéd!
Szüleim nevén lévő, családiházat szertnénk ,közös megeggyezés alapján, teljes egészében az én nevemre iratni.
Milyen lehetőségek (átirás, ajándékozás...egyéb?...)vannak és ez milyen költségekkel járna?
Köszönöm
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2007-11-14
Tisztelt Uram! Több lehetőség van: adásvétel (eladó adózik,az SZJA törvényszerint, ha a szerzés 15éven belüli, Önnek vagyonszerzési illetéket kell fizetnie);ajándékozás (nincs adóvonzata, de van illeték); tartási szerződés (illeték van)+ földhivatali elj-i díj+ügyvédi vagy közjegyzői díj.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Ferenc 21430 számú kérdésePest2007-11-14
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Dunakeszin a Dombliget lakóparkban vásároltam egy telket. Eladáskor az értékesítő szóban megerősítette, hogy a területen csakis és kizárólag családi házak épülhetnek. Egy ismerősöm hívta fel a figyelmemet, amit a mai napon a telekértékesítő is megerősített, hogy a szomszédomban mégis egy 6 lakásos társasház fog épülni.

A kérdésem az lenne, hogy jelen helyzetben mit tudok tenni, hogy megakadályozzam a szomszéd telken történő tárasház építését?

Válaszát várva üdvözlettel és köszönettel,


Hódos Ferenc
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-24
Tisztelt Ferenc!
Lehet, hogy semmit. Ami valószínűbb - de ehhez az adásvételi szerződés ismerete lenne szükséges - az az eladóval szembeni valamiféle igény érvényesítése.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Lajos66 21429 számú kérdéseBudapest2007-11-14
Tisztelt ügyvédi iroda !

2007. május hónapban eladtam 8 MFt-ért egy balatoni nyaralót.2008 év elején (május hónapig)tervezem, hogy szintén értékesítek egy panellakást, majd a két összeget összeadva ill. hitel felvétellel kipótolva egy családi házat szeretnék venni kb. 20 MFt értékben. Ismeretes, hogy a Parlament elfogadta a jövő évi adómódosításokat, melynek értelmében megszűnnek a lakásvásárláshoz kapcsolódó kedvezmények.Amennyiben nem tudnám jövő májusig eladni a lakásom, akkor az eladott nyaraló árának 25%-át be kell fizetnem adó formájában tudomásom szerint.Amennyiben jól értelmezem, az életbelépő új adótörvény szerint
jövőre már nem tudom a két eladott ingatlan összegét felhasználva az illeték kedvezményt érvényesíteni?Amennyiben jövő év májusa előtt megtudnám venni a családi házat, akkor a nyaraló eladási ára után nem kellene 25% adót fizetnem?
Várom megtisztelő válaszát !
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-24
Tisztelt Lajos!
Kissé összekavarodtak az információi, néhány válasszal most is tudom segíteni, néhány kapcsán azonban kevés információt adott meg.
Szóval:
Illeték:
Az illeték kapcsán akkor jogosult kedevzményre, ha elad és vásárol LAKÁST egy éven belül- tetszőleges sorrendben. Ez jövőre is alkalmazható és elérhető kedvezmény.
ADÓ:
Ennek kapcsán első lépésként ki kellene számolni, hogy mennyi jövedelme keletkezik az eladott ingatlanok nyomán, de az bizonyos, hogy nem az eladási ár után kell adót fizetni, hanem az elért jövedelem után. És ez alól mentesül akkor, ha a jövedelmet lakáscélra fordítja (idei szabályok szerint) vagy mentesülhet a jövő évi szabályok szerint.
A jövedelem és az adó számítási metódusát megtalálja a www.ingatlanjog.hu oldal adózásról szóló tájékoztató rovataiban, de akár közvetlen e-mailben is fordulhat hozzám a továbbiakban.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Károly 21428 számú kérdéseBács-Kiskun2007-11-14
Tisztelt Ügyvédi Iroda!

Az alábbi kérdésre szeretnék választ kapni:
A 2000. január hónapban vásárolt, étterem besorolású ingatlanomat 2007. júniusában eladtam és ebből adóköteles jövedelmem keletkezett. Tudomásom szerint, ha nem vásárolok lakóingatlant még ebben az évben, akkor be kell fizetnem az adó összegét, amelyet visszaigényelhetek, ha a következő 5 évben lakóingatlant vásárolok magam vagy családtagom részére. Kérdésem az, hogy a napokban elfogadott 2008. évi adómódosítások után is megmarad-e ez az 5 éves adóvisszaigénylési lehetőségem vagy elveszítem ezt a lehetőséget, ha ebben az évben nem vásárolok lakóingatlant?
Remélem, hogy nem visszamenőleges hatályú az adómódosítás, és továbbra is megmarad az adó 5 éven belüli visszaigénylési lehetősége azok számára, akik 2007. december 31. előtt adták el az ingatlanukat és ebből adóköteles bevételük keletkezett, de nem vásárolnak lakóingatlant maguknak még ebben az évben, csak a jövőben 2008-2012 között.

Válaszukat előre is köszönöm!

Tisztelettel:
Károly
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2007-11-14
Tisztelt Károly !

A törvénymódosítás a Magyar Közlönyben még nem jelent meg (az időbeli eltolódás legalább 1-2 hét), ekként kérdésére csak és kizárólag sajtó-hírek alapján tudok válaszolni:
1.) Az Ön estében - ha a 60 hónapon belüli vásárlás megtörténik - marad a visszaigénylési lehetőség, mert átmeneti szabály lesz, hogy aki 2007. dec. 31. előtt lakáseladásból jövedelmet szerez vagy szerzett, és azt 60 hónapon belül felhasználja, még visszakapja a megfizetett adót.
2.) Úgy tűnik, nem visszamenőleges hatályú a módosítás.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksaerika@freemail.hu

András 21427 számú kérdésePest2007-11-14
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szeretném megkérdezni, hogy ha 2002-ben a feleségem nagymamája eladott csillaghegyen egy házat 19m huf-ért és akkor azt nekünk ajándékozta és erről akkor papírt is írtunk két tanúval, szóval ez a papír alkalmas e egy esetleges vagyonosodási vizsgálatnál jövedelem igazolására. Ugyan még itt nem tartunk, csak sosem lehet tudni, az ördög nem alszik...
köszönöm a figyelmét
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-24
Tisztelt András!
Igen, alkalmas, bár ez maga után vonhatja az ajándékozó vizsgálatát is.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Dóri 21426 számú kérdéseFejér2007-11-14
Tiszteletem !

Van-e arra, lehetőség, hogy a tulajdoni lapon be nem jegyzett, de házastársi vagyonközösségre hivatkozó személy öröklési szerződést kössön ?

válaszukat köszönöm Dóri
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd válasza2007-11-28
Van, de az örökösnek nincsen semmilyen biztosítéka, hogy teljesedésbe megy a szerződés.

Tisztelettel
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Színház u. 8. fsz. 2.
+36 22 311925

czenczi@gmail.com

Valéria 21425 számú kérdéseBudapest2007-11-14
Tisztelt Ügyvéd Úr !

Szeretném megtudni azt, hogy ha a férjem nevén van bejegyezve a tulajdon, pl. a házunk, amit együtt építettünk, de én nem vagyok feltüntetve a Földhivatalnál, akkor rendelkezhetek-e a be nem jegyzett tulajdonommal.
Gyerekeim javára tudok-e így bármilyen tulajdont hagyni, íratni vagy alkalom esetén én eladhatom-e a fél házat stb.?
Amíg nem vagyok bejegyzett tulajdonos, csak elvben, addig mit tehetek, milyen tulajdonosi jogokkal rendelkezhetek egyáltalán ?

Köszönettel Valéria
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-24
Tisztelt Valéria!
Igen, de abban az esetben, ha első lépésként a saját tulajdonjogát kéri - megállapodás vagy bírósági eljárást követően - az ingatlan-nyilvántartásba. Jelenleg Ön ún. ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosnak minősül, ezért a rendelkezési joga erősen korlátozott.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Bettina 21424 számú kérdéseBudapest2007-11-14
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Érdeklődni szertnék,hogy a szocpolhoz milyen okiratok szükségesek?
20 éves vagyok van egy 6 hónapos kisfiam és jelenleg albérletben élünk az élettársammal.
Van vidéken egy nyaralónk,amit téliseítetni szeretnék ebből a pénzből.
Ez a telek az élettársam nevén van de csak a fele.
A másik kérdésem az lenne,hogy az élettársi kapcsolatról honnan kell kérni határozatot?
És még annyit szeretnék megkérdezni,hogy a bank gyesre adna-e hitelt,hogy beinduljon az igényés?
Válaszát előre is köszönöm
Betti
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-24
Tisztetl Betti!
A pontos okirati listájáról valamelyik banknál érdeklődjenek, de véleményem szerint az említett célra nem vehető igénybe. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Judit 21423 számú kérdéseBudapest2007-11-14
Tisztelt Nagy Zoltán!

A ház el szeretné adni a tetőteret. Mi a földszinten lakunmk, az udvaron át kell közlekednünk. Hosszasan sorolhatnám hogy milyen hátrányaink származnának egy építkezésből. A kérdésem, hogy az új jogi szabályozásnak megfelelően (Új társasházi tv.) nekem kell-e pereknem a házat, vagy ő perelhet engem ha nem járulok hozzá. A további kérdés az, hogy egy ilyen nemleges válasz esetén anyagi kártératéssel fordulhat-e hozzánk a ház az elhúzózó munkák miatt.

Köszönettel:
Judit
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-24
Tisztelt Jdit!
Az alapító okirat ismeretében lehetne választ adni, de alapvetően a Társasház döntéseit támadhatja meg a tulajdonostárs a bíróság előtt.
A kártérítési igény nem lenne megalapozott.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Krompkati 21422 számú kérdéseBudapest2007-11-14
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Segítségét kérem a következők szerint.
Szeretném 2006. decemberében 9,6 MFt-ért vásárolt budapesti lakásomat gyermekemre (19 éves) átíratni, és az ezzel kapcsolatos költségekre vonatkozóan szeretnék (lehetőség szerint) pontos információt kapni:
az átruházás következtében gyermekemnek szja-kötelezettsége "támad"-e;
kell-e, ha igen, milyen mértékű átírási illetéket fizetni;
ő maga önálló keresettel nem rendelkezvén (egyetemre jár), van-e mód a költségekre vonatkozóan bárminemű csökkentésre/könnyítésre;
2015-ig jelzálog terheli a lakást, mivel a vásárláshoz 2 MFt kölcsönt vettem fel. A kölcsön maradhat-e az enyém, vagy az is átszáll az átruházáskor;
célszerű-e haszonélvezeti jogot fenntartanom magamnak, illetve ez csökkenti-e az átruházással szerzett ingatlan értékét?
Egyenlőre ennyi jutott eszembe :)
Előre is hálásan köszönöm válaszát.

Tisztelettel üdvözlöm:
Krompkati
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-24
Tisztelt Kati!
Amennyiben a jelzálogjogot elidegenítési tilalom is biztosítja, úgy jelenleg nem lehet érvényesen átruházni az ingatlant. Az adásvétel vagy a tartás címén történő átruházás lehet a legolcsóbb, mindkét esetben fenntarthatja - és talán célszerű is - a haszonélvezeti jogát, és szintén mindkét esetben csökkenti a fizetendő illetéket ez a megoldás. Ha csak jelzálogjog van az ingatlanon, akkor az nem szűnik meg, Ön továbbra is fizetheti a hitelt, de az ingatlanra a bank jogai továbbra is fennállnak az Ön esetleges nemfizetése esetére.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Éva 21421 számú kérdéseHajdú-Bihar2007-11-14
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A következő kérdésre szeretnék választ kapni: 2003-ban vásárolt lakásunkra egy forrástámogatott jelzáloghitelt vettünk fel, amit most ki szeretnénk váltani egy számunkra kedvezőbb hitellel. Igaz-e, hogy a régi hitel után igénybevett adókedvezményt vissza kell fizetni az APEH-nek?

Segítségét előre is köszönöm!
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2007-11-22
Tisztelt Kérdező!

Az Ön által vázolt helyzet alapján megállapítható, hogy kérdése nem elsősorban ingatlanjogi természetű, ezért problémájával, kérem egy hitelintézetet vagy az adóhatóságot szíveskedjék felkeresni.
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4025 Debrecen, Piac u. 1-3. II. em. 15.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Vincze Lajos 21420 számú kérdéseBudapest2007-11-14
Tisztelt Ügyvéd ÚR!
Kérem szíves tájékoztatását, hogy a lakásvásárlás után megállapitott illeték összegének megfizetése történhet-e részletekben.Mi a teendő ebben az esetben, van -e erre formára rendszeresített formanyomtatvány.Általában hány részletben fizethető meg az illeték összege.
Válaszát előre is köszönöm:
Tisztelettel:Vincze Lajos
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-24
Tisztelt Lajos!
igen, történhet, az APEH-hez kell részletfizetés iránti kérelemmel fordulni. Jellemzően 12-36 havi részletfizetést érdemes megcélozni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

reni 21419 számú kérdéseFejér2007-11-14
Tisztelt Ügyvéd Nő!

2004 4.hóban eldtunk egy hétvégi ház minősítésű ingatlant.Amiért 10 millió ft.-ot kapott a 2 tulajdonos.Az illetékhivatal megállapítása szerint 2*659 913 ft.-ot kellet megfizetnünk. Rárkövetkező 2.hónapban vásároltunk egy szfvári. lakást ebből a bevételünkből(+hitelből). Ennek értéke nagyobb volt, mint az öröklésből származó "jövedelem".
Kérdésem az lenne, hogy az ingatlan eladásából származó jövedelmet, ha egy másik ingatlanba fektettük, jogos volt-e a megfizetés felszólítás az Ill.hivatal részéről. Ha nem milyen lépéseket tehetük a visszaigényléshez?(60 hónapba még beleférnénk)
Várom válaszát!!!
Üdvözlettel:
Reni
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd válasza2007-11-28
Ingatlan vásárlásakor vagyonszerzési illetéket kell fizetni, eladásnál adót.
Adót valószínűleg nem kell fizetnie - bár konkrét adatokat nem írt - de ettől még illetékfizetési kötelezettsége keletkezett.
a 60 hónapos visszaigénylés adóra vonatkozik, nem illetékre.

Tisztelettel
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd
ingatlanforgalmi szakjogász
8000 Székesfehérvár, Színház u. 8. fsz. 2.
+36 22 311925

czenczi@gmail.com

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Cimkefelhő:
jelzálogjog jelzálogjogot alapító szerződés adatai ingatlan szerződéstervezetek keresetlevél ingatlanügyletek szerződéstervezetei ajándékozási illetékkedvezmény birtokvédelem ingatlanhirdetés ingatlanügyletek iratmintái ajándékozási szerződés adatai illetékfizetés birtoklás ingatlanok birtoka vagyonszerzési illeték ingatlanok cseréje