Hozzászólások

 • Szabó Endre 3524 számú kérdése
 • 2004-12-11

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy kérdésem lenne. Van egy külterületi szántóföld 2,88 ha, 65 aranyokorona értékű.
Ezt szeretném most értékesíteni, és szeretném megtudni, hogy milyen áron tudnám értékesíteni? Valamint nekem, mint eladónak milyen kötelezettségeim vannak az eladás után, pl. illeték, vagy adózás. Az értékesítést ügyvéd, vagy közjegyző jelenlétében kell lebonyolítani?
Nagyon megköszönném a válaszát, ugyanis én egy kis faluban élek, és itt ilyesmiről senki nem tud felvilágosítani.
Előre is köszönöm a segítségét.
Üdvözlettel:
Szabó Endre

Tisztelt Szabó Úr!
Az adásvételi szerződést ügyvéd vagy közjegyző jelenlétében kell megkötni, és ismerve a közjegyzők leterheltségét - és hogy az ügyvédeknek kedvezzek - , érdemes inkább ügyvédi megbízást adni.
Az eladás - tekintettel a mezőgazdasági terműföldre - némiképp hosszas folyamat, ugyanis elég sok elővásárlásra jogosult van ennek kapcsán. Ennek részleteiről már érdemes lehet a leendő jogi képviselőjét megkérdezni. Illetékfizetési kötelezettsége Önnek nem, de a vevőnek keletkezik.
Önnek esetleg adózni kell, de ennek megválaszolásához az ingatlan megszerzésének körülményeit (jogcím, szerzés éve, szerzéskori forgalmi érték) kellene ismernem. Javaslom egyébként, hogy a www.ingatlanjog.hu oldal általános tájékoztató rovatait olvassa el, az talán megfelelő kiinduló pontot jelent...
tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Pásztor Ervin 3516 számú kérdése
 • 2004-12-10

Tisztelt ügyvéd úr!
Információt szeretnék kérni a mezőgazdasági művelési ágban lévő terület ipari beruházás céljából történő kivonási eljárásról és a fizetendő díjról.
Köszönettel
Pásztor Ervin

Tisztelt Pásztor Úr!
A kérdés részletes megválaszolásához az ingatlant és a helyi szabályozást, a tervezett beruházást kellene ismerni, ezek után lehet ugyanis az eljárás lehetőségeit, folyamatát, a fizetési kötelezettségeket megállapítani.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Csapucha Mihály 3493 számú kérdése
 • 2004-12-08

Tisztelt ügyvéd úr!

Automatikusan van-e elővásárlási joga a zártkerti telekszomszédnak?

Köszönöm a választ.

Tisztelt Csapucha Úr!
Ahogyan írtam is az előző válaszban, nem feltétlenül..ezért kell az ingatlan jogi helyzetét megvizsgálni...
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Csapucha Mihály 3491 számú kérdése
 • 2004-12-08

Tisztelt ügyvéd úr!

Amennyiben zártkerti szomszédom eladta ingatlanját (tudtomon kivűl)hogyan tudom érvényesíteni elővásárlási jogomat?

Köszönöm a választ.

Tisztelt Csapucha Úr!
Javaslom, hogy bízzon meg jogi képviselőt, mivel elsőként az ingatlan jogi helyzetét kell megvizsgálni, aztán a szerződést beszerezni, aztán pedig a szerződés megtámadása a sorrend.
tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Kovács Gáborné 3469 számú kérdése
 • 2004-12-06

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Vásároltam egy korábban állami tulajdonban lévő külterületi mezőgazdasági ingatlant. Az ingatlan egyik szélén található egy kb. 1,5 ha-t kitevő földút, amely az ingatlanom része.
A földút a földhivatali nyilvántartásban nem szerepel.
A földhivatalban utána nézettem, s a földmérők úgy tájékoztattak, hogy:
- ezen a kérdéses szakaszon földút egyáltalán nem lehet,
- az ingatlanom határvonala ezen az oldalon egy öntözőcsatorna, amely ezt az oldalt végig határolja,
- még az sem lehet, hogy a földút nyomvonala „rossz” helyen húzódna, mivel területem egyértelműen az öntözőcsatornával határos.
A mellettem lévő földterületek más irányból, igaz hosszabb út megtételével megközelíthetőek (gondolom, ezért rövidítették le a megközelítést az ingatlanon keresztül, s mivel állami tulajdon volt, nem foglalkozott vele senki).
Kérném segítségét, hogy milyen lehetőséget lát az út megszüntetésére, ill. a tőlem történő elbirtoklás elkerülésére.

Köszönettel: Kovács Gáborné

Tisztelt Kovácsné!
Vegye használatba az utat vagy növénytermesztés, vagy bármi más módon, ill. azt fizikailag is jogosult jelezni, hogy az adott ingatlanrész az Ön tulajdona, ott az átjárás és/vagy használat tiltott.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Csapucha Mihály 3425 számú kérdése
 • 2004-12-02

Tisztelettel kérdezném:szomszédom hirdeti az ujságban zártkerti ingatlanát ármegjelőlés nélkül.
Elővásárlási jogom van-e?Hogyan tudom érvényesíteni?Hogyan értesülök az árról?
Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Mihály!
Ön a konkrét vételi ajánlat vagy előszerződés vagy végleges adásvételi szerződés alapján ismeretében nyilatkozhat az elővásárlási jogáról. Mindezekről az eladónak kell Önt értesíteni, a hirdetések még nem "élesztik" fel Önnek ezt a jogát.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • J. Péter 2834 számú kérdése
 • 2004-10-23

Tisztelt Ügyvéd Úr !
A kárpótlás során kb. 30-an vásároltunk meg egy 46 hektáros erdőterületet. Én szeretném eladni a területen lévő részemet. A kérdésem a következő lenne: Hogyan kell értesítenem a többi tulajdonostársat az elővásárlási jog kapcsán. A földhivatalban kaptam egy olyan tájékoztatást, hogy elég ha helyben kifüggesztésre kerül az adásvételi szerződés tervezete és nem szükséges az összes tulajdonostársnak tértivevényes tájékoztatás küldése. Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelettel J. Péter

Tisztelt Péter!
nem értek egyet a földhivatallal, véleményem szerint a tulajdonostársakat - mint ismert elővásárlásra jogosultakat - közvetlenül értesíteni kell.
tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • P László 2829 számú kérdése
 • 2004-10-22

Tisztelt ügyvéd úr!
A segítségét kérném!
6 évvel ezelött lakó ingatlanos földterületemböl amin jelzálog kölcsön is van értékesítettem 600 négyszögöl beépíthető szántó földterületet.A szrződéskötéskor a jelzálog törléséhez a szükséges engedélyeket megkaptam és a vevő ügyvédjének átadtam. A vételárat is ekkor intéztük azügyvéd jelenlétében, eddig semmi probléma se volt.a gond akkor kezdődött amikor kaptuk a felszólításokat földhivataltol az ingatlanmegosztási okiratok hollétéröl.Kiderült hogy a vevő ügyvédje nemjárt el az ügy végéig,így tehát az ügy félbeszakadt.A mainap jelentkezett a vevő ügyvédje hogy végigvinné az ügyet de úgy hogy az akkori dátumokat áttsatírozná a mostanira (ez érdekes nem?).A jelzálog hitel ügyében is ő akar eljárni.
A KÉRDÉSEM :a szerződéskötéssel kapcs.elévülési idő van-e mivel az árak változtak,ezek után én az értékrsítéstöl elálnék. A tulajd.lapomon ugyanúgy szerepel a földterület azóta is.
Segítségét előre is köszönöm! P László

Tisztelt László!
Önök között létrejött egy szerződés, amely érvényes volt és mind a mai napig is érvényes, megtörtént a kifizetés, így Önnek elállási joga az ügylettől annak ellenére sincs, hogy az ingatlan-nyilvántartáshoz nem került benyújtásra.
A dátumok "átírásánál" léteznek jobb megoldások is, ilyen kétes jellegűekben - javaslom - ne vegyen részt. Ráadásul az más szempontból sem jó megoldás.
A tulajdonjoghoz való igény egyébként szintúgy nem évül el, így ez sem biztosít Önnek lehetőséget a hat évvel ezelőtti szándéknak megváltoztatására.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • mária 2803 számú kérdése
 • 2004-10-21

T. Ügyvéd Úr ! A múlt héten általam említett házikót (mezőgazdasági ingatlan) az eladó eladta annak a személynek, akinek álláspontom és az Ön véleménye szerint is nem lett volna elővásárlási joga. Az illetékes földhivatal előadója szerint; nekik nincs lehetőségük felülbírálni a szerződést, ha azt a helyi körjegyző záradékolta. Beszéltem a jegyzővel is, ő azt mondta nem hatásköre a záradékban az mérlegelni kinek van elővásárlási joga. Ő egyszerűen megküldte az eladónak a jelenkezők névsorát. Ön szerint mi a teendő ? Köszönettel Mária

Tisztelt Mária!
A válasz - illetve az Ön lehetőségei - attól függenek, hogy milyen megállapodása volt az eredeti tulajdonossal, és hogy az milyen kötelezettségeket rótt az eladóra... Ezek ismeretében lehet esetleg fellépni az eladó ellen.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Ponyokai Lajos 2800 számú kérdése
 • 2004-10-20

Tisztelt ügyvéd úr.
Feleségem 2 ha termőföldet bérbe adott minimális összegért. Lehetőség nyílt a föld eladására, (mivel a pénz kellene) elővásárlási jog biztosítva lett a bérlő részére de nem élt vele. Az értékesítés az önkormányzat által megjelölt összegben jönne létre, de a bérlő nem hajlandó aláírni bérleti szerződés felmondását október 31-ei dátummal sem. (Gazdasági év vége)
Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Ponyokai Úr!
A bérleti szerződés rendelkezéseinek ismerete nélkül nem tudok nyilatkozni a felmondás kapcsán.
Az értékesítési ár viszont nem az önkormányzat hatásköre, az szabad alku tárgya.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Bakos István 2744 számú kérdése
 • 2004-10-15

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A földhaszonbérleti szerződés a tulajdonos halálával automatikusan megszűnik-e, -vagy csak abban az esetben ha, az új tulajdonos (örökös) azt szóban vagy írásban felmondja?
Köszönettel:
Bakos István

Tisztelt Bakos úr!
Nem szánik meg automatikusan a szerződés.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Géza 2718 számú kérdése
 • 2004-10-14

Tisztelt Ügyvéd úr !

Egy zártkerti ingatlan vásárlása előtt állunk.
Lehetséges-e az adásvételi szerződésbe beleírni, hogy mi ezt lakáscéllal vásároljuk és ezáltal a 10%-os illetéket 2+6%-os mértékre csökkenteni, vagy az illeték kiszabása egyértelműen a tulajdoni lapon lévő zártkert,egyéb építmény alapján fog történni.
Ha 10 %-os az illeték, úgy azt megbontják-e külön telek- és házrészre, mert úgy hallottam, hogy a telek forgalmi értéke után is csak 2% az illetékrész.

Köszönöm.

Tisztelt Géza!
Az illetéket az ingatlan-nyilvántartásbeli állapot határozza meg. A zártkert - mint külterületi termőföld - illetéke 2,5 %.
tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Bakos István 2717 számú kérdése
 • 2004-10-14

Tisztelt ügyvéd úr!
Az anyám halála után négy évvel ezelőtt a birtokomba került az Ö 94 Ak. értékű külterületi szántója.
Akkor én szóban közöltem a föld akkori használójával, hogy nem kívánok vele a további használatra szerződést kötni, a földet, pedig megfelelően kultivált állapotban adja át nekem.
Azóta eltelt négy év és továbbra is használja a volt bérlő a földemet, mintha misem történt volna.
Az idén írásban is felszólítottam, de a mai napig arra sem reagált.
A kérdésem az, hogy ez a magatartás birtokháborításnak minősül-e és a polgári bíróság képes (köteles) rendezni ezt az ügyet vagy esetleg ez már bűncselekmény.
Köszönettel:
Bakos István

Tisztelt Bakos Úr!
A föld használója a használattal sérti az Ön tulajdonosi jogait, hiszen gátolja az Ön birtoklását. A birtokháborítás nem bűncselekmény. A sérelmét első lépésben az önkormányzat jegyzőjénél vagy - az előző sikertelensége esetén vagy ahelyett - bíróság előtt indított birtokvédelmi eljárásban kérheti orvosolhatni. Ez utóbbi során az elmúlt évek használatáért is követelhet ellenérték.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Mária 2708 számú kérdése
 • 2004-10-14

T. Ügyvéd Úr ! Egy házikót szeretnék megvenni ami egy külterületi ingatlan " gyep" müvelési ágban. Az ingatlantól 15km-n belül van a lakhelyem. A megvásárolni kívánt ház szomszédja egy mezőgazdasági Bt. tagja Bp.-i lakos ( a Bt.-nek az adott településen van a telephelye). Elő vásárlási joga van e velem szemben ? Köszönettel Mária

Tisztelt Mária!
Termőföld eladása esetén a helyben lakó szomszédot és a helyben lakót elővásárlási jog illeti meg. Ha jól értem, az illető nem helyben lakó, így elővásárlási jog nem illeti meg.
tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Kárász tamás 2669 számú kérdése
 • 2004-10-11

T. Ügyvéd Úr ! Termőföld vásárlása esetén helyben lakónak minősül-e az, akinek bejelentett lakcíme ugyan nincs az adott településen, de mezőgazdasági vállalkozó és telephelye a helyi önkormányzatnál van bejelentve ? Előre is köszönettel Xtom

Tisztelt Kárász Úr!
Nem minősül helybenlakónak, de ettől függetlenül elővásárlási jogosultnak minősül.
tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal: