Hozzászólások

  • Petra 49911 számú kérdése
  • 2022-06-09

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kulcsrakész házat, kerttel vásároltunk szeptemberben, május 31-én lejárt a birtokbaadási határidő, a ház nem készült el, már csak az utolsó nem nagy összegű részlettel tartozunk, ami műszaki bejáráskor lenne esedékes. Sajnos a szerződést készítő ügyvédet nem tudjuk elérni.
Jelenleg az a helyzet állt elő, hogy nem történt meg a május 31-i átadás és a 100%-os készültségi fok. A műszaki dokumentáció szerinti 100 %-os készültség nem is fog bekövetkezni a szerződésben megállapodott 30 napos türelmi idő alatt.

Az eladóktól azt az ígéretet kaptuk, hogy ők a 100 %-os készültségi fok előtt is engednék a beköltözést, akár még a használatbavételi engedély előtt is. Ez részünkről sok kérdést vet fel.
- ez már birtokbaadásnak számítana, ha korábban költözünk?
- a kötbért a 100 %-os készültséget megelőző költözéssel elbukjuk?
- ki kell fizetünk a teljes vételárat az idő előtti költözéssel?
- költözéssel saját áramunk / vizünk lesz, de ha még nem 100 %-ban készültek el a dolgok, akkor a befejezéshez használt áramot / vizet nekünk kell szolgáltatni?
- idő előtti költözéssel nekünk kell biztosítani az ingatlant, vagy mivel még nem 100 %-os a készültségi fok az építtetőnek?

Június végére várható a belső munkálatok befejezése. Ami még hátra marad: járda, garázsfeljáró, kerítés, medence, földfeltöltés, tereprendezés. Tehát lényegébe be tudnánk költözni, csak nem akarjuk, hogy ezzel a kötbért is elbukjuk, hiszen addig nem fogjuk kifizetni az utolsó vételár részt, amíg el nem érjük a 100%-os készültségi szintet, viszont elvileg addig nem is lehetünk tulajdonosok, ezáltal nem tudunk szolgáltatásokat igénybe venni a saját nevünkben.

Mi szívesen költöznénk, amint lehet, mivel eladtuk a jelenlegi lakásunkat bízva abban, hogy legkésőbb minden befejeződik június végére.

Szerződésünkben ez található:
Felek megállapodnak, hogy a Lakás 100%-os készültségi fokának elérésére legkésőbb 2022.05.31.napjáig kerül sor. Eladó a fenti határidő 30 napot meghaladó késedelme esetén köteles lesz a Vevőknek napi 10.000-, Ft, azaz tízezer forint késedelmi kötbért megfizetni, 60 (hatvan) napot meghaladó késedelem esetén a Vevőket megilleti a szerződéstől való elállás joga. A 100%-os készültségi foknál felek közösen leolvassák a lakás közüzemi mérőóráinak számát, valamint állását és azt jegyzőkönyvben rögzítik a későbbi elszámolás érdekében, mivel ettől időponttól a közüzemi díjakat és az Ingatlan egyéb költségeit a Vevők viselik. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevők pótanyag rendelésből eredő szállítási késedelmének vagy egyéb Vevőknek felróható késedelem idejével megnő az Eladó által vállalt, fentebb rögzített határidő..

Felek megállapodnak abban, hogy ha az Eladó az 7./ szerinti határidővel 30 (harminc) napot meghaladóan késedelembe esik, napi 10.000-,Ft kötbért köteles a Vevőknek megfizetni.

Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó a birtokba adással késedelembe esik, a késedelmes időszakra napi 10.000,- Ft, azaz tízezer forint késedelmi kötbért köteles fizetni.

Az Ingatlant az Eladó által vállalt és a műszaki leírásban rögzített 100%-os készültségről a felek által közösen felvett jegyzőkönyvvel adja Eladó a Vevők birtokába azzal a feltétellel, hogy a Vevők teljes vételárat, valamint a pótmunkák költségét az Eladónak maradéktalanul megfizették.

Köszönöm szépen a válaszát!
Petra

Kedves Petra!
1. Ha átengedik az ingatlan birtokát, akkor az birtokbaadás.
2. Nem.
3. A szerződés rendelkezései szerint kell fizetni, ha az eladónak kell előbb teljesíteni,akkor nem kell előbb fizetniük.
4. Elvileg az eladónak kellene viselni, de ebben külön megállapodás kell.
5. Az önök érdeke lesz, szóval igen.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: