ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Bálint 13038 számú kérdéseKomárom-Esztergom2006-07-26
T. Ügyvédn?!
Jelzálogot jegyeztetett be a társasház az ingatlanomra még anno, amit a mai nappal kifizettem. Kinek a kötelessége ilyenkor a jelzálog törlésér?l intézkedni? És kinek kell állnia a költségeit?
Köszönöm!
dr.Leh?cz Réka válasza2006-08-02
Tisztelt Bálint!

A törlési engedélyt a társasház adja ki, de a kötlsége Önt terheli.

Tisztelettel
dr.Leh?cz Réka ügyvéd
2800 Tatabánya, Béla király krt. 52.
+36 34 337466

drlehoczreka@t-online.hu

Edina 13037 számú kérdéseBudapest2006-07-26
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Cégünk 2006 áprilisában megvásárolt egy ingatlant, a meglév? bérleti szerz?déseket átvéve az ingatlan tekintetében.
Az ingatlanban jelenleg 5 bérl? cég van, ebb?l két cég az el?z? tulajdonosnak kauciót fizetett még a bérleti szerz?dés megkötésekor. Az eladó/az el?z? tulajdonos nem fizette ki részünkre a nála lév? kauciókat az adásvételi szerz?dés megkötésekor, és amikor erre utólag felhívtuk a figyelmét, azt válaszolta, hogy nem tudja ezt részünkre kifizetni, mivel a kauciót a bérl?k tartozásainak kiegyenlítésére fordították.
Mi a teend?nk ebben az esetben, mit javasol?
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Edina!
Amennyiben ez valós információ, úgy a bérleti szerz?déseknek elvileg úgy kellene rendelkezniük, hogy a bérl?knek a kauciót ismét le kellene tenni, hiszen az elszámolásra csak a szerz?dések megsz?nésekor kerülhetne.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Jutka 13036 számú kérdéseBudapest2006-07-26
Tisztelt ügyvéd úr!
Els?fokon vesztett tartási szerz?dés érvénytelenitése perem van,másodfokra menni
életveszélyes,mert esetleg valóban mindenünket elveszítjük./3 szoros lakásmaffia áldozat vagyok 45 m.Ft összértékben./
l3 napos tartási szerz?dés után 9o évesen halt meg Anyósom. Tanukkal és rend?rségi vallomásokkal alátámasztott vallomások szerint a tartás nem valósult meg,teljesítés nem történt.Mégis elutasítottak,perköltségmentessé-
gem mellett 54o.ooo.Ft ügyvédi költséget hárítottak rám.3 gyerekem albérletben nyomo-
rog,merjek e II.fokra menni? Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-05
Tisztelt Jutka!
Emlékeim szerint ezt a kérdést már megválaszoltam egyszer valamilyen fórumon... ha mégsem, úgy kérem h jelezze!Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Hercz Sándor 13035 számú kérdéseKomárom-Esztergom2006-07-26
Tisztelt Ügyvéd Asszony!

Köszönöm a gyors válaszát. A melléklet rendelkezések alapján, a következ? dolgokat pontosítottam:
1. Adózás. A telket 1995-ben vásároltuk, ezért 1996 az els? év. Tehát, ha lesz jövedelem akkor a különbség 50%-át kell figyelembe venni adófizetésnél. (57M-32M-35M=-10M nem adóköteles?)
2. ?szocpol? Augusztus 20.-ára terveztem a házasságkötésemet (második). Kérdésem: Miután lemondok a házért járó jövedelemr?l, így ezt az összeget nem kell figyelembe venni a ?szocpolnál??

Köszönve tájékoztatását a fenti dolgokkal kapcsolatban még felveszem a kapcsolatot az APEH-el, és az egyik helyi pénzintézettel.
Köszönettel:
Hercz Sándor
dr.Leh?cz Réka válasza2006-08-02
T. Cím!

Ügyvédi Irodánk megkapta az Ön által küldött újabb érdekl?d? E-mailt. Választ azonban nem tudunk adni rá, mivel az ügyvédn? szabadságon van augusztus 20-ig. Kérjük szíveskedjék ezen id?pont után megkeresni kérdésével.

Üdvözlettel: MIkos Teréz admin.

Tisztelettel
dr.Leh?cz Réka ügyvéd
2800 Tatabánya, Béla király krt. 52.
+36 34 337466

drlehoczreka@t-online.hu

julcsi 13034 számú kérdéseKomárom-Esztergom2006-07-26
Tisztelt Ügyvédn?!

A kérdésem a következ? lenne:
1, V?legényemmel jöv?re tervezzük az esküv?t, majd az építkezést. Pontosabban anyósom házára szeretnénk egy tet?teret ráépíteni, de úgy hogy a tet?t 4-5 sorral megemelnénk. Semmilyen ingatlan nincs a nevünkön se az enyémen, se a páromén. Kérdésem az lenne, hogy milyen esetben jár tet?tér ráépítésre szocpol (ha lehet a teljes szocpol). Gyermekünk még nincsen, de kett?t szeretnénk bevállalni el?re.
2, Ha jár a szocpol támogatás, akkor azt mikor folyósítják az építkezés során?
3, 100 négyzetméteres ház esetében hány szobának kell meglennie ahhoz, hogy járjon a szocpol?
4, a tet?t mennyivel kell pontosan megemelni, ahhoz, hogy járjon a szocpol?

Várom miel?bbi válaszát!

Köszönettel: Julcsi
dr.Leh?cz Réka válasza2006-08-02
Tisztelt Julcsi!

A tet?tér beépítésre nem jár a gyermekek utáni támogatás, míg emelet és ráépítésre igen. A helyi építési hatóságnál kell érdekl?dni, hogy ezt az adott területen engedélyezik e. Ha a tet?tér beéíptése egyúttal a felmen? falak megemelésével is jár, az elvileg emelet ráépítésnek min?sülhet, de ha az építési engedély nem így szól, akkor a hitelt folyósító pénzintézet ezt nem biztos, hogy elfogadja (nem egységes a gyakorlat). Ezért már el?re egyeztetni kellene a pénzintézettel, a tervez?vel és az építési hatósággal is.


Tisztelettel
dr.Leh?cz Réka ügyvéd
2800 Tatabánya, Béla király krt. 52.
+36 34 337466

drlehoczreka@t-online.hu

Zoltán 13033 számú kérdéseBudapest2006-07-26
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Jelenleg feleségemmel az ? általa 10%-ban és édesapám által 90%-ban tulajdonolt lakásban lakunk. Ezt szeretnénk eladni, és egy nagyobb érték?, használt lakóingatlan vásárolni. Ez feleségemmel közös tulajdonukban lenne. Azt szeretném megtudni, hogy ez esetben az illeték mértéke hogy alakul (figyelembe veszik-e a jelenlegi lakásunkra édesapám által megfizetett illetéket).

Válaszát el?re is köszönöm:
Zoltán
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Zoltán!
Az illetéket az nem fogja befolyásolni, hogy az édesapja már fizetett illetéket.
ha vásárolnak 50-50 %-ban egy ingatlant, úgy Önök a forgalmi érték után fizetnek illetéket, 2-2 mFt-is 2 %-ot, az azt meghaaldó rész után 6 %-ot. A felesége illetékalapját azonban csökkenteni lehet az eladott ingatlanrészének értékével - feltéve, hogy a két ügylet egymáshoz képest egy éven belül megtörténik. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

andy 13032 számú kérdéseBudapest2006-07-26
Tisztelt ügyvéd úr
Az lenne a kérdésem hogy a szüleim lakását a testvérem megvette édesanyánk halála után
én akor még kiskoru voltam(14)éves apukánk a haszonélvez? és gondolom én is most a testvérem el akerja adni a lakást viszont azt mondja hogy nekem semmi közöm nincs a lakáshoz mivel ? a tulajdonos 1/1 arányba.
Szeretném kérdezni hogy mit mond a jog ilyen esetben nagyon köszönöm a segitséget .
üdvözlettel andy
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Andy!
Ha a testvére valóban megvette a lakást, úgy arra Önnek nem lehet igénye... DE: az édesanyja halála után elvileg Önnek kellett örökölni egy részt az ingatlanból, ami azt jelenti, hogy az nem a testvére tulajdonát képezi... (?)
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ákos 13031 számú kérdéseNógrád2006-07-26
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Testvéremmel fele-fele arányban örököltünk egy ingatlant, amit én szeretnék teljes mértékben birtokolni oly módon, hogy kompenzálom testvéremet az ? 1/2-ed részéért, de nem pénzzel. Hogyan lehetne ezt megoldani úgy, hogy a lehet? legkevesebb illetéket és más egyéb terhet kelljen fizetnem? (Pl.: csere, ajándékozás, stb.)

Köszönettel:
Ákos
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Ákos!
Jogcímét?l függetlenül kell illetéket fizetni, a forgalmi érték ismeretében lehetne megállapítani, hogymelyik jogcím járna kisebb teherrel...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Andrea 13030 számú kérdéseHeves2006-07-26
Tisztelt Ügyvédn?!

Az alábbi ügyben szeretnék Önt?l tanácsot kérni.
1996 04.hó óta lakom a jelenlegi családiházban amit mi építettünk 1993-ban. A ház szomszéd fel?li falrészén a szomszédnak van egy befedett épületrész,aminek egyik fala a mi lakásunk fala.Ez tulajdonképpen nem is épület csak egy tetö van fabrikálva a ház falára éa pala a többi falrész. Ez a sufni már az általunk lebontott ház mellettt is így állt és az építkezés során a jó szomszédi viszony miatt gondoltunk,hogy mi is megengedjük a fennmaradását.Azonban az évek alatt kiderült,hogy kárt tesz a házunkban /a csapadék visszaver?dik a falra,aház háta kb.3m-en át megközelíthetetlen,hiszen a szomszéd a munkáatok végzésekor nem enged a palára állni/. Hogyan tudnám lebontatni ezt a tákolmányt. Ez miatt a ház háta a mai napig nincs végig stablondeszkázva sem .
kÖSZÖNÖM VÁLASZÁT.
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Andrea 13029 számú kérdéseHeves2006-07-26
Tisztelt ügyvédn?!

Aközelmúltban szomszédom bejelentést tett ellenem a bíróságon birtokháborítás ügyében.Ugyanezekben az ügyekben már korábban a jegyz?nél is eljártak,aki nem adott igazat nekik,de ?k nem fellebezteka jegyz? határozatai ellen. Kifogásuk a következ?:
1.Nincs a házunk hátulsó részén ereszcsatorna és szerintük így a tet?r?l le?ml? vizet rájuk vezettük. Csatorna valóban nincs,de az ereszcsurgásban szabályos vízelvezet?t építettünk ki ahol a csapadékvíz annélkül távozik az udvarjukról,hogy nekik bármilyen kárt okozna.
2.A bejárati ngykapunk az járdára kifelé nyíllik,amivel szerintük akadályozzuk a gyalogosforgalmat. Kapunk kifelé és befelé is nyílik ,kifelé akkor nyitjuk,amikor a teherkocsival állunk be,mert így szélesebbre nyílik ez hetenete kb.2 alkalommal van így.
A jegyz? erre azt válaszolta nekik.hogy még soha nem érkezett ezzel kapcsolatba kifogás a polg.mesteri havatalba,tehát rajta kívül valószín? senki mást ez nem zavar.
Szeretném megtudni,hogy kötelez?-e az ereszcsatorna vagy elég a kibetonozott vízelvezet? ill. gond e,hogy alkalmanként a terpviszonyok miatt kifelé is nyitjuk a kaput.
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Julcsi 13028 számú kérdéseBudapest2006-07-25
Testvérem halála után örököltem egy öröklakást. El szeretném adni,mert Budapesten már van egy másfélszobás lakásom. Az eladott lakás vételárát felhasználhatom-e a pesti lakásom felújítására anélkül, hogy adóznom kellene utánna? Illetve minkét lakást el kell adnom és másik nagyobb értékü lakást kell vásárolnom azért, hogy mentesüljek az adó alól?
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Julcsi!
1. Az ingatlan eladáson realizált jövedelem után fizetend? adó nem csökkenthet? azzal, ,hogy egy másik lakást felújít.
2. Nem keletkezik jövedelme az eladáson, ha a hagyatéki határozatban meghatározott értéken vagy az alatt adja el az ingatlant. Ha felette, úgy a különbség 25 %-a az adó.
További részletek: www.ingatlanjog.hu - adózásról szóló tájékoztató rovat.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Norbert 13027 számú kérdéseBaranya2006-07-25
Tisztelt ügyvéd asszony!

A kérdésem az lenne,hogy édesapám halála után a bátyám és én örököltük meg a részét 25-25%-ban és a többi 50% édesanyám nevén van és azt szeretnénk közösen ha a lakás az enyém lenne és a haszonélvezet pedig édesanyámé!2.5 szobás lakásról lenne szó és nem igazán tudom,hogy hogyan jönnénk ki a legolcsóbban,hogy az én nevemen legyen!Válaszát el?re is köszönöm
dr.Schvertf?gel Zsuzsanna válasza2006-07-27
Tisztelt Norbert!

Az Ön problémájára a legegyszer?bb és a legolcsóbb megoldás az adásvétel, de számtalan egyéb megoldás is lehetséges.

Tisztelettel
dr.Schvertf?gel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Szilárd 13026 számú kérdéseBaranya2006-07-25
Tisztelt Ügyvédn?!

út "müvelési ágú" területet vásárolnék az önkormányztattól. Van-e erre lehet?ség, ha van akkor az út tulajdonosának milyen kötelezettségei vannak (karbantartás?)? Milyen módon lehet átmin?síteni szántóvá?
A szóbanforgó út évtizedek óta használaton kívül van, részben erd?sült.

Tisztelettel:

Tóth Szilárd
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

thomas 13025 számú kérdéseKomárom-Esztergom2006-07-25
Tisztelt Ügyvédn?!

Egy ingatlant szerettünk volna eladni, megbizott ingatlanközvetit? segitségével. Talált is vev?t,létre jött az adásvétel megkötése ügyvédnél.a vev? 3 millió forintot tett le,a többit banki hitelb?l fizette volna ki. de sajnos mi elkövettük azt a hibát hogy a szerz?désben nem volt feltüntetve hogy foglaló-e vagy vételár el?leg.sajnos kulcsot is adtunk hogy a kertet tudja m?velni és utána tudjon tisztálkodni.sajnos a vev? 3 hét múlva irt nekünk egy levelet különböz? okokra hivatkozva hogy fel akarja bontani a szerz?dést kérdésem az lenne hogy ilyenkor bánatpénzt kérhetünk-e?
bizom gyors válaszában,amit el?re is köszönök.
Üdvözlettel:Thomas
dr.Leh?cz Réka válasza2006-08-02
Tisztelt Thomas!

A bánatpénz és a foglaló két különböz? jogintézmény. Ha a foglalót nem kötötték ki egyértelm?en, akkor nem jár. Azt, hogy a partner magatartása szerz?désszegésnek min?sül e vagy sem, csak a részletek pontos ismeretében lehet eldönteni.
Szerz?désszegés esetén a bizonyított kár érévnyesíthet?.

Tisztelettel
dr.Leh?cz Réka ügyvéd
2800 Tatabánya, Béla király krt. 52.
+36 34 337466

drlehoczreka@t-online.hu

Gábor 13024 számú kérdéseBudapest2006-07-25
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Kérem tájékoztasson, hogy Ciprus-i bejegyzés? cég milyen feltételekkel vásárolhat (lakás célú)on ingatlant.
Milyen illeték vonzata van az adásvételnek a Ciprusi cég számára.
Válaszát el?re is köszönöm!
Üdvözlettel:
Gábor
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Gábor!
Vásárolhat lakást, de közigazgatási hivatali engedély szükséges hozzá, az illeték mértéke pedig hasonló egy magyar vev?éhez... azaz négymillió forintig 2 %, azt meghaladó rész után pedig 6 %.
Más jelent?s eltérés vagy feltétel nincs a ciprusi vev? kapcsán sem, de az engedély miatt - vagy a megtagadás esetére pótmegoldásként - megfontolandó a ciprusi cég magyarországi cégalapítása, és az ezen keresztül történ? lakásvásárlás.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Ingatlan - Add el magadMunka Magyarországon
Munka Magyarországon

Cimkefelhő:
illetékfizetés csereszerződés adatai adásvételi szerződés adatai ajándékozási illetékkedvezmény ingatlan zálogjog ingatlan jogszabályok drágaköves ékszer ingatlan elbirtoklása ingatlan szerződéstervezetek ingatlan adásvétel adókalkulátor ingatlanjogi problémák ingatlanügyletek iratmintái kereset polgári per zálogjog bérleti szerződés