Illetékkedvezményt célzó nyomtatványok II.(lakást eladók és vásárlók ún. "cserepótló" illetéke)

NYILATKOZAT

az illetékről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 21§ (5) bekezdése szerinti kedvezmény igénybevételéhez

 

A kedvezményt igénybe vevő neve:      ___________________________________

Adóazonosító:                                     ___________________________________

A megvásárolt lakástulajdon címe:        ___________________________________

Hrsz.:                                                  ____________________________________

A szerződés kelte:                               ____________________________________

Az eladó neve:                                     ___________________________________

 

Csatolom a másik lakástulajdonom (tulajdoni hányadom) eladásáról szóló szerződés másolatát.

A másik lakástulajdon eladásának adatai:

A vevő neve:                                       ____________________________________

A szerződés kelte:                               ____________________________________

Az ingatlan címe:                                  ___________________________________

Hrsz.:                                                  ____________________________________

Tulajdoni hányadom:                            ___________________________________

Eladási ár:                                           ____________________________________

 

Tudomásul veszem, hogy ha a kedvezmény igénybe vétele jogosulatlan volt, az igénybe vett kedvezmény összegének háromszorosát pótlólag meg kell fizetni.

 

Kérem a megjelölt ügyben az Itv. 21§ (5) bekezdése szerinti kedvezmény alkalmazását.

 

hely _______, dátum _____________________

 

aláírás:                          _____________________________

lev. cím:                        _____________________________

 

Az adatokat írógéppel, vagy nyomtatott betűvel kérjük kitölteni.

  

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Az illetékről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 21§ (5) bekezdése értelmében, az olyan magánszemély lakástulajdon vásárlása esetén,

a)      aki a másik lakástulajdonát (tulajdoni hányadát) a vásárlás időpontjától számítva legfeljebb egy évvel korábban eladta, vagy

b)      aki a másik lakástulajdonát (tulajdoni hányadát) a vásárlás időpontját követő legfeljebb egy éven belül eladja,

az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének a különbözete. Ha a magánszemély vevő egy éven belül több lakástulajdont vásárol, illetve értékesít, akkor az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakásvásárlással szemben a szerzést közvetlenül megelőző, vagy követő – a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot jelentő egyetlen értékesítést lehet figyelembe venni. Amennyiben a magányszemély vevő a további lakásvásárlásaival szemben az előbbi feltételeknek megfelel, további lakásértékesítést nem tud igazolni, e lakásszerzések illetékkötelezettsége az általános szabályok szerint 21§ (1-2) alakul.

E bekezdés alkalmazásában nem minősül tehernek a lakástulajdonhoz kapcsolódó haszonélvezet, használat joga.

 

A 21§ (5) bekezdése szerint az (5)n bekezdésben említett adásvételnél a vevő az ott említett másik lakástulajdona eladását a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas adásvételi szerződés másolatával, vagy más megfelelő módon köteles igazolni. Ezzel egyidejűleg kell nyilatkoznia arról is, hogy a vásárláskor az (5) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelt.

 

A 87§ (3) bekezdése alapján, ha a 21§ (5) bekezdésében meghatározott kedvezmény igénybevétele jogosulatlan volt, akkor az adott vagyonszerzésre irányadó általános szabályok szerint járó, és a 21§ (5) bekezdésében meghatározott kedvezményes illetékalap figyelembevételével előírt illeték különbözetének háromszorosát kell a vagyonszerző terhére pótlólag előírni.