Adatlap tartási szerződéshez

TISZTELT CÍMZETT!

 

Kérem az alábbi dokumentumban megjelölt adatok és válaszok megadását, ezek ismeretében lesz lehetőségünk a szerződés tervezetének elkészítésére (Amennyiben egyes kérdések az Ön ügyletével kapcsolatban nem merülnek fel, úgy azokat természetesen figyelmen kívül – és válasz nélkül – hagyhatja.).

 

SZERZŐDŐ FELEK (ELTARTOTT(AK), ELTARTÓ(K)) ÉS ADATAIK:

 

név

(teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

születési név

(teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

személyi azonosító jel:

 

születési hely és idő:

 

anyja neve:

 

adóazonosító jel:

 

állandó lakcím:

 

állampolgárság:

 

személyi igazolvány szám:

 

lakcímkártya száma

 

 

név

(teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

születési név

(teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

személyi azonosító jel:

 

születési hely és idő:

 

anyja neve:

 

adóazonosító jel:

 

állandó lakcím:

 

állampolgárság:

 

személyi igazolvány szám:

 

lakcímkártya száma

 

 

INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK ÉS KÉRDÉSEK:

 

helyrajzi szám

 

pontos cím

 

tartozik-e az ingatlanhoz egyéb helyiség (garázs, tároló, stb.), annak van-e külön helyrajzi száma

 

a tartási szerződés megkötésekor rendelkezésre áll-e az ingatlanra vonatkozó energetikai tanúsítvány?

 

 

A FELEK KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS LÉNYEGES PONTJAI:

 

szerződéskötés tervezett időpontja

 

ingatlan forgalmi értéke

 

az eltartók tulajdonszerzésének aránya

 

az ingatlan tulajdonjogának átruházása fejében nyújtandó tartási szolgáltatások:

pl.: Az eltartó köteles élelmezni, lakást, fűtést, világítást, mosást, ruházatot biztosítani az Eltartott számára, betegség esetén orvosi kezelésről, gyógyszerellátásról, korára és egészségi állapotára tekintettel rendszeres ápolásról, gondozásról gondoskodni. Az Eltartók kötelesek az Eltartott halála esetén az illő eltemettetéséről – ennek módja: ______ - saját költségükön gondoskodni.

 

az ingatlannal együtt átruházásra kerülő tartozékok és ingóságok felsorolása

 

 

TUDNIVALÓK A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL KAPCSOLATBAN:

-                Amennyiben Ön természetes személyként ír alá, úgy kérjük, hogy hozza magával az alábbi okiratokat:

o      személyi igazolvány

o      lakcímkártya

o      adókártya

-                Amennyiben Ön a jogi személy szerződő fél képviselője, úgy a fentieken túl a képviselt cég cégmásolatának és aláírási címpéldányának eredeti példányát is hozza magával!

 

Amennyiben bármilyen kérdés felmerül a fentiekkel kapcsolatban, úgy kérjük, hogy keresse kollégáinkat az alább jelölt elérhetőségeken:

 

DR.NAGY ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

1068 Budapest,  Városligeti fasor 24.

Tel: +36 1 352-72-90; fax: +36 1 352-72-89;

E-mail: iroda@innosec.hu

www.drnagy-ugyved.hu  

www.ingatlanjog.hu

www.cegjog.info

 

Tisztelettel

Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda képviseletében

 

dr. Lados Melinda Szibilla ügyvéd / dr.Nagy Zoltán ügyvéd / dr.Borza Tamás ügyvéd