Adatlap kölcsön- és jelzálogszerződéshez

TISZTELT CÍMZETT!

 

Kérem az alábbi dokumentumban megjelölt adatok és válaszok megadását, ezek ismeretében lesz lehetőségünk a szerződés tervezetének elkészítésére (Amennyiben egyes kérdések az Ön ügyletével kapcsolatban nem merülnek fel, úgy azokat természetesen figyelmen kívül – és válasz nélkül – hagyhatja.).

 

SZERZŐDŐ FELEK ADATAI:

 

Hitelező(k)/Jelzálogjog jogosult(ak) adatai:

 

név

(teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

születési név

(teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

személyi azonosító jel:

 

születési hely és idő:

 

anyja neve:

 

adóazonosító jel:

 

állandó lakcím:

 

állampolgárság:

 

személyi igazolvány szám:

 

lakcímkártya száma

 

 

Adós(ok)/Jelzálogjog kötelezett(ek) adatai:

 

név

(teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

születési név

(teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

személyi azonosító jel:

 

születési hely és idő:

 

anyja neve:

 

adóazonosító jel:

 

állandó lakcím:

 

állampolgárság:

 

személyi igazolvány szám:

 

lakcímkártya száma

 

 

AMENNYIBEN A SZERZŐDŐ FÉL JOGI SZEMÉLY, ÚGY AZ ALÁBBI ADATOK MEGADÁSÁT KÉRJÜK:

 

cégnév / név:

 

cégjegyzékszám / regisztrációs szám

 

Adószám:

 

KSH-számjel:

 

Székhely:

 

Képviselő(k) neve és tisztsége, fentebb jelölt(ek) személyi adatai:

 

Képviselet módja: Önálló v. együttes

 

Bankszámlaszám:

 

 

A FELEK KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS LÉNYEGES PONTJAI:

 

A szerződéskötés tervezett időpontja:

 

A kölcsön összege:

 

A kölcsön pénzneme (HUF/EUR/USD):

 

A tartozás visszafizetésére nyitva álló határidő:

 

A tartozás visszafizetése egy összegben vagy részletekben történik?

 

A kölcsön összege után kamat fizetendő-e?

Ha igen, annak mértéke:

 

Ha a felek vételi jogot is alapítanak az ingatlanra:

-          határozott/határozatlan időtartamra:

-          opciós vételár:

-          vételi jog gyakorlása esetén opciós vételár és tartozás különbözete megfizetésének módja, határideje:

 

 

INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK ÉS KÉRDÉSEK:

 

A biztosítékul szolgáló ingatlan helyrajzi száma

 

pontos címe

 

A szerződéssel érintett tulajdoni hányad:

 

 

 

TUDNIVALÓK A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL KAPCSOLATBAN:

 

-                Amennyiben Ön természetes személyként ír alá, úgy kérjük, hogy hozza magával az alábbi okiratokat:

o      személyi igazolvány

o      lakcímkártya

o      adókártya

-                Amennyiben Ön a jogi személy szerződő fél képviselője, úgy a fentieken túl a képviselt cég cégmásolatának és aláírási címpéldányának eredeti példányát is hozza magával!

 

Amennyiben bármilyen kérdés felmerül a fentiekkel kapcsolatban, úgy kérjük, hogy keresse kollégáinkat az alább jelölt elérhetőségeken:

DR.NAGY ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.

Tel: +36 1 352-72-90; fax: +36 1 352-72-89;

E-mail: iroda@innosec.hu

www.drnagy-ugyved.hu

www.ingatlanjog.hu

www.cegjog.info

 

Tisztelettel

Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda képviseletében

 

dr. Lados Melinda Szibilla ügyvéd / dr.Nagy Zoltán ügyvéd / dr.Borza Tamás ügyvéd