Közös tulajdonú ingatlan használat-megosztásáról szóló megállapodás (minta)

KÖZÖS TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLAN

HASZNÁLATÁNAK MEGOSZTÁSRÓL SZÓLÓ

MEGÁLLAPODÁS

 

Szerződő felek:

__________________

(született: __________________.; anyja neve: __________________; lakcím: __________________);

__________________sz. __________________

(született: __________________.; anyja neve: __________________; lakcím: __________________)

__________________sz. ua.

(született: __________________.; anyja neve: __________________; lakcím: __________________), mint Tulajdonostársak.

 

1.       Alulírottak valamennyien tulajdonosai a __________________Földhivatalában, __________________, __________________hrsz. alatt nyilvántartott, kivett lakóház megjelölésű, __________________m2 alapterületű, természetben __________________ szám alatt található ingatlannak az alábbi tulajdoni hányadok szerint:

__________________                       1/4

__________________                       1/4

__________________                       2/4

2.       A felek rögzítik, hogy az ingatlanon egy darab, kettő lakásból álló földszintes lakrész található az alábbiak szerint:

-          Az 1. számú lakás az alábbi helyiségekből - _______________________ - álló lakrész összesen _________ m2 alapterülettel. Hozzátartozik továbbá az alatta lévő ____ m2 alapterületű pinceszint és a felette lévő ____ m2 alapterületű padlástér használata.

-          A 2. számú lakás az alábbi helyiségekből - _______________________ - álló lakrész összesen _________ m2 alapterülettel. Hozzátartozik továbbá az alatta lévő ____ m2 alapterületű pinceszint és a felette lévő ____ m2 alapterületű padlástér használata.

A lakások külön-külön önálló bejárattal rendelkező, fizikailag teljesen különálló egységek.

3.   A lakások az alábbiak szerint képezik a tulajdonostársak tulajdonát:

1. számú lakás:             __________________és __________________osztatlan közös tulajdonában és használatában áll;

      2. számú lakás:             __________________tulajdonában és használatában áll;

 

4.   Az egyes lakásokhoz a telekből jelenleg az alábbi kizárólagos használatú területek tartoznak.

-     1. sz. lakáshoz: A __________________utcáról a telekkel szemben állva, a lakóház előtti – a telek szélétől a ház faláig húzódó – bal oldali telekrész, valamint a kerítéssel elválasztott udvar bal oldali része az 1. sz. lakás mindenkori tulajdonosát megillető kizárólagos használatú terület.

-     2. sz. lakáshoz: A __________________utcáról a telekkel szemben állva, a lakóház előtti – a telek szélétől a ház faláig húzódó – jobb oldali telekrész, valamint a kerítéssel elválasztott udvar jobb oldali része az 2. sz. lakás mindenkori tulajdonosát megillető kizárólagos használatú terület.

5.       A használatban megosztott ingatlanrészek egymástól kerítéssel le vannak határolva, a használat kapcsán a tulajdonostársak között vita nincs.

6.       A kizárólagos használati jogok kiegészülnek a 2. sz. lakás mindenkori tulajdonosának azon jogával, hogy korlátozottan (kerékpárok kivitele, szeméttároló kiürítése stb.) az építmény megkerülésével – eseti jelleggel és korlátozottan átjárhat az 1. lakás mindenkori tulajdonosa által használt területen, de ennek során köteles tartózkodni a tulajdonostárs(ak) szükségtelen zavarásától, a használt területben okozott károkat köteles megtéríteni.

7.       Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a PTK. megfelelő rendelkezései irányadóak.

8.       A tulajdonostársak jelen okiratba foglaltan meghatalmazzák a __________________ ügyvédet (iroda: __________________) az okirat elkészítésével és ellenjegyzésével.

9.       A fenti – használatban megosztott felépítmény- és telekrészeket rajzos formában mutatja a jelen megállapodáshoz csatolt HELYSZÍNRAJZ (1. sz. Melléklet). Az 1. és 2. szám a lakásokat, a pöttyözött rész az 1. sz. lakáshoz tartozó telekrészeket, a vonalazott rész pedig a 2. sz. lakáshoz tartozó telekrészeket jelenti.

10.   Alulírott felek a fentieket elolvasták, értelmezték, az abban foglaltakat helybenhagyólag aláírásukkal látják el.

 

Melléklet:

-          Helyszínrajz

 

Budapest, __________________

 

 

tulajdonos

1. sz. lakás

 

 

 

tulajdonos

12. sz. lakás

tulajdonos

2. sz. lakás