Illetékkedvezményt célzó nyomtatványok I. (első lakást vásárlók)

N Y I L A T K O Z A T

az illetékről szóló, többször módosított, 1990. évi XCIII. tv. 26§ (6) bekezdése szerinti kedvezmény igénybevételéhez

 

A kedvezményt igénybe vevő neve:       ___________________________________

                                   szül.hely, idő:     ___________________________________

                                   adóazonosító:    ____________________________________

A megvásárolt lakástulajdon címe:         ___________________________________

                                             hrsz-a:    ____________________________________

 

A szerződés kelte:         _______________________________________________

Az eladó neve:              _______________________________________________

 

1.             Kijelentem, hogy a fenti vagyonszerzés kivételével nincs és nem volt lakástulajdonom, lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányadom, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogom, így első lakástulajdont szerzőnek minősülök.

2.             Mindezek alapján az illetékről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 26§ (6) és (9) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelek és kérem a kedvezmény alkalmazását.

3.             Tudomásul veszem, hogy ha a kedvezmény igénybevétele jogosulatlan volt, az igénybe vett kedvezmény összegének háromszorosát pótlólag meg kell fizetni.

4.             Tudomásul veszem, hogy a megvásárolt ingatlan forgalmi értékét az Illetékhivatal állapítja meg.

 

Hely: ______________________, dátum: ______________________________

 

 

tulajdonjog, ill. vagyoni értékű jog szerző neve

 

tulajdonjog, ill. vagyoni értékű jog szerző neve

 

 

 

 

 

 

 

lakcím:

lakcím:

 

 

levelezési cím:

levelezési cím:

 

 

aláírás:

aláírás: