ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
M.Tímea 11880 számú kérdéseBudapest2006-05-08
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szeretnék érdeklődni, hogy milyen iratok és adatok szükségesek ahhoz, hogy a hat éve meghalt haszonélvezőt leírassam a lakásomról, mert el szeretném adni.
Válaszát előre is köszönöm.
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

gábor 11879 számú kérdéseKomárom-Esztergom2006-05-08
Tisztelt ügyvédúr,/ ügyvdnő!

Arra a kérdésre szeretnék választ kapni, hogyha egy fa ikerházra megadják az építési engedélyt,
és ez alapján készül el az ikerház,

a lakhatási engedély megadásakor kérhetnek-e olyat, ami nem szerepel az építési engedélyben?

Pl. a két ház között ha az engedélyen nincs jelölve tűzfal, ezt a lahatási engedély bírálásakor számon kérhetik-e?

Válaszát előre is köszönöm!

Gábor
dr.Lehőcz Réka válasza2006-05-08
Tisztelt Gábor!

Tudomásom szerint ha a tervdokumentációt tűzfal nélkül engedélyezte az Önkormányzat és az önkormányzati határozatban sem szerepel követelményként, illetve előírásként tűzfal létesítése, akkor a használatbavételi engedély beszerzésénél sem kérhetik. Azonban javaslom, hogy az illetékes Önkormányzatnál is szíveskedjék érdeklődni tekintettel arra, hogy minden tervdokumentáció egyedi, és felmerülhetnek egyéb körülmények is.Tisztelettel
dr.Lehőcz Réka ügyvéd
2800 Tatabánya, Béla király krt. 52.
+36 34 337466

drlehoczreka@t-online.hu

Gabriella 11878 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2006-05-08
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kérdésem üdülőtelekkel kapcsolatos lenne. 2005. augusztusában vettem egy beépítetlen telket. Az eladó javára visszavásárlási jog van bejegyezve. Azt szeretném megtudni, hogy eladhatom e a telket ill. ha igen akkor hogyan kérhetem hogy az eladó lemondjon visszavásárlási jogáról.
A másik kérdésem, kell e illetéket fizetnem a telek után ha eladom. Egyelőre nem kellett mert halasztást kértem rá.

Válaszát előre is nagyon megköszönöm

Cs.Gabriella
dr.Tóth László válasza2006-05-10
Kedves Gabriella!

A visszavásárlási jog egyoldalú jogosultsága az eladónak. Tehát ha ő úgy nyilatkozik, hogy visszavásárolja, Ön köteles visszaadni neki. Legfeljebb 5 évre lehet kikötni. A visszavásárlási ár = korábbi vételárral. A vevő legfeljebb az értéknövelő beruházásainak megtérítését követelheti. A visszavásárlási jog abban az esetben szűnik meg magától, ha a dolog megsemmisül. Ezentúl csak közös megegyezéssel töröltetni az ingatlan-nyilvántartásból. A visszavásárlási jogot sem lehet átruházni másra, és Ön sem tudja eladni a visszavásárlási jog jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata nélkül az ingatlant. Illetéket mindig a vevőnek kell fizetni. Ha Ön eladja, nem keletkezik illetékfizetési kötelezettsége.
Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Veronika 11876 számú kérdéseFejér2006-05-08
Ingatlan értékesítés folytán keletkező jövedelem adójával kapcsolatos a kérdésem.
Nagyszüleim annakidején házukat eleve 2 gyermekük nevére jegyeztették be a földhivatalba a haszonélvezetüket megtartva. Nagypapám meghalt ez után édesanyám és férje megvásárolták testvére tulajdonrészét valamint megváltották nagymamám haszonélvezeti jogát. Édesanyám házassága válással végződött a vagyonmegosztáskor a már meglévő 1/2 tulajdonához újab 1/4-det itélt a bírósgág majd a fennmaradó 1/4 részt megváltotta a férjétől. Ezután a teljes tulajdonú házat 1/2-1/2-ed arányban nekem és testvéremnek ajándékozta magának haszonélvezeti jogot alapított. A tavalyi évben értékesítettük az ingatlant, édesanyám a haszonélvezet után szerződésben rögzített jövedelemre tett szert. Ilyen esetben mivel lehet csökkenteni a jövedelem adóját az esetleges értéknövelő beruházáson kívül? Válaszukat előre is köszönöm
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Sándor 11875 számú kérdéseTolna2006-05-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A kérdésem a következő lenne. Adott egy ingatlan, melyen 50%-os tulajdonjoggal rendelkezem. Másik 50% a testvéremé. Ugyanakkor a tulajdon részem mellett 100%-os hasznélvezeti joggal bírok. Eladhatom-e az ingatlant a testvérem beleegyezése nélkül?

Válaszát előre is köszönöm!
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Csitos Dóra 11874 számú kérdéseVas2006-05-07
Tisztelt Ügyvédnő!

Szüleim közös megegyezéssel elváltak. A családi ház abiben laktunk közös tulajdon,1/2 -1/2 részben. A házban édesapám lakik, édesanyám albérletben lakik egy éve. Édesapám az ő részére életjáradéki szerződést kötött. Felszólítottuk levélben az illetőt, akivel életjáradéki szerződést kötött, hogy fizesse ki édesanyám részét. Több mint valószinű nem fog fizetni. Felkerestem egy ügyvédet aki azt ajánlotta bírósági úton szüntessük meg a közös tulajdont,és kérjem az árverési értékesítést.
Kérdésem: Mit ajánl, mit tegyek? Meddig tarthat egy ilyen per? Milyen költséggel jár az árverési értékesítés és a per?
dr.Kocsis Rita válasza2006-05-08
Kedves Dóra!
Kereseti kérelmet kell a bíróságra benyújtani, amelyen le kell róni a pertárgy-érték (=a peresített ingatlanrész értékének) 6%-át illetékbélyegben kivéve, ha a felperes (aki indítja a pert) személyes költségmentességben vagy illetékfeljegyzési jogban részesül a bíróság által (erre van formanyomtatvány).További költség: amennyiben az alpers vitatja a megadott értéket, ig.ügyi szakértő kirendelésére kell sort keríteni. Az én legutóbbi perem során 80.000,-Ft-ot kellett előre erre letenni. Az árverési értékesítés is kölséggel jár természetesen.
Az én tapasztalatom az, hogy valamelyik félnek nem tetszik az első fokon hozott ítélet, tehát az ügy tovább megy másodfokra. De még első fokon is több év lehet a per. Különösen ha tanúk is meghallgatásra kerülnek. Nekem van most egy ügyem folyamatban és még csak első fokon tart, mégis már negyedik éve járunk a bíróságra.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Attila 11873 számú kérdéseBudapest2006-05-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Két éve vásároltunk lakást egy belvárosi régi társasházban. Az előző lakóval irattam egy olyan papírt, amely szerint az adásvétel napjáig ő fizeti a lakás terheit, azt követően pedig én. Nincs tételes felsorolás a papíron, de a gáz, víz, villanyóra értékeit is rögzítettük. Mindenhol át tudtam vezetni a változásokat (Elmü, Gázművek stb.), csupán a közös képviselő nyaggat nyolc hónapi előző tulajdonos által felhalmozott közös költség tartozás miatt (120.000 forint). Szerinte ezt nekem kell kifizetnem, s nekem kell perelnem a régi lakót, mások szerint viszont neki kellene a volt tulajdonossal egyezkednie. Mi az igazság? Én már elkezdtem fizetni a tartozását, mert nemfizetésem esetén bírósággal fenyegetett meg a közös képviselő...
(A közös képviselő hozzáállására jellemző: Legfelső szinten lakom, a tető a körfolyosó felett kilyukadt, s a bejáratom elé ömlik a víz, de többszöri kérésemre sem javították ki azt. Várható, hogy így előbb-utóbb elázik a lakásom is)

Előre is köszönöm a válaszát.
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

szeplaki margit 11872 számú kérdésePest2006-05-07
Tisztel Ügyvéd Ur!
Edesanyam halala utan örököltt ház eladasaval kapcsolatban szeretnem a felvilagositasat kerni.4 en vagyunk testverek.Van vevő a házra 9 millioet,mi harman egyetertunk az eladasi arral de egy testverunk nem egyezik bele ő többért szeretne eladni, de ez esetben a vevő eláll a vételtől.Azt szeretneém tudni,ha mi 3 an egyetertunk eladhatjuk e a hazat az ő beleegyezese nelkül? Köszönettel várom válaszát
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Zita 11871 számú kérdésePest2006-05-07
Tisztelt Ugyved Ur,


A testverem es csaladja a szuloi hazban szeretne a tovabbiakban elni es engem szeretne kifizetni abbol, hogy a majdani orokosodes eseten en ne tarthassak ra igenyt. A szulok meg elnek es ok is ott szeretnenek a tovabbiakban is elni. Ugyanis a haz nagysaga ezt megengedi. A szulok 1980 tol tulajdonosai a haznak.
A kovetkezo kerdesem lenne:
1.Szeretnem tudni milyen illetekek illetve ado terhelne bennunket ebben az esetben?
2.Eladasi vagy orokosodesi illetek terhel ilyen esetben bennunket?


Tisztelettel:

Zita
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Katalin 11870 számú kérdéseKomárom-Esztergom2006-05-07
Tisztelt Ügyvédnő!
Kérdezném,hogy az ingatlan felőli telekhatártól a szomszéd milyen távolságra ültetheti az élősövényt?Ez 50cm-re van és 2 m magas.
Továbbá a kerítés az enyém,alappal- lábazattal drótfonatos.Már a lábazati részt is az évek során feltöltötték .A növényzet gyökérzete már a ház lábazatába ér,valamint a vasbeton alapú kerítést is rongálja.Nem találtam megértésre a szomszédom részéről,sőt!Ez örökségem aminek az állagát szeretném megőrízni.
Tisztelettel kérem,sziveskedjék tájékoztatni.
dr.Lehőcz Réka válasza2006-05-08

Tisztelt Katalin!


Az ingatlanok beépíthetőségét a helyi önkormányzati rendeletek szabályozzák, településenként változhat. Ezért javaslom, hogy szíveskedjék a helyi önkormányzatnál érdeklődni, kérdésére ők tudnak teljeskörű felvilágosítást adni.


Tisztelettel
dr.Lehőcz Réka ügyvéd
2800 Tatabánya, Béla király krt. 52.
+36 34 337466

drlehoczreka@t-online.hu

Ircsi 11869 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2006-05-06
Tisztelt Ügyvéd Ur!
22 éve átépitettük közösen a férjemmel a régi
lakását, amit az édesanyjától örökölt telken van.
Kölcsönt vettünk fel, ami közös néven volt, de a
lakás csak a férjem nevén szerepel, a tulajdon-
lapon, nem tartottuk fontosnak, hogy átirjuk
mindkettőnk nevére.
Most azonban 3o év után elválunk, s szeretném
tudni, hogy engem mi illet a lakásból. Gondoltuk,
hogy veszünk két bérházi lakást, hogy külön
tudjunk költözni. Ha megvesszük, hogyan kell
illetékelnünk, hisz amit kapnánk, azon ugyancsak lakást kell vennünk.
Mivel a férjemnek ugy tudom, hogy a telek külön-
vagyonnak számit, ő szabhatja -e meg, hogy
mennyi pénz illeti őt, s mennyi engem?
dr.Tóth László válasza2006-05-10
Kedves Ircsi!

A felépítmény vonatkozásában a házastársi közös tulajdon megszüntetése során 1/2 rész Önt illeti a lakásból. Amennyiben a férje ezt elismeri, akkor peren kívül, ha nem, akkor perben tudja érvényesíteni a felépítményen a közös tulajdon fennállását. A földterület külön tulajdon, annak az értékét szakértő bevonásával meg tudják állapítani. Amennyiben lakást vesznek az eladott lakás árából, a vásárolt ingatlanok értékkülönbözete fogja az illeték alapját képezni.
Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Lóránt 11868 számú kérdéseCsongrád2006-05-06
Tiszteletem! A következő a problémám.:
Vagyok én és a barátnőm.Mi ketten szeretnénk közös saját ingatlanba lakni egyedül és ketten.Jelenleg a barátnőm saját tulajdonú magánházában élünk,de nem csak ketten hanem az ő báttyával eggyütt (akivel az egy fedél alatt élés nem megy),mert a báttyáé a ház fele(kettejük közös öröksége).Nekem édesanyám meghalt és én,az apám meg az öcsém örököltünk lakást, ami korábban az édesanyám és apám tulajdona volt.
Arra gondoltunk, hogy a barátnőm eladja a ház felét (ami házat ő örökölt a báttyával)vagyis az ő tulajdonát,én meg-vagyis mi ketten vennénk még fel kölcsönt ha lehet annyit, hogy vásároljunk egy saját ingatlant ami csak a mi kettőnké lenne.
De nagy nehézségünk az,hogy a barátnőm eladná a házat, de a báttya nem.Ilyenkor mit lehet tenni?Van egy fél háza de nem adhatja el?Kell a báttya engedélye az eladáshoz?Mert a báttya valószínűleg nem venné meg, de eladni se akarja.
A másik oldalfelöli nehézségünk,hogy nekem is ott van az örökölt részem.Nálam úgytudom,nekem a lakás egy negyede,öcsémnek máásik negyede,az apánknak fele(+özvegyi joga).De én ezzel is mit kezdhetünk?
Valahogy össze lehetne-e hozni,hogy én és a barátnőm (csak mi ketten),közös saját ingatlanhoz jussunk és nyugodtan kettesben élhessünk.
Muszáj nekünk albérletbe költözni?A legnagyobb baj,hogy se a barátnőm báttyával nem lehet normálisan megbeszélni mert agresszív, se az apámmal mert az meg iszákos.
Egyébként mindenki nagykorú már,az öcsém is de ő még iskolába jár közben.
Kérem valaki segítsen!
Előre is nagyon szépen köszönöm.
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Zsuzsa 11867 számú kérdéseTolna2006-05-06
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Földet örököltem, a jegyzői végzésben ez áll:
A fényeslitkei xyz hrsz alatt nyilvántartott 46 ha 3154 m2 területű, 965,04 Ak értékű, külterületi szántó, árok, az örökhagyó tulajdonát képező, 1250/96490 részarányú - 60.000.- Ft-ra értékelt - ingatlanra.
Többen is voltunk örökösök, az én részem 1/7 (18/126).
Az lenne a kérdésem, hogy akkor most én mennyit is örököltem?
Vajon az örökhagyó tulajdonrésze a 46 ha, vagy az egész földterület a 46 ha, aminek ő 1250/96490 arányban résztulajdonosa volt(ez esetben 0,6 hektárt örököltünk heten?).

Válaszát előre is köszönöm
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Márta 11866 számú kérdéseBudapest2006-05-06
Tisztelt Ügyvéd úr!

Válaszát előre is megköszönve az alábbi kérdésekre keresem a megoldást:
1. Ikerház eladásáról lévén szó (osztatlan közös tulajdon), addig amíg a szomszédom le nem mond az elővásárlási jogáról az adásvételi szerződés feltételeinek ismeretében, legyen-e pénzmozgás (foglaló, első részlet kifizetése) vagy sem. Ügyvédünk szerint tiszta a helyzet akkor, ha először lemond, pénzfizetés csak azután történik a vevő részéről. Kijátszható-e ez esetben egy olyan szerződés, ahol pénz fizetés semmilyen formában nem történt, illetve csak a lemondó nyilatkozat kézhezvétele után fog történni? (Természetesen a visszalépés az eredeti vevőtől benne van a pakliban.) Elfogadja-e ezt a tényt a gyámhatóság, mivel a tulajdonosok kiskorúak, a szülők a haszonélvezők?
2. Az ingatlanközvetitővel kötött szerződés szerint jutalék illeti meg őt az első pénzmozgás esetén. Ha csak később történik fizetés, köteles vagyok-e a szerződés megkötésekor az ő jutalékát kifizetni?
Másodszor: ő igényt tart arra, hogy a szeződéskötéskor jelen legyen, az ügyvéd viszont nem engedi be személyiségi jogokra hivatkozva, nem pedig az átrázás miatt. A vételárat én szóban már egyébként közöltem vele, ez lesz a szerződésben is. Ez 3 millióval kevesebb, mint a kikiáltási ár. Ha ő nincs jelen, a kikiáltási ár után kérheti a jutalékát az általam aláírt sablon szerződésben. Kérdésem, hogy ha megmutatom neki az aláírt szerződést, a tényleges eladási ár után kell-e fizetnem a jutalékot, vagy a kikiáltási ár után?
Harmadszor: a közvetitői jutalékban mint szolgáltatás benne szerepeltetik az ingyenes szerződéskötés. Ellenben az ügynök nem mondja meg az ügyvéd nevét, azt állítja, hogy ő a garancia arra, hogy mindent rendesen meg fog csinálni a földhivatalba való bejegyzésig (elővásárlási jog, gyámügy). Hihetek-e neki? Miért éri ez meg neki egy 3 %-os közvetítői jutalékért?
Tisztelettel: Márta
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Gizella 11865 számú kérdésePest2006-05-06
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Férjemmel vettünk egy régi családi házat, ahol együtt lakunk az én, és a férjem lányával. A ház megvételekor a férjem nevére 2/3 az én nevemre 1/3 tulajdonrészt írtunk. Házat tovább bővítettük, amire 15 millió hitelt vettünk fel, amit eddig félig ki is fizettük 5 év alatt (de mint tudjuk először a kamatokat kell kifizetni, ebből adódóan még majdnem ennyi hátra van ). Kezdettől fogva az én fizetésem volt magasabb, sőt két éve férjem munkanélküli és én tartom el, amit sajnos családi kölcsönök is tetéznek, mert közben a hiteleket is fizetni kell

Kérdéseim a következők.
-Ha én meghalok, ki mit örökül utánam? Főleg az érdekel, hogy a lányom mit kapna.
-Ha a férjem hal meg (Isten mentsen, hogy így legyen), én és az ő lánya mennyit örököl?
-Ha elválunk és eladjuk a házat, mennyi az én részem belőle? Nekem végig csak az 1/3 jár?

Előre is köszönöm a válaszát.
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:

Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Cimkefelhő:
adófizetés ingatlan eladás esetén ingatlan zálogjog öröklési szerződés adatai vagyonszerzési illeték jelzálogjog visszavásárlási jog zálogjog adásvételi szerződés adatai ügyvédi közreműködés ingatlanjog vételi jog ajándékozási illetékkedvezmény ingatlanügyletek szerződéstervezetei ingatlanhirdetés perköltség kölcsönszerződés adatai birtokvédelem közös tulajdon adókalkulátor polgári per ingatlanjogi problémák ajándékozási szerződés adatai közös tulajdont megszüntető szerződés adatai közös tulajdon megszüntetése keresetlevél ingatlan elbirtoklása elbirtoklás kereset ingatlanjogi fogalmak szerződésminta ingatlanügyletek iratmintái ingatlanok cseréje csereszerződés adatai ingatlan adásvétel öröklési illeték webdesign cégjog öröklési illetékmentesség bérleti szerződés tartási szerződés adatai ingatlanügyletek lebonyolítása társasházakról ajándékozási illetékmentesség ügyvédi munkadíj szerződéstervezetek elővásárlási jog eladási jog, budapesti ügyvéd ajándékozási illeték közös képviselő illetékfizetés öröklési illetékkedvezmény társasház drágaköves ékszer iratminták jelzálogjog alapítás bérleti szerződés adatai birtoklás ingatlan jogszabályok ingatlanvásárlás esetén fizetendő illeték társasházi törvény ügyvéd ingatlanok birtoka ingatlan szerződéstervezetek jelzálogjogot alapító szerződés adatai életjáradéki szerződés adatai ügyvéd adózás kölcsönszerződés