ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Zsuzsanna 21272 számú kérdéseBudapest2007-11-08
Tisztelt Ügyvéd úr!

2002 júniusában megvásárolt lakásomat eladnám és a belőle származó jövedelmet egy nagyobb értékű lakás vásárlására kívánom fordítani. Valószínűleg az új lakás vásárlására még az idén sor kerül, viszont a meglévő lakás eladása csak 2008-ban fog megtörténni. Ebben az esetben a 2008-ra várható jogszabályváltozások alapján az 5 évnél régebben szerzett lakás eladásakor kell majd szja-t fizetnem, vagy ebben az esetben várhatóan továbbra is be fogom tudni számítani az új lakás vásárlását, és mivel az drágább, mint az eladott lakás volt, így nem kell adód fizetnem?

Válaszát előre is köszönöm!

Zsuzsanna
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-18
Tisztelt Zsuzsanna!
A jövő évi adóváltozások miatt nem kell aggódnia, a jövő évi eladás már nem jelent Önnek adófizetési kötelezettséget. A lakásszerzési kedvezmény szabályozása megváltozik ugyan,de ez sem releváns az Ön szempontjából.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Erika 21271 számú kérdéseSomogy2007-11-08
Tiszetlt ügyvédnő!
2007.11.06.-n a volt anyósom elárvereztette az ingatlan 1/2 tulajdonrészemet mert haszonélvezőként használati dijjat követelt tőlem és nem fizettem.
Ezzel nincs semmi gond.
Viszont ami az árverés után történt az az érthetetlen számomra.
A volt férjem vette meg az ingatlant, de még nem fizetett.
A végrehajtónál nyilatkoznom kellett hogy ingóságom nincs az ingatlanba.
Megtettem.
Még áprilisban nyilatkoztam a végrehajtónak hogy elhagytam az ingatlant más városba költöztem.A szomszédokkal aláírattam egy igazolást hogy ők is igazolják azt hogy elköltöztem.A bíróság sehol nem kötelezett arra hogy a volt anyósnak le kell adnom a kulcsokat kiköltözéskor.
Az ingatlan márciustól a mai napig üressen áll azt a haszonélvező nem használja.
Eddig nagy ritkán bementem az ingatlanba csak azér hogy megnézzem nem történt e valami.
Betörés stb.
Tegnap viszont már nem tudtam bemenni az ingatlanba mert ott kicserélte a volt férjem a zárat mondván ő az ingatlan tulajdonosa.
A kérdésem a következő:A haszonélvező kizárhat az ingatlanból minden következmény nélkül?
Az árverési vevő kicserélheti e a zárat addig amíg nem fizetett?
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd válasza2007-11-15
Kedves Erika!

Önnek már csak akkor lenne joga az elárverezett tulajdonrészhez, ha az árverést a végrehajtó meghiusultnak minősíteni, vagy a bíróság az megsemmisítené. Ha biztosan tudta, hogy a volt férje nem fizetett, akkor a határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül Ön is kezdeményezhette volna az árverés megsemmisítését.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Konkoly István 21270 számú kérdéseZala2007-11-08
Tisztel ügyvédúr!

2005-ben vettünk a feleségemmel egy házat, amelyben nem tudtunk 100%-os részesedést szerezni, mert 6/54-ed rész egy Kanadába költözött ember tulajdona, akiről évek óta senki sem tud semmit. Jövő tavasszal szeretnénk felujítani és kibővíteni a házat, mert gyarapodott a család, ehez a terveket elkészíttetük és be is adtuk az illetékes hatóságnak. (Ott biztosítottak szóban, hogy nem lehet probléma az engedélyeztetésben a résztulajdon) Nemrég kaptunk viszont egy levelet, amiben felszólítanak hogy a társtulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát nem csatoltuk, amit pótolnunk kellene 30 napon belül.
Kérdésem lényege, hogy van e rá mód, hogy (mivel értéknövelést eszközlünk a házon) a résztulajdonos nyilatkozatát mellőzzék, vagy a jelenlegi értéken a részét valamilyen formában megvennénk.

Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: Konkoly István
dr.Szűcs Vince ügyvéd válasza2007-11-09
Tisztelt Konkoly István!
Az építési hatóság eljárása szabályos. A nyilatkozat mellőzhető, de hiánya lényegesen meghosszabbítja az eljárást. Ha a kanadai tuladonos címe ismeretlen, ezt be kell jelentenie, s a hatóság kötelessége, hogy az építési engedélyüket kézbesítse a tulajdonostársnak.
Célszerű lenne az értéknövekedés előtt a ház állapotát ingatlanforgalmi szakértő segítségével rögzíteni a későbbi esetleges viták megelőzésére.
A tulajdonrészt csak a tulajdonostól lehet megszerezni, más módon bonyolult az eljárás, s a fórumon a kérdésre - bonyolultsága miatt - nem is tudok válaszolni.
Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Edith 21269 számú kérdéseFejér2007-11-08
Tisztelt Ügyvédnő !
A következő kérdéssel fordulok Önhöz: Tavasszal vásároltunk a férjemmel egy ingatlant 6 millió forintért. Októberben kiküldték az illetéket mely 212000forint, ugyanis létezik egy adás-vételi szerződés amelyikben 6,2 millió forint szerepel vételárként, de a szerződésmódosításban már a 6 millió van feltüntetve. Az APEH ez utóbbi dátumát tüntette fel a határozatban de vételárként a 6,2 milliót. Fellebezési jogunkkal nem éltünk, mert a fellebezés illetéke alig lett volna kevesebb mint a "nyereség" , de kérelmet nyújtottunk be, illetékbélyeggel ellátva, továbbá azt is kértük, hogy 4 havi részletet engedélyezzenek. A 30 napos határidő lejárt, választ nem kaptunk, most attól tartok nehogy bírságot kapjunk a válasz helyett vagy mellett.
Jogos-e az aggodalmam, és van-e rá esélyünk, hogy újraszámolják az illetéket (212ezerről 200ezerre, ha helyes a számításom)?
Válaszát előre is megköszönve, Edith
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd válasza2007-11-13
Álláspontom szerint az Ön kérelmét részletfizetési kérelemnek tekinti az illetékhivatal - így az összeget nem fogja módosítani - és a határozat jogerőre emelkedésétől kezdve a jegybanki alapkamattal kamatozik tartozása.

Tisztelettel
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Színház u. 8. fsz. 2.
+36 22 311925

czenczi@gmail.com

Mária 21268 számú kérdéseHajdú-Bihar2007-11-08
2000-ben örököltem 1/4 részben egy ingatlant,ami után az illetéket megfizettük.Ezt az ingatlant 2005-ben értékesítettük és azonnal egy új ingatlantba fektettünk. Most azt eladtuk, de nem akarom újra ingatlanba fektetni a részem adóköteles-e ez, illetve ha igen mik a csökkentő lehetőségek?
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2007-12-06
Tisztelt Kérdező!

A személyi jövedelemadó alapja az ingatlan értékesítésével szerzett jövedelem, mértéke főszabály szerint 25 %, de a törvény a fizetendő adó mértékét differenciáltan szabályozza, a fizetendő adó összegét csökkenti a megszerzés és az átruházás között eltelt idő függvényében. A kedvezmény akkor érvényesül, ha az előbbi két esemény között legalább 6 év eltelt, és az évek növekedésével a kedvezmény is nő.
Mivel tájékoztatása szerint Önök 2005-ben vásárolták az ingatlant, melyből származó bevételt nem kívánják másik ingatlan vásárlásába fektetni, az Önök esetében még a kedvezmény igénybevételéhez minimálisan szükséges 6 év sem telt el, ezért kedvezményt igénybe venni nem tudnak. Amennyiben tehát az ingatlan értékesítésével Önöknél jövedelem realizálódott, (tehát az eladás során kapott összeg meghaladta a vásárláskor megfizetettet) úgy az általános szabályok szerinti adómérték érvényesül (25 %).
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4025 Debrecen, Piac u. 1-3. II. em. 15.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Helén 21267 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2007-11-08
Tisztelt Ügyvédnő!

Párommal közös háztartásban élünk február óta.
Válóperes tárgyalásuk jelenleg van folyamatban, az ő ingatlanjában ami az ő tulajdonát képezi 1/1 arányban jelenleg felesége és két gyermeke lakik.
Kérdésem az lenne, hogy 15 év házasság után ténylegesen fele fele arányban kell osztozniuk az ingatlanon, illetve hogy a lakás fenntartási költséget ténylegesen neki is fele arányban kell fizetnie, vagy ha ezt nem teszi meg akkor nem léphet be a saját tulajdonú ingatlanjába csak a kijelőlt láthatási időben illetve előre bejelentett időpontban.
Ha a feleség szeretné kifizetni a férj tulajdonrészét, akkor az milyen arányban kellene?
válaszát előre is köszönöm: tisztelettel: Helén
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2007-11-08
Tisztelt Helén!

Az Ön által megadott adatok alapján felelősséggel a konkrét ügyben nem tudnék választ adni. Általánosságban, ha az ingatlan a férj különvagyona, tehát nem házasság alatt szerzett vagyon, vagy örökölte, vagy házasság alatt vette, de olyan összegből, ami nem tartozik a házastársi közös vagyonhoz, tehát különvagyona, akkor soha nem lesz közös. A 15. év házaaság utáni közös vagyonná válás egy általános tévhit, semmiféle különvagyoni vagyontárgy nem lesz közös egyáltalán, bármennyi év is telik el.

Amennyiben a feleségnek valamely jogcímen tulajdoni igénye van az ingatlan valamely részére, akkor vagy elismeri a férj és megállapodnak, vagy ha ez nincs, csak perben érvényesítheti követelését, ahol neki kell bizonyítani, hogy annak ellenére, hogy nincs bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba, mégis tulajdonos.

Ha meg akarja vásárolni az ingatlant a férjétől, akkor természetesen akkora hányadot kell kifizetni, amekkora részben ténylegesen tulajdonos a férj, levonva azt az összeget, amely a gyerekek és a feleség lakáshasznákati jogának ellenértéke, mely jogszabály szerint kiszámolható. Magyarul még abban az esetben sem jut hozzá a teljes forgalmi értékhez a férj, ha ténylgesen kizárólagosan tulajdonos, mert annak is értéke van, hogy a feleség és a gyerekek eddig ott laktak, és ez az érték a forgalmi értékből levonható.

A lakás közüzemi költségeit természetesen annak kell viselni, aki a lakást ténylegesen használja, tehát vízet, áramot, fűtést "fogyaszt".Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

Dzsoki 21266 számú kérdéseBudapest2007-11-08
Tisztelt Ügyvéd ÚR!

Érdeklődni szeretnék, ha egy igazságügyi szakértő kihívását kezdeményezi valaki akkor, ha egy családi ház melyre ráépítettek ezáltal közös osztattlan tulajdon lett. Meg lehet határozni, hogy mennyit ér a lenti rész a telekkel? És mennyit ér csak a tetőtér beépítése telek nélkűl?
Mert beszéltem egy igazságügyi szakértővel és azt mondta nincs meg a tetőtér beépítés telek nélkűl és csak így tudja kiszámolni!!!
Nincs erre valami igazságos törvény? Mert ugye így az egyik testvér sokkal többet kapna mivel a 1/2 telket is beleszámítják!!!!
Annyit még mondanék az ügyről hogy a fél telek fél ház(alsó rész) a tetőtér beépítése előtt az egyik testvérre lett íratva.

Válaszát előre is köszönöm.

dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-18
Tisztelt Dzsoki!
Meg lehet határozni a ráépítés soán kialakuló tulajdoni hányadokat, amelyeknél a telket is figyelembe kell venni, de ezzel együtt is el lehet kerülni, hogy aránytalanságok alakuljanak ki.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Nóra 21265 számú kérdéseHajdú-Bihar2007-11-07
Tisztelt dr. Rácsai Lajos!

Segítségét kérem ebben az ügyben.
Egy ikerházat a másik tulajdonos fél értékesítette 2007.06.04.én.
Mi mint előfásárlási joggal rendelkező tulajdonos társak, előszerződésben lemondtunk az erre vonatkozó jogunkról.
a 2007.06.04.ei szerződés, előszerződés volt melynek teljes tartalmi megeggyezését garagtálták az előszerződésben.
Az előszerződés szerint a végleges szerződésnek 2007.08.31 és a vételár kifizetésének meg kelett történnie.
Az ingatlan átrása a mai napig sem történt meg. Kérdésem az, hogy meddig húzhattják a tulajdonjog átírását, van e erre maximális törvényben meghatározott idő.
valamint az, hogy az APEH felé milyen dátummal kell bevallani az eladásból befolyt jövedelmet, hiszen érzésem szerint az APEH miatt húni akarják az átírást és a végleges szerződéskötést is.
Törrént-e szabálytalanság?

Segítségét köszönöm
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2007-12-06
Tisztelt Kérdező!

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény rendelkezései szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására szolgáló kérelmet főszabály szerint a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés (jognyilatkozat) keltétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz (földhivatalhoz) be kell nyújtani, és ez alapján 30 napon belül kell megtörténnie a bejegyzésnek.
Az előbbi szabály érvényesülését azonban számos tényező befolyásolhatja, a többi között ilyen lehet a tulajdonjog fenntartásával kötött adásvételi szerződés.
Ahhoz, hogy kérdésére pontos, egyértelmű választ tudjak adni, részletesen ismernem kellene az ügy kapcsán született iratokat.
Az átruházásból származó jövedelem bevallása az éves adóbevallásban történik, amelynek határideje attól függ, hogy az adózó mely adónem hatálya alá tartozik.
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4025 Debrecen, Piac u. 1-3. II. em. 15.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Zoltán 21264 számú kérdéseBudapest2007-11-07
Ügyvéd Úr!

Kérem segitsen körbejárni ezt a kérdéskört minél részletessebben,hogy egy kicsit képbe kerülhessünk!
Egy önkormányzat szeretné értékesíteni három 100 % -ban tulajdonában álló lerobbant társasház tetőterét a ház felújításáért cserébe egy cég részére.Mindáromnál másnak tűnik a jogi helyzetÚgy tudom hogy a lakók beleeggyezésére ugyanúgy szükség van mint általában(itt is 4/5 arány?)
1, Megteheti-e ezt ?
2, Befolyásol-e és ha igen miképp,hogy az egyik épület nincs társasházzá alapitva? Kedvezőbb-e ez a helyzet?
3,Mi van ha műemlék épület is van közöttük?Vagy ez csak a beépítési lehetőségeknél lehet fontos ?
4,Azt olvastam, hogy ma már a közös használatra szolgáló helyiséget és területet önnálló ingatlanként nem lehet értékesíteni(LTV.56§) Ha ezt igy jó a kérdés az hogy az önkormányzat nem tudja értékesíteni csak egy vegyes tulajdonú társasház ?
5,Hát akkor hogy lehet ? Van valami ügyesebb megoldás ?
6,Abban az esetben mit változik a helyzet ha társasházzá van alapitva és az önkormányzat alapításkor külön albetétként saját tulajdonában megtartotta a tetőteret?
7,Megtehetné-e hogy akár napjainkban is lealapít így egy házat
8,És végül milyen tanácsai lennének hogy ez működőképes legyen? MIk a az elkerülendő buktatók?
VÁLASZÁT KÖSZÖNÖM!
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-18
Tisztelt Zoltán!
1. Igen.
2. Ez nem befolyásoló tényező.
3. A műemlékekre speciális építési szabályok vonatkoznak, de az eladást ez a körülmény önmagában nem zárja ki.
4. ez sem zárja ki az eladást
5.
6. A társasház léte vagy nem-léte az eladás szempontjából nem bír relevanciával, hiszen a tulajdonos rendlekezési joga ugyanazokra jogosítja fel...
7. ezt nem értem
8. Nem tudom, hogy mi a cél, így nyilatkozni sem tudok!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

tibor 21263 számú kérdéseHajdú-Bihar2007-11-07
Tisztelt Tanácsadó!
Édesanyám élettársi kapcsolatban élt hat évig ami után élettársa 2007-ben elhalálozott.
Az élettárs halála előtt végrendelkezett ,melyben kikötötte hogy örökösei halála után édesanyámnak gondozási díjként egy általa mehatározott összeget kifizessenek az örökül hagyott ingatlan eladási árából.
A hagyatéki tárgyalás előtt az ingatlan felértékelésre került,a hagyatéki határozatban édesanyám járandósága rögzítésre került, úgy hogy őt az örökösök az ingatlan eladásakor kötelesek kifizetni.
A probléma az hogy az örökösök irreálisan magas áron kívánják az ingatlant eladni , így azt megvenni
nem akarja senki.
Kérdésem az , hogy édesanyám meddig köteles a pénzére várni,illetve az örökösöktől kikényszeríthető-e az ingatlan mihamarabbi,reális áron történő eladatása,vagy az hogy édesanyámat
az ingatlan eladásától függetlenül kifizessék.
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2007-12-07
Tisztelt Kérdező!

Az Ön által feltett kérdésre csak az üggyel kapcsolatos valamennyi irat birtokában tudnék pontos választ adni.

Amennyiben ennek szükségét látja, úgy irodámban - előzetes telefonon történő időpont-egyeztetés után - felkeresni szíveskedjék.

---
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4025 Debrecen, Piac u. 1-3. II. em. 15.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Nándor 21262 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2007-11-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kérdésem a következő:

Saját tulajdonú magyarországi ingatlan /lakóház/ értékesítésnél, milyen adózási eljárást kell követnem amennyiben végleg külföldre távozom. Értem azt, kell e az érték után adóznom vagy a kivándorlást igazoló okiratok igazolásával adómentességet élvezek.

Válaszát előre köszönvén.
Tisztelettel: B. Nándor
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2007-11-12
Tisztelt Nándor!
Ebben az esetben is kell adóznia.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
+36 42 402202
mail@drszegedi.hu

gábor 21261 számú kérdéseBudapest2007-11-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Szeretnék megvásárolni, egy kétlakásos kertes osztatlan közös tulajdon 2/4 részét, aminek használati megosztása, közjegyző előtt történt, a jelenlegi tulajdonosok között.
Az egyik 1/4 tulajdonos külföldön él, és nem megy el a Konzulátusra, hogy nyilatkozzon a (elővásárlási joga van) szándékáról. A kérdésem az lenne, hogy ilyenkor mi a teendő, és hogy ez a használati megosztás az ingatlan megvétele után érvényét veszti vagy sem?
Köszönöm
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-18
Tisztelt Gábor!
A megállapodás feltehetően nem veszíti hatályát az adásvétel követően, az ugyanis általában a jogutódokra is ki szokott terjedni.

Az elővásárlásijogosultnak nem kell mennie sehová, konzulátusra legkevésbé, csak a tájékoztatását ne mulasszák el, akkor már nem lesz akadálya a tulajdojjoguk bejegyzésének.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Eszter 21260 számú kérdéseVeszprém2007-11-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!

2000-ben végrendeleti örökösévé váltam egy lakásnak. A közjegyző ideiglenes hatállyal tudta átadni részemre az örökséget,mert a törvényes örökösök nem fogadták el a végrendeletet.Végül a Fővárosi Bíróság 2006-ban a felperesek keresetét jogerősen elutasította. A földhivatat 2007-ben jegyezte be a tulajdonjogomat.A lakást szeretném majd eladni,ezért kérdésem a következő:adózás szempontjából az Apeh melyik időpontot tekinti a tulajdonjog megszerzésének a 2000-t, amikor örököltem,vagy 2007-t,amikor a földhivatali bejegyzés megtörtént?Ehhez kapcsolodó kérdésem még,elfogadták-e azt a javaslatot,mely szerint 2008-tól nem lehet lakás eladás esetén a személyi jövedelemadó megfizetését elkerülni akkor sem,ha lakást vásárolnék .Elfogadták-e azt a javaslatot,mely szerint 2008-tól csak az 5 éven belüli lakás eladás lesz adóköteles.Válaszát köszönöm!
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2007-11-09
Tisztelt Eszter!
Az öröklési illeték kiszabásának alapja az öröklés időponja, vagyis az örökhagyó halálának bekövetkezte. A kérdése második felében szereplő adózásal kapcsolatos kérdésekben 2007 október elejéig nem született törvénymódosítás.

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Zsóka 21259 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2007-11-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Nem tudom mitévő legyek,mert a lányom mindenáron arra akar rákényszeriteni,hogy mondjak le az akkor még lakbéres lakásomró, amit a lányom később részletre megvásárolt, és így én a haszonélvező lettem.Egészségi állapotom közben annyira megromlott,hogy a legjobb megoldástúgy láttam ha beköltözöm a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonába,ami meg is történt és azóta nem hagy békémet, hogy mondjak le a haszonélvezeti jogról.Előtte úgy beszéltük meg, hogy kiadja a másfl szobás lakást albérletbe. Szives válaszát várom
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2007-11-12
Tisztelt Zsóka!
Ha lemond a haszonélvezeti jogáról, akkor csak a lánya, mint tulajdonos hozzájárulásával költözhet vissza a lakásba. A lánya az Ön hozzájárulásával kiadhatja a lakást a haszonélvezeti jogától függetlenül.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
+36 42 402202
mail@drszegedi.hu

Eszter 21258 számú kérdéseVeszprém2007-11-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!

2000-ben végrendeleti örökösévé váltam egy lakásnak. A közjegyző ideiglenes hatállyal tudta átadni részemre az örökséget,mert a törvényes örökösök nem fogadták el a végrendeletet.Végül a Fővárosi Bíróság 2006-ban a felperesek keresetét jogerősen elutasította. A földhivatat 2007-ben jegyezte be a tulajdonjogomat.A lakást szeretném majd eladni,ezért kérdésem a következő:adózás szempontjából az Apeh melyik időpontot tekinti a tulajdonjog megszerzésének a 2000-t, amikor örököltem,vagy 2007-t,amikor a földhivatali bejegyzés megtörtént?Ehhez kapcsolodó kérdésem még,elfogadták-e azt a javaslatot,mely szerint 2008-tól nem lehet lakás eladás esetén a személyi jövedelemadó megfizetését elkerülni akkor sem,ha lakást vásárolnék .Elfogadták-e azt a javaslatot,mely szerint 2008-tól csak az 5 éven belüli lakás eladás lesz adóköteles.Válaszát köszönöm!
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2007-11-08
Tisztelt Eszter!

Az öröklési illeték kiszabásának alapja az öröklés időponja, vagyis az örökhagyó halálának bekövetkezte.
A kérdése második felében szereplő adózásal kapcsolatos kérdésekben 2007 október elejéig nem született törvénymódosítás.
Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladásaCimkefelhő:
webdesign adófizetés ingatlan eladás esetén csereszerződés adatai ingatlan adásvétel bérleti szerződés ingatlanjogi problémák ajándékozási illeték öröklési illetékmentesség kereset visszavásárlási jog szerződésminta perköltség közös tulajdont megszüntető szerződés adatai ingatlanhirdetésAz ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.