Hozzászólások

 • Tibor 47459 számú kérdése
 • 2015-12-31

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A 47458 válaszában írja,hogy Ön sem érti a kérdést....Képzelje el mit érez egy laikus!
A lényeg:
-az árverésre kitűzött lakást az adós -már jelzáloggal terhelten - adta el a dologi kötelezettnek(gondolom,hogy ne tudják elárverezni)
-az adós az ingatlanra bejegyeztetett holtig tartó haszonélvezeti jogot(gondolom így akarta nehezíteni az árverést)
-a hivatalos Végrehajtó az Árverési Hirdetményben leírta a fentieket,hivatkozva jogszabályokra és kijelenti: " aki a dolgot hatósági határozat vagy hatósági árverés útján jóhiszeműen szerzi meg, tulajdonossá válik, tekintet nélkül arra, hogy korábban ki vola tulajdonos. " VAGYIS HA ÉN MEGVENNÉM A LAKÁST,
AKKOR -függetlenül a fentiektől-TULAJDONOSSÁ VÁLNÉK.

Bízom benne,hogy tud válaszolni:van e valami "szivatás" a dologban a hivatkozott jogszabályok ellenére ?BUÉK és ráér a válasz jövő héten is!

Üdv.Tibor

Tisztelt Tibor!

A tulajdonjog megszerzése nem aggályos, de a haszonélvezeti jog léte igen, azzal kell majd kezdenie "valamit", feltehetően az adós szerződésének megtámadása lesz a megfelelő irány.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Tibor 47458 számú kérdése
 • 2015-12-30

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Árverésen vennék lakást.Az egyiknél található a lenti szöveg:

" Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa a Vht. 138.§(6) bekezdése és a Kúria 20/2014. számú közigazgatási elvi határozata alapján, a 2013. évi V. törvény 5:41.§(1) bekezdésében foglaltakkal összhangban dologi kötelezettként felel a megszerzett ingatlannal tekintettel arra, hogy a jelenlegi tulajdonos tulajdonjoga az ingatlan 1/1 tulajdoni hányada vonatkozásában végrehajtási jogokkal terhelten került átvezetésre az ingatlan-nyilvántartásban. A 2013. évi V. törvény 5:41.§(1) bekezdése alapján aki a dolgot hatósági határozat vagy hatósági árverés útján jóhiszeműen szerzi meg, tulajdonossá válik, tekintet nélkül arra, hogy korábban ki volt a tulajdonos. Mivel az ingatlanra bejegyezett holtig tartó haszonélvezeti jog jogosultja maga az adós, az ingatlant megszerző árverési vevő tulajdonjogát az nem terheli. Az ingatlan vonatkozásában III/8. szám alatt bejegyzett perindítás tényének alapjául szolgáló, a PKKB előtt 2. P. 91.462/2013 számon folyamatban volt peres eljárás jogerősen befejezésre került."

Ez mit jelent köznapi nyelven?Nyugodtan licitálhatok rá vagy lehet gond a "jóhiszemű"tulajdon szerzést követően?Kérem írja meg mik az esetleges veszélyek :pl. további jogi csűrcsavar miatt időhúzás,stb.
Üdv.Tibor

Tisztelt Tibor!

Lehet, hogy csak az évvégi fáradtság teszi, de ennyi info alapján ezt nem tudom megválaszolni, ismernem kellene a végrehajtási eljárás rendelkezésre álló okiratit és információit, hogy meg tudjam ítélni, hogy fenyegeti-e Önt az említett veszély avagy sem... Ha jól sejtem, akkor egyébként nem, mivel az utalás csak a tartozás eredetére utal.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Zsuzsanna 47418 számú kérdése
 • 2015-12-07

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Nagyon köszönöm válaszukat az ingatlanomat esetlegesen érintő jogi problémámmal kapcsolatban.

Szeretném még megtudni, hogy ha az ingatlan árverésen esetleg nem folyik be az az összeg, amelyet a bank követel, a fennmaradó összeg miatt ingóságaimat is végrehajthatják?

Ezt azért kérdezem, mert jövedelmem csak a családi pótlék, s van televíziónk, asztali számítógépünk, telefonunk - ugyan egyik sem "fiatal".

Várom válaszukat, maradok tisztelettel: D.Sándorné

Tisztelt Zsuzsanna!

Az árverés nyomán fennmaradó tartozás fennmaradnak, azok érdekében további vagyontárgyakra folytatódhat a végrehajtás.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Tomi 47414 számú kérdése
 • 2015-12-06

Tisztelt Ügyvédi iroda!

Szeretném véleményüket kérni a következő ügy kapcsán.
A tények:
2014. év elején végrehajtásból vásároltam egy „tehermenetes, beköltözhető” panel lakást.
A teljes vételárat megfizettem, a tulajdoni lapra 1/1 tulajdonosként, 2014.04 hóban bejegyzésre kerültem.
A végrehajtó két alkalommal, tértivevényes küldeményben szólította fel az adóst az ingatlant átadására, az előírt határidőket betartva. Az adóssal azonos címen élő családtagja mindkét küldeményeket átvette, reakció nem volt rájuk.
2014 áprilisában, a kormány kihirdette a kilakoltatási moratóriumot, mely a végrehajtó által kért bírósági végzés alapján, a nevezett ingatlanra is vonatkozik (Vht. 303§ (1)), így bár az ingatlan egyértelműen lakatlan volt, nem került a birtokomba.
2015 novemberében (gyakorlatilag 1,5 évvel a tulajdonszerzést követően) a kilakoltatási moratórium lejártával, a végrehajtó, birtokbaadási dokumentummal, leltárral, birtokomba adta az ingatlant.
A birtokbaadás napján minden szolgáltatónál (főtáv, díjbeszedő, társasház) bejelentettem, hogy attól a naptól birtokba vettem az ingatlant.

A kérdések:
Jogszerű-e a társasház igénye, amennyiben a 2014.04-2015.11 hó közötti közös költséget követeli rajtam, a Ptk.5:41.§-a (árverési vevő az ingatlan tulajdonjogát a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével szerzi meg), illetve a 2003. évi CXXXIII. törvény 24. § (1) bekezdése szerint (A közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás (a továbbiakban együtt: közös költség) a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint terheli)?
A társasházzal párhuzamosan, más közüzemi szolgáltatók is fizetési felszólítást küldtek részemre, jelezve, hogy a tulajdoni lap alapján tulajdonos vagyok 2014.04 hónaptól.
Ami véleményem szerint fontos, s esetleg idevágó:
Vht. 154§ (2) Az ingatlan után az adó és más köztartozás az árverési vevőt az árverés napjától terheli.
2003. évi CXXXIII. törvény 16. § A tulajdonostársat külön tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok szedése és a rendelkezés joga; a tulajdonostárs e jogait azonban nem gyakorolhatja a többi tulajdonostárs joga és törvényes érdeke sérelmével.
Azt gondolom, a problémával nem vagyok egyedül. Gyakorlatilag mindazon árverési vevők szembesülnek a helyzettel, akik a moratórium miatt 1-1,5 év „késéssel” jutottak birtokba, a tulajdonszerzéshez képest.
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
T.

Tisztelt Tomi!
A szolgáltatók és a társasház igénye megalapozott, jogosan követelik Öntől a tartozásokat, de Ön azt a korábbi tulajdonostól kérheti megtéríteni, akár bírósági úton is. Ennek sikere persze kérdéses, de a lehetősége fennáll.Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Ildikó 47402 számú kérdése
 • 2015-11-29

Tisztelt Ügyvédek

kérdésem lenne önökhöz, fiam lakásvételi szerződésével kapcsolatban

még ez év aug végén vásárolt fiam egy lakást, november 30-i fizetési határidővel.
( + 30 pótnap, a fizetésre)

1.5 millió foglaló, 2.65 M ft. előleggel, birtokba vette.

Elkezdte a bankos ügyintézést, és közben a felújítást is, mert fullra felújitandó lakást vett. Mindent ki kellett belőle szedni és ujat csiálni. viz-villany hálózat, ajtók-ablakok, külső és belső, festés, csempézés, uj kád uj wc..minden új egyszóval...

közben a számlavezető bankja a igért összeget még sem adja ki, csak kevesebbet, 3.2 millióval, ami nem elegendő mert a 3.2 milliót nem tudja honnan előszedni.

ezért ment másik bankhoz, ahol többet adnak és minden jóváhagyás meg van, minden papir bent van, csak a módositott adásvételire várnak.

a eladó ezt még nem írta alá, mindig tolja az időpontot valamivel, nem jut el az ügyvédhez hogy aláirjon (annak ellenére hogy többszöri időpont volt már megbeszélve)

szerződésben vállalta mindkét fél, kötelezettséget arra hogy módosítják, ha a hitel ügyintézésre tekintettel erre szükség van, és a bank/ok ezt igénylik.

Mit javasol ? - ha esetleg holnap sem ír alá ?

mit lépjünk ? mit léphetünk ?
Köszönettel várom megtisztelő válaszát, javaslatát.

Tisztelt Ildikó!
Ha a szerződésben kötelezettséget vállalt az eladó a módosított szerződés aláírására, akkor azt természetesen meg is kell(ene) tennie. Ha mégsem teszi meg, akkor elvileg kikényszeríthető lenne az aláírása, de csak bírósági úton, ami az időhiányra tekintettel nyilvánvalóan nem járható. Így marad a közös megegyezésen alapuló megoldás,remélhetőleg ez is eredményre vezet, másrészt minden kommunikációnak maradjon írásos nyoma, az még "jól jöhet" a szerződés esetleges meghiúsulása esetén.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Zsuzsanna 47393 számú kérdése
 • 2015-11-23

Tiszteletem!
Szeretném megtudni, hogy mire számíthatok ügyemben!
2008. évben felvett 5 millió forint szabad felhasználású svájci frankos jelzálog hitelemmel kapcsolatban most kaptam értesítést, hogy mivel nem tudom fizetni a teljes összeget, amit a forintosítás után megállapítottak, így felmondják a szerződésemet, végrehajtásra kerül az ingatlan, ami az én nevemen van.
Próbálom az ingatlan értékesíteni, s véleményem szerint az összeg, amit kellene érte kapni az 12 millió forint.
A banki tőke követelés majdnem eléri a 10 millió forintot.
Ha végrehajtásra kerül az ingatlanom, akkor hogyan állapítják meg az értékét? Tehát ha számomra kedvezőtlen az értékelés és annak a 70 %-a a minimum végrehajtás, akkor a fennmaradó összeget majd fizetnem kell?
Örökség útján szereztem tulajdonrészt egy házból, amin holtáig tartó haszonélvezeti joga van az elhunyt édesapám feleségének. Azt is bevonják a végrehajtásba?
Családunk fenntartása csak a férjem jövedelméből oldható meg, mivel tartósan álláskereső vagyok. Az ő jövetelméből ugye nem vonhatnak le semmit, hiszen a hitelt felvevő csak én voltam, sem adóstárs, sem pedig kezesként nem szerepel a hitelszerződésben.

Tisztelt Zsuzsanna!
A férje mentesül a végrehajtás alól, ill. a haszonélvezeti jogot sem érinti az esetleges árverés.
Az értékesítés azért jó megoldás, mert ha még "nyomott" áron is értékesíti az ingatlant, az feltehetően magasabb lesz, mint az árverési eladás, amelynek nyomán még maradhat követelés, amit Öntől továbbra is követelni fognak.Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Edina 47352 számú kérdése
 • 2015-10-30

Tiasztelt Ügyvéd Úr!
A lakásomat hitelre kívánják megvásárolni, most az utolsó részletnél tartunk és a bank az utolsó kifizetés elött kéri a tulajdonjog lemondó nyilatkozatomat.
Mindenhol azt olvasom, hogy ezt a nyilatkozatot csak a teljes vételár kifizetése után szokták kikérni. Lehet problémám ha a bank kérésére előre kadom? Ugyan az adásvételi szerződésbe beleírták, de nem suzeretnék semmiképpen lakás és pénz nélkül maradni.
Köszönettel

Tisztelt Edina!
Sajnos a banki elvárások ilyenek, és szintén sajnos, hogy ebben a helyzetben már elég nehéz megkerülni, de én még nem találkoztam olyan helyzettel, hogy ez az eladónak gondot okozott volna, a bankok ezzel korrekt módon szoktak eljárni.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Era 47302 számú kérdése
 • 2015-10-07

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A leírásban szereplő lakás egy közeli hozzátartozómé, most elkeseredésemben ragadok billentyűzetet és leírom az eddig történteket és valami iránymutatást talán kaphat szegény.
Banki hiteltartozás van a lakáson (tulajdoni lapon is bejegyezve a jelzálog), ami elég régóta nincs törlesztve a megemelkedett és így "megfizethetetlen" törlesztőrészlet miatt. Nyáron megkereste a bank, hogy végrehajtás előtti állapotban van a lakás, fel tudnak ajánlani egy vételi opciót amiből nullszalldósan tudna kijönni, azaz az összes díjat átvállalja a bank, belement. Beszerezte az összes közmű által kiállított nullás igazolásokat és okmányokat amit csak kért a bank. A lakásszövetkezettől is megkapta 2 héttel ezelőtt a lemondó nyilatkozatot, az új szerződést a jövőhéten írta volna alá a bankkal. A mai nap 2015.10.07.-én hívták a banktól, hogy változott a vételt ajánló cég neve, mégegyszer kérje ki a lakásszövetkezettől a lemondó nyilatkozatot. A lakásszövetkezetnél egy eléggé arrogáns úr megtagadta ennek kiadását, hogy változtak a szabályok és amúgy is majd a jövőhéten a közgyűlésen eldöntik hogy lemondanak e róla (ÚJRA), vagy az elővételi jogukkal élnek. Amennyiben élnek ezzel a joggal, úgy a végrehajtási díj+ díjak az adóst fogják terhelni, amit már nem fog bírni kifizetni (4órás állásban dolgozik, a maradékban ápolja az édesanyját). Teljesen kétségbe van esve, hogy most mit csináljon, hiszen az nem lehet, hogy most a banki új adásvétel megkötése előtt ennyire elszúrja a lakásszövetkezet a hátralévő életét, menne az adósok börtönébe. Tisztelt Ügyvéd úr, mit tanácsol vagy ajánl, hogyan lehetne hatni a lakászszövetkezetre, vagy egyáltalán mit lehetne tenni?

Tisztelt Era!

Nem világos a bank által kínált megoldás, így nyilatkozni sem tudok egyelőre.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Bori 47251 számú kérdése
 • 2015-09-16

Üdvözlöm!
2010-ben vásároltam egy 1 szobás garzont, egyedülállóként, állami kamattámogatásos (134/2009. (VI.23.) Kormányrendelet, fiatal támogatott személy) hitellel, mely a 20 éves futamidőre érvényes. Be is költöztem, állandó lakcímem is ez (tehát az ingatlant lakhatási célból vásároltam). 2015-ben azonban férjhez megyek, és a férjem lakásában szeretnénk lakni, és állandó lakcímnek nem, de tartózkodási helynek szeretném s férjem címét bejelenteni.
Ekkor elesek az állami kamattámogatástól, és a hitelem összes támogatását vissza kell fizetnem?
Mit lehet tenni, hogy ne essek el az állami kamattámogatástól?
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Bori!

A kölcsönszerződés tartalmazza az erre vonatkozó lehetőségeit és jogait, de nem feltétlenül van kizárva az, hogy máshol legyen bejelentett tartózkodási helye.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Renáta 47203 számú kérdése
 • 2015-08-26

Tisztelt Ügyvénő/Úr!

A tanácsukat szeretném kérni. Az OTP-nél volt egy nyíltvégű pénzügyi lízingszerződésünk. Fizettük ameddig tudtuk, de már áprilisban két éve, hogy visszaadtuk a lakást. Semmi cirkusz nélkül, beláttuk, hogy nem megy, szépen kifestve átadtuk a kulcsokat. Ma közel két és fél év múlva egy kedves úriember felkeresett minket személyesen, hogy tartozunk még az OTP-nek 17,5 millióval. De ami a legfurább volt, hogy közölte, miután tudattuk vele, hogy nem tudunk ennyit fizetni, hogy akkor állapodjunk meg. Felajánlotta - szóban - hogy egy részletfizetési lehetőséget ad, 84 hóra havi 26 ezer körül, és akkor végeztünk. Vagyis "csak" 1,7 millióval tartozunk. Természetesen a kérdésem erre a fura megállapodásra vonatkozik, hogy ha ezt írásba is adja az OTP ez törvényes? Illetve milyen alapon engednék el az ő szerintük jogszerűen követelt tartozás 90%-át? Valamint azt is szeretném tudni ennyi év után, hogy egyáltalán jogos a részükről bármilyen követelés is?

Tisztelettel:
Renáta

Tisztelt Renáta!

Így elsőre elolvasva a kérdését: fogalmam sincs: Tisztázni kellene a lízingcéggel, hogy mi is történt két éve, milyen okiratok születtek, milyen tartalommal bírtak, stb. Utána kiderülhet, hogy bármilyen igénnyel felléphet-e a lízingcég, vagy az ő követelését megvásárolva bárki más...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • piroska 47171 számú kérdése
 • 2015-08-11

Tisztelt ūgyved ùr!
Szeretnem eladni jelzaliggal terhelt hazamat amiben tobb tulajdonos is szerepel.Koztuk egy 8èves gyermek akinek 1/6rèsze van.a testverem akinek 1/6resze en mint adostars 2/6 rèsszel es az adòs 2/6 resszel.a haz 6 milliiert jelne el de 4,7millio hitel van rajta.a testverem szeretne ha teljes mertekben megkapna a ra eso reszt.ami egy millio.viszont ugy egyeztunk meg h azert adjuk el h a haz teher mentesitsuk.hogyan tovabb?ha ot kifizetem a maradek 1,3bol akkor a gyermeket nem tudom.es en ugy tudom hogy mivel kiskoru az o nevere nyitott szamlara kell elhelyezni elosszor (a bank utan) az orokolt resz osszeget.varom mielobbi tanacsat.

Tisztelt piroska!

A gyámhatósági eljárást jól látja, ha a kiskorú nem kapná meg a teljes ellenértéket, akkor nem kapna hozzájárulást sem. Az is jogos, hogy az a testvére szeretné a teljes egyenértéket megkapni, aki nem adós, így az anyagi veszteséget Önöknek, mint adósoknak kell elviselni.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Marika 47159 számú kérdése
 • 2015-08-05

Tisztelt Ügyvéd úr!
Jogi tanácsot szeretnék kérni, mert megbolydulok.
Elváltam a férjemtől. A közös vagyonból úgy váltottam ki, hogy apai örökségemet adtam neki oda, amire előzőleg szabad felhasználású jelzáloghitelt vettem fel. Ebből összkomfortosítva a komfortnélküli házat. A tartozás a házon 2.800.000.-ft. Az ex férjem fizeti megállapodás alapján a hitel törlesztőit, de ez neki saját pénzébe nem kerül, mert a ház két lakrészből áll és bérlő van. a bérlő bérleti dijából fizeti a hitelt.
A gondom a következő.

Mivel annak idején én vettem fel a hitelt, az adós én vagyok.
Váláskor lekerült ez a ház a nevemről, tulajdonjogilag az ex férjemé lett, a házhoz már semmi közöm, de az adós én maradtam.

A banki ügyletbe a szrződés módositásakor mint kézfizető kezest vonta be őt a bank.

Szeretném ha az adós státusz lekerülne a nevemről. Kértem a bankot vegyék le rólam, hiszen már a házhoz semmi közöm.

Nem veszik le! Hiába fújom, hogy nem az enyém már az ingatlan.
Az exem magától nem mozdul, mert neki igy kényelmes.

Más bank belső jogászai azt mondták, hogy a banknak automatikusan át kellett volna irnia az adós státuszt a exférjem nevére, amikor a nevére került a tulajdon. Azt mondták, annak a banknak a részéről ez joggal való visszaélés volt.

Én tehetetlen vagyok, meg van kötve a kezem.
Ekkora adósággal hiába dolgozom, semmilyen bank nem áll velem szóba, ha személyi kölcsönt, vagy bármilyen hitelt szeretnék felvenni.
A munkabérem után még az "A hitelkeretet" sem kapom meg evégett.
Ha bajban vagyok, semmilyen hitelt nem tudnék felvenni.
Kérem segítsen!!!!
Mi a megoldás?????

Tisztelt Marika!

A helyzet meglehetősen bonyolult, így abban segíteni ezen a fórumon nem tudok, csak az iratok és a tényállás részletes ismeretében tudnék nyilatkozni, ill. megoldást javasolni.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Adrienn 47158 számú kérdése
 • 2015-08-05

Az volna a kérdésem. A férjem 2010 szeptember11- én meghalt. Felvettünk a Cetelem banktól hitelt amit később nem tudtunk fizetni könnyítest nem adtak. Közben lett egy Tigaz tartozas is ami a ferjem neven van. Nem írták at a szamlat mivel meghalt az adós es addig nem adnak részletfizetést amig nem a nevemre jön a csekk. Átadtak behajtásra az EON faktorinnak akik most a fiaimon akarjak behajtani. Amíg en az adós elek behajthassak e a tartozást az örökösökön. Vonatkozik e rajuk az elévülés. Köszönöm valaszat . Tisztelettel Adrienn

Tisztelt Adrienn!

A férje tartozásaiért az örökösök felelnek a hagyaték mértékéig, az örökségi viszonyok pedig a hagyatéki eljárásban kerülnek meghatározásra.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Mária 47072 számú kérdése
 • 2015-07-01

Tisztelt ügyvéd úr/nö/ néhai férjem 2008 vetfel hitelt a raiffasen banknál. 2014-be megbizott egy ingatlanhasznosito kft,hogy hitelel terhelt lakását adja el.2014 áprilisába jött rá vevö aki beis költözött az ingatlanba engedményezéssel a banki tartozást megvette 2014 06 18-án.Férjem2014 05 19-én elhunyt volt gl78 életbiztositása amit az ingatlanhasznosito vezetöje 2015 02 05-én felvett és azota is nála van. Most ugy áll a helyzetem,hogy övék a lakás abiztositási összeg ami több milio ft és még én tartozok 3,5 milioval. Sürgös válaszát várom. Mit tehetek?Hova forduljak?Köszönettel Mária

Tisztelt Márta!

Az okiratok ismeretében lehet meghatározni az Ön lehetőségeit, ennyi információ kevés hozzá.Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Marika 47062 számú kérdése
 • 2015-06-26

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
Telefon: +36 1 352 7290

E-mail: info@innosec.hu
Tisztelt Ugyved Ur!
Hitelre vet a lanyom egy kis lakast. Van arra lehetoseg, hogy a banknak felajanljuk az ingatlant visszavasarlasra es a lakashitelt visszafizessuk ilyen modon?
Elore is koszonom valaszat,

Marika

Tisztelt Marika!

A bank várhatóan nem lenne ebben partner, sokkal inkább elképzelhető, hogy keresnek egy vevőt az ingatlanra és az általa fizetett vételárból fizetik vissza a tartozásukat.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: