Adatlap ingatlan bérletéhez

TISZTELT CÍMZETT!

 

Kérem az alábbi dokumentumban megjelölt adatok és válaszok megadását, ezek ismeretében lesz lehetőségünk a szerződés tervezetének elkészítésére (Amennyiben egyes kérdések az Ön ügyletével kapcsolatban nem merülnek fel, úgy azokat természetesen figyelmen kívül – és válasz nélkül – hagyhatja.).

 

SZERZŐDŐ FELEK (BÉRBEADÓK, BÉRLŐK) ÉS ADATAIK:

 

név

(teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

születési név

(teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

személyi azonosító jel:

 

születési hely és idő:

 

anyja neve:

 

adóazonosító jel:

 

állandó lakcím:

 

állampolgárság:

 

személyi igazolvány szám:

 

lakcímkártya száma

 

 

AMENNYIBEN A SZERZŐDŐ FÉL JOGI SZEMÉLY, ÚGY AZ ALÁBBI ADATOK MEGADÁSÁT KÉRJÜK:

 

cégnév / név:

 

cégjegyzékszám / regisztrációs szám

 

Adószám:

 

KSH-számjel:

 

Székhely:

 

Képviselő(k) neve és tisztsége, fentebb jelölt(ek) személyi adatai:

 

Képviselet módja: Önálló v. együttes

 

Bankszámlaszám:

 

 

INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK ÉS KÉRDÉSEK:

 

helyrajzi szám

 

pontos cím

 

van-e előbérletre jogosult az ingatlan kapcsán (közös tulajdoni hányad bérlete esetén mindig van, társasházi ingatlan esetében az alapító okirat adja meg a választ)

IGEN / NEM

tartozik-e az ingatlanhoz egyéb helyiség (garázs, tároló, stb.), annak van-e külön helyrajzi száma

 

a bérlet tárgyát képező ingatlan(rész) pontos körülírása, jellemzői, mérete, felszereltsége,

 

a bérleti szerződés megkötésekor rendelkezésre áll-e az ingatlanra vonatkozó energetikai tanúsítvány?

 

 

A FELEK KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS LÉNYEGES PONTJAI:

 

szerződéskötés tervezett időpontja

 

határozott vagy határozatlan időtartamú-e a szerződés,

 

felmondási idő határozatlan időtartamú szerződés esetén

 

felmondási okok a felek részéről:

 

bérleti díj mértéke és fizetése (időszakok)

 

a bérleti díj pénzneme, éves korrekció árfolyamhoz vagy inflációs rátához;

 

bérlőre terhelt fizetési (rezsi, helyi adó, stb.) kötelezettségek

 

a bérelt ingatlannal együtt átadott tartozékok és ingóságok

 

a birtokbaadás időpontja (jellemzően a szerződés aláírása után történik, de ettől el lehet térni)

 

az ingatlan biztosítása;

 

 

TUDNIVALÓK A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL KAPCSOLATBAN:

 

-                Amennyiben Ön természetes személyként ír alá, úgy kérjük, hogy hozza magával az alábbi okiratokat:

o      személyi igazolvány

o      lakcímkártya

o      adókártya

-                Amennyiben Ön a jogi személy szerződő fél képviselője, úgy a fentieken túl a képviselt cég cégmásolatának és aláírási címpéldányának eredeti példányát is hozza magával!

 

Amennyiben bármilyen kérdés felmerül a fentiekkel kapcsolatban, úgy kérjük, hogy keresse kollégáinkat az alább jelölt elérhetőségeken:

DR.NAGY ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

1068 Budapest,  Városligeti fasor 24.

Tel: +36 1 352-72-90; fax: +36 1 352-72-89;

E-mail: iroda@innosec.hu

www.drnagy-ugyved.hu  

www.ingatlanjog.hu

www.cegjog.info

 

Tisztelettel

Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda képviseletében

 

dr. Lados Melinda Szibilla ügyvéd / dr.Nagy Zoltán ügyvéd / dr.Borza Tamás ügyvéd