Hozzászólások

 • István 48418 számú kérdése
 • 2018-09-08

Tisztelt Ügyvéd Úr !
Szeretnék érdeklődni,hogy szabad-e belevágni bedőlt banki hiteles lakás megvásárlásába. A közvetitő cég /Vitapex Ingatlanforgalmazó Kft. / szerint olyan lakásokból lehet válogatni,ahol a bank és a tulaj megegyezéséről közjegyzői okirat is készült.A cég 2 millió forintot kér előre.
Köszönöm válaszát.
István

Kedves István!

Egy hosszabb cikket írtam ezzel a kérdéssel kapcsolatban, amely a válaszokat is megadja Önnek:
És íme a cikk:

Az IBH Depo és társai
A kétezres évek közepének sajátos magyar – bár talán nem is csak magyar – banki hitelezési eleme a deviza (CHF, EUR, JPN) alapú lakásvásárlási és/vagy szabad felhasználású hitelezés megjelenése, annak elsöprő népszerűsége, elterjedése, majd „bedőlése”. A „bedőlés” hitelszerződések tízezreinek (százezreinek?) banki felmondását jelentette, ami pénzintézeti részről a zálogjogok és a vételi jogok érvényesítését, a családok részéről az ingatlanok elvesztését – és sok esetben életek összeomlását - vonta maga után. A felmondások nyomán meginduló végrehajtási eljárások és úgy általában a magyar végrehajtási rendszer anomáliai magukban hordozták a szerencselovagok megjelenését, sorra alakultak azok a cégek, amelyek a végrehajtás alá került ingatlanokkal próbáltak üzletet csinálni. A terv minden esetben közös, vonzó üzleti lehetőséget mutatni az érdeklődőknek, velük szerződéses kapcsolatra lépni, és „eladni”, hogy a vonzónak látszó ingatlan nemcsak vonzó, de annak megszerzése reális cél, és ehhez a célhoz a szerencselovag vezet el.
Miként akarták ezt elérni? Kurrens helyen bérelt iroda, csili-vili berendezés, simulékony managerlányok és managerfiúk, lehengerlő előadásmód a vonzó üzletről, szolid presszió az azonnali szerződéskötésre. Jelen sorok írójának több alkalommal volt szerencséje ilyen managerekkel találkozni és beszélni, összbenyomásként legyen elég annyi, hogy három percben én is tudnék az atomerőművek működéséről hangzatos – szigorúan előre betanult – kijelentéseket tenni, néhány laikus hallgatót el is tudnék varázsolni, de egy közepes felkészültségű, fizika fakultációra járó középiskolás az első kérdésével romba döntené a szépen felépített próbálkozásomat. Bár annyiban mégis fals a fenti példa, hogy ezek a managerek egy felkészült ügyvéd ellenében is folytatták meggyőzési tevékenységüket, hangoztatva, hogy az ügyvéd kérdései, javaslatai mind-mind a nem kellő hozzáértésből és kisszámú tapasztalatból fakadnak, ellenben az ő praxisukban a negatív események előfordulásának kockázata nulla, és nem is értik azt a felesleges akadékoskodást, amellyel a szőrszálhasogató ügyvéd megkísérli megakadályozni azt, hogy az ügyfél megkösse élete üzletét, és hozzájusson a vágyott ingatlanhoz.
„Kedvező áron akar lakásoz jutni?” Kérdezték a reklámszövegekben, és próbálták elhitetni az erre fogékony ügyféllel – nevezzük ügyfélnek azt a naiv ingatlanvásárlót, aki ezekkel a szerencselovagokkal szerződéses kapcsolatba lépett - hogy tízmilliós ellenérték fejében hozzá lehet jutni harmincmilliós ingatlanhoz. Mit kell tenni mindezért? Először is megbízási szerződést kell kötni, ill. megbízási díjat kell fizetni a cégnek, amely aztán majd elintézi, hogy a kiválasztott lakás egy ködös követelés- vagy kevésbé ködös lakásvásárlás keretében a megbízó tulajdonába kerüljön. A megbízási díj megfizetése és a rendkívül szigorú titoktartási rendelkezések aláírása után lehetett válogatni az ingatlanok között, amelyben – nem mellesleg – sok esetben még benne lakott az eredeti tulajdonos, aki még nyögte a kölcsöntörlesztés terhét vagy próbált megoldást találni a felmondott kölcsönszerződésből való kilábalásra, de semmit nem tudott a háta mögött létrejövő szerződéses kapcsolatokról. A felkínált ingatlanok kapcsán csak az a lényeges szempont, hogy vonzó legyen, alkalmas legyen az ügyfél érdeklődésének felkeltésére, meggyőzésére, és a szerződés aláírására. Fontos megjegyezni, hogy cégünk a megbízási díj átvételét követően már jól érezte magát - úgy is érthetjük, hogy esetében a „lé határozza meg a tudatot” - és ez részéről abban is megnyilvánult, hogy a korábbi lelkesedése jelentősen alábbhagyott, simulékony modorával inkább kivetette hálóját a következő potenciális megbízóra.
A megbízási szerződés aláírásáig a „nagyon jó ingatlan lesz”, „nagyon jó áron vehet ingatlant”, „sietni kell, mert hatalmas az érdeklődés” és a „két hónapon belül be tud költözni” kifejezések hemzsegtek a kommunikációban. A szerződés aláírását követően, de főként a megbízási díj átvételét követően megsokasodtak a fel nem vett telefonhívások, az elmaradó visszahívások, az időhúzó megjegyzések, és előkerültek a korábban kizártnak tekintett problémák, úgy is, mint a „gond van a bennlakóval, mégsem akar kiköltözni”, „technikai akadály merült fel, egy kicsit várni kell”, „a hitelező banknál valaki akadályozza a munkánkat” stb.
