Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Ildi 12847 számú kérdéseBács-Kiskun2006-07-12
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szüleim több mint húsz éve használják a házuk és szomszéd ház közötti területet. Amikor megvették ezt a társasházként nyilvántartott családi házat (sorház), úgy tájékoztatták ?ket, hogy ez a terület a társasházé, de az alapító okiratban is benne van, hogy az utolsó ház tulajdonosa használhatja, míg a közösség útként nem akarja hasznosítani. Azóta másként oldották meg az utat, ezt a részt pedig a szüleim a töbiekkel egyetértésben bekerítették. A szüleim mostanában néztek utána a földhivatalban és meglepve tapasztalták, hogy ez a terület nem a társasház tulajdonaként van nyilvántartva, hanem a helyi önkormányzaté és közterület. Kérdésem, hogy van-e lehet?ség arra, hogy közterületként nyilvántartott területet elbirtokoljanak? Azt hallottam, hogy most járt le a határid? (a törvény hatálybalépését?l 15 év), hogy az Államtól és az Önkormányzatoktól is lehessen elbirtokolni, de nem tudom, hogy ez közterület esetén is lehetséges-e? Válaszát el?re is köszönöm: Ildi
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Jocó 12846 számú kérdéseSomogy2006-07-12
Tisztelt Tanácsadó !
Eladtam (16 millió) és vásároltam (20,2 millió) -ebben a kronológiában- lakásingatlant. A kett? különbözete 4,2 millió Ft.

Kérdésem: milyen jogcím? illetékeket kell fizetnem és annak mértéke mekkora ?

Köszönettel és tisztelettel:

Jocó
dr.Schneider Erzsébet válasza2006-07-13
Tisztelt Kérdez?!

Az eladott, illetve vásárolt ingatlan szerz?dés szerinti értékének különbözete, tehát 4,2 MFt illetékalap figyelembevételével kell illetéket fizetnie.
Az illeték mértéke 4.000.000,-Ft.ig 2%, afelett 6%
Az arányokat a teljes forgalmi érték alapján állapítja meg az illetékhivatal.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Viktor 12845 számú kérdéseBudapest2006-07-11
T. Ügyvéd úr!

Az anyósomnak és férjének (mostohaapós) van egy közös házuk. Anyósomé 3/4 része, apósomé 1/4 része. Apósom a feleségemnek szeretné adni az ? részét, de nem tudjuk milyen tulajdonszerzési formával lenne a legkevesebb az illeték, illetve mikor lenne illetékmentes (adás-vétel, ajándékozás, eltartási szerz?dés)
Legyen szives válaszolja meg nekem, melyik forma lenne számunkra a legjobb.
Ksözönöm
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-08
Tisztelt Viktor!

A legkedvez?bb jogcím kitalálásához szükséges lenne tudni az ingatlanrész értékét is, de valószín?bbnek tartom az adásvétel vagy a tartásiszerz?dés (életjáradéki szerz. ) alkalmazását a tulajdonszerzését.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szabados István 12844 számú kérdésePest2006-07-11
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A kérdésem, hogy a szolgalmi jogot telekhatárhoz illesztik, vagy akár átlósan is haladhat a telken.

Köszönettel várom a válaszát: Szabados István
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Eva 12843 számú kérdéseKülföld2006-07-11
Tisztelt Ugyved Ur!
A lanyom (kiskoru) neven van egy hetvegi haz, az en es a volt ferjem (50-50 %) haszonelvezeti jogaval terhelten.
Szeretnek lemondani a haszonelvezeti jogomrol. Kerdesem, hogy megtehetem-e, es ha igen mi a modja, mivel kulfoldon elek, hazautazni nem tudok, illetve milyen koltsegekkel jar.
Valaszat elore is koszonom.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-08
Tisztelt Eva!
Megoldható a dolog, de elég jelent?s költséggel és adminisztrációs teherrel jár.
Egyrészr?l az Ön aláírásának kérdése az els?dleges, amely az alábbiak szerint kerülhet az adott dokumentumra, amely alapján a haszonélvezeti jog megszüntetésre kerül:
Meghatalmazást adhat, vagy aláírhatja az okiratot, de ezt vagy magyar ügyvéd el?tt kell megtennie, vagy küldölfi közjegyz? vagy magyar konzultáus el?tt, de az el?bbi esetben még egy ún. apostille-re is szükség van. A másik kérdés az illeték, amelyet a tulajdonosnak ebben az estebne fizetnie kell, mivel ? gyakorlatilag vagyont szerez arra tekintettel, hogy az ingatlanát terhel? haszonélvezeti jog megsz?nik. Ennek mértékét az ingatlan értéke és az Ön, valamint a volt férje életkorának ismerete szükséges. Az illetéken túlmen?en ügyvédi munkadíjjal és némi egyéb költséggel kell számolnia.
Amennyiben a fenti adatokat megküldi nekem, úgy pontosabb számításokat is tudok küldeni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

gabriella 12842 számú kérdéseBudapest2006-07-11
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Szeretném megkérdezni, hogy használt lakás vásárlása esetén 14 és 16 éves gyermekem után egyedülállóként felvehetem-e a fél. szoc.polt?
?dvözlettel:Gabriella
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Vass Zoltán 12841 számú kérdéseBudapest2006-07-11
Tisztelt Ügyvédúr!!
2006 04.27.-én felett kérdésemre még nem jött válasz.
Azt szeretném megtudni mikor évülnek el a kérések, azaz meddíg érdemes várni, vagy újból feltenni azt. ?
Köszönettel Vass Zoltán
dr. Nagy Zoltán válasza2006-07-12
Tisztelt Zoltán!
Kérem, h tegye fel újra!
Köszönöm
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Bella 12840 számú kérdéseBudapest2006-07-11
Tisztelt Ügyvéd Úr!
150 lakás+12 albetétet tartalmazó társasházunkban kiderült, hogy elég sok tulajdonostárs nagy összeg? tartozást halmozott fel (700 000 Ft/f? is van) a "szokásos" eljáráson kívül lehet-e tenni valamit (fizetési meghagyás, jelzálog)? (kintlév?ségünk már 3,5 millió körül van)
Van-e törvényes útja a közösségi vagyon védelmének az "ügyesked?" tulajdonostársakkal szemben? - radiátorok cseréje, feltagosítása miatt az épület h?háztartása felborult, a szell?z?rendszer önkényes kiiktatása miatt nem funkcionál, vízórák mellett "szivárog" el a víz - (ebb?l évi 1,8 milliós kiadás terheli a társasházat). Tévedek, ha azt gondolom, hogy a kezel?nek kellene (kellett volna) tennie? Mit tehet/ne?
dr. Nagy Zoltán válasza2006-07-12
Tisztelt Bella!
Kizárólag bírósági utat látok reálisnak igénybevenni...akár a közös költségek behajtásáról, akár az esetleges kártérítési igények érvényesítésér?l van szó ...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

jános 12839 számú kérdésePest2006-07-11
Tisztelt Ügvéd Úr!
Telek eladásán gondolkozunk, de sokaljuk a különbözet (kb. 7,5-3.1 M Ft=4.4 M Ft) után fizetend? adót (1.1 M Ft). A telket 2000.11 hó-ban vásároltuk. 2002-ben ekezdtünk egy építkezést amit 2005. 11. hó-ban fejeztünk be, 10,5 M Ft költségvetéssel. Esetleg ebbe beszámítható lenne-e a jövedelem ( Saját er? 2.8M Ft, hitel 5 M Ft). Vagy ha lakást vennénk bel?le úgy járnánk jobban? Vagy ha a meglév? házra költjük?
Köszönöm válaszát.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-07-12
Tisztelt János!
A korábban befejezett építkezésbe az eladási áron realizált jövedelme csak részben figyelembevehet?, hiszen arra csak az eladást megel?z? egy éven belüli lakás "alkalmas"...
A jelenlegi lakásra már csak rá- vagy hozzáépítés esetén lehetne felhasználni.
A problémamentes és teljeskör? megoldás a jövedelemnek egy másik lakás megvásárlására történ? ráfordítása lenne.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Melinda 12838 számú kérdésePest2006-07-11
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A nagypapám 1 éve meghalt, de mivel a nagymamám úgy nyilatkozott, hogy minden az ?vé ( ingatlan nyilvántartás szerint azonban csak az ingatlan fele) nem volt még hagyatéki tárgyalás. Gondolkozunk egy eltartási szerz?dés megkötésén de lenne néhány kérdésem.
1, A nagymamámmal lehetséges a szerz?déskötés? Ebbe a gyerekei nem ugye nem szólhatnak bele?
2, Mivel miel?tt az ingatlanba költöznénk felújítási munkákat is kell végeznünk ( festés, ajtó berakás stb) érdemes-e illetve lehetséges-e ezen munkálatok elvégzését is belevenni a szerz?désbe? ( természestesen számlával bizonyítva)
3, Milyen értékben szokták meghatározni, hogy mennyi az eltartás összege?
4, Lehetséges-e, hogy én vagyok az eltartó, de a kedvezményezett a 2-éves kisfiam?
5, Halála után lesz el?vásárlási jogom a fennmaradó nagyapai részre?
6, Édesapám testvéreinek van módjuk az eltartás megtámadni?

Segítéségét el?re is köszönöm.
Üdvözlettel: Melinda
dr. Nagy Zoltán válasza2006-07-12
Tisztelt Melinda!
1. A tulajdonos önállóan jogosult rendelkezni életében az ingatlana tulajdonjogával kapcsolatban.
2. Igen, érdemes mindezt leírni, bár els?sorban arra a nemkívánatos helyzetre nézve, ha esetleg a szerz?dés felbontásra - és ezáltal pl. az eredeti állapot visszaállítására és a beruházások elszámolására - kerül sor.
3. Nincs állandó jelleg? szabály erre... a felek megállapodásának függvénye kizárólag.
4. Igen.
5. Mivel tulajdonostárs lesz a nagyapai rész örököseivel, így lesz el?vásárlási joga.
6. A megtámadás lehet?ségét nem lehet kizárni, de annak alapossága már kérdéses...

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Andrea 12837 számú kérdéseBudapest2006-07-11
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Használt lakást szeretnék venni 9.300.000 Ft-ért, mely után ha igaz illetéket kell fizetni. Ez a lakás az els? lakásom lenne.
Azt az információt hallottam, hogy els? lakástulajdonosként nem kell illetéket fizetnem, viszont erre vonatkozóan nem találok sehol sem utalást az interneten.
A kérdésem az lenne, hogy valóban nincs illetékfizetési kötelezettségem els? lakástulajdonosként?

Köszönettel:

Andrea
dr. Nagy Zoltán válasza2006-07-12
Tisztetl Andrea!
Sajnos az infó téves... az els? lakáshoz csak illetékkedvezmény párosul, de az is csak 8 mFt-ot nem meghaladó ingatlanvételár esetén.
Az említett vételár után 398,000 Ft illetéket kell fizetniük.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Noémi 12836 számú kérdéseFejér2006-07-11
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Jelenleg albérletben lakunk férjemmel, és szeretnénk lakást vásárolni.
A kérdésem, hogy mi a folyamata egy használt ingatlan hitelre történ? vásárlásának.
Köszönettel:
Noémi
dr. Nagy Zoltán válasza2006-07-12
Tisztelt Noémi!
Els? lépésként érdekl?djenek a pénzintézeteknél a hitellehet?ségeik kapcsán, amelyhez kiindulási alap, hogy emkora öner?vel rendelkeznek, mekkora jövedelmük van, ezáltal mekkora hiteltörlesztést tudnak/akarnak vállani havi rendszerességgel. Ha ezek az alapinfo-k megvannak, akkor lehet elkezdeni a financiális háttérnek megfelel? lakás megkeresését. Azzal párhuzamosan viszont már érdemes lehet egy ügyvdéet is keresni/találni, aki a keresés és a szerz?déskötés során is folyamatosan el tudja Önöket tanácsokkal látni és végül a szerz?déskötést is lebonyolítja az Önök képviseletében.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Eszter 12833 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2006-07-11
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesapám elhunyta után megörököltem az édesanyámmal a közös tulajdonban lév? lakás 1/2 részét. A hagyatéki eljárás során a fél részt 2.350.000,-Ft-ra értékelték. A lakást - édesanyámmal közös egyetértésben - el kívánjuk adni. Lenne rá vev?, aki 3.700.000,-Ft-ot fizetne érte. Az ár reális, mivel eléggé lelakott állapotban van. Korábbi ismereteim alapján úgy tudom, hogy az örökösödési illetéken kívül SZJA-t is kell utána fizetni, de milyen összeg után?

Tudomásom szerint a törvény ezt írja el?:
"Amennyiben az ingatlant értékesítik, azt adófizetési kötelezettség terheli, amelynek mértéke 25%. Az adó alapját a hagyatéki eljárásban megállapított érték, és az ingatlan eladásakor befolyt összeg különbözete fogja képezni. "
A közjegyz? Úr a forgalmi érték táblázat szerint 2.350.000-Ft-ra értékelte (a lakás 1/2 részét, ami az öröklésem tárgyát képezi), de a tényleges eladási árból befolyt összeg csak 1.850.000-Ft lesz, akkor milyen összeg után kell nekem adót fizetni? Mivel az eladási összeg 500.000.-Ft-al kevesebb, mint a közjegyz? által megállapított hagyaték összege.
Várom szíves válaszát!

Tisztelettel: Eszter
dr.Tóth László válasza2006-07-11
Kedves Eszter!

Az elmondása szerint Önnek nem keletkezik adóköteles jövedelme, amennyiben kevesebbért adja el, mint amennyiért megörökölte a tulajdonrészét. Amennyiben az egész ingatlan 2.350.000 Ft volt, és az Önre es? 1/2 rész után 1.850.000 Ft a bevétele, akkor 675.000 Ft különbözet után kell Önnek a 25 %-ot befizetni.
Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

István 12832 számú kérdéseFejér2006-07-11
Tisztelt Ügyvéd úr,

Több lakásos társasház építésébe kezdtünk, melyhez a telket tervvel és egy 2004-es joger?s építési engedéllyel vásároltuk meg idén júniusban. Az építési engedély lejárta el?tt a kivitelez? az építkezést elkezdte, de az engedélyek a leend? tulajdonosok nevére történ? átírása még folyamatban van. Kérdésem, hogy az áfa-támogatásra jogosultak vagyunk-e?
dr. Nagy Zoltán válasza2006-07-12
Tisztelt István!
Nem, lévén ez a támogatási forma megsz?nt.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Lia 12831 számú kérdéseBudapest2006-07-11
Tisztelt Ügyvéd Úr! Egy kis ingatlanforgalmazási és épitési kft vagyunk. Amikor továbbértékesités céljából megvettünk egy épitési telket, az Illetékhivatal a vagyonszerzési illeték felfüggesztését engedélyezte. A ház felépülése el?tt már értékesitettük az ingatlant, az építés befejezésekor az Önkorményzatnál már az új tulajdonosok nevére állitották ki a használatbavételi engedélyt., melyet megküldtem az Illetékhivatalnak. Most kaptunk egy felszólítást, hogy csak a kft nevére kiállitott engedély megküldése esetén kapja meg a cég az illetékmentességet.
Kérdésem: Jogos-e a felszólitása az Illetékhivatalnak, ill. mi az a dokumentum /estleg az uj tulajdonosokkal kötött adás-vételi szerz?dés..?, amit csatoljak azhivatal felé? Miel?bbi válaszukat várva, üdvözlettel
dr. Nagy Zoltán válasza2006-07-12
Tisztelt Lia!
Igaz, az önkorm eljárása jogos. De lehetséges, h itt a problémát az okozta, hogy Önök nem lakást adtak el, hanem telek tulajdoni hányadot és egy vállalkozási szerz?dés keretében építették fel a lakásokat (?)
Korrekt válasz tehát a szerz?dés ismeretében lenne adható, de akár jogos is lehet az IH eljárása és felhívása.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Ingatlan - Add el magad

Homeinfo
www.homeinfo.hu

Munka Magyarországon
Munka MagyarországonCimkefelhő:
öröklési szerződés adatai szerződésminta jelzálogjog alapítás ingatlanok cseréje tartási szerződés adatai ingatlanok birtoka ajándékozási szerződés adatai cégjog társasházakról kölcsönszerződés ingatlan zálogjog vételi jog ingatlan adásvétel közös tulajdont megszüntető szerződés adatai webdesign közös képviselő öröklési illeték
Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.