Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Katka 12929 számú kérdéseVeszprém2006-07-18
Tisztelt Nagy úr!
2006. februárjában vásároltam egy új építés? lakást, melynek illetékét májusig kellett kifizetni. most derült ki számomra, hogy a vételárból nemcsak a 15 M ft illetékmentes öszeget kell levonni, hanem a szocpol értékét is. utólag (már kifizettem és joger?s is lett) reklamálhatok, hogy rosszul számolták ki?

Köszönöm a segítségét
Katka
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Katka!
Érdemes megpróbálni, mivel a kifizetést?l független, hogy a számításba hiba csúszott.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Erzsébet 12928 számú kérdéseFejér2006-07-18
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A következ? ügyben szeretném a segítségét kérni:
A családi házunk 1/6 részére végrehajtási jog lett bejegyezve,mert a bátyámnak 7 millió forintos tartozása van az APEH felé. A házban tulajdonjoga van még két kiskorú gyermeknek 1/6 arányban.Édesanyámat én ápolom ezért eltartási szerz?dést kötöttünk,így nekem 4/6 részem van a házban.Az APEH által ki kért adó és értékbecslési nyilatkozat alapján 850.000,-Ft-ra állapították meg a terhelt rész értékét.Szeretném kivásárolni a bátyám részét,mert félek ha megvárom az árverezést megjelennek a spekulánsok".Kérem er?sítse meg szándékomat./Többen azt a tanácsot adták,hogy ilyen esetben jobb megvárni az árverezést,mert abban az esetben hamarabb lezárul az ügy,mert nem szól közbe a gyámügy./ Köszönettel: Erzsébet
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Erzsébet!
A gyámügy szerepét nem látom egyel?re, hiszen a kiskorúak vagyonát nem érinti a végrehajtás. Véleményem szerint az árverést már kénytelen lesz megvárni, hiszen attól már csak a teljes tartozás megfizetése mellett lehetne eltekintetni. De nem oylan nagy probléma ez, az ingatlan 1/6-od része nem lesz vonzó spekulációs célpont... Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsuzsa 12927 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2006-07-18
Tisztelt Ügyvéd ?r,
szüleim 2000-ben értékesítették a lakásukat, mivel én külföldön tartozkodtam az én lakásomba költöztek. 2004-ben vettek Szikszón maguknak házat, amit még banki kölcsönnel kellett kipotolni. Most 340.000 Ft-ot kérnek tölük lakáseladási illetékként és jelzálogot tettek a házra. Az OTP fel akarja bontani a kölcsönszerzödést mert az illetékhivatal bejegyeztette a jelzálogjogot. Kérem segitsen szüleim nem tudnak befizetni egyöszegben 340.000 Ft, édesanyám már nyujgdijas, apám dolgozik még, de ebböl fizetik az OTP kölcsönt.
Várom válaszát.
Tisztelettel

D.B.Zsuzsa
dr.Tóth László válasza2006-07-21
Kedves Zsuzsa!

Tekintettel arra, hogy az ingatlan eladása és az új ingatlan vásárlása nem 1 éven belül történt, a vásárolt ingatlan értéke után kerül megállapításra az illeték mértéke. 4 millió Ft-ig 2 %, a fölött 6 %. Az Illetékhivatal törvény szerint járt el, így a jelzálogjog bejegyzése is feltételezhet?en megalapozott. Álláspontom szerint az Illetékhivatallal részletfizetésben meg tudnának állapodni a szülei. Kérdés, hogy a részletfizetési megállapodás alapján hajlandók-e törölni aj elzálogjogot, hogy ne kerüljön veszélybe az OTP kölcsön. Indokolt elébe menni az eseményeknek, Önöknek kell keresni a hivatalt, hogy az automatizmus ne induljon be.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Krisztina 12926 számú kérdéseBudapest2006-07-18
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Van egy 93 éves dédnagypapám, akivel a saját gyerekei, ill. unokái csúfosan elbántak. A dédi két bottal jár, nagyot hall, pészmékere van és fél szemére vak. 5 éve egyedül él. Egy évvel ezel?tt leesett az ágyról, és ápolásra szorult. A fia odavette magához, de mint utóbb kiderült, elég mostohán bántak vele, és az ápolás ideje alatt az anyám, aki a dédi fiának a lánya, teljesen kipakolta a dédi lakását. Értékes képek, könyvek, étkészletek t?ntek el. A szomszédait megfenyegettték, hogy ha rend?rségre mennek, megütik a bokájukat. És az ápolás ideje alatt megiratták vele a végrendletét, ami szerint kizárták a dédi lányát az örökségb?l. A dédi megelégelte a mostoha körülményeket, és haza ment az üres lakásba. Most én és a párom próbálunk neki segíteni, de nem akar hozzánk költözni. Szeretne eltertási szerz?dést kötni. De én nem ismerem az erre vonatkozó jogot, és szeretnék felvilágosítást kapni.
A dologhoz hozzátartozik, hogy 4 éve haragban vagyok a szüleimmel. Anyám megpróbált tönkretenni, meg a páromat feljelentgette mindenhol. Mi is elmentünk a rend?rségre, és feljelentettem életveszélyes fenyegetésért, mert az egyik levelében közölte velem, hogy a saját kezével fog megfolytani, ha szóba merek állni még egyszer a húgommal.Ebben is szeretném a tanácsát kérni, hogyan lehet rövid úton leállítani?

Üdvözlettel
Krisztina
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztetl Krisztina!
A dédi a teljesmeglév? vagyonára köthet tartásivagy életjáradéki szerz?dést, fügetlenül attól, hogy már végrendelezett, hiszen azt bármikor visszavonhatja, ráadásul az elmondottak alapján komoly érvényességi kételyek merülhetnek fel vele szemben. A tartási szerz?dést ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni, és a megkötésében nem akadály, hogy a dédi nem akar Önökhöz költözni, természetesen maradhat a saját lakásában.
A másik kérdés kapcsán nem tudok megfelel?bb "gyógyszert" ajánlani, mint a hatósági közrem?ködés igénybevétleét, ahogyan Ön is tette, élnie kell a feljelentéssel, amennyiben ilyen fenyegetés éri.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Marinagyi 12925 számú kérdéseBudapest2006-07-18
Tisztelt Ügyvéd úr!
Édesapám 89 éves, közjegyz?i okiratban megbízott kis lakása és üdül? ingatlana (haszonélvezettel terhelt) eladásával, neki pedig vennénk egy nyugdíjas házban egyszobás lakrészt.
Felesége részér?l három örökös van még, akik elvben egyetértenek az ingatlanok eladásával, de nem könny? velük megegyezni.
Szeretnék eladási szándéknyilatkozatot készíteni, hogy ne az eladáskor adódjanak viták, és ingatlanközvetít?re bízni az eladást, hogy ne legyen bizalmatlanságra ok a lakás bármelyikünk által történ? bemutatása során.
Kérdésem:
1. Van-e szándéknyilatkozat minta?
2. Az, hogy Papámnak szeretnénk ellátást biztosító lakrészt vásárolni, jelent-e el?nyt az eladásnál? (nem kívánom megrövidíteni anyagilag a feleket, de jelenleg mi fizetjük a teljes ingatlanfenntartást, és javításokat.)
3. Meggátolható-e az, hogy ingatlanközvetít?t bízzunk meg az eladásokkal?
Köszönöm.
Marinagyi
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Marinagyi!

A lakás csak az édesapja tulajdonában van? Ha igen, úgy nincs jelent?sége a feleség örököseinek. Ha nem, úgy valóban meg kellene állapodni velük az érteékesítés f? elveiben, de a szándéknyilatkozattal az a "baj", hogy nem kényszeríthet? ki.
1. Lehet ilyet készíteni...
2. Ez nem jelent el?nyt.
3. persze, A közvetít? igénybevétele csak lehet?ség, de nem kötelez?.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Elvi 12923 számú kérdéseBudapest2006-07-18
Tisztelt Nagy Zoltán Ügyvédúr!

Azzal a kérdéssel fordulnék Önhöz, hogy van a birtokomban egy tulajdoni lap zártkerti telekr?l, amit már régen megszerettem volna venni, de a tulajdonosok nem fellelhet?ek. Az utolsó bejegyzés a tulajdonszerzésr?l 1940 ill. 1929 évi. Elbirtoklásról tájékoztattak engem ezügyben, hogy talán így megvehet? a telek. Ezzel kapcsolatban szeretnék tájékoztatást kérni. Gondolom, nem egyszer? a dolog.
Köszönette, Elvira
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Elvira!
Valóban nem, mert ezt akkornem megvenni akarja, hanem elbirtoklás útján megszerezni... márpedig azt bírósági utat igénybevéve lehet megtenni, de ennek sikeréhez az ügynek további körülményeit kellene ismernem...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

László 12922 számú kérdéseKomárom-Esztergom2006-07-18
Tisztelt Ingatlanjogi Tanácsadó!

Kanadai-magyar állampolgár vagyok, külföldön
élek már 22 éve. Tavaly örököltem egy ingatlant magyarországi testvéremt?l. Az örökösödési illetéket kifizettem 7 millió forint után. Most el szeretném adni ezt a házat, és 7 millió forintért megvenné egy vev?. Igy adót talán nem kellene fizetnem, mert bevételem nem származna bel?le.
Kell-e nekem igy adóbevallást beadnom, ha igen milyen határid?vel?
Kell-e nekem adóazonosító jelet igényelnem? Ha kell igényelnem, akkor a 0634-es számú nyomtatványon lehet?
Sajnos elég tájékozatlan vagyok a magyar adótörvényekbe, a segítségét el?re is köszönöm.
dr.Leh?cz Réka válasza2006-07-19
Tisztelt László!

Tudomásom szerint akkor is kell adóbevallást készíteni, ha adófizetési kötelezettség nem keletkezik. A jövedelmet mindig a tárgyévet követ? évben kell bevallani. Az egyéb kérdésekben (adóazonosító jelet kell-e igényelni, milyen nyomtatványon tudja és legkés?bb meddig benyújtani a bevallást) javaslom, hogy kérjen az APEH-t?l írásbeli tájékoztatót.

Tisztelettel
dr.Leh?cz Réka ügyvéd
2800 Tatabánya, Béla király krt. 52.
+36 34 337466

drlehoczreka@t-online.hu

Picur 12921 számú kérdéseBudapest2006-07-18
Férjem szülei halála után örökölt egy családi házat a testvérével együtt. Az illetéket rendben kifizettük. A házat eladtuk és telket szeretnénk vásárolni üdül? övezetben és építkezni. Azt szeretném kérdezni, hogy kell e nekünk ez után illetéket fizetnünk, mivel ez az els? telek vásárlásunk.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Picur!
Igen, a forgalmi érték 10 %-a lesz az illeték, és mivel üdül?telek, ezért azon lakóház nem építhet?, így nem mentesülhetnek az illeték megfizetése alól, ebben a korábban eladott lakás sem befolyásoló tényez?. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Polgár Piroska 12920 számú kérdéseKomárom-Esztergom2006-07-18
Tisztelt Ügyvédn?,

a kérdésem lakásvásárlási/építési hitellel kapcsolatos. Szeretnénk felvenni állami támogatású forint alapú építési hitelt. Az állam a 20 éves futamid? alatt megvonhatja a támogatását vagy a már megkötött szerz?déseknél ilyen nem fordulhat el??

Köszönettel:
Polgár Piroska
dr.Leh?cz Réka válasza2006-07-19
Tisztelt Piroska!

Javaslom, hogy a lakástámogatási rendszerr?l szíveskedjék közvetlenül bármelyik pénzintézetnél érdekl?dni tekintettel arra, hogy teljeskör? felvilágosítást a konkrét szerz?dési feltételekr?l ?k tudnak adni.

Tisztelettel
dr.Leh?cz Réka ügyvéd
2800 Tatabánya, Béla király krt. 52.
+36 34 337466

drlehoczreka@t-online.hu

niki 12919 számú kérdéseNógrád2006-07-17
Kedves dr. Nagy Zoltán!

Tulajdonomban áll a 21-es f?út mellett egy földterület (szántó). A f?ut szélesítési munkálatai most folynak. Értesítést kaptam, hogy a földem nagy részét kisajátítják.
Kérdésem a következ?:
- A kisajátítás megtörténhet?
- Milyen nm árat kaphatok érte?
- A munkálatokat elkezdhetik, ha még nincs megállapodás?
- Hol találok erre vonatkozó jogszabályokat?

Válaszát el?re is köszönöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Niki!
1. Igen.
2. Els? lépésben üzelti alapon közös megegyezéssel kerül meghatározásra az érték, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy bírósághoz lehet fordulni. Tapasztalataim szerint reális - vagy még annl is jobb - árat is gyakran sikerül elérni az ingatlantulajdonosnak.
3. Nem.
4. Van egy külön, a kisajátításról szóló jogszably (törvény).
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Csilal 12918 számú kérdéseSomogy2006-07-17
Anyósom édesapjától örökölt a testvérével egy telekrészt, ami az el?tte lév? telekr?l közelíthet? meg egy szorgalmi útról. A telekszomszéd aki nem nézte jó szemmel, hogy lejártak, megvette azt a telket ami el?l van. (Ez egy telek volt valamikor az els? fele lett eladva.) Nem járul hozzá a szorgalmi úton semmi közm? bekötést. A hátsó részen se víz, se villany. Se a szorgalmi út alatt földkábellel, se fölötte nem engedi az elektromos áram bevezetését. Meg akarja szabni. hogy az úton milyen id?pontban lehessen bejárni. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e ehez joga, és anyósoméknak milyen jogai vannak. Sajnos nincs írásos megállapodás a szorgalmi út használatáról. Nem tudjuk, hogy a nagypapa milyen körülmények között adta el így a telek els? felét. Kérem sürg?s válaszát, el?re is köszönöm.
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Erika 12916 számú kérdéseVas2006-07-17
Tisztelt Ügyvéd N?!

Van a tulajdonomban egy 50 m2-es használt lakás.
Párommal családi házat vennénk, s szeretnénk hitelhez jutni úgy, hogy egyenl?re a lakást megtartsuk, bérbe adjuk.
kb. 2millió forintunk lenne indulásként.
Erre mekkora hitelt lehet felvenni, illetve ha kés?bb a lakást eladjuk azt csak lakásvásárlásra vagy felújításra, hozzáépítésre is fel lehet- e használni?

Válaszát el?re is köszönöm.
Tisztelettel: M. Erika
dr.Kocsis Rita válasza2006-07-18
Kedves Erika! Nem tudok választ adni arra, hogy mekkora hitelt tudnak felvenni, mivel ez hitelintézet?l, banktól függ. Csak azt tudom tanácsolni, menjenek be néhány bankba, hitelintézetbe és személyesen kérdezzék meg. Ez nem csak a folyósítótól függ, hanem sok-sok egyéb tényez?t?l is (pl. ingatlan értéke, jövedelmek...), aminek figyelembe vétele, ill. a bírálat szintén eltér?. A kés?bbi értékesítés minden ingatlanhoz kapcsolódó ügylethez köthet?.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Kovács Nikoletta 12915 számú kérdéseBudapest2006-07-17
Tisztelt Ügyvéd Úr,

2005. február elején a barátom vásárolt egy új építés? társasházi lakást köztisztvisel?i lakáshitelb?l.
2005. május 31-ig kellett volna a lakást birtokba adnia az építtet?nek, de erre csak 2005. novemberében került sor. Akkor azt mondták, hogy a használatbavételi engedélyt 2-3 heten belül megszerzik, ami sajnos azóta sem történt még meg. 2005 december végén költöztünk be a lakásba, mert már nem tudtuk fizetni egyszerre az albérletet és a banki törlesztést is. Mivel nincs használatbavételi engedély, a Földhivatali bejegyzés sem történt még meg. Szeretném tudni, hogy ennek hiányában lehet-e közös képvisel?t és számvizsgáló bizottsági tagokat jelölni és kell-e közös költséget fizetni egy olyan lakás után, ami még nincs jogilag a tulajdonunkban.

Válaszát el?re is köszönöm!

Üdvözlettel:
Kovács Nikoletta
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Nikoletta!
Jogi értelemben valóban nincs társasház. DE: gyakorlati értelemben már létezik, és felmerülnek a közös használatból ered? költségek is, amelyeket nyilván viselnie kell valakinek. Ezzel tehát nem a társasházat kellene támadni, hanem az eladót, akinek a társasház alapítását végig kellene vinni - feltételezem, hogy az adásvételi szerz?dés így szól...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Balázs 12914 számú kérdésePest2006-07-17
Kedves Ügyvéd Úr!

NAgymamámnak a 80-as évek elejét?l van egy nyaralójuk Nagymaros vonzáskörzetében, üdül? övezetben. A mellettük lév? telket 1980-as évek vége óta senki nem gondozza, a füvet és a növekv? akácfákat nekünk kell le- illetve kivágnunk. A területet lehet?ségeinkhez mérten rendben tartjuk.

A kérdésem az lenne, hogy jelen esetben az elbirtoklás érvényesíthet? lenne-e. Ha igen, milyen lépéseket kell ezügyben tenni? (Önkormányzathoz vagy a földhivatalhoz kell-e fordulni? Kell-e joger?s bírósági végzés?) Milyen papírok kellenek ehhez?

Válaszát el?re is köszönöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Balázs!
Az elbirtoklás megállapításához bírósághoz kell fordulni, tehát érdemes ügyvédi segítéggel megvizsgálni, hogy ennek feltételei valóban fennállnak-e, és ha igen, akkor meg kell indítani a pert...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Olgi 12913 számú kérdéseBudapest2006-07-17
Tisztelt Ügyvéd Úr,

lakásunkat német állampolgár venné meg. Szeretném megkérdezni, hogy kell-e még a közigazgatási hivatal engedélye a vásárláshoz? Ha igen, akkor ezt hogyan kell kérni, van rá valamilyen nyomtatvány? És mennyit kell fizetni az elbírálásáért.

Köszönöm válaszát: Olga
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztetl Olgi!
1. Igen, kell közig.hiv. engedély. 2. Formanyomtatvány nincs, mi egyedileg szoktuk ezt a kérelmet elkészíteni.
3. 50000 Ft az eljárási díj, de azt a vev?nek kell fizetnie, mint ahogy az eljárás is az ? kötelezettsége, bár ezt - megint csak a saját példánkat felhozva - a vev? ügyvédje gyakran át szokta vállalni. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Homeinfo
www.homeinfo.hu

Munka Magyarországon
Munka Magyarországon

Ingatlan - Add el magad


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Cimkefelhő:
birtoklás bérleti szerződés ingatlanügyletek lebonyolítása adózás ingatlanjog közös tulajdon megszüntetése szerződéstervezetek perköltség vagyonszerzési illeték ügyvédi közreműködés keresetlevél kölcsönszerződés csereszerződés adatai öröklési illeték társasház társasházakról bérleti szerződés adataiAlbérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása