Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Sándor 21504 számú kérdéseBudapest2007-11-17
Tisztelt válaszadó.
Ingatlan adás-vétel elött állok, és ez ügyben lenne pár kérdésem.
Amennyiben veszek egy ingatlant, 1/1 tulajdoni arányban, de szeretném a feleségemet haszonélvezeti jogra bejegyeztetni, akkor ennek mi a szabályos menete, és mi az anyagi vonzata.
Válaszát előre is megköszönöm.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-25
Tisztelt Sándor!
A vásárlásról szóló adásvételi szerződésben kellene a haszonélvezeti jogot alapítani, így külön (többlet) fizetési kötelezettsége nem lesz az ügylet kapcsán.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ani 21503 számú kérdéseBudapest2007-11-17
Furcsa helyzet állt elő a családomban,ami dióhéjban a következő:
Az édesapám meghalt 6 éve.Neki van egy féltestvére.Az édesanyjuk a közös,(továbbiakban nagymama).A nagymamám lakásából nekem apai részről járna ¼ rész,mivel a lakás ¾-e a féltestvéré.2003-ban a nagymamám átíratta a fia (tehát a féltestvér)nevére az egész lakást,ezzel kizárt engem az örökségből.Sőt,kötöttek egy eltartási szerződést(persze csak papíron,hiszen a nagymamám adogatott pénzt,nem fordítva..).
Az édesapám féltestvére 1 hete meghalt.Alkoholista volt és munkanélküli.Van 2 húszéves fia,az unokaöcséim.Így az örökség és az eltartási szerződés rájuk íródik.És itt jön a probléma:A nagymamám 10 éve Alzheimer-kórban szenved,amit orvosi papírokkal tudok bizonyítani.Őt el kell egy otthonba helyezni,amit én már intézek hetek óta.A féltestvér,tehát aki meghalt már akkor is kijelentette neki erre nincs pénze.Olyan otthont találtam,ami a nagymamámnak is tetszik(elvittem oda,mert amúgy fizikailag nagyon jó állapotban van,csak néha beszél zavarosan)és a havi nyugdíja majdnem fedezi a költségeket.A nyugdíját ki kellene egészíteni kb.20 ezer Ft-al minden hónapban.
Én úgy gondolom,hogy ezt az összeget nem nekem kéne kipótolnom,hanem az örökösöknek,jelen esetben az unokaöcséimnek.Ök hárítanak,mint anno az apjuk,mondván,hogy most illetékeket kell fizessenek és ha a nagyi bekerül az otthonba akkor ott lesz a megörökölt lakás rezsije is,meg az amiben most laknak.(merthogy 2003-tól 2 lakás volt az apjuk nevén) Mondtuk nekik,hogy több lehetőség van.Az egyik,ha valamelyikük odaköltözik és fizeti a rezsit,miután bevisszük az otthonba a nagymamát.Érthetetlen,hogy miért,de ezt nem akarja egyikük sem.(valószínűleg sok lenne a rezsi ktg.,mert most az egyik fiú a barátnőjénél és annak szüleinél lakik,a másik pedig maradt a megszokott lakásban).
Felajánlottuk nekik,hogy tekintsünk el a papíroktól és kapjam meg édesapám után a nekem járó részt,így természetesen fizetem a rámeső részek költségét,úgymint rezsi és a havi nyugdíjpótlás.Ebbe ők nem mennek bele,továbbra is ki vagyok zárva.A történtek ellenére a nagymamámat továbbra is nagymamámnak tekintem,nem fordulok el tőle és tudom hogy otthonba kell adni,mert már 24 órás felügyeletet igényel.Megkérdeztem tőle,hogy miért „vette”el tőlem az apai részemet ,de annyi a válasza hogy ő nem tudja,ő beteg,stb..A 2 fiú megkérdezte tőlem,hogy fordulok e bírósághoz,mondtam hogy nem ez meg sem fordult a fejemben.Ha a nagymamám éltében így rendelkezett,ám legyen.Az unokaöcséim hozzáállását nagyon inkorrektnek érzem,miután az édesapám nagyon sokat segített az ő apjuknak egész életében.(munkát adott neki a fiaira való tekintettel,amikor ők még kisebbek voltak,stb..)
Azt mondták,hogy bevállalnak minden költséget(ez nem fog menni mert már osztottak,szoroztak és kiszámolták,hogy nem tudják vállalni.).Abban egyetértenek,hogy a mamát el kell helyezni.Tudom előre hogy ez nem fog menni,éppen ezért arra gondoltam ha nem fizetik a költségeket(a havi 20e Ft-ot )akkor tényleg megyek bíróságra és ha megítélik nekem a részemet,akkor abból fizetném a nagymama haláláig a költségeit,a többit ha maradna(merthogy a nagyi élhet még akár 10 évet is-most 85)azt megkapnák ők a halála után.
A megörökölt lakás rezsijét meg vagy fizetik,vagy nem.A kérdésem az lenne,hogy ilyen körülmények között lehet esélyem a bíróságon?Mondván,hogy a nagymama nem volt tudatában annak amit tesz,a gyerekek nem úgy állnak a kérdéshez ahogy kell,stb..Hangsúlyozom,hogy csak abban az esetben gondolok erre a drasztikus lépésre,ha a nagymamámat nem látják el és nem fizetik havonta a költségeit.
Köszönöm,hogy végigolvasta és nagyon megköszönném,ha válaszolna hogy mi lehet erre a helyzetre a megoldás,mert aggódom a nagymamáért,de ugyanakkor nem érzem úgy,hogy nekem kéne vállalnom a havi költségeket.Üdvözlettel:Gál Anikó.

dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-18
Tisztelt Anikó !

Az Ön unokaöccsei édesapjuk után nem csupán a pozitívumot (lakás)
örökölték, hanem a „negatívumot” is, ami jelen esetben a nagymamával
szemben fennálló tartási kötelezettség, amit még az örökhagyó édesapjuk
vállalt. Ezt teljesíteniük kellene mindaddig, míg elviekben a lakás
értékébe belefér, ugyanis a tartás pénzben meghatározható.
Őszintén szólva én először nem a bíróságra mennék, és nem a tartási
szerződést támadnám meg azon a jogcímen, hogy a nagymama belátó
képessége már akkor sem volt tökéletes, mert ezt nagyon labilisnak
érzem. Önnek azt kellene ugyanis tudni bizonyítani, hogy a nagymama nem
tudta, hogy mit ír alá, holott betegségénél fogva neki még most is
vannak teljesen jó időszakai. Tehát ez valószínűleg nem sikerülne.
Másrészt itt van, hogy ez 2003. évben történt, és az általános
megtámadási határidő 1 év …, szóval nem biztos, hogy menne, legalábbis
így első ránézésre.
Ugyanakkor, amennyiben Önnek lenne az eredeti tartási szerződésből egy
példánya, meg ugye a későbbiekben beszerezhető az elhunyt nagybácsi
utáni hagyatéki végzés, amelyben szerepel, hogy az ő törvényes örökösei
kicsodák, akkor én első körben annak az intézménynek a vezetőjével
beszélnék, ahol majd a nagymama remélhetőleg lakni fog. Nevezetesen a
tartási szerződésre figyelemmel a különbözeti 20.000.- Ft-ot már eleve
szerintem nem Önnek kellene fizetnie, hanem azt az unokaöccsökön kellene
követelnie az intézménynek (vagy az intézményen keresztül a polg. hiv.
szociális (vagy valami hasonló) osztályának), és amennyiben nem fizetik
ki, úgy majd végsősoron az rákerülhet a tulajdonukban lévő
ingatlan(ok)ra végrehajtási jog címén, és annak alapján majd elárverezik
az ingatlant, vagy amikor azt az unokaöccsei el akarják adni, akkor
kifizetik kamatokkal és költségekkel együtt.
Amennyiben ez az intézmény olyan, ahol erre nincs mód, és a nagymamának
mégis ez lenne a legalkalmasabb hely, úgy pedig én nagyon ügyelnék arra,
hogy minden egyes általam kifizetett fillér utólag igazolható legyen,
hogy azt én fizettem, és ugyancsak a fent kifejtett jogcímen én ezért
mennék a bíróságra az unokaöccsökkel szemben. Tehát ugyanaz vagy talán
még jobb is lehet az eredmény, nevezetesen lehet, hogy a végére Ön a
havi 20.000.- Ft-okkal nem csupán az ingatlan egy részét, de még annak
egészét is megszerezheti.
Összességében azt tudom mondani, hogy ez az ügy nem egyszerű, így ha
felderítette, hogy az intézmény vagy a polg. hiv. tud-e valamit tenni
közvetlenül a tartásra kötelezettekkel szemben, és nem boldogul tovább,
úgy esetleg keressen fel egy ügyvédet.

A kérdés megválaszolása dr.Baksa Erika kecskeméti ügyvédnő érdeme, amiért köszönet Neki!

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Alíz 21502 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2007-11-16
Tisztelt Ügyvéd úr!
Élettársam jelenleg vagyonmegosztási perben áll volt élettársával.Az első tárgyaláson vannak túl, ahol az élettársi közösség időtartamáról volt szó.
A kérdésem a következő: élettársam nevén van egy földtulajdon, ami a tulajdoni lapon adásvételi szerződéssel került a nevére.A föld vételárát viszont az édesapjától kapta ajándékba, amiről ügyvéd előtt készült ajándékozási szerződés is van.A volt élettárs tarthat-e igényt tulajdonhányadra?Mi van abban az esetben ha az élettárs azt állítja, hogy közösen vásárolták?(A perben élettársam az alperes)
Válaszát köszönöm!
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Vértessyné Szőke Anikó 21501 számú kérdéseHajdú-Bihar2007-11-16
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Férjem 2005-ben eladta 100 %-ig a tulajdonában levő debreceni lakását, így közel 4 millió Ft jövedelme keletkezett, ezután 25% mértékű, tehát kb. 1 millió Ft személyi jövedelemadót fizetett. Jelenlegi lakásunkat, melyben 50-50% tulajdoni résszel rendelkezik a férjem és én, 2002-ben vásároltuk. Ha jól értelmezem a törvényt ahhoz, hogy visszakapjuk az Apeh-tól az egymillió Ft-ot, minimum 4 millió Ft-ot kellene lakáscélú vásárlásra fordítanunk. Ennek érdekében megtehetjük-e azt, hogy a jelenlegi lakásunkból a én tulajdoni részemet (amelynek a piaci értéke egyébként kb. 4 millió Ft) megvásárolja a férjem saját nevére, esetleg a két gyerekünk nevére? Nem keletkezik-e akkor nekem jövedelmem és ezzel együtt adófizetési kötelezettségem? Ha nekem nem kell adót fizetnem vagyis ez az út járható, akkor mennyi illetékfizetésre számítsak? Tisztelettel: Vértessyné Szőke Anikó
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2007-11-21
Tisztelt Kérdező!

A személyi jövedelemadóról szóló törvény kimondja, hogy a befizetett adóból visszajár az ingatlan átruházásából származó jövedelem azon része utáni adó, amely összeget a magánszemély saját maga vagy közeli hozzátartozója, volt házastársa részére a jövedelem megszerzésének időpontját megelőző 12 hónapon vagy az azt követő 60 hónapon belül lakáscélú felhasználásra fordított.

Ennek értelmében elviekben, ha más tényező ezt nem befolyásolja, jogosult az adó visszaigénylésére, ha házastársától a közös tulajdonukat képező ingatlanban a házastársát megillető tulajdoni hányadot megvásárolja.
Ugyanakkor a törvény szerint házastársának ebből a jogügyletből származó jövedelme - ha ismét nem jön figyelembe más tényező - ugyancsak adóköteles, emellett Ön vagyonszerzési illetéket is köteles fizetni.

A törvény a fizetendő adó mértékét differenciáltan szabályozza, a fizetendő adó összegét csökkenti a megszerzés és az átruházás között eltelt idő függvényében. A kedvezmény akkor érvényesül, ha az előbbi két esemény között legalább 6 év eltelt, és az évek növekedésével a kedvezmény is nő.

Mivel tájékoztatása szerint Önök 2002-ben vásárolták a közös ingatlant, Az Önök esetében még a kedvezmény igénybevételéhez minimálisan szükséges 6 év sem telt el, vagyis az általános szabályok szerinti adómérték érvényesül (25 %).
A vagyonszerzési illeték alapja az ingatlan forgalmi értéke, mértéke pedig 4 millió forintig 2%, az azt meghaladó rész vonatkozásában 6 %.