Miért nem teljesültek ezek a szerződések? Részben azért, mert nem volt ilyen szándék a cégek részéről, másrészt a szándék megléte esetében a szakmaiatlanság – nevezzük alkalmatlanságnak – kizárta azt, hogy a szerződések teljesüljenek. Nem volt reális és elérhető cél az ügyfél tulajdonszerzése és rövid határidővel a birtokba lépése.
A teljesítés reményében az ügyfél jellemzően előbb bizakodott, majd a teljesítés elmaradását tapasztalva egyre inkább türelmetlenkedett, majd habitustól függően ügyvédi segítséget kért vagy saját erőből próbálta megoldani a helyzetet és legalább a már kifizetett megbízási díjat, vagy vételárrészletet visszaszerezni. Amíg a szerencselovagunknak érdeke fűződött a békés megoldásokhoz, addig néhányszor sikerrel járhatott az ügyfél vagy az ügyvéd, de ha elfogyott a pénz, vagy kisebb ütemben jöttek be az újabb pénzek a további ügyfelektől, akkor bizony már erre sem volt esély. Tipikus, hogy ekkor már elérhetetlen a manager és a cég irodája, a behatóbb vizsgálat pedig kimutatja, hogy a cégnek vagyona nincs, ellene polgári peres eljárást kezdeményezni nem sok értelme van, talán a büntetőfeljelentés vezethet eredményre, de az is csak az esetleges bűncselekmény felderítését és a bűnösök megbüntetését célozhatja, abból pénzt visszaszerezni nem lehet. Büntetőjoghoz kevéssé értő ügyvédként az a feltételezésem, hogy a cégek ilyetén működése kimeríthet jó néhány büntetőjogi tényállást, csalás, sikkasztás, piramisjáték és tiltott pénzintézeti tevékenység kifejezések röpködhetnek a hozzáértő büntetőjogászok között.
Ki a felelős?
Elsődlegesen nyilván - nyilván! – a szerencselovag és a teljes munkatársi köre, aki kétes szándékkal, kétes üzelmekbe bocsátkozik, és ennek keretében százszámra ejt tévedésbe embereket és okoz nekik kárt. Felelősek mindazok a közvetítők, ingatlanközvetítők, akik az ügyletnél „felhajtóként” vállalnak szerepet, népszerűsítik a „terméket”, növelve a pórul jártak lehetséges körét. Felelős azonban az ügyfél is, aki hagyja magát átverni, megvezetni és becsapni.
Az utóbbiakhoz szólnék még néhány szót! Ha felmerül egy olyan üzleti lehetőség, amellyel kapcsolatban százezres, milliós nagyságrendű szerződés aláírását akarják – némi presszió segítségével – elérni, akkor mondja ki hangosan az alábbi mondatokat és járjon el ezek szerint:
Első példamondat: „Nincs ingyen vacsora! Nem lehet tizenmilliós ellenérték fejében harmincmilliós ingatlanhoz jutni.” (Tegye fel magának azt a kérdést, hogy ha ennyire vonzó az üzleti lehetőség, akkor miért nem aknázza ki azt maga a szerencselovag? Az lenne az ars poeticája, hogy nekünk segítsen tízmilliós nagyságrendben pénzt keresni? Ugye, nem?)
Második példamondat: „Ez a lehetőség olyan szép, hogy nem is igaz. Azaz nem is igaz!”
Harmadik példamondat: „Ügyvéd nélkül a szemetet sem viszem le, nehogy a kuka mellett egyedül kísértésbe essek és aláírjam a szerződést.” (Nem haszontalan tehát előzetesen gondoskodni a megfelelő jogi képviseletről, és ügyvédünk tanácsait megfogadni a szerződés esetleges aláírása és a kockázatvállalás előtt. Jómagam nem szeretek a rossz hír hozója lenni – bár ez a szakmánk, hivatásunk gyakori velejárója – ezért végtelen szomorúsággal tölt el, amikor a fentiekhez hasonló ügyekben utólag keresnek meg ügyfelek, akik számára nem tudok biztató véleményt adni.)
Miért lett a cikk címe az „IBH Depo és társai”? Talán ez a cég a legismertebb a fentebb leírt tevékenységet folytató szerencselovagok közül, amely azonban szerencsére már nem működik, nincs meg a csilivili belvárosi ingatlan, nincsenek vonzónak látszó ingatlanok, nincsenek lehengerlő stílusú managerek, nincs semmi… Azaz valami mégis van, a cég egyik vezetője előzetes letartóztatásban, a másik pedig a temetőben… és még valami maradt: károsultak tömkelege, akik most nem tudják elfogadni azt a választ, hogy esélyük sincs a pénzüket visszakapni, hiszékenységükért keményen megfizettek.
Sajnos azonban vannak még olyan cégek, amelyek jelenleg is aktívak, a fenti elven működnek, és egyetlen céljuk az Ön pénzének a megszerzése egy vonzónak tűnő ingatlanügylet ígéretével. Amennyiben azonban a fenti három alapelvet magukévá teszik, úgy önöket nem fenyegeti az, hogy a jelenleg is működő cégeknél eltűnnek a megbízási díjként és/vagy vételárrészletként kifizetett összegek anélkül, hogy a nagyon vonzó ingatlan – vagy akármilyen ingatlan - a tulajdonukba került volna.
Budapest, 2017. augusztus 5.
dr.Nagy Zoltán ügyvéd –Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Annamária 48396 számú kérdése
 • 2018-08-25

Jó napot kívánok tisztelt Ügyvéd nő/úr!

Az előző kérdésemhez amelyre a választ köszönöm elfelejtettem konkrét információt adni. Tehát adott egy árverezés alatt álló ingatlan, amit meg kívánok venni. Pár rövid kérdésem lenne. A végrehajtási lapon számos más az ingatlannal kapcsolatos adat mellett az alábbi adatok szerepelnek:

tulajdoni hányad: 1/1,
jellege: lakóingatlan.
Az ingatlan tehermentesen kerül árverésre.
Az ingatlan becsértéke beköltözhetően: 9 500 000 Ft,

Ugye ez a "tehermentesen kerül árverésre" azt jelenti, hogy senkinek nincsen rajta se haszonélvezeti joga, se egyéb más joga, tehát teljesen mindenféle mások jogaitól mentesen kerül árverésre ez az ingatlan?

A "beköltözhetően" megjelölésű ingatlan mit jelent pontosan?
Mert alatta meg az van odaírva, hogy "Az ingatlant külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban lehet megtekinteni." Most akkor beköltözhető vagy lakott az ingatlan, mert ugye nem mindegy?!

És hogyan tudom megnézni személyesen az ingatlant, ha a benne lakó mondjuk nem enged be engem körülnézni? Ez nem ellentmondásosan szerepel a végrehajtási lapon? Ha beköltözhető, akkor hogyhogy laknak benne?

Köszönöm ha válaszolnak nekem!


Kedves Annamária!
Igen, azt jelenti. A megtekintés viszont annak függvénye, hogy azt a bennlakó engedi-e vagy sem. Ha nem, akkor maga kiürítés sem lesz gyors, hiszen szemmel láthatóan nem együttműködő a végrehajtóval a bennlakó.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Annamária 48385 számú kérdése
 • 2018-08-17

Tiszteletem!

Az alábbi kérdésben szeretnék tisztán látni: - én árverés útján szeretnék ingatlant venni az mbvk oldalán találtam is párat amelyek több szempontból megfelelnének nekem.Nagyon sok mindent elolvastam ennek menetéről ami információkat találtam az mbvk oldalán és más internetes fórumokon is.Természetesen 1/1-es tulajdonjogot szeretnék és semmiféle teher ne legyen az ingatlanon,még csak haszonélvezet se és beköltözhető legyen. Eddig értem, a pénzösszeg is rendelkezésemre áll, tehát az ingatlan kifizetése sem okozna gondot.

Ami viszont eléggé zavar, az az, hogy már több helyen is olvastam, de egymással ellentétes infókat, miszerint valahol azt írták, hogy a végrehajtó kötelessége az árverési vevőnek a megvásárolt ingatlant ÜRES!!! állapotban átadni. Valahol azt olvastam, hogy a törvény lehetővé teszi,hogy az adós még legalább 30 napig az ingatlanban lakhasson és csak utána köteles kiköltözni, ha nem akar, akkor a végrehajtó akár a rendőrség segítségét is kérheti hogy erő alkalmazásával költöztessék ki a bentlakókat.Valahol azt olvastam, hogy semmi ilyesmi nem lehetséges hanem külön lakáskiürítési pert kell indítani a lakásban lakók ellen ami akár 1-2 évet is jelenthet,értelemszerűen 1-2 évig nem lehet az új lakónak beköltöznie. Úgyhogy most fogalmam sincsen mi az igazság? Az a lényeg, ha nekem megvan a pénzösszegem és mindent legálisan szeretnék intézni,akkor a jogaim ne csorbuljanak és igenis az a célom,hogy minél előbb birtokba vehessem az ingatlant ha már megvettem. Most akkor hogyan lehet birtokba vennem egy árverésen sikeresen megvett ingatlant??

Köszönöm ha válaszolnak nekem!

Kedves Annamária!
A végrehajtási hirdetmény alapján lehet választ adni, mivel a kérdéséből nem derül ki, hogy milyen formában kerül árverezésre az adott ingatlan.

Egy idézet a végrehajtási tv.-ből:
" 140. § (1)11. A végrehajtó az ingatlan értékesítése előtt a 6 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt is figyelembe véve vagy - bármelyik fél erre irányuló kérelmére - igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján megállapítja az ingatlan becsértékét mind a beköltözhető, mind pedig a lakott állapotban történő értékesítés esetére."

A jogszabályban megvan a lehetőség a lakottan történő értékesítésre, de ennek ellenkezőjére is.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Csilla 48374 számú kérdése
 • 2018-08-01

Tisztelt Cím!
Azt szeretném megtudni, hogy van a testvéreimmel egy közös házunk.Viszont a minap az egyik testvérem kapott egy levelet egy követeléskezelő cégtől hogy tartozása van.Lekértük a tulajdonlapot, de nem szerepel ez az összeg az ő tulajdonrészén.Szeretném tudni, hogy jelzálogként ezt rátudják terhelni a házunkra? Vagy akitől átvette a tartozást a követeléskezelő cég már lehet bejegyezte az ingatlanra, csak még nem látszódik rajta??
Köszönöm mielőbbi válaszát!

Kedves Csilla!
Ezek szerint a végrehajtási jogot még nem jegyezték be az ingatlanra, ill. annak a testvére tulajdonában lévő hányadára, de ez megtörténhet, mihelyst egy végrehajtható okirat fog a hitelező rendelkezésére állni, ami egy jogerős fizetési meghagyást vagy ítéletet jelent.
A tartozás önmagában tehát még jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba - a tulajdoni lapra - arra csak a már említett végrehajtható okirat alapján van/lesz lehetőség.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Ferenc 48373 számú kérdése
 • 2018-08-01

Tisztelt Ügyvéd Úr/Nő! Számomra bonyolult szituációban vagyok ezért kérek segítséget. Örököltem édesapám halála után egy ingatlan 1/4 rész hányadát féltestvérem tulajdona pedig 3/4 rész. A testvérem jelzálog hitelt vett fel rá nagyon régen melyben még édesapám volt kezes. A hitelt nem fizette, és más tartozásokat is a házra halmozott, ami most emiatt folyamatos ingatlan árverés alatt van (magyar bírósági végrehajtói kar honlapján). Édesanyám özvegyi joga már a végrehajtások kezdete után került az ingatlanra, ezért attól félek, hogy ha elárvereződik a ház akkor édesanyámat kilakoltatják, és el kell hagyja a házat amit együtt építettek és ahol több mint 25 éve él. Távoli ismerősök kifizetnék helyettem és bátyjám helyett az ingatlant terhelő tartozást, ha cserébe eladjuk nekik jelképes összegért, továbbá ígéretet tettek, hogy édesanyámnak holtig tartó haszonélvezeti jogot biztosítanának az ingatlanra. Mi lenne a legjobb döntés, mit tudok tenni annak érdekében, hogy anyukám a házban maradhasson, lehetőleg élete végéig.

Kedves Ferenc! A félelme sajnos jogos, valóban bekövetkezhet, amitől tart. Azért nem tudok pontosat mondani, mert ehhez a hitelfelvétel körülményeit, és a hitelszerződés módosítását is ismerni kellene. DE: Öröm az ürömben,hogy a megoldási javaslata is rendben van, azaz megvalósítható, csak a tulajdonosok és a vevő(k) együttes szerződéskötésére van szükség a tulajdonjog átruházása és a haszonélvezeti jog alapítása kapcsán.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Andrea 48354 számú kérdése
 • 2018-07-14

Tegnapi levelemhez szetetnem meg hozza tenni hogy szoban megallapotunk hogy leteszik a foglalot es elöszetzödest köttunk de az ügyvédnel szembesültem hogy ez nem igy fog törtenni. Mert a banknak adasveteli kell a hitelhez nagyon tanacstalan vagyok .

Kedves Andrea!
Ez nem befolyásolja az iménti válaszomat, hiszen a szerződést aláírta.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Andrea 48353 számú kérdése
 • 2018-07-13

Tisztelt Úgyvéd Úr..Tanácsot szeretnek kérni önntöl .2018 .07.12 en megvásaroltak ügyvéd elött az ingatlanomat . de pénzt nem kaptam csak abban az esetben kapom meg a 10%is ha az akki a vásarlo a banktol pozitiv hitel biralatott kap . De visszont a 10pont magaba foglalja hogy ha pozitiv az elbiralas akkor mar nem lephetek vissza csak ha a bank irasban engedejt ad ra de en most szeretnek mert ez igy a 22 es csapdaja. De aláritatak velem a szerzödest mert a banknak kell .de ezaltal en mar a mai napig harom ingatlan megvásarlastol estem ell . Es amikor az eladok megtudtak hogy csak agusztus végen vagyok fizetökepes mindenki vissza lepet .Azt szeretnem megkerdezni hogy en igy vissza lephetek valami hatranyom keletkezik e ezaltal . Köszönöm mielöbbi valaszat Maradok tiszteletel .Andy.

Kedves Andrea!

Aláírta a szerződést, és utólag teszi fel a kérdését! Látnom kellene a szerződést, és az alapján tudnám megmondani, hogy van-e valamilyen lehetősége ebből "kilépni", de feltételezésem szerint - de ez egyelőre csak feltételezés - nincs. Egyébként ez önmagában nem érvénytelen rendelkezés, és nem is 22-es csapdája, ha a bank megítéli a kölcsönt, úgy megkapja a 10 %-ot és a kölcsönt is, ha pedig nem ítéli meg a kölcsönt, akkor a 10 %-ot sem kapja meg, de a szerződésből szabadul.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Vilma 48298 számú kérdése
 • 2018-05-13

Tisztelt Ügyvédi Iroda!
2008-ban a férjemmel jelzáloghitelt vettünk fel egy új építésű lakásra. A hitel két részből állt, egy fészekrakó hitelből és egy piaci kamatozású hitelből. Mivel az ingatlant szeretnénk eladni, kikértük a tulajdoni lapot és észrevettük, hogy a hitel kisebb része, a piaci kamatozású nincs feltűntetve a tulajdoni lapon, csak a fészekrakó hitel lett bejegyezve.
Az ingatlanra van vevő, kérdésem, ha törlesztem a fészekrakó, nagyobb hitelrészt, akkor tehermentes tulajdoni lapot kapok. Meg kell utána fizetnem a be nem jegyzett hitelt is? Okozhat-e a vevőnek a bank valamilyen problémát? Válaszukat előre is köszönöm.

Kedves Vilma!
A kérdést, ill. a választ két részre kell osztani. Az eladás kapcsán Önnek egy feladata van, töröltetni az ingatlan tulajdoni lapjáról a terheket, ha ezt megteszi, akkor a vevővel szemben eleget tett a kötelezettségének, az ingatlan eladható.

A másik része a bank felé követendő magatartás: a felvett kölcsönnel tartoznak, és ha az nem évült el - erről nem szól a kérdése - akkor a visszafizetési kötelezettsége továbbra is fennáll. A bank a vevőnek nem okozhat problémát, de a másik hitel visszafizetését valószínűleg kérni fogják a bejegyzett teher törlésének a körében.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Norbert 48290 számú kérdése
 • 2018-05-01

Tiszteletem! A kérdésem: A nagyszüleimnek volt egy háza. Édesapám felvett egy ingatlanfedezetes hitelt erre a házra úgy hogy a két nagyszülő volt az adóstárs. Sajnos Apám időközben munkaügyi problémák miatt nem tudta fizetni a hitelt (devizahitel) . Időközben a nagyszüleim sajnos meghaltak. A ház 1/2 arányban Apámra és a testvérére szált. Tehát fele fele arányban. Mivel a testvérének nincs köze a hitelhez így gondolom a ház fele van terhelve. El tudja e árverezni a bank a házat így, hogy fele a testvéréé. Csak most szüntette meg a bank a szerződést. Sajnos mindig 3 hónapos szerződést kap Apám így nem tud hitelkönnyítést kérni. Ha Apám testvére nem adja el a részét a házból akkor igazából ha jól gondolom nem tudja senki megvenni, mert fél házat nem lehet, vagy ha lehet ki akarná. Igazából mit tud így a bank tenni?

Válaszát Előre is Köszönöm.! Üdv: Norbert

Tisztelt Norbert!
a tulajdoni lap III. része tartalmazza az ingatlant terhelő bejegyzéseket. Ha a jelzálogjog bejegyzés mellett nincs hivatkozás valamelyik tulajdonostárs tulajdoni hányadára, akkor a terhelés az egész ingatlanra vonatkozik.
Egyébként az ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára is lehet végrehajtást foganatosítani. A tulajdonostárs ez esetben dönthet úgy, hogy a saját részét is árverezzék el vagy licitálhat az árverésen, illetve megállapodhat a végrehajtást kérővel. hogy árverési vétel hatályával megveszi az ingatlant vagy az adott tulajdoni hányadot.Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Marcsi 48275 számú kérdése
 • 2018-04-15

Tisztelt Dr. Bese Julianna!

Segítségét kérném egy örökölt ingatlan ügyében.
1 éve többen megörököltünk egy ingatlant amely tehermentes volt,de amint az ingatlan az örökösök nevére bejegyzésre került, több végrehajtást jegyeztek be az egyik örökös nevére.A végrehajtások összege több,mint az örökrésze.Lenne készpénz+ hiteles vevőnk az ingatlanra,de nem tudjuk,hogy így eladható e valamilyen módon.Kértünk ügyvédi segítséget,de sajnos a válasza szerint nem eladható az ingatlan.Kérem segítsen hogyan tudnánk megoldani hiszen a többi örökös csak fizet minden költséget,de nem jut az örökségéhez.
Köszönet: Marcsi

Tisztelt Marcsi!

Az értékesítésnek nincsen akadálya, természetesen a vh. joggal terhelten lehetséges csak értékesíteni, ami természetesen azt jelenti, hogy a vevő ezzel a tartozással terhelten vásárolja meg az ingatlant. Értékesítés előtt lehet esetleg megkeresni a vh. jog jogosultjait valamiféle egyezség reményében.


Tisztelettel
Dr. Bese Julianna ügyvéd
2800 Tatabánya, Fő tér 3. fsz./1.
+36 34 788-523

iroda@drbesejulianna.hu

Közösségi oldal:


 • Anikó 48270 számú kérdése
 • 2018-04-04

T.Ügyvéd Úr Hölgy!
Kérdésem,jelenlegi 10 éve rendesen fizetett jelzálog hitelem (CIB Bank) átvihető egy családtagom tehermentes ingatlanára, esetleg az adóstársaméra ,ő is családtag ,ha a vevő is jelzáloghitelből és önerőből venné meg?
Köszönöm a Választ A.

Kedves Anikó!
Igen, elméletileg megvalósítható a terv, természetesen a bank és a hozzátartozó aktív közreműködésével és hozzájárulásával.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Kriszta 48240 számú kérdése
 • 2018-03-07

Tisztelt Címzett!

Hatalmas problémával fordolok Önökhöz.
2009-ben hitelt vettem fel az MKB banktól amit mai napig tisztességesen fizetek. Viszont a pénteki napon kaptam egy levelet a MKK hogy az egyik szomszédnak tartozása van, bedőlt a hitele, rajtam és még két szomszédon kéri számon ezt az összeget a bank. Mind a 3-an MKB banktól vettük fel a hitelünket, és a kedves szomszéd is akinek bedőlt a hitele. Ez egy osztatlan lakóterület, de én még ilyet nem hallottam hogy felelnék bárkinek is a felhalmazott tartozásokért. Nem írtam alá ilyen szerződést. Nagyon kétségbe vagyok esve, mert hatalmas összegről van szó.

Kedves Kriszta!
Látni kellene a tulajdoni lapot és a bank felszólító levelét, vagy ami érkezett tőlük. Alapvetően a kételyei jogosak, így én sem gondolom, hogy más tartozását kellene megfizetnie, de okiratok nélkül ezt sem tudom megállapítani teljes bizonyossággal.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Anikó 48235 számú kérdése
 • 2018-03-04

Tisztelt Ügyvédnő!
Tanácsot szeretnék kérni Öntől az ingatlanommal kapcsolatos jogi problémák miatt! 2015.06.07. a férjem meghalt. Otp fészekrakó kölcsön van a házon. A hagyatéki tárgyalás elhúzódása miatt ami 2 év volt, ez alatt az idő alatt nem tudtunk az Otp bankkal kapcsolatos ügyeket elintézni. A hagyatéki tárgyaláson a kiskorú gyermekem és én is visszautasítottuk a
hagyatéki örökséget ezért is húzódott az ügy. A hosszú hagyatéki tárgyalás miatt az Otp Bank eladta az Otp Faktoring Zrt-nek ez alatt az idő alatt. A Magyar Állam lett a háznak a 1/2 arányban lévő tulajdonosa a másik az én tulajdonom. Az Otp Bankkal is többször felvettük a kapcsolatot mindig elutasított azzal az indokkal, hogy még nincs meg a hagyatéki jogerővé vállás. Megpróbáltam felvenni a kapcsolatot a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel hogy a házban albérkőként lakhassunk. A tőlük kapott információval azt írták, hogy forduljak a Bankhoz hogy határozatban adják el a házat a Nemzeti Eszközkezelőnek. Felvettem az Otp Faktoring Zrt-vel is a kapcsolatot, erre az választ kaptam, hogy nem adhatja el mert az 1/2 tulajdoni arány a Magyar Állam tulajdonában van, ezért rajtam akarja az egész összeget behajtani, amit sajnos én nem is tudnék rendezni egy fizetésből egy kiskorú gyermekkel együtt. Szeretném a segítségét kérni, hogy ilyenkor mi a teendő! Amennyiben további információra lenne szüksége készséggel állok rendelkezésére.
Tisztelettel: Sz.Zsoltné

Tisztelt Anikó!

Azt a helyzet, hogy az állam, mint törvényes, szükségképpeni örökös nem csak a fele ingatlant szerezte meg, hanem a kölcsönben is az Ön néhai férje kötelezettségeit. Tehát, ha Ön fizet bármilyen összeget a kölcsön törlesztésére, annak a felével az Állam Ön felé tartozik. A Magyar Államot lenne célszerű Önnek megkeresnie, annak a szervnek az útján, amelynek a neve a hagyatékátadó végzésben és a tulajdoni lapon van, hogy adja át Önnek adásvétel címén az 1/2-ed részt, azzal, hogy Ön egyedül rendezi a kölcsönt az OTP felé, és akkor a NET Zrt. felé fel tudja ajánlani az ingatlant.

DE, ha nem tesz semmit, akkor a Magyar Állam 1/2-ed része mindig ott lesz, nem lesz elárverezve, maximum az állam havi bérleti díjat kér majd Öntől. Emellett, ha az Ön nevén lévő 1/2-edet árvereztetné a bank, akkor sem veszi meg senki, mert szerintem nem akar az állammal közös tulajdonban lenni.

Az egyetlen hátrány, ami érheti Önt, hogy a folyamatosan növekvő tartozás a fizetése/nyugdíja terhére 33%-os mértékben le lesz vonva. Ezt kerülheti el a NET Zrt. részére való értékesítéssel, ha a bank ehhez hozzájárul.

Mérlegelje az előnyöket, melyek a Magyar Állam tulajdonostársi minőségéből fakadnak - gyakorlatilag nem veszi meg senki az ingatlant - és a hátrányokat, hogy a tartozás nő. De, akkor is csak a 33% havi jövedelem vonható le. És, a végrehajtás is el tud évülni, ha 5 évig nincs végrehajtási esemény, mert az adós vagyontalan, vagy az árverés sikertelen volt.

Amennyiben további kérdése van, jelezze. Jogi segítségnyújtást is kérhet anyagi helyzete alapján a lakhelye szerint illetékes járási hivatalban. Ennek keretében az ügyvédi költséget a jogvitája rendezésében az állam viseli, vagy előlegezi. Ha Ön "túl gazdag", akkor pedig nem jár Önnek a támogatás.Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

drkoczkajudit@gmail.com

Közösségi oldal:


 • kozek csaba 48222 számú kérdése
 • 2018-02-23

Tisztelt ügyvédnö -ügyvédur a kérdésem a következö lene van egy ingatlanom75 százalékban a maradé25 százalékát megvetem hivatalos árveésen kifizetem a teljes vételárat megkaptam az árverési jegyzökönyvet 2017 május 20 án most lekértem egy tulajdon lapot és megdöbenve tapasztalom hogy nincs bejegyezve a mai napig a kifizetett ingatlan csak az árverés kitüzése, hivtam a végrehajtot de de nem mondanak semit nem értem hogy mért nem külték 30 nap elteltével a dokumentumot tovább a földhivatal felé, ez azért kinos felém mert 2017 május20 án elindul a lakás vásárlási ileték is ami szintén log valahol a végrehajonál . mi a teenö ilyen esetben válaszukat elöre is köszönöm tisztelettel csaba.

Kedves Csaba!

Ezt a problémát a végrehajtó bevonásával kell megoldani, hiszen nyilvánvalóan ő tud nyilatkozni arról, hogy miért nem jutott el a jegyzőkönyv a földhivatalhoz, ill. mi volt az oka annak, hogy a földhivatal nem jegyezte be az Ön tulajdonjogát. Én továbbra is a végrehajtó írásos "noszogatását" javaslom, ill. érdemes lenne betekinteni a földhivatali iratokba is.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • József 48201 számú kérdése
 • 2018-02-05

Tisztelt Ügyvédnő!

Az lenne a kérdésem, hogy az árverési joggal terhelt földingatlan eladható e az árverési jog magánszemély tulajdonosának értesítése nélkül. vagy ebben az esetben is elegendő a hirdető táblára való kifüggesztés?

Köszönöm válaszát,

köszönettel,
József

Tisztelt József!

Én azt gondolom, hogy az ott nem "árverési jog", hanem valószínűleg végrehajtási jog, azaz végrehajtási joggal terhelt az ingatlan, tehát ez azt jelenti, hogy meg lehet próbálni eladni, csak a vevő majd megszerzi az ingatlannal együtt a tartozást is, amit gondolom, hogy nem akarna.
Azt tanácsolom, hogy a végrehajtóval beszéljen, hogy esetleg lenne vevő, mennyi lenne a fizetendő tartozás összege, stb.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal: