Tulajdonátruházási nyilatkozat - Bejegyzési engedély (minta)

TULAJDONÁTRUHÁZÁSI NYILATKOZAT

- BEJEGYZÉSI ENGEDÉLY -

 

 

Alulírott, ____________  szül.név ua. (született: ____________; anyja neve: ____________ ; személyi azonosító jel: ____________  ; lakcím: ____________  ; adóazonosító jel: ____________), 2007. ____________  -án adásvételi szerződést kötöttem a kizárólagos 1/1 arányú tulajdonomat képező, a ____________  Körzeti Földhivatalban ____________  hrsz. alatt nyilvántartott, természetben ____________ szám alatt található ingatlanra az alábbi vevővel:

 

___________________szül.név: ___________________ (született: ___________________; anyja neve: ___________________; lakcím: ___________________; személyi azonosító jel: ___________________; adóazonosító jel: ___________________).

 

Jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a vevő az adásvételi szerződésben megjelölt vételárat maradéktalanul megfizette a részemre.

 

A fentiekre tekintettel feltételtől mentesen és visszavonhatatlanul átruházom a tulajdonjogomat a vevőre, és hozzájárulok ahhoz, valamint kérem a T. Földhivatalt, hogy a vevő tulajdonjogát vétel jogcímén, 1/1 arányban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezze.

 

Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye az ingatlan tulajdoni lapjáról törlésre kerüljön.

 

Budapest, ___________________

                                                                                 

 

 

___________________– eladó

 

 

Készítettem és „ellenjegyzem” Budapest, ___________________-n:

 

 

___________________ügyvéd