ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Anna 13075 számú kérdéseVas2006-07-29
A kérdésem az lenne, hogy korlátozottan szerz?képes személy megszerezheti-e term?föld vételi jogát, azt a tulajdoni lapra rá lehet-e jegyezni. Élhet-e ezzel a jogával, illetve átadhatja-e másnak?Válaszát el?re is köszönöm
dr.Kocsis Rita válasza2006-08-07
Kedves Anna!Igen, a gondnoka mellett, ill. a gyámhatóság közrem?ködésével.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Klára 13074 számú kérdéseVeszprém2006-07-29
Tisztelt Ügyvéd úr! Közvetlen szonszédunkban egy családi ház építése van folyamatban. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban:
1. Épülhet-e az új épület közvetlenül a telekhatáron? Fél?, hogy amint felépül a ház, a mi telkünkön - kertünkben - lesznek kénytelenek állványozni a vakoláshoz, festéshez, ezzel kárt okozva a mi növényeinkben.
2. A mi telkünkre nézve 4 db. ablak helyét alakították ki 180 cm magasságban. Tudjuk, hogy ez szabályos, azt azonban nem , hogy ezek az ablakok nézhetnek-e a mi kertünkre, udvarunkra, ezzel szabad átlátást biztosítva leend? szomszédaink számára?
Válaszát el?re is köszönöm! Üdvözlettel: Szné Klára
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-03
Tisztelt Klára!
1. A helyi építési szabályok adhatnak erre lehet?séget.
2. szintén.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

gabi 13073 számú kérdéseBaranya2006-07-29
Tisztelt Cim!Az irant kerek tajekoztatast,hogy a Pp.137.paragrafus /1/ bek.a pontja alapjan a birtokvedelmi eljaras szunetel.Tisztelettel.
dr.Schvertf?gel Zsuzsanna válasza2006-07-31
Tisztelt Gabi!

Az Ön által hivatkozott jogszabályhely alapján az eljárás szünetel, ha a felek az erre vonatkozó kölcsönös megegyezésüket akár az els? tárgyalást megel?z?en, akár az els?fokú eljárás folyamán bejelentik.
Tájékoztatom, hogy a szünetelés a határid?k folyását nem érinti, továbbá bármelyik fél kérelmére az eljárást folytatni kell. Hathónapi szünetelés után a per megsz?nik.

Tisztelettel
dr.Schvertf?gel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Mónika 13072 számú kérdéseTolna2006-07-29
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az én tulajdonomban van egy lakás, melyen a nagymamám testvérének haszonélvezeti joga van. A haszonélvez? több hónapon keresztül nem élt azzal a jogával, hogy az ingatlanba beköltözzön pedig megtehette volna, senki nem akadályozta meg ebben.Azidáig a költségeket én fizettem. A lakás felújításra szorult, amit én fizettem ki, a haszonélvez?t?l nem kértem, hogy fizesse ki a felújítás felét. Most kiadtam albérletbe, mivel a haszonélvez? nem jelezte, hogy ? beköltözne vagy kiadná a lakást. Amióta megtudta, hogy albérl? van a lakásban, az albérleti díj egy részét követeli úgy, hogy a lakás költségeihez nem járul hozzá.
Kérdésem: nekem kötelességem lett-e volna el?z?leg írásban kérni a haszonélvez? hozzájárulását ahhoz, hogy albérl? mehessen a lakásba?Köteles vagyok-e neki fizetni bármennyit is ? Ha ? szeretné kiadni albérletbe a lakást, akkor én nem akadályozhatom meg ebben? Ha ? adja ki a lakást ,a közüzemi díjak kivételével az egyéb költségeket kinek kell fizetni (pl. a ház szigetelése miatt megemelkedett közösköltséget)
Hamarosan válaszolunk kérdésére!

Gizella 13070 számú kérdéseBudapest2006-07-28
A társasházi számvizsgáló bizottságnak csak tulajdonos lehet tagja, vagy haszonélvezeti joggal rendelkez? személy is?
Válaszát tisztelettel köszönöm.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-03
Tisztelt Gizella!
A számvizsgáló bizottság tagja haszonélvez? is lehet.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsuzsanna 13069 számú kérdéseBudapest2006-07-28
Jó napot kívánok!

Szeretném tudni,hogy milyen lehet?ségem van az alábbi esetben:Budapesten lév? családi házam tetejére 5 évvel ezel?tt, fiam és családja(feleség+ gyermek) épített egy szintet.A házasságuk 8 éve köttetett.A lakás tulajdonosa a tulajdoni lap szerint a feleség.Én és a férjem haszonélvezeti jogot kaptunk életünk végéig a teljes épületre( 2 lakás).A fiamék válópere folyamatban van(el?reláthatólag hosszú lesz), a fiam keveset tartózkodik a lakásukban.Szeretném gyakorolni a haszonélvezeti jogunkat,de mivel a menyem és a 8 éves unokám ott tartózkodik, ez nem lehetséges! Milyen lehet?ségem van arra,hogy a lakást elhagyják- és mi rendelkezhessünk a haszonélvezeti jogunkkal-továbbá mennyi ideig tart az elintézés!?
El?re is köszönöm válaszukat! Tisztelettel:Zsuzsanna
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-03
Tisztelt Zsuzsanna!
Vagy közös megegyezéssel vagy bírósági úton lehet elérni a célját, de a második id?igényére vonatkozóan nem tudok hiteles becslést adni.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Lovassy László 13068 számú kérdéseFejér2006-07-28
Székesfehérváron egy osztatlan közös telek egyik felét szeretném megvásárolni ami magában 1400nm és alkalmas családi ház építésére. Az Építési osztályon kapott információ szerint építhet? a telekre két különálló lakóház azzal a feltétellel hogy fallal és tet?vel érintkezniük kell. Ez lehet egy terasz, garázs is.
Egy másik ingatlanra szeretnénk szabadfelhasználású jelzáloghitelt fölvenni és amikor fölépül a ház, átíratni rá a jelzálogot.
A kérdés az hogy a saját telekrészre és a rajta lév? házra lehet-e jelzálogot bejegyeztetni úgy hogy a másik telekrész nem lesz terhelve?
Válaszát el?re is köszönöm, üdvözlettel Lovassy László
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-03
Tisztelt László!
Igen, a terv végrehajtásának nem látom akadályát.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ildikó 13067 számú kérdéseBudapest2006-07-28
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Eladtam egy lakást, illet?leg veszek egy másikat, de az új lakás kevesebbe kerül. Abban kérném szíves segítségét, hogy hol lehetne utána nézni annak, pontosan milyen jelleg? számlák (mi vásárolható, illetve milyen szolgálatatás vehet? igénybe) írhatók le az adóból, ha a különbözetet a vásárolt lakás felújítására fordítom.
Segítségét el?re is köszönöm.
Ildikó
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-03
Tisztelt Ildikó!
Javaslom, hogy az ingatlanjog.hu oldal adózásról szóló rovatait olvassa el, az részletes leírást ad.. DE: a vásárolt lakáson elvégzett felújítások nem alkalmasak az adófizetési kötelezettségek csökkentésére.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Eszter 13066 számú kérdéseBudapest2006-07-28
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Nemrég vettük ki albérletbe Bp-en egy körfolyosós, régi ház egyik lakását. Fital pár vagyunk, hallgatunk pl. zenét, ami maitt a felettünk lakó öreg hölgy gyakran panaszkodik, akkor is, ha fényes nappal, normál hanger?vel szól. Nem hallgatjuk túl hangosan, f?leg nem éjjel vagy hajnalban. Arra nem is gondolhatunk, hogy barátainkat meghívjuk kis összejövetelre, mert bizonyára kihívná a hölgy a rend?rséget az esti zajra, amivel már nappal is fenyeget?zik. F?bérl?nknek az állítólag hangos zene miatt kilátásba helyezték, hogy feljelentik "szabálysértés" miatt.
Azt kérdezném, hogy hány lakó véleménye kell a házból ahhoz, hogy "kidobjanak" minket? Vagyis hány lakó véleménye alapján kell hangosnak lennie a zenének ahhoz, hogy valóban hangosnak és zavarónak min?süljön? Mivel itt egyetlen "bogaras" asszony okozza a problémát, más soha nem panaszkodott ránk tudtunkkal.
El?re is köszönöm gyors válaszát!
E.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-03
Tisztelt Eszter!
A lakók nem "dobhatják ki" önöket, erre kizárólag a tulajdonos-bérbeadó lehet jogosult a bérleti szerz?dés alapján.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Klára 13065 számú kérdésePest2006-07-28
Tisztelt ügyvéd úr! 2002 aug.-ban vásároltunk egy családi házat. A szerz?déskötéskor kitértem ugyan a rejtett hibákra, de az eladók azt állították nincs ilyen probléma.A szerz?désben benne van hogy nincs tudomásuk rejtett hibákról. Ez év csapadékos lévén kiderült, hogy vizesedik a ház és az els? két szoba fala a szomszédok elmondása szerint omladozott, amit küls? felújítással elsikerült tüntetni. Mivel a ház tetszett küls?leg és ekosztása is jó volt megvásároltuk. Milyen követelésünk lehet az eladóval szemben és meddig állhat az fenn? A házat ingatlanközvetít? útján vásároltuk! Vélaszát el?re is köszönöm Tisztelettel: Klára
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Klára!
Véleményem szerint már nem lehet alapos követelésük az eladóval, és még kevésbé a közvetít?vel szemben.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ildi 13064 számú kérdésePest2006-07-28
Üdvözlök mindenkit !
Sajnos válófélben vagyok és a ferjém nem akarja kifizetni az ingatlatulajdonunk értékének a felét.
Arra hivatkozik, hogy a jelenlegi házunkat az el?z? ház árából építettük,amit az ? 22 évvelezel?tt saját pénzb?l vásárol házért cseréltünk el. Tudom bonyolult. Tehát 1984 óta élünk együtt és 1986-ban házasodtunk össze.
Együttélésünk és házasságkötésünk idején a férjem álltal vásárolt lakásban éltünk . Ezt a lákást cseréltük el 100.000 Ft ráfizetéssel egy Tahiban lév? sorházra. Telket vásároltunk ,majd a sorház árából 2005-2006-ban házat építettünk. Az ingatlan értékének a felét kértem ,hogy a gyerekekkel el tudjak költözni, de véleménye szerint ez engem nem illet meg a fenti okok miatt.
Mivel nem vagyok járatos jogi ügyekben és ismer?seimet érte már meglepetés, szerertném megtudni ,hogy valójában mi az ami válás esetén megillet.

Köszönöm

Ildi
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Ildi!
Az elmondottak alapján mindkett?jüknek részben van igazuk. A jelek szerint az ingatlan nagyobb hányada a férjéé, a de Önt is megilleti valamekkora tulajdoni hányad, amelynek meghatározásához több információra lenne szükség.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szilvia 13063 számú kérdésePest2006-07-28
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Párommal Szigethalmon vennénk családi házat. Tegnap derült ki, hogy osztatlan közös tulajdonban van a ház mögött lév? garázs tulajdonosával. Kérdésem, hogy megvehetjük-e így vagy kés?bb milyen problémák adódhatnak?
A tulajdoni lapon több tulajdonos is szerepel + bankos hitel is van rajta...
Köszönettel,
Szilvia
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Szilvia!
Az ingatlan tulajdoni lapjának ismeretében tudnám elmondnai, hogy az egyes bejegyzéesek mit jelentenek, és azok mennyiben érintik/érinthetik az Önök tulajdonszerzését...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Piroska 13062 számú kérdéseZala2006-07-28
T.Cim.

Önkormányzati bérlakással kapcsolatban szeretnék tájékoztatást kérni. Határozott id?re ( 5 évre kiutalt) önkormányzati bérlakás válás esetén kinek a használatában marad, ha van a családban egy középiskolás gyermek is, aki az édesanyával marad. Valamint azt szeretném tudni, hogy a lakás kérdésében a bírósághoz kell-e fordulni döntés kérésében, vagy az önkormányzat dönt-e, amennyiben a felek nem tudnak megegyezni és a férj nem akarja elhagyni a lakást.
Köszönettel.
dr.Sz?cs Vince válasza2006-07-28
Tisztelt Piroska!
A bérleti szerz?dés rögzíti, hogy a házastársak bérl?társaknak tekinthet?k-e. Amennyiben igen, váláskor a bíróság dönt a lakás használatáról. Általában osztott használatot rendelnek el, kivéve, ha az egyik fél bizonyítja, hogy a másik fél magatartása miatt nem lehetséges a közös bérlet.
Tisztelettel
dr.Sz?cs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Julcsi 13061 számú kérdéseBudapest2006-07-27
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A következöhöz szeretném a segítségét kérni.Édesapám nevén van egy gépkocsigarázs,ami viszont a Magyar Állam tulajdonában lév? telken áll,amiért rendesen fizetik a bérleti díjat.A garázst el szeretnénk adni.Milyen okmányok szükségesek az adásvételhez,szükséges-e ügyvéd vagy közjegyz? és mennyi ezek közvetítési díja és kinek kell ezt fizetni?Édesapám betegsége miatt megbízhat-e engem az adávétellel?Köszönettel N.-né
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Julcsi4
A garázs tulajdoni lapját kellene látni a pontos válaszokhoz, de ügyvéd szükséges lesz hozzá, közvetít? nem feltétlenül, csak akkor ha úgy ítélik meg, hogy annak igénybevételével gyorsabban/jobban el tudják adni az ingatlant.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

melinda 13060 számú kérdéseNógrád2006-07-27
Sajnos részt vettem egy üdülésijog értékesít? el?adáson. Az el?adás és az azt követ? beszélgetés alkalmával nem tudtam egyértelm?en dönteni, hogy vásárolok-e vagy sem üdülési jogot (kevés volt az id? a döntésre), ezért az értékesít? azt ajánlotta fel, hogy ad számomra 15 nap gondolkodási id?t- nyugodtan írjam alá szerz?dést, mert ha esetleg nemleges döntést is hozok majd, azt mindenféle anyagi vonzat nélkül tehetem. A befizetett el?leget (ami a szerz?désben már foglalóként szerepel) is visszakapom. Én megbíztam a 4 csillagos szálloda egyenességében, már látom nagyon naív voltam. Hogy tudok a szerz?dést?l elállni? - ha egyáltalán lehetséges lesz. Mit takar a teljes bizonyító erej? magánokirati forma az elálláshoz? Azt hiszem nagyon becsaptak.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Melinda!
Sajnos nem egyedi a története... az elállásról a sezr?dés ismeretében lehetne nyilatkozni, a magánokirati forma a az elállást tartalmazó nyilatkozat két tanú el?tti aláírását jelenti.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Cimkefelhő:
vételi jog elbirtoklás ingatlanok birtoka ingatlan zálogjog bérleti szerződés adatai öröklési illeték perköltség ingatlanjogi fogalmak adózás társasházakról ingatlan jogszabályok szerződéstervezetek vagyonszerzési illeték szerződésminta ajándékozási illetékmentesség webdesign ingatlanjogi problémákIngatlan - Add el magadAlbérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladásaMunka Magyarországon
Munka Magyarországon