A lakás-takarékpénztárakról
Lakástakarék-pénztár


A lakástakarék-pénztár olyan szakosított pénzintézet, amely a rá vonatkozó külön törvény (1996. évi CXIII. tv. ) rendelkezései szerint működik. A lakástakarék-pénztár engedélyezett tevékenységei és feladatai:
- betétgyűjtés;
- állami támogatás igénylése, jóváírása;
- lakáscélú hitel folyósítása.

A lakástakarék-pénztár ügyfeleivel ún.: lakás-előtakarékossági szerződést köt. A szerződés olyan betét- és hitelszerződés, amelyben a lakás-előtakarékoskodó arra kötelezi magát, hogy a szerződéskötéskor egy összegben, vagy a megtakarítási idő alatt előre meghatározott rendszerességgel egyenlő részletekben történő befizetésekkel meghatározott forintösszeget a lakás-takarékpénztárnál betétként leköt, illetve elhelyez, a lakás-takarékpénztár pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén az üzletszabályzatban rögzített módszer szerint a szerződésben meghatározott lakáscélú kölcsönt (a továbbiakban: lakáskölcsön) forintban nyújtja a lakás-előtakarékoskodó, illetve a nagykorú kedvezményezett kérésére.

Betét:
A lakás-előtakarékossági szerződésben meghatározott módozat és rendszeresség szerint forintban fizetett pénzösszeg. A betéti kamat mértéke egységesen évi 3 %.

Állami támogatás:
Az állami támogatás mértéke az évenként befizetett betét 30 %-a, legfeljebb azonban évi Harminchatezer (36.000 Ft) forint, amelyet a pénztár évenként utólag ír jóvá. A támogatás legfeljebb nyolc (8) éven keresztül vehető igénybe. Kamata évi 3 %. A fenti támogatási mérték szerződésenként értendő.

Lakáskölcsön:
A kölcsönként nyújtható összeg nagysága megegyezik a szerződő fél összes megtakarításainak, a kapott állami támogatásnak és azok kamatainak összegével. A kölcsön futamideje a szerződéses módozattól függ, a fizetendő kamat egységesen évi 6 %.

Lakás-előtakarékossági szerződés kedvezményezettje lehet:
- magyar hatóság által kiállított személyi igazolvánnyal rendelkező magánszemély; (A szerződést - a magánszemély javára - megkötheti saját maga, devizakülföldi vagy devizabelföldi közeli hozzátartozója , valamint állami gondozott javára gyám, gondnok, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház és helyi önkormányzat is.)
- lakásszövetkezet;
- társasházi közösség.

A kölcsön folyósításának és az állami támogatás igénybevételének közös feltétele a lakáscélú felhasználás. Ilyennek minősül:
- lakótelek- vagy lakásvásárlás (csere), családi ház vagy lakás építés;
- saját tulajdonú lakás vagy családi ház bővítése, korszerűsítése, felújítása, helyreállítása;
- saját tulajdonú családi házhoz vagy lakáshoz járda, telefon-, áram-, gáz-, víz- vagy szennyvízhálózat kiépítése;
- korábban igénybevett lakáscélú hitel \"kiváltása\";
- lakásszövetkezeti vagy társasházi közös tulajdonban lévő épületrészek felújítása és korszerűsítése.