---
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4025 Debrecen, Piac u. 1-3. II. em. 15.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Jánosné 21500 számú kérdéseCsongrád2007-11-16
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Szeretném férjem és magam nevében megkérdezni, van-e lehetőségünk arra, hogy a tulajdonunkat képező ingatlanra, a Földhívatalnál a telekkönyvvi nyilvántartásba kérjük annak bejegyzését, hogy a személyes intézkedésünk nélkül (meghatalmazás alapján sem), a tulajdonjog tekintetében semmiféle változást nem eszközölhetnek. Idősödő emberek vagyunk. Úgy gondoljuk, ezzel elkerülhetnénk, hogy bárki az aláírásunk meghamisításával megfossszon bennünket a tulajdonunktól. Sajnos hasonló esetről már többször is hallottunk, sőt velünk is megtörtént. Szíves válaszát előre is tisztelettel megköszönöm.
dr.Agod Sándor ügyvéd válasza2007-12-05
Tisztelt Hölgyem!
Ilyet nem lehet bejegyeztetni. De mindenféle ingatlannal kapcsolatos jogügyletről önöket is értesítik és ha jogelenesség merülne fel, akkor a földhivatalhoz kell fordulni.
Tisztelettel
dr.Agod Sándor ügyvéd
6723 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 16. fszt. 6.
+ 36 62 450-267

agodiroda@freemail.hu

Tóth Csaba 21499 számú kérdésePest2007-11-16
Tisztelt dr. Nagy Zoltán,

Lakásépítési céllal telket vásároltam Kistarcsán 2003.12.31.-n. Akkor a telek művelés alól kivont terület volt, 2005 folyamán vált belterületté.
Jelenleg a lakás építése a végéhez közeledik, az eredeti adásvételtől számított 4 éves határidőn belül be fogom adni a lakhatási engedély kérelmét az önkormányzathoz, de azt valószínüleg nem fogom megkapni 2007.12.31-ig. Kérdéseim:
-A telek átminősítése a jelen esetben hogyan befolyásolja a fizetendő illeték összegét és az esedékességének időpontját?
-Jelenleg kérelmet tervezek beadni az illetékhivatalhoz a fenti adatokkal, melyben az illetékmentességet kérem. Ön szerint méltányosság alapján eltekinthetnek-e az illeték megfizetésétől ebben az esetben? Milyen módon lehet célszerű igényelni ezt?

Köszönettel, Tóth Csaba
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-25
Tisztelt Csaba!
Meg kellene keresnie (vagy be kellene szereznie) az IH illetékkivetéséről szóló határozatát, amelyben a megfizetést egyúttal fel is függesztették. Ha ez iránt csak most szándékozik lépni, akkor tartok tőle, hogy önnek már van illetékfizetési kötelezettsége.
A kérelem egyébként megtalálható a www.ingatlanjog.hu oldal iratmintatárában, de hangsúlyozom, hogy ezzel feltehetően már elkésett.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Móricz Izabella 21498 számú kérdéseVeszprém2007-11-16
Tisztelt Ügyvéd Úr!

külföldi állampolgárságú rokonunk 3 db. lakást
akar vásárolni Magyarországon, befektetésnek. Az adás-vételt mi bonyolítanánk le. Milyen megbí-zást kell neki küldeni ehhez, nem gond-e ha a
pénzt a mi számlánkra utalja át?
Továbbá Ő EU-s országban ingatlanközvetitéssel
foglalkozik mint vállalkozó. Jól értem hogy ebben az esetben csak 2 % illetéket kell fizetnie?
Milyen papírokat kell ehhez csatolnia?

Válaszát köszönve maradok tisztelettel:

Móricz Izabella
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2007-11-21
Tisztelt Izabella!

A külföldön tartózkodó rokon a kötendő szerződéseket aláírhatja külföldön is, de ekkor ezt ún. Apostill- felülhitelesítéssel kell ellátni. Másik lehetőség, hogy az Önök részére ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott vagy közjegyző által készített meghatalmazást ad, és ennek alapján Önök írják alá a szerződéseket. Fontos, hogy a 7/1996 Kormányrendelet szerint a közigazgatási hivatal engedélye kell a jogügylethez, melynek beszerzése -tekintettel arra, hogy jelen esetben nem magánszemély, hanem külföldi jogi személy ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzéséről van szó - nem automatikus.
A 2%-os kedvezményes illeték igénybeételének megítélése nem egyértelmű, mert a jogszabály nem rendelkezik a külföldön bejegyzett cégekről, és csak a magyar statisztikai jelézőszámmal lehet igazolni a jogosultságot.

