Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Zoltán 22340 számú kérdéseVeszprém2007-12-30
Tisztelt Ügyvéd Úr!
2003-ban meghalt édesapánk,édesanyánk mégél Így az ingatlan fele anyué másik fele 3-gyermeké lett mint örökség.
1.A halál évétől vagy hagyatéki tárgyalás évétől számít- e az 5-év.
2.2008-ban anyu eladná az ingatlant de venni is szeretne.A tulajdoni hányad az eredeti állapot szerint fog felállni.Az új törvény szerint kell-e,adót fizetnünk gyerekeknek?
3.Vagy jobban járunk ha az édesanyánk a minevünkre írja az új ingatlant.Ő pedig haszonélvező lenne.Ez milyen kölcségekkel járna.
Tisztelettel: ZOLTÁN
dr.Németh Sándor ügyvéd válasza2008-01-07
TISZTELT Zoltán!

Kérem, írja meg azt is, hogy Önök is eladnák-e az ingatlanban fennálló részüket, vagy csak édesanyja!
Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Erzsébet 22339 számú kérdésePest2007-12-30
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Mos épülő, két lakásból álló "társasház" 1/2 részét szeretnénk megvásárolni.
Kérem segítségét , hogy mire kell figyelni az adásvételi szerződős megírásánál, mert egy osztatlan közös tulajdont kell megvásárolni, mert nincs társasházi alapítóokirat.
A "Használati megállapodás" -t mikor kell vagy ajánlatos kötni, vagy helyettesíti-e társasházzá történé alakítást?
Köszönettel: Mné
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-01
Tisztelt Erzsébet!
A végén kezdve: már a tulajdonszerzőéssel egyidejűleg javaslom megkötni a használat megosztásáról szóló megállapodást, ezt még szükségesnek is mondhatjuk, ha valamelyik fél hitelből kívánja az 1/2-ed tulajdoni arányt megvásárolni. A szerződés kapcsán pedig azért nehéz a helyzetem, mert nem tudom hogy kitől vennék az ingatlant, új építésű-e vagy sem, felépült-e vagy sem ... szóval nagyon sok kérdés van, amit tudnom kellene a válaszhoz. De mivel az ügylethez jogi képviselő egyébként is szükséges, ezért elsődleges fontosságúnak a megfelelő, szakértő ügyvéd kiválasztását mondanám.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Rogger 22338 számú kérdéseBács-Kiskun2007-12-30
Tisztelt Ügyvédnő!

Köszönöm korábbi válaszát!
Most azt szeretném megtudni, mint új építésű lakást vásárolni szándékozó, hogy jár-e nekem áfa visszatérítés? Valahol olvastam, hogy építés és vásárlás esetén is jár. Tudna erről bővebben tájékoztatni?
Köszönettel és BÚÉK

Roger
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2008-01-02
Tisztelt Roger!

Szívesen a korábbi választ.
Sajnos nem: valóban volt ilyen korábban, lakásonként legfeljebb 400.000.- Ft összegben járt áfa-visszatérítés új lakás vásárlása/építése esetén, de 2005. február 1-től megszűnt.
Azért boldog új évet kívánok én is!

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

András 22337 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2007-12-30
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A következő kérdéssel fordulok Önhöz:

Egy ismerős házaspár a férj tulajdonában lévő ingatlanban lakik.
A férj elajándékozhatja-e az ingatlant, ha azt a házasságuk alatt szerezte, vagy kell a feleség beleegyezése is?
Amennyiben létrejön az ajándékozás, hány %illetéket kell fizetnie a megajándékozottnak abban az esetben, ha nem rokon, illetve kell-e az ajándékozónak bármilyen adót/illetéket fizetnie?
Ha az ajándékozás megtörténik, és az ajándékozó haszonélvezeti jogot tart fenn magának az ingatlanon, akkor neki kell-e a haszonélvezeti jog értéke után illetéket fizetnie?
Ha úgy adódik, az ajándékozó milyen módon kaphatja vissza az ingatlanát (természetesen mindenfajta pereskedés nélkül); csak ugyanúgy ajándékozással, esetleg adásvétellel (amik szintén újabb illetékek befizetésével járnak), vagy van valamilyen más lehetőség is? Esetleg ha mindkét fél kijelenti, semmisnek tekinthető az ajándékozási szerződés?

Válaszát köszönöm: András
dr.Tóth László ügyvéd válasza2008-01-17
Tisztelt András!

A férj elajándékozhatja az ingatlant a feleség hozzájárulása nélkül, ha csak olyan értéknövelő beruházást nem végeztek rajta, ami közös tulajdonnak minősül. Ebben az esetben egy utólagos jogvitát vehet a nyakába, még a megajándékozott is. Az ajándékozás illeték köteles, aminek lakás esetén teljes idegen felek között 18.000.000 FT-ig 10%, afölött 21% az illet5ék mértéke. Adót nem kell fizetni. Az ajándék visszakövetelésére van lehetősége az ajándékozónak, ha a körülményekben olyan lényeges változás állt be, ami az ajándékozás időpontjában az ajándékozó az ajándékozási szándékától elállította volna. A haszonélvezeti jog csökkenti az illetékalap mértékét.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Péter 22336 számú kérdéseBudapest2007-12-30
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szeretném megtudni a következőket.

Közös tulajdonom van a testvéremmel 50 - 50 %-ban.
A testvéremnek van saját lakástulajdona, nekem pedig csak a közös tulajdonrészem van. Ide is vagyok bejelentve. Ténylegesen máshol lakom, de havonta néhány alkalommal 5 - 6 nap, a lakásban tartozkodom. A testvéremnek szabad bejárása van az ingatlanba.
Azt szeretném megtudni, hogy kérhet-e lakáshasználati díjat, mivel ő nem használja, mert nem akarja,mivel máshol lakik, illetve kérhet-e többlethasználati díjat tőlem?
Ha kérhet, ennek irásban is létre kell jönnie?
Illetve a másik kérdés:
Én szeretnék teljesen egyedül, kizárolagos joggal lakni benne, ezt lehet kérni tőle? Félek, hogy mivel bármikor be tud jutni a lakásba, olyan dolgokat is elvihet, amihez nincs semmi köze. Ebben az esetben kérhetem tőle azt, hogy adja nekem a kulcsát?
Harmadik kérdés:
A közös tulajdon megszületésére törekszünk, ő ügyvéden keresztül próbál meg hatni rám, ami eléggé időigényes, közben sürgeti, hogy minnél hamarabb létrejöjjön egy egyezség. Én szerettem volna megváltani az ingatlant, de elutasította. Ő felajánlotta, hogy megváltja tőlem azon okból, hogy majd ő egyedül értékesíti. Mi van akkor, ha ő anyagi fedezettel nem rendelkezik. Ő mindenáron közös beleegyezéssel szeretné eladni az ingatlant. Én pedig ezt a lehetőséget nem kivánom elfogadni, mert tudom, hogy nem akar semmit tenni az ügyért, csak a hasznot kivánja megszerezni. Megtehetem azt, hogy ha nem akarja megvenni tőlem mégsem, hogy azt mondjam neki, hogy akkor nem egyezem bele az eladásba?
Ha megkötjük az adásvételi szerződést, hogy ő megveszi a tulajdonrészemet, és kiderül, hogy mégsem tudja, akkor mik a következmények?

Várom válaszát
Köszönettel

Péter
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-01
Tisztelt Péter!
Ha a közös tulajdonosok valamelyike nem használja a közös tulajdon tárgyát, a másik fél pedig kizárólagosan használja azt, úgy az előbbi többlethasználati díjra jogosult.
A közös tulajdon megszüntetése - amennyiben peren kívül történik - nagy szabadságot ad a feleknek a megállapodás megkötésében. Mivel Ön nincs nagy bizalommal a testvére irányába, nem ártana egy jogi képviselőt is megbízni az érdekeinek a képviseletével, mert általánosságban és ezen a fórumon nem lehet minden részletre kiterjedő választ adni.
Ha kötnek egy szerződést, és Ő azt nem teljesíti... a szerződés tartalmától függ, hogy miylen következményekkel jár, így erre is vonatkozik az előző bekezdésben írt válaszom...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Krisztián 22335 számú kérdésePest2007-12-30
Tisztelt ügyvéd úr!
2002-ben 6,8 millió FT-ért vásárolt házunkat, 2008 januárban eladnánk 11,4 millió FT-ért. 15 millió FT lesz az a ház amit megvennénk (újépítésű).
A kérdésünk az lenne, hogy ebben az esetben, minket milyen adók, ill. illetékek fognak terhelni?
Január 1-től bevezetésre kerül a fordítottt ÁFA. Ez a magánszemélyeket is érinti? Tehát az ÁFÁ-t nekünk kell megfizetni?
Mielőbbi válaszát várom, és előre is köszönöm!
Tisztelettel: Pokornyi Krisztián
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-01
Tisztelt Krisztián!
Ha az új lakás vásárlása kapcsán megfelelnek a feltételeknek (lakásépítésre jogosult vállalkozótól veszik, első értékesítés),úgy illetékmentesen szerezhetnek. Ha a feltételeknek nem felelnek meg, úgy az ún. cserepótló illetékkedvezményt vehetik igénybe, ez esetben 72,000 Ft illetéket kell fizetniük.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

HENRIK 22334 számú kérdéseBács-Kiskun2007-12-30
Tisztelt Ügyvédnő!

2007 október végén lakáseladási előszerződést kötöttem,úgy ,hogy a vételár 40%-át átvettem,és birtokba adtam a lakásom,novembertől.Előszerződésbe kikötöttük ,hogy amíg a végleges szerződést meg nem kötjük, a banki alapkamat jár,napokra leosztva,legkésőbb 2008-január 10.-ig.Az az igazság,én már hallottam akkor,hogy 2008-tól tervezik az új ingatlaneladási szabályozást.Ezért mentem bele abba,hogy birtokbaadjam előbb a lakást és 2008-január 10.-g megírjuk a végleges adás-vételit.Viszont most felmerült a vevőm részéről,hogy miattam kellett várakozniuk, Ők már november végén kitudták volna fizetni a fennmaradó 60%-ot,most így miattam vesztenek a kamatkülönbözeten. Kérdésem az lenne,hogy 2007 decemberében meg lehetett,volna úgy írni a végleges adás-vételit,hogy az ügyvédjük,2008-januárban adhatta volna be az iratokat a földhivatalba,és rám vonatkozott volna az új szabályozás?Valamint,hogy ezt a jelenlegi,banki alapkamatot/nap,amit adniuk kellene,2-hónapra,kamatadó nélkül kell adniuk és ha esetleg nem adnának semmi kamatot,csak a tőkét fizetnék ki,és azt mondják majd később rendezik a kamatot,mivel nincs pénzük,aláírjam-e a végleges szerződést?
Válaszát előre is nagyon szépen megköszönöm!
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2008-01-02
Tisztelt Henrik!

Valóban, a szerződéseket legkésőbb 30 napon belül kell benyújtani a földhivatalba, tehát az Ön által említett módon is meg lehetett volna csinálni, ha az adásvételi előszerződésükben a végleges szerződés megkötésének határideje úgy szerepel, hogy „legkésőbb 2008. január 10-ig”…, ugyanis amennyiben a szerződés 2008. évben kerül benyújtásra a földhivatalba, úgy az eladói oldalon felmerülő szja. szempontjából 2008. évben kötöttnek kell tekinteni, mert az ingatlannyilvántartáshoz történő bekerülés időpontja számít.
A végleges adásvételi szerződés aláírásával kapcsolatban az a véleményem, hogy az előszerződésben foglaltakat mind Ön, mint eladó, mind pedig a vevők is aláírták, ekként az kötelező erővel bír mindkét oldalra nézve, tehát ahhoz kellene tartania mindenkinek magát. (Amennyiben el kívánnak attól térni, lehet, de csak és kizárólag közös megegyezéssel. Ez pedig nyilvánvalóan egyezkedés során – azaz úgy, hogy mindkét oldal kölcsönösen enged a másiknak – jöhet létre, de mindenképpen a kellő garanciák biztosítása mellett.)

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Bíró András 22333 számú kérdéseBudapest2007-12-30
Ha megveszem a lakást akkor az adásvételit miután érkezteti az ügyvéd a földhivatalba és kp fizetek akkor is széljegyre kerülők vagy már átírják a nevemre?
Hogy kell intézni a mérőóra állás átírást? Formanyomtatványt a Díjbeszedőtől, ELMÜ kell kérnem vagy egy Közös Képviselőnél írt óraállás átvétel elegendő?
Köszönöm a sok sok információt.
Tiszteletem.
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-01
Tisztelt András!
Az első fázis a "széljegy", és a FH munkatempójának függvényében előbb-utóbb bejegyzik a tulajdonjogot is. Ha soron kívüli ügyintézést kér 10.000 Ft díj ellenében, akkor mindez 15 napon belül megtörténik.
Az átíráshoz a szerződésre van szükség, ill. a szolgáltatók által meghatározott nyilatkozatokra, ill. szerződéskötésre, de nincsenek formanyomtatványok, elegendő ha egy saját birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel a birtokbaadáskor.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Bíró András 22332 számú kérdéseBudapest2007-12-30
Érdekelne, hogy tartási szerződést köthetek-e Édesapámmal? Jogszabályban azt olvastam hogy közeli hozzátartozó esetén ez esetben nem kapom meg az ingatlant, ingyenes. Viszont a másik két testvért ki szeretnénk zárni. Vagy rájuk vonatkozik akkor is a köteles rész? Az mennyi? Milylen megoldást ajánl? Vert a végrendelete esetében is van köteles rész úgy tudom.
Ha tertási van ott pénzt is kell adnom és abból valóban 35%-ot adóznia kell az eltartottnak, még ha nyugdíjas is?
Köszönöm segítségét.

dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-01
Tisztelt András!
Nincs akadálya annak, hogy közeli hozzátartozók kössenek egymással tartási szerződést. Ez esetben az örökhagyó gyermekei "kiesnek" az öröklésből, hiszen az örökhagyó még életében átruházza az adott vagyontárgyát. DE: csak abban az esetben jó megoldás ez, ha a tartás ténylegesen teljesül is, ellenkező esetben könnyen a színlelt szerződés kategóriájába eshetnek...
A tartásnál nem kell pénzt fizetnie,mivel ez természetbeni tartást jelent (élelmezést, gyógykezelést, ügyintézést, eltemettetést stb.)
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Bíró András 22331 számú kérdéseBudapest2007-12-30
2008 januárban 3.500.000 veszek egy félkomfprtos lakást. Ebbe még 2008 ban beépítek zuhanyzót, wc-t (darálós).
Ezt a lakást még 2008 ban el akarom adni 7.000.000-ért.
Kérdésem hogy főldhívatali és ügyvédi eljárási díjon kivül milyen költségem lesz figyelembe véve a2008.01.01-től életbe lépő jogszabályi változásokat? Magánszemély vagyok és éves jövedelmem bruttó 4.000.000,-F?
Szerintem illetékre 2% kell fizetnem vételkor. Eddig értem.
Utána kell-e fizetnem és mennyi adót, vagy illetéket ha eladom 7 millióért? 20% , 25%, 36%, 40% adót kell fizetnem? Azt értem hogy 5 év után talán nem kell de most mennyit, mert eladnám.
Lehet hogy kell fizetnem 25%-ot és még 36%-ot ig? Ezt szerintem rosszul látom. Köszönöm segítségét.
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-01
Tisztelt András!
A 2 %-os illetékkedvezmény csak akkor illeti meg, ha főtevékenységként ingatlanforgalmazással foglalkozó egyéni vállalkozó.
Az adó mértéke 25 %, nem számítandó össze az egyéb jövedelmeivel és azok kulcsaival. A jövedelem számítási metódusát megtalálja a www.ingatlanjog.hu oldalon az adózásról szóló tájékoztató rovatokban.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Süti 22330 számú kérdésePest2007-12-30
Tisztelt Ügyvéd úr!

Az alábbiakban kérném a segítségét: az apósom 1972-ben vásárolt egy lakást,melyet most 11000000 ft-ért értékesít. Ebből az összegből 9000000ft-ot nekünk (a fia családjának) ad,melyet családi ház vásárlására fordítanánk,természetesen hitellel kiegészítve. A kérdésem az lenne,hogy ebben az esetben kinek milyen adó vagy illetékfizetési kötelezettsége lenne/lesz? Az apósomnak, úgy olvastam,hogy mivel több mint 15 évig volt tulajdonosa a lakásnak,az eladás után nem kell fizetnie. Viszont a férjemnek a kapott összeg után kell-e bármiféle adót vagy illetéket teljesítenie? Illetve a megvásárolni kívánt kb. 18 millió ft-os ház milyen fizetési kötelezettségeket róna ránk?

Munkáját megköszönve várom válaszát,
Süti
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-01
Tisztelt Süti!
Az apósa az eladáson nem realizál jövedelmet, így adófizetési kötelezettsége sem lesz. Ha a pénzt takarékbetét formájában - pl. folyószámlán lévő pénz képében - ajándékozza a fiának, úgy ez sem jelent semmiféle többletterhet. A lakás megvásárlása nyomán viszont 920,000 Ft illetéket kell majd fizetniük. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szabolcs 22329 számú kérdéseBudapest2007-12-30
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Vásároltam(vagy legalábbis csak szerettem volna)egy Budapesti lakást,hitelre,minimális önrésszel.E részével nem is volt gond,amit a bank kért azt sikerült teljesitenem!A problémát az eladó(esetemben a Gyámügy)okozza!A legvégső stádiumban van-volt az ügy,a bank átutalta egy folyószámlára a felvenni kivánt hitel összeget és csak annyi volt hátra,hogy befáradjak az eladóval a bankba és már utalják is a számlájukra az összeget.A bank utolsó körben kikérte a Tulajdoni lapot(előzőleg már vagy négyszer kikértem)amire is történt egy bejegyzés az Apeh részéről közel 1.5 Mft-ról!A bank addig nem utalja tovább a pénzt amig nem törlik a tulajdoni lapról a bejegyzést!Ez számomra is érthető és világos,csak az lenne a tiszteletteljes kérdésem,hogy ez nem jelent-e az eladó részéről szerződés szegést!Én jelenleg albérletben lakom amit természetesen fizetnem kell és Januárban már törlesztenem kell a hitelt is!Viszont még lakásom sehol!Mivel én megkaptam a kért hitelt,viszont az eladó addig nem jut hozzá amig ez a bejegyzés nem törlődik!Ami még szépit a dolgon,hogy az Apeh már kiküldte a nevemre az ingatlan illetékről a csekket,hogy fizessem be!Hát már nem nagyon értem, hogy mi is van!?
Előre is köszönöm tiszteletteljes válaszát!
Üdv:Szabolcs
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-01
Tisztelt Szabolcs!
Az illetékfizetési kötelezettsége valóban beállt, azon már csak a részletfizetés iránti kérelem benyújtásával "enyhíthet".
A másik kérdés kapcsán viszont a szerződést kellene ismerni ahhoz, hogy a lehetőségeit meg lehessen határozni, de feltételezhetően akár elállási joga is lehet, és érvényesítheti az ügylettel kapcsolatban felmerült kárait - külön bírósági eljárásban.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

László Attila 22328 számú kérdésePest2007-12-30
Tisztelt ügyvédi iroda.
Én egy három lakásos házban lakom a fent nevezett helyen.A három lakásnak közös udvara van.Az egyik szomszédom az udvaron nagyon nagy rendetlenséget tart.Mindenféle kacatokat,rossz háztartási gépeket,szemetet tart.Amellett szinte az egész udvart telehordta
tüzifával amit szintén hanyagul dobálta le.Kinézve az ablakon csak a nagy rendetlenséget látom már évek óta.Szinte minden nap a motorfűrész hangját hallani.Hétvégén és ünnepnap is.
Az lenne a kérdésem,hogy mivel tudnám megszüntetni ezt az áldatlan állapotot,mert a felszóllításainkra sajnos nem reagál .
Köszönöm.
Tisztelettel:László Attila
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-01
Tisztelt Attila!
Birtokvédelmi - esetleg valamiféle szabálysértési - eljárást kezdeményezhet a tulajdonos ellen az önkormányzat jegyzője előtt.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

SZANISZLÓ IMRE 22327 számú kérdéseBács-Kiskun2007-12-30
TISZTELT ÜGYVÉDNŐ !

A következő,problémám lenne,ami eléggé sajnálatos,de nem gondoltam idáig fajulnak a dolgok.5-évvel ezelőtt örököltünk 2-darab ingatlant testvéremmel.Végrendeletében az örökhagyó/Édesapám/,saját kezüleg írottan,meg sem említve testvéremet,mindent rám hagyott,így testvérem kötelesrészre szorult.
Hagyatéki tárgyaláson,nagylelkűen lemondott,a kötelesrészéről is. Most viszont anyagi kártérítést kér /mivel nincs pénze/,és azzal állt elő,hogy a részét,amiről lemondott,akkor részvényekbe akarta fektetni ami azóta,megötszöröződött volna,igy tetemes pénztől esett el miattam. Kérdésem az lenne,hogy a hagyatéki ingatlan becsérték,15és 6millió forint,vagy a jelenlegi piaci ár, 38és 35 millió forintnak vagyok -e köteles a negyedét átadni kamatokkal,vagy a két ingatlan bizonyos %-át,kell nevére íratnom. Egyáltalán megválthatom,készpénzben,mert már nagyon unom a követelődzését?
Válaszát előre is köszönöm!
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2007-12-30
Tisztelt Szaniszló Úr !

Kártérítésre akkor köteles az ember, ha kárt okozott! Ön mivel okozott kárt testvérének, amikor ő a hagyatéki tárgyaláson közjegyző előtt, tehát egy közokiratban is rögzítve lemondott a kötelesrészről?!
Ettől függetlenül nyilvánvalóan magam is javaslom, hogy próbáljanak megegyezni, hiszen testvérek!
Az Önök megegyezésétől függ, hogy Ön az ingatlanok bizonyos hányadát adja-e testvérének, vagy pedig azok megváltási árát fizeti ki részére. Ugyancsak ettől függ azok ára is, mert – őszinte leszek – az Ön által leírt követelést, melyet testvére támaszt Önnel szemben, teljesen alaptalannak látom.
Nyilvánvalóan, amennyiben a békesség kedvéért Ön mégis úgy dönt, hogy elismeri testvére kötelesrész iránti igényét, akkor az ingatlanok bizonyos hányadai képezik annak alapját, és ha azokat Ön megváltja, akkor – sajnos – a jelenlegi forgalmi értéket kell figyelembe venni, de kamatok nélkül! Amennyiben az örökléskori forgalmi értéket vennék figyelembe, akkor adódhatna hozzá az évi törvényes késedelmi kamat. Ugyanakkor – bár szakismerettel ezen e területen nem rendelkezem – kérdésként merül fel, hogy az eltelt öt év alatt mitől nőtt azoknak az ingatlanoknak annyit az értéke? Amennyiben attól, hogy Ön értéknövelő beruházásokat végzett rajtuk, úgy nyilvánvalóan annak bizonyos hányada testvérét semmiféle jogcímen nem illeti meg, tehát elszámolás tárgyát kell, hogy képezze az Ön beruházása.
Kérdéseire tehát összefoglalva válaszom: Minden az Önök megállapodásától függ, amely nyilvánvalóan kölcsönös engedményeket követően jöhet létre.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

László 22326 számú kérdésePest2007-12-30
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Munkahelyváltás miatt eladjuk 2004-ben nagy telekre épített Érdi családi házunkat a szerződés szerint 33 millió forintért, melyet 15 millió forint, építési bank kölcsön terhel. Foglalót már kaptunk, és a vevők vállalták, hogy 2008. március 01.-én fizetik ki a maradék összeget ,és ez lesz a végleges adás-vételi szerződés dátuma is. Dunakeszin 2007 szeptemberében építési telket vásároltunk 8 millió forintért. Kérdésem jogosultak vagyunk-e a Dunakeszin épülő családi házunk után szocpol felvételére két gyermekünk után? Ha jól gondolom igen (Érdi ház eladása 33 millió Ft. – Hitel 15 millió Ft. = 18 millió Ft. – Dunakeszi telek 8 millió Ft. = 10 millió Ft. amit számlával igazoltan ráköltünk a Dunakeszi házunk építkezésére) Kell-e adót fizetnünk a 2004-ben épült Érdi családi házunk eladása után? Ha jól gondolom nem (Érdi telek vétel 10 millió Ft. - Érdi építés /számlával/ 15 millió Ft. - Dunakeszi telek vétel 8 millió Ft. ez összesen 33 milli Ft. kiadás ami megegyezik a 33 millió Ft.-s eladási árral)
Köszönve válaszát, boldog új évet kívánok:
László
dr. Nagy Zoltán válasza2008-01-01
Tisztelt László!
A szocpolnak én sem látom akadályát, feltéve, hogy az építkezés "belefér" a méltányolható lakásigénybe az építési költséget és a lakásméretet alapulvéve. DE: az adófizetés alól csak az APEH méltányossági döntése alapján mentesülhetnek a 2008. január 1-től hatályos adójogszabályok következtében. Más a helyzet, ha már megkötötték és beadták a végleges adásvételi szerződést - és nem előszerződést kötöttek, mint ahogyan a kérdése részben sugallja. Ez esetben mentesülnek az adófizetés alól.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Ingatlan - Add el magad


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Cimkefelhő:
iratminták kereset társasházi törvény jelzálogjog alapítás ingatlanok birtoka keresetlevél társasházakról ügyvédi közreműködés ingatlanügyletek szerződéstervezetei közös képviselő vételi jog cégjog közös tulajdont megszüntető szerződés adatai ingatlanügyletek iratmintái életjáradéki szerződés adatai ingatlan adásvétel szerződésmintaHomeinfo
www.homeinfo.huAlbérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladásaMunka Magyarországon
Munka Magyarországon