Kérelem illeték törlés-, mérséklés-, ill. részletfizetés tárgyában

APEH Közép-magyarországi

Regionális Igazgatósága

Eljárási Osztály 21.

Budapest

Hungária krt. 179-187.

1146

 

Tárgy: elsődlegesen törlés, másodlagosan mérséklés, illetve kamatmentes részletfizetés

iránti kérelem

                                                                      

Ügyszám:       _____________

                                                                                                          Ügyiratszám: _____________

                                                                                                          Ügyintéző:       _____________

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Alulírott, _______ (született: ____, 19__. _______.; anyja neve: __________; lakcím: ___________; adóazonosító jel: _____________), a 2009. _________-én kelt és 2009. ______-án kézhez vett, fenti ügyszámú és ügyiratszámú fizetési meghagyásukra hivatkozva kérem a Tisztelt Illetékhivatalt, hogy méltányossági és mérlegelési jogkörükben eljárva, a fenti számú illetékügyemben a terhemre kivetett

 

__________,- Ft, azaz _________________ forint összegű visszterhes vagyonátruházási illeték összegét elengedni szíveskedjenek.

 

Amennyiben a Tisztelt Illetékhivatal nem lát lehetőséget arra, hogy a terhemre kivetett vagyonszerzési illetéket törölje, úgy kérem, hogy a kivetett illetéket – a jelen kérelemmel érintett fizetési meghagyás keltétől, 2009. ___________. napjától kamatmentesen – amilyen összegre csak lehet

 

mérsékelni,

illetve a fennmaradó összegre, ha pedig a mérséklésre sincs lehetőség úgy a teljes összegre 24 hónapos, kamatmentes részletfizetést

 

biztosítani szíveskedjenek számomra.

 

Indokolás:

 

„Ide le kellene írni a vagyoni és jövedelmi viszonyok, havi bevételek és kiadások alakulását, amelyek igazolhatják, alapul szolgálhatnak arra, hogy a kérelmező nem képes az illeték megfizetésére, illetve annak jelenlegi egyösszegű megfizetésére. Érdemes minden reális kiadást (akár egészségi állapot miatti költségek – orvos, gyógyszerek) figyelembe venni, illetve minden bevételt egyéb vagyont is jelezni –a mellékelendő adatlap formanyomtatványban foglaltaknak megfelelően..”

 

A jövedelmi és vagyoni viszonyaim alátámasztása végett mellékelten becsatolom az illetékhivatal által rendszeresített adatlapot, valamint a jövedelmet is igazoló munkáltatói igazolást. Mellékelem továbbá a rezsi költségeimet alátámasztó feladóvevényeket (víz-gáz, fűtés, villany). „Ez a bekezdés természetesen szintén bővíthető/módosítható a tényleges jövedelmi-vagyoni helyzetre tekintettel.„

 

A fentiekből és a mellékelt igazolásokból is látható, hogy a havi jövedelmemből a megélhetésre körülbelül ___,- Ft azaz _______ forint marad, amelyből teljesen lehetetlen megtakarítást képeznem, így a jelenleg kivetett vagyonszerzési illeték teljes összegű megfizetése a jövedelmi viszonyaimmal arányban nem álló megterhelést jelentene számomra, illetve annak megfizetésére képtelen vagyok, hiszen jelenleg sajnos egyáltalán nincs megtakarításom.

 

Amennyiben a Tisztelt Illetékhivatal nem lát lehetőséget arra, hogy a __________,- Ft összegű, terhemre kivetett vagyonszerzési illetéket elengedje, illetve mérsékelje, úgy kérem, hogy mérséklés esetén a fennmaradó összegre, amennyiben a mérséklés sem lehetséges, úgy pedig a teljes összegre számomra 24 havi (két évi) időtartamra kamatmentes részletfizetést biztosítani szíveskedjenek.

 

Kérem a Tisztelt Illetékhivatalt, hogy mérlegelje a nehéz anyagi helyzetemet és adjon helyt elsődlegesen a törlés, másodlagosan a mérséklés, illetve kamatmentes részletfizetés iránti kérelmemnek.

 

Kérelmem pozitív elbírálásában bízva várom válaszukat.

 

Budapest, 2009. ________________.

 

                                                           Tisztelettel

 

                                                                                  ________________________________

                                                                                              _________________

Mellékletek:

1.      Adatlap a fizetési mérséklés és könnyítés iránti kérelem elbírálásához

2.      2.200,- Ft illeték befizetését igazoló feladóvevény

3.      Jövedelemigazolás

4.      Rezsi számlák