Meghatalmazás ingatlan eladására (minta)

MEGHATALMAZÁS

 

Név, születési név
Név, születési név

személyi azonosító jel (személyi szám):

***

személyi azonosító jel (személyi szám):

***

Szül. hely és idő: ***

Szül. hely és idő: ***

anyja neve: ***

anyja neve: ***

lakcím: ***

sz.ig.sz:  ***

lakcím: ***

sz.ig.sz: ***

Meghatalmazó

Meghatalmazott

 

A meghatalmazás alapján a meghatalmazott jogosult a nevemben önállóan és teljes jogkörrel eljárni. Az általa e meghatalmazás keretében tett jognyilatkozatok és jogcselekmények engem köteleznek, azokért helytállok, illetve engem jogosítanak.

A meghatalmazás különösen kiterjed a tulajdonomat képező (hrsz., pontos cím) ingatlanok eladásával kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, ezen belül különösen:

-         Az adásvételi ügylet során a távollétemben a teljes jogkörű eljárásra, az adásvételi szerződés, az esetleges szerződésmódosítás, valamint a bejegyzési engedély (tulajdon-átruházási nyilatkozat) aláírására, az elállási jog adásvételi szerződés szerinti gyakorlására;

-         a vételár átvételére akár egy összegben, akár részletekben, az átvételről szóló nyilatkozat kiadására;

-         a szükséges nyilatkozatok (APEH, Illetékhivatal, egyéb) kitöltésére;

-         további meghatalmazások kiadására a nevemben, valamint

-         mindazon nyilatkozatok és cselekmények megtételére, amelyek az ingatlan eladását előmozdíthatják.

 

helyrajzi szám:              ____________

földrajzi hely/cím:                     ____________

tulajdonos:                               ____________

 

A jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes és hatályos, minden korlátozásnak magából a Meghatalmazásból kell kitűnnie. Jelen meghatalmazást a meghatalmazott aláírásával elfogadja.

 

________, _________________

 

 

 

 

_____________________________

meghatalmazó

_____________________________

meghatalmazott

 

 

Készítettem és ellenjegyzem: ___________________-én:

 

 

            ____________________________

                   ____________ ügyvéd