ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
F.Tóbiás 13051 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2006-07-27
Tisztelt Ügyvédúr!
Nekem van egy panellakásom, melyet 6,3 millióért tudnék eladni.
Helyette vennék Bükkaranyoson egy 2 szobás családi házat 4,5 millióért.
A házra rá kell költeni kb. 7-800 ezer forintot, mert a tulajdonos férje meghalt és befejezetlen maradt a garázs, /amit én csak kamrának akarok használni/ és a ház kb. fele még be sincs vakolva, nincs csatornázva, és a kapu is rozzant.
Azt szeretném megtudni, hogy mennyi szj-át kell a különbözet után / 1. 8 millió /fizetni és azt, hogy mennyibe fog kerülni nekem a ház nevemre íratása?
El?re is köszönöm válaszát.
dr.Tóth László válasza2006-08-09
Tisztelt Tóbiás!

Nemt udni, hogy használatbavételi engedély van-e a megvásárolni kívánt ingatlanon. Ha van, akkor tudja beszámítani az 1,8 millióba az igazolt költségeket, ha a terület legalább 1 szobával b?vül. Egyébként a felújítási költségeket nem tudja figyelembe venni az adó megállapítása során. Kérdés az is, hogy az eladott panellakást mikor szerezte, mert ha 15 évnél réegebben, akkor egyáltalán nincs adófizetési kötslszettsége, ezen belül pedig sávosan változik a szerzés évéhez viszonyítottan. Az adóköteles jövedelem mértéke 25%. A ház nevére iratása 4 millió Ft-ig 2 %, az a fölött részénl pedig 6 % illeték fizetését vonja maga után.
Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Mónika 13050 számú kérdéseBudapest2006-07-27
Tisztelt ügyvéd úr!

Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy szeretnénk a párommal egy családi házat megvásárolni vidéken, 27 éves vagyok (párom 30), els? lakás lenne, egy része öner?, másik részét hitelb?l. A lakást 4.7 millióért árulják. A kérdésem hogy mennyi átírási illetéket kell fizetni?
Én egy gyermekotthonban nevelkedtem, esetleg ez jár- e valamilyen kedvezménnyel, jogosultsággal?

El?re is köszönöm válaszát!
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Mónika!
Az illeték mértéke 122,000 Ft lesz, kedvezményre pedig összesen 40,000 Ft-ra lesznek jogosultak, mivel els? lakás, és Önök 35 év alattiak.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Magdi 13049 számú kérdéseBudapest2006-07-27
Válás miatt 2 gyermekemmel lakom egy 62nm-es lakásban. Férjem elköltözött 5 hónapja.A kérdésem az lenne, hogy a családjogi törvényeket figyelembe véve vagyonmegosztás esetén az ingatlan értékét milyen arányban osztják meg, ha a gyerekek velem maradnak? Pontosítva a kérdést, az ingatlan értékének hányad részét kell kifizetnem a férjem részére? Az ingatllan 1/1 hányadban az én nevemen van.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Magdi!
A válaszhoz azt is tudni kellene, hogy ez a lakás az házassági közös vagyonukvagy az Ön különvagyonának a része.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Noémi 13048 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2006-07-27
Tisztelt Ügyvédúr!

A következ? ügyben szeretném a tanácsát kérni
Budapesti ingatlanvásárlásunkkal kapcsolatban: Szeretnénk egy önkormányzati lakás örökbérleti
jogát megvenni. Szeretném tudni, hogy ez mit takar egészen pontosan.
A következ? kérdésekben szeretném tanácsát kérni:
1.)Mennyivel tér el az önkormányzati örökbérleti lakás használati joga az öröklakásétól?
2.) Ilyen ingatlanból az önkormányzat kiköltöztethet-e, vagy egész életünkben használhatjuk?
3.) Az illetékes önkormányzat eladhatja-e (ez jár-e kiköltözési kötelezettséggel),
4.) Az adásvételnél miben kell másképp eljárni a magántulajdonban lév? lakás adásvételéhez képest?
5.) Gyerekeink is örökölhjetik-e?
6.) Örökbérleti jog megvételét követ?en az önkormányzat szedhet-e bérleti díjat?
7.)Az önkormányzat felé bejelentési kötelezettségem nekem, vagy az eladónak van a bérleti jog átadással kapcsolatban?
8.) Az örökbérleti jogomat a kés?bbiekben átadhatom/eladhatom? ( a két fogalom ugyan azt az eljárást és jogi következméneket tartalmazza?)
89) Mi az amit még a feltett kérdéseimen kív?l fontosnak tart tudatni az önkormányzati örökbérleti lakások megvételével és használatával kapcsolatban?

Válaszait nagyra értékelem és el?re is köszönöm.

Tisztelettel:
Noémi
dr.Tóth László válasza2006-08-09
Kedves Noémi!

Az önkormányzati bérlakás tulajdonosa az önkormányzat, és a bérleti feltételeket szerz?désben rögzíti a mindenkori bérl?vel. Ebb?l adódóan a bérleti szerz?dés az irányadó, hogy az határozatlan idejú-e, vagy határozott idej?. Az Ön által elmondottak szerint határozatlan id?r?l van szó.
1.) A használatban eltérést jelent, hogy az ingatlan fenntartásával kapcsolatos egyes kiadások (pl. felújítás)a bérbeadót terheli, míg a használattal és a karbantartással kapcsolatban felmerül? költségek a bérl?t terhelik. Fedezetként hitel felvétele esetén nem lehet felajánlani.
2.) Rendszerint a bérleti szerz?dés tartalmazza, hogy ki a lakás bérl?je, és milyen id?tartamra.
3.)Az ingatlan értékesítése során a bérl?nek van el?vásárlási joga.
4.) Az adásvételi szerz?dés az önkormányzatnak be kell mutatni, és annak alapján köti meg az új bérl?vel a bérleti szerz?dést.
5.) A bérleti szerz?désben az is rögzítésre kerül, hogy kik azok, akik bejelentkezhetnek az ingatlanba, és a bérl? gyerekei olyannak min?sülnek, ezáltal jogosultak lesznek a bérleti jog folytatására.
6.)A bérleti díjat havonta kell fizetni az önkormányzatnak.
7.) Mindkett?jüket tehreli a bejelntési kötelezettség, hisz megsz?nik a korábbi bérl? bérleti díj kötelezettsége, és az új bérl?vel pedig meg kell kötni az új bérleti szerz?dést.
8.) Igen, ugyanilyen feltételekkel, mint ahogy Ön vette.
Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Judit 13047 számú kérdésePest2006-07-27
Tisztel Ügyvéd Úr! Jelzáloggal terhelt házunk van. A törlesztés nem fizetése miatt a bank a követelését eladta egy magánszemélynek(2006. júl. 20-án) , bár mi a banktól 3 hónap türelmet kértünk, hogy az ingatlant eladhassuk.
Kérdés: A magánszemély nyilván árverezni akar. Meg kell-e elégednie a tarozásunk kifizetésével, vagy mindenképpen árverez? Mennyit számolhat fel árverezési költségként? Köteles-e a bank által megjelent "menekülési értéken " árverezni, vagy kisebb összegért is eladhatja-e az ingatlant? Köteles-e mninket értesíteni az árverezés id?pontjáról,és mennyivel korábban?
Mi a házat eladnánk, már van is több komoly érdekl?d?. Köthetünk-e eladási szerz?dést, ha a vev? letétbe helyezi egy ügyvédnél a jelzálog értékét? vagy már ehhez sincs jogunk?
Van-e szükség ügyvédi segítségre, vagy ez nem javít az ügyön?
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Judit!
A legfontosabb, amit javasolni tudok, az az azonnali ügyvédi segítség igénybevétele. a kérdéseire egyébként általánosságban kedvez? választ tudnék adni, de az igazán korrekt válaszokhoz további info-k lennének szükségesek...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Egervölgyi Gyula 13046 számú kérdéseVas2006-07-27
Tisztelt Ügyvédn? !
Adva van egy beépitetlen terület kb 4000 m2
nagyságban mely öt illet? tulajdona. Ebb?l a
földterületb?l 45% az én tulajdonomat képezi.
Kérdésem az lenne, hogyha az ingatlanra vev?
jelentkezne,milyen feltételekkel értékesithetném.
Gondolok arra, hogy kellene-e kérnem a másik
négy tulajdonos beleegyezését, vagy kérésemre
a földhivatal képvisel?je részemre kiméri vagy
kijelöli a földterületb?l eladható részt.
Tisztelettel várom válaszát:
Egervölgyi Gyula
dr.Kocsis Rita válasza2006-07-28
Kedves Gyula! A tulajdonostársakat el?vásárlási jog illeti.Ha ezzel igazoltan nem kívánnak élni, eladható másnak.Ha osztható a terület, földmér? kiméri.Ha nem osztható, köthet? használati megállapodás.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Ildikó 13045 számú kérdéseBudapest2006-07-27
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A kövtekez?kben szeretném tanácsát kérni. Egy évvel ezel?tt vettük át újépítés? lakásunkat. Az átvétel el?tt jelentkezett egy beázási probléma, amelyet a kivitelez? az átadásra látszólag megoldott, de kérésünk ellenére a javításokról jegyz?könyvet nem kaptunk. A következ? nagyobb es?zéskor a lakás ismételten beázott (a lakás fele felett egy valószín?leg rosszul szigetelt erkély van). Rétegvizsgálat nélkül ismételten lokális javítgatást végeztek, beázáspróba eredményt mutatott. 2005. decemberében azonban újra beázott a lakás. Garanciális megkeresésünkre csak szóban reagáltak, illetve szemrevételezték, fotózták a foltokat. Arra hivatkoztak, hogy az ilyen javítást télen nem lehet végezni, tavaszra igérték. Azóta ismételten 3-4-szer írásos garanciális hibabajelentést tettünk, amire nem reagáltak, telefonban csak halogató választ adtak. Május 8-án megtörtént az éves garanciális bejárás, ahol jegyz?könyvbe vették a beázási és a többi problémát, ebben június 30-at jelölték meg javítási határid?nek. Azóta semmilyen írásbeli tájékoztatást nem kaptunk a hibák javításának módjáról és id?pontjáról, telefonon mindig arra hivatkozik az értékesít?, hogy a kivitelez? nem válaszol neki, mi viszont az értékesít?vel állunk jogi viszonyban. Júliusban írásban ismételten tájékoztatást kértünk és felszólítottuk ?ket a javításokra, de válasz nélkül hagyták. Mind az értékesít?, mind a kivitelez? cég továbbra is m?ködik, bár a többi lakónál is késve kezdték meg a javításokat, ott is csak a kisebb hibákét. A közös területeken lév? hibák javítását meg sem kezdték, két szigetelési problémánál állítólag már perben áll az értékesít? és kivitelez?.
Tanácsot szeretnék kérni, hogy mely szervhez kell fordulnunk, amennyibe jogi úton szeretnénk érvényesíteni jogos igényeinket vagy lát-e egyéb módot a rendezésre.
Válaszát el?re is köszönöm: Ildikó
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Ildikó!
Csak a bírósági utat látom eredményre vezet?nek...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

magdi 13044 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2006-07-26

Tisztelt ügyvéd úr! Testvérem 2006 07 .-10-én elhalálozott.Legközelebbi hozzátartozója csak én .a huga ,és édesanyám.Egy saját,tulajdonú lakás maradt utána.Kérdésem az lenne ,hogy ki örökli ezt alakást mivel sem felesége sem gyermeke nem volt.Ha édesanyám örökli ,van e rá módja hogy az én javamra lemondjon az örökségr?l mivel már elég id?s ,s azt szeretné ,hogy én örököljem ezt a lakást.Válaszát el?re is köszönöm!
dr.Tóth László válasza2006-08-09
Kedves Magdi!

A sajnálatos öröklési helyzetben az Édesanyja lesz az örökös és ? a hagyatéki eljárás során le tud mondani az Ön javára. A közjegyz?nél vessék fel ezt a kérdést.
Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Marian 13043 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2006-07-26
Van még egy mási problémás ügyem.A kárpótláson kapott földemet oda adtam testvéremnek ingyenes használatra határozatlan id?re.? vele megirtunk egy szerz?dést,melyet egy-két éve elkért,hogy nem találja az övét,de azóta sem hozza vissza.Azt mondta hogy bejelentette a földhivatalba a bérletet,de most néztem utána,nincs bejelentkezve se ? sem pedig énsem mint a födet m?vel?.Ennek ellenére támogatást ugy tudom vesz fel rá .Nincs itt valami csapda?12 éve m?veli,de azért adtam oda neki ,mivel az állatainak ugy is kell a takarmány,nekem meg nincs vele gondom,de nem szeretném,ha az elbirtoklás lehet?sége állna fenn,pedig ugy érzem tennem kell valamit.Olyan szerz?dést kötnék vele mostmár legfeljebb,hogy ne legyen semmilyen e?vásárlási joga,Vagy jelentsem be magamat a földhivatalba,mint m?vel?,De ott ugy tudom,hogyha 2000-ben nem jeletkezett be senki akkor a tulajdonost ,vagyis engerm tekintenek m?vel?nek.Mit tegyek,hogy biztonságban érezzem a tulajdonom?
dr.Tóth László válasza2006-08-09
Kedves Mariann!
Amennyiben él a szerz?désük, akkor az rendezi a használat jogcímét, és nem áll fenn az elbirtoklás lehet?sége sem. Az Ön által elmondottak szerint rosszhiszem?séggel tudná a testvére azt mondani, hogy egyáltalán nincs és nem is volt szerz?dés Önök között, ugyanakkor ? viselte a területtel kapcsolatos összes kiadást is, és ? m?velte a területet 15 éven kereszült, mert az elbirtokláshoz 15 év kell. Javaslom,hogy kössenek új szerz?dést, ha a régi elveszett, és abban rögzítsék a saját elvárásoknak megfelel? feltételeket.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Marian 13042 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2006-07-26
Tisztelt ügyvéd úr! Szeretném a véleményét kérni,van egy eladó saját tulajdonú üzlet önkormányzati területre épitve.Rendelkezhet e a hivatal a késöbbiekbem,hogy ugy dönt,nem adja tovább bérbe a terülretet,én olvastam valahol,hogy az idegen tulajdonra épitett épület ,ameddig fenn áll ,addig az alatta lév? telek nem vehet? vissza.Vagy akkor a bérleti díjnak nincsen határa csak a csillagos ég? Szeretném megvásárolni az épületet,de a telek tulajdoni állapot kétségeket ébreszt bennem.
dr.Tóth László válasza2006-08-04
Kedves Marian!
A bérleti szerz?désben van rendezve,hogy az meddig tart,hogy a bérleti díj hogy változik. A bérleti jogviszony megszünésekor rendszerint az elvitel joga illeti meg a bérl?t,vagy a bérbeadó magához válthatja az épületet.El?zetesen tájékozódjék a bérbeadónál, hogy nincs e valamilyen elképzelés a területtel, ami kihathat a bérleti jogviszonyra is. Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Nagy Krisztina 13041 számú kérdéseBudapest2006-07-26
Tiszelt Ügyvéd úr !

Lakásomat egy család szeretné bérbe venni ahol kiskorú gyermekek is vannak, 6 és 12 évesek. Szeretnének legalább ideiglenesen bejelentkezni, azaz tartózkodási helyet létesíteni. Ha a szerzödésben kikötöm, hogy a szerzödés megszünésekor nincs elhelyezési kötelezettségem feléjük , akkor ha nem akarnának esetleg elmenni és kényszerkijelentéshez kéne folyamodnom, nem okozhat problémát az, hogy kiskorúakról is szó van? Ha állandóra hagyom öket bejelentkezni az jelent - e különbséget az esetleges kényszerkijelentéskor ?

Köszönöm a segítségét!

Tisztelettel:

Nagy Krisztinadr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Krisztina!
A bejelentkezés önmagában nem növeli a bérl? jogait, így a legfontosabb, hogy írásos, és részletes bérleti szerz?dés szülessen a bélr?vel...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Irén 13040 számú kérdéseBács-Kiskun2006-07-26
Tisztelt Ügyvéd úr!
Tanácsát a következ?ekben szeretném kérni:
9 éve megvásároltunk egy nagy ingatlant 3-an.
Ez 1 100 éves épület, ami "U" alakban helyezkedik el. A két "szára" 1-1 lakásnak van kialakítva, a középs? részben 1 üzlethelyiség található, ez az egyik tulajdonosé udvar nélkül. A másik tulajdonosé az egyik lakás az udvar felével, a másik lakás az udvar másik felével a miénk. Ügyvéd el?tt egy külön záradékban mindhármunk aláírásával leírásra került, hogy az udvart a rajta átfutó él? sövény kerítés osztja meg. Ezen az udvaron található 1 garázs, ami ott áll 100 éve, az udvar közepén úgy, hogy kb. a fele átnyúlik a másik tulajdonos udvarrészébe kb. 3 m-t. A bejárata a mi udvarunkból van, a megvételkor teljesen egyértelm? volt, hogy azt mi használjuk, külön kapu tartozik mindkét lakrészhez. A másik tulajdonos az ingatlan megvétele, és birtokbavételekor tudta, hogy az átnyúlik az ? portájára. Mivel ez egy régi épület, a tet?t muszály volt lecserélnünk a napokban, a vályog falat pedig újra vakolni. Ekkor közölte a szomszéd, amikor a tet? elkészült, hogy bontsuk el az egész garázst, mert neki szüksége van az általa az udvarából elfoglalt területre! Kérdésem, hogy van-e joga ilyet kérni?
Válaszát köszönettel várom!
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Irén!
Kérni éppenséggel kérheti, de nem érzem megalapozotnak, tekintettel arra, hogy a közös tulajdonosok a használatban korábban megállapodtak, és nem törént olyan, ami ezt a megállapodást módosítaná...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Nagy H. Viktória 13039 számú kérdéseBaranya2006-07-26
Tisztelt Ügyvéd Asszony!

Érdekl?dni szeretnék, hogy ingatlan ajándékozása esetén a megajándékozottra milyen anyagi terhet ró az ajándék? (illeték, jövedelemszerzés - adóvonzat stb.)

Válaszát el?re is köszönöm

Tisztelettel: Nagy H. Viktória
dr.Schvertf?gel Zsuzsanna válasza2006-07-27
Tisztelt Viktória!

Ajándékozás esetén a megajándékozott ajándékozási illetéket fizet, mely függ attól, hogy milyen rokonsági fokban áll az ajándékozóval, illetve attól, hogy lakás, vagy egyéb ajándékozásról van szó.
I. Az ajándékozó gyermeke, házastársa, szül?je, valamint a háztartásában eltartott szül? nélküli unokája terhére (Az örökbe fogadott, a mostoha és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevel?szül? a vér szerinti szül?vel egy tekintet alá esik):

- 18 millió forintig 11%, 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 18%
- 35 millió forint feletti rész után 21%

Lakás esetén:

- 18 millió forintig 5% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 8%
- 35 millió forint feletti rész után 12%

II. Az ajándékozó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszül?je, testvére terhére:

- 18 millió forintig 15% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21%
- 35 millió forint feletti rész után 30%

Lakás esetén:

- 18 millió forintig 8% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 10%
- 35 millió forint feletti rész után 16%

III. Minden más megajándékozott terhére:

- 18 millió forintig 21% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 30%
- 35 millió forint feletti rész után 40%

Lakás esetén:

- 18 millió forintig 10% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21%
- 35 millió forint feletti rész után 30%


Tisztelettel
dr.Schvertf?gel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Bálint 13038 számú kérdéseKomárom-Esztergom2006-07-26
T. Ügyvédn?!
Jelzálogot jegyeztetett be a társasház az ingatlanomra még anno, amit a mai nappal kifizettem. Kinek a kötelessége ilyenkor a jelzálog törlésér?l intézkedni? És kinek kell állnia a költségeit?
Köszönöm!
dr.Leh?cz Réka válasza2006-08-02
Tisztelt Bálint!

A törlési engedélyt a társasház adja ki, de a kötlsége Önt terheli.

Tisztelettel
dr.Leh?cz Réka ügyvéd
2800 Tatabánya, Béla király krt. 52.
+36 34 337466

drlehoczreka@t-online.hu

Edina 13037 számú kérdéseBudapest2006-07-26
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Cégünk 2006 áprilisában megvásárolt egy ingatlant, a meglév? bérleti szerz?déseket átvéve az ingatlan tekintetében.
Az ingatlanban jelenleg 5 bérl? cég van, ebb?l két cég az el?z? tulajdonosnak kauciót fizetett még a bérleti szerz?dés megkötésekor. Az eladó/az el?z? tulajdonos nem fizette ki részünkre a nála lév? kauciókat az adásvételi szerz?dés megkötésekor, és amikor erre utólag felhívtuk a figyelmét, azt válaszolta, hogy nem tudja ezt részünkre kifizetni, mivel a kauciót a bérl?k tartozásainak kiegyenlítésére fordították.
Mi a teend?nk ebben az esetben, mit javasol?
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Edina!
Amennyiben ez valós információ, úgy a bérleti szerz?déseknek elvileg úgy kellene rendelkezniük, hogy a bérl?knek a kauciót ismét le kellene tenni, hiszen az elszámolásra csak a szerz?dések megsz?nésekor kerülhetne.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Ingatlan - Add el magad

Munka Magyarországon
Munka Magyarországon

Cimkefelhő:
ingatlanügyletek szerződéstervezetei adókalkulátor ingatlan szerződéstervezetek bérleti szerződés csereszerződés adatai ingatlanok birtoka vételi jog öröklési illetékmentesség társasházi törvény társasházakról szerződésminta keresetlevél visszavásárlási jog adózás ingatlanügyletek iratmintái szerződéstervezetek öröklési illetékAz ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása