Az új lakások illetéke 2005. január 1-től

Az új lakásokhoz kapcsolódó illetékmentességek és kedvezmények változásai 2005-től

 

Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2004: CI. tv. átírta az illetékekről szóló törvény egyes rendelkezéseit, így többek között az új lakás megszerzéséhez kapcsolódó illetékmentességet is. A korábbi szabályozás szerint vagyonszerzési illeték megfizetésétől mentes volt, ill. 2004. hátralévő részében továbbra is mentes, a vállalkozó által újonnan épített vagy építtetett lakás megszerzése, amennyiben annak forgalmi értéke nem haladja meg a 30 millió forintot. Ez változik a lakásvásárlók számára kedvezőtlen irányba, mivel az egyéb feltételek változatlansága mellett a 30 milliós értékhatár 2005. január 1-től lecsökken 15 millió forintra.

A korábbi szabályozás szerint, ha az új lakás értéke pl. 30,1 millió forint volt, úgy nem csak a 30 millió forintot meghaladó részre, hanem a teljes vételárra az általános szabályok szerinti illetéket kellett megfizetni. Ez természetesen előmozdította az építtetők és a vevők ügyeskedését, hiszen a vevő érdeke a vételár harmincmillió alatt tartása volt, amelyben a konstruktív és a vevőt megtartani akaró eladó, esetleg némi plusz előnyért, igyekezett partner lenni. (Megjegyzés: 30 millió forintos vételár esetében a fizetendő illeték 1.640.000 Ft.) Az egybeeső érdekek következtében színlelt háttér-megállapodások rendezték a felek közös és illetékmentes szándékát.

Ezt a problémát is orvosolná a módosított jogszabály következő fordulata, mely szerint 15 millió forintot meghaladó ingatlanérték esetén, ha más lakástulajdon nem került eladásra, azaz a vevő nem veszi igénybe az ún.: cserepótló illetékkedvezményt, nem kell megfizetni a 15 millió forintra jutó illetéket. E lehetőség alkalmazásának korlátaként a törvényhozó azonban továbbra is fenntartja a 30 millió forintos értékhatárt, tehát, aki 2005-ben 30 millió forintot meghaladó értékű lakást vásárol. az egyéb feltételek teljesülése esetén is, köteles lesz a teljes érték után vagyonszerzési illetéket fizetni.

 

A korábbi tervekkel és sajtónyilatkozatokkal ellentétben nem módosultak az illetéktörvénynek azon rendelkezései, amelyek az ún.: első lakásszerzéshez kapcsolódó illetékkedvezményt határozták meg, tehát a korábbival egyező módon nyolcmillió forintot meg nem haladó forgalmi érték esetében 40.000 Ft vagyonszerzési illetékkedvezményre jogosult az a tulajdonszerző, aki a 35. életévét az illetékkötelezettség keletkezésekor még nem töltötte be és korábban nem volt lakástulajdona.