ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Viktória 20611 számú kérdéseBudapest2007-10-04
Tisztelt Nagy Zoltán ügyvéd úr!
Tanácsát szeretném kérni. Édesanyám eladta a lakó ingatlanát , ez évben, 14MFt. Szeretnénk egy vízparti házat vásárolni , ezen összeg erejéig. A ház üdülőnek van minősítve. Még nem tudom , hogy áttudom -e minősítettni lakó ingatlanná. Kérdésem :
1.Üdülőnek minősített ház vásárlása esetén , milyen illeték és adó kötelezettség keletkezik ?
2.Ingatlanná minősítés esetén , nem keletkezik illetés , adó kötelezettség , jól gondolom ?
3.Tulajdon jog helyett , haszonélvezeti jogot szerezne Édesanyám a házra , milyen illeték és adó kötelezettsége keletkezik ? Ilyen esetben , számít -e , hogy ülülő vagy ingatlan esetén szerez haszonélvezeti jogot , van -e különbség ?
Édesanyám 62 éves.

Nagyon köszönöm válaszát !
Tisztelettel : K.Viktória
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztetl Viktória!
1. a vásárlásnál illetéket kell fizetni(10 %), az eladás után pedig adót megszerzett jövedelem után, a jövedelem és az adó számítását megtalálja a www.ingatlanjog.hu oldal adózásról szóló rovataiban.
2. Igen, de csak akkor, ha Ön már lakóingatlanként veszi meg, azaz a jelenlegi tulajdonos végzi el az átminősítést.
3. A válasz megegyezik az 1. kérdés kapcsán adott válasszal, ill. ha lakóházként vásárolják, akkor adót nem kell fizetnie, illetéket viszont igen, bár annak mértéke 2, és 6 % lesz.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Péter 20610 számú kérdéseBaranya2007-10-04
Tisztelt Ügyvédnő!

Osztatlan közös tulajdonú ingatlanban lakom ( 2szintes családi ház alsó szintjén 4/10 tulajdoni hányaddal lakó tulajtárs+felül jómagam 6/10-es tulajdoni résszel+az udvar, melyre van használatmegosztási megállapodás). Alsó lakó eladja a lakását, az új vevő pedig - mint építési vállalkozó - fel akar húzni a mostani házunk helyett egy újat (persze háromszor ekkorát), amelyben biztosítana számomra is egy ugyanakkorra lakást, mint a mostani. Bizalmatlan vagyok és ezen ajánlatát nem fogadom el, ill. elővásárlási jogommal sem tudok élni mivel rokkant nyugdíjas vagyok.

Kérdéseim a következők lennének:

1. Megteheti -e új vevő, hogy felhúz 1 harmadik szintet a padlás helyére? Ha igen - akkor ez teljesen az ő tulajdonába kerülne -e?

2. Kötelezhető -e arra, hogy építkezzen a kizárólagos használatában lévő udvarrészén (hiszen nagy a telek) és ne a "fejem fölé", megszüntetve a padlást melyre amúgy is csak az én lakásomból lehet felmenni?

Előre is köszönöm válaszát
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2007-12-10
Tisztelt Péter!

Elnézését kérem a megkésett válaszért!

Kérdésére a közös tulajdon szabályai adnak választ. A Polgári törvénykönyv alapján a tulajdonostársnak tulajdoni hányada arányában van szavazati joga. A rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz a tulajdonostársak egyhangú határozta szükséges. A tulajdonostársa az Ön beleegyezése nélkül, sem új szintet, sem az udvaron új épületet felhúzni nem jogosult.
Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Tóth Péter 20609 számú kérdéseBudapest2007-10-04
Tisztelt Cím!
Új építésű tárasházi lakást vásároltam Bp VIII. ker-ben, melyet szerződés szerint 2007 április 30-án kellett volna átadni. Az átadás közel három hóhapot késett. A szerződés szerint az eladó kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a környéken bérelhető hasonló kategóriájú lakás havi bérletével egyező összeg, minden késedelmes hónap után. A lakás átadása /2007. július 10./ óta az eladó többszöri hivatalos formában megküldött felszólítás ellenére nem hajlandó fizetni. Kérdésem, hogy milyen módon tudom a követelésem érvényesíteni. Polgári nemperes eljárásban érvényesíthető e a követelésem, ha igen hova és milyen dokumentumot kell beadni. Tekintettel arra, hogy az eladó egy projekt cég fenn áll a veszélye, hogy megszünteti a céget mivel a beruházás befejeződött. Van e mód arra, hogy ezt meggátoljam addig, amíg nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét.

Köszönettel:
Tóth Péter
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Péter!
A követelését fizetési meghagyásos eljárásban kitöltött formanyomtatvány útján - feltehetően a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál - vagy peres eljárásban kereset útján - ugyanott - tudja kezdeményezni. A cég megszűnése ellen sajnos nem tudok megfelelő védelmet ...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Engelbrecht Amanda 20608 számú kérdésePest2007-10-04
Tisztelt Ügyvéd úr!

A következő kérdéssel fordulok önhöz:
Három éve vásároltam egy egy új építésű társasházi lakást Érden 11.200.000 ft-ért, most pedig eladom 15.000.000 ft-ért. Mivel van, hol laknom, nem szeretnék új ingatlant vásárolni, azért az érdekelne, milyen költségek terhelnek, ha nem vásárolok másik ingatant.
Válaszát előre is köszönöm!
Amanda
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Amanda!
Az eladáson realizlt jövedelem után 25 % adót kell fizetnie, amelynek pontos számítási metódusát megtalálja a www.ingatlanjog.hu oldal adózásról szóló tájékoztató rovataiban.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Edit 20607 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2007-10-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Építési telket vásároltam, illeték megfizetésének felfüggesztését kértem, amely 2008.júliusában fog lejárni. Kérdésem az, hogy amennyiben a lakóház felépítése 4 éven belül nem valósul meg, illetve nem tudok használatbavételi engedélyt felmutatni, lehet-e további illetékfizetési felfüggesztést kérni.

Köszönöm,
Üdvözlettel,
Edit
dr.Farkas László válasza2007-10-19
Tisztelt Edit!

A lakóház felépítésének igazolása érdekében az ott meghatározott 4 éves határidő elteltét követő 15 napon belül az állami adóhatóság megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes építésügyi hatóságot. Amennyiben az építésügyi hatóság igazolása szerint a lakóházra a vagyonszerző nevére a használatbavételi engedély kiadása megtörtént, az állami adóhatóság a megállapított, de a megfizetés tekintetében felfüggesztett illetéket törli. Törli az állami adóhatóság az illetéket akkor is, ha a 4 éves határidőn belül a vagyonszerző a nevére szóló jogerős használatbavételi engedéllyel igazolja a lakóház felépítését.
Ha a 4 év eltelt, és a használatbavételi engedély kiadására nem került sor, az illetéket az eredeti (4 évvel azelőtti) időponttól számított késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni.


Tisztelettel
dr.Farkas László ügyvéd
9022 Győr, Czuczor Gergely u. 15. fszt. 5.
+36 96 524756

drfarkasl@netquick.hu

Gyöngyi 20606 számú kérdéseBudapest2007-10-04
3. kerületben lakunk családi házban. Házunk szabadonálló, kerttel körülvett, nagytelkes körzet. Az egyik szomszédunkban szintén családi házban naponta du.-án 4h körül egy zenekar rockzenét kezd el próbálni, gyakran hétvégeken is délutáni órákban. Bezárt ablakok mellett is zaj van, a kertben kifejezetten zavaró. Ablakot nyitni nem lehet, mert olyan hangosak, hogy az énekest érteni lehet mit énekel. Mit tehetünk, hogy abbahagyják? Hova fordulhatok?

Válaszát előre is köszönöm.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Gyöngyi!
Az önkormányzat jegyzőjénél tett bejelentés, ill. birtokvédelmi eljárás lehet a megoldás, de a sikerét ennek sem lehet garantálni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ildo58 20605 számú kérdésePest2007-10-04
Tisztelt Ügyvéd úr!
Tavaly lettem egy 9 lakásos régi építési társasház közös képviselője. Mivel ez a ház helyi értékvédelmi támogatás alatt áll, az önkormányzat a felújításra és a tervezésre max. évi 1,5 mill. Ft-tal támogatná a ház felújítását, amennyiben a társasház is rendelkezik ekkora összeggel.
A Társasházat úgy vettem át, hogy semmiféle könyveléssel nem rendelkezett, bár már volt bankszámlája. Ez azóta már megoldódott. A lakók közül többen szeretnénk, ha önkormányzati támogatással felújíthatnánk az épület tetőzetét (Tűzfal majdnem ráomlik a mellettünk lévő óvodára). Már többször napirendre tűztük, írásbeli szavazás is volt legutóbb, melynek eredményeképpen a 9 tagból 2 lakás nem akarja a felújítást oly módon, hogy eladjuk a tetőteret vállalkozónak,aki cserébe felújítja az épület tetőzetét. homlokzatot, lépcsőjházat stb. A 2 lakástulajdonos kb. 2000-ben a saját lakása felett lévő tetőteret beépítette, saját maga pénzéből rendbehozta ezt a tető és honlokzatrészt. Mivel ez a házrész az L alak szárában található, így őket ezentúl nem fenyegeti az a veszély, hogy leesik a tűzfal az utcára. A nagy tető , amelyik 3 földszinti és 3 emeleti lakás felett van, ez a 6 lakás hajlandó eladni a fölöttük lévő tetőt a felújítás érdekében, amihez már kivitelezőt is találtunk.
Sajnos a 2 beépített tetőtérről a Társasház semmiféle dokumentációval nem rendelkezik, az is lehet, hogy építési engedély nélkül csinálták a tulajdonosok, mert építési vállalkozók.
Ennek a 2 tulajdonosnak az a személyes véleménye, ha nekik volt pénzük megcsinálni a tetőt, akkor a többiek is adják össze az saját fejük felett lévő tető átrakásának árát. Jelenleg azt sem tudjuk, akkor mennyibe került a tulajdonosok által a társasház ezen részébe invesztált összeg.
Kérdésem: kötelezheti-e a társasház arra a 2 tulajdonost, hogy a beinvesztált összegről hivatalos tájékoztatást adjon a társasháznak?
VAgy ez már elévült, mert meghaladta az 5 évet?
Ha semmiképp sem tudunk velük megegyezni, dönthet-e az un. nagyházban lakó 6 tulajdonos arról, hogy kiválik és önálló társasházat alapít, csak un. szolgalmi utat enged a másik 3 tulajdonosnak. De akkor hogyan fog megoszlani a közös udvarrész? Az egész helyzet még bonyolódik azzal is, hogy eddeg sem SZMSZ, sem házirend nem készült. Az udvart ez a 2 vállalkozó "használja":keverőgépek, állványzat stb., amiért eddig semmilyen bérleti díjat nem fizettek. Továbbá a közös udvarból 4 lakó un. saját udvart zárható kerítéssel leválasztott, melyet az alapító okirat nem tartalmaz.
Ön mit javasol, mik legyenek az első lépések, amelyekkel a társasház közgyűlése és mint közös képviselő foglalkozzam? Hogyan lehetne a leghamarabb elérni a felújítást. Sok a kisnyugdíjas a házban, saját erő minimális. Ezért gondoltunk a tetőtér eladására. De ha nincs meg a 4/5-s többség nem léphetjük meg.
Köszönöm válaszát:
ildo58
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Ildo!
Egy perben éppenséggel kérhetnék a tájékoztatást a korábban befektetett összegekről, de nem tudom, hogy ezzel mennyiben lennének jobb helyzetben...
Új társasház alapítását az elmondottak alapján eléggé kizártnak tartom...
A használat kapcsán kérhetnének használati díjat vagy még inkább kérhetnék - feltehetően már csak bírósági úton - a többelthasználattal való felhagyást.
Én elsőként a többlethasználatot javasolnám rendezni, bár az lehet, hogy mérgezné a viszonyokat.
A felújítás kapcsán és a tetőtéreladás kapcsán eléggé pattjellegű a helyzet, mert valóban nem kényszeríthető ki a vonakodók hozzájárulása, tehát itt inkább a békés és kölcsönös megállapodás vezethet eredményre.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Kriszti 20604 számú kérdésePest2007-10-04
Tisztelt ügyvéd úr !Még élő nagymamámnak a háza 2/4 részben a saját ,1/4 -1/4 részben édesapám és nagybátyám tulajdona és nagymamának haszonélvezeti joga van rajta.Édesapámnak sajnos csak hetei vannak hátra .Úgy tudom a gyerekei ,az öcsém és én örököljük a házrészt utána .A probléma az ,hogy édesapámnak új felesége van ,aki nem tart jó kapcsolatot a nagyival és úgy tudom, őt özvegyijog illeti majd meg a házra(házrészre) ,ha a mama meghal .Valóban így van -e ?Van -e lehetőség arra,hogy a mamám eladja a házat ,illetve bármilyen módon megakadályozzuk az új feleség haszonélvezetét ?
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Kriszti!
Vaólban megilleti az özvegyi jog a túlélő házastársat az Önök által öröokölt vagyontárgyon, amelynek azonban a megváltását kérhetik a hagyatéki tárgyalásban, de ekkor hárman egyenlő arányban öröklik majd az édesapja hagyatékát.
Az eladás elvileg megoldás lehet ennek részbeni elkerülésére, de a pénzre vonatkozóan ugyanaz a helyzet, tehát azon is keletkezik özvegyi jog, bár a megváltás jóval egyszerűbb lesz...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Icu 20603 számú kérdéseCsongrád2007-10-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Nővérem 2006 februárjában elhunyt. Mivel leszármazottai nem voltak, édesanyám és örököltünk utána. Sajnos édesanyám is elhunyt 2006 decemberében. Addig viszont a nővérem hagyatéki eljárása nem zárult le, tehát hagyatéki illetéket nem fizettünk. Ebben az évben én már kifizettem a rám eső hagyatéki lletéket. Az a kérdésem, hogy az elhunyt édesanyám helyett nekem kell az illetéket megfizetni? Fura a dologban az, hogy azt az ingatlanrészt, amit édesanyám örökölt a nővéremtől, én örököltem tovább édesanyám után. Tehát ugyanazon ingatlanrész után akkor kétszer fizetünk örökösödési illetéket? Mi ilyenkor a teendő?
Válaszát előre is köszönöm!
dr.Agod Sándor válasza2007-10-19
Tisztelt Hölgyem!
Jelen esetben sajnos kétszer kell ugyanazon ingatlan tulajdoni hányad után illetéket fizetni, ugyanis az édesanyja által jogilag megörökölt tulajdoni hányad után fizetendő illetéket is Önnek kell megfizetni, mint hagyatéki terhet.
Tisztelettel
dr.Agod Sándor ügyvéd
6723 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 16. fszt. 6.
+ 36 62 450-267

agodiroda@freemail.hu

Hajni 20602 számú kérdéseSomogy2007-10-04
Tisztelt Ügyvéd Nő!

Édesapám 2006 novemberében halt meg. Most történt meg az ingatlanok értékelése, amelyben olyan erdő területek is szerepelnek, amelyeket édesapám a kárpótlások után értékesített. Az ingatlannyilvántartásban még mindig az Ő nevén szerepel. Ilyen esetben továbbra is az Ő tulajdonában lenne, és nekünk meg kell fizetni utána az öröklési illetéket? Mi a teendő?

Köszönöm válaszát!
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd válasza2007-11-07
Kedves Hajni!

Ha ismerik azokat a személyeket, akik részére az értékesítés történt, akkor mód van arra, hogy ők a hagyatéki eljárásba bekapcsolódjank, és ezen eljárás során Önök a tulajdoni igényüket elismerhetik. Ez esetben ezek után az ingatlanok után nem kell öröklési illetéket fizetni.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

agnes 20601 számú kérdéseHeves2007-10-04
udvozletem,megkerdeznem az ugyved urat/not,hogy elvaltam 2001.es a lakas felet arban megkaptam,akkor 2M500e-ft-ot,2003-majusaban vettem egy ingatlant,de a haszonelvezetet a mostani ferjemre irattam .2003.juniusban megeskudtunk.-akkor rogton,addig nem volt baj mig kissebbfajta tartozast nem csinalt,a tartozasat ismet rendeznem kellett,de hogy meg ne ismetlodjon meg a haszonelvezetrol lemondana,arban erdeklodnenk mennyibe kerul?es a haszonelvezet helyett mien lehetoseget javasolna?mert elozo hazassagombol,20eves, lanyom van-es 6eves fiam is,nem akarok senkinek rosszat,-csak attol is felek nehogy egyszer annyit kaszaljon a banktol,hogy eluszon ami van.neki nics csaladja,es azt sem akarom,hogy ebbol bajunk legyen,nyugdijjas vagyok 20eve.nagyon szepen megkoszonom kerem valaszoljon.meszaros agnes
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

János 20599 számú kérdéseBudapest2007-10-04
Tisztelt Ügyvéd- Nő/Úr!
A kérdésem az építőközösség, valamint az ezzel kapcsolatos közös tulajdon fenntartásával kapcsolatos.
2002-ben mint kisbefektető csatlakoztam egy építőközösséghez, egy ipari/irodai ingatlan megépítése céljából. A szerződés módosításával én is az építőközösség tagja lettem. A szerződés szerint és (a társasházi törvény szerint is) a használatbavételt követő 30 napon belül társasházzá kellett volna alakítani az építőközösséget. Ez két tulajdonostárs miatt nem jött létre. nevezzük őket A és B tulajdonosoknak. "A" tulajdonostárs egy Rt és tulajdonosa részben "B" tulajdonostársnak aki egy KHT. Ők a többségi tulajdonosok. SZóbeli és írásbeli felszólítások ellenére sem ültek tárgyalóasztalhoz, a társasház megalapításának ügyében. A használatba vételi engedély 2003-ban jogerőre emelkedett. A társasház létrejötte hiányában az ingatlan osztatlan közös tulajdon maradt a mai napig. Az ingatlani tulajdonrészem így gyakorlatilag értékesíthetetlen volt, az érdeklődők futva menekültek amikor rákérdeztek a tulajdonviszonyokra. Bizonyos okokból mégis értékesítenem kellett az ingatlanrészemet, de csak egy tulajdonostársnak tudtam eladni 2005-ben aki nyomott áron a bekerülési ár alatt vette meg. Keletkezett-e érvényesíthető, bizonyítható károm a nagy tulajdonosok magatartása miatt, akik nem voltak hajlandóak a társasház megalapítására.
Amsik kérdés, azzal kapcsolatos, hogy "A" tulajdonos magához ragadta az ingatlan fenntartással járó feledatok elvégzését. Az Ő nevére jöttek a közüzemi számlák, és Ő számlázta tovább ezeket a költségeket, annak ellenére, hogy nm állapodtunk meg erről. A továbbszámlázás alkalmával nem csupán a költségeket, annak többszörösét hárította át
a többi tulajdonostársra úgy hogy nem hajlandó elszámolni a valódi költségekkel. Pl. gondnokot vett föl, aki a munkája 99%-ában "A" tulajdonos érdekeit szolgálja, a többi tulajdonos részére csupán a villany-almérők leolvasását végzi, mégis a teljes költségét (bér+járulékai) áthárítja valamennyi tulajdonos társra, legalábbis ezzel próbálja magyarázni a "közös tulajdon fenntartására" beszedett horribilis költségeket.
Pusztán a fűtés tekintetében négyszeres az áthárított összeg.
Kérdés: van-e joga nyereségre szert tenni, a jelenlegi építőközösségi állapotban, ill. előzetes megállapodás hiányában olyan költségeket finanszírozni és áthárítani amelyek jelentősek és nem közvetlenül az ingatlan fenttartásával kapcsolatosak.

Üdvözlettel: Kutsos János
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztetl János!
1. A kártérítési igényt nem látom megalapozottnak, de nem vagyok biztos benne, hogy ennyi info birtokában megalapozott-e a válaszom.
2. Nincs ilyen joga, a közös tulajdon fenntartása kapcsán a tulajdonostársaknak együtt kellene működni, amelynek ez nyilván ellentmond, de itt a megoldás a közös tulajdon megszüntetése iránti per lehetett volna, amelynek keretében kérhette volna a társasházasítást is. A túlzott költségek kapcsán egyébként jogalap nélküli gazdagodás címén megállhatna egy peres igény, kérdés, hogy mennyiben tudja ezt bizonyítani egy bírósági eljárásban.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Angéla 20598 számú kérdéseBudapest2007-10-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos a kérdésem.
Elváltam és a volt férjemmel közös (1/2-1/2 arányban) ingatlanunk sorsát oly módon rendeztük, hogy én kivásároltam az ő 50 %-át. Ehhez a kivásárláshoz banki hitelt vettem fel. Volt vagyoni perünk, ami megegyezéssel zárult, (kizárólag ez az ingatlan volt a per tárgya) és ott a Bíró nő felhívta a figyelmünket arra, hogy a házassági közös vagyon megszüntetése során történő kivásárlás illetékmentes. Most kaptam kézhez az Illeték Hivatal levelét, ahol kiszabták az illetéket. A kérdésem tehát az volna, hogy valóban jogos ez az illeték? Ha igen, akkor milyen könnyítésre esetleg mentességre van mód. (6 éves kisfiammal élek ketteseben és a felvett hitel törlesztése mellett egy 650 ezer Ft-os illetéket nem igazán tudnék kifizetni, de 15 napon belül semmiképp. PLd.: Ezért adjam el az ingatlant aztán pedig adózzam le a nem lakásra fordított öszeget?) Válaszát előre is köszönöm! Üdvözlettel: A.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt Angéla!
Az illetékmentesség tulajdonképpen igaz, de hogy a szerződést hogyan értelmezte az illetékhivatal, már más kérdés. Ha az ön számára kedvezőtlenül - a jelek szerint - akkor részletfizetési iránti kedvezményt kérhet, ill. megpróbálozhat a csökkentés vagy törlés iránt is, de azzal kapcsolatban ne legyenek hiú reményei. Mindkét megoldáshoz a vagyoni jövedelmi viszonyokat vizsgálja az IH.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

László 20597 számú kérdéseNógrád2007-10-04
Tisztelt dr. Nagy Zoltán!

Olyan fekvésű a telkünk, hogy az utcafronti jobb oldali kerítés a merőleges utca telkeinek a hátsó oldalával határos. 6 db telekszomszédunk van a jobb oldalon, mindenkinek a hátsó oldala, kb. 100 méteren.
Azt szeretném megtudni, hogy ilyen esetben kinek a kötelessége a kerítés, kerítések megépítése, állagmegóvása.
(Itt olvastam, hogy a jobb oldali kerítés megépítése a telektulajdonos feladata, kérdés, hogy ebben az esetben is így van-e, illetve kinek kell megépíteni a hátsó oldali kerítést alap esetben?)

Üdvözlettel és köszönettel:
Toma
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-14
Tisztelt László!
Véleményem szeirnt ebben az esteben is így van, de a legszerencsésebb az lenne - tekintettel a némileg speciális elhelyezkedésre - ha megkérdeznék a helyi önkormányzatnál.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Krisztián 20596 számú kérdéseTolna2007-10-03
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Édesanyám januárban elhunyt, így testvéremmel megörököltük szüleink házának felét egynegyed-egynegyed részben. Most anyagi helyzetünk miatt el kell adnunk a nevezett ingatlant. A kérdésem a következő: a rám eső részből akkor is kell-e 25%-ot adóznom, ha az ingatlan-eladásából származó rám eső összeget a két évvel ezelőtt vásárolt, de még nem lakott ingatlanomra (családi ház felújítás alatt) költöm, és ezt számlákkal igazolom? Válaszát előre is köszönöm!
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Cimkefelhő:
ingatlanhirdetés ügyvéd drágaköves ékszer haine online iphone speaker cégjog ingatlanjog webdesign

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladásaAz ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.