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

jános 21497 számú kérdéseFejér2007-11-16
Tisztelt Ügyvédnő ! A haszonélvezeti joggal kapcsolatban szeretnék tájékozodni. Ha zárt kertet vásárolok árverésen haszonélvezeti joggal terhelten ,milyen költségekre számithatok.
A haszonélvező 60 éves, a kert 500000ft volna.
A haszonélvezeti jog mely esetekben szünik meg vagy szüntethetö meg. Az ingatlan késöbbi eladását meg akadályozhatja e. Előre is köszönöm segitségét . Tisztelettel János
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd válasza2007-11-28
Árverésen haszonélvezettel terhelt ingatlant nem tud venni.

Tisztelettel
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd
ingatlanforgalmi szakjogász
8000 Székesfehérvár, Színház u. 8. fsz. 2.
+36 22 311925

czenczi@gmail.com

Katica 21496 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2007-11-16
Tisztelt Ügyvédő,

2005-ben tulajdonjog fenntartással adás-vételi szerződést kötöttem a lakásom értékesítésére. E ténynek a földhivatali bejegyzése is megtörtént. A teljes vételár kifizetésére 2007 decemberében fog sor kerülni a szerződés szerint. Kérdésem az lenne, hogy törvényesen el lehet-e állni a szerződéstől? Illetve az SZJA befizetési kötelezettség 2005-ben ill. 2007-ben keletkezik?
Köszönettel:
Katica
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2007-11-20
Tisztelt Katica !

1./ A szerződés felbontására egyrészt lehetőség van a két fél közös akaratával, közös megyegyezéssel.

Elállásra csak a másik fél szerződésszegése esetén kerülhet sor, például, ha a kitűzött határidőre nem fizet, de ha az elállás lehetőségét nem tartalmazza az okirat, akkor először póthatáridőt kell adni egy felszólítás keretében, és ennek eredménytelen eltelte setén lehet elállni.

Csak olyan okból, hogy az egyik fél megbánta, nincs lehetőség szabadulni a kötelemtől.

2./ A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amikor az adásvételi szerződést benyújtottűk a Földhivatalba, tehát annak az évnek az személyi jövedelemadóbevallásában kell szerepeltetni, amikor ez törént, Feltételezve, hogy ez már 2005-ben megtörtént , a 2005. évről 2006 évben készült bevallásban kellet volna az adóhatóság felé jelezni, és az adót megfizetni, ha ilyne kelekezett.


Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

Judit 21495 számú kérdéseBudapest2007-11-16
Tisztelt Ügyvéd úr!
Válás miatt, a jelenlegi lakásunkat, amiben 1995. óta élünk vagyon-megosztás miatt eladni kényszerülünk.
Kérdésem, hogy mikor ?járunk jobban?, ha még az idén sikerül eladnunk, vagy ha csak a jövő évben.
Gyermekeink már nagykorúak, a mostani lakásért kapott összeget (aminek 50%-a az enyém) az ő lakás helyzetük megoldására szeretném fordítani.
Milyen fizetési kötelezettségek terhelnek engem és esetleg őket?
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-25
Tisztelt Judit!
Jobban jár, ha csak 2008-ban adják el az ingatlant, így adófizetési kötelezettségük nem keletkezik, és nem lesz jelentősége az -esetleges - lakásszerzési kedvezménynek.
Illetéket a megvásárolt lakás után kell majd a gyerekeinek fizetni, a forgalmi érték 4 mFt-jáig 2, az azt meghaladó rész után 6 %.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

géza 21494 számú kérdéseVas2007-11-16
Addott egy telek családi házzal (600m2), melynek az eleje egy utcára a telek vége pedig egy egy másik,(az elöbivel párhuzamossan halado) másik utcára néz.Szeretnénk megosztani a telket kb fele-fele arányban,ugy mint ahogy a szomszédok tették (és ahogy a kertvég felöli utca összes telke létrejött) De tavaly év végén modositott HÉSZ szerint a kialakithato telekméret nem lehet kisebb mint 600m2. Erre hivatkozva megtagadják az elvi telek alakitási engedélyt.(megjegyzem a környéken, de az emilitett két utcában egészen biztosan nics 600m2-es telek, a telekmegosztással a környékre jellemzö telkek jönnének létre.)Kérdésem az lenne hogy nincs-e valami mód a telekmegosztás keresztülvitelére és vagy valamiféle kártéritési igényre az önkormányzattal szemben?
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2007-11-17
Tisztelt Uram, kedves Géza! Válaszom rövid: nincs.Ha a hátsó részt hasznosítani kívánja és oda valaki pl.építkezne, magára a telekre közös tulajdon keletkezne, amit pl.egy használati szerződéssel tudnának rendezni.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Petra 21493 számú kérdéseBudapest2007-11-16
14 éve lett az ingatlan megvásárolva az önkormányzattól.Ha most értékesíteném.hány % adót kellene fizetnem?Mit jelent az ha kivárom a 15 évet?
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-25
Tisztelt Petra!
Jelenleg a jövedelmének a 10 %-a után kellene 25 % adót fizetnie.
Azt jelentené, hogy adómentesen adhatná el... de ha jövőre adja el, akkor mindenképpen adómentes a változó szabályozás miatt.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Mariann 21492 számú kérdéseBudapest2007-11-16
Tisztelt Ügyvéd Úr!
családi házat szeretnénk vásárolni, jelenleg egy hrsz-en elhelyezkedő két épületből az egyiket.
Mi lenne a legcélravezetőbb, hogy a telekhatárok és tulajdonjogok tisztázottak legyenek? telekmegosztás, vagy társasházzá alakítás? A külön bejárás megoldható.
Köszönettel:
Mariann
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-25
Tisztelt Mariann!
Akár a társasház alapítása, akár a közös tulajdoni hányad megvásárlása - egy ún. használatmegosztásról szóló megállapodással kiegészítve - megnyugtató megoldás lehet. Amennyiben a telek megosztható, akkor az lehet a 3. megoldás,de erről a helyi önkormányzatnál kellene info-t gyűjteni.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Patakiné Judit 21491 számú kérdésePest2007-11-16
Tisztelt Ügyvéd Úr!!!!
2005 májusában vásároltunk egy családi házat, a ház 35 éves, az eredeti házhoz 15-20 éve hozzáépítettek egy előszobát, és hátul egy hátsó előszobát. A telken áll még egy garázs, ez vas szerkezeten palákkal van fedve oldalról is, s egy 20 centis beton van csak körbe, ezenkívül egy melléképület (raktár) és egy állattartó helyiség. A melléképületek és az előszobák nem szerepelnek a helyszínrajzon. Jelenleg hitelfelvét, illetve korábbi lakáshitel kiváltása előtt állunk. Mivel a fenti épületek, helyiségek tulajdonviszonya nem rendezett, így értékbecslés során sem vették figyelembe. Kérdésem az lenne, hogy utólag bejelenthetjük-e ezen épületeket, hogy rákerüljenek a helyszínrajzra??? Ha igen, akkor hová kell fordulnunk, s milyen engedélyekkel, költségekkel kell számolnunk? Mi az ingatlant már így vásároltuk.
Köszönettel Patakiné
dr. Nagy Zoltán válasza2007-11-25
Tisztelt Judit!
fennmaradási enegdélyt kellene kérniük az önkorm. építési-műszaki osztályán, ill. épletfeltüntetési vázrajzot kell készíttetniük egy földmérővel, majd ezek alapján a térképre rávezettetni az építményeket.Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Anna 21490 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2007-11-16
Kedves Ügyvédnő,

Érdeklődni szeretnék, hogy jelzálogjog törléséhez milyen okiratok kellenek, illetve az eljárás hogy zajlik, illetve kötelező-e ügyvédi képviselet, köszönettel Anna
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2007-11-16

Tisztelt Anna!

1./ A jelzálogjog jogosultjának engedélye a törléshez, és jogszabálynak megfelelő, lakáscélú hitel biztosítására bejegyzett jelzálogjog kivételével 12.000,- Ft földhivatali szolgáltatási díj .

2./Az ügyvédkényszerre vonatkozó kérdésére akkor tudnék válaszolni, ha megmondaná, hogy a bejegyzett jelzálogjog milyen jogviszonyon alapu, azaz pénzintézettől felvett hitel, magánkölcsön stb.Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Ingatlan - Add el magadAlbérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása
Cimkefelhő:
adásvételi szerződés adatai vagyonszerzési illeték adózás bérleti szerződés öröklési illetékkedvezmény ingatlan szerződéstervezetek ügyvéd ingatlanügyletek iratmintái öröklési illetékmentesség társasházakról szerződéstervezetek csereszerződés adatai drágaköves ékszer eladási jog, ajándékozási illeték ügyvéd


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.