ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Erika 22475 számú kérdéseBács-Kiskun2008-01-05
Tisztelt ügyvédnő!

Ismételten szeretném megköszönni válaszát, bár ebben is akad amit nem igazán értek még.
Férjem még a válás kimondása előtt értékesíteni akarja az ingatlant,s ha ez megtörténne ,ő azt álítja, hogy akkor már nekünk semmi nem fog járni belőle.Egyébként amiről tetszett írni,hogy kérhetném tőle a lakáshasználati jog ellenértékének rám eső részét, azaz a lakás beköltözhető és lakott forgalmi érték különbözetének, gyerekekkel együtt 2/3 részét ,Az mit jelent abban az esetben mondjuk ,hogyha a házat pl:10M -ft ért értékesítené?A másik amire szeretnék még rákérdezni, hogy az asszonytartás mint olyan létezik -e, és milyen esetben kérhető ez a férjtől?
Mégegyszer köszönöm a türelmét, és a válaszát.
Tisztelettel :Erika
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2008-01-05
Tisztelt Erika!

A férje által mondott nem felel meg a valóságnak: akkor Önöknek a lakás értékesítéséből befolyt vételárból jár a lakáshasználati jog ellenértékének 2/3-a. Egy adásvételi szerződésnek ugyanis elengedhetetlen részét kell, hogy képezze, hogy mikor kerül az ingatlan a vevő kizárólagos birtokába. Ön és a gyerekek jogcímmel használják azt a lakást, mint együtt élő házastárs és kiskorú gyermekek, tehát a szerződés megkötésekor Önnek is nyilatkoznia kellene majd, hogy akkor, amikor a kulcs átadásra kerül, Önnek is megfelel, azaz Ön a gyerekekkel addigra szintén kiköltözik. (Amennyiben férje ezt elhallgatja az esetleges vevő előtt, abból baj lehet.)
A ház beköltözhető forgalmi értékeként kell nézni a 10M Ft-ot. De annak a háznak van egy lakott forgalmi értéke is, amely nyilvánvalóan valamennyivel kevesebb, mint a beköltözhető forgalmi érték, hiszen – ahogyan a nevében is benne van – lakott(!), azaz lakik valaki benne. (Ugyanis így is meg lehet szerezni egy ingatlan tulajdonjogát, csak a szerző nem tudja használni. Befektetési céllal szokott történni általában.) Ez általában valamennyi százaléka a 100%-nak tekintendő beköltözhető forgalmi értéknek, de ezt nem jogszabály határozza meg, hanem a helyben szokásos piaci értékek, egyebek alapján hozzáértő pl. ingatlanforgalmi szakértő állapítja meg, ha a felek nem tudnak megállapodni. Ismerek olyan nézetet, mely szerint a beköltözhető forgalmi érték 50 %-a a lakott forgalmi érték, de hát ez csak egy – a több – álláspont közül. Próbáljon esetleg egy ingatlanközvetítővel konzultálni.
Asszonytartás: helyes elnevezéssel házastársi tartás, mert akár a férj is kérheti a feleségtől. A házasság felbontása esetén követelheti az, aki arra hibáján kívül rászorul (pl. a házasság fennállása alatt bekövetkezett betegsége miatt rokkantnyugdíjassá vált, vagy a házasság fennállása alatt háztartásbeli volt hosszú ideig, és most már megfelelő munkát nem talál vagy nem tud végezni, stb., tehát a lényeg az önhibán kívüli rászorultság.). Ezt azonban nem kaphat a házastárs, ha arra a házasság fennállása alatt tanúsított magatartása miatt érdemtelenné vált, azaz miatta romlott meg a házasság. Vita esetén ez bizonyítás kérdése. A házastársi tartás azonban csak és kizárólag olyan mértékben követelhető a másik féltől, hogy az ne veszélyeztesse a tartásra szoruló gyermekek megélhetését, és a tartásdíjat fizetni köteles megélhetését se.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Erzsébet 22474 számú kérdéseFejér2008-01-05
Tisztelt ügyvéd nő!

2007.10.06.-án már írtam önöknek a 20634-es számú levelemmel.(öröklés)
Sajnos van folytatása az ügynek.Ott fejeztem be, hogy az édesanyám élettársa megfellebezte a közjegyzői végzést.(rögtön a II. fokú bírósághoz fordult Fehérváron.)Ennek is meglett az eredménye melyben a közjegyő végzését helybenhagyták és a fellebezést elutasították.Továbbá fellebezésnek helye nincs.Ezek után az élettárs a helyi bírósághoz fordult keresettel melyben még mindíg a 1/2 autó tulajdonjogát(mely az én örökségem)vitatja és magának követeli.Felajánlottam az élettársnak, hogy a többi ingóság ellenében adja át nekem az autót és hagyjuk egymást békében, de nem hajlandó erre sem.Továbbá megtámadja az élettársi közös vagyonnyilatkozatot a Ptk.210§(1)bekezdésében.Állítása szerint tévedésből írta alá a szerződést.A szerződést az édesanyám ügyvédje készítette el,és sajnos ez miatt nem tud képviselni engem.A tárgyalás 2008.01.28.-án lesz.
Szeretném kérdezni mi lessz ennek a vége?Kérhetek e már végrehejtást, és megkaphatnám e az autót ?
Várom válaszát!
Köszönettel:Erzsébet
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd válasza2008-02-25
Sajnos a peres ügy kimenetelét megjósolni nem tudom, annál mindenképpen bonyolultabb az ügy, hogy iratok nélkül érdemben nyilatkozni tudjak.
Tisztelettel
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Színház u. 8. fsz. 2.
+36 22 311925

czenczi@gmail.com

Budavári Hajnalka 22473 számú kérdéseVeszprém2008-01-05
Tisztelt ügyvédúr! Egy iolyan kérdéssel szeretnék önhöz fordulni.Édesápámék albérletben laknak egy családiházban és a bérbeadó eladta a házát miközben írásban nem tájékoztatta apámékat.És most aki meg vette azt akarja hogy azonnal költözenek ki. A szerződésük 1 évre szól és azt állitja bérbeadó hogy felbontotta a szerződést de apukáméknak nem vitt irásos felbontást és nem is írtak alá semmit sem.Ilyenkor mi a teendö ha más lesz a tulajdonos tényleg ki kell költözniük azonnal?Nagyon fontos lenne a segitsége!Elöre is köszönöm válaszát:Budavári Hajnalka
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2008-01-07
Tisztelt Hajnalka,

Nem kell kiköltözniük édesapjáéknak, mivel a határozott idejű szerződést nem is bontották fel (erre vagy közös megegyezéssel, vagy az önök súlyos szerződésszegése-nem fizetés- esetén elnne csak mód)
A megkötött bérleti szerződés köti a jogutódot (vevőt)is,ezért semmiképp se hagyják magukat kitenni!

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Géza 22472 számú kérdéseHajdú-Bihar2008-01-05
Kérdésem,hogy eszmei-osztatlan ingatlanon belül, hogyan lehetséges festék és vegyiáru üzletet nyitni, amely tüz és robbanásveszélyes
és erröl a társtulajdonost a DMJV.Pol.hivatala
megsem kérdezi, hozzájárulását nem kéri
a társtulajdonosnak.
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2008-01-08
Tisztelt Kérdező!

Tekintettel arra, hogy az ügy fontos részleteit nem ismerem, nem tudok Önnek tájékoztatást nyújtani.
Kérdésével, kérem a polgármesteri hivatal Műszaki Osztályát keresse meg, részletes felvilágosítást ők tudnak adni.
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4025 Debrecen, Piac u. 1-3. II. em. 15.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Péter 22471 számú kérdéseZala2008-01-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Apósom nemrég egy távoli rokon halála miatt a 3 testvérével illetve egy szintén távoli rokonnal örökölt egy balatoni telket. A telken lakóház, nyaraló stb. nincs, az üres.

Apósom 3 testvére ellenérték nélkül apósomnak szertné adni a részüket, mivel ők a telekkel a továbbiakban nem kívánnak foglalkozni.

Az a kérdésem, hogy a telekrészük átadásához kell-e valamilyen szerződés, ha igen milyen ill. erről a távoli rokonnak kell-e tudomást szerezni ill. valamiféle beleegyező nyilatkozat szükséges-e a részéről?

Válaszát előre is köszönöm!dr.Szűcs Vince ügyvéd válasza2008-01-07
Tisztelt Péter!
Ha az öröklés (a hagyaték közjegyzői átadása) megtörtént, a tulajdonjog megszerzése csak szerződéssel lehetséges. A rokon - mivel tulajdonostárs a telekben - tudomást szerez az ügyletről, de beleszólása nincs, mivel az apósa is tulajdonos. Ha a hagyaték átadása még nem történt meg, a hagyatéki tárgyaláson a 3 testvér lemondhat az öröklésről az apósa javára, ebben az esetben a tulajdonjogot örökléssel szerzi meg az apósa, szerződéskötésre nincs szükség.
Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Erzsi 22470 számú kérdéseBudapest2008-01-04
Tisztelt dr. Nagy Zoltán Ügyvéd Úr!


Köszönöm gyors válaszát.
Én erre gondoltam, de a család egyik barátja megkérdezett egy ügyvédet, aki szerint visszaszáll a szülőre és én "csak" haszonélvező lehetek s kicsit meglepődtem ezért próbáltam máshonnan is utána érdeklődni.


Üdvözlettel:

Erzsi
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-05
Tisztelt Erzsi!
A korábbi válaszomat fenntartom, a törvényes öröklés rendjében a leszármazók hiányában a házastárs örököl, csak ennek hiányában örökölnek a szülők. Ha ági vagyonnak minősül az ingatlan - ez itt annak tűnik - akkor az Ön esetleges halála esetén kerülhet vissza a férje ágára.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zoli 22469 számú kérdéseBudapest2008-01-04
Tisztelt ügyvéd Úr!

Az előző kérdéhez még hozzá írnám:A szocpolhoz elég lenne a tujdonjog 51%-ról lemondani és akkor igénybe vehetnénk?Hogyan lehet kivitelezni,hogy csak több mint feléről mondunk le?Fészekrakó hitelre így jogosultak lennénk?Köszönöm előre is válaszát!Elnézést két üzetetért!
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-05
Tisztelt Zoli!
Elsőként javasolnám az előző válaszomat megvizsgálni, aztán térjünk át erre, egyébként nincs akadályaaz 51 %-os tulajdonátruházásnak.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zoli 22468 számú kérdéseBudapest2008-01-04
Tisztelt ügyvéd úr!Kérdésem az lenne,hogy a feleségem tulajdonában lévő lakásról hogyan tudnánk lemondani a haszonélvező javára legolcsóbban?Az ingatlan értéke kb 6-7M Ft.Ezek után,hogy a feleségem tulajdonában nem lesz ingatlan jogosultak lennénk a fészekrakó programra és a szocpolra?
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-05
Tisztelt Zoli!
Nem biztos, hogy át kell ruházniuk a tulajdonjogukat a szocpol érdekében, ez függ a felesége lakásszerzésének körülményeitől is. Az alábbi idézetetvegyék figyelembe:
"(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően közvetlen támogatás akkor is igényelhető, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának

a) együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy

b) a tulajdonában lévő lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy

c) a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik."

Ha a fentiek közül valamelyik megvalósul, akkor maradhat a lakás és jogosultak szocpolra. Ha nem, akkor vagy az ajándékozás vagy az adásvétel jöhet szóba, ez pedig a megvásárolni kívánt lakás értékétől is függ.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gabó 22467 számú kérdéseHeves2008-01-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A fiatalok otthonteremtési támogatásával kapcsolatos kérdésemre szeretnék választ kapni.
2005-ben hitel igénybevételével vásároltunk használt lakást (társasházi), amelyre igénybe vettük az egy gyermekünk után járó támogatást is. 2006-ban megszületett második gyermekünk, így a fennálló hitelből jóváírták számunkra az utána járó fiatalok otthonter. tám.-t is. Nemrégiben felajánlottak egy számunkra kedvező lakás cserét. A kérdésem az lenne, lehetőség van-e arra, hogy a bejegyzett jelzálogjogokat a cserét követően erre az "új" ingatlanra áttegyék vagy muszáj visszafizetnünk az 1.200.000,- ft-ot. Fontos lehet még, hogy tudomásom szerint a cserére felajánlott ingatlan üdülőövezetnek számító területen van. Természetesen mi állandó lakhelyül használnánk.
dr.Boros László ügyvéd válasza2008-01-07
Tisztelt Gabó! A jelzálogjogok átvitelére van lehetőség - feltéve, hogy az új lakás legalább olyan értékű, mint a jelenlegi -, de csak akkor, ha az új lakás is lakóingatlanként van nyilvántartva a tulajdoni lapon (ha üdülőként, akkor nem). Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

peter 22466 számú kérdéseBudapest2008-01-04
Tisztelt Úgyvéd Úr!

Nekem az lenne a kérdésem, hogy az eltartási szerződésben milyen szolgáltatásokat kell belefoglalni? Vannak törvényileg meghatározott szolgáltatások(pl: napi 3szori étkeztetés,stb,)?

Másik kérdésem pedig az lenne, hogy az ilyen szerződéseket csak bíróság által lehet felbontani? Lehetséges az, hogy a szerződő felek a szerződés egy pontján megállapodjanak az egyoldalú felbontás lehetőségéről?

Előre is köszönöm válaszát
Tisztelettel: Peter
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-05
Tisztelt Péter!
Nincs átalánosan előírt eltartási kötelezettség-lista, legfeljebb általánosan alkalmazott gyakorlat van. Egy lehetséges tartási szerződés mintát egyébként talál a www.ingatlanjog.hu oldal iratmintatárában.
A szerződés - mint általában a szerződések - közös megegyezéssel megszüntethetőek vagy módosíthatóak.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Veronika 22465 számú kérdéseZala2008-01-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Párommal az építkezést fontolgatjuk. Még nem vagyunk házasok, de szeretnénk igénybe venni a szocpol támogatást. Szeretném tudni, hogy az építkezés kezdetéig kell-e házasságot kötni?Úgy tudom, hogy meg van határozva, hogy az építkezés bizonyos százalékát számlával kell lefedni, viszont amihez nem szükséges szakember, magunk szeretnék elvégezni.Mik a lehetőségeink ebben az esetben?
dr.Szűcs Vince ügyvéd válasza2008-01-07
Tisztelt Veronika!
A "szocpol" támogatást a meg nem született gyermek(ek)re csak házastársak igényelhetik.A kedvezmény igénybevételének kezdete a bankkal kötött hitelszerződés időpontja, tehát az építést elkezdhetik, s a ház építésének befejezéséig van lehetőségük az építéshez hitel (és támogatás) felvételére. A saját kivitelezés értékelése a hitelt folyósító bank feltételei között szerepel.
Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Irén 22464 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2008-01-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!

2004. évben örököktem egy építési telket. A lányomnak 2007. junius hónapban 3 MFt önerővel és 8 MFt hitellel vásároltunk egy új építésű társasházat. 2007. novemberében a fenti építési telket eladtam. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha az értékesítésből származó bevételt a banki hitel előtörlesztésére fordítom , meg kell e fizetnem az adót?
Ha nem lehet a hitel törlesztést figyelembe venni, lehetséges-e, hogy ajándékozási szerződést kötök a lányommal és igy adom át neki a lakás törlesztéshez szükséges összeget, figyelembe vehető-e költségként? Ajándékozási szerződést kötése esetén illetéket kell-e fizetni?

Válaszát előre is köszönöm.
Tiszelettel: Tóth Jánosné
dr.Tóth László ügyvéd válasza2008-01-23
Kedves Irén!

Nyilatkozniuk kell, hogy az Ön ingatlan értékesítéséből befolyt eladási árat a közeli hozzátartozója (lemenője) részére fordította lakáscélú felhasználásra, akkor nem kell adót fizetni.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Zilvia 22463 számú kérdéseBudapest2008-01-04
Tisztelt ugyved ur!
2008-ban szeretnenk megvalositani csaladihaz vasarlasi terveinket. 4 gyermekunk van. A ferjem kozalkalmazott, en jelenleg gyesen vagyok a kicsikkel. A ferjem 39, en 32 eves vagyok. A ferjemnek 33% resze van a szulei csaladi hazabol. Jelenleg van egy lakasunk, mely eladasaval es a szoc. pol. segitsegevel szeretnenk uj epitesu csaladi hazat venni. Erdeklodni szeretnek, hogy ha szoc. polt. szeretnenk felvenni milyen lehetosegeink vannak.
Valaszat elore is koszonom:Zilvia
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-04
Tisztelt Zilvia!
Elvileg a négy gyerek után jogosultak lesznek a szocpolra - összesen 4.7 mft), feltéve, hogy az igénylés időpontjára már nem lesz a tulajdonukban a jelenlegi lakásuk, ill. a jogosultságuk függ a férje tulajdonában lévő házrész szerzési körülményeitől, mivel az csak az alábbi esetben nem zárja ki a szocpol jogosultságot:
A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően közvetlen támogatás akkor is igényelhető, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának

a) együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy

b) a tulajdonában lévő lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy

c) a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.

A fentiek azonban csak új lakás vásárlása vagy építése esetén irányadó.

Használt lakás (lakóház vásárlása esetén ún. fél-szocpolra jogosultak, amely a fenti összegnek a fele, de a jogosultság feltétel-rendszere hasonló.

Amennyiben további kérdése van, vagy az Irodánk a lebonyolításban lehet a segítségére, úgy kérem, hogy keressen!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Edit 22462 számú kérdéseBudapest2008-01-04
Tisztelt Ügyvéd Úr,
Pár hónappal ezelött munkanélkülivé váltam, egyedül nevelem a gyerekem, van már állásom, de várhatóan csak februárban fogok fizetést kapni.
Jelenleg egy társasházban lakom, ahol egy önkényeskedő szomszéd megválasztatta magát képviselőnek.
A társasházjogaiban nem jár el, azonban közgyülési határozat nélkül döntéseket hoz. Mivel egy fecske nem hoz tavaszt, nem tudok egymagam tenni a dolog ellen semmit.
Éspedig azért, mert a társasház képviseletében még jópáran a szomszéd öregurak közül részt vesznek, fizetésben is, és nekik természetes dolog, ami történik.
Helyzetemből adódoan elmaradtam 2 havi közös költség kifizetésével. A mai napon hoztak nekem egy fizetési felszólítást , többek között a következőt tartalmazza:..január 16-án fizetési meghagyás keresetet indítok a Pesti Központi Kerületi Bíróságon..."
Ingatlanértékbecslői tanfolyamon jogszabályra hivatkozva azt tanultam, hogy fizetési meghagyást csak 6 hónap elmaradás után lehet indítványozni.
Kérem, amennyiben tud, segítsen. Figyelmességét és kedvességét előre köszönöm. Tisztelettel: Edit
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-04
Tisztelt Edit!
A társasház lehetőségeit ebben a kérdésben az alapító okirat és/vagy az szmsz határozza meg, nem kizárt - sőt eléggé általános, hogy már két hónap elmaradás esetén is indítható fizetési meghagyásos eljárás. Amire Ön gondol, az feltehetően a jelzálogjoggal való megterhelés, ott valóban van egy hathónapos korlát.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Kovács Katalin 22461 számú kérdéseBudapest2008-01-04
Tisztelt Nagy Zoltán!!!Szabolcs megyében örököltünk egy termőföldet, és azt szeretném megtudni h egy aranykorona mennyit ér ott??A föld 17 aranykoronát ér.

Köszönettel:
Kovács Katalin
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-04
Tisztelt Katalin!
Nem tudom, ezt ott helyben javasolnám megérdeklődni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Cimkefelhő:
vételi jog elbirtoklás ingatlanok birtoka ingatlan zálogjog bérleti szerződés adatai öröklési illeték perköltség ingatlanjogi fogalmak adózás társasházakról ingatlan jogszabályok szerződéstervezetek vagyonszerzési illeték szerződésminta ajándékozási illetékmentesség webdesign ingatlanjogi problémákIngatlan - Add el magadAlbérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladásaMunka Magyarországon
Munka Magyarországon