Birtokbaaadási jegyzőkönyv ingatlan adásvételéhez (minta)

Birtokbaadási jegyzőkönyv

 

Eladó, mint az ingatlan birtokának átadója:                   ____________________________________

 

 

Vevők, mint az ingatlan birtokának átvevői:      ____________________________________

 

 

Átadásra kerül a ____________________________________________ szám alatt található lakásingatlan.

 

A felek egybehangzóan kijelentik, hogy a közöttük 200_______________-n létrejött adásvételi szerződést az eladó részéről a mai nappal teljesítettnek tekintik, és mivel az ingatlan a szerződéses feltételeknek megfelelő, az Eladó a Vevőket az ingatlan birtokába engedi.

 

A felek esetleges - egymással szembeni - követelései:

 

Az Eladó a Vevőktől a szerződés rendelkezéseinek megfelelően az alábbi összegeket követeli a következő jogcímeken:

 

 

_____________________ Ft, vételár-hátralék

_____________________ Ft egyéb jogcímeken, úgymint: ______________________________________

 

 

Mérőórák adatai:

 

 

Mérő azonosító száma

Mérőóra állása

Gázóra

 

 

Vízóra

 

 

Villanyóra

 

 

 

 

EGYÉB (Fontosnak minősülő tények és információk):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Budapest, (dátum)

 

 

__________________________________

eladó

__________________________________

vevő