Hozzászólások

 • Ferenc 46560 számú kérdése
 • 2014-11-22

Tisztelt Dr Nagy Zoltán ügyvéd Úr!
Dr Lados Melinda Szibillia ügyvéd Úrhölgy!
Nagyon köszönöm,hogy ilyen gyorsan válaszoltak kérdésemre!
46547:sz kérdés.
Sajnálom,hogy rosszul tettem fel az általam feltett kérdést.Távol áll tőlem,a kikényszerítés,már nem biztos,hogy meg tudnám venni.
Mivel 33 éve bérelem beültettem megműveltem,gondoztam ,ha visszaadom az Önkormányzatnak,kaphatok-e kárpótlást,a telepített szőlő-gyümölcsfa stb-re?Mivel a szerződés lejárt,az új szerződést a 2013.cxxii.40§ alapján földhasználatnak minősül,a,2013cxxii.5§7.alapján 2 évre tudnak szerződést kötni ha be tudom bizonyítani,hogy földműves vagyok igazolni kell a /földművességet igazoló dokumentum/-ha nem átmeneti jelleggel 1hónapra.Így elvesztem a 33 évi munkámat,nem beszélve az álltalam beruházott javakra.Semmilyen dokumentumom nincs azt sem tudom,hogy mit kellene dokumentálnom.
Elnézést ,hogy ismét zavartam levelemmel.Tisztelettel:Ferenc

Tisztelt Ferenc!

Ez esetben lehet, hogy egy konzultáció hasznos lehetne valamelyik ügyvéd kollégával. Ennyi info alapján egyelőre nekem sincs ötletem a lehetőségei kapcsán.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Alma 46557 számú kérdése
 • 2014-11-21

46559 számú kérdésemhez kiegészítés: Mezőgazdasági müvelési ágba tartozó (szántó, legelő) nagyobb 'HA' területet érintő kérdés. Lehetőségek után érdeklődnék, hogy a terület megosztása Telekalakítás illetve közös tulajdon megszüntetése cím alatt történhet e? Továbbá, hogy milyen előírás van a megoszthatóság szempontjából, területet osztani tulajdonosi hányadra illetve AK értékű osztásra van e lehetőség?
Köszönettel: Alma

Tisztelt Alma!

Elvileg mindkét megoldás - megosztás, vagy más módon történő közös tulajdon megszüntetés - megvalósítható, de a konkrét ingatlan tulajdoni lapját és a helyi szabályokat is ismerni kellene a végleges és konkrét válaszhoz.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Erzsi 46553 számú kérdése
 • 2014-11-21

Tisztelt Ügyvéd úr!

Azt szeretném megkérdezni, hogy saját tulajdonú városi öröklakás elcserélhető-e belföldi magánszemély részére :

a.) külterületi ingatlanra lakható házzal, de nem lakóházzal, amelyet korábban zártkertnek hívtak és az 1 hektárt nem haladja meg,
b.) falusi házra, ami 1 hektárnál kisebb, most termőföldnek minősülő földön áll a lakóház + udvar kivett területtel együtt,
c.) falusi házra melyhez hozzátartozna külön helyrajzi számon 1 hektárt meghaladó szántó besorolású ingatlan,
d.) külterületi tanyára amihez termőföld tartozik mindegy mekkora földterülettel? tekintettel az új Földtörvény 12. cikkére

Amennyiben NEM, akkor a fent nevezett cserék lehetségesek lennének-e esetlegesen mg. őstermelői igazolvánnyal?
És ha tényleg nem, akkor miért nem lehet erre vonatkozó információt sehol találni, még a Földhivatal weboldalán sem és miért vannak tele a hirdetések ilyen jellegű hirdetésekkel?
Ezen a weboldalon sem találtam a felsorolt témakörökben ingatlancserére vonatkozó címszót.
Válaszát előre is megköszönöm.

Tisztelt Erzsi!
Mindegyik esetben attól függ a válasz, hogy földnek minősül-e a kiválasztott ingatlan, mert ha igen, nem lehet elcserélni, mert földet csak földdel lehet cserélni…

Földforgalmi tv. 12. § (1) A föld tulajdonjogát csere jogcímén akkor lehet megszerezni, ha a csereszerződésben a felek a föld tulajdonjogának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget és
a) a csere tárgyát képező egyik földrészlet az azt megszerző cserepartnernek a már tulajdonában álló földrészletével azonos településen fekszik, vagy
b) a cserepartnerek
ba) egyike helyben lakónak minősül, vagy
bb) egyikének lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a csere tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve;


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Alma 46549 számú kérdése
 • 2014-11-19

Tisztelt Ügyvédnő/ Úr!
Kárpótlás időszakában-kezdetekkor- került birtokba földterület, azóta ketten örökölték meg egyenlő arányban. Telekalakítás címen illetve vagyonközösség megszüntetésénél mit kell figyelembevenni?
Köszönet, Alma

Tisztelt Alma!

Elnézését kérem, de nem világos a kérdése... Van egy ingatlan, ami két ember tulajdonában van? És mit akarnak csinálni? Megosztani a telket vagy más módon megszüntetni a közös tulajdont? Tulajdonképpen bármelyik is a cél, az ügyvédi közreműködést kötelező lesz igénybe venni, így érdemes a megfelelő ügyvéd kiválasztásával kezdeni, aki mind tanácsadással, mind a jogi képviseletben a segítségükre tud lenni.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Ferenc 46547 számú kérdése
 • 2014-11-19

Tisztelt Ügyvédek!
Szeretném kérni az Önök nagy tudását a számomra zavaros földbérleti ügyben.
1981-óta bérelek egy külterület szántó-legelő besorolású,/később zártkert/földet,az Önkormányzattól.
A földterület 714 négyzetméter ahol zöldséget gyümölcsöt ,termelek.Bekerítettem bevezettem a villanyt, vizet,kis gazdasági épületet /faházat/építettem rá,mindent saját költségen.Több alkalommal is kértem írásban vételi szándékomat,melyet mindig elutasítottak,különböző okokra hivatkozva.Sajnálatos módon mindig úgy kötöttek szerződést ahogy nekik tettszett,a bérleti díj már olyan magas /90000+17,5 ezer Ft kommunális adó/melyet a nyugdíjamból már nehezen tudok fizetni.Ennyi év után nem tudok mindent otthagyni ,kárpótlás nélkül .Kérem segítsenek mitévő legyek,van-e értelme ügyvédet fogadni,van-e remény hogy az enyém és a családomé legyen.
Köszönettel,maradok Tisztelettel:Feri

Tisztelt Ferenc!

Sajnos az eladás kikényszerítésére nincs lehetősége, még ügyvédi segítséggel sem. Ez egy piaci folyamat, azaz egy megfelelő ajánlat megtétele lehet a megoldás, amit az eladói oldal el tud fogadni.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • János 46485 számú kérdése
 • 2014-10-27

Tisztelt Hölgyem Uram

Ajándékba kapott közös osztatlan földterületet szeretnénk eladni. Kettő tulajdonosé az egész. A mi területünket a szomszéd faluban lakó bérli 10 évre. Jövőre lejár a bérleti szerződés, de mi már most eladnánk. Valószínű meg is veszi a bérlő, most az árban állapodunk meg. Kérdezném ki kell -e függeszteni az Önkormányzatnál az eladási szándékot.
Köszönöm: János

Tisztelt János!

Amennyiben föld (szántó, rét, stb) minősítésű az ingatlan, úgy természetesen igen, és egyéb eljárási szabályok is kötik Önöket!


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • ZOLTÁN 46346 számú kérdése
 • 2014-09-15

Tisztelt Cím!

Van szántóm(13 ha) és erdőm(6,2 ha). Novemberben lejár a haszonbérleti szerződés. Szeretném másik családi gazdának kiadni.
Hogyan tehetem meg?

Köszönettel:

Zoltán

Tisztelt Cím!

Első lépés, hogy meg kell kötni a haszonbérleti szerződést, amit négy példányban az aláírástól számított 8 nap alatt meg kell küldeni az ingatlan fekvése szerinti jegyző részére, a hirdetményi úton való közlés érdekében. 15 napos határidő alatt jelentkezhetnek az elővásárlási jogosultak, és ezt követően küldi meg a jegyző az összes iratot a megyei kormányhivatal földhivatalának, jóváhagyás céljából.

A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton való közlése iránti kérelmet a 474/2013. kormányrendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, amit a www.njt.hu oldalon talál meg.

A használati jogosultság speciális feltételeit a 2013. évi CXXII.tv. 42-43.§-ai tartalmazzák, mely jogszabályt szintén megtalál a fenti weboldalon.

Szükséges tehát minimum két tanú előtti, vagy ügyvéd előtti okiratban nyilatkozni a fenti törvény 42.§-ai szerinti kérdésekről. Ez a nyilatkozat magában a szerződésben is lehet.

A 42.§-t a pontosság érdekében idézem:
42. § (1) A földhasználati jogosultság megszerzésének feltétele - ide nem értve a 40. § (2)-(5) bekezdésében foglalt eseteket -, hogy a földhasználati jogosultságot szerző fél a földhasználati jogosultság átengedéséről szóló szerződésben (a továbbiakban együtt: földhasználati szerződés), illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a 40. § (1)-(4) bekezdésében, valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek, a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül a használat átengedésének az, ha a földhasználati jogosultságot szerző fél
a) a föld használatát
aa) földművesnek minősülő közeli hozzátartozója, vagy
ab) a legalább 25%-ban a tulajdonában, vagy a közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban a tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet
javára engedi át,
b) társult erdőgazdálkodást folytat, vagy
c) vetőmagtermeléshez szükséges terület biztosítása céljából engedi át a használatot más személy részére.
(3) A földhasználati jogosultság további feltétele, hogy a szerző fél a földhasználati jogosultság átengedéséről szóló szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan nyilatkozzon arról, hogy nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása.
(4) A pályakezdő gazdálkodónak az (1)-(3) bekezdésben meghatározottakon túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
a) a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és
b) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat.
(5) Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek az (1)-(3) bekezdésben meghatározottakon túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít.Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal:


 • Imre 46267 számú kérdése
 • 2014-08-17

Tisztelt ügyvéd úr!
2013 nyarán vásároltunk egy tanyát,ahol jelenleg is lakom.
Földművesként szerettem volna regisztrálni magam,mikor
rájöttünk,hogy a tanya még nincs a nevünkön.
Az ügyvédünk nem csatolta a Nemzeti Földalap nyilatkozatát.Azóta költöttünk a házra nem keveset.Félek ha újra kifüggesztik elbukhatjuk,az ügyvédet megkerestük
.Nem igazán intézkedik.Sokszor nem reagál.
Mit lehet tenni,mi a hivatalos ügymenet.
Köszönöm válaszát előre is.
,

Tisztelt Imre!

A jelen fórum keretei között nincs lehetőség a problémája megoldására, ahhoz okiratokat is látni kellene. Minden esetre ennyi információ alapján azt tudom javasolni, hogy küldjék meg a szerződést az NFA-nak, és ha még nem tették meg, akkor adják be a földhivatalba. Ha már elutasították a tulajdonszerzést, adják be ismételten, új eljárás keretében. Véleményem szerint újabb kifüggesztésre nincs szükség.

Tisztelettel
dr.Kollár Andor ügyvéd
6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfsz. 7.
+36 70 250-5403
http://www.kollarandor.hu
iroda@kollarandor.hu

Közösségi oldal:


 • ZOLTÁN 46217 számú kérdése
 • 2014-07-31

Tisztelt Asszonyom!

Kérem tájékoztatását, hogy a zártkertemet milyen szabály szerint adhatom

Köszönettel:

Zoltán

Tisztelt Cím!

A hatályon szabályok szerint nem számít, hogy az ingatlan zártkert, belterületi vagy külterületi, az számít, mi a megjelölése. A jogszabály szerint:

17. mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve;


Amennyiben tehát ebbe a kategóriába tartozik a föld, akkor speciális, 60 napos hirdetményi úton való közlés, és hatósági jóváhagyás, és speciális nyilatkozatok szerint lehet értékesíteni.
Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal:


 • Mária 46192 számú kérdése
 • 2014-07-25

Ajándékozhatok e termőföldet a fiamnak ha nem rendelkezik semmilyen mezőgazdasági feltétellel.Ő tovább szeretné értékesíteni. Én a termőföldet 2008 ban vásároltam, ha én adnám el annak az adó értéke kb750 E ft lenne. Ha ő adja el még az idén 260 E ft. Ilyen feltételekkel bejegyzik e őt mint tulajdonos?
Köszönöm a válaszát!

Tisztelt Mária!

A földtörvény 10. § (3) bekezdése alapján a közeli hozzátartozók közötti jogügyletre nem vonatkozik az egy hektáros szerzési korlát, tehát igen ajándékozhat földet a fiának. Az adózással kapcsolatos számításait nem tudtam ennyi információ alapján ellenőrizni, azonban a tulajdonszerzés engedélyezése során adózási szempontokat nem vizsgálnak.

Tisztelettel
dr.Kollár Andor ügyvéd
6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfsz. 7.
+36 70 250-5403
http://www.kollarandor.hu
iroda@kollarandor.hu

Közösségi oldal:


 • Ildikó 46143 számú kérdése
 • 2014-07-08

Üdvözlöm!

Vecsésen szeretnék venni egy kisebb erdőt, de úgy tudom, hogy nem szabad bekerítenie a tulajdonosnak a saját erdejét. Jól tudom? Hogyan tehetném meg mégis? Esetleg ha átminősítik?
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Ildikó!

Én is úgy tudom, hogy nem építhető kerítés, az átminősítés viszont egyrészt nehézkes, másrészt nem is feltétlenül lehetséges...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Judit 46107 számú kérdése
 • 2014-06-24

A segítségüket kérném az alábbiakban:
-Van egy örökölt külterületi földbirtokunk, melyen szőlő és gyümölcsös, valamint présház pincével található. Szeretnénk eladni, de jelenleg egy bérlőt találtunk csak, aki 2 éven belül megvásárolná részletekben, addig is "födhasználója" szakszerű megművelője lenne a területünknek a szóbeli megállapodásunk szerint. A szőlő termésért cserébe, a gyümölcs termése marad a mienk, a présházat sem engedtük át részére, csak egy fabódét biztosítottunk a részére. Azóta felmerültek hiányosságok, nem gondozza szakszerűen, nem jutott még tavasz óta a kert teljes megműveléséig egyszer sem, inkább kárt okoz nekünk mit hasznot. Mivel vethetnénk ennek véget?Mit tehetünk, és hogy papírozhatnánk le, hogy védve legyünk egy kicsit-kihez forduljunk ez ügyben?Milyen szerződést kellene ehhez megiratnunk? Köszönettel: Judit

Tisztelt Judit!
A bérlővel/vevővel kötött szerződés ismeretében lehetne meghatározni az Önök lehetséges lépéseiket. Javaslom, hogy mindehhez vegyenek igénybe jogi segítséget, bízzanak meg ügyvédet a képviseletükkel.

Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • János 46060 számú kérdése
 • 2014-06-09

Megörököltem egy 745 nm osztatlan külterületi termőföld 4/18-ad részét. További 4 tulajdonosból kettő ismert.Egy tulajdonos nem ismert, csak a a neve van bejegyezve.
Egy tulajdonos neve és címe ismert, de azon a címen már nem található, valószínűleg már nagyon régen elhunyt.
Elajándékozhatom-e részemet az állam javára, mivel nincs szándékomban művelni , vagy van -e arra lehetőség, hogy a nevemről lekerüljön ?/ a másik két ismert tulajdonos sem tart rá igényt/

Tisztelt János!

Elviekben elajándékozhatja a saját tulajdoni hányadát közeli hozzátartozójának, bevett egyháznak, illetve annak belső egyházi jogi személyének, önkormányzatnak és az államnak, amennyiben a megajándékozott (azaz az előbb felsoroltak valamelyike) ezt az ajándékot elfogadja, mert hiszen az ajándékozási szerződést neki (vagy képviselőjének) is alá kell írnia.

Továbbá el is adhatja pénzért, persze ez is csak egy elvi lehetőség, mely a gyakorlatban csak akkor érvényesül, ha talál rá olyan vevőt, aki meg is szerezheti (azaz a Földtörvény alapján lehet ennek a termőföld-hányadnak tulajdonosa), és meg is akarja szerezni.

Más lehetőség nincs, hogy a nevéről lekerüljön.

Azt tanácsolom, hogy amennyiben a másik két tulajdonos is szabadulna a saját részétől, inkább próbálják eladni legalábbis a saját részeiket, és ebben a körben intézkedéseket tenni.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • István 46054 számú kérdése
 • 2014-06-07

Tanácsot, illetve felvilágosítást szeretnék kérni az alábbi ügyben:

Településünkön szántóföldi földműveléssel foglalkozom.
Egy helyrajzi számon 2 földtulajdonos (fele, fele arányban) van bejegyezve. Az egyik fele az én tulajdonomat képezi. A másik felét tulajdonosa (kis részben) elcserélte (2013. 05. 26-án), majd az egészet (2013. 05. 29-én) eladta.
Arról szeretnék érdeklődni, hogy jogszerű volt-e az eladás?
Kapnom kellett volna értesítést erről a földügyletről?
Fel kellett volna-e ajánlani megvételre részemre ezt a területet?
Ebben az időszakban mi vonatkozott a földtörvényben erre az esetre?
Tisztelettel: B. István

Tisztelt István!

A jelek szerint az ügylet(ek) célja az ön elővásárlási jogának a kikerülése volt. A folyamat akár jogszerű is lehetett volna, de véleményem szerint megáll ellene a hatálytalanság ténye, amit Ön bírósági úton orvosolhat.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Réka 45949 számú kérdése
 • 2014-05-02

Tisztelt Szakértő(k)!

1/1 arányban 5 éve tulajdonomban van egy tanya (termőföld+kivett terület), amit szeretnék eladni. Van vevőjelölt, aki 1 éven belül fizetné ki. Most egy olyan megállapodást szeretnénk, ami rögzíti, hogy ő fenntartja a vételi szándékát, én meg nem adom el másnak az ingatlant. Felmerült még a részletfizetés is, de csak alacsony összegeket tud havonta fizetni, az egy év leteltekor egy nagyobb is fennmarad, amit a tervek szerint gond nélkül tud törleszteni. Mit javasolnak, hogy ne kelljen azonnal (készpénzmozgás nélkül és földhivatali bejegyzés nélkül) mindenféle adókat fizetni (szkeptikus vagyok kissé és nem iszom előre a medve bőrére), és mégis, relatív biztonságban legyünk mindketten (vevő és eladó)? Úgy gondoltuk, most megállapodást írnánk alá a fenti egyességről (ehhez kell tanú, ügyvéd?), és ha ténylegesen rendelkezésre áll a vételár, akkor írnánk egy mozzanattal adásvételi szerződést. Lehetséges ez? Milyen buktatói lehetnek a tranzakciónak?
Válaszukat megköszönve
Tisztelettel
R.

Tisztelt Réka!

Egy adásvételi előszerződés megkötése jelenthet megoldást, ami ingatlan-nyilvántartáson kívül marad ugyan, de kötelezettségvállalást jelent a felek számára, amely alapján majd a végleges szerződést meg kell kötniük. A május 1-i földet érintő változások miatt azonban - mivel nem tudok minden információt a tervezett ügyletről - a fentieket is csak tájékoztató jelleggel tudom írni. Az előszerződéshez nem szükséges ügyvédi közreműködés, de mégis azt javaslom, hogy már annak megkötésekor vegyenek igénybe ügyvédet, tekintettel a fentebb említett jogszabály-változásokra.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: