A perköltségről

Hatályos jogszabályaink értelmében perköltség mindaz a költség, ami a felek jóhiszemű és célszerű pervitelével kapcsolatban akár a bíróság előtt, akár a bíróságon kívül merült fel (előzetes tudakozódás és levelezés költsége, eljárási illeték stb.), valamint a perköltséghez hozzá kell számítani a felet képviselő ügyvéd, jogtanácsos, illetve szabadalmi ügyvivő munkadíját és készkiadásait is.

A bíróság a perköltség viseléséről az ítéletben vagy az eljárást befejező egyéb határozatban dönt, de ugyanakkor az is előfordulhat, hogy bizonyos költségek már ezt megelőzően felmerülnek, így azt valamelyik félnek előzetesen meg kell fizetnie, meg kell előlegeznie (pl. a bizonyítás költségeinek megelőlegezése). A perköltség viseléséről pedig akkor beszélünk, ha valaki azt tételesen megfizeti. A perköltség viselésének általános szabálya szerint a pernyertes fél költségeinek megfizetésére a pervesztes felet kell kötelezni. Témakörünk vonatkozó írásában megtudhatja az olvasó, mikor mentesülhet a vesztes fél a perköltség megfizetése alól, vagy éppen mikor nem a felek viselik a perköltségeket.

forrás: magyarorszag.hu