ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Anna 10964 számú kérdéseBács-Kiskun2006-03-14
Tisztelt Ügyvéd úr!
Válaszát (amely kicsit megnyugtatott) nagyon köszönöm.
Egyetlen kérdésem lenne még Önhöz. Férjem időközben úgy döntött, hogy mindenképpen rám írat egy részt a házból, amelyben élünk. Kérdésem az lenne, hogy ez milyen formában oldható meg és milyen ügyvédi és egyéb költségekkel jár. Gondolok például arra, hogy számíthatunk-e illetékfizetésre?
Köszönettel:
Anna
dr. Nagy Zoltán válasza2006-03-19
Tisztelt Anna!
A korábbi levelezésünkre nem emlékszem, de annak nincs akadálya, hogy egy részt megszrezzen a házból, és azt - feltehetően - megtehetik akár illetékmentes módon is. Biztosabb válaszhoz némiképp több infora lenne szükségem...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Dorottya 10963 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2006-03-14
Tisztelt Ügyvéd Úr!
2005. decemberében határozatlan időre adtam bérbe lakásomat, azzal a feltétellel, hogy a bérlők a rezsit a mindekori mérőállás leolvasása után a tárgyhónap végén egyenlítik ki részemre (a számlák egyébként az én nevemre jönnek- bár némi csúszással, hiszen a tényleges fogyasztás és a részszámlák összege eltérő lehet, sőt nagyon is eltérő). Mivel ez februárban nem történt meg, valamint nem fizették ki az esedékes bérleti díjat sem, továbbá mert szeretném megszüntetni a lakás bérbeadását, megbeszéltem a bérlőkkel, hogy keresnek maguknak másik albérletet. A bérlő pár nap múlva telefonon megkeresett, tájékoztatott a kiköltözésről és meg is beszéltük, hogy mikor találkozunk rendezeni a pénzügyeket és hogy Ő átadja nekem a kulcsokat. A megbeszélt időpontban sajnos nem nyitottak ajtót, azóta sem tudom elérni Őket telefonon. Értesítést küldtem levélben a fennálló tartozásokról, és kértem, hogy a tartozást nyolc napon belül egyenlítsék ki, valamint tájékoztattam őket a bérleti szerződés felmondásáról. A szerződésben kikötöttük, hogy nem kell cserelakást biztosítanom, illetve hogy a szerződést mindkét fél felmondhatja, azzal a kitétellel, hogy a felmondás a hónap utolsó napjára szólhat, és nem lehet rövidebb a felmondási idő 15 napnál.
Kérdésem: Mit tehetek, ha nem vették át a tértivevényes felszólító leveleket? Kihez forduljak, hogy mielőbb visszakapjam a lakást (amibe tudtommal be sem jelentkeztek)? Mit tehetek annak érdekében, hogy a közüzemi díjakkal ne tudjanak még több pénzt kihúzni a zsebemből? Kikapcsoltathatom-e például az áramot? Gyors és hatákony segítségre lenne szükségem. Mit tanácsol?

Segítségét és válaszát előre is köszönöm.

Dorottya
dr. Nagy Zoltán válasza2006-03-19
Tisztelt Dorottya!
Elvileg a jegyzőhöz is fordulhatna, de nem az a legmegfelelőbb mód. javaslom az ingatlan birtoka és a tartozások kiegyenlítése iránt haladéktalanul pert indítani. A közüzemek kikapcsolását nem javasolnám, persze lehet,hogy ez vezetne gyorsan eredményre...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Blaskó Andrea 10962 számú kérdéseBudapest2006-03-14
Tisztelt Ügyvéd úr !Most költöztem egy lakóparkba,Kettő autonk van.Az egyik a saját garázsunkban áll a másik a garázsunk előtt.Egy lakó kifogálsilja ezt ,és azt szeretné ha a külső parkolóba állnal a garázs előtt parkoló autónk.Sajnos ez a személy már nem egyszer zaklatta a családomat és szó szerint figyel minket . Azt szeretném megtudni az ügyvéd úrtol,hogy törvényesen áll a férjem a garázsunk előt a autójával -természetesen úgy,hogy evvel senkit nem akadályoz a szabad ki és be járássával-,vagy nem.Mit tudok evvel az emberel kezdeni,hogy ne zaklassa a családomat?
dr. Nagy Zoltán válasza2006-03-19
Tisztelt Andrea!
Ha jól sejtem, a második autóval a társasház közös tulajdonát használják, ily módon jogosan kifogásolják a lakók...Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

SósIldikó 10961 számú kérdéseBudapest2006-03-14
Tisztelt Ügyvéd Úr! /ill.Ügyvédnő/ Régebben már többször segytettek tanaácsaikkal, most ismét szeretném igénybe venni tudásukat. 1997-ben örököltünk egy lakóingatlant, amit 2001-ben eladtunk. Most került APEH vizsgálat elé, és egy igen fontos kérdés merült fel. Annak idején az Illetékhvatal által kiállított fiz.mh.ban két összeg is szerepelt a házra vonatkozóan. Van egy:ingatlan forgalmi értéke, és van egy : illeték alapja. A kettő közt kb 4 millió Ft van. Amikor az ingatlan szerzéskori értékét kell megállapítani, melyik összeg figyelembe vétele helyes? Ugyanis az illeték alapjának megállapítása valószinűleg v.milyen kedvezmény alapján történt. Elnézést, a hosszúságért, válaszukat előre is nagyon köszönöm: Ildikó
dr. Nagy Zoltán válasza2006-03-19
Tisztelt Ildikó!
Szerintem ezt csak az öröklésről született hagyatéki határozat ismeretében lehetne megválaszolni, de az adózás alapja az illetékkivetés alapja, feltehetően a különbözet egy haszonélvezeti jogból fakadhat...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Erzsébet 10960 számú kérdésePest2006-03-14
Tisztelt Ügyvéd úr!
Telkiben építkeznénk tavasszal és könnyűszerkezetes házat szeretnénk, a gyorsasága az ára és a meggyőződésünk (hogy ez jó) miatt. A helyi építész előadó viszont ellene van ennek az építési módszernek, ezért bekért mindenféle papírt erről, ÉMI minősítésekkel, gyártmánytervekkel,stb. több helyen szétnéztünk a piacon, a szerkezetük ezeknek szinte ugyanaz, viszont árban már sokszor meghaladják a hagyományos építési módot. Végül találtunk egy Vállalkozót, aki elfogadható áron dolgozna, 10éve épít ilyen házakat, láttunk is ilyet (ismerősünknek, akinek csak jó tapasztalata van), viszont: az általa épített technológiára nincs ÉMI minősítése, csak az anyagokra külön-külön természetesen. Kérdésem, hogy az Önkormányzat gátolhat engem ennek megépítésében amiatt hogy erre nincs ÉMI minősítés, de természetesen tervezők által lesz engedélyezési terv beadva?
Nagyon várom válaszát! köszönettel: Karácsony Erzsébet
dr. Nagy Zoltán válasza2006-03-19
Tisztelt Erzsébet!
Természetesen gátolhatja Önöket az önrkorm., ezt az építési engedély elutasításával teheti meg. A technológiára vonatkozó ÉMI minősítés hiánya véleményem szerint nem olyan ok, ami kizárná az enegdéyt.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Erzsébet 10959 számú kérdéseBudapest2006-03-14
Tisztel Ügyvéd Úr!

1997 február 5.-én vásárolt ingatlanom ha most eladom akkor adózás szempontjából hány százalékkal csökkentik a jövedelmemet 40 vagy 50%?
Köszönöm válaszát.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-03-19
tisztelt Erzsébet!
40 %-kal...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Hajnal 10958 számú kérdésePest2006-03-13
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Ezúton szeretném segítségét kérni abban a kérdésben, ha egy családi ház értékesítésre kerül, a "megtekintett, illetve ismert állapot" fogalma alatt mi értendő.
Egyéb kikötés, megállapodás, tartozéklista hiányában, kinek a tulajdonát képzi a kerti szivattyú, a kazán, fürdőszobabútor, csillár, gáztűzhely, szagelszívó, radiátor, stb?
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Hajnal
dr. Nagy Zoltán válasza2006-03-19
Tisztelt Hajnal!
Az ingatlan alkotórészére terjed ki az adásvétel, a felsoroltak közül a kazán, a szivattyú, a gáztűzhely, a radiátor mindenképpen ebbe a körbe tartozik. többi vitakérdés lehet, különösen a csillár.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Anna 10957 számú kérdéseBudapest2006-03-13
Tisztelt Jogtanácsos!
Második gyermeket egyedül nevelem. Egy leányom már felnőtt, önállóan él, tőlünk távol. Kisméretű lakásunkat el szeretném adni és vásárolni szeretnék egy használt családi házat. A ház összkomfortos, de eléggé rossz állapotban van, felújítandó.
Kérdésem: Ha eladom kisméretű lakásomat és a jogos lakásigényünket meg nem haladó méretű, a telek árat nem számolva a 10 millió Ft-ot meg nem haladó értékű családi házat szeretnék vásárolni, második gyermekem után igénybe vehetek-e fél szocpol támogatás?
2. kérdésem: Igénybevehetem-e az államilag támogatott hitelt 5 millió Ft., ami mellé további 5 millió Ft piaci kamatozású kölcsönt kell felvennem.
Várom válaszát, üdvözlettel
A.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-03-19
Tisztelt Anna!
A hitelt igen, a fél-szocpolt nem veheti igénybe. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

János 10956 számú kérdéseKomárom-Esztergom2006-03-13
Üdvözletem!
Élettársammal 2005-ben egy bejegyzett vállalkozó által értékesítés céljából épített családi házat vásároltunk 19,5 millió forintért. A vásárláshoz igénybe vettük a 2 gyermekünk után a "szocpolt".Tulajdoni arányunk 50-50%. A vásárlás előtt értékesítettük -szintén közös - tulajdonú lakásunkat 10 millió forintért(új ház vásárlására fordítottuk). A kérdésem a következő lenne: milyen kedvezmények vehetők igénybe az átírási illeték meghatározásánál? Új építésű ház vásárlása 15 millió forintig illetékmentes(ugye)? és csak a fölötte lévő rész után kell illetéket fizetni? Ebben az esetben le lehet-e vonni az egy éven belül(gyakorlatilag vásárlás előtt) értékesített lakás árát? Ebben az esetben 19,5 millió - 10 millió = 9,5 millió ez kevesebb mint 15 millió esetleg illetékmentesség megállhat?
Válaszukat előre is köszönöm!
János
dr.Lehőcz Réka válasza2006-03-17
Tisztelt János!
Idézem az illetéktörvény ide vonatkozó rendelkezését:
"a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett - ideértve az ingatlan-nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem lakás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület bővítésével (pl. tetőtér-beépítéssel) létesített - 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása. Amennyiben az új lakás forgalmi értéke nem haladja meg a 30 millió forintot és a vagyonszerző másik lakástulajdon eladását nem igazolja, akkor a 21. § (1) bekezdés szerint megállapított illetékből nem kell megfizetni azt az összeget, amely akkor járna, ha a lakás forgalmi értéke 15 millió forint lenne. Ilyen lakás tulajdoni hányada esetén a kedvezmény a 15 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos részére illeti meg a vagyonszerzőt"
Ez az önök esetében azt jelenti, hogy illetékmentesség nem illeti meg önöket /mert a lakás forgalmi értéke több, mint 15 M Ft/, azonban nem 19,5 M Ft után szabják ki az illetéket, hanem a 15 M Ft feletti részre, azaz a 4,5 M Ft után. Ennek 6 %-a lesz az illeték. Ilyenkor tudomásom szerint nem veszik figyelembe az eladott lakást, mert 2 kedvezményt egyszerre nem lehet figyelembe venni.
Javaslom kérjenek írásos állásfoglalást az illetékhivataltól is.
Tisztelettel
dr.Lehőcz Réka ügyvéd
2800 Tatabánya, Béla király krt. 52.
+36 34 337466

drlehoczreka@t-online.hu

Madlen 10955 számú kérdéseKomárom-Esztergom2006-03-13
Tisztelt ügyvédnő.Megköszönöm ha válaszával segitene a kővetkezőkben. 33évi házasság után a férjem 2005 ben meghalt.Előtte épitettünk egy uj családi házat. Mivel 50-50 Százalékos tulajdonban épült a ház, Aférjem arányos részét a gyerekeim örökölték,amire az én haszonélvezeti jogom van bejegyezve.Az egyik gyerek már előtte is velűnk lakott, a másik Nem hajlando ide költözni, viszont hangoztatja, hogy ö kiadhatja albérletbe az ö részét. Igaz e ez. Én használhatom e a haszonélvezet jogán az ő részüket is ha nincs meg az egyetértés mert állandó viszáj alakult ki.Én ki ad hatom e a ház egy részét, hogy fedezni tudjam a ház fenntartását. Ílletve jogom van e eladni,hogy tiszta hejzetet teremtsek.Ha eladásra kerűlne a ház, mennyi lenne az én részesedésem avételárbol.mivel az enyém az ötven százalék,a haszonélvezet miatt, ha én most 51 éves vagyok. válaszát nagyon szépen köszönöm.
dr.Lehőcz Réka válasza2006-03-14
Tisztelt Madlen!
Az özvegyi jog lényege éppen az, hogy Ön használhatja az ingatlant. Az ingatlan eszmei felét saját jogán, mint tulajdonos az ingatlan másik eszmei felét pedig, mint az özvegyi jog jogosultja. Az ingatlanban mindenki más az Ön engedélyével és az Ön szívességéből lakhat. Tehát gyermeke az Ön beleegyezése nélkül nem adhatja albérletbe az ingatlant.Véleményem szerint az ingatlan egy részét kiadhatja bérletbe, mint tulajdonos. Ha a haszonélvezeti jog gyakorlását ellenérték fejében engedné át másnak (tehát nem csak az ingatlan egy részét adná bérletbe, mnint tulajdonos, hanem az egészet),ezt csak akkor teheti, ha a tulajdonos az ingatlan használatára nem tart igényt.
Ön csak a saját tulajdoni hányadát adhatja el,azonban erre is elővásárlási joguk van a tulajodonos társaknak, azaz gyermekeinek.Természetesen közösen is értékesíthetik az ingatlant. A vételárból, mint tulajdonosnak az eladási ár fele járna. Az illeték törvény szerint az özvegyi jog értéke, ha ön 51 éves: az ingatlan egy évi értékének hatszorosa (az egy évi érték: a forgalmi érték 1/20-ad része).
Amennyiben az örökösökkel állapodna meg az özvegyi jog megváltásában, ennek számítási módja: a megváltásra kerülő vagyonból olyan rész illeti meg, amelyet mint az örökhagyó gyermeke törvényes örökösként a leszármazókkal együtt örökölne (két gyermek esetén 1/3ad rész).
Tisztelettel
dr.Lehőcz Réka ügyvéd
2800 Tatabánya, Béla király krt. 52.
+36 34 337466

drlehoczreka@t-online.hu

István 10954 számú kérdéseBudapest2006-03-13
Tisztelt Ügyvéd úr!

Ha polgári perben veszítek és végrehajtás lenne az ingatlanomon, akkor mi történik az esetben, ha az ingatlan csak 50 százalékban az én tulajdonom?

Várom megtisztelő válaszát:
István
dr. Nagy Zoltán válasza2006-03-19
Tisztelt István!
A végrehajtás csak az Ön tulajdoni hányadát fogja érinteni, azaz a jelenlegi tulajdonostársának új tulajdonostársa lesz vagy lehet...Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

györgy 10953 számú kérdéseVeszprém2006-03-13
Tisztelt ügyvéd úr!
1998-ban örökölt zártkerti ingatlan kerül eladásra,melynek tulajdonjoga fele-fele részben a két örökösé valamint haszonélvezeti jog van bejegyezve.Kérdésem,hogy az eladási árból hogyan kell adózni ha három felé megy a befolyt összeg.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-03-19
Tisztelt György!
Mivel a kérdése egyetlen adatot sem tartalmaz, ezért javaslom, hogy az általános válasz kedvéért látogasson el a www.ingatlanjog.hu oldal adózásról szóló táájékoztató és archívum rovataihoz.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Laura 10952 számú kérdéseBudapest2006-03-13
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Balatoni panziónkat külföldiek (hollandok) vennék meg. Szeretném megkérdezni, hogy a közigazgatási hivatal milyen okokra hivatkozással engedélyezi a tulajdonszerzést? A szerződéseinket hollandul és magyarul is el kell készíteni, s így kell elküldeni a közigazgatási hivatalba?Ha igen, akkor gondolom, hogy hiteles fordítást kell készítettnünk? S ez esetben a fordítás költségét kinek kell megfizetni?
Köszönöm Válaszát: Laura
dr. Nagy Zoltán válasza2006-03-19
Tisztelt Laura!
Az első kérdés kapcsán: http://www.ingatlanjog.hu/index.php?adv=&tema=15&action=16#jump15
A szerződést nem kell holland nyelven elkészíteni sem a földhivatal, sem a közig. hivatal részére, max. a vevő kérheti, hogy a saját megértése miatt legyen fordítás...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Mária 10951 számú kérdéseBács-Kiskun2006-03-13
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Kérdésem az lenne, hogy elfogadható- e az a végrendelet, amelyet mint irásbeli magánvégrendeletet tennék, - saját kezüleg az elejétől a végéig pontos adatokkal személyemet illetően és aki felé rendelkezem annak is - ilyenkor kell - e tanuval aláiratni, illetve ügyvéddel ellenjegyeztetni?
Történetesen arról van szó, hogy kiskorú/késői/ fiam örökölne utánam egyébként is,/férjem sajnos már meghalt/ viszont azt szeretném, hogy nagykoruvá válásakor pl. a keresztanyja haszonélvezeti joga legyen rajta a lakáson,nehogy valami oknál fogva eladja és földönfutóvá legyen / ami egyébként a kiskoru- fele részben -tulajdona már most.
Tehát figyelembe veszik - e a hagyatéki tárgyaláson egy végrendeletben leirt ilyen irányu rendelkezést?
Még valami, a végrendelkezést mindenképpen ügyvédnél kell elhelyezni, ? vagy lezárt boritékban lehet az otthon is?
Köszönöm válaszát.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-03-19
Tisztelt Mária!
A sajátkezűleg írt és aláírt végrendeleet érvényes lehet, és nem szükséges a letétbehelyezése sem - bár talán célszerű lehet...
a végrendeletben határozhat úgy, hogy haszonélvezeti jogot alapít azon az ingatlanon, amelynek tulajdonjogát másra hagyja.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Dóra 10950 számú kérdéseBács-Kiskun2006-03-13
Sürgősen kérném válaszát a következő kérdésre!
35 év alatti házasok vagyunk,most 58m2 2+fél szobás lakásunk van,melyben két gyermekünkkel élünk.
Vásárolni szeretnénk egy kb.85m2 1+3fél szobás használt lakást,melyhez egy 20m"-es garázs is tartozik (ez egy társasház)a vételár 10millió ft lenne.Kérdésem,hogy járna-e nekünk valamilyen formában a fél.szocpol.
Meg lehetne-e osztani az ingatlant lakás és garázsra,8+2millió forintra?
A vételárat felűl bírálhatja-e valaki?
Mielőbbi válaszát várom !Köszönettel K-né Dóra
dr. Nagy Zoltán válasza2006-03-19
Tisztelt Dóra!
A fél-szocpolhoz "kellene" egy harmadik gyerek is. A vételárat meg is kell osztani,hiszen eltérő illetékmérték kapcsolódik a két típusú ingatlanhoz. A vételárat nem bírálja felül senki, de az illetékhivatal az illeték alapját felemelheti, azazmagasabb illetéket vethet ki, de az magát a vételárat nem fogja érinteni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Cimkefelhő:
drágaköves ékszer haine online ügyvéd iphone speaker webdesign cégjog ingatlanhirdetés ingatlanjogAlbérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása