Illetékkedvezményt célzó nyomtatványok III.(telek négy éven belüli beépítése esetén fizetendő illeték)

N Y I L A T K O Z A T

az illetékről szóló, többször módosított, 1990. évi XCIII. tv. 16§ (1) bekezdés g) pontja, 17§ (1) bekezdés b) pontja és a 26§ (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezmény igénybevételéhez

 

 

1)            Kijelentem, hogy a megszerzett (vásárolt, ajándékba kapott, örökölt) ___________, _________ ker., _____________________________________ utca __________ szám közigazgatási című ________________ hrsz-ú lakóház építésére alkalmas telektulajdonra lakóházat kívánok építeni.

Vállalom, hogy a lakóház felépítését 20____ év _________________ hó _________ napjáig a használatbavételi engedély bemutatásával igazolom.

2)            Kötelezem magam, hogy amennyiben az ingatlant a használatbavételi engedély megszerzése előtt elidegenítem, vagy építési szándékomtól egyéb okból elállok, ezt a körülményt az illetékhivatalnál 15 napon belül bejelentem, és a megfizetés tekintetében felfüggesztett illetéket késedelmi pótlékával együtt megfizetem.*

3)            Tudomásul veszem, hogy amennyiben a lakóház használatbavételi engedélyét az 1) pontban megjelölt határidő leteltéig nem mutatom be az illetékhivatalnak, a megfizetés tekintetében felfüggesztett illetéket és annak késedelmi pótlékát meg kell fizetnem.*

 

hely: _____________, dátum: _________________________

 

 

 

tulajdonjog, ill. vagyoni értékű jog szerző neve

 

tulajdonjog, ill. vagyoni értékű jog szerző neve

 

 

adóazonosító:

adóazonosító:

lakcím:

lakcím:

 

 

levelezési cím:

levelezési cím:

 

 

aláírás:

aláírás:

 

* Ezen rendelkezések időközben megváltoztak, elegendő a használatbavételi engedély megszerzése. Az illetékhivatal a használatbavételi engedély létezéséről az engedélyt kiadó közigazgatási szervtől szerez információt.