Hozzászólások

 • Judit 43722 számú kérdése
 • 2012-12-02

Tisztelt Ügyvéd úr!
Több évvel ezelőtt elváltunk. Válásunk után a közös tulajdonú családi ház tulajdonjogáról férjemmel együtt lemondtunk a jelenleg is kiskorú unokáink javára. Mindkettőnknek haszonélvezeti jogunk maradt, halálunkig a házon. Én ,-bizonyos összeg ellenében- a lakhatási jogomról lemondtam, válás után nem is laktam a házban. Most egy olyan helyzet állt elő, hogy nem tudom mit tegyek, mit tehetek. Közös gyermekünk kérte az Apját /volt férjem/, engedje meg hogy haza költözhessen mert elvált. Volt férjem beleegyezett. De sajnos rövid időn belül megromlott a kettőjük viszonya és most az Apja szeretné ha elköltözne a házból. Nem tudom, hogy élhetek-e a haszonélvezeti jogommal és mondhatom-e azt, hogy én beleegyezek, hogy a lányunk továbbra is a házban lakhasson. Nem gátol meg ebben az a tény, hogy nekem nincs lakhatási jogom, csak a haszonélvezeti.
Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel Judit

Tisztelt Judit!

A lakhatási jogról való lemndás véleményem szerint kiterjed az Ön jogán ott lakni kívánóra is, tehát szerintem Ön nem "engedheti" meg jogszerűen,hogy valaki az Ön jogán ott lakjon.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Réka 43710 számú kérdése
 • 2012-11-28

Tisztelt Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda!

A kérdésem az lenne, hogy valamilyen módon kötelezhető-e vagy kitiltható-e az a személy a tulajdonából, aki nem fizeti a rezsit, adót stb...
A páromé és testvéréé az ingatlan fele-fele arányban, az édesanyjuknak haszonélvezeti joga van.

Köszönettel:

Tisztelt Réka!

A haszonélvező jogosult kizárólagosan használni és birtokolni az ingatlant, így akár a tulajdonos ellenében is indíthat kiürítési pert.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Elvira 43572 számú kérdése
 • 2012-10-30

Tisztelt Ügyvéd Urak!
Végtelen nagy elkeseredésemben írok Önöknek.
2001. decemberében meghalt a volt férjem, akinek második felesége -haszonélvező és közös gyermekük ma már 16 éves kislány maradtak a lakásban/lakótelepi lakás/.Nekünk is született két gyermekünk, ők már nagykorúak voltak akkor is.A három gyerek mint tulajdonos szerepel.A lakás 35 2m-es bérházi lakás.Az özvegyi haszonélvezeti jog a z egész lakásra terjed.Kértük adják el a lakást, osszák el négyfelé az összeget.Erre az özvegy nem volt hajlandó.Azóta sajnos óriási , közel 3 millió Ft-os tartozást halmozott fel, víz, közös költség, távfűtési díjból. Az én gyerekeim soha nem laktak abban a lakásban, mégis a fiam autóját vitte el a végrehajtó tatozás ellenében.Két gyermekemet fenyegetik azzal ,hogy a fizetésükből veszik majd el a tartozást. Semmit nem tudtunk tenni az ügyben, hogy attól szedjék be a pénzt , aki a tartozást felhalmozta, vizet, fűtést használta.Ráadásul kértük, kössék le a fűtést, ha nem fizetik, ezt megtagadták, de a pénzt tőlünk kérik.Hárman laknak a lakásban, az özvegy, a gyerek és a barátja az özvegynek.Az én gyerekeim nem azért dolgoznak, hogy másik három ember éljen belőlük, mint hal a vízben.Sajnos felháborítónak tartom, és , egyben mélységesen elszomorít, hogy emberek életét így tönkre lehet tenni ,másokat pedig lehet hagyni ,hogy másokon élősködjenek.Sajnos 11 éve folyik ez a harc.Törvényes úton sajnos nem sikerült pontot tenni a végére.Rettenetesen sajnálom két gyermekemet, hiszen órási terhet cipelnek , holott becsületesen dolgoznak, saját kis életüket kellene már tervezniük, de minden veszélyben van e miatt a család miatt.
Kérem Önöket, ha tudnak valamilyen megoldást, amellyel megszabadulhatnánk ebből a NEHÉZ HELYZETBŐL VÁLASZOLJANAK!Az idegeink túlfeszültek, nagyon féltem a gyermekeimet.
A haszonélvező sem csinálhat azt a lakásban, amit akar. Köteles a karbantartásért és a közműhasználatért fizetni, a közterheket viselni.A számlák az ő nevükre szólnak, egyszerűen nem értem ,miért a két gyereket terhelik a díjak kifizetésére.Azt látjuk, hogy az özvegyet védi a jog, de ki védi meg az én két gyermekemet, és ki védi meg azt a kiskorút akinek az anyja adósságot halmoz fel az ő terhére is?
Várom megtisztelő válaszukat!

Tisztelt Elvira!

Az ingatlanban élő haszonélvező köteles a közüzemi számlákat teljesíteni.

A tulajdonosokat annyiban érinti a felhalmozott tartozás, hogy a tartozások vonatkozásában a szolgáltató ingatlan tekintetében intézkedhet.

A saját vagyonukkal nem felelnek.

Továbbá a tulajdonosok igényt érvényesíthetnek a haszonélvezők szemben az illetékes bíróságon, az elszámolás rendezése érdekében.

Első körben a szolgáltatók felé szükséges megnyilatkozni, hogy ki használja az ingatlant, valamint ki van velük szerződésben, hiszen ennek megfelelően kell intézkedni a tartozások behajtása végett, nem pedig az ingatlan nem használó tulajdonosok irányában.

Tisztelettel
dr.Tóth Gergely ügyvéd
JÁMBOR & TÓTH Ügyvédi Iroda
3525 Miskolc, Patak u. 4. I/1.
+36 46 414 220
www.jamborestoth.hu
iroda@jamborestoth.hu

Közösségi oldal:


 • Ágnes 43569 számú kérdése
 • 2012-10-30

Az ingatlan apám 1/1 tulajdonát képezte 2007-ig, amikor apeh általi bírságolás miatt szükségessé vált, hogy lekerüljön a nevéről. Papírforma szerint testvéremmel ketten vettük meg tőle jelzálog segítségével (a hitelből a tartozásai és az ingatlan felújítása lett fizetve), szülőknek haszonélvezeti jogot hagyva. Én nem lakom velük, viszont a hitelt én fizetem a mai napig. Szüleim viszonya elmérgesedett. Apám örökölt egy lakást, amiből én a jelzálogot szeretném kifizettetni vele. A kérdésem az, hogy kötelezhetem-e erre vmilyen módon, vagy arra, hogy elköltözzön az örökölt lakásába, és "kiszálljon" ebből az ingatlanból? Szeretnék az amúgy is beteg édesanyámnak nyugalmat. Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Ágnes!

Fiktív adásvételi szerződést a magyar jogrendszer nem ismer el érvényes jogügyletnek.

Kérem, fejtse ki bővebben, hogy mit jelent "Papírforma szerint testvéremmel ketten vettük meg tőle jelzálog segítségével" Ha ez azt jelenti, hogy a tényleges vételárat ön és a testvére nem a szüleik kezeihez fizették ki valójában, hanem úgymond: tehermentesítették a vételárral az ingatlant, akkor önnek nem az édesapjától, hanem a testvérétől van követelnivalója az egyedül törlesztett hitel miatt. Az önök által kötött adásvételi szerződés alapján ön és a testvére nem csak papírforma szerint, hanem ténylegesen tulajdonosai az ingatlannak, a használat szempontjából azonban a szüleik haszonélvezeti joga erősebb. Ha holtig tartó haszonélvezeti jogot alapítottak az ingatlanra, akkor az édesapjának joga van ott lakni amíg csak élni, függetlenül attól, hogy örökölt egy másik házas ingatlant.
Az ingatlanból való kiköltözésre nem tudja köteleztetni az édesapját, ha ő a haszonélvező.

Az édesapját arra sem kényszerítheti, hogy eladja az általa örökölt ingatlant.
Tisztelettel
dr.Czilli Teréz ügyvéd
H-8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
+ 36 70 3772031

czilliterezdr@t-email.hu

Közösségi oldal:


 • Kati 43542 számú kérdése
 • 2012-10-26

Tisztelt Ügyvéd Nő!
Az Édesapámtól örököltem erdőt, Édesanyámnak haszonélvezeti joga van rajta. Ezt az erdőt most kivágtuk. Az lenne a kérdésem milyen kötelezettségeim vannak Édesanyámmal szemben? Kell-e fát adnom neki ( úgy tudom, hogy igen),de azt nem, hogy mennyit. Erre várom sürgős válaszát, előre is köszönöm: Kati

Tisztelt Kati!

Ha az egész ingatlan tekintetében az édesanyja a haszonélvező, akkor haláláig őt illeti meg az ingatlan használata, hasznainak szedése, és ezt ő engedheti át másnak. Tehát a jelenlegi felállás szerint valamennyi fa az édesanyját illetné meg, hacsak nem volt egyéb megállapodás


Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+36 96 618628;

baimoni@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Edit 43532 számú kérdése
 • 2012-10-24

T.Ügyvéd Úr!

Tulajdonomban van egy Budapesti ingatlan.
Jelenleg a volt élettársam, mint haszonélvező lakik az ingatlanban.Beleegyezett ,hogy a lakást közösen eladjuk ,de nem tudom,hogy az eladási árból mennyi jár a haszonélvezőnek?
Köszönettel:Edit

Tisztelt Edit!

Az ingatlanjog.hu honlap kalkulátora - http://www.ingatlanjog.hu/index.php?action=kalkulatorok - segít a kiszámításban.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Csilla 43531 számú kérdése
 • 2012-10-24

Tisztelt Szakértő válaszadó!
Fiam tulajdonában van egy lakás, melynek haszonélvezője a nagymama, aki -bár megtehetné- nem fizeti a lakhatással járó költségek nagy részét. Már ott tartunk, hogy a fűtés elmaradásának kifizetését végre akarják hajtani a fiamon. A mama -hogy tovább fokozza a bosszúságot- oda fogadta a munkanélküli fiát és még néhány jövedelem és lakás nélküli embert, akik még több fizetni valót csinálnak. Mit lehet ilyenkor tenni? Várom válaszukat, köszönettel: "Csilla"

Tisztelt Csilla!

A haszonélvezeti jog jogosultja (amennyiben ez a joga holtáig tart) eddig az időpontig jogosult használni az ingatlant, természetesen a költségek fizetésével együtt.

Amennyiben ennek nem tesz eleget, fel lehet őt szólítani, hogy fizesse meg a hátralékot. Amennyiben ez eredménytelen, pert lehet indítani a haszonélvező ellen.


Tisztelettel
dr.Kende Júlia ügyvéd
1039 Budapest, Viziorgona u. 10.
+36 1 2434321
http://www.drkendejulia.eoldal.hu
kende.julia@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Petra 43491 számú kérdése
 • 2012-10-17

Tisztelt dr. Schvertfőgel Zsuzsanna!
A tanácsát szeretném kérni. 2009-ben vettünk egy lakást hitelre. A lakás tulajdonosa én vagyok a édesanyám és apám a hitel kezese, továbbá apám holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezik az ingatlan felett. Édesapám külön él tőlünk, ebben a lakásban. A hiteltörlesztő részlete évek ott nincs fizetve. A bank átadta az ügyet a végrehajtó cégnek. Jelenleg csak értékbecslő járt a lakásban a végrehajtó kinevezése most történik. Apám évek óta úgy él a lakásban, h semmilyen felmerülő költséget a lakással kapcsolatban nem fizet. Itt gondolok a különböző számlákra (víz, gáz, villany, közös ktg.) Édesanyámmal fizeti az összes költséget évek óta, pedig nem mi lakjuk az ingatlant. Én jelenleg pályakezdő munkanélküli vagyok így édesanyám a havi 100.000 Ft-ból, fizeti a számlákat, emellett a saját házunk fenntartását is ő látja el. A lakásba nem tudok bejutni, mert kicserélte a zárat. Nem tájékoztat a lakással, kapcsolatos ügyekkel, arról, h értékbecslő járt a lakásban a szomszédoktól tudtuk meg. Többször próbáltuk értékesíteni az ingatlant, lett is volna jelentkező a lakásra, de mivel ő nem volt hajlandó aláírni a papírokat így nem tudtuk eladni. A szomszédok nem tudják elviselni, megkárosított valamilyen villany kábelt, ami miatt a lépcsőházban teljes sötétség lett. Agresszivitása felénk is megnyilvánult. Olyan kérdésem lenne, h lehet –e bármilyen intézkedést tenni, h a haszonélvezeti jogát töröljék vagy van e lehetőség úgy eladni, h ne kelljen az ő beleegyezése?Mivel csak így tudnánk eladni a lakást. Mi szeretnénk értékesíteni a lakást, mivel a bank akár a hitel 50%-ig is csökkentheti a vételárat és így a fennmaradó összeget nekünk kell kifizetni.
Válaszát előre is köszönöm!
Petra

Tisztelt Petra!

Sajnos a haszonélvezeti jogra való jogosultságról ha az édesapja öként nem mond le, akkor erre bírósági úton sem lehet kényszeríteni.

Ha talál olyan vevőt, aki hajlandó haszonélvezeti joggal terhelten megvásárolni az ingtlant, ami azt jelenti, hogy az apja továbbra is bent lakik alakásban, akkor a szerződéshez nem kell az apja aláírása, beleegyezése, elég a tulajdonos(ok) aláírása.

Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal:


 • Csanád 43449 számú kérdése
 • 2012-10-09

Tisztelt Nagy és Társa Ügyvédi Iroda!

Segítségüket szeretném kérni az alábbi kérdésben. Az édesapám tulajdonában lévő ingatlan végrehajtás alatt van kölcsönszerződés felmondása miatt. Én vagyok az adós apám az adóstárs. Édesanyám haszonélvező (élete végéig) az egész ingatlanra és nem írt alá semmit (kezesség, lemondás a haszonélvezetről) a kölcsönnel kapcsolatban. Az ingatlan új tulajdonosa beköltöztethet bárkit édesanyám és édesapám mellé? Előre is köszönöm megtisztelő válaszukat!

Tisztelt Csanád!

Amennyiben az ingatlan egészére kiterjed a haszonélvezeti jog, úgy az ingatlan birtoklására és használatára kizárólagosan jogosult - a tulajdonos személyétől függetlenül - így oda senki nem léphet be a hozzájárulása nélkül.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • krisztina 43433 számú kérdése
 • 2012-10-07

Tisztelt ügyvég úr!
kk gyerekem nevén van egy tulajdon jog,apa haszonélvező(több emberen elkövettet emberölésért börtönbe.parasztházról van szó.felújítás alatt állt.Ezért most két év után fűtetlen,szellőzetlen,állapota jelentősen romlott.Anyósomra bízta az ingatlangondozását,aki nem így tesz,tetőt veri a gaz,felszólítottam a helyi jegyzőt,aki azt válaszolta még engem is meg lehetne miatta bírságolni,mivel nem vágom a gazt,holott arról megállapodás született,hogy az anyósom viseli gondját,a házat nem tudja használni,be zártam,mivel fele dolgunkat eladta míg én a kórházba voltam,bíró még a vagyon megosztásról nem döntött,gyerektartást nem fizet,ezért kértem a bírót,hogy függessze fel a haszonélvezeti jogát,mivel szándékos rongálásnak tettéki a gyerek tulajdonát,és tetemes adósságot csinált már az anyósom a házra amit a gyerek örököl majd,: kérésem a követ következő:fel függeszthető a haszonélvezeti jog ilyen alapon? akkor majd ki adhatom bérbe,és persze rendbe tenni anélkül,hogy az apa beleszóljon?vagy esetleg a az ajándék vissza adható valahogy?vagy hagyjam a házat összedőlni ,de akkor még ott marad az adósság! köszönöm

Tisztelt krisztina!

A jogi lehetőség ilyen helyzetben valóban a haszonélvezet felfüggesztésére, de ennek előfeltételei vannak (ha a haszonélvező a dolgot nem jó gazda módjára használja, károsítja, a tulajdonos biztosítékot követelhet, ha a haszonélvező nem ad biztosítékot, akkor felfüggeszthető a haszonélvezet).

További segítségért keresse irodámat bizalommal.
Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • János 43429 számú kérdése
 • 2012-10-06

A fiamék ingatlanán haszonélvezeti jogom van. Szeretném igénybevenni az ingatlant, de a menyem nem hajlandó kiköltözni. Mi ilyenkor a teendő?

Tisztelt Cím!

Sajnos ilyenkor az út a családon belüli pereskedés. Ön, haszonélvezete alapján kérheti, hogy adják az ingatlant az Ön birtokába, vagyis, aki éppen lakja, költözzön el onnan. A tipikus ítéletbeli határidő ilyen esetben 30 nap az ingatlanból való elköltözésre. Ön a szívességi, ingyenes lakhatás visszavonását a pert megelőzően, írásban is meglépheti, ez esetben a visszavonás után Önnek használati díj is jár, vagyis havonta annyi összeg, amennyiért az ingatlant bérbe lehetne adni. Gondolom, Önnek az egész ingatlanon van haszonélvezeti joga. Ha esetleg a menyének van az Ön haszonélvezetétől mentes tulajdoni része, vagy valaki, akinek mentes tulajdoni része van, engedélyezi az Ön menye részére a használatot, úgy a bíróságtól a használati szabályozását lehet kérni, hogy ki mit használhat az ingatlanból. Vagyis közös használat alakul ki. Az mindenesetre lehetetlen, hogy Ön, akinek haszonélvezete van, ne legyen használatra jogosult. Emiatt Önnek pert kell indítani, bírósági panasznapon is megjelenhet. Ez egyszerű ügy, nincs benne komoly jogi kérdés, hiszen az Ön haszonélvezete alap a használatra. Könnyen lehet, hogy egy ügyvédi felszólító levél is célravezető lenne. A jogi segítségnyújtásról a www.kih.gov.hu oldalon tájékozódhat.
Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal:


 • Melinda 43376 számú kérdése
 • 2012-09-28

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Az alábbi problémára keresem a választ.Az előző vőlegénnyemmel vettünk egy telket.Anyámék anyagi segítségével el kezdtünk építeni egy házat,ami a falazásig jutott.Vőlegény elment,ki fizettük közösen /mivel a fizetésem minden hónapban nekik adtam/a részét és anyámék ekkor rátették a haszonélvezeti jogukat,fele-fele arányban apámmal,mondván nehogy még egyszer így járjak.Közben férjhezmentem és férjemmel úgy döntöttünk,hogy befejezzük a házat.Szülői segítség nélkül,saját pénzből és nem hitelből befejeztük.Szeretném eladni,de anyám fenyeget,hogy mivel a tulajdonos én vagyok ,de ő a haszonélvező,nem engedi.A saját pénzünk van benne,ha ezt tudom,nem építjük fel a házat.Mit tehetek kérhetem -e ,hogy fizessen ki,vagy esetleg mi kifizetnénk a haszonélvezeti jogot?Gyakorolhatja -e úgy a jogát,hogy már akkor rárakatta a jogot,amikor még az épület sehol sem volt.Használatbavételt is mi kértük már.Köszönöm válaszát! Tafnerné Melinda

Tisztelt Melinda!

Az ügyben két szempontra kell figyelemmel lenni. Az első, hogy a vonatkozó rendelkezések szerint a haszonélvezeti jog a dolognak csak azokra az alkotórészeire terjed ki, amelyek a
haszonélvezet keletkezésekor megvoltak. Abban az esetben, ha a haszonélvezet alapítása - özvegyi jog esetében keletkezése - után a tulajdonos az ingatlanon épületet vagy egyéb építményt létesít, úgy erre a haszonélvezeti jog - külön megállapodás hiányában - nem terjed ki. Így például az építési telekre szerződéssel biztosított haszonélvezeti jog terjedelme - ellenkező megállapodás hiányában - a dolog szerződés kötéskori állapotához igazodik. Ha
a haszonélvezettel terhelt dolog a haszonélvezet alapítása után lényegesen gyarapodik vagy használati értéke jelentősen megváltozik, a tulajdonos kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy melyek a dolognak azok a részei, amelyekre a haszonélvezeti jog nem terjed ki.

Annak nincs akadálya, hogy a haszonélvező használatának terjedelmét korlátozza bíróság, azonban minden ilyen eljárásnak az lenne az eredménye, hogy a haszonélvezet fennmarad, csak a tartalma lesz behatárolt, de ez Önnek nem megoldás, mivel az ilyen ingatlan kevésbé forgalomképes, a vevők tartanak jellemzően egy "lakótárstól", aki bármikor felbukkanhat.

Figyelemreméltóbb azonban, hogy a haszonélvezet az alapításkori állapotokra terjed ki, azaz ha a tulajdonos épületet létesít, akkor arra nem terjed ki a haszonélvezet (itt nagyon érdekes jogi helyzet állna elő, mivel a falak már álltak, de úgy gondolom, az álló falak, tető és minden más nélkül nem minősülnek ilyen szempontból épületnek).

Véleményem szerint ilyen alapon tehát a haszonélvezet a most megépített épületre nem terjed ki. Kérdéses azonban még a telek sorsa, mivel a telek a haszonélvezet alapításakor is megvolt már, ez még bonyolíthatja a helyzetet sajnos. A telek használatára tehát az épület használatától függetlenül jogosult lehet a haszonélvező, de csak úgy, hogy az épület rendeltetésszerű használatát nem akadályozza.

Nagyon érdekes problémával került szembe, amennyiben az ügyben továbblépést tervez, készséggel állok szíves rendelkezésére!

Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
Ingatlanforgalmi szakjogász
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Krisztina 43350 számú kérdése
 • 2012-09-24

Tisztelt Ügyvéd Úr/Ügyvéd Nő!
Az édesanyámtól kaptam egy lakást,én vagyok a tulajdonos, viszont ő a haszonélvezője. Meg szeretném kérdezni,hogy ha el szeretném adni a lakást akkor kell-e a beleegyezése,és jár-e neki abból pénz? Ha igen,akkor az eladási ár hány százaléka? A lakás 36 nm. Előre is köszönöm a válaszát!

Tisztelt Krisztina!

A hozzájárulása annyiban szükséges, hogy tehermentesen - azaz megszüntetve a haszonélvezeti jogot - csak az Ő hozzájárulásával lehet az ingatlant, de a joggal terhelten akár nélküle is megvalósítható az eladás. A haszonélvezeti jog vagyoni értékű jog, amelyre Ő az eladás során jogosult, amelynek mértékét az alábbi kalkulátorra számolhatja ki: http://www.ingatlanjog.hu/vej.php


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Zsuzsa 43334 számú kérdése
 • 2012-09-22

Tisztelt Ügyvéd Nő !

Van egy házunk,ami a lányom és a vejem nevén van, az én haszonélvezeti jogommal terhelve. Eladásra került,már egy hónapon belül ki kell költözni előleget is felvett a lányom,az eladáshoz én is hozzájárúltam,ügyvédnél aláírtam az adásvételi szerződést.Másik házat vesz a lányom és arra is szeretném ha rajta lenne a haszonélvezeti jogom. A lányom nem avat bele a dolgokba,csak hogy itt írjak alá,ott írjak alá.Nem szeretném ha az utcára kerülnék,mivel a vejemmel nem igazán jó a kapcsolatunk.
Azt szeretném kérdezni,hogy mit kell csinálnom,hogy azon a házon is rajta legyen a haszonélvezeti jogom,amit vesz a lányom.

Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelettel: Lendvainé

Tisztelt Zsuzsa!

Önnek is szerződő félnek kell lennie annál a ház-vásárlásnál. Ehhez pedig bizony az kell, hogy a lánya tájékoztassa Önt mindenről.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Kiss Ildikó 43301 számú kérdése
 • 2012-09-17

Vennék egy lakást de haszonélvezeti jog van rajta. Mennyi a haszonélvezeti jog értéke, hogyan tudom kiszámolni?r
köszönöm segítségüket

Tisztelt Kiss Ildikó!

Használja az ingatlanjog.hu honlap kalkulátorait: http://www.ingatlanjog.hu/index.php?action=kalkulatorok


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: