ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Varga Beáta 12962 számú kérdéseHajdú-Bihar2006-07-20
Tisztelt Ügyvéd Úr !

Édesapám indokolt okok miatt gondnokság alá helyezése folyamatban van a n?vérem lenne a kijelölt gondnoka, kérdésem hogy az örökségemet ez a tény nem befolyásolja -e, ha igen akkor hol figyeljek oda.
Tisztelettel: Varga Beáta
dr.Rácsai Lajos válasza2006-07-24
Tisztelt Kérdez?!

Mindenekel?tt azt a kellene tisztázni, hogy édesapját cselekv?képességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá kívánják helyezni. Mind a korlátozó, mind a kizáró esetben is kizárólag a törvényben meghatározott valamely egészségi oknak kell fennállnia:pszichés állapot vagy szellemi fogyatkozás, illet?leg szenvedélybetegség. Egyéb egészségi állapot a gondnokság alá helyezésre nem ad alapot.

Önmagában az a tény, hogy édesapját gondnokság alá helyezik valamint az, hogy n?vére lesz a gondnoka az öröklési jogait nem érinti.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4026 Debrecen, Piac u. 3. V.60.
+36 52 432326
http://web.t-online.hu/racsaidr
racsaidr@t-online.hu

Attila 12961 számú kérdéseBudapest2006-07-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Érdekl?dni szeretnék, hogy ahhoz, hogy a
zártkerti ingatlant az önkormányzat belterületté
min?sítse, milyen feltételeket szabhat és mi az
amit az önkormányzatnak is teljesíteni kell.

El?re is köszönöm a válaszát:
Attila
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Attila!
Nem feltétlenül hajtható végre az ámin?sítés, hiszen az önkormányzat a helyi szabályozási tervében más elképzeléseket is rögzíthetett. Javaslom, hogy els? lépsében az illetk önkormányzatnál érdekl?djön, hogy a helyi szabályozás lehets?éget biztosít-e az átmin?sítésre, és ha igen, azt milyen feltételekkel teszi.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

László 12960 számú kérdéseBudapest2006-07-20
T. Ügyvéd Úr!

Igen egyszer? kérdésem lenne.

Társasház, megismételt közgy?lés, egyszer? szavazattöbséget igényl? napirendi pont.

Jelen van 4000/10000 tulajdoni hányad. IGEN szavazat: 1800, NEM szavazat: 1700, tartózkodik: 500.

Van-e egyszer? szavazattöbség?

Köszönettel:
László
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt László!
Kérdés, hogyan rendelkezik az alapító okirat: A jelenlév?k többségének kell-e támogatni a döntést(véleményem szerint ez a valószín?bb), vagy a "több" szavazat számít és a tartózkodók figyelmen kívül hagyandók.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

István 12959 számú kérdéseBudapest2006-07-20
T. dr.Nagy Zoltán
Szüleim szeretnék eladni a több mint húsz évvel ezelött vásárolt telküket, és a vételárat lakásvásárlásra fordíthatom. Ez lenne az els? lakásom. Érdekl?dni szeretnék a várható illetékekr?l, ill. adókról.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztetl István!
A szül?knek az eladás okán nem lesz adó- és illetékfizetési kötelezettségük. ön viszont a megvásárlásra kerül? lakás forgalmmi értékének négymillió ft-ja után 2 %, az azt meghaladó rész után pedig 6 % illetéket kell fizetnie. A vásárláskor adót nem kell fizetni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

elke 12958 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2006-07-20
Tisztelt Ügyvéd Úr !

Lakásom mely értéke 9.000.000 M Forint annak idején 6.200.000 M Forint-ért vettem 6 éve ezel?tt.családi okokra hivatkozva eladnám a lakást és helyette vennék egy kb. 7.500.000 M Forint érték? lakást, hogy a banki kölcsönt, mely 10 évre kaptam , egy az egyben vissza tudjam fizetni. Ha 9.000.000 M ért eladom és 7.500.000 M -ért veszek helyette lakás, akkor mennyi lenne az illeték és mennyit kellene nekem adózni. Figyelembe kell venni, hogy a lakás 1/2 része a kiskorú lányom tulajdonában van és 1/2 része az én tulajdonomban van. /Tudom, hogy gyámhivatali beleegyezés kell hozzá/ Kérem segítsen nekem. Tisztelettel és köszönettel: Elke
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Elke!
Illetéket a két ingatlan forgalmi értékének különbsége után kell fizetni, ami jelen esetben másfélmillió forintnak a 2 %-a lesz.
Adófizetési kötelezettség nem merül fel.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Luca 12957 számú kérdésePest2006-07-20
Tisztelt Ügyvéd Úr !Egy osztatlan közös tulajdonban lév? kétlakásos családi házban lakunk.Két egyforma lakás, földszinten és emeleten.M?szakilag megosztott.Mit kell tennem,hogy a két lakás telekkönyvileg is kül?nálló legyen ?Tényleg csak a társasházzá alakulás a megoldás ?Mi a leg k?ltségkimél?bb lehet?ség? özvegy vagyok, havi 18000 Ft. a jövedelmem. Válaszát köszönettel várom: Luca
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Luca!
Jogi értelemben csak a társasházalapítás lehet a megoldás, amelyhez a felek közös megegyezésén túlmen?en az alapító okirat ügyvéd által ellenjegyzett okiratba való foglalása szükséges.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Antal 12956 számú kérdéseBudapest2006-07-20
Tisztelt Ügyvéd Ur!

Meg kell-e fizetni a 15 m. Ft feletti újépítés?nek számitó lakás esetében a teljes forgalmi érték utáni illetéket, vagy csak a 15 m. Ft feletti rész után?

Köszönettel,

Antal
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Antal! Az illeték mértéke a 15 mFt feletti rész 6 %-a, feltételezve, hogy a forgalmi érték 30 mFt-ot nem haaldja meg, akkor ugyanis már a teljes érték után kell illetéket fizetni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Renáta 12955 számú kérdéseBács-Kiskun2006-07-20
Tisztelt Ügyvéd Úr !
2001-ben vásároltunk a férjemmel közösen 2,2 mft-ért egy családi házat(ebb?l 1,5 mft hitel volt)Most 6 mft-ért szeretnénk értékesíteni.A további tervünk, hogy egy másik településen kb.9-10 mft-ért(újabb hitel és támogatás igénybevételével) vásárolunk egy családi házat.
A hiteltörlesztés öt éve alatt "felszedtünk"534 eft adókedvezményt.
A kérdésem a következ? lenne:
Ha még 2006-ban tudjuk értékesíteni az ingatlanunkat, tehát nem telik el öt év a vétel és az eladás között, akkor milyen és mennyi fizetési kötelezettségünk származik abból, hogy az adókedvezményt visszakaptuk ?
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Renáta!
Kissé összemosódtak különböz? adók- és kedvezmények....
A tervük végrehajtása esetén a fizetend? illeték a 3-4 mFt 2 %-a lesz, adófizetési kötelezettségük pedig nem merül fel.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szilvia 12954 számú kérdéseFejér2006-07-20
Az lenne a problémám, hogy a szüleim kertje végébe szertnénk építeni. Most van folymatban az utca nyitás. Készen vannak a tervek, de addig nem adják meg az építési engedélyt amíg a közm? nincs bennt. Szeretnénk már nagyon építkezni és szolgalmi úton próbálzoztunk, de nem engedik, mert a rendezési terv nem teszi lehet?vé. Kérdésem hogy hogyan lehet mégis ezt kikerülni?
Köszönöm
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt szilvia!
nem tudok rá megoldást...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

anikó 12952 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2006-07-19
Tisztelt ügyvéd úr!
Van egy fél tulajdonban lév? házam. A testvérem jelzálogot akar ráteteni. A házból negyed rész az övé. Kell-e külön beleegyezési nyilatkozat a részemr?l vagy csak aközjegyz? el?tt kell aláírnom?
tisztelettel: Anikó
dr.Tóth László válasza2006-07-21
Kedves Anikó!

Az Ön hozzájárulása nélkül nem tudnak jelzálogjogot rájegyeztetni az Ön tulajdoni hányadára. Amennyiben a pénzintézet befogadja, a testvére 1/4 részére is rá lehet jegyezni a jelzálogjogot. Ha közjegyz? el?tt járul hozzá, az teljes hatályú hozzájárulásnak min?sül.
Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Erzsebet 12951 számú kérdéseVeszprém2006-07-19
Tisztelt Ugyved ur!
Keerdesem az lenne, hogy jogosult vagyok e a szocpolra, az elettarsammal,ha a gyermekünk nem magyar allampolgar, de a szulei(azaz mi) azok es Magyarorszagon van valamennyiönk bejelentett lakcime, es a szocpolt veszpremi ingatlan vasarlasara forditanank ottlakasi cellal.
nem tudom, hogy meghatarozo e az, hogy nekem az egyetemi tanulmanyaim reven van biztositasom is itthon, mig az eletttarsam es gyermekunknek nincs mo.-on biztositasa egyenlöre.

köszönettel
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Erzsébet!
A háazsságkötés feltétele a szocpolnak. Másrészr?l nem értem, hogy az Ön gyermeke nem magyar állampolgár, Ön viszont az? Ezek szerint Ön csak a gyermek születését követ?en szerezte a magyar állampolgárságot?
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Éva 12950 számú kérdéseKülföld2006-07-19
Tisztelt Ügyvéd Úr!
2 éve élek külföldön, és szeretném eladni a magyarországi ingatlanomat és egy újat vásárolni. A kérdésem a következ? lenne. Van egy békés megyei kb. 8 éve örökölt ingatlanom (2 szobás társasházi lakás), értéke kb. 6 millió forint. Szeretném eladni, és 8 millió forint körüli összegért Budapesten az eladástól számított 1 éven belül egy másik lakást venni. Milyen adó és egyéb fizetési kötelezettségeim vannak a magyar állam felé, ha használt ingatlant vásárolok és ez mennyiben változik, ha új építés?t?
Köszönettel:
Éva
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Éva!
A leírt számok alapján adófizetési kötelezettsége nem fog felmerülni. Az illeték használt lakás vásárlása esetén 40000 Ft, új lakás esetében pedig 0 ft lenne.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Cseh Katalin 12948 számú kérdéseZala2006-07-19
Tisztelt Ügyvéd úr!
Nagyon kínos kédésben kérem a segitségét. A zártkerti ingatlanát 2002 nyarán ajándékozással a nevemre iratták. Számunkra természetes volt, hogy a haszonélvezeti jogot rájuk iratjuk, hogy ne érezzék magukat kisemmizve. közösen használtuk az ingatlan rengeteg feljesztést, épitkezést sz?l?telepítést hajtottunk végre.A mikor megvásároltuk a szomszéd ingatlant ennek villany és vizellátását is- egyenl?re ideiglenesen- a családi birtokról oldottuk meg. Beinditottuk vállalkozásunkat a borturáztatást, ekkor szüleim közölték, hogy a régi birtokon lév? - általunk felujitott, közm?vesitett épületeket- kizárólagosan ?k kivánják használni. Ezután lezárták a mi területünkre vezet? viz-és áramellátási lehet?séget, igy most nem tudunk válalkozást folytatni. Kértem, hogy irassuk át a mér?órákat is az én nevemre, igy az összes költséget a továbbiakban is én fizetem, mint ahogy a legutolsó számla kivételével évek óta mindig. Hallani sem akarnak róla. Megtehetik, hogy az általunk bevezettetett közm?veket kisajátitják megfosztanak bennünket a vállalkozás folytatásának lehet?ségét?l? (Uj közm? kiépitésére az uj aszfaltozott ut miatt nincs lehet?ség)
Várom válaszát:
Köszönettel: cseh katalin
dr.Sz?cs Vince válasza2006-07-19
Tisztelt Cseh Katalin!
Ön az ajándékozással megszerzett ingatlan tulajdonosa, e jogát a szülei haszonélvezeti joga korlátozza. A szülei - mint az a nevéb?l is kit?nik - az ingatlan hasznait élvezhetik, más joguk nincs. A konkrét esetben az Ön által vásárolt telek közm?-ellátását nem akadályozhatják meg, mivel ez az ? jogaikat nem érinti, nem csökkenti. Annak sem látom akadályát, hogy a közm?veknek az új ingatlanra való bevezetését követ?en külön (almér?vel) mérjék az egyes ingatlanok fogyasztását, s a haszonélvez?k fizessék az általuk elhasznált energia költségeit.

Tisztelettel
dr.Sz?cs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Ducika 12947 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2006-07-19
Kedves Ügyvéd Úr!
Értékesíteni szeretném balatonalmádi nyaralómat.Az 1978-as építkezés idején tudomásom szerint és a brtokomban lév? pípírok alapján is minden engedély és dokumentum az én nevemre szól. Fiatalként minden ügyet apám intézett, én -teljesen megbízva benne- nem olvastam el. amiket aláíratott velem.Mndig is arról volt tudomásom, hogy -egyetlen gyerekként- az én nevemen van. Apám halálakor ezért a nyaralót be sem vallottam a hagyatéki tárgyaláson, csak a szül?i ház után illetékeltem. Csak most láttam az eladáshoz kikért tulajdoni lapon, hogy a telek 6/10 része a 19 éve halott apám tulajdonát képezi.
Sajnos, 76 éves anyám hallani sem akar a nyaraló eladásáról, nem látja be, hogy rokkantnyugdíjamból nem engedhetem meg magamnak a heti 210km autózást csak a f?nyírásért és nem tudom finanszírozni a karbantartást sem.
Kérdéseim:
-Mi a legegyszer?bb jogi útja ez esetben az értékesítésnek?
-Anyámat mennyi illeti ebb?l?
-Elintézhet? -e anyám nélkül az adás-vétel?
-Vehetek -e fel jelzálogkölcsönt erre az ingatlanra és kell -e hozzá anyám beleegyezése?

Fáradozását el?re is köszönöm, tisztelettel: ducika
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Ducika!
Ha jól értem a kérdést, akkor az ingatlan fennmaradó rsze is az Ön tulajdona, hiszen azt az édesapjától szintén megörökölte, bár ezt az édesanyja özvegyi haszonélvezeti joga is terhelheti. Ez utóbbi esetben ezt a jogot kérheti megváltani a szükségszer?en lebonyolítnadó póthagyatéki eljárásban. Azt követ?en sem lesz még egyszer? az értékesítés, ha az édesanyja - mint tulajdonostárs - nem ért ezzel egyet, de akkor a közös tulajdon megszüntetésének bírósági úton történ? megszüntetésének lehet helye.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Marika 12946 számú kérdéseBudapest2006-07-19
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Hallottam, hogy az els? használt lakáshoz jutás átírási illetéke 8 MFt értékig ingyenes. Amennyiben 8 MFt-nál drágább lakást vennék, csak a felette lév? összeg után kell fizetni illetéket vagy ekkor már nem érvényes a kedvezmény?
Köszönettel
Marika
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-06
Tisztelt Marika!
Már a kezdetifelvetés sem teljesen pontos. Az illetkkedvezmény mértéke max 40000 Ft, és ezzel is csak nyolcmillió ft-ot meg nem haladó forgalmi érték esetén lehet élni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Munka Magyarországon
Munka Magyarországon

Cimkefelhő:
perköltség elővásárlási jog öröklési illetékmentesség iratminták adásvételi szerződés adatai eladási jog, ingatlanjog zálogjog ingatlanhirdetés ingatlanjogi fogalmak ingatlan zálogjog webdesign ajándékozási illetékkedvezmény vagyonszerzési illeték jelzálogjog vételi jog polgári perHomeinfo
www.homeinfo.hu

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Ingatlan - Add el magad