ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
VViki 20986 számú kérdésePest2007-10-24
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Van egy bizonyos helyrajziszám, ami 2 részre van osztva és lekerítve mindkét részen 1-1 ház áll. Az én korábbi, 1989-es adás-vételi szerződésemen úgy szerepel, hogy az egész terület 500m2, aminek 1/4-ed része az enyém, a rajta álló házzal, a fennmaradó rész: 3/4-ed rész a szomszédé az ott levő házzal együtt. Most kint járt egy geodéta és szerinte az a rész, ami nekem van lekerekítve (immáron 20 éve), az nem az 1/4-ed résznek felel meg, vagyis nem 125m2, hanem 165m2. Milyen javaslata van erre a helyzetre? Milyen kompromisszumos megoldás létezik, hogy egyik fél se kerüljön rosszabb helyzetbe? A kerítés arrébb rakása sajnos nem megoldás, mert akkor az én részem lakhatatlanná válik. Igazából az lenne a kérdés, hogy ez így van 20 éve és anno így vette a szomszéd is, akit akkor ez nem foglalkoztatott és hogy nem lehetne-e, hogy így is maradjon? Valami kisajátítás vagy használati jog vagy valami hasonló nem létezik-e erre?
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-24
Tisztelt Viki!
Elég nehezen elképzelhető olyan megoldás, ami mindkét félnek megfelelő, és senkinek nem sérti az érdekeit. Megállapodhatnak úgy, hogy a jelenlegi használati viszonyokat fenntartják, de a többlethasználatát használati díj fizetésével ellentételezi.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Géza 20985 számú kérdéseHajdú-Bihar2007-10-24
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Hencida községben egy birtokvédelmi eljárás után a jegyző határozatot hozott, mely szerint a telekhatáromon meg kell építeni a kerítést a szomszédnak.A határozathozataltól el telt már egy hét is és úgy tünik , mintha a jegyző nem tudná mi a feladata.A kérdésem az lenne, hogy milyen módon tudok érvényt szerezni a határozatnak, amit természetesen a jegyző hozott, ha még a jegyző sem képes azt betartatni.Természetesen az én részemről az eljárást a megfelelő módon indítottam el és úgy gondolom , hogy a törvényt talán még egy ilyen kis községben is ismernie kell a jegyzőnek.
Válaszát előre is köszönöm.
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2007-12-21
Tisztelt Kérdező!

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint a jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát annak meghozatalától számított legkésőbb három napon belül végre kell hajtani akkor is, ha az érdekelt fél keresetet indított. A határozat végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.
A döntés végrehajtását a jogosult kérelmére, végzéssel rendeli el.
Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a végrehajtást a megindítására irányuló kérelem beérkezésétől számított öt napon belül el kell rendelni.
Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra irányul, a teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szerv
a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti,
feljogosíthatja a jogosultat, hogy a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégezze vagy mással elvégeztesse,
a jogosult kérelmére a kötelezettet a szolgáltatás pénzegyenértékének megfizetésére kötelezheti,
ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben eljárási bírságot szabhat ki,
a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt.
Az eljárási bírság ismételten kiszabható, ha a kötelezett a meghatározott cselekményt a bírságot kiszabó végzésben megállapított újabb határidő alatt nem teljesítette, továbbá ha a meghatározott magatartásra vonatkozó rendelkezést ismételten megszegi.
A végrehajtás módjáról a végrehajtást foganatosító szerv határoz, a felsoroltak közül azt az intézkedést kell megtennie, amely - az eset összes körülményét mérlegelve - a leghatékonyabban biztosítja a kötelezettség teljesítését.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4025 Debrecen, Piac u. 1-3. II. em. 15.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Edit 20984 számú kérdésePest2007-10-24
Tisztelt Ügyvéd ÚR!

Következő a kérdésem:

Szüleimnek Budakalászon van egy kb 25-30 millió értékű házuk. Ők is és én is ottlakom 4 tagú családommmal.(Tehát hatan)
Szeretném megvenni ezt a házat, úgy hogy a szüleimnek haszonélvezeti joga is maradjon és továbbra is ott éljenek ők is.
Tehát igy ,,lakottan,, milyen lenne a reális ár?, ez természetesen az illeték szempontjából fontos, s kb mennyi lenne az illeték ?
Félszocpolra jogosult vagyok -e, ha a 6 szobás házat fel akarom újitani, de bőviteni nem szándékozom? ( 2 gyerekem van, 33 éves vagyok).

