Adatkérés ingatlan adásvételéhez

TISZTELT CÍMZETT!

 

Kérem az alábbi dokumentumban megjelölt adatok és válaszok megadását, ezek ismeretében lesz lehetőségünk a szerződés tervezetének elkészítésére (Amennyiben egyes kérdések az Ön ügyletével kapcsolatban nem merülnek fel, úgy azokat természetesen figyelmen kívül – és válasz nélkül – hagyhatja.).

 

SZERZŐDŐ FELEK (ELADÓK, VEVŐK, HASZONÉLVEZŐK ÉS EGYÉB JOGOSULTAK) ÉS ADATAIK:

 

név

(teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

születési név

(teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

személyi azonosító jel:

 

születési hely és idő:

 

anyja neve:

 

adóazonosító jel:

 

állandó lakcím:

 

állampolgárság:

 

személyi igazolvány szám:

 

lakcímkártya száma

 

 

AMENNYIBEN A SZERZŐDŐ FÉL JOGI SZEMÉLY, ÚGY AZ ALÁBBI ADATOK MEGADÁSÁT KÉRJÜK:

 

cégnév / név:

 

cégjegyzékszám / regisztrációs szám

 

Adószám:

 

KSH-számjel:

 

Székhely:

 

Képviselő(k) neve és tisztsége, fentebb jelölt(ek) személyi adatai:

 

Képviselet módja: Önálló v. együttes

 

Bankszámlaszám:

 

 

INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK ÉS KÉRDÉSEK:

 

helyrajzi szám

 

pontos cím

 

van-e elővásárlásra jogosult az ingatlan kapcsán?

(közös tulajdoni hányad megvásárlása esetén mindig van, társasház esetében az alapító okirat adja meg a választ)

IGEN / NEM

tartozik-e az ingatlanhoz egyéb helyiség (garázs, tároló, stb.), annak van-e külön helyrajzi száma

 

az adásvételi szerződés megkötésekor rendelkezésre áll-e az ingatlanra vonatkozó energetikai tanúsítvány?

 

 

A FELEK KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS LÉNYEGES PONTJAI:

 

szerződéskötés tervezett időpontja

 

vételár

 

vételár fizetési ütemezése és határidők

foglaló

vételár-részlet(ek)

vételár-hátralék

 

a vevők tulajdonszerzésének aránya

 

igénybevett külső források:

bankhitel

hitelező bank megnevezése, tekintettel arra, hogy bankonként változik a hitelezési eljárás, ill. az adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmény-rendszer

támogatások (szocpol, fél-szocpol, FOT, önkormányzati támogatás)

munkáltatói kölcsön

hitelező munkáltató (név, székhely, képviselő, adószám) megnevezése

 

az utolsó részlet megfizetésének határideje

 

a birtokbaadás időpontja (jellemzően a vételár teljes kifizetése után történik, de ettől el lehet térni)

 

az ingatlannal együtt átruházásra kerülő tartozékok és ingóságok felsorolása

 

 

EGYEBEK:

 

-       a felek által korábban eladott és/vagy vásárolt lakásingatlanok, azok vételára – ez alapján lehet meghatározni a felek által fizetendő adókat és illetékeket…

 

TUDNIVALÓK A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL KAPCSOLATBAN:

 

-                Amennyiben Ön természetes személyként ír alá, úgy kérjük, hogy hozza magával az alábbi okiratokat:

o      személyi igazolvány

o      lakcímkártya

o      adókártya

-                Amennyiben Ön a jogi személy szerződő fél képviselője, úgy a fentieken túl a képviselt cég cégmásolatának és aláírási címpéldányának eredeti példányát is hozza magával!

 

Amennyiben bármilyen kérdés felmerül a fentiekkel kapcsolatban, úgy kérjük, hogy keresse kollégáinkat az alább jelölt elérhetőségeken:

DR.NAGY ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.

Tel: +36 1 352-72-90; fax: +36 1 352-72-89;

E-mail: iroda@innosec.hu

www.drnagy-ugyved.hu

www.ingatlanjog.hu

www.cegjog.info

 

Tisztelettel

Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda képviseletében

 

dr. Lados Melinda Szibilla ügyvéd / dr.Nagy Zoltán ügyvéd / dr.Borza Tamás ügyvéd