ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Gábor 12998 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2006-07-24
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Melyik törvény szabályozza azt, hogy ki lehet egy társasház közös képvisel?je?
Nem találtam meg a társasházakról szóló törvényben semmi ide vonatrkozót, de úgy tudom, hogy ha egy tulajdonos a képvisel?, akkor nem kell neki "vizsga" (valamilyen tanfolyam), egyébként kell.
Ezt most melyik törvény szabályoza?
(Konkrétan 7 lakásos társasházról van szó.)
Ha nem tulajdonos, hanem egy ott lakó (bejelentett) vállalná el, akkor is kell az a bizonyos vizsga/tanfolyam?

Köszönettel,
Gábor


dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-05
Tisztelt Gábor!
Nem szükséges vizsga, ha a tulajdonostárs nem üzletszer?en végez ilyen tevékenységet.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Héri Tamásné 12997 számú kérdéseFejér2006-07-24
23 évvel ezel?tt vettübnk egy külterületi ingatlant. 21 évvel ezel?tt erre ráíéíttetünk érvényes építési enegedéllyel egy 24 nm -es gazdasági épületet. Ennek hasznélatba vételi engedélyét elfelejtettük kérni, így a tulajdoni lapon nem szerepel. Most szeretnénk eladni, de nem tudjuk, hogyan lehet elintézni, hogy az épület is szerepeljen a tulajdoni lapon. Várom nagyon gyors válaszát, melyet el?re is köszönök:
Héri Tamásné
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-05
Tisztelt Hériné!
Az építési enegdély alapján jogosultak használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt kérni az illetékes építési-m?szaki osztálytól. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Béla 12996 számú kérdésePest2006-07-23
Anyósomnak özvegyí joga van arra a telekre amire építettem egy házat,de így autómata a házra is megilleti a jog.Kérdem ez ,hogy lehetséges és mi az ellenszer.Házamban lakik élvezi minden el?nyét,de ezért semmit nem fizet.Kérdés megteheti,hogy a nyakamon él?sködik.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-05
TiszteltBéla!
A haszonélvezeti jog nem terjed ki azokra az ingatlanrészekre, amelyek a haszonélvezet keletkezésekor még nem voltak meg, kivéve ha a felek így rendelkeztek, azza kiterjesztették a haszonélveztei jogot a kés?bb épül? részekre is.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Orsi 12995 számú kérdéseZala2006-07-23
tisztelt ügyvéd Úr!
Édesanyámék nevén 22 éve van egy családi ház egy szintes. Ennek a fels? részét szeretnénk mi tulajdonba kapni (én és a férjem) MIvel járnánk a legjobban (ajándékozás, vagy ha édesanyámék eladják nekünk vagy egyéb másként). a háznál közben társasházzá alakítanánk majd. És a föls? részen a tet?teret beépítenénk. Igazán azért gondoltunk az eladásra eredetileg mert férjemnek van egy öröklés utján szerzett ingatlana 50 %-ban és ha azt eladjuk a pénzt a megvételre szeretnénk fordítani. De volt aki azt mondta hogyha édesanyámék eladják az ingatlant utána jövedelemadót kell fizetni, ha meg ajándékozás van, akkor férjenek, mivel nem vér szerinti rokon nagyon magas az illeték, és ha eladjuk a másik ingatlant akkor azt nem irhatjuk jóvá így. (az építkezés költségei várhatóan nem lesznek akkorák mint a másik ingatlan (férjem örökségének) eladási ára. Válaszát el?re is köszönöm.
Orsi
dr.Sz?cs Vince válasza2006-07-24
Tisztelt Orsi!
A legegyszer?bb megoldás, ha a szülei hozzájárulnak a családi házra emelet ráépítéshez. Erre az építési engedélyt Önnek és férjének kell kérni. Az emelet elkészültét követ?en az épületet társasházzá kell alakítani. Adófizetési kötelezettsége a szüleinek nem lesz, s a férjének sem, mivel az örökölt ingatlan értéknövekedését, mint jövedelmet új lakás építésére fordítja.

Tisztelettel
dr.Sz?cs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Krisztina 12994 számú kérdéseBudapest2006-07-23
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Most vásárolunk egy családi házat részben hitelre és szeretnénk, ha a szüleink lennének a haszonélvez?k. Azt szeretném Önt?l megkérdezni, hogy ezt megtehetjük akkor is, ha hitelre vesszük a házat, vagy csak azután lehetnek haszonélvez?k, ha a hitelt visszafizettük.
Köszönöm válaszát!
Tisztelettel,
Krisztina
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-05
Tisztelt Krisztina!
A bank véleményét is meg kell kérdezni, mivel ?k "nem szeretik" (értsd ellenzik) a haszonélvezet létrejöttét a fedezetül szolgáló ingatlanon. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

zoltán77 12993 számú kérdésePest2006-07-23
Tisztelt Ügyvéd úr!

A kérdéseim a következ?k lennének:

1. Adott egy ingatlan, melyben 7/12 arányban én, 3/12 arányban nagybátyám,1/12 arányban hugom ill. 1/12 arányban öcsém a tulajdonos. Hugom , öcsém ill. az én 1/12 részem felett édesanyámnak haszonélvezeti joga van.
Ha azt az 1/4 haszonélvezetet megszeretnénk váltani, annak értékét hogyan lehet kiszámolni.
(tavaly dec.-ben történt hagyatéki tárgyalás folytán az ingatlant az Önkormányzat 6mil. forintra értékelte.)?

2. Ha öcsém ellenszolgáltatás nélkül rámhagyná az ? 1/12 részét ezt milyen jogcímen teheti meg ill. szükséges e édesanyám hozzájárulása?
Ha ezt illeték vagy adófizetési kötelesség terheli, akkor ezt mi alapján számolják ki?

Köszönettel

Zoltán77
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-05
Tisztelt Zoltán!
1. A haszonélvezeti jog értékének meghatározásához szükséges tudni a haszonélvez? életkorát is. Számítási metódus: www.ingatlanjog.hu - haszonélvezetr?l szóló tájékoztató rovat.
2. A tulajdonátruházáshoz nem szükséges a haszonélvez? hozzájárulása, az átruházás jogcíme lehet - tönnek között - adásvétel, ajándékozás...
?
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Anna 12992 számú kérdéseBudapest2006-07-23
Élettársam 20 év után új kapcsolatot létesített, személyes holmijait a lakásból elvitte; 19 éves fiammal ketten maradtunk itt. Az eredetileg önkormányzati lakást id?közben elhunyt anyósom lemondásával élettársam nevére vásároltuk meg, ekkor már 10 éve éltünk együtt. Most ügyvédi felszólítást kaptam, ahyjam el a lakását (melynek vételár-részleteit és fenntartását,az élettársam által elvitt két gépkocsit stb) közös jövedelmünkb?l fizettük. Neki az el?z? házasságából két gyermeke van, azok után is fizettük a gyerektartást. A lakásból csak negem akar kitenni, közös fiunk "maradhat." Én pedig úgy tartanám igazságosnak, ha a lakás 50%-át a tulajdonomba adná, majd közösen eladnánk. Kérdés: Ha beleegyzne az 50% nevemre iratásába, kell-e, és mennyit fiztnem? öszönettel
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-05
Tisztelt Anna!
A közös tulajdonuk feltüntetése - amit egyel?re ellenez az élettrás - illetékemnetesen megvalósítható, mindösssze ügyvédi költség és földhivatali eljárási költség merül fel.
Amenniyben ebben az élettárs nem lesz partner, úgy ez iránt bírósági eljárást is indíthat, mivel a kérdés alapján az Ön igénye - el?zetesen - jogosnak t?nik.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

István 12991 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2006-07-23
Tisztelt Ügyvéd Úr!Kérdésem a következ?:
Bejelentett lakcímem 5 éve egy önkormányzati lakás,melynek bérleti joga az élettársamé.Viszonyunk megromlott,3éve elköltözött 2kiskorú gyermekünkkel.A lakás bérleti jogát átadná nekem,de cserealapom nincsen!Van-e mód arra,hogy a bérleti jogot" megvásároljam",ill.a bérleti jog a nevemre kerüljön?Válaszát el?re is köszönöm!István

dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-05
Tisztelt István!
Az önkormányzattal, mint bérl?társ Önnek is szerz?dést kell(ene) kötnie, majd ? megszüntetheti a saját bélreti viszonyát, ezáltal Ön válikm kizárólagos bérl?vé.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Krisztina 12990 számú kérdéseSomogy2006-07-23
Tisztelt Ügyvédn?!

Szüleim közösen épitettek egy ikerházat az édesapám rokonaival, fele -fele alapon balatoni nyaralónak. A telek osztatlan közösség. Most a rokonok szeretnének az ? részükre jelzáloghitelt felvenni. Szüleimnek alá kell irni a bank felé egy nyomtatványt, hogy ebbe beleegyeznek.
Ha aláirják, el tudjuk-e adni a mi részünket?
Tudunk akkor rá jelzáloghitelt felvenni?
Ha nem tudják a hitelt fizetni, a bank a mi részünkkel is rendelkezik?
Ha utólagosan megosztaljuk a telket, akkor mind a két részt terheli a jelzáloghitel?

dr.Schneider Erzsébet válasza2006-07-27
Tisztelt Krisztina!

Ha a kölcsönszerz?désben Önök nem szerepelnek adóstársként, akkor csak a hitelfelvev?k tulajdonrészét terhelheti a bank. Ez esetben Önök a hitelért nem felenek, a tulajdonrészük forgalomképes lesz.
Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Maia 12989 számú kérdéseHajdú-Bihar2006-07-23
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A kérdésünk többrét?.

2004. novemberében vásároltuk meg a józsai családi házunkat 12 millió Forintért, melyb?l 9 milliót saját er?b?l, 3 milliót bankkölcsönb?l fedeztünk.
A 9 millió Ft részben lakáseladásból, illetve 1 millió FT erejéig saját megtakarításból származott.
Így a lakás megvásárlásához a SZja-törvényben biztosított lakásszerzési kedvezményt vettük igénybe.

Nos, a helyzet úgy adódott, hogy másik megyébe költözünk, ahol lakást szeretnénk vásárolni. Mivel a régióban, ahol letelepedni szándékozunk, az ingatlanárak jóval alacsonyabbak az ittenieknél, nyilvánvalóan adófizetési kötelezettség keletkezik, még akkor is, ha minden bizonnyal jelent?s értéknövel? beruházásokra lesz szükség a jöv?ben megvásárolni kívánt ingatlanon.
A helyzetet bonyolítja, hogy a jogszabályok tanulmányozása után sem egyértelm?, hogy a lakásszerzési kedvezmény igénybe vételét követ? 5 éven belüli elidegenítés miképpen befolyásolja majd az adófizetési kötelezettséget?

Egy elméleti példa:
A mostani ingatlant értékesítenénk pl. 16 millió Ft-ért, 3 millió FT-ból tehermentesítenénk, és az így megmaradó 13 millió FT-ból kb. 5-6 milliót ingatlanvásárlásra, 2-3 milliót értéknövelésre fordítanánk.

Kérdések:
1, az adófizetés szempontjából releváns-e a 3 millió FT kölcsönben megtestesül? teher, mint eladási árat csökkent? tétel;
2, az adófizetési kötelezettség szempontjából ebben a példában hogy jön figyelembe az 5 éven belüli elidegenítés, tehát jövedelemként kell-e figyelembe venni a korábbi kedvezmény alapját, és ha igen, ez Ft-ban kifejezve (ebben a példában) mit jelent;
3, értelmezhet?-e úgy a törvény, hogy ha teszem azt az én nevemen már van egy ingatlan, és azt ebben a helyzetben a befolyt vételárból legalább egy lakószobával b?vítem ( az el?bb említett újabb ingatlanvásárlás és értéknövelés mellett), akkor adókedvezményre válok jogosulttá? (leegyszer?sítve: két, nevemen lev? ingatlan vonatkozásában érvényesíthetek-e kedvezményt egy lakás eladása után)

El?re is köszönettel:
Maia
dr.Rácsai Lajos válasza2006-07-26
Tisztelt Kérdez?!

Ahhoz, hogy kimerít? választ tudjak adni kérdésére, több információra lenne szükségem, ezek hiányában azonban az alábbiakról tájékoztathatom.

Az idevonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében az ingatlan átruházásából származó jövedelem után az adó mértéke 25%. Azonban a befizetett adóból visszajár (vagy nem kell megfizetni) az ingatlan átruházásából származó jövedelem azon része utáni adó (lakásszerzési kedvezmény), amely összeget a magánszemély saját maga, vagy közeli hozzátartozója, volt házastársa részére a jövedelem megszerzésének id?pontját megel?z? 12 hónapon belül vagy az azt követ? 60 hónapon belül lakáscélú felhasználásra fordítja.

A lakásszerzési kedvezményre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában lakáscélú felhasználásnak min?sül a belföldön fekv? lakás alapterületének a növelése, ha az legalább egy lakószobával történ? b?vítést eredményez. A törvény tételesen felsorolja, mely okiratok szolgálnak a lakáscélú felhasználás igazolására.

Ha a magánszemély vagy közeli hozzátartozója, volt házastársa a lakásszerzési kedvezmény alapjául szolgáló lakást a megszerzésér?l szóló szerz?dés megkötésének ? építés, építtetés, b?vítés esetében a használatbavételi engedély joger?re emelkedésének ? évében vagy az azt követ? öt évben átruházza, akkor az átruházás adóévében ingatlan átruházásából származó jövedelemként veszi figyelembe a magánszemély által a lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesített összeget.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4026 Debrecen, Piac u. 3. V.60.
+36 52 432326
http://web.t-online.hu/racsaidr
racsaidr@t-online.hu

Erika 12988 számú kérdéseBudapest2006-07-23
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Azt szeretném tudni van e elévülési ideje a közüzemi díjaknak? ( víz, f?tés) Ha igen akkor mennyi id? után?
El?re is köszönöm. E.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-05
Tisztelt Erika!
az általános szabályok szerint 5 év alatt évülnek el.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szabó László 12987 számú kérdéseFejér2006-07-22
Tisztelt ügyvéd úr!
Azzal a kérdéssel fordulnék önhöz hogy Van egy ismer?sünknek egy nagy telke rajta egy házzal Fejér megyében Zámolyon a telek szélességben 1 m hiján nem megosztható. Mi meg szeretnénk venni a hátsó felét a teleknek szolgalmi útal. és lehet-e osztatlan közösként megásárolni. Mi a menete és hogyan zajlik a földhivatali ügyintézése? és körülbelül mennyi id? alatt zajlik le .
Várom válaszát
Köszönettel Szabó László
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-05
Tisztelt László!
Nem látom akadályát a vásárlásnak, ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni az ingatlan adásvételét. Javasolt a tulajdonostársdak között egy ún. használatbavétlei megállapodást kötni, amelyben tisztázzák az egyes ingatlanrészek használatát, a bejárást, stb...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szilvia 12986 számú kérdéseSomogy2006-07-22
Tisztelt Ügyvédn?, Kedves Erzsébet!

Az alábbi kérdéssel fordulok Önhöz. Jelenleg értékesíteni szeretnénk 2001-ben vásárolt ingatlanunkat 4,5 m. forintért. Erre az ingatlanra nem vettünk igénybe lakásvásárlási kedvezményt, és a szocpolt sem, mert akkor még nem születetett meg a kislányunk. A ház, melyet megszeretnénk vásárolni, egy zártkerti ingatlan, melynek ára 8,5 m. forint. Kérdéseim a következ?k:
Vannak e kedvezményes hitellelhet?ségeink a megvásárolni kívánt házra? Ha nincs , milyen lehet?sgeink vannak?
Mekkora az illeték?
Igénybe vehet? e a szocpol kedvezmény?
Köszönettel: Szilvia
dr.Schneider Erzsébet válasza2006-07-27
Kedves Szilvia!

Ha a szolgalmi jog az ingatlannyilvántartásba nincs bejegyezve, akkor csak bírósági úton lehet kikényszeríteni mind az útszolgalmi jog, mind a vezetékjog alapítását. Ennek megtörténtéig a szomszéd jogosult az átjárást korlátoni, illetve a közm?vek átvezetését megtagadni.
Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Jocó 12985 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2006-07-22
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben eladnám a teljes tulajdonomban lév? ingatlanom, és azután nem vásárolnék belátható id?n belül másik ingatlant helyette (hanem mondjuk a vételárat bankban kamatoztatnám), úgy a lakás vételára után milyen adókat, illetékeket kell fizetnem?

Köszönettel.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-05
Tisztelt Jocó!
Illetéket nem kell fizetnie az eladás után, adót esetleg igen, amelynek számítási metódusát megtalálja a www.ingatlanjog.hu oldal adózásról szóló tájékoztató és írchívum rovataiban is...Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Krisztián 12984 számú kérdéseFejér2006-07-22
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy osztatlan közös területen fekv? házban lakom, az els? emeleten. Az alattam lakó szomszédommal szóban megegyeztem, hogy lemond részemre a padlás, és a hozzá vezet? lépcs?k használati jogáról, amelyeket szertnék a lakásomhoz csatolni, természetesen megfelel? ellentételezés fejében. A kérdésem az, hogy milyen írásos szerz?dést kell kötnünk ehhez? Elegend?-e a használati jog, ha a kés?bbiekben szeretném beépíteni a tet?teret? Milyen elemeket kell tartalmaznia a szerz?désnek, hogy az a kés?bbiekben ne legyen támadható?
Várom megtisztel? válaszát!
K.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-05
Tisztelt Krisztián!
Indokolt lenne a társasház alapítás, amelynek következtében két, jogilag önálló ingatlan jönne létre, amelyeken mindkét tulajdonos kizárólagos tulajdonjoggal bírna...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Ingatlan - Add el magad

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Cimkefelhő:
ingatlanjog adókalkulátor csereszerződés adatai társasház webdesign ingatlanjogi problémák közös tulajdon megszüntetése kereset jelzálogjogot alapító szerződés adatai ingatlan szerződéstervezetek ügyvédi közreműködés birtokvédelem budapesti ügyvéd közös tulajdont megszüntető szerződés adatai kölcsönszerződés ügyvéd életjáradéki szerződés adatai
Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Homeinfo
www.homeinfo.huMunka Magyarországon
Munka Magyarországon