Tisztelettel köszönöm segitségét Edit
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-24
Tisztelt Edit!
A lakottságra és a haszonélvezeti jogra tekintettel nyilván lehet a forgalmi értéket csökkenteni, ennek mértéke a haszonélvezeti jog értéke lehet - számítási metódus a www.ingatlanjog.hu tájékoztató rovataiban - és az így csökkentett érték után kellene 2, ill. 6 % illetéket fizetni az általános szabályok szerint. Félszocpolt nem vehte igénybe, ahhoz három gyermek "kellene".
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Eszter 20983 számú kérdéseHeves2007-10-24
Üdvözlöm Ügyvéd Úr!

Segítségét kérném abban kérdésben, hogy ingatlan eladáshoz kapcsolódó adózás esetén a lakásszerzési kedvezmény érvényesítésénél a "közeli hozzátartozó " tartalmazza-e a házastársat.
Érdekel azért, hogy házastársak esetén közös ingatlan eladásnál és új ingatlan vásárlás esetén ami már csak az egyik fél tulajdonában kerül, hogy alakul az adózás
dr.Boros László ügyvéd válasza2007-10-25
Tisztelt Ügyfelünk! A válasz igen. A házastársa, mint közeli hozzátartozója javára éppen úgy felhasználhatja a közös eladásból származó jövedelmét, mint ha Ön (is) vásárolna. Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Zoltán 20982 számú kérdéseSomogy2007-10-24
Tisztelt Hölgyem/Uram!

120 ha osztatlan közös földterületen (szántó, rét, erdő) a teljes tulajdon 20% a tulajdonomban van. Éltem a lehetőséggel, beadtam a kiméréshz szükséges iratokat és előre vállaltam (több tulajdonostárssal együtt) a kimérés költségeit. Mind a 6 fő, megegyeztünk abban, hogy ki, hol, milyen sorrendben szeretné kiméretni a területét.

Kérdésem a következő: Ahhoz, hogy 1/1-es tulajdonhányaddal az én területemet kimérjék, kell-e azon személyek írásos belegyezése, akik ugyan szereplenek a táblában, de ezidáig nem kérték területük kiméretését. Ők maradnának továbbra is osztatlan közösben.

Köszönettel, H. Zoltán
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd válasza2007-10-24
Kedves Zoltán!

Tekintettel arra, hogy a kimérés folytán az osztatlan közös tulajdon az Ön
és tulajdonostársai vonatkozásában megszűnik, kell mindegyik tulajdonostárs
hozzájáruló nyilatkozata.

Üdvözlettel:
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Anikó 20981 számú kérdéseHeves2007-10-24
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Köszönöm a választ. A kérdésem kicsit változott, mert közben újabb informásiókat kaptam. Mint magánszemély szeretnék lakást eladni és persze venni is másikat kicsivel nagyobb értékűt. A napokban hallottam, hogy változtazni akarják az adózást. Aki 5 éven belül eladja a házát (lakását), annak adóznia kell azután, ha vesz érte ha nem. 25 % az adó. Ezt az SZJA-val kell befizetni. Eddig nem kellett, ha vett érte másikat a személy, de most ezt hallottam, hogy akkor is kell 5 éven belüli eladáskor. Ezt tényleg bevezetik? Ha sikerül az idén eladnom, akkor rám ez gondolom nem vonatkozik. Szeretnék kicsit nagyobb lakást venni, de ha ez bevezetésre kerül, akkor nem tudok, mert ha az adót befizetem nem marad pénzem elgendő az újabb lakásra. Ezt szeretném kérdezni. Jól értelmezem az új törvényt?

Köszönöm
Anikó
dr.Boros László ügyvéd válasza2007-10-26
Tisztelt Anikó! Nekem is hasonló információim vannak a tervezett módosítással kapcsolatban. Ez jelenleg még csak egy tervezet, de nem árt figyelembe venni. Ha elfogadják, de Ön még a hatályba lépése előtt adja el a jelenlegi lakását (és a szerződést be is nyújtják a földhivatalhoz), a módosítás Önre még nem fog vonatkozni. Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

József 20980 számú kérdéseBudapest2007-10-24
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Érdeklődni szeretnék, amennyiben használati megosztásnál a másik tulajdonos nem írja alá a megosztási szerződést, bíróságra vihetem e és ezt a keresetet elutasíthatja e a bíróság?
Kérdésem még az lenne, hogy kinek kell a per költséget fizetni és hozzávetőleg mekkora nagyságrendű?

Köszönöm türelmét és válaszát.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-18
Tisztelt József!
Igen, bíróságra "vihető" az ügy, a költségek vonatkozásában pedig feltehetően az ügyvédi munkadíj a legjelentősebb elem, amely ügyvédenként változó lehet.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szabolcs 20979 számú kérdéseBudapest2007-10-24
Tisztelt Ügyvéd úr!

Tanácsot szeretnék kérni. A szüleim szeretnék átíratni a lakásukat a nevemre úgy, hogy nekik a haszonélvezeti jog megmaradjon. Mi ilyenkor a teendő és kb. mennyibe kerül egy ilyen átírás?Lakás értéke kb 9,5 millió forint.

Köszönettel:
Szabolcs
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-18
Tisztelt Szabolcs!
Ajándékozás vagy adásvétel lehet a két legkézenfekvőbb jogcím, mindkét esetben ügyvédi közreműködésre lesz szükség, és mindkét megoldás esetén illetékfizetési kötelezettség merül fel, amelynek pontos mértékét a szülők,mint haszonélvezők életkorának ismeretében lehetne pontosan meghatározni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ágnes 20978 számú kérdésePest2007-10-24
Tisztelt Ügyvéd úr!
Véleményét szertném kérni a következőben!
Ön szerint milyen törvényre hivatkozva jogosult egy Pest megyei önkormányzat arra, hogy saját tulajdonú - szám szerint 600 - belvárosi ingatlanra egyik napról a másikra elővásárlási jogot jegyeztessen be.?
Erről egy tulajdonos sem kapott értesítést, csak a földhivatalban szerzett róla tudomást. Ott az előadó hölgy csak annyit tudott, hogy testületi gyűlésen hozták meg ezt a döntést.
Az önkormányzatban az 1997.évi 78-as törv. 25.§-ára hivatkoztak.
Szeretném tudni, hogy ez mit takar és Ön szerint az önkormányzat által tett lépés jogos e.
Tisztelettel: Ágnes
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-18
Tisztelt Ágnes!
Jogos lehet, de a részletek ismerete nélkül ennél többet nem tudok mondani.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Piri 20977 számú kérdéseVeszprém2007-10-24
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A kérdésem a következő . Mit lehet tenni abban az esetben, ha a szüleink által több tulajdonos részére eladott ingatlanból pár négyzetméter papíron a nevünkön illetve édesapánk és nőverem nevén maradt. A valóságban 1976.-ban és 1977.-ben az egész terület eladásra került és csak évek multán derült ki, hogy valami hiba folytán 32 négyzetméter megmaradt papiron. Apánk időközben meghalt és mi hárman megörököltük a semmit, mert a valóságban senki nem tudja megmutatni hol van a területből az a tulajdonrész ami a mienk. A vevők annak idején amikor megvették lekerítették és használják azota is. Mi a terület közelében sem voltünk 30 éve, de folyamatosan kapunk értesítéseket, hol épitésügyi hatóságtól, hol bíróságtól és nagyon kellemetlen ez nekünk.
Kérelmet nyújtottunk be a földhivatalhoz, de okirat hiányában nem törölnek bennünket, pedig csak a mi tulajdonrészünket a vevők között szét kellene osztani és minket törölni.Azt sem tudjuk ki használja, mert mindenki az általa megvettet használja,de akkor holvan a maradék ami a mi nevünkön van papíron?
Fizettünk a semmiért örökösödési illetétek, mert a közjegyző azt mondta ezt ott nem lehet lerendezni ezt meg kell örökölnünk, nem szeretnénk még fizetni azért is hogy a semmi a nevünkről lemenjen. Kérem adjon tanácsot, mit tudnánk csinálni?
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2007-10-25
Tisztelt Piri!

A tulajdoni lapok ismeretének hiányában csak vélelmezni tudom, hogy önök közös tulajdonban vannak a vevővel, és korábbi szerződés-szerkesztési hiba miatt maradt a nevükön egy kisebb tulajdoni hányad.

Az ügy lerendezésének több módja is van, egyrészt a használók indíthatnának elbirtoklás megállapítása iránt pert a bíróság előtt, másrészt -és ez azért jóval gyorsabb megoldás mint a perindítás- Önök, mint örökösök odaajándékozhatják tulajdoni hányadukat a vevők részére (akik korábban a területet megvették)Az ajándékozás folytán önöknél jövedelem nem keletkezik, így adófizetési kötelezettségük sem lesz, a megajándékozottnak viszont ebben az esetben is kell majd illetéket fizetnie, csakúgy, mint az elbirtoklásnál.

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Karsai Zsuzsanna 20976 számú kérdésePest2007-10-24
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Pécsi ingatlanomat a férjemmel annó úgy vásároltuk, hogy annak tulajdonosaként csak ő szerepelt, vásárlásához való hozzájárulásom bizonyítékaként egy ügyvéd előtt tett hivatalos nyilatkozat szolgált. A válásunkat kimondó határozat alapján, a bíróság megitélte a ház vásárlásához való hozzájárulásom arányában a tulajdonrészem telekönyvezését, vagyonközösség címén. Ezt a megoldást az ügyvédem tanácsára választottam, mert félő volt, hogy ha csak mint anyagi tartozás szerepel a volt férjem részéről, a ház felett pedig egyedül rendelkezhet, eltulajdoníthaja úgy, hogy a részemet nem fizeti ki és végrehatjtani sem lenne min. A ház még mnindig nem talált vevőre, viszont az APEH küldött nekem a minap egy fél milliós fizetési meghagyást, mivel az ügy ismerete hiányában, tévesen úgy ítélte meg, hogy én a tulajdonrészemet a válási határozat alapján a férjemtől megvásároltam. A válóperes ügyvédem szerint fellebbezéssel kell élnem, a kérdésem viszont az, hogy miért fizessek én 20.000 Ft-s eljárási illetéket, mikor ők hibáztak? Nem mentesülhetek alóla, főleg, hogy egyedülálló anya vagyok, és jelenleg munkahelyem sincs, ezért fokozottan kényesen érint az, hogy ekkora összeget kell fizetnem mások hibájából.
Köszönettel,
K.Zsuzsa
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-18
Tisztelt Zsuzsanna!
Az okirat ismerete nélkül nem tudok érdemben nyilatkozni, akár jogos is lehet az illeték kivetése, mint ahogy az ellenkezője is.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szilvia 20974 számú kérdéseBudapest2007-10-24
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Az lenne a kérdésem, hogy az albérletbe kiadott lakás bérlője ideiglenesen szeretne bejelentkezni, hogy a munkanélküli segélyét oda küldhessék. Szeretném tudni, hogy létezik-e arra megoldás, illetve mi lenne az, hogy oda kaphassa a segélyt anélkül, hogy be lenne jelentve.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-18
Tisztelt Szilvia!
A bérlő igénye jogos, valóban szüksége lehet bejelentett lakcímre, de ez számára a birtoklás vagy a tulajdonlás kapcsán semmiféle többletjogot nem jelnt, így Ön sem vállal ezzel kockázatot.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsóka 20973 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2007-10-24
Tisztelt Ügyvéd Úr!
1992-ben érvényes építési engedéllyel a szüleim építettek a nevünkre egy házat.
Az engedélyek a férjem és az én nevemre szóltak, az ő házukkal közös nagy telken egy különálló házat építettek. A lakhatási engedély is a mi nevünkön van.A telekkönyvi hivatalban valamilyen oknál fogva nem lett akkor az épület bejegyezve.Nem is foglalkoztunk vele, mert az építkezés teljes lebonyolítása,fizetése a szüleim gondja volt.
Most a házasságunk inog. A férjem az építési és lakhatási engedély /ami a mi nevünkre szólt/ miatt úgy gondolja, van valami köze ehhez a házhoz.
Ismétlem, nincs bejegyezve ez a 2. épület.

Az a kérdésem, hogy van-e valami köze a férjemnek ehhez a házhoz, amibe mi nem is adtunk egyetlen fillért sem,valamint ha ennyi év után a 1992. évi lakhatási engedély alapján kérjük a bejegyzést kell-e fizetni illetéket és kinek.
Ismétlem a szüleimé volt eredetileg is a telek, ők építették a 2. házat rá, de a mi nevünkre. Ez valójában az ő házuk.Az más dolog, hogy az összes engedély, közmű stb. a mi nevünkön van. Mindig mindent ők fizettek, minden számla a mi nevünkön van, de egy általános megbizást adtunk 1992-ben, hogy a házzal kapcsolatos összes ügyintézés, pénzfizetés, pénzfelvétel stb.
az ő gondjuk.Ezt a megbízást 2 tanú előtt mind a ketten aláírtuk.
Szerintem kétség nem fér hozzá, hogy a szüleim tulajdona, de nem tudom ,mit mond a jog.

Nagyon várom a tanácsait, hogy lehet rendet tenni a tulajdon és az ingatnyilvántatás szerint is.

Köszönöm előre válaszát
Zsóka
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2007-11-07
Tisztelt Zsóka!

Amennyiben a szülők építették az ingatlant, és Önök ehhez anyagilag nem járultak hozzá, természetesen az engedélyek ellenére a szülőké a ház. A telekkönyvi rendezés úgy törénhet, hogy először készíttetni kell u.n.épületfeltüntetési vázrajzot földmérő segítségével, aki a térképen az új épületet is feltünteti, amit a Földhivatal rávezet az ingatlan-nyilvántartási térképre, és a tulajodni lapon is "két lakóház" megjelöléssel fog szerepelni az ingatlan, de tulajdonosokat ez a változás nem érinti, tehát továbbra is a szülők lesznek . Kell ehhez a használatbavételi engedély is. Amennyiben a férjnek tulajdoni igénye van,ezt perben kell érvényesítenie de, sajnos az építési engedéllyel és a használatbavételi engedéllyel szemben Önöknek kell bizonytani, hogy kinek a pénzéből készült a ház, ami persze megvalósítható.

Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

Katalin 20972 számú kérdéseBudapest2007-10-24
Tisztelt ügyvéd úr!
Sógornőm idén el akarja adni ingatlanát, és valószínűleg csak jövőre vesz újat. Egy ügyvédtől azt a tájékoztatást kapta, hogy nem csak a jövő május 20-ig az SZJA bevalláskor kell befizetnie a keletkezett jövedelemadót, hanem idén december 20-ig fel kell töltenie az adó 90 %-át. Sógornőm magánszemélyként adja el az ingatlant. A jövő évi adóbefizetést eddig is tudtuk, de az éven belüli adófeltöltésről én eddig csak cégeknél hallottam.
Kérem tájékoztasson , ha ilyen értelmű rendelkezés is van újabban, vagy valamit félreértett az ügyvéd?
Köszönettel
Katalin
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-18
Tisztelt Katalin!
Nincs adófeltöltési kötelezettség.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Katalin 20971 számú kérdéseBudapest2007-10-24
Tisztelt Ügyvédúr!

A következő kérdésemre várom válaszát:

9 éve vásárolt társasházi öröklakást adok el és a kapott összeg mintegy 2/3-t másik lakóingatlan vásárlására fogom fordítani.
A különbözetként fennmaradó összegre kell-e adót fizetnem ?

Köszönettel:

katalin
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-18
Tisztelt Katalin!
A jövedelem és az adó számítási metódusát megtalálja a www.ingatlanjog.hu oldal adózásról szóló tájékoztató rovataiban.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Cimkefelhő:
webdesign drágaköves ékszer ingatlanhirdetés haine online ingatlanjog iphone speaker ügyvéd cégjogAlbérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása