Fővállalkozói szerződés

A fővállalkozási szerződés rendeltetése, hogy a fővállalkozó - főleg nagyobb, bonyolult beruházások esetében - mentesítse a beruházót azoktól a kötelezettségektől, amelyek egy komplex műszaki gazdasági beruházás megvalósításakor egyébként a megrendelőre hárulnának. Fővállalkozási szerződésnek nevezzük az önállófeladat ellátására alkalmas, összetett gazdasági, illetve műszaki egység megvalósítására irányuló vállalkozási szerződést, amely alapján a vállalkozó köteles a munka gazdaságos és gyors, az ugyanazon a létesítményen dolgozó többi vállalkozóval összehangolt elvégzéséhez szükséges feltételeket megteremteni, valamint a többi vállalkozóval az együttműködés módjának és feltételeinek meghatározásához szükséges szerződéseket megkötni. A vállalkozó felelőssége az ilyen vállalkozási szerződésben kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért akkor is fennáll, ha a teljesítéshez szükséges tervet a vállalkozó egészben vagy részben nem maga készítette.

Leegyszerűsítve tehát a fővállalkozási szerződés megkötésével a megrendelő mindazokat a szervezési, együttműködési feladatokat átruházza a fővállalkozóra, amelyek a normál vállalkozási szerződés alapján őt terhelnék. A fővállalkozó a megrendelő felé egyszemélyben felel a mű teljes megvalósításáért (közkeletű kifejezéssel élve annak "kulcsrakész átadásáért"), ezzel szemben a kivitelezés teljes lebonyolítása az ő feladata és egyben felelőssége, beleértve az egyes vállalkozók, alvállalkozók kiválasztását, a velük való szerződéskötést, munkájuk ellenőrzését, átvételét stb.