Tájékoztató a fordított adózásról - a "vevő" kötelezettsége

A fordított adózással érintett ügyletek esetében a beszerző, igénybevevő adóalany adófizetési kötelezettsége az új Áfa-törvény 60. § (1) bekezdése alapján abban az időpontban keletkezik, amelyik az alábbi időpontok közül a leghamarabb következik be:

a) az ügylet teljesítését tanúsító számla kézhezvétele, vagy

b) az ellenérték megtérítése, vagy

c) a teljesítést követő hónap 15. napján.

A beszerző, igénybevevő adóalany köteles a fizetendő adót a bevallásában beállítani, azonban a fizetendő adót a levonási jog általános feltételei szerint levonásba is helyezheti.

(forrás: www.fn.hu)