Hozzászólások

 • Brigitta 43786 számú kérdése
 • 2012-12-25

Tisztelt Ügyvéd Nő/Úr !!

A következő kérdéssel fordulnék Önökhöz !

A párom saját költségelven történő önkormányzati lakáspályázat egyik nyertese. A lakásbérleti szerződésben fel van tűntettve , hogy állatot nem lehet tartani. A kérdésem arra írányulna ,hogy képezheti-e alku tárgyát vagy esetleg van-e olyan "kiskapu" amivel valamilyen egyességre juthatunk az ügyben ,hogy a már meglévő macskámat az új lakásba lehessen költözetni ,mivel nem tudnám máshol elhelyezni. A válaszukat előre is köszönöm!!!

Tisztelettel: Brigitta

Tisztelt Brigitta!

Alku tárgyát bizonyára képezheti, de hogy az önkormányzat "enged-e", azt nem tudom megmondani, és gyakorlati tapasztalatom sincs ebben a kérdésben.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • gaga 43767 számú kérdése
 • 2012-12-17

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Kérdésem a következő. Az önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogviszony felmondása valóban érvénytelen-e akkor , ha a felszólítás kézhez vétele és a felmondás kézhez vétele között több mint 16 nap telt el?Mivel 8 nap van a tartozás rendezésére és további 8 nap alatt lehet felmondani, és így az adósnak a 16 napon belül már a felmondást is át kell vennie, hogy érvényes legyen a felmondás?
Köszönettel:gaga

Tisztelt gaga!

Elsődlegesen a bérleti szerződés felmondásra vonatkozó rendelkezéseit kellene megnézni.
A lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXXVIII. törvény vonatjkozó rendelkezései az alábbiakat rögzítik ezzel kapcsolatosan:

"25. § (1) Ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.
(2) Ha a bérlő a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét a bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a bérbeadó a határidőt követő tizenöt napon belül írásban felmondással élhet.
(3) Ha a bérlő vagy a vele együttlakó személyek magatartása szolgál a felmondás alapjául, a bérbeadó köteles a bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra a tudomására jutástól számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy megismétlésétől számított nyolc napon belül írásban kell közölni.
(4) A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül írásban kell közölni.
(5) A felmondás az (1) és (2) bekezdés esetében az elmulasztott határnapot követő hónap, a (3) és (4) bekezdés esetében a hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál."

Tehát alapesetben ha a bérlő a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy a bérbeadó a fizetésre nyitva álló határidőt követő 8 napon belül élhet a felmondással.
Tehát a felmondás vonatkozásában nem feltétlenül a kézhezvételnek van jelentősége, hanem hogy a bérbeadó ezen időn belül éljen felmondási jogával. A felmondás bérlő általi kézhezvételének a felmondási idő számítása szempontjából van jelentősége.

Tisztelettel
dr.Jámbor Igor Roland ügyvéd
JÁMBOR & TÓTH Ügyvédi Iroda
3525 Miskolc, Patak u. 4. I/1.
+36 46 414 220
www.jamborestoth.hu
iroda@jamborestoth.hu

Közösségi oldal:


 • zoltán 43627 számú kérdése
 • 2012-11-12

Tisztelt Szakértők.

Azzal a kérdéssel fordulnék magukhoz hogy, a lakásbérleti szerzödésemet felbonntoták de vissza e vonják abban az esteben ha ez az alábbaikban történt?
2012.oktober 26. érkezett egy figyelmeztetésem amiban az ált a jelenlegi tartozásom 270.000 ft. amit ha 8 napon belül nem rendezek,a szerződést felbontják. én november 5 én feladtam banki átutalással 90.000 ft ot amit alkalmi munkákból kerestem mert sajnos nincs munka helyem de a munkaügyi központtal tartom a kapcsolatot rendeszeresen. És Ma jött egy levelem amibemn az ált felbontottjak a bérleti szerőzdésemet december 31. napon . de a leveél ugyan abban a napon lett megirva mint ameik napon feladtam a pénzt mert ugye 4 napos ünnep volt. és csak 5. én tudtam feladni a pénzt:( azt szeretném kérdezni önöktöl ezt az egészet el e lehet ugy intézni ahogy ne bontsak fel a szerzödést?

Tisztelt zoltán!

Elvileg nem, gyakorlatilag viszont nem kizárt,de a részteljesítés nem feltétlenül lesz ehhez elegendő. Javaslom mielőbb felvenni a kapcsolatot az önkormányzattal!


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Erzsébet 43625 számú kérdése
 • 2012-11-12

Tisztelt Ügyvéd Úr/Hölgy!

7. kerületi önkormányzati lakás bérleti jogának felmondási körülményeivel kapcsolatos a kérdésem. A lakás, melynek bérleti jogát kb. 10 évvel ezelőtt 1,2 millió forintért vásároltuk meg, annak felmondása kapcsán érdeklődésünkre azt a választ kaptuk, hogy "felmondhatjuk a bérleti jogot, de nincs pénz a kasszában, nagyon sajnálják, de idén biztosan nem tudnak részünkre pénzt visszatéríteni". Ismervén az ezzel kapcsolatos törvényi előírást, ez a válasz eléggé elkeserít (és dühít): mondhat ilyet önkormányzat egyáltalán, van-e esély ebben a helyzetben 'mégis' arra, hogy legalább az annak idején kifizetett pénzt visszakapjuk, vagy hogy a törvényi előírás szerinti procedúra (felértékelés, bizottsági döntés, 25-50%-os visszatérítés) alapján adjuk vissza a lakást és ne csak úgy, bármiféle visszatérítés nélkül? Szóval hogyan értelmezhetjük az önkormányzatnak ezt a fenti válaszát? A válaszukban az 'idén' szó jelentheti azt, hogy ebben az évben kimerítették az erre szánt keretüket és érdemes jövő év januárig várni - akkor lesz 'pénz a kasszában'?

Válaszát előre is köszönöm!
Erzsébet

Tisztelt Erzsébet!

Nem tudok válaszolni az utóbbi kérdésre, csodálkoznék, ha jövőre jelentősebb tételek lennének a kasszában. Ha viszont alakás megvásárolható, akkor inkább abba az irányba mozdulnék el ...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • ÉVA 43597 számú kérdése
 • 2012-11-05

TISZTELT ÜGYVÉDI IRODA.NEKEM BUDAPESTEN A VII-DIK KERÜLETBEN VAN EGY 54 NM MEGVÁSÁROLHATÓ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOM.NEM SZERETNÉM MEGVÁSÁROLNI HANEM ÍGY ÖNKORMÁNYZATILAG SZERETNÉM GYORSAN OLCSÓN ELADNI.TUDNÁNAK E NEKEM EBBEN SEGÍTENI,VALAKIT AJÁNLANI HOGY HOVA FORDULJAK.KÖSZÖNETTEL.

Tisztelt ÉVA!

Ez esetben keresse fel az önkormányzatot, ahol elmondják a lehetőségeket, amely azonban kevésbé lesz pozitív - az önkorm. pénzügyi lehetőségei miatt - mint az általam írott verzió.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • éva 43581 számú kérdése
 • 2012-11-02

JÓ NAPOT.MEGSZERETNÉM KÉRDEZNI,HOGY VAN EGY ÖNKORMÁNYZATILAKÁSOM A VII-DIK KERÜLETBEN.54NM ÉS A LAKBÉREM SAJNOS 37800-FT AMIT MÁR NEM TUDOK FINANSZIROZNI.KÉRDÉSEM AZ LENNE HOGY HA BÉRLETI SZERZÖDÉSEM FELMONDANÁM. AZ ÖNKORMÁNYZAT FIZETNE-E NEKEM A LAKÁSÉRT.VÁLASZÁT KÖSZÖNÖM

Tisztelt éva!

Nem tudom, erre ők tudnak választ adni. Érdemes lenne megkérdezni, hogy nem eladó-e a lakás, mert akkor a megvétele - ha nincs pénze, akkor külső forrásból - és eladása még üzletileg is jó döntés lehet. Ebben akár az Irodánk is közre tud működni, de elsőként az az információ szükséges, hogy az Önkorm. milyen feltételekkel ruházza át az ingatlant.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • István. 43513 számú kérdése
 • 2012-10-21

Tisztelt ügyvéd úr I-ker 50nm es önk lakásnak a bérleti joga foritosítható, ha igen Kb ? Ft? Másik kérdésem ha leadja a bérlő ezt a lakást az önkormányzatnak, a lelépési díj milyen összeg lehet. Várom válaszát. Tisztelettel. S. István.

Tisztelt István.!

Ezt az önkormányzattól kell megkérdeznie, mert az sem biztos, hogy egyáltalán képesek "lelépési" pénzt fizetni.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Erzsébet 43493 számú kérdése
 • 2012-10-17

Tisztelt Ügyvédi Iroda!

Egy olyan társasházban lakom, ahol van két lakás (mindkettő családunk tulajdona) és egy önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség.
Az Önkormányzat ezt bérbe adta egy sörözőt üzemeltető kft.-nek, de nem ismerem a bérleti szerződés feltételeit.
Kérdésem az, hogy a bérlet ilyenkor csak az üzlethelyiségre vonatkozik, vagy a bérlőnek joga van a társasház többi közös tulajdonban lévő területeit (pl. udvar) is használni az önkormányzati tulajdonrész arányában.

Válaszukat előre is köszönöm.
Erzsébet

Tisztelt Erzsébet!

Egyértelmű választ a bérleti szerződés adna, de egy tulajdoni hányad bérbeadása jellemzően a tulajdonoshoz hasonló jogoakt biztosít a bérlőnek.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Zsuzsa 43477 számú kérdése
 • 2012-10-14

Tisztelt Nagy és Társa Ügyvédi Iroda!
Segítségét kérném, T. Ügyvédek, hogy határozatlan idei önkormányzati bérlakást, hogyan lehetséges, akár ráfizetéssel elcserélni, (bérleti jogot eladni, átadni), anélkül, hogy családommal utcára kerülnénk! Gondolom a bérbeadó hozzájárulása is szükségeltetik a cseréhez-eladáshoz? Várom szíves tanácsát: Köszönettel: Zsuzsa

Tisztelt Zsuzsa!

Így van, az önkormányzat hozzájárulása, mint tulajdonos szükséges ahhoz, hgy Ön akár másik lakás bérleti jogára, akár tulajdonjogra elcserélje a jelenlegi bérleti jogot. Meg kell találnia a cserepartnert, aztán ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt megállapodásban rendelkeznie a cseréről, majd "jöhet" az önkormányzati procedúra a hozzájárulás megszerzése érdekében.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • titi 43473 számú kérdése
 • 2012-10-14

Helló!

Azt szeretném kérdezni, önkormányzati lakást bérlünk,és nem szeretném elveszteni mert családiházba költözünk, az önkormányzati lakást ki adhatom-e valakinek

Tisztelt titi!

Sopron Város Önkormányzatának kell lenni helyi rendeletének, amely szabályozza, hogy albérletbe lehet-e adni az Önkormányzati lakást. E szerint csk 50 %-ban és csak a polgármester hozzájárulásával.

Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+36 96 618628;

baimoni@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Dóri 43462 számú kérdése
 • 2012-10-11

Tisztelt Ügyvédek!

Édesanyám önkormányzati lakáscsere előtt áll (én is hozzá vagyok bejelentve, mint ott lakó). Ő leköltözne vidékre, mert örökölt egy házat, hagyatéki tárgyalás még nem volt.

Kérdésem lenne, hogy ha megvolt a hagyatéki, és édesanyám háztulajdonos lesz, elvehetik-e az önkormányzati lakást? Esetleg az én nevemre át lehet íratni?

Válaszukat előre is köszönöm!

Tisztelt Dóri!

Igen, elvehetik, így szerencsésebb lenne, ha Ön is bérlőtársi viszonyt hozna létre az önkormányzattal.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • F. Barbara 43456 számú kérdése
 • 2012-10-10

Tisztelt Hölgyem és Uram!

Egy lakáscsere ügyében fordulok Önökhöz.
Saját tulajdonú, kerttel is rendelkező családi házamat szeretném elcserélni egy önkormányzati tulajdonú panellakásra, ráfizetés nélkül.
Kérdésem lenne, hogy ehhez a folyamathoz külön kell kérni az illetékes Önkormányzat engedélyét? Vagy a jelenlegi bérlőnek joga van saját döntése alapján elcserélni a lakást?
Előfordulhat, hogy a cserét követően az Önkormányzat nem ismer el engem bérlőnek? Vagy az, hogy a cserét követően felbontja a bérleti szerződést?
Előre is nagyon köszönöm a válaszukat!

Tisztelt F. Barbara!

Természetesen szükség van az önkorm. hozzájárulására, hiszen az ő tulajdonában lévő ingatlant érinti az ügylet. A hozzájárulás gyakorlatilag a bérleti szerződés megkötését jelenti önnel, így biztonságban lehet a saját tulajdonú ingatlana vonatkozásában. Az irodánk több ilyen ügyletet bonyolított, amennyiben tudunk segíteni, kérem, hogy keressen!


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Attila 43355 számú kérdése
 • 2012-09-25

köszönöm a Attila 43351 számú kérdésre adott válaszukat! sajnos az önkormányzat nem engedi szülő és gyerek kapcsolatban a bérlőtársi jogviszonyt, azt javasolták, hogy kössünk tartási szerződést, de ugye ez a mi esetünkben sajnos továbbra sem lenne elegendő! elég furcsa, hogy a szülő nem mondhat le gyereke javára a bérleti jogviszonyáról, de hát akkor ez van, marad a titkolózás továbbra is! tiszteletem!

Tisztelt Attila!

Miért nem jó megoldás a tartási szerződés?


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Attila 43351 számú kérdése
 • 2012-09-25

Tisztelt Ügyvédek!

Édesanyámmal és húgommal 3 lakunk egy önkormányzati lakásban, a bérlő édesanyám. Ő és húgom 2000-ben külföldre költöztek, én itthon maradtam a lakásban. Ők azóta állampolgárok is lettek. Édesanyám mindmáig titkolja itthon, hogy külföldön él, mert fél, hogy elveszi az önkormányzat a lakást és nekem nem lesz hol laknom. Kérdesem, hogy valóban így van-e, tényleg elveheti az önkormányzat a lakást ilyen esetben, ha minden rendesen fizetve van, segélyt vagy bármilyen támogatást nem veszünk igénybe? Van esetleg lehetőség arra, hogy édesanyám lemondjon a javamra a bérlői jogviszonyáról? Ha megszüntetné a bérlői jogviszonyát, akkor nekem lenne bármilyen előjogom arra igényt tartani, lévén itt élek a lakásban 1991 óta (a számlák jó része is a nevemre jön, természetesen a lakbér édesanyáméra). Válaszukat előre is köszönöm!

Tisztelt Attila!
Igen, fennállhat ennek veszélye. Javaslom, hogy az Önök - mint használók - javára is alapítsanak bérlőtársi jogviszonyt az önkormányzatnál, ettől lesz jogszerű és biztonságos az Ön lakáshasználata.Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • János 43310 számú kérdése
 • 2012-09-18

Tisztelettel érdeklődnék,hogy önkormányzati bérlakás bérleti joga átruházható lenne-e?Estetleg a bérbevevőtől megvásárolhatnám a bérleti jogot? Várom mielöbbi válaszukat! Köszönöm! Üdvözlettel: János

Tisztelt János!

Nem kizárt az átruházás, de arra elsősorban csere formájában van lehetőség, ill. oly módon képzelhető el, hogy bérlőtársi jogviszonyt létesítenek, és utóbb azt a jelenlegi bérlő megszünteti.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: