ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Klára 13065 számú kérdésePest2006-07-28
Tisztelt ügyvéd úr! 2002 aug.-ban vásároltunk egy családi házat. A szerz?déskötéskor kitértem ugyan a rejtett hibákra, de az eladók azt állították nincs ilyen probléma.A szerz?désben benne van hogy nincs tudomásuk rejtett hibákról. Ez év csapadékos lévén kiderült, hogy vizesedik a ház és az els? két szoba fala a szomszédok elmondása szerint omladozott, amit küls? felújítással elsikerült tüntetni. Mivel a ház tetszett küls?leg és ekosztása is jó volt megvásároltuk. Milyen követelésünk lehet az eladóval szemben és meddig állhat az fenn? A házat ingatlanközvetít? útján vásároltuk! Vélaszát el?re is köszönöm Tisztelettel: Klára
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Klára!
Véleményem szerint már nem lehet alapos követelésük az eladóval, és még kevésbé a közvetít?vel szemben.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ildi 13064 számú kérdésePest2006-07-28
Üdvözlök mindenkit !
Sajnos válófélben vagyok és a ferjém nem akarja kifizetni az ingatlatulajdonunk értékének a felét.
Arra hivatkozik, hogy a jelenlegi házunkat az el?z? ház árából építettük,amit az ? 22 évvelezel?tt saját pénzb?l vásárol házért cseréltünk el. Tudom bonyolult. Tehát 1984 óta élünk együtt és 1986-ban házasodtunk össze.
Együttélésünk és házasságkötésünk idején a férjem álltal vásárolt lakásban éltünk . Ezt a lákást cseréltük el 100.000 Ft ráfizetéssel egy Tahiban lév? sorházra. Telket vásároltunk ,majd a sorház árából 2005-2006-ban házat építettünk. Az ingatlan értékének a felét kértem ,hogy a gyerekekkel el tudjak költözni, de véleménye szerint ez engem nem illet meg a fenti okok miatt.
Mivel nem vagyok járatos jogi ügyekben és ismer?seimet érte már meglepetés, szerertném megtudni ,hogy valójában mi az ami válás esetén megillet.

Köszönöm

Ildi
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Ildi!
Az elmondottak alapján mindkett?jüknek részben van igazuk. A jelek szerint az ingatlan nagyobb hányada a férjéé, a de Önt is megilleti valamekkora tulajdoni hányad, amelynek meghatározásához több információra lenne szükség.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szilvia 13063 számú kérdésePest2006-07-28
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Párommal Szigethalmon vennénk családi házat. Tegnap derült ki, hogy osztatlan közös tulajdonban van a ház mögött lév? garázs tulajdonosával. Kérdésem, hogy megvehetjük-e így vagy kés?bb milyen problémák adódhatnak?
A tulajdoni lapon több tulajdonos is szerepel + bankos hitel is van rajta...
Köszönettel,
Szilvia
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Szilvia!
Az ingatlan tulajdoni lapjának ismeretében tudnám elmondnai, hogy az egyes bejegyzéesek mit jelentenek, és azok mennyiben érintik/érinthetik az Önök tulajdonszerzését...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Piroska 13062 számú kérdéseZala2006-07-28
T.Cim.

Önkormányzati bérlakással kapcsolatban szeretnék tájékoztatást kérni. Határozott id?re ( 5 évre kiutalt) önkormányzati bérlakás válás esetén kinek a használatában marad, ha van a családban egy középiskolás gyermek is, aki az édesanyával marad. Valamint azt szeretném tudni, hogy a lakás kérdésében a bírósághoz kell-e fordulni döntés kérésében, vagy az önkormányzat dönt-e, amennyiben a felek nem tudnak megegyezni és a férj nem akarja elhagyni a lakást.
Köszönettel.
dr.Sz?cs Vince válasza2006-07-28
Tisztelt Piroska!
A bérleti szerz?dés rögzíti, hogy a házastársak bérl?társaknak tekinthet?k-e. Amennyiben igen, váláskor a bíróság dönt a lakás használatáról. Általában osztott használatot rendelnek el, kivéve, ha az egyik fél bizonyítja, hogy a másik fél magatartása miatt nem lehetséges a közös bérlet.
Tisztelettel
dr.Sz?cs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Julcsi 13061 számú kérdéseBudapest2006-07-27
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A következöhöz szeretném a segítségét kérni.Édesapám nevén van egy gépkocsigarázs,ami viszont a Magyar Állam tulajdonában lév? telken áll,amiért rendesen fizetik a bérleti díjat.A garázst el szeretnénk adni.Milyen okmányok szükségesek az adásvételhez,szükséges-e ügyvéd vagy közjegyz? és mennyi ezek közvetítési díja és kinek kell ezt fizetni?Édesapám betegsége miatt megbízhat-e engem az adávétellel?Köszönettel N.-né
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Julcsi4
A garázs tulajdoni lapját kellene látni a pontos válaszokhoz, de ügyvéd szükséges lesz hozzá, közvetít? nem feltétlenül, csak akkor ha úgy ítélik meg, hogy annak igénybevételével gyorsabban/jobban el tudják adni az ingatlant.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

melinda 13060 számú kérdéseNógrád2006-07-27
Sajnos részt vettem egy üdülésijog értékesít? el?adáson. Az el?adás és az azt követ? beszélgetés alkalmával nem tudtam egyértelm?en dönteni, hogy vásárolok-e vagy sem üdülési jogot (kevés volt az id? a döntésre), ezért az értékesít? azt ajánlotta fel, hogy ad számomra 15 nap gondolkodási id?t- nyugodtan írjam alá szerz?dést, mert ha esetleg nemleges döntést is hozok majd, azt mindenféle anyagi vonzat nélkül tehetem. A befizetett el?leget (ami a szerz?désben már foglalóként szerepel) is visszakapom. Én megbíztam a 4 csillagos szálloda egyenességében, már látom nagyon naív voltam. Hogy tudok a szerz?dést?l elállni? - ha egyáltalán lehetséges lesz. Mit takar a teljes bizonyító erej? magánokirati forma az elálláshoz? Azt hiszem nagyon becsaptak.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Melinda!
Sajnos nem egyedi a története... az elállásról a sezr?dés ismeretében lehetne nyilatkozni, a magánokirati forma a az elállást tartalmazó nyilatkozat két tanú el?tti aláírását jelenti.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Molnár 13059 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2006-07-27
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szül? házunkat szeretnénk eladni. Édesanyámé az ingatlan felének a tulajdonjoga, valamint ? haszonélvez?. A ház másik fele öröklés útján a testvéreimé és az enyém (egyenl? arányban). Egyik testvérem azonban nem ért egyet az eladással. Ha édesanyám is és két testvér is szeretné eladni az ingatlant, akkor van jogi útja, hogy ezt érvényesíthessük a másik testvérem akarata felett? Köszönöm válaszát! MR
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Renathe!
A közös tulajdon bírósági úton történ? megszüntetésének lehet helye... annak során akár a közös értékesítésre való kötelezés is elképzelhet?.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

orsolya 13058 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2006-07-27
Tisztelt Ügyvédúr!
Kérdésem a következ?:Mit tehetek abban az esetben ha szomszédom közvetlenül a kerítésünk mellett helyezte el kacsaúsztatóját legalább 10db pacsizik egész nap kinn a nagy melegben.Egyrészt nagyon szagosak másrészt vonzák a legyeket más egyéb bogarakat.Mia jó leveg?ért költöztünk ide 2 éves kisfiammal.Erre nap mint nap szagolnunk kell ezt a B?zt!!a frissen mossott ruha szárítása is problémás!Milyen jogaink vannak?Szolhatunk e hogy zavar minket?Kötelezhet?ek e hogy tegyék messzebb a kerítést?l?Köszönettel!
dr.Tóth László válasza2006-08-09
Kedves Orsolya!

Ez birtokháborításnak min?sül, a helyzet konkrét mérlegelése után. Az önkormányzathoz tud fordulni közvetlenül az üggyel és kérni kell az intézkedésüket.
Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

RÓZSA 13057 számú kérdéseBudapest2006-07-27
Tisztelt Ügyvéd úr,

mi a módja a közös tulajdon megsz?ntetésének abban az esetben,ha a tulajdonrészemet özvegyi haszonélvezet terheli;köszönöm válaszát
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Rózsa!
Az özvegyi jog megszüntetése megtörténhet a közös tulajdon megszüntetésével együtt, függetlenül attól, hogy az közös megegyezéssel vagy bírósági úton valósul meg. De: a hiteles válaszhoz további információk lennének szükségesek.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zoltán 13056 számú kérdésePest2006-07-27
Tisztelt Cím!

A következö esetben kérném tanácsát:

Dunaparti nyaralót vásároltam 4éve. Édesanyám is sokat keresgélt, ügyeinket intézte, segített ahol tudott, vásárláskor kérte, hogy irassunk rá haszonélvezeti jogot, úgyis együtt használjuk. Nem is volt probléma, így történt. 3 éve egyéb okból megsért?dött és megszakította a kapcsolatot velünk. Mi közben bevezettük a vizet, csatornát, és rendbe szedtük a telket, nyaralót. Bátyámtól kaptam az információt, hogy Édesanyám most élni kíván a haszonélvezeti jogával, és kiakarja adni a nyaralót bérleti díj fejébe. Kérdésem: megteheti-e ezt annak ellenére, hogy soha egy fillért nem költött a nyaralóra, miközben mi közm?vesítettük, fürd?szobát, stb. építettünk bele. Mit tehetek azért, hogy megakadályozzam, hogy valaki "lelakja" a nyaralómat? Szerinte minket is kitilthat a bérl? kedvéért? Mit tehetek, kikapcsoltathatom a közm?veket, az segít?
El?re is köszönöm tanácsát.
Zoli
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Zoltán!
A haszonélvez? jogosítványai szerint megilleti ?t az ingatlan hasznosítása is, amennyiben azonos feltételekkel a tulajdonos nem kíván ezzel élni - ez hasonló az el?vásárlási (el?bérleti) joghoz...
Az értéknövel? beruházásait viszont érvényesítheti vele szemben, bár erre a jelek szerint csak bírósági út kínálkozik.Az Ön által létesítet közm?veket kikapcsolhatja, azokra a haszonélvezeti jog nem terjed ki, mivel nem voltak meg a szerz?déskötés és a haszonélvezet keletkezésének pillanatában.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsuzsa 13055 számú kérdéseBudapest2006-07-27
Házasságkötés el?tt vásárolt lakás vállás esetén kit milyen arányban illet.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Zsuzsa!
A házasságkötés (házassági életközösség) el?tt vásárolt vagyontárgy különvagyonnak min?sül és az esetleges válástól föüggetlenül kizárólag a bejegyzett tulajdonost illeti. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ilona 13053 számú kérdéseBékés2006-07-27
Sajnos egy e-mailt már küldtem, amit nem tudtam rendesen befejezni, mert rosszul éreztem magam.Válszt kaptam rá./ Laurinyeczné/Kérdésem lenne.A n?vérem azt mondja hogy nemcsak jogom,de kötelességem is lenne az ingatlannal kapcsolatosan.59 éves szarvasi lakos vagyok. Az ingatlanrészem Mez?berényben,ahova betegségem miatt csak úgy tudok eljutni, ha valamelyik gyermekem autóval elvisz.De nem vagyok szivesen látott vendég, mert 19 év után az örökséggel kapcsolatos téma tabu/még nincs itt az ideje.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Ilona!
Átfogóan - a két kérdése kapcsán - érdemesnek tartanám megfontolni a közös tulajdon megszüntetését, akár bírósági úton is.Err?l a www.ingatlanjog.hu oldalon részletesen olvashat a közös tulajdonról szóló tájékoztató és archívum rovatban...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsófia 13052 számú kérdésePest2006-07-27
Tisztelt Ügyvéd Úr!

2003-ban az OTP-nél köztisztvisel?i hitelb?l 20 évre vettem egy másfél szobás kis lakást. A teljes vételárat felvettem hitelként, melynél a kölcsönösszeg 55%-ára a Magyar Állam vállalt készfizet? kezességet. Közben munkahelyet változtattam, megsz?nt a köztisztvisel?i jogviszonyom, így kifizettem a 2 % kezességvállalási díjat, a hitel feltételei nem változtak. Most egy rokonom segítségével sikerült vásárolnom egy, a korábbinál nagyobb lakást (már tulajdonosként szerepelek a tulajdoni lapon, tehermentes a lakás) és erre szeretném átterheltetni a másik lakásról a hitelt. A problémám az, hogy még a lakásvásárlás el?tt érdekl?dtem a Háttérm?veleti Igazgatóságnál, ahol azt a választ kaptam, hogy ez egy egyszer? szerz?désmódosítással megoldható és a teljes fennálló hiteltartozásomat át lehet vinni a nagyobb lakásra, a feltételek nem változnak, a fontos az, hogy egy nagyobb érték? ingatlan legyen az újonnan vásárolt.Tegnap a papírok benyújtásánál sajnos azt a tájékoztatást kaptam, hogy a teljes összeg nem vihet? át, csak annak egy része, mert itt már nem tudnám érvényesíteni a köztisztvisel?i kedvezményt. Tudomásom szerint ez az ügylet szerz?désmódosításnak és nem pedig újabb szerz?déskötésnek min?sül (hozzáteszem szerz?désmódosítási díjat is szeretnének felszámolni, nem pedig szerz?déskötési díjat) és kifizettem a kezességvállalási díjat. A fiókban az ügyintéz? tájékoztatása szerint átterhelésnél nem vizsgálják, hogy a köztisztvisel?i jogviszony él -e még vagy sem. Kérdésem a következ?: van -e arra jogszabály vagy más egyéb el?írás, mely szerint esetemben a jelzálogszerz?désben lév? zálogtárgyat nem lehet egy nagyobb érték? zálogtárgyra cserélni, (hogy ezáltal a kislakás tehermentesíthet? legyen)? Sem az OTP üzletszabályzatában, sem a jogszabályok között, sem pedig a Közjegyz?i okiratban nem találok erre való utalást.

Segítségét el?re is köszönöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Zsófia!
Én sem tudok ilyen információt, de véleményem szerint egyértelm?en átvihet? lenne a teljes hitel a másik - nagyobb érték? - lakásra.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

F.Tóbiás 13051 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2006-07-27
Tisztelt Ügyvédúr!
Nekem van egy panellakásom, melyet 6,3 millióért tudnék eladni.
Helyette vennék Bükkaranyoson egy 2 szobás családi házat 4,5 millióért.
A házra rá kell költeni kb. 7-800 ezer forintot, mert a tulajdonos férje meghalt és befejezetlen maradt a garázs, /amit én csak kamrának akarok használni/ és a ház kb. fele még be sincs vakolva, nincs csatornázva, és a kapu is rozzant.
Azt szeretném megtudni, hogy mennyi szj-át kell a különbözet után / 1. 8 millió /fizetni és azt, hogy mennyibe fog kerülni nekem a ház nevemre íratása?
El?re is köszönöm válaszát.
dr.Tóth László válasza2006-08-09
Tisztelt Tóbiás!

Nemt udni, hogy használatbavételi engedély van-e a megvásárolni kívánt ingatlanon. Ha van, akkor tudja beszámítani az 1,8 millióba az igazolt költségeket, ha a terület legalább 1 szobával b?vül. Egyébként a felújítási költségeket nem tudja figyelembe venni az adó megállapítása során. Kérdés az is, hogy az eladott panellakást mikor szerezte, mert ha 15 évnél réegebben, akkor egyáltalán nincs adófizetési kötslszettsége, ezen belül pedig sávosan változik a szerzés évéhez viszonyítottan. Az adóköteles jövedelem mértéke 25%. A ház nevére iratása 4 millió Ft-ig 2 %, az a fölött részénl pedig 6 % illeték fizetését vonja maga után.
Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Mónika 13050 számú kérdéseBudapest2006-07-27
Tisztelt ügyvéd úr!

Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy szeretnénk a párommal egy családi házat megvásárolni vidéken, 27 éves vagyok (párom 30), els? lakás lenne, egy része öner?, másik részét hitelb?l. A lakást 4.7 millióért árulják. A kérdésem hogy mennyi átírási illetéket kell fizetni?
Én egy gyermekotthonban nevelkedtem, esetleg ez jár- e valamilyen kedvezménnyel, jogosultsággal?

El?re is köszönöm válaszát!
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-04
Tisztelt Mónika!
Az illeték mértéke 122,000 Ft lesz, kedvezményre pedig összesen 40,000 Ft-ra lesznek jogosultak, mivel els? lakás, és Önök 35 év alattiak.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladásaAz ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Cimkefelhő:
elbirtoklás iratminták budapesti ügyvéd közös tulajdont megszüntető szerződés adatai ügyvédi közreműködés ingatlan elbirtoklása kereset perköltség cégjog jelzálogjog alapítás öröklési illetékmentesség ingatlanhirdetés ajándékozási illetékmentesség kölcsönszerződés adatai zálogjog ajándékozási illeték tartási szerződés adatai

Munka Magyarországon
Munka MagyarországonIngatlan - Add el magad